بررسی نقش ژن های 0605HP و 0971HP پمپ های افلاکس در مقاومت هلیکوباکترپیلوری به مترونیدازول

چکیده:
زمینه
مقاومت دارویی در هلیکوباکتر پیلوری یک عامل مهم شکست درمان می باشد. پنج خانواده از پمپ های افلاکس چند دارویی در باکتری ها شناسایی شده است. پمپ های RND (Resistance/Nodulation/Division) عمدتا در باکتری های گرم منفی یافت می‎شوند. TolC از اجزای پمپ های RNDبوده و در ایجاد مقاومت دارویی اهمیت دارد. نقش مقاومت دارویی پمپ های RND در هلیکوباکترپیلوری تا کنون ثابت نشده است. در این مطالعه، نقش دو ژن هومولوگ TolC در مقاومت هلیکوباکتر پیلوری به مترونیدازول، از طریق ارزیابی افزایش بیان ژن بررسی شده است.
مواد و روش ها
RNA پنج سویه هلیکوباکترپیلوری مقاوم به مترونیدازول، در غلظت‎های کمتر از حداقل غلظت مهاری (MIC) استخراج شد. RNA با DNase تیمار گردید، سپس به cDNA تبدیل شد. واکنش RT-PCR برای ژن‎های 0605HP، 0971HP انجام شد. میزان بیان این ژن‎ها با نرم‎افزار لاب آنالایزر (Lab analyzer) ارزیابی گردید.
یافته ها
در این مطالعه، نقش ژن های 0605HP و0971HP در مقاومت دارویی هلیکوباکترپیلوری بررسی شد. در پنج نمونه با افزایش غلظت مترونیدازول، افزایش بیان 0605HP مشاهده شد. سه نمونه بیان 0971HP را نشان دادند. یک نمونه تنها در غلظت مترونیدازول معادل 16 میکروگرم بر میلی‎لیتر بیان 0971HP داشت. اما در دو نمونه دیگر با افزایش غلظت آنتی بیوتیک، افزایش بیان 0971HP مشاهده گردید.
نتیجه گیری
مطابق نتایج این مطالعه، هر دو ژن با افزایش غلظت مترونیدازول، افزایش بیان داشتند. بنابراین افزایش مقدار این دارو بر سیستم افلاکس هلیکوباکترپیلوری در سطح نسخه برداری سلولی مؤثر می باشد.
زبان:
فارسی
صفحه:
111
لینک کوتاه:
magiran.com/p685328 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!