فهرست مطالب

 • Volume:2 Issue:2, 2008
 • تاریخ انتشار: 1386/11/02
 • تعداد عناوین: 22
|
 • پیام پیمانی، علی محمد تمدن، منصوره جابری پور، محمدعلی شهبازی، مهرداد حمیدی صفحه 1
  کارایی حامل های غیر ویروسی تهیه شده از پلیمر کایتوزان جهت ژن درمانی به عوامل متعددی از جمله میزان بارگیری، آزاد سازی و پایداری پلاسمید در سیستم های بیولوژیکال و همچنین اندازه ذره ای کمپلکس نانوذره-پلاسمید بستگی دارد. علیرغم موفقیت ها،این روش هنوز با محدودیت هایی روبرو است.از جمله این مشکلات میزان پائین ژن بارگیری شده درحامل،کم بودن میزان آزادسازی و پایداری ژن مورد نظر و تخریب آن در محیط بیولوژیک است.نانوذرات زیست سازگار و زیست تخریب پذیر تهیه شده از پلیمر کایتوزان توانایی ژن رسانی آهسته رهش و کنترل شده را دارا می باشند. در این مقاله پیشنهاد می شود جهت از بین بردن مشکلات گفته شده از نانوذرات کایتوزان جهت ژن رسانی پلاسمید P53 برای ژن درمانی سرطان استفاده شود. فرضیه گروه تحقیقاتی حاضر این است که فرمولاسیون نانوذرات کایتوزان حاوی پلاسمید p53 می تواند منجر به بیان ژن مورد نظر بصورت سیستم ژن رسانی آهسته رهش و افزایش کارایی ژن درمانی شود.در این مطالعه نانوذرات حاوی پلاسمید p53 از نظر خصوصیات فارماسیوتیکال و بیولوژیکال ارزیابی خواهند شد.نانوذرات به دو روش Microemulsion Reverse Micellar و Ionic Gelation ساخته خواهند شد.در انتها پیش بینی می شود استفاده از کمپلکس نانوذره- پلاسمید P53 جهت ژن رسانی به سلول های باعث افزایش اثرات ضد توموری و درمان بهتر می شود.
  کلیدواژگان: لیپوزوم، نانوذرات کایتوزان، P53، ژن درمانی سرطان، خصوصیات فارماسیوتیکال و بیولوژیکال
 • محمد حسین نوروززاده، محمد شریفی صفحه 2
  راهکارهای متعددی از جمله pneumatic retinopexy، اسکلرال باکلینگ و ویترکتومی به تنهایی یا با هم جهت ترمیم پارگی شبکیه وجود دارد. با این وجود تخریب فوتورسپتوری ناشی از پارگی شبکیه باعث از دست رفتن دایم عملکرد بینایی علیرغم جراحی موفق میشود. افزایش تظاهر و رهاسازی فاکتور نکروز کننده توموری (TNF) یک علت مهم در تخریب فوتورسپتوری ناشی از پارگی شبکیه است. آن همچنین در ایجاد PVR نقش مهمی دارد. بنابراین ما متصور شدیم که استفاده سیستمیک یا داخل ویتره ای از infliximab (یک انتی بادی مونوکلونال ضد TNF)همراه با جراحی استاندارد پارگی شبکیه ممکن است فرایند تخریب فوتورسپتوری را سرکوب و از ایجاد تشکیل PVR ممانعت کند. این استفاده باعث تقویت نتایج آناتومیک و عملکردی جراحی پارگی شبکیه می شود.
  کلیدواژگان: infliximab، پارگی شبکیه، فاکتور نکروز کننده توموری
 • محمد حسین نوروززاده، محمد شریفی صفحه 3
  میکرووازکولاریته تومور از شاخص های مهم پیش اگهی در عمده تومور ها از جمله ملا نوم کورویید است. در تشکیل عروق خونی در اینگونه تومورها سایتوکایین های محلول از جمله BFGF،VEGF-A توصیف شده اند. سرویس ویتره و رتین در سالهای اخیر موفقیت زیادی را درمان نئووازکولاریزاسیون کورویید با استفاده از استراتژی ضد VEGF به دست اورده اند. کارایی و تحمل پذیری برای داروهای ضد VEGF نشان داده شده است. در این مقاله ما به صورت مختصر به مرور شواهد نقش VEGF-A در بیماریزایی ملا نوم کورویید می پردازیم و سپس بر اساس این یافته ها فرض می کنیم که استفاده موضعی از عوامل ضد VEGF ممکن است باعث توقف پیشرفت و یا ممانعت از متاستاز در ملا نوم کورویید شود.
  کلیدواژگان: ملانوم کورویید، ضد فاکتور رشد اندوتلیال عروقی (Anti، VEGF)، رادیوتراپی، داخل ویتره ای
 • سید هادی موسوی، سید حامد موسوی صفحه 4
  در مطالعات قبلی نشان داده شد که داروی رزبنگال (RB) نه به عنوان یک ترکیب حساس کننده نوری بلکه به تنهائی و در عدم حضور نور، سبب القا دو نوع مرگ سلولی از نوع اپپتوز و غیر اپپتوز درسلولهای ملانوم گردیده و فعالیت کلینیکی در ملانوما دارد. لیکن مکانیسم این توکسیسیته، مشخص نگردیده است. در سالهای اخیر لیزوزوم بعنوان آغاز گر انواع مختلف مرگ سلولی شامل نکروز، اپپتوز وابسته به کاسپاز ها و اپتوز مستقل از کاسپاز ها پیشنهاد شده است. فرضیه این مطالعه این است که لیزوزوم و احتمالا یک از پروتئاز های آن بنام کاتپسین B هدف داروی RB می باشند. برای اثبات این فرضیه باید نشان داد که اولا مهار کاتپسین B، مرگ سلولی القا شده توسط RB را مهار می کند. همچنین مهار همزمان کلیه کاسپاز ها، اشکار خواهد نمود که آیا فعال شدن کاتپسین B سبب فعال شدن کاسپاز ها می گردد یا بالعکس.
  ثانیا باید نشان داده شود که RB سبب اسیب غشای لیزوزوم و آزاد شدن و در نتیجه فعال شدن کاتپسین B می گردد. روندی که با اتصال کاتپسین B به یک پروتین فلورسنت زرد رنگ انجام می گیرد.
  در صورت اثبات این فرضیه مسیر جدیدی از فرایند مرگ سلولی توسط RB که آغاز گر آن لیزوزوم و پروتذاز های آن مانند کاتپسین B خواهند بود ارائه میگردد. می توان انتظار داشت که این مسیر کمتر تحت تاثیر مقاومت به دارو های شیمی درمانی که در روش های کلاسیک القا اپپتوز دیده می شود، قرار گیرد. داروهای لیزوزوموتروپیک می توانند راهکار جدید درمانی در شیمی درمانی تومور ها باشند
  کلیدواژگان: ملانوم، رز بنگال، لیزوزوم، کاتپسین B
 • ویروج ویوانیتکیت صفحه 5
  سرعت ته نشینی اریتروسیتی یک سنجش آزمایشگاهی مهم در خون شناسی است. Inclusion body یک زایده غیرطبیعی در گلبولهای قرمز است که در بسیاری از ناهنجاریها می تواند ایجاد گردد. Inclusion body یک شیئ هست و در نتیجه دارای جرم و وزن مخصوصی است که توسط آن می تواند ته نشینی طبیعی گلبولهای قرمز خون را تغییر دهد. در اینجا، نویسنده مکانیسمی را که باعث کاهش سرعت ته نشینی اریتروسیتها در تالاسمی با طحال برداشته شده می شود مطرح می نماید و همچنین به سایر شرایطی که با ایجاد inclusion body در گلبولهای قرمز خون همراه است اشاره می کند. می توان نشان داد که افزایش جرم به دلیل inclusion body می تواند زمان لازم برای ته نشینی را کاهش دهد.
  کلیدواژگان: سرعت ته نشینی اریتروسیتی، inclusion body
 • محمد درخشان صفحه 6
  مطالعات متعددی دلالت بر این دارند که ویروسها میتوانند با میتوکندری تداخل نموده وباعث اختلال در عملکرد آن گردند. بعلاوه اکنون داده های جدید نشان میدهد که تعداد بیشتری از ویروسها میتوانند مسیر میتوکندریائی در فرایند آپوپتوزیس (مرگ برنامه ریزی شده سلولی) را مورد تاثیر قرار داده وبنابراین بعنوان یک عامل بالقوه شایع اثر گذار روی زنجیره تنفس در میتوکندری مطرح میگردند. این اثرات میتواند پیآمدهای بالینی در عفونتهای پایدار ویروسی را موقعی که منجر به اختلال در تولید انرژی میگردد به همراه داشته و سرانجام بعنوان علت سندروم ضعف مزمن مطرح گردد. بنابراین این فرضیه پیشنهاد میگردد که عفونت ویروسی ممکن است اتیولوژی اصلی برای این سندروم باشد.
  کلیدواژگان: عفونتهای ویروسی، میتوکندری، سندروم ضعف مزمن
 • محمد هاشمی، علی بهاری، غلامرضا بهاری، سعید قوامی صفحه 7
  بیماری کبد چرب غیر الکلی با یک طیفی از اختلالات که مشخصه بارز آنان استاتوز کبدی ماکرووزیکولار است در افرادی که الکل در مقدار زیان آور مصرف نمیکنند نیز بروز می کند. در حال حاضر درمان استانداردی برای بیماری کبد چرب غیر الکلی وجود ندارد. درمان متداول بر روی کاهش وزن تدریجی از طریق رعایت رژیم غذائی و تمرین منظم است. تحریک کننده های انسولین مانند تیازولیدیندیون و متفورمین تاثیراتی را نشان دادهاند و چندین مطالعه عوامل کاهش دهنده چربی و آنتی اکسیدانها را مورد مطالعه و بررسی قرار دادهاند. کوآنزیم Q10 یک آنتیاکسیدانت قوی است و نقش مهمی در متابولیسم تنفسی در انتقال الکترون و پروتون در زنجیره انتقال الکترون میتوکندری بازی میکند. به هرحال تا کنون کارآزمائی بالینی در رابطه با کوآنزیم Q10در بیماری کبد چرب غیرالکلی منتشر نشده است. ایده ما این است که کوآنزیم Q10ممکن است در درمان کبد چرب غیر الکلی موثر باشد
  کلیدواژگان: کوآنزیم Q10، بیماری کبد چرب غیر الکلی، NAFLD
 • علیرضا غفاریه، تورج چماچم صفحه 8
  بیمارانی که دچار ضعف زنول هستند و مورد جراحی آب مروارید قرار می گیرند ریسک بالایی برای جابجایی لنز دارند. تقویت کپسول لنز در این بیماران مسئله مهمی است. در این مقاله ما روش جدید جراحی در بیمارانی که دچار ضعف زنول هستند را پیشنهاد کرده ایم.
  روش
  ابتدا بعد از انجام پاراسنتز اتاقک قدامی، فلاپ کپسولی سه ضلعی را از کپسول قدامی لنز می بریم و بعد از ایجاد سوراخی در قسمت محیطی عنبیه (PI) در محل پاراسنتز به کمک فور سپس کپسولی نوک کپسول سه ضلعی را از سوراخ PI رد کرد و آن را در محل پاراسنتز قرنیه به کمک نخ بخیه 0/10 ثابت می کنیم. بعد از اتمام عمل جراحی آب مروارید و کاشت عدسی داخل چشمی فلاپ کپسولی را به محل PI در عنبیه بخیه می زنیم. محل بخیه به قرنیه را باز کرده و قسمت انتهایی کپسول را خارج می کنیم. روش بخیه زدن کپسول به عنبیه در جراحی آب مروارید به روش خارج کپسولی (ECCE) قابل انجام است ولی در جراحی آب مروارید به روش فیکو بسیار دشوار است لذا ما وسیله کوچکی را طراحی کرده ایم که به راحتی بتواند کپسول را در محل PI روی عنبیه نگه دارد.
  نتایج
  فلاپ ایجاد شده از جابجایی محتویات کیسه کپسول لنز به داخل ویتره و خروج ویتره از محل ضعف زنول جلوگیری کرده و در ضمن از جابجایی لنز داخل چشمی پیشگیری می کند. روش جراحی زنولوپلاستی را می توان در یک ربع کپسول قدامی یا 4-2 ربع آن در بیمارانی نظیر سندرم مارفان انجام داد.
  نتیجه گیری
  زنولوپلاستی روش جراحی جدیدی در بیمارانی با ضعف زنول بیش از ربع کپسول می باشد و در موادی که کاشت حلقه CTR موثر نیست پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: زنولوپلاستی، ضعف زنول، جراحی آب مروارید لنز داخل چشمی
 • آیا بیماری MS جذام سیستم عصبی مرکزی است؟
  نوحا آبوکریشا صفحه 9
  اعتقاد اکثریت بر اینست که MS یک بیماری خودایمن می باشد. ایده دیگر در ارتباط با اتیولوژی MS بدین صورت است که پاسخ ایمنی در MS می تواند در نتیجه یک عفونت مزمن باشد تا یک خودایمنی. آسیب میلینی القا شده توسط باکتری ناقل جذام در فرآیند عفونت ابتدایی بینش ارزشمندی در ارتباط با مکانیسم پاتولوژیک MS فراهم می آورد. گرچه هیچ تحقیقی فرضیه احتمال دخالت میکوباکتریوم لپرا یا اجزای آن را در پاتوژنزMS مطرح ننموده است. بسیاری از آنتی ژنهای میکوباکتریوم لپرا و میکوباکتریوم توبرکولز اعضای خانواده های پروتیینی استرس هستند. از میان آنتی ژنهای میکوباکتریوم لپرا و میکوباکتریوم توبرکولز که توسط آنتی بادیهای مونوکلونال شناسایی شده اند، همه بغیر از آنتی ژن 18 کیلو دالتونی میکوباکتریوم لپرا و 19 کیلو دالتونی میکوباکتریوم توبرکولز با ژنهای بسیار مشابه کد می شوند. من این فرضیه را مطرح می کنم که MS سندرمی از بیماریهاست که توسط واکسن BCG داخل پوستی که حاوی اجزای آنتی ژنی مشابه باکتری ناقل جذام که یا توسط خودش یا توسط ازدیاد حساسیت تاخیری می تواند دمیلیناسیون مرکزی ایجاد نماید می باشد القا می شود. این فرضیه باید توسط تجربیات آزمایشگاهی و بالینی مورد ارزیابی قرار گیرد. اگر این فرضیه به صورت آزمایشگاهی و بالینی به تایید برسد سپس سنجشهای پیشگیری از MS میتواند صورت گیرد.
  کلیدواژگان: MS، میکوباکتریوم لپرا، BCG
 • عباس عطارزاده، محمدحسین نوروززاده، محمد شریفی صفحه 10
  لنف انژیوم های اربیت از تومورهای غیر کپسولی و یکی از شایعترین تومورهای عروقی در کودکان است. جراحی در بیماران خاص ضرورت داشته اما برداشت کامل تومور به دلیل انفیلتراسیون منتشر ان در بافت های اطراف مشکل است. لیزرهای Nd YAG،co2 و اسکلروتراپی از راه پوست از راه های دیگر درمان با مقدار موفقیت متفاوت می باشد. نظرات متفاوتی در مورد راهکارهای درمانی در این بیماری وجود دارد. اخبار های متعددی در مورد نقش VEGF در لنفانژیوم به دست امده است. یکی از راهکارهای محتمل در درمان لنفانژیوم اربیت، مهار فعالیت VEGF به کمک انتی بادی خنثی کننده علیه VEGF در محل رسپتور می باشد. در سالهای اخیر، سرویس شبکیه و زجاجیه با استفاده از این راهکار، نتایج موفقیت امیز بالایی را در درمان رتینوپاتی دیابتیک، نئو وازکولاریزاسیون کوروئید و گلوکوم نئو وازکولر به دست اورده اند. اثرگذاری و تحمل پذیری داروهایی که بر VEGF اثر می گذارند، اثبات شده است. ما در این مقاله فرض کردیم تزریق داخل ضایعه ای داروهای ضد VEGF همچون pegaptanib،Ranibizumab وbevacizumab به صورت بالقوه در درمان لنفانژیوم اربیت مفید بوده و از عوارض این تومور میکاهد. بررسی های زیادتری جهت اثبات این شیوه درمانی در کنار سایر روش های درمانی لنفانژیوم اربیت لازم می باشد.
  کلیدواژگان: لنفانژیوم اربیت، ضد فاکتور رشد اندوتلیال عروقی، داخل ضایعه ای، درمان
 • علی امینیان، فوزیه علی صفحه 11
  در شرایطی که سرطانهای پیشرفته پانکراس و مجاری صفراوی کاربرد جراحی یا تعبیه استنت را به منظور برطرف کردن زردی منتفی می سازند، تنها روش در دسترس درناژ صفراوی از طریق کارگذاری کاتتر پرکوتانه از راه کبد است. اما این روش با مشکلاتی از جمله از دست دادن مایع و الکترولیت ها، سوء جذب چربی و ناراحتی برای بیمار همراه است. روش تسکینی پیشنهادی برای درناژ صفراوی در این شرایط می تواند بصورت اتصال کاتتر پرکوتانه صفراوی از راه کبد به یک کاتتر ژژنوستومی باشد. با این روش کم عارضه و سودمند، درناژ خارجی تبدیل به درناژ داخلی می گردد. بدین طریق کیفیت زندگی بیمار بهبود یافته، از دست رفتن آب و الکترولیت ها محدود می شود و چرخه طبیعی انتروهیاتیک برقرار می گردد.
  کلیدواژگان: درمان تسکینی، زردی، درناژ صفراوی، استنت صفراوی، درناژ صفراوی پرکوتانه از راه کبد، ژژنوستومی
 • بیژن ملائکه نیکوئی، مجید ابریشمی، سیامک زارعی قنواتی صفحه 12
  تزریق داخل ویتره روشی متداول جهت درمان موضعی بیماریهای سگمان خلفی چشم محسوب می شود. از مزایای تزریق داخل ویتره این است که ضمن امکان تامین غلظت مورد نظر دارو در داخل چشم، عوارض جانبی استفاده سیستمیک دارو را به حداقل می رساند. متاسفانه تزریق های مکرر داخل چشمی امکان ایجاد خونریزی داخل ویتره، اندوفتالمیت، جداشدگی شبکیه و آب مروارید را به دنبال دارد. به همین دلیل ارائه یک سیستم دارو رسانی با رهش طولانی دارو ضروری به نظر می رسد. داروی Bevacizumab (®Avastin) به عنوان یک آنتی بادی مونوکلونال علیه عامل رشد اندوتلیوم عروقی (VEGF) به صورت تزریق داخل ویتره در بیماریهای مختلف چشمی از جمله دژنراسیون ماکولای وابسته به سن (AMD) از نوع نئوواسکولار، گلوکوم نئوواسکولار، رتینوپاتی دیابتی، انسداد ورید شبکیه و... مورد استفاده قرار می گیرد. در این مقاله پیشنهاد می شود که جهت کاهش عوارض جانبی و بهبود ماندگاری دارو، لیپوزومهای حاوی آن تهیه و به عنوان یک سیستم دارورسانی جدید، با نوع محلول موجود در بازار آن مورد ارزیابی و مقایسه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: لیپوزوم، Avastin®)Bevacizumab)، تزریق داخل ویتره
 • شهریار قریب زاده و سید شهاب الدین حسینی صفحه 13
  چسبندگی های داخل شکمی شایع ترین علت انسداد روده کوچک هستند. نازایی زنان و درد شکمی لگنی مزمن دیگر مشکلات چسبندگی ها هستند که بار اقتصادی بزرگی را بر سلامت جامعه وارد میکند. از طرف دیگر نشان داده شده است که افزایش سطوح فاکتور رشد تغییر دهنده بتا (TGF- β) در ساخت باندهای چسبنده نقش دارند و می توانند فیبرینولیز صفاقی را مختل کنند. سیمواستاتین که تنظیم کننده ایمنی است میتواند تولید TGF- β را کاهش دهد. اگرچه در مطالعات قبلی نشان داده شده است که سیمواستاتین می تواند برهم کنش بین TGF- β و CTGF (فاکتور رشد بافت همبند) را آنتاگونیزه کند اما هیچ مطالعه انسانی در مورد اثر این دارو در ایجاد باندهای چسبنده جراحی وجود ندارد. فرضیه ما این است که سیمواستاتین با کاهش TGF- β ممکن است در پیش گیری از تشکیل باندهای چسبنده پس ازاعمال جراحی نقش داشته باشد.بی تردید این فرضیه باید در چندین کارآزمایی تجربی و بالینی ارزیابی شود.
  کلیدواژگان: سیموستاتین، باندهای چسبنده داخل شکمی، انسداد روده، فاکتور رشد تغییر دهنده بتا
 • خدابردی کلاوی، عبدالوهاب مرادی، عباسعلی کشتکار، مرگن کلاوی، گلناز نمازی و صالح محقق حضرتی صفحه 14
  زخم پا در حدود 25 در صد از بیماران دیابتیک معمول میباشد. شواهد نشان میدهند که این زخمها از نوع مزمنبوده و ناشی از اختلال در عملکرد طبیعی عوامل سلولی و مولکولی می باشند که بیشتر نیاز به اصلاح دارند. درواقع در بیماری دیابت و بسیاری از بیماری های مزمن دیگر عوامل هماهنگ کننده از جمله عوامل دفاعی آسیب دیده و موجب ورود به فاز مزمن می شود که یکی از این موارد ایجاد زخم پا و مقاومت به ترمیم آن در دیابتیک ها می باشد. با در نظر گرفتن مسئله فوق جهت اهداف درمان نیاز به ایجاد شرایط فیزیولوژیک وجود دارد. از نظر ما جهت نیل به چنین هدفی درک هرچه بهتر عوامل موثر اختلالات بیولوژیک گام اول موفقیت در این راه است. اختلال در ارتشاح و عملکرد سلولهای مسئول از جمله فاگوسیتها و اختلال در تولید یا عدم تولید مولکولهای موثر از جمله سایتوکینها در افراد دیابتیک و بخصوص در افراد با زخم پا مشخص شده است. اکتیواسیون سلولهای Th-1 را جهت اصلاح روند فوق و درمان پیشنهاد می کنیم.
  کلیدواژگان: زخم پای دیابتی، درمان، فعالسازی، سلولهای Th، 1
 • ویروج ویوانیتکیت صفحه 15
  سیفلیس یک بیماری منتقل شونده از راه تماس جنسی شناخته شده است که در سراسر دنیا یافت می شود. مالاریا و سیفلیس در بسیاری از نواحی دنیا شیوع دارند و عفونت همزمان با عوامل بیماریزای این دو بیماری رایج است. در این مقاله، نویسنده از یک تکنولوژی هستی شناسی جدید برای پیش بینی مسیر مهار +CD4در یک عفونت همزمان استفاده نموده است. جالب اینکه نویسنده متوجه شده است که چندین فرآیند مهار سیستم ایمنی وجود دارد که هم در مالاریا و هم در سیفلیس می توان یافت. فرآیندهای مذکور، اینترلوکین 2 ترشح شده توسط +CD4 و تولید نیتریک اکسید را مهار می نمایند. در عفونت همزمان، یک سینرژی در افزایش مهار سیستم ایمنی قابل انتظار است.
  کلیدواژگان: سیفلیس، مالاریا، عملکرد، مهار +CD4
 • ویروج ویوانیتکیت صفحه 16
  عفونت مالاریایی در ناهنجاری گلبول قرمز یک موضوع جذاب در طب گرمسیری است. در این مطالعه نویسنده یک ایده جدید در مورد خصوصیات فیزیکی گلبول قرمز و ریسک ابتلا به عفونت مالاریایی را مطرح می کند. مطالعه روی ناهنجاریهای گلبول قرمز انجام شد. نهایتا نویسنده متوجه شد که خصوصیات فیزیکی گلبول قرمز یک شاخص مهم در ابتلا به عفونت مالاریایی است.
  کلیدواژگان: مالاریا، غیر طبیعی، شانس، گلبول قرمز، عفونت
 • عباس عطارزاده، محمد رضا خلیلی، مهناز مصلایی صفحه 17
  التهاب ملتحمه ای ورنال یکی از انواع بیماری التهابی مزمن چشم است که با دوره های عود مکررهمراه می باشد. از خصوصیات بارز این بیماری خارش شد ید وحساسیت به نور اشک ریزش و ترشح موکوس میباشد.تغییرات در سطح ملتحمه به صورت تجمع سلولهای التهابی و ایجاد پاپیلا به خصوص در سطح پلک فوقانی و قرمزی ملتحمه می باشد.ایجاد پاپیلاهای بزرگ به تجمع سلولهای التهابی و تجمع مواد دی از قبیل کلاژن در بافت زمینهای ملتحمه ارتباط داده میشود.امروزه درمانهای مختلفی از قبیل داروهای مختلف ضد التهابی استروئیدی و غیر استروئیدی و نیز داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی در درمان این بیماری به کار میرود ولی به دلیل مزمن بودن ماهیت بیماری و نیز عودهای مکرر کاربرد این دارو ها چندان موفقیت امیز نبوده و از طرفی استفاده طولانی این داروها با ایجاد عوارض همراه بوده است. در این رابطه چایی سبز دارای خواص مفیدی از قبیل جلوگیری از پرولیفراسیون سلولی از طریق ایجاد اپوپتوسیز و نبز خواص انتی اکسیدان است که بر به نظر می رسد با توجه به عدم داشتن عوارض در مصرف موضعی و سستمیک قابل توجه بر (اساس مطالعات گذشته) بتواند در درمان این بیماری به کار رود.
  کلیدواژگان: التهاب ملتحمه ای ورنال، چای سبز، درمان
 • فرزانه فروغی نیا، محمد علی داورپناه، محمد زارع نژاد صفحه 18
  افزایش استرس اکسیداتیو و اختلال سیستم احیاء گلوتاتیون نقش مهمی در پاتوژنز عفونت ناشی از ویروس ضعف سیستم ایمنی انسان (HIV) بازی می کند. کاهش در میزان گلوتاتیون احیاء شده در درون سلول (GSH) منجر به افزایش نسخه برداری ژن HIV-1، القاء شده توسط فاکتور تومور نکروزی α می شود.هم چنین موجب افزایش حساسیت به مرگ سلولی القاء شده توسط TNF-α و اختلال در عملکرد و بقای سلول های +CD4 می گردد. بنابراین، مطالعات زیادی اثر ترکیبات افزایش دهنده ی GSH از قبیل -N استیل سیستیین را در درمان بیماران با عفونت HIV بررسی کرده اند. با توجه به اثرات مفید آنجلیکا سایننسیس، گیاه دارویی چین، بر روی سیستم احیاء GSH و اثرات پاتوژنیک کاهش GSH در عفونت HIV و اثرات مفید ترکیبات فعال موجود در این گیاه در کنترل سیستم ایمنی، پیشنهاد می کنیم که احتمالا آنجلیکا سایننسیس می تواند در درمان عفونت HIV مؤ ثر باشد.
  کلیدواژگان: استرس اکسیداتیو، عفونت ناشی از ویروس ضعف سیستم ایمنی انسان، گلوتاتیون، N استیل سیستیین، آنجلیکا سایننسیس
 • مرجان اکبری کامرانی، سید سجاد محسنی صالحی منفرد، شیرین ایرانی، باقر لاریجانی صفحه 19
  پیوند جزایر پانکراس یکی از درمان های بالقوه دیابت می باشد که با پیشرفتهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است. در حال حاضر تکنیکهای جداسازی جزایر منجر به کاهش در تعداد و فعالیت نهایی آنها می شود و به این ترتیب جهت انجام یک پیوند موفق، حداقل دو دهنده پانکراس مورد نیاز می باشد. برای غلبه بر چنین مشکلی عوامل مختلف و پروتکل های اضافه شده متعددی باید در طی مراحل جداسازی جزایر مورد بررسی قرار گیرند. تابش لیزر کم توان (LLLI) در حال حاضر در درمان بسیاری از وضعیت های مختلف پزشکی بکار گرفته می شود. مطالعات زیادی اثر تابش این نوع لیزر را در پرولیفراسیون سلول های گوناگون ثابت نموده اند، همچنین اثر لیزر کم توان بر سلولهای مترشحه نیز مورد بررسی قرار گرفته و نشان داده شده است که می تواند منجر به تحریک ترشح محصولات سلولی گردد. آثار گزارش شده در نتیجه تابش لیزر کم توان بر سلولهای مختلف با افزایش یافتن غلظت درون سلولی ATP و یون کلسیم در درون این سلولها توضیح داده می شود.
  بر اساس این یافته ها می توان چنین تئوری ای را مطرح کرد که تابش لیزر کم توان در حین مراحل جداسازی جزایر و آماده سازی آنها برای پیوند، می تواند در افزایش فعالیت و حیات پذیری آنها و در نتیجه موفقیت بیشتر پیوند سودمند باشد.
 • اروین سی مینگوماتاش صفحه 20
  قدرت تفکیک فضایی چشم با الگوهای پیچیده ای تعیین شده و تمامی لایه های شبکیه و کورتکس بینایی اولیه وجسم ژنیکولات جانبی در ان نقش دارند. شواهدی وجود دارد که نشان می دهد راه هایی که اطلاعات بینایی را به مغز منتقل می کنند به فرکانسهای فضایی خاصی محدود هستند. همچنین راه های خاصی در شبکیه وجود دارد. در بیش از یک قرن پیش اقای برگمن و هلموتز اساس نظریه قدرت تفکیک را بیان نمودند. انها معتقد بودند که برای تفکیک دو نقطه حداقل یک فتورسپتور تحریک نشده می بایستی بین دو فتورسپتور تحریک شده قرار داشته باشد. در این مقاله ما فرض نمودیم که قطر فتورسپتور عامل محدود کننده قدرت تفکیک فضایی نبوده و حساسیت کنتراست نقطه نهایی در تعیین فرکانس فضایی است و از ارزش بیشتری برخوردار است.
  کلیدواژگان: تفکیک فضایی، نقطه نهایی، اندازه فتورسپتور، حساسیت کنتراست
 • عباس عطارزاده، محمد حسین نوروززاده، محمد شریفی صفحه 21
 • ویروج ویوانیتکیت صفحه 22
  یک تفاوت در رسوب گلبولهای قرمز خون بین افراد سالم و غیر سالم قابل مشاهده است. به منظور تایید کار قبلی چاپ شده در زمینه یک ایده ای که افزایش سرعت ته نشینی اریتروسیتی (ESR) را به دنبال اتصال گلبولهای قرمز خون بیان می کرد، نویسنده در این مطالعه ESR را در مدل عفونت مالاریایی مورد بررسی قرار می دهد. می توان مشاهده کرد که ESR در عفونت مالاریایی افزایش پیدا می کند و مقدار آن با توجه به شدت عفونت متفاوت است.
  کلیدواژگان: مالاریا، رسوب اریتروسیتی
|
 • Payam Peymani, Ali Mohammad Tamaddon, Mansoureh Jaberipour, Mohammad-Ali Shahbazi Mehrdad Hamidi Page 1
  Efficient non-viral vectors for gene delivery based on chitosan polymer is dependent on a variety of factors, e.g. loading and lelease capacity, stability in biological system and complex size. This system may have low loading, release and stability capacity. Biodegradable and biocompatible nanoparticles formulated using a chitosan polymer has the potential for sustained and controlled gene delivery. Our hypothesis is that nanoparticles-mediated wild-type p53 gene delivery would result in sustained gene expression, and hence better efficacy with a therapeutic gene. In this study, we have determined the pharmaceutical and biological characterization of Chitosan nanoparticles containing wild-type p53. Nanoparticles containing plasmid were formulated using a microemulsion reverse micellar and ionic gelation techniques. In conclusion, chitosan nanoparticles- p53 complex gene delivery results in sustained and better antiproliferative activity, which could be therapeutically beneficial in cancer treatment.
 • Mohammad Hosein Nowroozzadeh Mohammad Sharifi Page 2
  A variety of options is available for retinal detachment (RD) repair, including pneumatic retinopexy, scleral buckling and vitrectomy alone or in combination with a scleral buckle. However, RD-induced photoreceptor degeneration causes permanent loss of visual performance even after successful surgery. The increased expression and release of tumor necrosis factor-α (TNF-α) is an important cause of photoreceptor degeneration associated with RD. It also plays an important role in proliferative vitreoretinopathy (PVR) formation. Therefore, we propose that systemic or intravitreal use of infliximab (an anti-TNF-α monoclonal antibody) in adjunct with standard RD surgery may halt the process of photoreceptor degeneration and prevent PVR formation, which would enhance the anatomic and functional outcome of RD surgery.
 • Page 3
  Spatial resolution of the eye is determined in the complex pattern and all the layers of the retina as well as the primary visual cortex and lateral geniculate body contribute. There is evidence that any given pathway transmitting visual information is restricted to a limited band of spatial frequencies. Moreover, it seems that the limiting array is in the retina. More than a century ago, Bergmann and Helmholtz laid the foundation for the sampling theory of visual resolution when they argued that for two points to be discriminated, at least one unstimulated photoreceptor must lie between two stimulated photoreceptors. In this article, we propose that the photoreceptor diameter is not the limiting factor for spatial resolution, and contrast sensitivity is the end-point determinant factor in the spatial frequencies less than photoreceptor diameter.
 • Seyed Hadi Mousavi Seyed Hamed Moosavi Page 4
  We have previously shown that rose bengal (RB) itself and not as a photosensitiser could induces dual modes of cell death in melanoma cells and has clinical activity against melanoma. But the mechanisms of RB-induced cell death are unclear. Recently lysosome was reported to initiate different kinds of cell death including necrosis, caspase-dependent and -independent apoptosis. The hypothesis of this study is to investigate the role of lysosome in mediating RB-induced cell death in melanoma cells focusing on lysosomal protease cathepsin B (CB). We present two lines of evidence indicating a central role for the CB in mediating cell death. First, inhibition of CB would result in a strong protection against drug-induced cell death and apoptosis in melanoma cells. Simultaneous inhibition of caspases would determine that CB acts upstream or downstream the caspase cascade. Second, we show RB triggers disruption of lysosomes leading to release and activation of CB using an engineered yellow fluorescent protein-tagged CB. It is hypothesized that RB-induced cell death in melanoma cells is mediated through lysosomal CB in this novel cell death pathway. This idea points to a new tumor-suppressive role for lysosomes which may be less affected by chemotherapy-induced resistance mechanisms.
 • Viroj Wiwanitkit Page 5
  difference in the sedimentation of red blood cells from healthy and non-healthy ones can be seen. To support a previously published work on the idea that red blood cell inclusion could increase of erythrocyte sedimentation rate (ESR). The author hereby studied the ESR in the malarial infection model. It could be seen that ESR is increased in malarial infection and varies on the intensity of infection.
 • Mohammad Derakhshan Page 6
  Many studies have indicated that viruses can interact with mitochondria and affect their function. Further, emerging data now show that many more viruses may influence the mitochondrial pathway of apoptosis and thus there is widespread potential for interaction with the respiratory chain in this organelle. Such interactions could have consequences for the clinical outcome of persistent viral infections when energy generation is disturbed; and eventually will be a possible cause for chronic fatigue syndrome (CFS). Therefore, it is hypothesized that viral infections maybe the main aetiology for this syndrome.
 • Mohammad Hashemi, Ali Bahari, Gholamreza Bahari Saeid Ghavami Page 7
  Nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) represents a spectrum of disorders characterized by predominantly macrovesicular hepatic steatosis that occur in individuals even in the absence of consumption of alcohol in amounts considered harmful to the liver. At present, there is no standard recommended treatment for NAFLD. Treatment currently focuses on gradual weight loss through diet and regular exercise. Insulin sensitizers such as thiazolidinediones and metformin show promise, and several studies have explored the role of lipid lowering agents and antioxidants. Coenzyme Q10 (CoQ) is a powerful antioxidant and has an important role in respiratory metabolism, as a mobile electron and proton carrier in the mitochondrial electron transport chain. However, to date, there is no published clinical trial on CoQ in NAFLD. We postulate the hypothesis that CoQ might be effective in the treatment of NAFLD.
 • Alireza Ghaffariyeh Tooraj Chamacham Page 8
  Purpose
  Patients with zonular weakness, undergoing cataract surgery, have a very high risk of the Intraocular Lens (IOL) dislocation during this operation. Strengthening the capsular bag is undeniably important in these patients. In this article, we suggest a novel surgical technique as a prospective treatment for zonular weakness in such patients.
  Methods
  A triangular capsular flap is cut from the anterior capsule with the base directed towards the zonular break area. Basal peripheral iridotomy (PI) is performed in the same zone through corneal paracentesis. The tip of the capsular flap is caught with capsular forcept which is guided through both PI and corneal paracentesis. The tip of the flap is fixed in corneal stroma with a full thickness 10/O suture. After the lens implantation, the triangular anterior capsular flap is sutured in PIat iris edges and residues of flap in the anterior chamber are cut along the iris plane. Sutures from cornea along with the cut part of the flap are removed. This technique may be more practical in ECCE but it is very difficult to perform in Phacoemulsification. In this condition, a very tiny iris clip can be used instead of suturing to grasp the capsular flap in PI site and suspend it from the iris.
  Results
  This flap prevents dislocation of bag contents into vitreous and the possibility of vitreous loss through zonular defect and is a reliable support for PC/IOL. We can perform zonuloplasty in one quadrant zonal defect or 2-4 quadrants in the cases like Marfan Syndrome.
  Conclusion
  Zonuloplasty is an innovative surgical procedure in cases with zonular instability more than 1/4 quadrant when CTR is ineffective.
 • Is multiple sclerosis CNS leprosy?
  Noha T. Abokrysha Page 9
  Multiple sclerosis (MS) is widely believed to be an autoimmune disorder. Another exciting idea regarding the aetiology of MS may be that the immune response in MS could result from a chronic infection rather than autoimmunity in the usual sense. M. leprae-induced myelin damage in the early infectious process provides valuable insights into the pathologic mechanisms of multiple sclerosis. However, no research has hypothesized the possible involvement of mycobacterium leprae or its components in pathogenesis of MS. Most of the antigens of mycobacterium leprae and mycobacterium tuberculosis are members of stress protein families. Of the M. leprae and M. tuberculosis antigens identified by monoclonal antibodies, all except the 18-kDa M. leprae antigen and the 19-kDa M. tuberculosis antigen are strongly coded with very similar genes. I hypothesize that MS is a syndrome of diseases, induced by intradermal BCG vaccine which may contain the antigen component resembling that of leprae that can either produce central demyelination by itself, or by delayed hypersensitivity. The hypothesis should be assessed in several experimental and clinical trials. If my hypothesis can be verified experimentally and clinically, then measurements to prevent MS disease could be accomplished.
 • Abbas Attarzadeh, Mohammad Hosein Nowroozzadeh, Mohammad Sharifi Page 10
  Orbital lymphangiomas are non encapsulated tumors and one of the most common vascular tumors in children. Surgery indicated for selected patients but complete resection of tumors is difficult due to their diffuse infiltration within adjacent tissues. Carbon dioxide, contact Nd:YAG lasers and percutaneous sclerotherapy as an alternative to surgical resection have variable success. Challenge continues to be to find a safe and effective therapeutic modality for this purpose. There are many data supporting a casual role for vascular endothelial growth factor (VEGF) in lymphangiogenesis. One possible strategy for treating orbital lymphangioma is to inhibit VEGF activity by competitively binding VEGF with a specific neutralizing anti-VEGF antibody. The vitreo-retinal service in the recent years enjoyed a high level of success in managing diabetic retinopathy, choroidal neovascularization, and neovascular glaucoma using anti-VEGF strategies. Efficacy and tolerability have been demonstrated for drugs targeting VEGF. We herein hypothesize that intralesional application of anti-VEGF agents such as pegaptanib, ranibizumab and bevacizumab are potentially useful for treating orbital lymphangioma and preventing its complications. Further investigations are needed to place this mode of treatment alongside orbital lymphangioma therapeutics.
 • Ali Aminian Fouzeyah A. H Ali Page 11
  When advanced biliary or pancreatic malignancies preclude application of surgery or stent placement for relief of jaundice, the remaining option is percutaneous transhepatic biliary drainage (PTBD). However, it is associated with problems such as loss of biliary fluid and minerals, malabsorption of fat, and discomfort. A new surgical method for palliative biliary drainage in malignant obstructive jaundice consists of connection of PTBD catheter to a jejunostomy catheter. With this configuration, external drainage converts to internal drainage type. This is a safe method with minimal morbidities and several advantages. It will improve the patient's quality of life, minimize loss of fluid and electrolytes and permit normal enterohepatic circulation.
 • Bijan Malaekeh-Nikouei, Majid Abrishami, Siamak Zarei Ghanavati Page 12
  Intravitreal injection is the common method for treatment of the posterior segment eye diseases. The advantage of intravitreal injection is achieving the desired concentration of drug inside the eye and reduction of drug side effects. Unfortunately, repeated intravitreal injections can cause several ocular complications including; vitreous hemorrhage, endophthalmitis, retinal detachment and cataract. For this reason, it seems the usage of sustained release drug delivery systems is helpful. Bevacizumab (Avastin®), antivascular endothelial growth factor (VEGF) monoclonal antibody, is used for the treatment of different ocular diseases such as neovascular age-related macular degeneration, neovascular glaucoma, diabetic retinopathy, retinal vein occlusions, etc. For reduction of drug side effects and improvement of drug half-life after intravitreal administration, we suggest preparation of liposomal bevacizumab as novel drug delivery system and comparison of this new formulation with conventional formulation in the market.
 • Shahriar Gharibzadeh Sayed Shahabuddin Hoseini Page 13
  Intra-abdominal adhesions are the most common cause of small bowel obstruction. Infertility in women and chronic abdominal-pelvic pain are the other problems of adhesiogenesis which impose a great economic burden on the population health. On the other hand, increased levels of transforming growth factor beta1 (TGF-β) are shown to play a role in formation of adhesion bands and can impair peritoneal fibrinolysis. Moreover, simvastatin, an immunomodulator agent, can down-regulate TGF-β. Although it is shown in previous studies that simvastatin antagonizes the interaction between TGF-β and connective tissue growth factor (CTGF), no human study exists on the effect of simvastatin on surgical adhesion band formation. We hypothesize that simvastatin, through its effect on reducing the level of TGF-β, may be useful in preventing adhesion band formation after surgical procedures. Surely, this hypothesis should be assessed in several experimental and clinical trials.
 • Khodaberdi Kalavi, Abdolvahab Moradi, Abbas Ali Keshtkar, Mergen Kalavi, Golnaz Namazi Saleh Mohaghegh Hazrati Page 14
  Foot ulcers are common in 12-25 percent of diabetic patients. Preventing, controlling and treating of these kind chronic wounds are of the major clinical challenges.Evidence based documents revealed that DFU (Diabetic Foot ulcer) is a chronic wound type originating from disturbed cellular and molecular mechanisms that have to be in its functional form to overcome its problem. In diabetes and some other chronic based diseases, harmonized acting machine causes chronic phases that result in conditions as foot ulceration and related complications seen commonly in diabetes.DFU needs to be transformed into acute phase in order to be healed in a physiological manner. Disturbed mechanisms have to be corrected reversely and to achieve such a goal it is essential to better understanding of disturbing factors responsible for biological abnormalities. Factors associated with DFU are as cellular and molecular recruitment and function impairments and there is need to repair these mechanisms. For this, we believe that the activated Th-1 cells (T helper-1 Cells) might have a critical role in regulation of the several effector functions of the cellular and molecular mechanisms essential to the body to act the best. Evidences and our successful results urge us to suggest this regulatory role for effector cells and molecules generated through activation of Th-1 cells as a treatment strategy.
 • Viroj Wiwanitkit Page 15
  Erythrocyte sedimentation rate is an important laboratory test in hematology. Inclusion body is an abnormal addition within red blood cell that can occur in cases of many abnormalities. Inclusion body is an object and has mass therefore, it poses its specific weight which can modify the normal sedimentation of red blood cell. Here, the author proposed the mechanism that reduce the erythrocyte sedimentation rate in splenectomized thalassemia and further imply for other conditions with inclusion body in red blood cell. It can demonstrate that the increase of additional mass due to inclusion body can reduce the time for sedimentation.
 • Viroj Wiwanitkit Page 16
  Syphilis is a well-known sexually transmitted disease found around the world. Malaria and syphilis are endemic in many regions of the world, and co-infection with the two pathogens is common. Here, the author used a new pathway ontology technology to predict the pathway of CD4+ suppression in an episode of co-infection. Of interest, the author found that there are some immune suppression process that can be found both in syphilis and malaria. The mentioned processes are inhibiting interleukin-2 secreted by CD4+ and nitric oxide production. In the co-infection, the synergy to increase the immune suppression can be expected.
 • Abbas Attarzadeh, Mohammad Hosein Nowroozzadeh, Mohammad Sharifi Page 17
  Orbital lymphangiomas are non encapsulated tumors and one of the most common vascular tumors in children. Surgery indicated for selected patients but complete resection of tumors is difficult due to their diffuse infiltration within adjacent tissues. Carbon dioxide, contact Nd:YAG lasers and percutaneous sclerotherapy as an alternative to surgical resection have variable success. Challenge continues to be to find a safe and effective therapeutic modality for this purpose. There are many data supporting a casual role for vascular endothelial growth factor (VEGF) in lymphangiogenesis. One possible strategy for treating orbital lymphangioma is to inhibit VEGF activity by competitively binding VEGF with a specific neutralizing anti-VEGF antibody. The vitreo-retinal service in the recent years enjoyed a high level of success in managing diabetic retinopathy, choroidal neovascularization, and neovascular glaucoma using anti-VEGF strategies. Efficacy and tolerability have been demonstrated for drugs targeting VEGF. We herein hypothesize that intralesional application of anti-VEGF agents such as pegaptanib, ranibizumab and bevacizumab are potentially useful for treating orbital lymphangioma and preventing its complications. Further investigations are needed to place this mode of treatment alongside orbital lymphangioma therapeutics.
 • Page 18
  Increased oxidative stress and disturbed glutathione redox system play an important role in the pathogenesis of human immunodeficiency virus (HIV) infection. Depletion in intracellular levels of reduced glutathione (GSH) contributes to an increment in tumor necrosis factor α (TNF-α)-stimulated-HIV-1-transcription, activation of HIV-1-replication, sensitivity to TNF-α-induced cell death, and impairment of CD4+ cell function and survival. Therefore, several studies have investigated the effect of GSH-enhancer agents such as N-acetyl cystein in the treatment of patients with HIV infection. With regard to the beneficial effects of Angelica sinensis, a Chinese medicinal herb, on GSH redox system and the pathogenic role of GSH depletion in HIV infection and the immunomodulator effects of active ingredients of this herb, we postulated that Angelica sinensis may be of value in the treatment of HIV-infected patients.
 • Page 19
  Pancreas islet transplantation is one of the potential cure for type 1 diabetes. However Current isolation techniques lead to loss of number and function of isolated islets during procedure, needing in any cases two donors for each transplant. To overcome this problem many factors and added extra protocols should be investigated during isolation process. Low level laser irradiation (LLLI) is currently being used to treat wide variety of medical conditions. Many studies have proved cellular proliferation after in-vitro irradiation of low level laser. Effects of LLLI in secretory cells have been also considered. It has been shown that products of these cells are amplified after irradiation. These effects on LLLI are explained by increasing intracellular ATP and Ca2+ flux. Based on these findings, it can be hypothesized that low level laser could be beneficial for islet viability and function, if it irradiates to islets during isolation procedure.
 • Page 20
  Nerve growth factor (NGF) is the founder-member of neurotrophins family that provides growth and surviving effect not only for neuronal tissue but also for various non-neuronal cellular populations. It effectuates its physiologic or pathologic functions in sensorial neuronal system and some certain tissues through NGF-receptors such as tyrosinkinase A and p75, involving also transient receptor potential vanilloid 1, substance P and its receptor NK1 (members of NGF-pathways - NGFP). In different situations, such as stress-related or inflammatory pathologies (including allergy, asthma, depression, multiple chemical sensivity, stressful or dangerous events, etc), are reported elevated local and serologic concentrations of these mediators.Reflecting on the pleiotropic effects of mentioned substances, it could be suggested that over-regulation of NGFP mediators is generally required during identification of somatic or psycho-emotional integrity threatening like a surviving proclaim. In this context, the identification of a danger may induce NGFP-mediated growth stimuli to assure better surviving possibilities for the organism, maybe as a compensatory effect. Experiments in knockout animals with regards to genes of NGFP mediators could be helpful for the verification of its role as leader of information in the mentioned processes. Some investigations in such animals have demonstrated their abnormal passivity to fight for vital demands, whereas the behavior of subjects with down-regulation of aforementioned factors is associated with sensory or cognitive disorders such as congenital insensivity for pain with anhidrosis, schizophrenia, diabetes, or self-mutilatory behaviors. The last mentioned facts manifest the inability to recognize the situation of bodily and mental integrity during the NGFP insufficiency, leading to the necessity for further pharmacologic investigations with regards to NGFP mediators in the related pathologies.
 • Page 21
  Vernal keratoconjunctivitis is a chronic, recurrent and severe ocular allergic disease, which is characterized by persistent allergic inflammation of the conjunctiva. It can be accompanied by ocular discomfort and visual disturbance. All forms are characterized by intense itching, tearing, mucous secretions and a severe photophobia, which often forces children to live virtually in dark places. Conjunctival proliferative changes, such as the formation of giant papillae are the characteristic findings of affected individuals. Giant papillae develop as a result of infiltration of inflammatory cells, changes in the epithelial layer, and increased deposition of extracellular matrix molecules such as collagen and proliferation of conjunctival fibroblasts. Currently several therapeutic options such as corticosteroids, mast cell stabilizers and cyclosporine are applied for treatment of Vernal keratoconjunctivitis, but in long-term, the chronic and recurrent nature of this problem leads to failure or appearance of side effects of current treatment in many patients. Recently, Green tea extract and its principal active ingredient, epigallocatechin gallate, are gaining attention and increased usage due to its healthful properties. It has considerable anticatactogenic effect by inducing apoptosis in lens epithelial cells and antioxidant effects. Also its great benefits were achieved in attenuation of damaging influences to the retina caused by ischemia/reperfusion. Based on evidences supported beneficial effects of green tea, we hypothesize that local administration of green tea and its extract seems to be a proper substitute or adjunct to current treatments of Vernal keratoconjunctivitis. This plant contains a series of antioxidants that can abolish the process of allergic cascade. Moreover, by suppressing TNF-alpha potentially, it can reduce proinflammatory reaction, as well as fibroblast proliferation and subsequently decrease giant papilla formation; however, its potency should be evaluated in multiple clinical trial studies.
 • Page 22
  Malarial infection in red blood cell disorder is an interesting topic in tropical medicine. In this work, the author proposes a new idea on the physical property of red blood cell and risk for getting malarial infection. The study on scenario of red blood cell disorders is performed. Conclusively, the author found that physical property of red blood cell is an important determinant for getting malarial infection