بررسی فراوانی آرتریت ناشی از بیماری لایم در بیماران مراجعه کننده با آرتریت تحت حاد با علت نامعلوم

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف
شایع ترین عارضه مزمن بیماری لایم که به وسیله اسپیروکت Borrelia burgdorferi ایجاد می شود، آرتریت است. گفته می شود شاید پرندگان ناقل کنه حامل عامل بیماری از آسیا به ایران باشند. به این دلیل بر آن شدیم که تحقیقی در این مورد انجام دهیم تا اینکه فراوانی آرتریت ناشی از بیماری لایم در ایران مشخص شود.
روش بررسی
در این مطالعه توصیفی – مقطعی، 180 بیمار مبتلا به آرتریت تحت حاد با علت نامعلوم وارد مطالعه شدند. از بیماران سوالاتی که شامل سن، جنس، سابقه مسافرت به خارج از کشور، مسافرت به مناطق جنگلی، تماس با حیوانات جنگلی و سابقه گزش کنه بود، پرسیده شد. جهت تشخیص بیماری، آنتی بادی IgM و IgG بر ضد اسپیروکت به روش الایزا اندازه گیری شد. در بیماران سرولوژی مثبت، برای تایید بیماری تست Western Blot انجام شد. داده ها توسط نرم افزار SPSS تحلیل آماری شد.
یافته ها
20 بیمار (11/9 درصد) تست سرولوژی مثبت با روش الایزا داشتند که در 12بیمار (60 درصد) تست IgM Ab مثبت، در 5 بیمار (25 درصد) تست IgG Ab مثبت و در 3 بیمار (15 درصد) هر دو تست مثبت بودند. در کل از 180 بیمار مورد بررسی، 2 نفر (1/1 درصد) وسترن بلات مثبت و 5 نفر (2/8 درصد) وسترن بلات بینابینی (equivocal) داشتند.
نتیجه گیری
با توجه به نتایج بدست آمده از این مطالعه لازم است در هر بیمار با ارتریت تحت حاد با علت نامعلوم، بیماری لایم در نظر گرفته شود
زبان:
فارسی
در صفحه:
305
لینک کوتاه:
magiran.com/p956657 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!