شتاب نگاشت های واقعی و ساختگی با طیف پاسخی منطبق بر طیف طرح ویرایش سوم استاندارد 2800

چکیده:
با توجه به این که کشور ایران در منطقه یی لرزه خیز واقع شده، خسارات مالی و جانی زیاد زلزله های اخیر اهمیت بررسی های بیشتر در زمینه ی ارزیابی روش های طراحی موجود را افزایش داده است. برای پیشبرد تحقیقات مربوط به زلزله، تهیه ی شتاب نگاشت هایی با طیف پاسخ منطبق بر طیف طرح یا طیف با سطح خطر مشخص ضروری است. هدف این مقاله ارائه ی روشی برای تهیه ی چنین شتاب نگاشت هایی از شتاب نگاشت های واقعی است. این روش مبتنی است بر تقسیم دامنه های پریودیک طیف پاسخ به فواصل مشخص و یافتن ضریب مقیاس برای هرکدام از دامنه ها. در ادامه ی هفت شتاب نگاشت ساختگی با نرم افزارٓ SIMQKEI و هفت شتاب نگاشت واقعی مقیاس شده با روش پیشنهادی، با طیف پاسخی منطبق بر طیف طرح ویرایش سوم استانداردٓ2800، برای نوع خاک سوم و خطر خیلی زیاد تولید شده اند. برای ارزیابی مجموعه شتاب نگاشت های تولیدشده، رفتار لرزه یی غیرخطی سازه های بتنی مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی ها مبین آن است که روش پیشنهادی می تواند بدون افزایش قابل ملاحظه ی انرژی ورودی، شتاب نگاشت هایی با خصوصیات مشخص تولید نماید که می تواند به منظور تحلیل و طراحی سازه ها مورد استفاده قرار گیرد.
زبان:
فارسی
صفحه:
3
لینک کوتاه:
magiran.com/p617205 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.