ارزیابی کیفی و کمی فعالیت الکتریکی مغز در حالت استرس هیجانی

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف
هدف از این مقاله آشکارسازی استرس هیجانی به کمک سیگنال های حیاتی به روشی چند وجهی می باشد. سیگنال EEG حاصل فعالیت الکتریکی مغز بوده و در کاربردهای تشخیصی، درمانی و تحقیقات حوزه مهندسی پزشکی استفاده گسترده ای دارد.
روش بررسی
به این منظور آزمون IAPS، برای ثبت سیگنال های مغزی و سایکوفیزیولوژی طراحی شد. در مدت زمان اجرای این آزمون، تصاویری متناسب با دو حالت آرامش و هیجان منفی به شرکت کننده ها نمایش داده می شود و همزمان با آن، سیگنال های هدایت الکتریکی پوست، فتوپلتیسموگراف، تنفس و مغزی به صورت پیوسته ثبت گرفته شده است. در این تحقیق برای انتخاب کانال های مؤثر تر سیگنال مغزی از یک نقشه شناختی کمک گرفته شده است.
یافته ها: پس از پیش پردازش سیگنال ها، ویژگی های خطی از سیگنال های سایکوفیزیولوژی و ویژگی های غیرخطی و آشوب گونه ای نظیر بعد فرکتال به شیوه هایوچی، بعد همبستگی و آنتروپی تقریبی از سیگنال های مغزی استخراج شد. برای آشکارسازی استرس هیجانی از ترکیب الگوریتم ژنتیک و شبکه عصبی المن بهره گرفته شده است. نتایج نشان می دهد، سیگنال های مغزی با درصد صحت تفکیک 1/80% و ترکیب سیگنال های مغزی و سایکوفیزیولوژی به درصد صحت تفکیک 6/82% منجر شده است.
نتیجه گیری: تحلیل آشوب گونه می تواند بازنمایی خوبی از رفتار مغز در حالت استرس هیجانی داشته باشد. نتایج حاصله از این تحقیق، بهبود خوبی را نسبت به نتایج تحقیقات گذشته نشان می دهد.
زبان:
فارسی
صفحه:
605
لینک کوتاه:
magiran.com/p855067 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.