بررسی وضعیت ابتلا به بیماری توکسوپلاسموزیس در نیمه اول بارداری در مادران باردار شهرستان کامیاران در سال 87

پیام:
چکیده:
چکیده
زمینه و هدف
توکسوپلاسموزیس نوعی بیماری عفونی است که در نتیجه عفونت با یک انگل داخل سلولی اجباری به نام توکسوپلاسما گوندی (Toxoplasma gondii) به وجود می آید. ابتلاء مادران باردار خصوصا در سه ماهه اول بارداری می تواند منجر به عوارض جنینی خطرناکی گردد که با اطلاع از این عفونت می توان بوسیله اتخاذ استراتژی درمان مناسب و یا سقط جنین، از ناتوانی طولانی مدت نوزاد جلوگیری کرد.
روش بررسی
این مطالعه که بصورت توصیفی- تحلیلی و به منظور تعیین شیوع آنتی بادی های IgM و IgG ضد توکسوپلاسما گوندی انجام گرفت. از 201 نفر مادر باردار مراجعه کننده به آزمایشگاه مرکز بهداشت کامیاران که در نیمه اول بارداری قرار داشتند نمونه گیری شد و به روش ELISA مورد ارزیابی قرار گرفت.
یافته ها
در این تحقیق، 24 نفر (12%) IgM مثبت، 54 نفر(27%) IgG مثبت و 33 نفر (5/16%) از آنها هم IgM و هم IgG مثبت بودند. در کل 55% از مادران باردار دارای سطح سرمی IgM یا IgG یا هر دو مثبت بودند. نتایج بدست آمده از این مطالعه نشان می دهد که بین سطح سرمی IgMو IgG و سطح تحصیلات ارتباط آماری معنی داری وجود دارد (035/0=p). اما بین شغل، تماس با گربه، نگهداری حیوانات اهلی غیرگربه، مصرف میوه و سبزیجات نشسته، گوشت خام و شیر خام و ابتلاء به توکسوپلاسموزیس رابطه معنی داری وجود نداشت.
نتیجه گیری
با توجه به شیوع بالای آنتی بادی ضدتوکسوپلاسما گوندی در مادران باردار در این مطالعه، ضرورت انجام تست تشخیص توکسوپلاسموزیس در دوران بارداری را نشان می دهد تا از بروز عوارض این بیماری در جنین، جلوگیری کرد یا بموقع نوزاد مبتلا را درمان نمود.
زبان:
فارسی
صفحات:
72 تا 78
لینک کوتاه:
magiran.com/p771317 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!