بررسی آزمایشگاهی ریزنشت1 اینله های کامپازیتی با استفاده از دو نوع سمان چسبنده

چکیده:
هدف
اگر چه کامپازیتهای با بیس رزینی به عنوان موادی با منفعت های بالا برای دندانپزشکان و بیماران شناخته شده است، انقباض پلمیریزاسیون عیب ذاتی آنهاست در اینله های کامپازیتی چون که قسمت اعظم حجم حفره با ترمیم رنگ دندان غیر مستقیم پر می شود، میزان کامپازیت اندکی حین چسباندن ترمیم به کار می رود. این میزان اندک کامپازیت دارای انقباض پلمیریزاسیون نسبتا کمی بوده. علاوه بر این میزان انقباض ماده کامپازیتی خود به ترکیب و ویسکوزیته آن بستگی دارد. هدف از انجام این مطالعه بررسی آزمایشگاهی ریزنشت اینله های کامپازیتی مستقیم جعبه های مزیالی با استفاده از 2 نوع سمان چسبیده با ویسکوزیته بالا و پایین در پره مولرهای سالم کشیده شده است.
روش بررسی
50 جعبه مزیالی در ابعاد (2× 3 ×3 میلی متر مکعب) به فاصله 2 میلی متر بالاتر ازاتصال سمان به عاج2 با تباعد 6 درجه با استفاده از دستگاه Surveyor تراشیده شد. اینله های کامپازیتی ساخته شده و همگی درون آب جوش به مدت 7 دقیقه برای کامل شدن پلمیریزاسیون حرارت داده شدند. پس از آماده سازی سطحی توسط اسید فسفریک 37 درصد در سطح داخلی اینله ها و دندان، از عامل چسبنده عاجی Exite و Silane استفاده شد. بعد از انجام اعمال فوق دندانها به شکل تصادفی به 2 گروه تقسیم شدند: گروه اول: توسط سمان با ویسکوزیته بالا (F2 Dual Cure) به روش دستی سمان شدند. گروه دوم: توسط سمان با ویسکوزیته پایین (Variolink II) به روش دستی سمان شدند.
بعد از پرداخت نمونه ها به مدت 500 دور در دستگاه ترموسایکل قرار گرفتند. سپس همه نمونه ها به مدت 24 ساعت در فوشین درصد2/0 قرار گرفتند. در مرحله آخر نمونه ها برش داده شدند و زیراستریو میکروسکوپ ارزیابی شدند.
یافته ها
بر اساس نتایج بدست آمده فقط در 2 نمونه ریزنشت وجود نداشت و بقیه نمونه ها درجاتی از ریزنشت را نشان دادند. میانگین ریزنشت در گروه سمان با ویسکوزیته بالا 60/20 و میانگین گروه سمان با ویسکوزیته پایین 95/26 بود و اختلاف بین دو گروه (05/0P<) معنی دار شد.
نتیجه گیری
بر اساس مطالعه انجام شده سمان با ویسکوزیته بالا ریزنشت کمتری را نسبت به سمان با ویسکوزیته پایین نشان داد.
زبان:
فارسی
صفحه:
220
لینک کوتاه:
magiran.com/p568926 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!