بررسی فراوانی سرمی ویروس های HTLV 1،2 در معتادان تزریقی

چکیده:
مقدمه
ویروس انسانی لوسمی سلول T(HTLV) از خانواده رتروویروس ها بوده و حداقل عامل دو بیماری مهم لوسمی سلول T بزرگسالان (ATL) و پاراپارزی اسپاستیک گرمسیری (TSP) است. با توجه به خطر بالای آلودگی در معتادان تزریقی به عنوان هسته اصلی انتقال به جامعه، هدف از این تحقیق تعیین فراوانی آلودگی با ویروس1،2HTLV در معتادان تزریقی شهر اصفهان می باشد.
روش بررسی
در یک مطالعه مقطعی مجموعا 150 معتاد تزریقی مورد مطالعه قرار گرفتند. نمونه گیری به روش آسان بوده و افراد مورد مطالعه از بیماران بستری شده در بخش عفونی بیمارستان الزهرا و معتادان تزریقی مراجعه کننده به یک کلینیک ترک اعتیاد انتخاب شدند برای هر یک از افراد شرکت کننده در مطالعه، طی مصاحبه پرسشنامه ای تکمیل گردید و نمونه خون آنها به روش الیزا از نظر 2،1 HCV Ab، HIV Ab، anti HTLV و HBs Ag مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات پرسشنامه ها و نتایج آزمایشات با استفاده از نرم افزار SPSS 13 تجزیه و تحلیل شده.
نتایج
شیوع سرمی 1،2HIV، HCV، HBV (HBsAg)، HTLV به ترتیب 7/2 درصد، 3/1 درصد، 3/23 درصد و 7/2 درصد بود. بعضی از آنها همزمان مبتلا به دو نوع عفونت بودند، بطوریکه یک نفر HBs Ag، HCV Ab مثبت و سه نفر HIV Ab، HCV Ab مثبت و یک نفر Ab1،2HTLV و HCVAb مثبت بودند. از بین افراد Ab 1،2HTLV مثبت فقط یک نفر سابقه انتقال خون داشت.
نتیجه گیری
مطالعه حاضر گردش جدی ویروس را در جامعه معتادان تزریقی مطرح می کند که می تواند بعنوان عامل بالقوه انتقال و حفظ منبع آلودگی عمل کند. ولی اینکه این میزان آلودگی انجام آزمایش غربالگری 1،2anti HTLV را در معتادان تزریقی ضروری می سازد، سوالی است که برای پاسخ به آن نیاز به مطالعات بیشتر می باشد
زبان:
فارسی
صفحات:
286 -290
لینک کوتاه:
magiran.com/p692973 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!