بررسی ایکنوفسیلها و ایکنوفاسیسهای بخش بالایی سازند شمشک در ناحیه طزره (شمال خاوری دامغان)

چکیده:
رسوبات بخش بالایی سازند شمشک در ناحیه طزره شامل ماسه سنگ، سیلتستون و شیل بوده که حاوی فسیلهای دریایی است. بر اساس مطالعه سیستماتیک ایکنوفسیلهای این رسوبات تعداد 9 ایکنوجنس در دو مجموعه مجزا تشخیص داده شده است. مجموعه اول با تنوع ایکنوفونای کم (Arenicolites، Skolithos، Diplocraterion) در لایه های ماسه سنگی و سیلتستونی حضور دارد. این مجموعه از ایکنوفسیلها نشانگر ایکنورخساره اسکولیتوس بوده که در یک محیط نسبتا پرانرژی تشکیل شده است. مجموعه دوم با تنوع ایکنوفونای بیشتر(Planolites، Palaeophycus، Neonerites، Cochlichnus، Rhizocorallium، Chondrites) در لایه های شیلی تشکیل شده و معرف ایکنورخساره کروزیانا بوده که در یک محیط با انرژی کمتر تشکیل شده است.
زبان:
فارسی
صفحه:
46
لینک کوتاه:
magiran.com/p642976 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!