کاربرد PCR و تست اندازه گیری سطح آدنوزین دآمیناز مایع نخاع در تشخیص منن~~ژیت سلی

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف
مننژیت سلی یک اورژانس پزشکی است که حساسیت کم رنگ آمیزی و کشت مایکوباکتریومی تشخیص آنرا مشکل می سازد و بنابراین نیاز فوری برای گسترش و ابداع آزمایشات بالینی صحیح، سریع، و قابل اعتماد برای آن وجود دارد.هدف از این مطالعه مقایسه حساسیت و ویژگی سطح آدنوزین دآمیناز مایع نخاع با تست واکنش پلی منراز زنجیره ای (PCR) در تشخیص مننژیت سلی (TBM) بوده است.
روش بررسی
در طی دی ماه 1385 تا دی ماه 1386، 49 بیمار با تشخیص اولیه مننژیت سلی در بیمارستان بوعلی شهر زاهدان پذیرش شدند و از میان آنها با تلفیق تعاریف سل احتمالی و سل قطعی بعنوان استاندارد طلائی، برای 29 نفر تشخیص نهائی TBM داده شد.
یافته ها
مطالعه ما موید آن است که می توان از تست اندازه گیری سطح ADA مایع نخاع بعنوان یک تست آزمایشگاهی خوب، سریع و قابل اعتماد در تشخیص مننژیت سلی در نواحی که دسترسی به روش های مولکولی وجود ندارد، استفاده کرد.
نتیجه گیری
مطالعه ما نشان داد که حساسیت و ویژگی اندازه گیری سطح ADA مایع نخاع با در نظر گرفتن سطح تشخیصی IU/L 5/6 به ترتیب %100 و 85% بوده است. همچنین این مطالعه موید آن است که انتخاب سطح تشخیصی IU/L 5/6 با توجه به نتایج PCR بیماران، حساسیت و ویژگی قابل قبولی برای تست ADA در تشخیص TBM بوجود می آورد.
کلیدواژگان:
زبان:
فارسی
صفحه:
651
لینک کوتاه:
magiran.com/p855072 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.