بررسی فراوانی اختلالات تکلم و عوامل مؤثر بر آن در بیماران ایرانی مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف
مالتیپل اسکلروزیس (MS) شایعترین اختلال دمیلینه کننده سیستم عصبی مرکزی است که علائم مختلفی را ایجاد می نماید. از ناتوان کننده ترین این علائم، اختلالات تکلم است که بر کیفیت زندگی بیماران تاثیر چشمگیری می گذارد. هدف از این مطالعه بررسی فراوانی اختلالات تکلم و عوامل مؤثر بر آن در بیماران ایرانی مبتلا MS می باشد.
روش بررسی
برای این منظور پرونده 4553 بیمار که در فاصله سالهای 1377 تا 1384 در انجمن MS ایران ثبت شده بود بررسی و 3165 بیمار که در خصوص اختلالات تکلم پرونده کاملی داشتند وارد مطالعه گردیدند. برای انجام تحلیل های آماری این مطالعه از نرم افزار SPSS نسخه 15 استفاده شده است.
یافته ها
اختلالات تکلم در 4/37% از بیماران مشاهده گردید. فراوانی این اختلالات در بیماران مذکر (P<0.001)، بیکار (P<0.05) و دارای تحصیلات پایینتر از دیپلم دبیرستان (P<0.001) بیشتر بود. همچنین بیماران دارای اختلال تکلم میانگین سنی بالاتری داشتند (P<0.001). تعداد بیماران دارای اختلال تکلم در فازهای عود و بهبود، پیشرونده ثانویه، و پیشرونده اولیه نسبت به بیماران بدون اختلال تکلم به ترتیب کمتر، بیشتر و بیشتر بود (P<0.001). همچنین میانگین سن بروز اولین علامت در بیماران دارای اختلال تکلم بیشتر بود (P<0.05). در بیمارانی که بیماری با علائم حرکتی یا تعادلی آغاز شده بود فراوانی اختلالات تکلم بیشتر (P<0.05) و در بیماران با علائم اولیه حسی فراوانی اختلالات تکلم کمتر بود (P<0.001).
نتیجه گیری
فراوانی اختلالات تکلم در بیماران ایرانی بیشتر از مطالعات قبلی در سایر کشورها بود. این اختلالات در بیماران مذکر، بیکار، دارای تحصیلات پایینتر، و با میانگین سنی بالاتر، و بیمارانی که در فازهای پیشرونده بیماری بودند، سن شروع علائم بالاتری داشتند، و بیماری آنها با علائم حرکتی یا تعادلی آغاز شده بود بیشتر دیده شد.
زبان:
فارسی
صفحه:
619
لینک کوتاه:
magiran.com/p855068 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.