اثر حفاظتی احتمالی آنجلیکا سایننسیس در برابر عفونت ناشی از ویروس ضعف سیستم ایمنی انسان

چکیده:
افزایش استرس اکسیداتیو و اختلال سیستم احیاء گلوتاتیون نقش مهمی در پاتوژنز عفونت ناشی از ویروس ضعف سیستم ایمنی انسان (HIV) بازی می کند. کاهش در میزان گلوتاتیون احیاء شده در درون سلول (GSH) منجر به افزایش نسخه برداری ژن HIV-1، القاء شده توسط فاکتور تومور نکروزی α می شود.هم چنین موجب افزایش حساسیت به مرگ سلولی القاء شده توسط TNF-α و اختلال در عملکرد و بقای سلول های +CD4 می گردد. بنابراین، مطالعات زیادی اثر ترکیبات افزایش دهنده ی GSH از قبیل -N استیل سیستیین را در درمان بیماران با عفونت HIV بررسی کرده اند. با توجه به اثرات مفید آنجلیکا سایننسیس، گیاه دارویی چین، بر روی سیستم احیاء GSH و اثرات پاتوژنیک کاهش GSH در عفونت HIV و اثرات مفید ترکیبات فعال موجود در این گیاه در کنترل سیستم ایمنی، پیشنهاد می کنیم که احتمالا آنجلیکا سایننسیس می تواند در درمان عفونت HIV مؤ ثر باشد.
زبان:
فارسی
صفحه:
18
لینک کوتاه:
magiran.com/p613747 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!