کاهش یا عدم کاهش اسید معده؟ پایش pH داخل معده توسط پروب در مقایسه با کاغذ لیتموس در بیماران مراقبتهای ویژه

چکیده:
صدمات مخاطی دستگاه گوارش و خونریزی گوارشی ناشی از بحرانهای فیزیولوژیک موسوم به Stress Related Mucosal Damage در مجاری فوقانی دستگاه گوارش، باعث وخیم نمودن وضعیت بالینی بیماران بستری در مراقبتهای ویژه می گردد. فرضیه و ایده ما این است که کاهش اسید معده و پایش اسید معده توسط پروب اندازه گیری کننده اسید داخل معده می تواند در بهبود این دسته از بیماران مفید باشد. برای آزمودن این ایده یک مطالعه مقدماتی جهت بررسی و مقایسه صحت کاغذ لیتموس با پروب پلاتین- آنتی موان طراحی شده که از طریق بینی داخل معده می گردد در یک بیمارستان آموزشی در تهران انجام شد.
بیست بیمار بستری در بخش مراقبتهای ویژه که نیازمند به پروفیلاکسی زخم ناشی از استرس داشتند از طریق روش مطالعه متقاطع (Crossover) بیماران بصورت تصادفی (Randomized) ابتدا رانی تیدین را یا بصورت انفوزیون مداوم یا بصورت تزریق وریدی متناوب و سپس به دیگر بازوی مطالعه وارد شدند.
اسید معده توسط کاغذ حساس به pH معده در آغاز مطالعه در 1، 2، 4، و 8 ساعت پس از شروع رانی تیدین اندازه گیری گردید. بعلاوه اسید معده از طریق پروب پلاتین- آنتی موان ابداعی و طراحی شده بطور مداوم اندازه گیری می گردید.
نتایج مقدماتی اندازه گیری pH معده توسط کاغذ لیتموس و پروب اندازه گیری کننده اسید داخل معده و مقایسه آنان توسط آنالیز رگراسیون نشان داد که یک همسانی خوبی (Good Correlation) بین این دو روش وجود داشت.(r=0.7) البته روش پروب داخل معده ای برای اندازه گیری pH معده روشی راحت و از نظر بالینی قابل انجام برای استفاده در بیماران با ریسک بالا برای خونریزی ناشی از استرس می باشد. و همچنین در مقایسه با استفاده از کاغذ لیتموس در بیمارانیکه داروهای مهارکننده هیستامین - 2 دریافت می کنند از صحت و دقت بیشتری برخوردار می باشد. مطالعات بیشتری لازم است که فرضیات پیشنهادی را تایید نماید.
زبان:
فارسی
صفحه:
7
لینک کوتاه:
magiran.com/p524139 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!