بررسی مقدماتی کیفی و کمی آموزش حشره شناسی پزشکی در مقطع تحصیلی دکترای حرفه ای پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

پیام:
چکیده:
دانش آموخته گان مقطع تحصیلی دکترای حرفه ای پزشکی دانشگاه های علوم پزشکی کشور و از جمله جندی شاپور اهواز، بر حسب وظایف مربوطه باید از سازوکار بیماری های انگلی برای درمان مناسب بیماران مطلع باشند. بنابراین میزان دانش پایه حشره شناسی پزشکی این دانش آموخته گان باید بالا باشد. بنابراین لزوم تغییراتی در کمیت و کیفیت درس «حشره شناسی پزشکی» به چشم می خورد. مراجعه به دانشجویان با کمک از پرسشنامه، راه سریع کسب اطلاعات و سپس تجزیه و تحلیل در این زمینه بود. حمایت از شرایط کنونی تدریس و ارائه بهتر واحد عملی، از مهم ترین پیشنهادها در خصوص ارتقای درس می باشد، زیرا دانشجویان شرکت کننده در این تحقیق، وجود این درس را برای رشته تحصیلی خودشان ضروری دانسته اند. همچنین فراهم آوردن شرایط برای پذیرش حشره شناسی پزشکی به عنوان بخشی از انگل شناسی در خصوص علاقه مند ساختن دانشجویان مذکور به این دانش مهم باید مورد توجه قرار گیرد.
زبان:
فارسی
صفحه:
16
لینک کوتاه:
magiran.com/p924273 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.