عفونت همزمان با سیفلیس و مالاریا: زوال سیستم ایمنی روی +CD4

چکیده:
سیفلیس یک بیماری منتقل شونده از راه تماس جنسی شناخته شده است که در سراسر دنیا یافت می شود. مالاریا و سیفلیس در بسیاری از نواحی دنیا شیوع دارند و عفونت همزمان با عوامل بیماریزای این دو بیماری رایج است. در این مقاله، نویسنده از یک تکنولوژی هستی شناسی جدید برای پیش بینی مسیر مهار +CD4در یک عفونت همزمان استفاده نموده است. جالب اینکه نویسنده متوجه شده است که چندین فرآیند مهار سیستم ایمنی وجود دارد که هم در مالاریا و هم در سیفلیس می توان یافت. فرآیندهای مذکور، اینترلوکین 2 ترشح شده توسط +CD4 و تولید نیتریک اکسید را مهار می نمایند. در عفونت همزمان، یک سینرژی در افزایش مهار سیستم ایمنی قابل انتظار است.
زبان:
فارسی
صفحه:
15
لینک کوتاه:
magiran.com/p524123 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!