فهرست مطالب

 • پیاپی 59 (بهار 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/02/18
 • تعداد عناوین: 7
|
 • محدثه السادات زادجعفر، محمدرضا غلامیان * صفحه 4
  امروزه، با افزایش نگرانی های جهانی، تولیدکنندگان درصدد کاهش و کنترل انتشار گازهای گلخانه ای در فعالیت های سیستم های تولیدی خود هستند، به طوری که عملیات زنجیره تامین با ملاحظات پایداری به یک مسئله کلیدی در سال های اخیر تبدیل شده است. مطالعات پیشین عمدتا به طراحی و پیکره بندی زنجیره تامین سبز با هدف کاهش ضایعات و انتشار کربن پرداخته است. اما از آنجایی که امروزه نقش مهم موجودی در زنجیره تامین به اثبات رسیده است؛ در واقع موجودی پایدار چشم اندازی جامع از مدیریت موجودی است که فراتر از تمرکز بر تحویل کالا، نگهداری و دیدگاه های سنتی هزینه گام برمی دارد. در سال های اخیر، محققان به بررسی اثرات کنترل موجودی در کاهش صدمات زیست محیطی سازمان ها می پردازند و تلاش می کنند با تکمیل مدل های موجودی اثرات زیست محیطی و اجتماعی را هم درنظر بگیرند. در این پژوهش سعی شده تا مدل های موجودی پایدار به طور جامع بررسی شوند. بر این اساس، مطالعات پیشین بر حسب ترکیبات مختلف ابعاد پایداری دسته بندی شدند و هر دسته بندی به طور جداگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در پایان نیز با تشریح خلاء های تحقیقاتی، پیشنهاداتی برای مطالعات آتی ارائه گردید.
  کلیدواژگان: مدیریت موجودی، موجودی پایدار، EOQ
 • حوریه کلانتر نیستانکی، مرضیه مظفری * صفحه 18
  در این مقاله یک مدل ریاضی به منظور طراحی شبکه زنجیره تامین سه سطحی شامل تامین کننده ها، مراکز خدمات پزشکی و نیز نقاط تقاضا ارائه می شود. در این مدل ریاضی شرایط عدم قطعیت در قالب سناریوهای مختلف مطرح شده است و مراکز خدمات پزشکی در سناریوهای مختلف دچار اختلال می شوند. این اختلال تصمیم گیرنده را مجاب می کند که تاسیس مراکز خدمت رسانی جدید، راه های ارتباطی جدید و ارتقاء راه های ارتباطی موجود را برای پشتیبانی از مراکز موجود انجام دهد. برای نمایش کاربردی بودن این مدل ریاضی، یک مطالعه موردی طراحی شبکه خدمات پزشکی در منطقه البرز ایران پیاده سازی و تحلیل شده است. نتایج حاصل شده کارایی مدل ریاضی در حل مثال های کاربردی را نشان می دهد.
  کلیدواژگان: مکان یابی تسهیلات، طراحی شبکه زنجیره تامین، پایداری، عدم قطعیت، اختلال
 • حمزه امین طهماسبی *، امید امیدواری، محبوبه واحدی بجارکناری، سار رضوی زاده صفحه 29
  امروزه، با توجه به تغییرات روزافزون نیازهای مشتریان در فضای رقابتی، سازمان ها به دنبال راه کارهایی هستند که بتوانند به موقع و به طور مناسب پاسخگوی این تغییرات باشند. برای دستیابی به این امر، در سالیان اخیر بحث چابکی زنجیره تامین و عوامل موثر به آن مطرح شده است. هدف اصلی مقاله بررسی آثار متقابل عوامل موثر بر چابکی زنجیره تامین در صنایع فولادی است. در این راستا 43 عامل موثر شناسایی شده و بعد از اخذ نظرات خبرگان به 21 عامل کاهش یافته است. سپس عوامل منتخب در چهار گروه مدیریتی، بازار، فناوری و فرآیندی تقسیم شده و پرسشنامه دیمتل خاکستری براساس آن طراحی و در اختیار خبرگان قرار داده شده است. نتایج تحلیل نشان داد که استفاده از اینترنت برای دسترسی به اطلاعات و دانش روز، جستجوی فرصتی برای افزایش ارزش مشتری، مدیریت و برنامه ریزی لجستیک و ایجاد زیرساخت های مناسب برای تشویق نوآوری همراه با کاستن از زمان و ارائه محصولات مشتری مدار جزء تاثیرگذارترین عامل ها در چابکی زنجیره تامین صنایع فولادی می باشند.
  کلیدواژگان: چابکی، زنجیره تامین، تکنیک دیمتل، تئوری خاکستری، عوامل مؤثر
 • منصور مؤمنی، مهدی عصاری *، روح الله سهرابی، نرگس قنبری صفحه 40
  تغییرات مستمر و شتابان در دنیای امروز، منجر به تشدید رقابت شده است. رقابت پذیری به منزله مجموعه نهادها، سیاست ها و عوامل تعیین کننده سطح بهره وری یک اقتصاد محسوب می شود؛ مجموعه ای که به نوبه خود، سطح شکوفایی قابل دستیابی برای یک اقتصاد را تنظیم می کند. رقابت پذیری مفهومی چند بعدی است که یکی از ابعاد آن، درجه انطباق پذیری با تغییرات غیرمنتظره محیط کسب و کار و به نوعی تداعی کننده تاب آوری است. تاب آوری بر توسعه قابلیت انطباق پذیری به منظور آمادگی در برابر حوادث غیرقابل پیش بینی و پاسخگویی در برابر اختلالات و بازیابی از آنها تمرکز دارد. هدف از این تحقیق مطالعه ارتباط بین تاب آوری و رقابت پذیری کشورها با استفاده از تحلیل همبستگی کانونی است. یافته ها حاکی از وجود رابطه مثبت، معنادار و قوی بین تاب آوری و رقابت پذیری حکایت دارد و میانگین توان مجموعه تاب آوری برای پیش بینی تغییرات مجموعه رقابت پذیری در حد بالایی برآورد شده است. در مجموعه تاب آوری، "زنجیره تامین" بیشترین و "کیفیت ریسک" کمترین اثر را بر ایجاد یک رابطه معنادار بین تاب آوری و رقابت پذیری داراست. در مجموعه رقابت پذیری نیز هر سه متغیر "الزامات اساسی"، "ارتقاء دهنده های کارایی" و "نوآوری و پیچیدگی کسب و کار" به طور تقریبا برابر بر ایجاد یک رابطه معنادار بین تاب آوری و رقابت پذیری اثر گذارند. پیشنهاد می شود در عین حال که لازم است رویکردی نظام مند شامل تمام عناصر این مدل برای ارتقاء تاب آوری و رقابت پذیری مورد ملاحظه قرار گیرد، سیاست گذاری های ملی و شرکتی به اثرگذارترین عوامل شناسایی شده در ارتقاء این دو شاخص، توجه ویژه ای شود.
  کلیدواژگان: تاب آوری، رقابت پذیری، زنجیره تامین، تحلیل همبستگی کانونی
 • علی ناظری *، ستاره میلادی راد صفحه 54
  هدف از این مقاله، تجزیه و تحلیل شبکه های تولید و زنجیره ای تامین از دیدگاه راهبردی عملیات است. این دو حوزه به طور سنتی به عنوان تحقیقات جداگانه مورد بررسی قرار می گیرند، اما با جهانی شدن بازارها و عملیات برای بررسی امکانات شبکه نیاز است که این رشته های (زمینه های) مکمل به صورت ادغام شده بررسی شود. در این مقاله دو بخش تحقیقاتی موجود براساس دو دسته تصمیم گیری ساختاری در راهبرد عملیات بررسی می شود. یعنی امکانات و راهبرد یکپارچه سازی عمودی3 یک نوع توپولوژی برای تجزیه و تحلیل سیستم های شبکه را براساس چهار ساختار بنیادی شبکه ارائه می دهد. هماهنگ سازی فعالیت های داخل شبکه مشروط به (وابسته به) ساختار شبکه است که منجر به ایجاد چهار پیشنهاد یا رویکرد هماهنگ سازی می شود. تجزیه و تحلیل ساختار و هماهنگی می تواند به عنوان پایه ای برای تحقیقات بیشتر در زمینه تئوری یکپارچه سازی شبکه تولید و زنجیره تامین4 استفاده شود.
  کلیدواژگان: تولید جهانی، لجستیک، مدیریت عملیات، راهبرد عملیات، مدیریت زنجیره تامین، شبکه ارزش
 • مسعود ربانی *، حامد فرخی صفحه 69
  طی دهه گذشته، مدیریت زنجیره تامین به هدفی راهبردی برای سازمان‏های پیشرو در تولید تبدیل شده است. علت این مسئله تغییرات سریع در محیط عملیاتی این شرکت‏ها، سطح بالای جهانی شدن بازار آنها و افزایش رو به رشد تقاضای مشتریان برای دریافت خدمات بیشتر و باکیفیت بهتر است. از میان فعالیت‏های این حوزه، مدیریت تامین و منبع یابی توانسته تغییرات قابل توجهی را در بسیاری از شرکت‏ها ایجاد کند. به طورکلی یکی از متداول‏ترین روش‏های منبع یابی و تامین کالا حراج معکوس است. در این مقاله با استفاده از برنامه‏ریزی دوسطحی و تحلیل پوششی داده‏ها فرآیند حراج معکوس برای انتخاب تامین کنندگان طراحی شده است. معیار کیفیت محصول ارائه شده توسط
  تامین کننده در حراج معکوس به عنوان عاملی مهم در انتخاب تامین کنندگان در نظر گرفته شده است. سپس مدل ارائه شده با استفاده از یک روش ابتکاری بر مبنای شمارش تمامی حالات، حل شده و با استفاده از یک مطالعه عددی صحت و درستی مدل و روش حل ارائه شده موردبررسی قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: مدیریت زنجیره تامین، تحلیل پوششی داده ها، برنامه ریزی دوسطحی، حراج معکوس
 • راحله عباسی بسطامی *، رضا احتشام راثی، آمنه اکبری صفحه 84
  امروزه، بهبود عملکرد زنجیره تامین یک امر اجتناب ناپذیر است که برای این منظور نیز بهره گیری از مدیریت تنوع محصول و به تبع آن برخی از توانمندی های تولید، مانند انعطاف پذیری تولید امری حیاتی است. با این حال چگونگی تاثیر این متغیرها بر دیگر متغیرها، در راستای بهبود عملکرد زنجیره تامین روشن نشده است. بر همین اساس مطالعه حاضر با هدف بررسی نقش قابلیت انعطاف پذیری تولید و چابکی زنجیره تامین در تاثیر مدیریت تنوع محصول بر عملکرد زنجیره تامین انجام شده است. این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر روش تحقیق از نوع توصیفی – پیمایشی بوده و جامعه آماری آن را مدیران شرکت‏های تولیدی شهرک صنعتی عباس آباد تهران به تعداد 1107 تشکیل داده‏اند. در این تحقیق تعداد 285 نفر از مدیران یا معاونین شرکت‏های تولیدی به روش نمونه‏گیری تصادفی شرکت کرده و به منظور گردآوری داده‏ها از پرسشنامه استاندارد بهره‏گرفته شده است. نتایج آزمون همبستگی نشان داد که میان راهبرد مدیریت تنوع محصول، انعطاف‏پذیری تولید، چابکی زنجیره‏تامین، بهره‏وری هزینه در زنجیره‏تامین و خدمات مشتریان در زنجیره‏تامین همسبتگی مثبت معناداری وجود دارد. نتایج مدل سازی معادلات ساختاری نشان داد؛ باتوجه به موضوع سفارشی سازی زیاد، قابلیت خارجی به شکل چابکی زنجیره تامین نقش حیاتی در بهبود بهره وری هزینه و خدمات مشتریان ایفا کرده است، درحالی که چابکی در یک محیط سفارشی سازی کم به جای خدمات رسانی به مشتریان، به دسترسی و بهره وری هزینه کمک می کند.
  کلیدواژگان: قابلیت انعطاف پذیری تولید، چابکی زنجیره تامین، مدیریت تنوع محصول، عملکرد زنجیره تامین
|
 • Mohadeseh Alsadat Zadjafar, Mohammad Reza Gholamian * Page 4
  Nowadays with the increase of global concerns for decreasing greenhouse gas emissions, manufacturers seek to reduce and control these emissions in their productive systems activities, so that supply chain operations with considering sustainability has become an important issue in recent years. Previous studies have mainly looked at the design and configuration of green supply chain, with the aim of reducing waste and carbon emission. But since the important role of inventory in supply chain has been proven, and in fact the sustainable inventory is a holistic perspective of inventory management that goes beyond the focus on goods delivery, holding and traditional cost views; researchers have examined the effects of inventory management engaged in reducing environmental damages of organization in recent years. They also try to take environmental and social impacts into account by extending the inventory models. In this study, we try to review sustainable inventory models comprehensively. Accordingly, the previous studies are classified based on different combinations of sustainability dimensions and each category is separately analyzed. Finally, research gaps are described and recommendations for future studies are proposed.
  Keywords: Inventory Management, Sustainable Inventory, EOQ.
 • Hourieh Kalantar Neyestanaki, Marzieh Mozafari * Page 18
  This paper presents a new mathematical model for designing a three-tier supply chain, including suppliers, medical centers, and demand points. In this mathematical model, conditions of uncertainty have been raised in different scenarios and medical centers have been disrupted in various scenarios. This disruption forces the decision makers to establish other service centers to support the existing centers. To illustrate the applicability of this mathematical model, a case study of medical service network design in Alborz state of Iran has been implemented and analyzed. The results obtained show the efficiency of the mathematical model in solving applied examples.
  Keywords: Facility Location, Supply Chain Network Design, Reliability, Uncertainty, Disruption.
 • Hamzeh Amin, Tahmasbi *, Omid Omidvari , Mahboobeh Vahedi Bojarkenari , Sara Razavizadeh Page 29
  Due to the increasing changes in customers' needs in today's competitive environment, organizations arelooking for solutions that provide timely and proper response to these changes. In order to achieve this, in recent years, supply chain agility and its factors have been discussed. The main objective of this paper is to investigate the interactions of factors affecting supply chain agility in Guilan Steel Industries. Fortythree factors were identified in this regard which were reduced to twenty-one factors after consultation with experts. Then, the selected factors were divided into four groups: managerial, market, technological and process groups, and the gray demetal questionnaire was designed and made available to experts. The results showed that the use of the Internet to access information and knowledge, seeking an opportunity to increase customer value, management and planning of logistics and infrastructure for encouraging innovation by reducing the time and offering customer-oriented products are the most influential factors in the agility of the supply chain of Steel Industries.
  Keywords: Agility, Supply Chain, Dematel, Gray Theory, Factors Affecting
 • Mansour Momeni, Mahdi Asari *, Ruhollah Sohrabi , Narges Ghanbari Page 40
  Continuous and rapid changes in today's world have led to increased competition. Competitiveness is the set of institutions, policies, and factors that determine the level of productivity of an economy, which in turn sets the level of prosperity that the economy can achieve. Competitiveness is a multi-dimensional concept and one of its dimensions is the degree of adaptability with unexpected changes in the business environment, which is somehow associated with competitiveness. Resilience focuses on the development of adaptability to prepare for unpredictable disruptions and to respond to disturbances and recovery from them. The purpose of this study is to investigate the relationship between resilience and competitiveness of countries using canonical correlation analysis. The findings indicate a positive, significant and strong relationship between resilience and competitiveness, and the average of the power of the resilience set to predict the changes in the competitiveness set is estimated to be high. In the resilience set, the "supply chain" is the highest and "risk quality" has the least effect on creating a significant relationship between resilience and competitiveness. In the competitiveness set, all three variables "basic requirements", "performance enhancers" and "innovation and business sophistication” are almost equally effective in creating a significant relationship between resilience and competitiveness. In the national and corporate policies, a systematic approach including all the elements of the model is suggested, paying special attention to the most effective factors identified to promote the resilience and
  Keywords: Resilience, Competitiveness, Supply Chain, Canonical Correlation Analysis
 • Ali Nazeri *, Setareh Miladirad Page 54
  The purpose of this paper is to analyze manufacturing networks and supply chains from an operations strategy perspective. These two areas have traditionally been treated as separate research tracks, but with the ongoing globalization of markets and operations there is a need to integrate these complementary disciplines to study networks of facilities. In this paper we examine the two research areas based on two structural decision categories in an operations strategy, i.e., facilities and vertical integration. We present a typology for the analysis of network systems resulting in four basic network configurations. Coordination of activities within the network is contingent upon the configuration, thus resulting in four coordination approaches. The configuration and coordination analysis can be used as a foundation for further research in the context of integrating anufacturing network and supply chain theory.
  Keywords: Global Manufacturing, Logistics, Operations Management, Operations Strategy, Supply Chain Management, Value Network.
 • Masoud Rabbani*, Hamed Farrokhi Page 69
  Over the past decade, supply chain management has turned to be a strategic goal for leading producing organizations. This is due to the rapid changes in the operating environment of the company, the high level of market globalization and the increasing growth of customer demand for more and higher quality of services. Among the activities in this area, management of procurement and sourcing could cause significant changes in many companies. In general, one of the most common methods of sourcing and procurement is reverse auction. In this paper, using bi level planning and Data Envelopment Analysis, a reverse auction process is designed to select suppliers. A Meta-Heuristic method based on the enumeration of all possible solutions is designed to solve the proposed model. Then a numerical study has been used for examining the accuracy of the model and the proposed solution.
  Keywords: Supply Chain Management, Data Envelopment Analysis, Reverse Auction, Bi-level Planning
 • Rahele Abbasi Bastami *, Reza Ehtesham Rasi, Amene Akbari Page 84
  Today, improving supply chain performance is inevitable, and to this end, it is vital to take advantage of product diversity management and, consequently, some of the capabilities of production, such as the flexibility of production. The present study aims to investigate the role of product flexibility and supply chain agility in the impact of product diversity management on supply chain performance. This study is applied from the viewpoint of purpose and is descriptive-survey from the viewpoint of research. The statistical population is composed of 1107 managers of industrial companies of Abbas Abad Industrial Town. In this research, 285 managers or vice-presidents of manufacturing companies participated in the study by random sampling. For data gathering, a standard questionnaire was used. The results of structural equation modeling showed that due to the issue of customization with high degree, external capability in the form of supply chain agility played a crucial role in improving cost efficiency and customer service.
  Keywords: Flexibility of Production, Supply Chain Agility, Product Diversity Management, Supply Chain Performance.