فهرست مطالب

مطالعات فرهنگی و سیاسی خلیج فارس - پیاپی 9 (مهر و آذر 1395)

فصلنامه مطالعات فرهنگی و سیاسی خلیج فارس
پیاپی 9 (مهر و آذر 1395)

 • 184 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1395/09/20
 • تعداد عناوین: 7
|
 • عبدالرضا عالیشاهی، معصومه سالاروند صفحه 12
  واقعیت این است که دیپلماسی های اتخاذ شده ایران و عربستان در خاورمیانه را باید مهم ترین مولفه های تاثیرگذار بر انرژی این خاورمیانه و خلیج فارس قلمداد کرد. در نوشتار کنونی، مساعی نویسندگان پیرامون تشریح، تحلیل و تفسیر این موضوع است که مهم ترین مولفه های دیپلماسی انرژی (نفت و گاز) در ایران و عربستان سعودی از سال 2001 تا سال 2016 چه است؟ همچنین تبیین این موضوع که دو کشور مزبور تا چه میزان در جذب شرکت ها و کارتل های نفتی و گازی موفق بوده اند نیز بخش دیگری از نوشتار کنونی را شامل می شود. یافته های مقاله نشان می دهند که مهم ترین مولفه های دیپلماسی انرژی جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: دسترسی به بازارهای جهانی، جذب سرمایه های خارجی و ثبات در بازار انرژی. از سویی دیگر مولفه های دیپلماسی انرژی عربستان سعودی در این زمینه را می توان ارتقای جایگاه خویش در عرصه دیپلماسی انرژی نفت و گاز، حفظ روابط حسنه خود با قدرت های فرامنطقه ای نفت و گاز همچون ایالات متحده و در نهایت بهره گیری از ابزارها و امکانات خارجی به منظور اتخاذ سیاست های انرژی با توجه به تحولات و روندهای بازار انرژی و هم چنین تعامل با بازیگران این عرصه دانست؛ بنابراین نوشتار کنونی با محوریت قرار دادن رهیافت مقایسه ای و بهره گیری از روش تحلیلی- توصیفی سعی در بررسی تطبیقی مولفه های دیپلماسی انرژی ایران و عربستان دارد.
  کلیدواژگان: انرژی، ایران، دیپلماسی، عربستان، قدرت های فرامنطقه ای، خلیج فارس
 • فضل الله اسمعیلی، غلامرضا خوشفر، حسین موسوی زاده، مهدی خداداد صفحه 45
  خلیج فارس به عنوان یک اکوسیستم منحصر به فرد و نیز به عنوان یک آبراه حیاتی بین المللی علاوه بر آسیب های ناشی از تردد نفتکش ها و نیز استخراج نفت از فلات قاره، جنگ اول و دوم خلیج فارس و نیز به، لحاظ رشد شهرنشینی، توسعه فعالیت های صنعتی و بهره برداری غیر منطقی از منابع شدیدا در زیر فشار قراردارد و این دریا به محل تخلیه حجم عظیمی از فاضلآب های شهری و صنعتی تبدیل شده است؛ لذا درجهت بهسازی و پاکسازی این اکوسیستم از آلودگی ها، همکاری های زیست محیطی کشورهای پیرامون خلیج فارس در جهت تصمیم گیری صحیح و راهبردی ضرورت داشته و همچنین رعایت دقیق قراردادهای بین المللی، جلوگیری از آلودگی دریایی و ترابری صحیح قوانین و ضوابط محیط زیست دریایی جزء ملزومات هستند. در همین راستا پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی – تحلیلی به روش اسنادی به بررسی اهمیت ژئوپلیتیک زیست محیطی خلیج فارس و اثرات آن بر امنیت ملی پرداخته و در نهایت راهکارهایی در جهت پایداری زیست محیطی خلیج فارس ارائه کرده ایم.
  کلیدواژگان: ژئوپلیتیک زیست محیطی، آلودگی محیط زیست، خلیج فارس، امنیت ملی
 • سید محمد موسوی دهموردی* صفحه 71
  ایران و عربستان دو کشور مهم و استراتژیک در سطح منطقه خاورمیانه و خلیج فارس هستند و این دو همواره روابطی توام با فراز و نشیب های فراوان را در تاریخ تعاملات خود تجربه کرده اند. این روابط با وقوع انقلاب اسلامی ایران وارد فاز جدیدی شده و حالت خصمانه تری پیدا کرده است. هر چند در برخی از ادوار پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران شاهد گسترش روابط و تنش زدایی میان این دو کشور بوده ایم؛ اما همواره میزانی از رقابت و خصومت میان این دو کشور وجود داشته است. در حال حاضر نیز روابط میان این دو کشور تنش آلود است و در برخی از حوزه ها نظیر سوریه، عراق، یمن و بحرین به رویارویی غیرمستقیم انجامیده است. این روابط واجد ویژگی های ژئوپلتیک، استراتژیک و ایدئولوژیک است و تاثیر هرکدام از این مولفه ها در تنش های میان این دو کشور غیرقابل انکار است. در این مقاله به تاریخچه روابط این دو کشور و محورهای تقابل کنونی آنها در سطح منطقه خاورمیانه و خلیج فارس پرداخته شده است.
  کلیدواژگان: جمهوری اسلامی ایران، عربستان سعودی، خاورمیانه و خلیج فارس
 • حسن آرایش*، فرضعلی سالاری سردری، مهدی نوری صفحه 95
  منطقه ژئواستراتژیک و ژئواکونومیکی خلیج فارس نیز امروزه با تهدیدات و چالش های فرامرزی زیادی روبرو است که مبارزه با این تهدیدات همکاری مشترک کشورهای منطقه را طلب میکند. با توجه به پیوستگی فرهنگی و اجتماعی کشورهای واقع در این خطه جغرافیایی و وسعت دامنه این چالش ها و ساختاری بودن بعضی از چالش های مزبور میتوان گفت بدون همکاری سازنده و تلاش مشترک همه کشورهای که در این منطقه واقع هستند، نمیتوان انتظار هیچ گونه دست آوردی را در مبارزه علیه تهدیدهای موجود و یا در عرصه پیشرفت های اقتصادی داشت اما باید توجه داشت که ایجاد سازوکاری برای همکاری های فوق الذکر کار ساده و آسانی نبوده و با چالش های مواجه است. مطالعه چالش های مزبور و اینکه چگونه میتوان آنها را رفع کرده و زمینه های همکاری میان کشورهای منطقه را فراهم کرد. مسال های است که مقاله حاضر با رویکرد توصیفی- تحلیلی به آن میپردازد.
  کلیدواژگان: هم گرایی منطقه ای، خلیج فارس، نظم های منطقه ای، وابستگی متقابل
 • سیدمصطفی پورقاسمی، رامین نوشاددل، آیه شعبانی* صفحه 113
  مرزهای جنوبی ما به خصوص مناطق دریایی به علت ارتباط با آب های آزاد و پایگاه های ثابت و متحرک دشمن از جمله کانون های پرخطر و تنش خیز نسبت به امنیت کشور محسوب می شوند. سیاست های تنش زای برخی کشورها در منطقه که در واقع بهانه هایی برای فعالیت نیروهای بیگانه در منطقه را فراهم می سازد، مزید بر علت و بر درجه تهدیدات موثر است. خلیج فارس به عنوان مهم ترین مخزن نفتی جهان نقش تعیین کننده ای در سرنوشت اقتصاد جهان به وی‍ژه در دنیای صنعتی دارد. موقعیت خلیج فارس در جنوب ایران و جایگاه مهم آن در نقشه جغرافیای سیاسی جهان و منابع انرژی موجود در آن فرصت های بسیار زیادی در اختیار ایران قرار می دهد؛ لذا این مقاله با تبیین رویکرد دفاعی امنیتی جمهوری اسلامی ایران در این منطقه با توجه به ویژگی های ژئوپلیتیکی منطقه سعی در پاسخ به این سوال دارد که این کارکرد ها چه تاثیری در این منطقه ی استراتژیک دارد؟
  کلیدواژگان: ژئوپلیتیک، استراتژیک، امنیت، دفاع، خلیج فارس
 • حیدر لطفی، حسین کرمی صفحه 141
  بنادر یکی از عوامل تسریع کننده فرآیند توسعه اقتصاد ملی/ منطقه ای هستند و نقش تعیین کننده ای در سازمان دهی به فضای ملی دارند. در کشورهای جهان سوم وجود انواع دوگانگی های نامطلوب، نظیر دوگانگی منطقه ای به دلایل متعددی در مسیر توسعه یافتگی آن ها مشکلاتی را ایجاد می کند. توسعه یافتگی مناطق و بررسی پتانسیل های توسعه آن ها یکی از اصلی ترین موضوعات موردمطالعه علم جغرافیا است، لذا در مبانی نظری این علم مطالب فراوانی در این زمینه دیده می شود. بنادر یکی از محورهای اصلی توسعه اقتصادی مناطقه اند که دارای توان ها و فرصت های سرمایه گذاری فراوانی هستند. در واقع هر منطقه مزیت های متفاوت جغرافیایی و محیطی جهت توسعه را دارا است و همین امر سبب نابرابری در پیشرفت کشورها شده است. هدف از این پژوهش ارزیابی و شناخت امکانات و توان های جغرافیایی بنادر خلیج فارس به منظور اولویت بندی توسعه منطقه ای است. روش تحقیق در این نوشتار از نوع توصیفی- تحلیلی و استفاده از منابع اسنادی و هم چنین بهره گیری از تکنیک تاکسونومی عددی است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بندر شهید رجایی در میان هفت بندر تجاری مورد مقایسه، در مرتبه اول اهمیت به لحاظ معیارهای مورد بررسی قرار گرفته است و به عنوان مناسب ترین بندر جهت توسعه منطقه جنوب کشور و خلیج فارس انتخاب گردید.
  کلیدواژگان: سطح بندی، توسعه منطقه ای، تاکسونومی عددی، بنادر خلیج فارس
 • اردوان بهزاد، معصومه عی قرلو* صفحه 159
  شرایط آب و هوایی نقش خیلی موثری در ایجاد شرایط آسایش اقلیمی دارد. در شکل گیری شرایط آسایش انسان از دیدگاه اقلیمی چهار عنصر دما، رطوبت، باد و تابش نقش دارند. در بین این عناصر دما و رطوبت تاثیر بیشتری در راحتی انسان دارند و به این دلیل بیشترین مدل های سنجش آسایش انسان بر این دو عنصر استوار شده است. یکی از متداولترین شاخص های اقلیم گردشگری، شاخص TCI است. شاخص مورد نظر با استفاده از پارامترهای اقلیمی میانگین حداکثر ماهانه دمای روزانه، میانگین دمای روزانه، میانگین حداقل رطوبت نسبی، میانگین رطوبت نسبی، بارش (mm)، کل ساعات آفتابی و سرعت باد برای ایستگاه قشم مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در جزیره قشم 5 ماه از سال (ماه های آبان، آذر، دی، بهمن و اسفند) شاخص گردشگری در شرایط ایده آل و عالی قرار دارد. این پارامتر برای ماه های فروردین در شرایط خیلی خوب و برای ماه مهر در شرایط خوب قرار می گیرد. از نظر این شاخص بهترین مکان های گردشگری در سطح جزیره، آبادی های کاروان، لافت و کانی هستند.
  کلیدواژگان: اقلیم گردشگری، شاخص اقلیم گردشگری (TCI)، شاخص های آسایش، خلیج فارس
|
 • Abdolreza Alishahi, Masoumeh Salarvand Page 12
  Islamic Republic of Iran and Saudi Arabia are each other's main competitors in the energy, though always shades of oil powers such as Russia, Nigeria, Venezuela and etc. Always has been tangible in this regard, But the adopted diplomacies from Iran and Saudi Arabia in the Middle East should be considered the most important elements influencing the energy area. In the present article, the author attempts to describe, analyze and interpret it What is the most important component of energy (oil and gas) in Iran and Saudi Arabia from 2011 to 2013? And on the other hand, how much the role of world powers in this issues? Also the explaination of that how much two countries were successful to absorption of oil and gas companies and cartels are another part of the current text to be included. Therefore, this article focused on explain the components of Iran and Saudi Arabia energy diplomacy and its comparative analysis.
  Keywords: Diplomacy, Energy, Iran, Saudi Arabia, Regional Powers
 • Fazllolah Esmaeili, Gholamreza Khoshfar, Hossein Mosazade, Mehdi Khodadad Page 45
  Nowadays, geopolitics have developed a deep bond with environmental issues because governments and people have figured out that in order to achieve peace and comfort and eliminating the arguments amongst themselves, the best approach is observance of environmental issues. In this manner, most of the intellectuals who are concerned with environmental geopolitics issues, believe that the destruction of ozone layer, climate changes and environmental erosion would lead to disturbance of political issues all around the globe; because the source of the most of these issues are beyond borders and therefore controlling them is out of hand of one particular country. Therefore, it is better that countries concern international agreements exclusively in designing their own environmental politics, and for solving the geopolitical issues lying ahead whether in national and regional aspect or in international levels. Persian Gulf as an exclusive ecosystem and also as a vital international waterway in addition to the damages caused by movement of oil ships and also extraction of petroleum from the continent’s plateau, the first and second war of Persian Gulf and also due to the growth of urbanization, development of industrial activities and illogical consumption of resources is heavily under pressure and this sea has turned into a place for massive urban and industrial waste deployment. Therefore, in order to improve and evacuate this system from pollution, it is necessary for the countries around Persian Gulf to cooperate in the path of true and strategic decision makings and also accurate compliance of international agreements, prevention of marine pollution and correct transportation according to the laws and regulations of marine environments is considered as necessary. In this manner, the present study with the descriptive-analytic approach with document methodology has conducted the evaluation of the importance of Persian Gulf’s environmental geopolitics and its effects on national security and eventually, has presented solutions in line of environmental sustainability of Persian Gulf.
  Keywords: Environmental Geopolitics, Environmental Pollutions, Persian Gulf, National Security
 • Seyed Mohammad Moosavi Dehmardi* Page 71
  Iran and Saudi Arabia are two important and stretegic countries in the Middle East and Persian Gulf and have always exprienced relationships with ups and downs in the history of their intractions. This relatinship has entered into new phase after the Iran's Islamic Revolution. Although there have been some expansions of the relationships and deterance between two countries, but there have always been some degree of rivalry and hostility between them. Currently, they have competitions and proxy wars in some areas such as Syria, Iraq, Yemen and Bahrain. This relationship includes geopolitical, strategic and idealogical features and the impact of each of those factors are undeniable between tho countries. This article will examine the history of the two countrie's relationships and their present disputes in the Middle East and Sersian Gulf.
  Keywords: Islami Republic of Iran, Saudi Arabia, Middle East, Sersian Gulf
 • Hasan Arayesh, Farzali Salari Sardari, Mehdi Noori Page 95
  Geo Persian Gulf region is now faced with the threats and challenges of cross-border cooperation, the fight against these threats is needed in the region. According to the social and cultural cohesion countries in this geographical region And the scope of the challenge and the structure of some of these challenges can be said without constructive cooperation and joint efforts of all countries in this area. You can not expect any gains in the fight against threats or in the field of economic development, but it should be noted that the above mentioned creation of a mechanism for cooperation was not an easy task And challenges faced. Study and how they can meet the challenges and the areas of cooperation among regional countries provided. The question that this paper analytical approach to it.
  Keywords: Regional Integration, The Persian Gulf, Regional Systems, Interdependence
 • Seyed Mostafa Pourghasemi, Ramin Noshaddel, Aye Shabani* Page 113
  Our southern borders, especially marine areas Due to contact with the open sea and the center of the enemy's bases, fixed and removable high and tensions rise over the country's security are considered. Stressful policies of some countries in the region, In fact, a pretext for foreign forces in the region provides In addition, because of the degree of threat is effective. Persian Gulf oil reservoirs in the world as the most important role in determining the fate of the world economy, particularly in the industrialized world is Position in the Persian Gulf in southern Iran, and its important role in the geopolitical map of the world and the energy sources that have large amounts of opportunities for development. This paper explains the approach and the security and defense of the Islamic Republic of Iran in the region According to the geopolitical features of the region are trying to answer this question What is the function of this region is of strategic influence?
  Keywords: Geopolitical, Strategic, Security, Defense, Persian Gulf
 • Heydar Lotfi, Hosein Karami Page 141
  The Ports of accelerators of the process of national economic development / decisive role in organizing regional and national space. In third world countries there are many types of undesirable dualism, duality, such as regional development path for many reasons that will cause problems. In developing countries there are some disparites such as regional disparity, which cause some problems. Development of regions and survey of their potential of development, is one of the main themes of geography, so in Theoretical Foundations of this science, it can be seen abundant study in this content. Ports are one of the main axes of economic development of regions that have potential and investment opportunities. In fact difference geographic and environmental advantages of each region are capable to develop and this caused the inequality in progress of countries. The purpose of this research is evaluation and identifies geographic facilities and capabilities of Persian Gulf to develop this region. Methodology is descriptive - analytic and use of Resource documents and also using the numerical taxonomy. Results of the research shows that port of Shahid Rajaei among comparisons the ports, In terms of reviewed criteria, is located in first order. And was selected as most suitable port for development of south region of IRAN and Persian Gulf.
  Keywords: Prioritizing, Regional Development, Numerical Taxonomy, Ports of Persian Gulf
 • Ardavan Behzad, Masomeh Eigharloo* Page 159
  Weather condition plays a very important role in creation of climate comfort qualification. Four elements of temperature, humidity, wind and radiation involve in the formation of human comfort from the perspective of climate conditions. Among these elements, temperature and humidity have a greater impact on human comfort. For this reason, most models measuring of human comfort is based on these two elements. One of the most common indicators of tourism climate index is TCI. TCI ,by using climate parameters, involves maximum of daily temperature mean in a month, daily temperature mean, minimum relative humidity mean, relative humidity mean, rainfall (mm), total sunshine hours and the wind speed. This research is a descriptive - analytical type and the TCI software is used to calculate the Tourism Climate Index. The five synoptic stations close to the island is chosen and a linear relationship between 7 high variables and the height of these stations were established and consequently some coefficients were obtained. Then 9 points with height of these points in the Island and 7 climate variables with five sub-indices were chosen, and finally the TCI index for the points was calculated and the climatic zones of tourism in the island were prepared for throughout the year.
  The results showed that the tourism index in Qeshm Island is in the ideal condition in five months of the year (the months of November, December, January, February and March). The parameters are in a very good condition in April, and are in good condition in October. According to this index the best tourist sites in the islands are Caravan, Loft and kaani villages.
  Keywords: Tourism Climate, Tourism Climate Index (TCI), Indicators Of Comfort, TCI Software, Qeshm Island