زیست چینه نگاری سازند پابده در برش تنگ زنجیران (جنوب شرق شیراز)بر مبنای روزن داران پلانکتون

پیام:
چکیده:
تشکیلات پابده برای اولین بار در برش تنگ زنجیران (زاگرس چین خورده، فارس داخلی) به منظور معرفی بیوزون ها و گسترش زمانی آنها، بر اساس جدیدترین بیوزوناسیون ارائه شده در حوضه تتیس مطالعه شده است. در این مطالعه 15 بیوزون گزارش شده است (1b- S.triloculinoides Subzone، 1c- G.compressa / P.inconstans Subzone، 2- P.uncinata Zone، 3a- M.angulata Subzone، 3b- G.pseudomenardii / M.angulata Subzone،4- G.pseudomenardii Zone، 5- M.velascoensis Zone، 6- M.subbotina Zone، 7- M.aragonensis / M.formosa Zone، 8- G.kugleri / M.aragonensis Zone، 9- H.nuttalli Zone،10- M.lehneri Zone، 11- O.beckmanni Zone، 12- M.spinulosa Zone، 13- T.cerroazulensis Zone، 14- H.alabamensis Zone، 15- small Globigerinids- Haploghragmium slingeri Ass.، zone.). بر اساس بیوزون های ارائه شده، سن سازند پابده، پالئوسن پیشین (بخش میانی دانین) تا الیگوسن پیشین تعیین شده است.
زبان:
فارسی
صفحه:
145
لینک کوتاه:
magiran.com/p828469 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!