فهرست مطالب

مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی - سال نهم شماره 1 (پیاپی 33، زمستان 1395)
 • سال نهم شماره 1 (پیاپی 33، زمستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1396/02/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • نعمت الله فاضلی، فاطمه کوشکی صفحه 1
  تغییر اصلی در پژوهش زبان، در اوایل قرن بیستم توسط سوسور آغاز شد که خود سبب پایه گذاری «زبان شناسی مدرن» شد. این پژوهش در بخش مرکزی زبان بود؛ یعنی نظام زبان به مثابه نظامی مستقل بدون اینکه هر چیزی خارج از زبان در نظر گرفته شود. در آن زمان که زبان شناسی مدرن از نظر ساختار و وظایف به وضوح تعریف شده بود، یکی از رشته های برجسته تاثیرگذار در علوم انسانی و اجتماعی به حساب می آمد. این موفقیت چشمگیری بود اما به قیمت مجزا کردن زبان از محیط اطراف و بیرون نگاه داشتن کاربر زبان و بافتی که زبان در آن به کار می رود از حیطه بررسی زبانی، به دست آمده بود. هرچند محققانی که ترجیح می دادند زبان را در حیطه وسیع تری بنگرند، این رویکرد را مورد انتقاد قرار دادند و به طور کلی از چشم زبان شناسانی که در آن زمان حلقه های زبان شناسی مسلط بودند، دور مانده بود، اما از دهه های اخیر قرن بیستم، تغییرات مهمی در مطالعات زبانی رخ داد. این تغییرات دوره جدیدی خلق کرد؛ دوره «زبان شناسی پسامدرن» که در آن پایه های نظری زبان شناسی مدرن مسئله مند شد و شیوه بررسی و مشاهده زبان اساسا بازسازی شد. این مقاله به شیوه شرح حال نویسی مروری بر چرخش زبانی از مدرنیسم به سوی پسامدرنیسم دارد و در این راستا مشخص خواهد کرد که دو شاخه اصلی زبان شناسی نظری و کاربردی در کدام نگرش پژوهشی قرار می گیرند: رشته ای، بینارشته ای یا فرارشته ای؟ به عبارت دیگر پژوهش های زبان شناسی در مورد چیست؟
  کلیدواژگان: زبان شناسی نظری، زبان شناسی کاربردی، رشته ای، بینارشته ای، فرارشته ای (پسارشته ای)، مدرنیسم، پسامدرنیسم
 • سوفیا کوتلاکی، زری سعیدی صفحه 25
  تمرکز آموزش فرهنگ روی کمک به فراگیران زبان خارجی است تا به ایجاد درکی از فرهنگ زبان هدف و در حالت ایدئال تر، نگرش مثبت نسبت به فراگیری آن در این افراد بیانجامد. در دنیای امروز، ممکن است سلطه زبان انگلیسی در حیطه های سرگرمی، رسانه های جمعی و رسانه های جدید با دیدگاه های نامتوازنی همراه شود. مبنای مقاله بینارشته ای حاضر بر اساس یافته های مطالعات فرهنگی، انسان شناسی، و منظور شناسی زبان شناسی بوده و نحوه کاربرد آن ها در حیطه علم تدریس را نشان می دهد. استدلال تحقیق حاضر آن است که در جهانی که تعداد افراد انگلیسی زبان غیربومی از تعداد انگلیسی زبان های بومی بیشتر است، آموزش فرهنگ باید اهداف خود را گسترش دهد و در کنار کمک به زبان آموزان برای ایجاد آگاهی و درک مثبت نسبت به فرهنگ زبان هدف، غایتی در جهت ایجاد و گسترش درک روشن از قوانین فرهنگ بومی فراگیران نیز در نظر بگیرد. این تحقیق با نگاهی به مفهوم و اجزای «وجهه» و قواعد «احترام» در فارسی (ملاحظه، تواضع و صمیمیت) بر مفهوم توانش ارتباطی و ناکامی و شکست در منظور شناسی تمرکز دارد و سپس الگو و مدلی برای تحلیل فرهنگ ایرانی ارائه می کند. در ادامه این پژوهش، چگونگی به کارگیری الگوی تجزیه و تحلیل فرهنگی برای ارائه راهبردها و استراتژی های کلاس درس نشان داده خواهد شد.
  کلیدواژگان: آموزش فرهنگ، زبان، منظور شناسی، احترام، شخصیت، وجهه فارسی، انسان شناسی
 • سید خدایار مرتضوی، شهیندخت پاکزاد صفحه 49
  آوازه برابری طلبی و آزادی خواهی ژان ژاک روسو از قرن هجدهم تاکنون عالم گیر شده است. با وجوداین، قلم توانمندش در معماری اندیشه ها، جایگاه زنان را به قهقرا کشانده است. روسو از شخصیتی دوگانه در رنج بوده است؛ چونان که با یکی از دوگانه های خویش زنان را به ورطه فرمانبرداری محض فرستاده و با دیگری هاله ای از تقدس و برتری به سیمایشان بخشیده است. مقاله پیش رو با تحلیل سه کتاب «امیل»، «قرارداد اجتماعی» و «اعترافات»، این دوگانه ها را به تصویر کشیده است. در امیل، زن موجودی برای مرد و در خدمت وی آفریده شده است. در قرارداد اجتماعی که مهم ترین کتاب روسو و از آغازین کتب مربوط به گفتمان برابری در عصر جدید است، زنان نادیده گرفته شده اند؛ اما در اعترافات، تا سرحد پرستش تحسین شده اند. در این مقاله از روش هرمنوتیک مولف محور کوئنتین اسکینر برای موشکافی و تفسیر این سه اثر ماندگار استفاده شده است تا قصد و منظور روسو نمایان شود. همچنین از مقوله بندی مفهومی و نظری لوس ایریگاری، فمینیست پست مدرن و معتقد به شیوه استثمارگرایانه مردان از زبان، برای تبیین قضاوت های ناعادلانه روسو بهره گرفته شده است. در این تحقیق میان رشته ای زن، زبان و اندیشه سیاسی روسو درباره نابرابری جنسیتی به هم پیوند خورده اند. حاصل کار اینکه، روسو با استفاده از زبان و تحت تاثیر عقده های روانی، به زنان موقعیتی پست و دور از شان انسانی آن ها بخشیده است.
  کلیدواژگان: روسو، زنان، فمینیسم پست مدرن، ایریگاری، اسکینر
 • مهدی دهمرده، امیر نعمتی لیمایی صفحه 75
  ایران از کهن ترین تمدن های تاریخ بشر به شمار می آید و به سبب دارا بودن موقعیت جغرافیایی و ژئوپلیتیک ویژه، برخورداری از موقعیت تجاری و ژئواکونومیک خاص و بسیاری موارد دیگر، همواره توجه فرمانروایان و مردمان دیگر سرزمین ها را به خود جلب کرده است. این مهم، ارتباطات گسترده ایرانیان با اقوام و ملل مختلف را در طول تاریخ سبب شده است. جدا از زبان فارسی که همواره مورد استفاده اقوام گوناگون ساکن در ایران برای ارتباط با همدیگر بوده است، به فراخور زمان، زبان های خارجی گوناگونی نیز در ایران رواج یافته اند. علاوه بر این، آموزش و یادگیری زبان های خارجی در ایران زمین به ویژه در سده های اخیر همواره یکی از دغدغه های ساکنان این سرزمین بوده است. در این مقاله که برای نخستین بار توسط اندیشمندان تاریخ و زبان شناسی در حوزه علم و با بهره جستن از روش تحقیق تاریخی و زبان شناسی انجام شده است، تلاش می شود تا این مطلب که در دوره های مختلف تاریخ ایران کدام یک از زبان های خارجی رونق یافته اند و هرکدام از آن ها در رهگذر زمان چه تحولاتی را به خود دیده اند، درک شود. بررسی اطلاعات تاریخی، زبان شناسی و آگاهی های موجود، گوناگونی و تنوع چشمگیر زبان هایی را که در طول تاریخ در ایران کاربرد یافته اند، نشان می دهد.
  کلیدواژگان: پارس، ایران، زبان های خارجی، تحول زبانی
 • جواد غلامی، نگین ثمودی، ژیلا محمدنیا صفحه 99
  مقاله حاضر به ارزیابی علمی میزان کارایی کتاب های زبان تخصصی مولفان ایرانی در مقطع دانشگاهی می پردازد. بدین منظور، با استفاده از مدل ارزیابی مک دوناف و شاو (2003)، وضعیت چهار کتاب آموزش زبان تخصصی تدوین یافته توسط سازمان سمت از علوم نرم برای دانشجویان رشته های معماری و مدیریت بیمه، و علوم سخت برای دانشجویان رشته های مهندسی عمران و کامپیوتر مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفت. این کتاب ها از نظر جنبه های ظاهری و محتوایی به منظور استخراج کارایی آموزشی بررسی شدند. بر اساس نتایج به دست آمده، کتاب های مورد بررسی، به طور مشترک، برخی کاستی هایی مانند عدم به روز رسانی مطالب، استفاده از تمرین های کلیشه ای، شباهت و یکنواختی در شیوه ارائه متون و تمرین ها در تمامی دروس، برداشت نادرست در مورد ماهیت دوره های انگلیسی با اهداف ویژه در روند تدوین مطالب آموزشی، فقدان پایایی صوری و بی توجهی به مهارت های نوشتاری، شنیداری، صحبت کردن و بومی سازی فرهنگی را داشتند. از ویژگی های مثبت این کتاب ها می توان تمرکز اصلی بر آموزش مهارت خواندن در زبان انگلیسی به عنوان مهم ترین نیاز این گروه از فراگیران، تامین نیاز مخاطبان مبنی بر آشنایی با لغات و اصطلاحات فنی رشته تخصصی، ارتباط و پیوستگی موضوعی متون دروس با دانش تخصصی مخاطبان و رعایت طبقه بندی و چینش موضوعی متون را نام برد. این پژوهش در انتها به ارائه برخی پیشنهادها و راهکار های عملی برای رفع مشکلات رایج کتاب های درسی انگلیسی با اهداف ویژه می پردازد.
  کلیدواژگان: کتاب های سمت، زبان تخصصی، انگلیسی با اهداف ویژه، میان رشته ای، مدل ارزیابی مک دوناف و شاو
 • مهدخت بروجردی، محمدمهدی فرقانی، محبوبه رنجبر صفحه 129
  تغییرات گسترده دنیای امروز به ویژه در عرصه ارتباطات، افزایش نقش روابط عمومی ها را به دنبال داشته است که نیازمند حضور کارشناسان و متخصصان حرفه ای در هر یک از بخش های مختلف این حرفه است. این امر برخورداری کارکنان روابط عمومی از شایستگی های خاص این حرفه را به ضرورت تبدیل کرده است. از سوی دیگر، شایستگی های مدیران به عنوان کلیدی ترین منابع انسانی و به دنبال آن مدیران روابط عمومی، از اهمیت بیشتری برخوردار است. هدف اصلی این مقاله، ارائه چهارچوب مفهومی الگوی شایستگی مدیران روابط عمومی با بهره مندی از رویکردهای نظری علم مدیریت و علم ارتباطات است. مقاله در دو مرحله اجرا شده است: طراحی چهارچوب مفهومی اولیه پژوهش، و اعتبارسنجی چهارچوب مفهومی طراحی شده. برای شناسایی شایستگی ها از تلفیق رویکردهای رجوع به ادبیات علمی، و بررسی شاخص های جذب گروه متمرکز با مدیران استفاده شده است. ابتدا ابعاد، مولفه ها و شاخص ها از الگوهای شایستگی ملی و بین المللی و مبانی نظری علم ارتباطات و روابط عمومی استخراج و سپس اعتبار چهارچوب با استفاده از نظر خبرگان بررسی و تایید شد. جامعه آماری متشکل از خبرگان حوزه علوم ارتباطات، روابط عمومی و مدیریت بودند. با تشکیل گروه کانونی، گروه نمونه پانزده نفره ای از جامعه آماری که به روش قضاوتی انتخاب شدند طی دو مرحله پس از تایید ابعاد و مولفه های چهارچوب مفهومی، شاخص یابی این ابعاد و مولفه ها را انجام دادند. با توجه به افزایش نقش روابط عمومی ها در توانمندی ارتباطی و موفقیت سازمان ها، چهارچوب مفهومی ارائه شده در این مقاله می تواند مورد استفاده مدیران سازمان ها قرار گیرد.
  کلیدواژگان: شایستگی، الگوی شایستگی، روابط عمومی، گروه کانونی
 • رضا اکبری، محمد صادق تراب زاده جهرمی، محسن حبیبی صفحه 147
  پایه ای ترین گام در تحلیل خط مشی، ساختاردهی مسئله است. اگر مسئله ای به درستی صورت بندی نشود، راه حل درستی نیز نخواهد داشت. شناخت نادرست از موقعیت مسئله اجتماعی یا اهمال در شناخت آن از جمله در حوزه عدالت، در بهترین حالت منجر به تولید راه حل خوب برای مسئله ای نادرست خواهد شد؛ از این رو تحلیل خوب از موقعیت مسئله های عدالت، برای تولید راهکار درست ضروری است. به دلیل فقدان ابزارهای تحلیلی در حوزه تصمیم گیری و اقامه عدالت، این مقاله به دنبال طراحی الگوریتم تحلیل موقعیت مسئله به عنوان ابزاری در تحلیل گام به گام موقعیت مسئله عدالت است. این کار از مسیر استخراج عناصر و ابعاد تحلیلی از مطالعات عدالت به ویژه نظریه های مطرح عدالت صورت می گیرد. الگوریتم تحلیل موقعیت مسئله در عدالت پژوهی شامل هفت بعد است: مبانی فلسفی، زمینه، بازیگر، متغیر موجد حق، متعلق توزیع، زمان، نتیجه. تصمیم گیران در تحلیل موقعیت مسئله، موضع خود را نسبت به عناصر هر یک از این ابعاد مشخص می سازند. این کار، خودآگاهی تصمیم گیرنده و خط مشی گذار را نسبت به مختصات مداخله بالا می برد. با استفاده از الگوریتم ارائه شده می توان تبیین کرد چه چیزی، چه موقع، مبتنی بر چه نگاهی، در چه شرایطی، توسط چه کسی، به چه کسی، بر پایه چه معیاری، و برای تحقق کدام نتیجه، توزیع می شود یا باید بشود.
  کلیدواژگان: عدالت، الگوریتم، تحلیل خط مشی، ساختاردهی مسئله، تحلیل موقعیت مسئله
|
 • N. Fazeli, F. Koushki Page 1
  The fundamental change in language research, which started with Saussure in the early twentieth century and led to the establishment of modern linguistics, restricted the said research within the so-called central part of language, i. e., the language system, without taking into consideration anything that was conceived as external to language as an autonomous system. In terms of its clearly-defined theoretical structure and subject, modern linguistics once again became an influential leading discipline in the humanities and social sciences. It achieved a great deal, but its achievements took place at the cost of isolating language from its environment and excluding the user of language and the context in which language is used from the scope of linguistic analysis. Although this stance has long been criticized by scholars who prefer to see language within a more extended context, it has generally been ignored by mainstream linguists who dominate linguistic circles. However, in the last few decades of the twentieth century, significant changes have taken place in linguistic studies. These changes have brought about a new era, the era of ″post-modern linguistics″, in which the theoretical foundations of modern linguistics are problematized and the way language is viewed and investigated is profoundly renewed. This article is written in a narrative form describing the linguistic change from modernism to postmodernism and in the course of this review it will become clear in which research perspective the two main linguistics directions (theoretical and applied) are located: disciplinary interdisciplinary and transdisiplinary? In other words what is the object of linguistics research?
  Keywords: theoretical linguistics, applied linguistics, disciplinary, interdisciplinary, transdisciplinary (post-disciplinary), modernism, post-modernism
 • S. A. Koutlaki, Z. Saeedi Page 25
  Culture teaching generally focuses on helping foreign language learners develop an understanding of the culture of the target language and, ideally, positive attitudes towards it. In today’s world, the domination of English in entertainment, mass media and new media may sometimes be accompanied by unbalanced views. This interdisciplinary paper draws upon pragmatics, anthropological and cultural studies findings and shows how they can be utilised in language pedagogy. It argues that in a world where non-native speakers of English outnumber native speakers, culture teaching should widen its aims: in addition to helping learners develop positive attitudes towards and knowledge of the culture of the target language, it should also aim to develop a more explicit understanding of the rules of the learners’ own culture. It focuses on the concepts of communicative competence and pragmatic failure, and then presents a model of analysis of Persian culture, analysing the concept and components of ‘face’ and the principles of politeness in Persian (deference, humility and cordiality). It then demonstrates how this analysis can be used to develop classroom strategies.
  Keywords: culture teaching, EFL teaching, pragmatic failure, Persian politeness, face in Persian, politeness theory
 • S. Kh. Mortazavi, Sh. Pakzad Page 49
  Since the 18th century, Rousseau has been often credited with egalitarian and liberal views worldwide; however, his potent pen in shaping ideas has led to women’s extreme suppression. It seems that Rousseau had been suffering from Dissociative Identity Disorder to the extent that through one of his personality states he leads women to utter subservience, and through the other one he gives them an aura of holiness. The present paper depicts such dualities through the analysis of Rousseau’s three books, Emile, Social Contract and Confessions. In Emile, women are pictured as subservient to men. In the Social Contract, the most important book by Rousseau and an early work on the discourse of equality in the modern era, women are largely ignored, while in Confessions they are worshipped. In order to analyze and interpret these three perennial works, the author-based hermeneutic approach of Quentin Skinner was utilized in an attempt to unpick Rousseau’s intentions. Moreover, the theoretical and conceptual categorization of Luce Irigaray, the post-modern feminist who believes that the method of oppression of women by men on women is used in elaborating Rousseau’s unfair judgments. In this interdisciplinary study of women, Rousseau’s discourse and political thought on gender inequality are intermingled. In short, under the influence of psychological complexities, Rousseau gives women a subservient, far-from-human status through his use of language.
  Keywords: Rousseau, women, Skinner, post-modern feminism, Irigaray
 • M. Dahmardeh, A. Nemati Limaee Page 75
  Persia (Iran) is considered one of the oldest civilisations; because of its especial geographical and geopolitical position, economic conditions and numerous other factors, it has always attracted the attention of rulers and natives of other countries. This has resulted into extensive relations between Persians (Iranians) and other nations throughout history. As a result, along the Persian (Farsi) language which has been used to communicate by different people settled in this territory, as befitting each era, a variety of foreign languages also rose in popularity. Moreover, the issue of teaching and learning foreign languages across this land, especially in recent centuries, has been among the concerns of its inhabitants. Employing historical and linguistic research, this article, which is prepared by scholars of linguistics and history for the very first time in the relevant world literature, aims to discuss the position of foreign languages in Persia (Iran) and the changes in their status in different eras, from the past to the present. The examination of historical and linguistic documents as well as of existing knowledge depicts an impressive picture of the number of languages that were spoken throughout Persian (Iranian) history as well as their diversity.
  Keywords: Persia, Iran, foreign languages, language evolution
 • J. Gholami, N. Samudi, Zh. Mohammadnia Page 99
  The present study critically evaluates the current status of ESP textbooks. To this end, a critical evaluation of four ESP textbooks developed by SAMT organization in the soft sciences, namely Architecture and Insurance Management, and the hard sciences, namely Computer Sciences and Civil Engineering was carried out using McDonough and Shaw’s (2003) Materials Evaluation Model. Both visual and content-based aspects of the books were thoroughly evaluated in order to identify their general pedagogical values. The findings demonstrated that the textbooks suffer from some deficiencies and flaws, such as not being up to date, using formulaic exercises, having a monotonous, assembly-line method of presenting texts and exercises, a misconception of the aims of ESP courses and their nature in materials development and lack of face validity. These books also tended to ignore or pay little attention to the development of writing, speaking, and listening skills as well as the reflection of Iranian culture, traditions and local knowledge in their materials. Despite these drawbacks, they enjoyed a good number of merits. Their outstanding features included a main focus on reading comprehension skills, coverage of technical vocabulary and terms and a high level of content relevance in texts conferring a specialized knowledge of the respective fields to the readers. They were also found to adhere to a suitable grading of course content materials. Finally, this paper provides some practical suggestions and solutions for the remedy of the weaknesses in the ESP materials currently in use.
  Keywords: SAMT ESP books, English for specific purposes, interdisciplinary, McDonough, Shaw's materials evaluation model
 • M. Brojerdi Alavi, M. Forghani, M. Ranjbar Page 129
  Extensive changes in today’s world, especially in the field of communications, has brought to the fore the role of public relations. This field requires professional experts with specific competences in each of its sub-sectors. Managers are always the most important people of an organization, within which the role of public relations managers is of paramount importance. The main aim of this article is to present a conceptual framework of managers’ competency model of public relations by using theoretical approaches to management and communication science. In pursuit of this goal, the article proceeds in two steps. First, the design of the initial conceptual framework for the research and secondly, measurement of the conceptual framework validity. We referred to academic literature and surveyed the employment indices of the focus group for managers. Firstly, we extracted dimensions, factors and indicators from patterns of national and international competence, and secondly we surveyed and verified the validity of the theoretical framework in consultation with communication science and public relation experts. The statistical population consisted of experts in communication science, public relations and management. A focus groups was put together 15-strong focus group, which was selected from the statistical population through the use of the judgmental method, arrived at the indicators and the factors after going through two steps of confirmation of dimensions and components of the conceptual framework. Because of the increased importance of the role of public relations in communication competence and organizational success, the conceptual framework put forward in this article can be of use to managers of organizations.
  Keywords: competency, competency model, public relations, focus group
 • R. Akbari Torabzadeh Jahromi, M. Habibi Page 147
  The most basic step in policy analysis is problem structuring. If the problem is not correctly formulated, it will not have the right solution. Misunderstanding of the problem situation or its negligence, as for example in the field of justice, will at best lead to putting forward a good solution to an incorrect problem. Therefore, correct analysis of the conditions of justice issues is necessary for the production of the right solution. Due to the lack of analytical tools in the field of justice decision-making and performance, this article seeks to design an algorithm of problem situation analysis as a tool in a step-by-step analysis of the justice problem situation. The task is carried out through extracting analytical elements and dimensions from justice literature, especially influential theories of justice. The algorithm of problem situation analysis in justice research includes seven dimensions: philosophical foundations, context, actor, the variable of the creator of right, object of distribution, time and result. Decision makers in the analysis of problem situation define their views relative to the elements of each of these dimensions. This work raises self-awareness in the decision-makers and policy-makers in relation to intervention characteristics. With using this algorithm, we can explain what, when, on which view, in what condition, by whom, to whom, with what criteria, and for the realization of which outcome will be or should be distributed.
  Keywords: Justice, algorithm, policy analysis, problem structuring, problem situation analysis