فهرست مطالب

مجله علمی پزشکی جندی شاپور - سال هفتم شماره 2 (پیاپی 57، تابستان 1387)
 • سال هفتم شماره 2 (پیاپی 57، تابستان 1387)
 • تاریخ انتشار: 1387/05/11
 • تعداد عناوین: 18
|
 • طاهره ضیایی، مهری طاهری، احمد قیصری صفحه 159
  هدف
  برونشیولیت حاد بیماری شایع قسمت تحتانی دستگاه تنفسی در شیرخواران است که نتیجه ی واکنش التهابی انسدادی مجاری هوایی کوچک می باشد. درمان شیرخواران مبتلا به برونشیولیت عمدتا نگه دارنده است. در مورد نقش گشادکننده های برونش در درمان این بیماران اختلاف نظر وجود دارد. در نتیجه تصمیم گرفتیم که اثر اپی نفرین استنشاقی را در مقایسه با سالبوتامول استنشاقی در درمان بیمارانی که با تشخیص برونشیولیت در اورژانس بسترس می شوند، مورد ارزیابی قرار دهیم.
  روش بررسی
  52 شیرخوار در محدوده سنی 2 تا 12 ماه با تشخیص بالینی برونشیولیت وارد مطالعه شدند و به طور تصادفی در یکی از دو گروه درمانی قرار گرفتند. در یک گروه اپی نفرین 1000/1 استنشاقی با میزان mg/kg 5/0 (ماگزیمم mg5/2) و در گروه دیگر سالبوتامول استنشاقی به میزان mg/kg 15/0 استفاده گردید. اسکور بالینی، تعداد تنفس و تعداد ضربان قلب در دقیقه و درصد اشباع اکسیژن خون در زمان شروع مطالعه و در زمان های 30، 60، 90،120 دقیقه بعد از ورود به مطالعه ثبت می شد.
  یافته ها
  اپی نفرین و سالبوتامول استنشاقی بهبودی قابل ملاحظه ای در متوسط اسکور بالینی و اکسیژناسیون بیماران ایجاد می کردند. تاکی کاردی به صورت قابل ملاحظه ای با اپی نفرین دیده شد، اما عود بیماری با سالبوتامول بیشتر بود. شیرخواران زیر 6 ماه به اپی نفرین استنشاقی بهتر از سالبوتامول پاسخ دادند ولی شیرخواران بالای 6 ماه به سالبوتامول استنشاقی بهتر پاسخ دادند.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان می دهد که هر دو داروی سالبوتامول و اپی نفرین استنشاقی در درمان بیماران با برونشیولیت حاد مؤثرند ولی در گروه سنی زیر 6 ماه اپی نفرین نقش مؤثرتری دارد و اپی نفرین استنشاقی داروی بی خطر و مؤثری در درمان برونشیولیت حاد شیرخواران است.
  کلیدواژگان: برونشیولیت حاد، اپی نفرین استنشاقی و سالبوتامول استنشاقی
 • مقایسه آسیب شنوایی ناشی از نویز و ضربه صوتی
  عبدالحسین معصومی، حسین رکابی، آرش بیات، حسن آبشیرینی صفحه 169
  هدف
  قرار گیری در معرض اصوات شدید نیز می تواند تغییرات فیزیولوژیکی وسیعی را در سیستم شنوایی ایجاد نماید. این تغییرات می توانند به صورت افت شنوایی حسی- عصبی، وزوز و یا حتی سرگیجه تظاهر نمایند. هدف از این پژوهش مقایسه آسیب شنوایی حادث شده در کارگران شاغل در کارخانه صنایع فولاد اهواز با آسیب شنوایی حاصل از انفجارات ادوات و مهمات جنگی در زمان جنگ تحمیلی بود.
  روش بررسی
  طی یک مطالعه تحلیلی400 فرد دچار افت شنوایی 40- 20 ساله در دو گروه ضربه صوتی1 و گروه افت شنوایی ناشی از نویز NIHL) 2) مورد بررسی قرار گرفتند. این اشخاص به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده بودند. کلیه این افراد پس از معاینه کامل گوش و حلق و بینی تحت ارزیابی های اتوسکوپی3، ادیومتری اصوات خالص4، ادیومتری گفتاری5 و تمپانومتری6 قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار آماری تحلیلی SPSS 10 و با در نظرگرفتن سطح معنا داری 05/ 0 < صورت پذیرفت.
  یافته ها
  در گروهNIHL کلیه عوارض شنوایی ایجاد شده به صورت حسی- عصبی بود، در حالی که در گروه ضربه صوتی این مشکل به دو صورت افت شنوایی حسی - عصبی و آمیخته مشاهده شد. افت شنوایی در گروه NIHL در 91 درصد موارد به صورت متقارن بود ولی در گروه ضربه صوتی تنها در 68 درصد موارد کم شنوایی به شکل متقارن مشاهده گردید. شدت افت شنوایی در گروه ضربه صوتی به طور معنا داری بیشتر از گروه دیگر بود (05/ 0> P). افت شنوایی حادث شده در گروه NIHL عمدتا«در محدوده 8000 - 2000 هرتز بود، در حالی که در گروه ضربه صوتی بیشتر در محدوده 6000 - 3000 هرتز قرار داشت. بین میزان کم شنوایی و سطح شدت صدا همبستگی آماری معنا داری مشاهده گردید(05/ 0>p و 85/ 0= r). در گروه ضربه صوتی درصد قابل توجهی از بیماران دچار پارگی پرده تمپان و از هم گسیختگی زنجیره استخوانچه شده بودند.
  نتیجه گیری
  مواجهه با نویزهای بسیار شدید حتی به مدت خیلی کوتاه نیز می تواند آسیب های جبران ناپذیری را در سیستم شنوایی پدید آورد. در این حالت افت شنوایی ناشی از اصوات شدید بسیار کوتاه مدت غالبا» بسیار شدید تر از مواردی است که شخص به مدت طولانی در معرض یک نویز پیوسته قرار می گیرد. مطلب قابل تامل در این بررسی، مشاهده یکسری آسیب های بارز در اندام های غیر سیستم شنوایی به هنگام بروز ضربه صوتی بود؛ به گونه ای که گروهی به دلیل ضربه صوتی و ترکش دچار فیستول لابیرنت، پارگی ریه و پارگی امعاء و احشاء گردیده بودند.
  کلیدواژگان: آسیب شنوایی ناشی از نویز، افت شنوایی، ضربه صوتی
 • حسین رکابی، مظفر سرافراز، سید عبدالحسین معصومی، امیر فصیحی صفحه 179
  هدف
  تامپون بینی یکی از روش های درمانی است که بطور شایع جهت کنترل خونریزی از بینی بکار میرود. انسداد راه هوائی بینی ناشی از تامپون، می تواند موجب اختلال در تنفس و هیپوکسی گردد. افت اشباع اکسیژن شریانی در افراد مسن که دارای بیماری زمینه ای قلبی - ریوی هستند می تواند منجر به پیامدهای جدی و خطرناکی گردد. ما در این مطالعه تاثیر تامپون بینی بر میزان اشباع اکسیژن شریانی در طول خواب را، در بیمارانی که نیاز به تامپون بینی با اندیکاسیون های مختلف مورد مطالعه، بررسی کرده ایم.
  روش بررسی
  در این مطالعه تحلیلی - مقطعی یک بررسی آینده نگر بر روی 68 بیمار (که شامل: 49 نفر مرد، 19 نفر زن، با میانگین سنی 29 سال و محدوده سنی 17 تا 74 سال) که در طی سالهای 1380 لغایت 1381 با اندیکاسیونهای مختلف در بیمارستان امام خمینی اهواز بستری و تحت تامپون گذاری بینی قرار گرفته بودند انجام شد. در همه این بیماران میزان اشباع اکسیژن شریانی قبل از تامپون بینی و شب اول بعد از تامپون با استفاده از دستگاه پالس اکسی متر، اندازه گیری و ثبت شد. و نتایج بدست آمده مقایسه و تحلیل گردید.
  یافته ها
  در 59 نفر از بیماران مورد مطالعه، تفاوت قابل توجهی در سطح اشباع اکسیژن شریانی قبل و بعد از تامپون بینی مشاهده نشد اما 9 نفر از بیماران دچار افت قابل ملاحظه ای در اشباع اکسیژن شریانی بعد از تامپون گذاری شدند. همه این 9 نفر دارای بیماری زمینه ای قلبی- ریوی بودند.
  نتیجه گیری
  تامپون بینی و بویژه تامپون خلفی بینی می تواند موجب افت قابل توجهی در اشباع اکسیژن شریانی بخصوص در بیماران مسن که دارای بیماری زمینه ای قلبی - ریوی هستند گردد. بنظر میرسد که تامپون بینی اثر قابل ملاحظه ای بر اشباع اکسیژن شریانی در افراد جوان که دارای سلامت عمومی جسمانی هستند، ندارد.
  کلیدواژگان: تامپون بینی، اشباع اکسیژن شریانی، پالس اکسی متری، بیماریهای قلبی، ریوی، هیپوکسی
 • لیلا بصیر، رضا امانی، ماشاءالله خانه مسجدی، فاطمه آهنگر پور صفحه 185
  هدف
  هدف از این مطالعه بررسی ارتباط رژیم غذایی، بهداشت دهان و وضعیت اجتماعی در کودکان مبتلا به دیابت ملیتوس نوع 1 در مقایسه با کودکان غیر دیابتی و ارتباط آن با میزان پوسیدگی دندانها(DMF) بود. این مطالعه در شهر اهواز انجام گردید.
  روش بررسی
  در این مطالعه تحلیلی31 کودک مبتلا به دیابت ملیتوس نوع 1 با میانگین سنی 34/2+11 و31کودک غیردیابتی که از لحاظ سن وجنس با این کودکان مطابقت داشتند، مورد بررسی قرار گرفتند. کودکان دیابتی، از لحاظ کنترل متابولیکی بر اساس آزمایش هموگلوبین گلیکوزیله(HbA1c) به سه گروه: کنترل خوب، متوسط و ضعیف تقسیم گردیدند. تحقیق بر اساس پرسش نامه ای که شامل اطلاعات مربوط به رژیم غذایی،بهداشت دهانی، وضعیت اجتماعی و میزان پوسیدگی دندانی است، انجام گردید. یافته ها توسط نرم افزار SPSS ver 13 تحت آزمونهای آماری paired t-test وMc Nemar مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند.
  یافته ها
  نتایج آماری نشان داد که کودکان دیابتی به میزان دفعات کمتری از غذاهای پوسیدگی زا استفاده می کنند. میانگین نمره تغذیه ای برای کودکان دیابتی27/3+65/7 و برای کودکان غیر دیابتی 03/2+94/11بود. تفاوت معنی داری بین DMF دو گروه دیده نشد. میزان شاخص DMF برای کودکان دیابتی برابر48/2+71/3 و برای گروه کنترل74/2+35/4 بود. از طرف دیگر تفاوت معنی داری بین استفاده از دهان شویه و مسواک بین دو گروه دیده نشد ولی به طور مشخصی تعداد بیشتری از کودکان دیابتی اعلام کردند که تا کنون از نخ دندان استفاده نکرده اند.
  نتیجه گیری
  دفعات مصرف غذاهای پوسیدگی زا کاملا در پیشرفت پوسیدگی موثر است. در کودکان دیابتی، علاوه بر مسایل تغذیه ای و بهداشت دهان،مسایل بیولوژیکی و رفتار نیز در پیشرفت پوسیدگی نقش موثری بازی می کنند.
  کلیدواژگان: دیابت، پوسیدگی، رژیم غذایی
 • مریم غمخوار، مهدی محمدی، علیرضا انصاری مقدم صفحه 194
  هدف
  کودکان در تمام کشورها بویژه در کشورهای در حال پیشرفت یک قشرآسیب پذیر را تشکیل می دهند لذا توجه به مسائل بهداشتی آنان از اهمیت شایانی برخوردار است و مطالعه حاضر با هدف بررسی شاخص های تن سنجی کودکان زیر 2 سال شهر اهواز انجام شد.
  روش بررسی
  این مطالعه مقطعی در سال 1380 در اهواز اجراگردید. با توجه به اینکه بر اساس آخرین سرشماری شهر اهواز به 5 منطقه تقسیم شده است این مطالعه نیز در 5 منطقه (شمالی جنوبی، شرقی، غربی و مرکزی) شهر اهواز با مراجعه به مراکز بهداشتی درمانی و انتخاب تصادفی 600 پرونده کودک واجد شرایط (متولدین 1378بجز موارد چند قلو، نارس، LBW و پریمچور) انجام و اطلاعات مورد نظر بعد از استخراج از پرونده های بهداشتی خانوار به نرم افزار SPSS وارد شد برای تحلیل داده ها از آزمونهای آنالیز واریانس برای داده های تکراری، آزمون2 x تک نمونه ای و دو نمونه ای استفاده گردید.
  یافته ها
  بین میانگین وزن دختران و پسران مورد مطالعه اختلاف معنی دار دیده شد (P<0.001) و در مجموع از بدو تولد تا دو سالگی میانگین وزنی پسران بیش از دختران بود. میانگین قد در دو جنس با هم اختلاف معنی دار داشته است (P<0.001) ومیانگین قد پسران در تمام سنین بالاتر از دختران بود. درمقایسه صدکهای وزن شیرخواران اهوازی با NCHS در پسران این اختلاف در تمام سنین مورد مطالعه معنی دار ((P<0.001و در دختران بجز 12 ماهگی((P=0.23و 18 ماهگی ((P=0.04 اختلاف معنی دار می باشد. در مقایسه صدکهای قد شیرخواران اهوازی با NCHS در دختران این اختلاف در تمام سنین معنی دار((P<0.001 و در پسران بجز 22 ماهگی اختلاف معنی دار بود. در مقایسه توزیع فراوانی وزن بر اساس استاندارد NCHS در دو جنس در تمام سنین از 22-0 بجز بدو تولد اختلاف معنی دار (P<0.001) و در مقایسه توزیع فراوانی قد بر اساس استاندارد NCHS در دختران و پسران اهوازی در تمام سنین از 22-0 ماهگی بجز بدو تولد و 22ماهگی اختلاف معنی دار بود (P<0.001).
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه بر لزوم یک راهکار اساسی جهت تهیه منحنی های رشد محلی که مبتنی بر الگوی ژنتیکی و محیطی منطقه باشد تاکید می کند تا از این طریق بتوان بنحوی دقیقتر وضعیت رشد شیرخواران کشورمان را مورد پایش قرار داد.
  کلیدواژگان: شاخصهای تن سنجی، شیرخواران زیر2 سال، شهر اهواز
 • جعفر آی، جعفر سلیمانی راد صفحه 202
  هدف
  از سوئی دیگر تاثیر میدان های الکترومغناطیسی بر موجودات زنده یکی ازمشکلات جوامع پیشرفته می باشد. با پیشرفت تکنولوژی نیاز انسان به استفاده از امواج الکترومغناطیسی در زمینه های مختلف علمی، بیشتر محسوس می گردد. هدف این مطالعه بررسی اثرات میدان الکترومغناطیس بر فرآیند اسپرماتوژنز و نقش اپی نفرین بعنوان محافظت کننده، در موش های صحرایی می باشد.
  روش بررسی
  به این منظور دستگاه مولد با شدت 120(هر گروه 24 راس موش صحرایی) گوس (12 میلی تسلا) طراحی شد و تعداد 120 راس موش صحرایی نژاد Wistarبه عنوان مدل آزمایشگاهی انتخاب گردیدند و به پنج گروه مساوی تقسیم شدند: گروه تعیین مقدار LD50 اپی نفرین، گروه تیمار با اپی نفرین، گروه تیمار با سرم نمکی(کنترل)،گروه تیمار با اپی نفرین و میدان الکترومغناطیس و گروه تیمار با سرم نمکی و میدان الکترومغناطیس، تزریق اپی نفرین به مقدار Sub lethal dose (1mL/kg) به صورت زیرجلدی در ناحیه شکمی صورت پذیرفت. در پایان پس از تشریح و بیرون آوردن بیضه حیوانات وعملیات مربوط به آماده سازی اسلاید و مطالعه آنها، تعداد سلول های اسپرماتوگونی، اسپرماتوسیت اولیه، اسپرماتید، اسپرماتوزوئیدها، سلولهای بینابینی و سلولهای سرتولی مورد بررسی و شمارش قرار گرفتند.
  یافته ها
  نتایج حاکی از کاهش معنی دار(05/0.P<) تعداد سلول های اسپرماتوگونی، اسپرماتید و اسپرم و همچنین افزایش معنی دار(05/0P<) تعداد سلول های اسپرماتوسیت اولیه در گروه های تیمار با میدان الکترومغناطیس در مقایسه با گروه کنترل بود. در نهایت گروه تیمار با اپی نفرین و میدان الکترومغناطیس، چنین تغییراتی را در مقایسه با گروه کنترل نشان نداد و عملکرد اپی نفرین به عنوان یک محافظت کننده مشخص شد.
  نتیجه گیری
  بنظر می رسد که میدان الکترومغناطیس می تواند با ایجاد رادیکالهای آزاد به سلول های موجود در اپی تلیوم ژرمینال بیضه آسیب برساند و اپی نفرین می تواند بوسیله انقباض عروق خونی از این صدمات جلوگیری نماید. و این فرضیه نیاز به بررسی بیشتری دارد.
  کلیدواژگان: اسپرماتوژنز، میدان الکترومغناطیس، اپی نفرین، موش صحرایی
 • جعفر فتاحی اصل، فریبرز فائقی، فرشاد عظیمی دهدزی، شاپور دهاز صفحه 213
  هدف
  در این تحقیق، فعالیت کورتکس حرکتی مغز به هنگام انجام عمل فلکسیون- اکستانسیون مچ دست از25 داوطلب نرمال با استفاده از پروتکل تصویربرداری بهینه شده گرادیان اکو پلنار (fMRI1) از طریق اندازه گیری سیگنال MR وابسته به سطح اکسیژن خون اندازه گیری شده است.
  روش بررسی
  در این تحقیق از دستگاه MRI با شدت5/1 تسلای جنرال الکتریک مدل سیگنا در بیمارستان نفت اهواز و پارامترهای بهینه شده پروتکل اکو پلنار بصورت زیر: 24cm = FOV، 1 = NEX، ms 2000 = TR، ms 55 = TE = FlipAngle، 128 x 128 = Matrix Size، mm 5 = Thickness استفاده شده است. در مجموع 120 تصویر آگزیال با استفاده از طراحی بلوک بصورت سری نهائی در حین استراحت و انجام عمل فلکسیون – اکستانسیون مچ دست از نواحی مغزی اطراف شیار رولاندو در ناحیه مربوط به کورتکس حرکتی مچ دست تهیه گردید. تصاویر حاصل پس از تغییر فرمت از Dicom به Analyze توسط نرم افزار MRIcro، در مرحله بعد توسط نرم افزار SPM2 بر روی نسخه 7 نرم افزارMATLAB تحت مراحل پیچیده تجزیه و تحلیل و پردازش تصویر قرار گرفتند.
  یافته ها
  تحلیل یافته ها، افزایش معنی داری را در شدت سیگنال پیکسل کورتکس حرکتی مغز به هنگام انجام فعالیت در مقایسه با حالت استراحت نشان داد و ناحیه فعال در کورتکس حرکتی مچ دست در مغز این افراد بصورت خوشه هایی با وسعت 153 تا 185 واکسل(93/9 ± 12/164) ظاهر گردید.
  نتیجه گیری
  بنظر می رسد که از یافته های تحقیق بتوان جهت بررسی تغییر فعالیت کورتکس مغز در بیماریهای مختلف و پاسخ به درمان استفاده نمود.
  کلیدواژگان: تصویر برداری عملکردی، کنتراستBOLD، تکنیک اکوپلنار، کورتکس حرکتی مغز
 • آزیتا کاویانی، دانا زندیان صفحه 220
  هدف
  اگر چه کامپازیتهای با بیس رزینی به عنوان موادی با منفعت های بالا برای دندانپزشکان و بیماران شناخته شده است، انقباض پلمیریزاسیون عیب ذاتی آنهاست در اینله های کامپازیتی چون که قسمت اعظم حجم حفره با ترمیم رنگ دندان غیر مستقیم پر می شود، میزان کامپازیت اندکی حین چسباندن ترمیم به کار می رود. این میزان اندک کامپازیت دارای انقباض پلمیریزاسیون نسبتا کمی بوده. علاوه بر این میزان انقباض ماده کامپازیتی خود به ترکیب و ویسکوزیته آن بستگی دارد. هدف از انجام این مطالعه بررسی آزمایشگاهی ریزنشت اینله های کامپازیتی مستقیم جعبه های مزیالی با استفاده از 2 نوع سمان چسبیده با ویسکوزیته بالا و پایین در پره مولرهای سالم کشیده شده است.
  روش بررسی
  50 جعبه مزیالی در ابعاد (2× 3 ×3 میلی متر مکعب) به فاصله 2 میلی متر بالاتر ازاتصال سمان به عاج2 با تباعد 6 درجه با استفاده از دستگاه Surveyor تراشیده شد. اینله های کامپازیتی ساخته شده و همگی درون آب جوش به مدت 7 دقیقه برای کامل شدن پلمیریزاسیون حرارت داده شدند. پس از آماده سازی سطحی توسط اسید فسفریک 37 درصد در سطح داخلی اینله ها و دندان، از عامل چسبنده عاجی Exite و Silane استفاده شد. بعد از انجام اعمال فوق دندانها به شکل تصادفی به 2 گروه تقسیم شدند: گروه اول: توسط سمان با ویسکوزیته بالا (F2 Dual Cure) به روش دستی سمان شدند. گروه دوم: توسط سمان با ویسکوزیته پایین (Variolink II) به روش دستی سمان شدند.
  بعد از پرداخت نمونه ها به مدت 500 دور در دستگاه ترموسایکل قرار گرفتند. سپس همه نمونه ها به مدت 24 ساعت در فوشین درصد2/0 قرار گرفتند. در مرحله آخر نمونه ها برش داده شدند و زیراستریو میکروسکوپ ارزیابی شدند.
  یافته ها
  بر اساس نتایج بدست آمده فقط در 2 نمونه ریزنشت وجود نداشت و بقیه نمونه ها درجاتی از ریزنشت را نشان دادند. میانگین ریزنشت در گروه سمان با ویسکوزیته بالا 60/20 و میانگین گروه سمان با ویسکوزیته پایین 95/26 بود و اختلاف بین دو گروه (05/0P<) معنی دار شد.
  نتیجه گیری
  بر اساس مطالعه انجام شده سمان با ویسکوزیته بالا ریزنشت کمتری را نسبت به سمان با ویسکوزیته پایین نشان داد.
  کلیدواژگان: ریزنشت، اینله کامپازیتی، ویسکوزیته
 • افشان اخوان طبیب، مرضیه سعیدی، احمد باهنر، علیرضا خسروی، زهرا دانا سیادت، حسن علیخاصی صفحه 231
  هدف
  تریاد متابولیک در حال حاضر بعنوان یک عامل پیش بینی کننده بیماریهای قلبی عروقی معرفی شده است. به نظر می رسد افزایش میزان تری گلسیرید به همراه افزایش دور کمر پیش بینی کننده نوعی اختلالات متابولیسمی به نام تریاد متابولیک می باشد. در این مطالعه ارتباط دو صفت افزایش دورکمر و تری گلیسیرید بالا (phenotype Hypertriglycemic waist) در یک زمان را با سایر عوامل خطر قلبی در یک جمعیت نمونه از نواحی مرکزی ایران بررسی نموده ایم.
  روش بررسی
  در این مطالعه مقطعی توصیفی اطلاعات حاصل از مرحله اول برنامه قلب سالم اصفهان مورد استفاده قرار گرفت. نمونه گیری به روش خوشه ای تصادفی انجام شده است. افراد برحسب مقادیر تری گلیسرید و دور کمر در چهار گروه به شرح زیر قرار گرفتند: گروه TgHWH (mg/dl 165 تری گلیسرید، cm88 دورکمر)، گروه TgHWL (mg/dl 165 تری گلیسرید، cm88 < دور کمر)، گروه TgLWL (mg/dl 165 <تری گلیسرید، cm88 < دور کمر) و گروه TgLWH (mg/dl 165 تری گلیسرید، cm88 >دور کمر). برای مقایسه متغیرهای چهار گروه از آنالیز واریانس یک طرفه با حذف اثر سن و برای بررسی شیوع عوامل خطر در گروه ها از آزمون رگرسیون لجستیک و همچنین آزمون کای دو استفاده شده است. جهت مقایسه تغییرات بین گروه ها از آزمون توکی (Tukey) استفاده شده است.
  یافته ها
  با بررسی 6279 نفر از زنان نواحی مرکزی ایران، پس از حذف اثر سن، نشان داده شدکه در گروه TgHWH میزان کلسترول، LDL، تری گلیسرید، فشارخون، شاخص توده بدنی و قند خون بالاتر و میزان HDL پائین تر از سایر گروه ها بود. همچنین شیوع عوامل خطر در این گروه نسبت به سایر گروه ها بطور معنی داری بالاتر بوده حال آنکه در گروه TgLWH شیوع عوامل خطر کمتر از سایر گروه ها بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به بالا بودن شیوع عوامل خطر حوادث قلبی عروقی در گروه TgHWH می توان چنین نتیجه گرفت که با تعیین تری گلیسرید و دور کمر افراد، عوامل خطر را در نواحی پرجمعیت که اندازه گیری همه موارد مسبب حوادث قلبی عروقی مشکل و هزینه ساز است را پیش بینی نمود. ضمن آنکه پایین بودن شیوع بالای برخی از عوامل خطر در گروه TgLWH نشان دهنده اهمیت تاثیر بیشتر میزان بالای تری گلیسیرید نسبت به افزایش دور کمر بر روی این عوامل است.
  کلیدواژگان: حوادث قلبی عروقی، تریاد متابولیک، تری گلیسیرید بالا، دور کمر بالا، نواحی مرکزی ایران
 • حمید گله داری، علی محمد فروغمند، خدامراد زندیان، محمد پدرام محمد رضا جعفری، بهناز اندشت، احمد سلطانی صفحه 238
  هدف
  سیستیک فیبروزیس یک بیماری وراثتی است که به صورت نهفته اتوزومی به ارث می رسد و چندین ارگان را تحت تاثیر قرار می دهد. علت اصلی این بیماری نقص در کانال انتقال کلر از غشاء سلولی می باشد.. هدف از این مطالعه تشخیص مولکولی قبل از تولد جنینی می باشد که دارای والدین ناقل و برادر مبتلا می باشد.
  روش بررسی
  تهیه نمونه ها از مایع آمنیون و خون با استفاده از روش های روتین استخراج ژنوم و بررسی برای یافتن یکی از رایج ترین جهش ها در ژن CF با استفاده از روش RFLP1 انجام گرفت.
  یافته ها
  نتایج این بررسی نشان می دهد که والدین برای جهشF508 ∆ هتروزیگوت می باشند. بچه مبتلا به بیماری برای جهش مشابه هموزیگوت بوده و جنین هتروزیگوت تشخیص داده شد. جنین مورد بررسی برای سیستیک فیبروزیس ناقل بوده ولی خطر این بیماری جنین را تهدید نمی کند.
  نتیجه گیری
  با توجه به اینکه والدین هیچگونه رابطه خویشاوندی با هم ندارند و از طرفی هر دو والد ناقل یک جهش یکسان می باشند، احتمالا این جهش خاص فراوانی نسبتا بالایی در استان خوزستان داشته باشد. بدین خاطر پیشنهاد می گردد که در یک طرح جامع استانی فراوانی جهش ها در ژن سیستیک فیبروزیس مورد بررسی قرار گیرد.
  کلیدواژگان: سیستیک فیبروزیس، تشخیص قبل از تولد، آمنیوسنتزیس
 • اردشیر ارضی، زهرا نظری، مریم سله چه، محمود لطیفی، محمد عصاره، احمد قربانی صفحه 243
  هدف
  از آنجا که افزایش پتاسیم می تواند به دلایل مختلفی از جمله مصرف دیورتیکها، گلیکوزیدهای قلبی، بتابلاکرها، مهارکننده های آنزیم آنژیوتانسین و داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی1 در بیماران قلبی-عروقی ایجاد شود و افزایش بیش از حد یون پتاسیم در مایعات بیرون سلولی (از جمله مایع زجاجیه)، می تواند قلب را در حالت دیاستولی از تپش باز دارد، لذا به نظر می رسد اندازه گیری میزان پتاسیم در مایعات خارج سلولی (مخصوصا مایع زجاجیه بدلیل تغییرات ناچیز سطوح پتاسیم موجود در آن، پس از مرگ) جهت تشخیص اختلالات متابولیکی و الکترولیتی، مرگهای ناگهانی، مرگ و میر بعلل ثانویه، سکته های قلبی و تشخیص جرم در پزشکی قانونی، لازم باشد.
  روش بررسی
  با استفاده از سرنگ 2 میلی لیتر، از گوشه داخلی چشم وارد پشت کره چشم یا همان مایع زجاجیه شده واز 88 فرد فوت شده (44 مرد و 44 زن) نمونه تهیه و در دمای 20- درجه سانتی گراد نگهداری شد. سپس در زمان انجام تست، نمونه ها در دمای اتاق ذوب شده و به مدت 5 دقیقه با دور 3000 سانتریفوژ گردید و از مایع رویی آن به روش فلیم فتومتری میزان پتاسیم آنها تعیین گردید.
  یافته ها
  این تحقیق نشان داد که پتاسیم در مردان با میانگین 5614/6 و انحراف معیار 53297/1 و پتاسیم در زنان با میانگین 4773/6 و انحراف معیار 39735/1 و با در نظر گرفتن 05/0 < p، اختلاف معنی داری ندارد. همچنین بین چشم راست با میانگین 6330/6 و انحراف معیار 46120/1 و چشم چپ با میانگین 4057/6 و انحراف معیار 46455/1 و با 05/0< p، اختلاف معنی داری مشاهده نگردید.
  نتیجه گیری
  لذا با توجه به این نتایج یک محدوده نرمال با معادله 94/3 + X 03/1 = Y و 1 = r جهت پتاسیم مایع زجاجیه اجساد رسم گردید.
  X: غلظت پتاسیم بر حسب میلی اکی والان در لیتر
  کلیدواژگان: پتاسیم، مایع زجاجیه، محدوده نرمال
 • علی قاضی پور، امیر فصیحی صفحه 252
  هدف
  هماتوم تیغه بینی یکی از عارضه های شدید و زودرس ضربه به بینی است، که می تواند موجب نکروز غضروف تیغه بینی گردد. آبسه سپتوم بینی معمولا در نتیجه عفونی شدن یک هماتوم تیغه ایجاد می شود. نکروز غضروف بینی می تواند موجب دفرمیتی بینی و اختلال شدید راه هوائی بینی گردد. هدف مطالعه ما ارزیابی خصوصیات بالینی، بررسی علل و نیز نوع درمان انجام شده در کسانی که دچار هماتوم و آبسه تیغه بینی شده اند می باشد.
  روش بررسی
  این مطالعه به صورت گذشته نگر و مقطعی و از نوع توصیفی بود. 74 بیمار را که در طی سالهای 1378 لغایت 1385 در بیمارستان امام خمینی (ره) اهواز جهت درمان هماتوم و آبسه سپتوم بینی بستری شده بودند مورد مطالعه قرار دادیم. در این مطالعه نکات مهم تشخیصی و درمانی از جمله اتیولوژی بیماری، علائم و نشانه های بیماری، زمان تاخیر در شروع درمان، نتایج آزمایشات باکتریولوژیک، توزیع سنی و جنسی و نوع درمان انجام شده، بررسی گردید و اطلاعات بدست آمده تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  55 نفر (32/74درصد) از این بیماران مذکر و 19 نفر(67/25درصد) مؤنث بودند. میانگین سنی 9 سال و محدودۀ سنی بین 11 ماه تا 53 سال بود. تمام 74 بیمار مذکور تحت درمان جراحی (انسیزیون و درناژ) قرار گرفتند. 67 نفر (91درصد)از این بیماران سابقه تروما به بینی داشتند در 53 نفر از این بیماران (72درصد) هماتوم سپتوم و در 21 نفر دیگر (28درصد) آبسه سپتوم بینی تشخیص داده شد. شایعترین شکایت این بیماران گرفتگی بینی بود که همه این 74بیمار این علامت را داشتند. درد، رینوره و تب در 32نفر از بیماران دیده شد. در بیماران دچار هماتوم بطور متوسط پس از 5/3 روز از زمان بروز حادثه اقدامات درمانی شروع شده بود. در حالی که در بیماران گروه آبسه سپتوم بطور میانگین 8 روز تاخیر در مراجعه داشتند. شایعترین ارگانیسم پاتوژنیک جدا شده از نمونه ترشحات چرکی آبسه سپوم استافیلوکوکوس ارئوس بود.
  نتیجه گیری
  در تمام بیمارانی که بدنبال تروما دچار گرفتگی ناگهانی بینی می شوند باید تشخیص هماتوم و یا آبسه تیغه بینی را در نظر داشت و با تشخیص و درمان به موقع ریسک ایجاد دفرمیتی بینی را کاهش داد و درناژ جراحی و استفاده از آنتی بیوتیک مناسب درمان استاندارد هماتوم و آبسه تیغه بینی می باشد. تا مشخص شدن نتایج کشت از ترشحات آبسه باید بر مبنای روش های تجربی آنتی بیوتیک مناسب که پوشش لازم را برای شایع ترین جرمها داشته باشد انتخاب کرد.
  کلیدواژگان: سپتوم بینی، هماتوم، آبسه، نکروز
 • محمد جواد طهماسبی بیرگانی، محمد علی بهروز، منصور انصاری، فاطمه سیف، محمدرضا خیرالله بیاتیانی صفحه 260
  هدف
  پرتودرمانی یکی از راه های درمان سرطان است که در آن با تابش پرتوهای یونیزان به سلولهای تومورال، از تکثیر و رشد سلولها جلوگیری کرده و آنها را از بین می برند. هر چه میزان انرژی واگذار شده توسط پرتو یونیزان به ناحیه تحت درمان (دوز جذبی) بیشتر باشد، سلولهای تومورال بیشتری کشته می شوند. در این تحقیق به بررسی تاثیر دما بر دوز جذبی ناشی از پرتوتابی پرداخته ایم. هدف اصلی در پرتودرمانی، رسیدن دوز مناسب به صورت همگن به بافت تومورال و حفاظت بافتهای سالم اطراف تومور است.
  روش بررسی
  دوز جذبی را در فانتوم آب با ابعادcm 30 ×30 ×30 برای میدانهای با ابعاد (از cm5 × 5 تا 20 × 20) تحت تابش گامای حاصل از چشمه کبالت 60 و در عمقهای 5 تا 9 سانتیمتر برای دماهای °C30 تا °C50 بوسیله اتاقک یونیزاسیون فارمر و الکترومتر همراهش اندازه گیری کردیم. سپس منحنی تغییرات دوز جذبی بر حسب دما را برای هر آزمایش رسم نمودیم و در ادامه با معرفی کمیت TER، درصد افزایش دوز در اثر تغییر دما را محاسبه و نمودار تغییرات آن را نیز رسم نمودیم.
  یافته ها
  نمودارها و جداول نشان می دهند که، دوز جذبی و در نتیجه TER، در فانتوم آب، در هر عمق و هر میدانی با افزایش دما، زیاد می شود که این افزایش از دمای تقریبا ◦C 42 به بالا تشدید می شود.
  نتیجه گیری
  این مطالعه نشان می دهد که روش دمافزایی1 تغییرات ناگهانی در ساختار آب رخ و باعث افزایش دوز جذبی می شود.
  کلیدواژگان: پرتودرمانی، دما، دوز جذبی، سلول
 • سید رضا سعیدیان، علی اکبر مومن، محمد رضا جهانشاهی صفحه 263
  هدف
  پلی نوروپاتی حاد التهابی ریشه های عصبی 1 و سندرم گیلن باره شایع ترین علت ضعف عمومی عضلانی است که با اختلالات سیستم ایمنی بیمار مرتبط می باشد. معمولا علائم ضعف و فلج در هفته های اول به سرعت پیشرفت می نماید. یافته های الکتروفیزیولوژی نقش مهمی در تشخیص و پیش آگهی این بیماران دارند. لذا این مهم است که بتوان تظاهرات بالینی و اختلالات آزمایشگاهی را با آسیب زایی بیماری و یافته های الکتروفیزیولوژیک مرتبط نمود. علی الخصوص که بر خلاف پلی نوروپاتی های ارثی، پلی نوروپاتی های اکتسابی بهتر قابل درمان هستند. از سوی دیگر با توجه به اینکه نوروپاتی های اکتسابی حاد روندی فعال دارند، براساس زمان مراجعه بیمار و روند تخریب اعصاب محیطی، یافته های الکتروفیزیولوژی متفاوتی بدست خواهد آمد. با توجه به تفاوتهای موجود در شکل اختلالات رشته های اعصاب در این بیماران، شناخت و توصیف تظاهرات الکتروفیزیولوژیک برای تشخیص وتعیین وضعیت بیماریزایی مهم است.
  روش بررسی
  در این مطالعه تعداد30 بیمار که با تشخیص احتمالی پلی نوروپاتی حاد التهابی ریشه های عصبی که در بین سالهای 1386-1383 به اورژانس و بخش اطفال بیمارستان گلستان اهواز ارجاع شده بودند پس از بررسیهای بالینی لازم و انجام آزمایشات خون و مایع مغزی- نخاعی و کنار گذاشتن سایر علل فلج شل حاد، مورد بررسی هدایت عصبی والکترومیوگرافی قرار گرفتند. سرعت هدایت اعصاب پرونئال عمقی و تیبیال اندازه گیری شد و پتانسیل عمل حسی عصب سورال، زمان تاخیر در ظهور پتانسیل موجF از اعصاب تیبیال و پرونئال عمقی ثبت شدند. ارتفاع و مدت پتانسیل عمل حرکتی کامل2 از عضلات دورکننده شست در کف پا3 و بلند کننده کوتاه انگشتان4 از روی پای بیماران در درجه حرارت اتاق اندازه گیری شد. آزمایش الکترومیوگرافی با سوزن از عضلات اندام تحتانی و فوقانی بعمل آمد و نتایج بدست آمده ارزیابی گردیدند.
  یافته ها
  سرعت هدایت عصبی در اغلب بیماران مورد بررسی طبیعی بود. در20-13درصد از بیماران اختلالات در زمان ثبت یا ظهور موجF مشهود بود. در الکترومیوگرافی شایع ترین یافته، کاهش تداخل و فعالیت رشته های عضلانی قابل ثبت بود. ارتفاع پتانسیل عمل عصب سورال در اغلب بیماران طبیعی بود ولی ارتفاع پتانسیل عمل عضلات کف پا کاسته و مدت آن طولانی شده بود.
  نتیجه گیری
  اختلالات هدایتی شایع ترین یافته الکتروفیزیولوژیک در بیماران مورد تحقیق بود و با توجه به طیف اطلاعات الکتروفیزیولوژیک بدست آمده میتوان هم به منظور تایید تشخیص بالینی و هم در طبقه بندی و تعیین زیر مجموعه های بیماری پلی نوروپاتی حاد ریشه های عصبی و پیش آگهی بیماری ازآنها استفاده نمود.
  کلیدواژگان: نوروپاتی التهابی ریشه های عصبی، الکترومیوگرافی، هدایت عصبی، پتانسیل عمل، کودکان
 • عبدالحسین مقبل، مریم ناجی صفحه 276
  هدف
  هدف از این پژوهش تهیه یک شکل دارویی از موسیلاژ کتیرا با پایه آبی برای درمان راحت تر و سریع تر سوختگی ها در مقایسه با بانداژ گاز وازلینه با پایه چرب می باشد.
  روش بررسی
  دو نوع موسیلاژ 6 درصد از کتیرا ساخته شد که یکی از آنها حاوی 5 درصد نمک کلرور سدیم نیز بود. برای انتخاب بانداژ مناسب، پدهایی از جنس الیاف پنبه، الیاف سنتتیک و باند زخم با وزن مساوی و به نسبت (1:4) از موسیلاژ کتیرای اشباع، به صورت پانسمان مرطوب و در شرایط آسپتیک (Laminar Air Flow) تهیه شدند. در این بررسی 4 گروه حیوانی (5 = n) شرکت داشتند که گروه اول بدون درمان، گروه دوم گروه کنترل با گازوازلینه و گروه های سوم و چهارم درمان با بانداژهای اشباع از کتیرای 6 درصد با نمک و بدون نمک را تشکیل میدادند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که صمغ خریداری شده از نظر ظاهری، شیمیایی، عدم حضور صمغ کارایا و میزان رطوبت با خصوصیات ذکر شده در منابع مرجع مطابقت دارد. بررسی بانداژها نشان داد که الیاف پنبه از نظر تغییرات وزنی و خصوصیات ظاهری و ارگانولپتیک کمترین تغییرات و بیشترین پایداری را دارد. نتایج تست ها، کفایت محافظ میکروبی و صحت شرایط سترونی را به تائید رسانید. طول درمان با بانداژهای اشباع از کتیرای 6 درصد بدون نمک و با نمک به ترتیب 12 و 13 روز بود. مقایسه آماری این نتایج با نتایج گروه بدون درمان و درمان شده با گازوازلینه که به ترتیب 24 و 22 روز به طول انجامید، اختلاف معنی داری را نشان داد(05/0P<). اما حضور یا عدم حضور نمک در تغییرات pH، وزن، خصوصیات ظاهری و اثر درمانی دو فراورده تاثیر معنی داری نداشت (05/0
  نتیجه گیری
  بانداژ صمغ کتیرا در مقایسه با فرآورده های شیمیایی، یک محصول گیاهی بومی و بی ضرر بوده که پس از بررسی های بالینی قابلیت مصرف در انسان را خواهد داشت.
  کلیدواژگان: صمغ کتیرا، پانسمان سوختگی، گیاهان دارویی، فرمولاسیون، گازوازلینه
 • عبدالحسن طلایی زاده، هاشم مؤذن زاده صفحه 287
  سندروم بوورت شکل ویژه ای از بروز ایلیوس صفراوی است که در طی ان سنگ کیسه صفرا از طریق یک فیستول به ناحیه آنتروم و پره پیلوریک رفته و سبب علایم انسداد راه خروجی معده می شود که اولین بار توسط دکتر لیون بوورت فرانسوی در سال1883توضیح داده شده است. این سندروم اغلب در افراد پیر بخصوص زنان رخ می دهد وعلاوه بر علایم کلاسیک انسداد راه خروجی معده می تواند طیف گسترده ای از علایم ونشانه های دیگر را نیز ایجاد نماید و یا به صورت های غیر معمول نیز بروزنماید. تشخیص آن غالبا با آندوسکوپی سی تی اسکن و سونو گرافی است. علی رغم استفاده از روش های متنوع جایگزین غیر جراحی درمان اصلی ان هنوز جراحی است.
  در مقاله حاضر تظاهر منحصر به فردی از این سندروم در خانم 62 ساله ای که در ان سنگ صفراوی با حضور در جداره آنتروم معده ایجاد علائم انسداد راه خروجی معده نموده و در بررسی های آندوسکوپیک و اندو سونوگرافیک نیز به عنوان تومور های زیر مخاطی استرومائی قلمداد شده بود معرفی می گردد. این بیمار با تشخیص احتمالی تومور استرومائی دیستال معده عمل شده در حین عمل بخاطر چسبندگی شدید آنتر معده و کیسه صفرا و وجود سفتی تومورال در جدار آنتر کله سیستکتومی به همراه دیستال گاسترکتومی انجام شده است. گزارش پاتولوژی کله سیستیت مزمن و چسبندگی آن به آنتر معده و فیستولیزه شدن سنگ به درون جدار آنتر معده بدون آثار تومور یا بدخیمی گزارش شده است.
  کلیدواژگان: سندرم بورت، انسداد راه خروجی معده، فیستول کیسه صفرا، کولیک صفراوی
 • گزارش یک مورد ایسکمی میوکارد در بیمار مبتلا به سیکل βo تالاسمی و پاسخ آن به درمان با هیدروکسی اوره
  محمد علی مولوی، علی نادری، خدامراد زندیان، محمد پدرام، سید مصطفی سعادتی صفحه 290
  مقدمه
  بیماران با اشکال هموزیگوت یا هتروزیگوت کمخونی داسی شکل می توانند مشکلات قلبی داشته باشند که شامل وقوع مرگ ناگهانی و غیر منتظره می باشد. با توجه به مرگ ناگهانی، اختلالات مورفولوژیک قابل توجه خصوصا در سیستم هدایت قلبی چنین افرادی وجود دارد که شامل گره سینوسی و گره دهلیزی بطنی می باشد.
  در مقایسه با سکته مغزی، انفارکتوس میوکارد در بالغین جوان با بیماری سیکل سل نادر است و عمدتا بعلت انسداد میکروواسکولار عروق کوچک میباشد.
  معرفی بیمار: مورد معرفی شده آقای 22 ساله عرب ساکن آبادان می باشد که بیماری وی از 6 سال پیش با دردهای استخوانی شروع شده و هر 6 ماه یکبار بعلت کمخونی تحت ترانسفوزیون خون قرار گرفته، اخیرا بیمار بعلت دردهای استخوانی و قفسه سینه بستری شده و با انجام اسکن پرفیوژن تالیوم1 (اسپکت)ایسکمی میوکارد درقلب وی تشخیص داده شده و تحت درمان با داروی هیدروکسی اوره قرار گرفته است.
  نتیجه گیری
  با توجه به اینکه علامت بارز بیماری سیکل سل انسداد عروقی می باشد، درمان با هیدروکسی اوره در کنترل درد قفسه سینه و اندام ها و همچنین در بیمار ذکر شده باعث از بین رفتن ایسکمی میوکارد گردیده و این دارو علاوه بر توانائی بالا بردن هموگلوبین F تاثیر بسزائی در بهبود کیفیت زندگی و کاهش درد و کم شدن نیاز به ترانسفوزیون خون دارد.
  کلیدواژگان: سیکل بتا تالاسمی، هیدروکسی اوره، انفارکتوس میوکارد
 • اسکندر حاجیانی، محمد رضا جهانشاهی صفحه 296
  پانکراتیت ارثی یک بیماری نادر و اتوزومال غالب و بانفوذ متغیر میباشد که معمولا؛ از دوران کودکی تا ده ششم زندگی اتفاق می افتد و در هر دو جنس نیز به یک نسبت دیده می شود.
  این بیماری بعلت وقوع سه تا موتاسیون در زن مسئول کاتیون تریپسینوزن بر روی کروموزم 7 ایجاد میشود کانسر پانکراس و نارسائی شدید پانکراس و سایر عوارض پانکراتیت در پانکراتیت ارثی شیوع بسیار بالاتری از سایر انواع پانکراتیت دارد. آنچه در این مقاله گزارش شده است چهار مورد پانکراتیت ارثی می باشد که در یک خانواده اتفاق افتاده است. اقدامات حمایتی و نگهدارنده در مرحله حملات می باشد و جهت جلوگیری از حملات نیز توصیه به رژیم غذایی کم چربی و استفاده از آنتی اکسیدانهای ویتامین C وE و بتاکاروتن شده است برخی از بیماران انتخاب شده ممکن است از درمان اسفنگرتومی آندوسکوپیک و یا جراحی نیز سود ببرند. جراحی تا 50 درصد بیماران ممکن است ضرورت یابد.
  کلیدواژگان: پانکراتیت ارثی، زن موتاسیون، تریبسینوزن، پانکراتیت
|
 • Myocardial ischemia in a patient with sickle cell β thalassemia and its response to hydroxy urea - a case report
  M.A. Molavi, Ali Naderi, Kh.M.Zandian, M.Pedram Page 290
  Introduction
  Patients with either homozygous or heterozygous forms of sickle cell anemia can have cardiac problems, including the occurrence of sudden unexpected death.Regarding sudden death, There are especially significant morphological abnormalities found in the cardiac conduction system of such individnals in comparison with stroke, myocordical infaction is rare in young adults with sickle cell disease and may be attributable in large part to acute microvascular occulsion of small vessels.Case report: Here we present a 22 years old young adult man with Arab ethnicity who is inhabited in Abadan and his disease started six years ago with bone pains, and he has transfused every six month due to anemia. Recently he has admitted due to bone and chest pain perfusion thaliam scan was perfomed (spect) myocardial ischemia was diagnosed and he treated with hydroxylurea.
  Conclusion
  In view of the fact that the hallmark of sickle cell disease is vaso-occlsion, it is remarkable that myocardial in farction is an extremely rare event. Treatment with hydroxyurea on improving bone and chest pain has explained and also in our case has ceased to disappear my ocardial ischemia. This drug despite raisng Hbf has important effect on improving quality of Bone pain and transfusion reduction.