جایگاه جمهوری اسلامی ایران در نظام ژئوپلیتیک جهانی و منطقه ای

چکیده:
قدرت ملی به عنوان مفهومی ژئوپلیتیکی، برآیند توانایی ها و مقدورات کشورها محسوب می گردد. موقعیت هر کشور در سلسله مراتب قدرت جهانی بستگی به وزن ژئوپلیتیکی و میزان قدرت ملی آن در بین کشورها دارد و این امر بر الگوی روابط خارجی آن در ابعاد مختلف تاثیر می گذارد. سنجش قدرت ملی دولت ها به منظور تعیین جایگاه آنها در نظام ژئوپلیتیک جهانی و مقایسه قدرت کشورها، همواره از دغدغه های جغرافیدان های سیاسی، دانشمندان علوم سیاسی و روابط بین الملل بوده است و در این راستا به ابداع روش ها و الگوهای تک متغیره و یا چند متغیره محدود مبادرت ورزیده اند ولی این الگوها هیچگاه منعکس کننده قدرت ملی جامع و فراگیر کشورها نبوده اند. این مقاله که برگرفته از رساله دکتری نگارنده می باشد، تلاش دارد با ارائه مدلی به سنجش قدرت کشورها در ابعاد نه گانه اقتصادی، سیاسی، علمی، نظامی، فرهنگی، فرامرزی، اجتماعی، سرزمینی و فضایی بپردازد. ضمن این که رتبه و جایگاه ایران در ساختار قدرت جهانی و منطقه ای در هر کدام از عوامل نه گانه مذکور و همچنین در مجموع عوامل، مورد تبیین قرار می گیرد.
زبان:
فارسی
در صفحه:
77
لینک کوتاه:
magiran.com/p890765 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!