فهرست مطالب

تفسیر پژوهی - پیاپی 5 (بهار و تابستان 1395)
 • پیاپی 5 (بهار و تابستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/04/20
 • تعداد عناوین: 7
|
 • مقاله پژوهشی
 • ا صفحات 13-45
  از جمله موضوعات اخلاقی در عرصه زندگی فردی و اجتماعی، «عزت نفس» است. عزت نفس، به عنوان یکی از صفات ارزشمند، در ساماندهی زندگی دنیوی و اخروی اثربخش بوده و در بروز رفتار های نیکو نیز بسیار موثر است. این موضوع نقش مهمی در جهت دهی نفس انسان در مقابل خداوند داشته و اسباب عظمت هر فرد در برابر سایر موجودات را فراهم می آورد. به همین جهت نسبت به سایر صفات و مفاهیم اخلاقی اهمیت ویژه ای داشته است. ازاین رو، قرآن و عهدقدیم در آیات متعدد خود، به مساله عزت نفس اشاره نموده و اسباب و مصادیق آن را بیان فرموده اند. این نوشتار با کنکاش در آیات قرآن و عهدقدیم و تفسیر آیات، برخی از مولفه های عزت نفس نظیر: «ایمان»، «قوم برگزیده»، «ابن الله »، «تقوا» و «تواضع» را توصیف نموده، سپس با بررسی و بیان نقاط اشتراک و افتراق این مولفه ها، مفاهیم مذکور را تحلیل نموده است. سرچشمه عزت نفس انسان از آنجاست که انسان شبیه به خدا آفریده شده است. این مطلب، از نقاط اشتراک عهدقدیم با قرآن است و از نکات افتراق برگزیدگی قوم یهود و مساله ابن الله است که در قرآن برگزیدگی و ابن الله بودن مسلمانان طرح نشده است.
  کلیدواژگان: عزت نفس، قرآن، عهد قدیم، ایمان، برگزیدگی، تقوا
 • ولی الله حسومی صفحات 46-80
  خداوند در کلامش به دلیل هدف مندی در هدایت، همه قوای انسان را برای درک معارفش به خدمت گرفته است. مهمترین قوه وجودی انسان قوه شناختی اوست و از آن جایی که طرح واره های تصویری از طریق تجارب روزمره به دست می آیند، به راحت ترین شکل ممکن عملکرد شناختی انسان را تحت تاثیر قرار می دهند. خداوند هم از راه طرح واره های تصویری که با حروف طرح ریزی شده اند، کلام فرا بشری را در سطح درک انسان جاری کرده است. از این رو، نوشتار حاضر به روش توصیفی – تحلیلی به بررسی طرح واره های تصویری ایجاد شده با حرف «فی» در قرآن پرداخته است. از جمله طرح های تصویری که با تکیه بر نظریه جانسون در این نوشتار مطرح شده اند، طرح واره جهتی، مهارشدگی، حرکتی، نیرو، همسانی و موجودیت و... است که از این طریق مفاهیم انتزاعی در قالب تصاویری پیش چشمان مخاطب قرآن، قابل فهم و قابل لمس شده اند.
  کلیدواژگان: مکانمندی، حروف، معناشناسی شناختی، تفسیر
 • ی صفحات 81-112
  یکی از مباحثی که تحت تاثیر اندیشه های سیاسی مسلمانان قرار گرفته، نظریه عمومی عدالت صحابه است. دستگاه حکومتی اموی با ایجاد این تفکر سعی داشت تا اهل بیت پیامبر(ص) را از جامعه مسلمین حذف کرده و دیگران را به عنوان مرجع دینی به امت اسلامی معرفی کند. در این میان، قرآن منبعی شایسته برای شناخت صحابه می باشد؛ چراکه آیات جهاد، رفتار صحابه در برابر خدا و پیامبر (ص) را منعکس کرده اند. در این مقاله، با بررسی رفتار صحابه با توجه به آیات جهاد بر اساس سیر تاریخی وقوع جنگ ها به نتایج زیر رسیده ایم:مخالفت با پیامبر (ص) در جنگ بدر تا اینکه باکاروان تجاری و جنگی قریش برخورد نشود.
  در جنگ احد یک سوم نیروهای مسلمانان از وسط راه جبهه برگشتند و سبب تضعیف روحیه سایر مسلمین گردیدند و چهل نفر منطقه نفوذ دشمن را برای جمع آوری غنایم رها کردند و با پیامبر (ص) مخالفت نمودند و باعث شهادت 70 نفر از مسلمانان و فرار اکثریت مسلمانان و تنها ماندن پیامبر (ص) با مومنین اندک در برابر دشمن گردیدند.
  در جنگ احزاب که دشمن، شهر مدینه را محاصره کرده بودند منافقین به بهانه های مختلف از شرکت در جهاد، خودداری کردند و با تبلیغات مسموم از شرکت دیگران خودداری می نمودند.
  بسیاری از صحابه در سفر عمره به گمان اینکه پیامبر (ص) بدست مشرکین کشته می شود و به مدینه بر نمی گردد، از همراهی پیامبر خودداری کردند.
  در فتح مکه افرادی به نفع دشمن جاسوسی کردند که سوره ممتحنه نازل شد.
  در جنگ حنین بسیاری از مسلمانان فرار کردند و پیامبر (ص) را در تقسیم غنایم مورد اعتراض قرار دادند.
  در جنگ تبوک بسیاری از صحابه، از حرکت به جنگ خودداری نمودند و افرادی را که به جبهه کمک مالی می کردند، مورد تمسخر قرار دادند و برای توجیه خلاف خودشان به دروغ نزد پیامبر (ص) به خدا قسم خوردند .
  هر مقدار به اواخر عمر شریف پیامبر(ص) نزدیک می شویم تعداد منافقین و ضعیف الایمان زیادتر می شوند و نزول آیات قرآنی همین مطلب را اثبات می کند و این امور نشان می دهد که همه صحابه عادل نبودند.
  کلیدواژگان: آیات جهاد، صحابه، منافقین، عدالت، ضعیف الایمانها
 • ووس رو ق صفحات 113-144
  بر اساس دلایل استوار عقلی و نقلی، انبیای الهی معصوم از ارتکاب گناه هستند و مذاهب اسلامی با وجود اختلاف در محدوده آن، عصمت انبیای الهی را پذیرفته اند. این پژوهش، که در روش گردآوری مطالب، کتابخانه ای است و در نحوه استناد داده ها، از شیوه اسنادی پیروی می کند و در تجزیه و تحلیل مطالب، روش آن تحلیل محتوایی از نوع توصیفی تحلیلی می باشد، برون رفت های مربوط به گناهان اعتقادی غیر از شرک ورزی و عمل مشرکانه را که شامل 1) عدم یقین حضرت ابراهیم (ع) به معاد؛ 2) استناد گمراه گری به خداوند توسط حضرت موسی (ع)؛ 3) عمل اعتراض آمیز حضرت یونس (ع) در روی گردانی از مردم و خدا؛ 4) باور به گزاف در ثواب و عقاب در میزان الهی توسط حضرت عیسی (ع)؛ 5) توکل نکردن حضرت یوسف (ع) بر خداوند؛ 6) تردید حضرت زکریا (ع) در قدرت الهی است و در متون آیات و روایات به پیامبران (ع) استناد داده شده است، گردآوری، تحلیل و بررسی و نقد نموده و دیدگاه برگزیده در تمامی زمینه های یاد شده را ذکر نموده است.
  کلیدواژگان: عصمت، گناهان اعتقادی، گمراه گری، اعتراض به خدا
 • ق، ا زاده صفحات 145-176
  تکرار، از ابعاد مختلف قابل بررسی است؛ از جمله تاثیر موضوع تکرار شده بر مخاطب به ویژه در تعلیم و تربیت. براساس مثل مشهور «الدرس درس و التکرار الف» که حاصل تجربه قومی است، برای درک بهتر مطلب، تمرین و تکرار، اصلی مهم و ضروری است. خداوند سبحان به عنوان اولین معلم و مربی انسان در قرآن که کتابی تربیتی و انسان ساز است، از برترین شیوه استفاده نموده است تا متذکر شوند و به سوی او باز گردند (و لقد صرفنا فی هذا القرآن لیذکروا (إسراء/41)؛ و صرفنا الآیات لعلهم یرجعون) (احقاف/27). قرآن پژوهان، تکرار در قرآن را به دو گونه تقسیم کرده اند: تکرار لفظی و تکرار معنوی. در این مقاله، دیدگاه های قرآن پژوهان و مفسران در خصوص وقوع امر تکرار آیات قرآنی در هر دو صورت لفظی و معنوی بررسی شده و بدین منظور، به طور مجمل دلایل و حکمت های کلی مساله طرح، و سپس دیدگاه های مربوط به یکایک آیات مکرر بیان گردیده است.
  کلیدواژگان: تکرار، تذکر، تاکيد، آيه، بلاغت، قرآن
 • سید محمد نقیب، عباس یوسف تازه کندی، مرتضی سازجینی، احمدی اسدی صفحات 177-209
  با توجه به جدید بودن مطالعات میان رشته ای قرآن و برداشت های متفاوت از آن، تعریفی منسجم و همچنین بیان وجه تمایز آن با تفسیر تطبیقی و تفسیر علمی ضروری می نماید. مطالعه میان رشته ای قرآن به این معنا است که شخص متخصص در علوم قرآنی، برای حل پدیده چندوجهی، از یافته ها و یا روش علوم دیگر به طور تخصصی استفاده کند. مطالعه تطبیقی قرآن، اغلب به معنای مطالعه تطبیقی بین تفاسیر مذهب شیعه و مذاهب اهل سنت، و گاهی به معنای مطالعه تطبیقی قرآن با عهدین و به ندرت به معنای مطالعه تطبیقی بین قرآن و علوم دیگر است. انواع تفسیر علمی در نگاه صاحب نظران به تطبیق نظریه های علمی بر قرآن، استخراج علوم از قرآن و استخدام علوم برای فهم قرآن، تقسیم می شود. نتیجه بررسی تطبیقی سه روش مطالعاتی بدین صورت است که تفسیر تطبیقی و تفسیر علمی در معنای سوم مترادف مطالعات میان رشته ای و در معانی دیگر متمایز از آن است و به لحاظ منطقی رابطه عموم و خصوص من وجه دارند.
  کلیدواژگان: مطالعات میان رشته ای، تفسیر تطبیقی، تفسیر علمی
 • محسن نورایی، محمدحسین صالحی شهر بابکی صفحات 210-231
  تفاسیر المیزان و تسنیم از جمله تفاسیر جامع معاصر با رویکردی هم سویه و مشترک با قرآن کریم است. یکی از ابعاد چالش برانگیز این دو اثر فاخر، کمیت و کیفیت به کارگیری منابع حدیثی، البته با اعتقاد راسخ به استقلال قرآن در تباین معانی و معارف خویش است. این دو مفسر، ضمن استفاده از روش تفسیر قرآن به قرآن از روایات نیز در گستره وسیعی بهره جسته اند. نوشتار پیش رو به روش توصیفی - تحلیلی و با مراجعه به منابع اسنادی و کتابخانه ای تدوین شده به بررسی نقاط اشتراک المیزان و تسنیم در این عرصه پرداخته است. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که این دو مفسر به گونه ای منطقی و معتدل و به دور از افراط و تفریط از روایات استفاده نمودند. ایشان دنبال این امر بوده اند که با تکیه بر روایات، مطالبی دست نیافتنی از قرآن را ارائه کنند و شیوه درست بهره گیری از قرآن را کشف و عرضه نمایند. برخی از مهمترین عرصه های مشترک دو تفسیر در تعامل با احادیث عبارتند از؛ بیان تاویل آیه، ذکر مصداق آیه و نیز تخصیص عمومات قرآن کریم با روایات. نتیجه این پژوهش در مطالعات روش شناسانه تفسیر بویژه روش تفسیر قرآن به قرآن کاربرد آشکار دارد.
  کلیدواژگان: المیزان، تسنیم، احادیث تفسیری، جری و تطبیق، تاویل
|
 • Azam Parcham Pages 13-45
  Self respect is supposed to be one of the moral subjects in both social and the individual life. Self respect as one of the valuable traits is effective in both this worldly as well as other world life which is also very impressive in doing the good deeds. This subject has an important role in directing the human being toward God as it supplied everyone's magnificence comparing other creatures. For this reason it has an important position comparing other moral features and concepts. Because of this Quran and the Old Testament in their different verses mentioned "self-respect" and expressed its causes and its instances. This article described some of the elements of the self self respects such as: "faith" the top tribe" "Ibne_Allah or the Son of God" "Piety" as well as "humility". Then by searching and expressing their common senses and differences analyzed these concepts. The sources of the human being's self respect is based on the fact that people have been created similar to God. This is from the common points of the Old Testament with Quran. But one of the differences between these two is that the Old Testament accepts the Hebrew as the "Ibne-Allah" but in Quran the top tribe and "Ibne _Allah" has not been accepted.
  Keywords: self- respect, Quran, Old Testament, faith, choosen tribes, piety
 • Maryam Tavakolniya, Valiollah Hasoomi Pages 46-80
  God in His Word calls for all human faculties to understand His knowledge for his guidance. The cognitive power is the most important branch of human power and since schemas obtained through everyday experience could affect human cognitive performance in a simple way. God conveys His sayings which are over the surface of humand understanding to the humans through schemas planned with letters. Therefore, this article is a descriptive - analytical survey of schemas created with the letter "Phi" in the Quran. Among the schemas that are surveyed here based on Johnson's theory are Schemas of direction, Prevention, motion, force, consistency and existence, and in this way abstract concepts can become understandable and tangible through the images before the eyes of Quran’s audiences.
  Keywords: spatial, letters, cognitive semantics, interpretation
 • Karim Alimohammadi Pages 81-112
  One of the discussions influenced by political debates, is the general theory of the justice of the Companions of the Prophet Muhammad. The Umayyad regime tried to omit the Household of the Prophet from the Islamic society and introduce others as religious authorities by this theory. The Holy Quran is a worthy source for knowing the Companions as the verses of Jihad reflects the behavior of the Companions towards God and His Prophet. This article tries to introduce the Companions according to the verses of Jihad. By analyzing the verses of Jihad according to the historical course of the battles, we have come to these
  Results
  1-Opposition with the Prophet in the Battle of Badr in order to avoid the conflict with the commercial and military convoy of Quraish.
  2-In the Battle of Ohod the withdrawal of one third of Muslim troops by the leadership of Abdullah ibn Ubayy weakened the courage of the Muslims and a number of 40 from Muslim troops have left the battle field for trophies. This opposition with the Prophet caused 70 Muslims to be martyred and most of the Muslims to escape and made the prophet alone with a few number of Believers.
  3-In the Battle of Ahzab with the enemy surrounded the city of Madinah the Hypocrites and those with weak Faith did not attend the battle and made many others not to attend too.
  4-Many of Companions did not accompany the Prophet in his Omrah trip to Mecca supposing that he will be killed by the Hypocrites and will not come back to Medinah.
  5-In conquering of Mecca some people were spies of the people of Mecca and the Sura Mumtahinah revealed in this respect.
  6-In the Battle of Hunain many escaped from the battle field and also the prophet was accused for the way he divided the trophies.
  In the Battle of Tabuk many did not departed for the battle and at the same time mocked those who supported financially the battle and for justification lied to the prophet with lie swear. The closer to the death of the Porphet, the more the number of the Hypocrites and those with weak faith. Quranic verses prove this fact and shows that not all Companions were just.
  Keywords: narrative interpretation, authentic narrative, inauthentic narrative, classification, al-Mizan
 • Kavous Roohi Pages 113-144
  Based on strong intellectual and narrative reasons, the divine prophets are infallible of doing any sins. And Islamic sects despite the difference within its range have accepted the infallibility of the prophets. In this article the Data are collected from libraries, and the citation method is attributive and the Analysis method is descriptive and analytical method of content analysis. This doctrinal sins except polytheism include:1) Uncertainty of Prophet Ibrahim (AS) of the Resurrection;
  2) Ascribing the attribute of misleading to God by the Prophet Moses (AS);
  3) The protest of Prophet Jonah (AS) and turning back from people and God;
  4) Belief in high and extraordinary reward and punishment by Jesus (AS);
  5) Having no confidence in God by Prophet Joseph (AS);
  6) Doubt in the divine power by prophet Zechariah (AS);
  These sins have been ascribed to the Prophets (PBUT) in the context of verses and hadith. In this article the ways out of these doubts have been collected, and then analyzed and criticized and the best viewpoint in all fields have been mentioned.
  Keywords: infalliblity, doctrinal sin, misleading, Protest against God
 • Ali Moshtaghmehr, Seyed Abdolmajid Hosseinizadeh Pages 145-176
  Repetition can be studied from different dimensions such as the impact of repeated subject on the audience particularly in education. According to the famous proverb, "Lesson is once but repetition is a thousand", which is the experience of the nation practice and repetition is an important and essential principle to understand the matters much better. God(Allah) as the first teacher and trainer of man has applied the most paramount method in Quran which is an educative and humanizing book for human beings to be noted and return towards him. “And certainly we have repeated (warnings) in this Quran that they may be mindful” (isra ,41), “and we have diversified the signs (or verses) that they might return”.(Alahqaf,27)
  Researchers of Quran have divided the repetition in Quran into two parts: literal and virtual repetition. In this paper the view of Quran researchers and interpreters relating to the occurrence of repetition - both literal and virtual - have been studied, and for this purpose the overall reasons of the problem have been planned briefly, and then the viewpoints related to all repeated verses have been studied one by one.
  Keywords: repetition, remark, emphasis, verse, rhetoric, Quran
 • Seyed Mohammad Naghib, Abbas Yusefi Taze Kandi, Morteza Sazjini Pages 177-209
  The Newly interdisciplinary studies of the Quran, And different interpretations of it, requires the Coherent definition and also expressing its Distinction from the comparative interpretation and scientific interpretation. Interdisciplinary study of the Quran means that one be expert in Quranic sciences and use findings or other scientific methods to solve multifaceted phenomenon in specialized manner. Comparative study of the Quran often means a comparative study within Shia and Sunni interpretations, and sometimes it means a comparative study with Bible and Quran and rarely it means comparative study between the Quran and other sciences. Scientific interpretation also means adapting scientific theories with the Quran; extracting all sciences from the Quran and utilization of all the sciences in understanding the Quran. After a comparative analysis, we can say logically that there are three kinds of relationships between the general and particular aspects.
  Keywords: interdisciplinary studies of Quran, comparative interpretation, scientific interpretation
 • Mohsen Nouraei, Mohammad Hossein Salehi Shahrbabaki Pages 210-231
  Al –Mizan and Tasnim Interpretations of Quran are among contemporary, all-inclusive interpretations, with similar approaches toward the holy Quran. An outstanding feature of these two works is the quantity and quality of utilizing narrative sources in their interpretations, while respecting Quran’s independence in meaning and teachings. Besides Quran – to – Quran interpretations, narrations have also been widely used in these two works. The present study, through a descriptive – analytic approach, and with referring to library sources aims at finding similarities between the two works. Findings of the study show that authors of both works have made logical use of narrations in their interpretations of Quran without overemphasizing or neglecting it. The two authors have tried to present unreachable ideas based on the holy Quran. Some of the common grounds between the two interpretations in relation to the use of narrations are: referring to the examples of verses, referring to the interpretation of verses and making use of narrations to exemplify and clarify the generalities in Quran. The results of this study are applicable for future studies focusing on the methodology of Quran – to – Quran interpretation.
  Keywords: Al –Mizan, Tasnim, interpretive narrations, Generalizations, taviil