فهرست مطالب

 • پیاپی 168 (دی 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/10/22
 • تعداد عناوین: 20
|
 • فاطمه نیک صولت، مریم مبینی *، عارف حسینیان امیری، سحر فرزندی، هادی مجیدی، محسن اعرابی صفحات 1-9
  سابقه و هدف
  شیوع انگشت ماشه‏ای در افراد دیابتی بالاتر گزارش شده است. اثرات تزریق کورتیکواستروئید درون غلاف تاندون در بیماران دیابتی پایین تر گزارش شده است. این مطالعه با هدف تعیین اثربخشی کورتیکوستروئید خوراکی در درمان انگشت ماشه ای در بیماران دیابتی انجام شده است.
  مواد و روش ها
  در این بررسی کارآزمایی بالینی، 50 بیمار با پردنیزولون خوراکی به صورت 5 میلی گرم سه بار در روز، به مدت 2 هفته تحت درمان قرار گرفتند و سپس تحت پیگیری بر اساس معیار کوئینل در هفته‏های 3 و 6 و 3 ماه بعد قرار گرفتند. آنالیز داده ها با استفاده از SPSS ver. 17 و تست آماری Repeated measures ANOVA انجام گرفت.
  یافته ها
  در پایان دوره سه ماهه پیگیری، 84 از 106 انگشت (3/79 درصد) پس از مصرف کورتیکواستروئید خوراکی بهبود یافتند. کاهش رتبه معیار کوئینل پس از دریافت دارو از نظر آماری معنی دار بود (001/0>p). همبستگی مثبت بین طول مدت علائم با شدت بیماری در ماه سوم مطالعه مشاهده شد (0001/0>p و 37/0=r). هم چنین بین تعداد انگشت‏های درگیر با دوره‎ی ابتلا به دیابت (002/0=p و 425/0=r) ، HbA1C (024/0=p و 319/0=r) و 2HPP (041/0=p و 29/0=r) همبستگی مثبت وجود داشت. استنتاج: با توجه به عدم مشاهده عوارض جانبی موضعی با دریافت کورتیکواستروئید خوراکی با دوز مورد نیاز برای درمان انگشت ماشه ای در بیماران دیابتی، ما استفاده از این دارو را به عنوان یک گزینه درمانی موثر در درمان انگشت ماشه‎ای در بیماران دیابتی به ویژه افراد با دوره علائم کم تر از شش ماه، قند خون کنترل شده، علائم خفیف و با درگیری چندین انگشت پیشنهاد می‎کنیم.
  کلیدواژگان: انگشت ماشه ای، کورتیکواستروئید خوراکی، بیماران دیابتی
 • مریم توحیدپور، محمدحسن شاه حسینی* ، صدیقه مهرابیان، ابوطالب صارمی صفحات 10-21
  سابقه و هدف
  اوره آپلاسما اوره آلیتیکوم جزء شایع ترین عوامل ایجادکننده اورتریت غیرگونوکوکی بوده که عفونت بدون علامت بالینی ناشی از این باکتری می تواند سبب سوء عملکرد غدد جنسی و حضور آن در مایع منی سبب افت در میزان باروری شود. هدف از این مطالعه، شناسایی اوره آپلاسما اوره آلیتیکوم در مایع منی مردان نابارور با بهره گیری از روش PCR به عنوان روشی دقیق، با توجه به اهمیت موضوع ناباروری می باشد.
  مواد و روش ها
  تست PCR جهت شناسایی اوره آپلاسما اوره آلیتیکوم ابتدا با استفاده از سوش استاندارد، بهینه و سپس به لحاظ ویژگی و حد تشخیص بررسی شد. نمونه های مایع منی از 100 مرد نابارور اخذ و به دو بخش به منظور آنالیز اسپرم و نیز تستPCR تقسیم گردید. استخراج DNA با روش فنل- کلروفرم و تست PCR جهت شناسایی اوره آپلاسما اوره آلیتیکوم به انجام رسید.
  یافته ها
  از مجموع 100 نمونه مایع منی مردان نابارور مورد مطالعه، 16 نمونه (16 درصد) از نظر وجود اوره آپلاسما اوره آلیتیکوم مثبت و این دسته از نمونه ها با توجه به نتایج حاصله از اسپرموگرام از نظر تعداد لوکوسیت بالاتر از حد نرمال (Mil/ml 1-0) گزارش شدند. استنتاج: غربالگری زوج های نابارور بدون علائم بالینی و درمان به موقع آنتی بیوتیکی آن ها نقش مهم و به سزایی در درمان ناباروری دارد، لذا تکنیک PCR به عنوان یک روش تشخیصی با ارزش و قابل اعتماد جهت تشخیص این باکتری مطرح شده است.
  کلیدواژگان: اوره آپلاسما اوره آلیتیکوم، مردان نابارور، مایع منی، روش مولکولی
 • معصومه سخندان، پردیس سادات طباطبایی پناه *، رضا اکبرزاده صفحات 22-28
  سابقه و هدف
  آلوپسیا آره آتا (AA) ، یک بیماری خود ایمنی است که ریزش مو در قسمتی یا همه بدن اتفاق می افتد. مشخص شده است که عوامل ژنتیکی در ایجاد این بیماری نقش دارد. ژن HLA در ایجاد AA نقش دارد. هدف از انجام این مطالعه، بررسی تاثیر فراوانی آلل HLA-DQA2 در بیماران AA و نمونه های کنترل بود. ضرورت انجام این مطالعه، یافتن افراد مستعد به بیماری AA و جلوگیری از ابتلای این افراد به این بیماری می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه موردی- شاهدی، 30 بیمار مبتلا به آلوپسیا آره آتا و 15 فرد سالم بررسی شدند. DNA ژنومی از خون با استفاده از DNG plus استخراج شد. واکنش زنجیره ای پلیمراز با استفاده از تکنیک پرایمرهای اختصاصی توالی (PCR-SSP) برای تشخیص HLA-DQA2انجام شد. ارتباط آلل HLA-DQA2 با برخی از عوامل خطر مانند سابقه خانوادگی، کم خونی و زمان شروع بیماری مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  بیماران مبتلا به آلوپسیا آره آتا (13 زن و 17 مرد با میانگین سنی 5/12 ± 5/26 سال) و افراد سالم (5 زن و 10 مرد با متوسط سن8/5 ± 1/30 سال) بودند. فراوانی الل HLA-DQA2در بیماران دارای ژن HLA-DQA2 (33/93 درصد) در مقایسه با گروه کنترل (66/76 درصد) معنی دار نبود (05/0p>، 018/1-018/0CI= 95 درصد، 94/0OR=). بین سابقه خانوادگی (0=p، 119/0-01/0CI= 95 درصد ، 09/0R=) و زمان شروع بیماری (607/0=p، 07/1-95/0CI= 95 درصد، 015/1OR=) و بیماری AA ارتباطی وجود نداشت. با این حال، ارتباط معنی داری در کم خونی (001/0=p،
  179/0-02/0CI= 95 درصد، 017/0OR=) در بیماران مبتلا به AA مشاهده شد. استنتاج: این مطالعه، ارتباط قوی بین الل HLA-DQA2 و بیماران مبتلا به AAنشان نمی دهد. آلل HLA-DQA2 با کم خونی مرتبط است، اما با سابقه خانوادگی و زمان شروع بیماری ارتباطی ندارد.
  کلیدواژگان: آلوپسیا آره آتا، HLA-DQA2، بیماری خود ایمنی
 • سعیده درویشی، ناهید اطیابی، ارشد حسینی* ، پوریا امیدی، فرهاد ذاکر، آرش قلیانچی لنگرودی، سیاوش مرادی صفحات 29-39
  سابقه و هدف
  یکی از عوامل کنترل کننده بسیاری از اجزای سلولی و عملکرد های بیولوژیک در سطح اپی ژنتیک، MicroRNA ها می باشند. miR-429 جزو خانواده miR-200 بوده و در متاستاز سرطان دخالت دارد. مطالعات بسیاری ارتباط miR-429 را با سرطان کبد، مثانه، روده و معده بررسی کرده اند. این مطالعه با هدف تغییر بیان ژن E2F3 پس از ترانسفکت کردن سلول های MCF-7 با وکتورهای pre-miR-429 و anti-miR-429 به عنوان هدف احتمالی miR-429، انجام پذیرفت.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی، با استفاده از پایگاه های داده miR و ابزار های بیوانفورماتیکی E2F3 به عنوان هدف miR-429 پیش بینی شد. سپس سلول های MCF-7 با دو وکتور pre-miR-429 و anti-miR-429 ترانسفکت شدند. پس از گذشت 48 ساعت، استخراج RNA و سنتز cDNA انجام شد. میزان بیان miR-429 و ژن هدف با استفاده از روش Real-Time PCR بررسی شد.
  یافته ها
  نتایج حاصل از مقایسه گروه سلول های ترانسفکت نشده، ترانسفکت شده با pre-miR-429 و ترانسفکت شده با anti-miR- 429 نشان دهنده افزایش بیان ژن هدف در اثر ترانسفکشن با anti-miR-429 (38/9 برابر) و کاهش بیان در اثر ترانسفکشن با pre-miR-429 می باشد (3/5 برابر). استنتاج: کاهش بیان miR-429 در متاستاز به استخوان در سرطان پستان نقش داشته و در تومور تخمدان و کارسینومای کولورکتال کاهش بیان آن باعث کاهش متاستاز و تهاجم می گردد. در مطالعه حاضر نشان داده شد که میزان بیان E2F3 در اثر ترنسفکت با pre-miR-429 کاهش و با anti-miR-429 افزایش می یابد، بنابراین miR-429 می تواند به عنوان ساپرس کننده تومور در سرطان پستان از طریق مهار E2F3 عمل کند.
  کلیدواژگان: سرطان پستان، MCF7، miR-429، ژن E2F3
 • سید محمد حسینی ، رحیم علیدادی ، جواد محمدی اصل ، عبدالحسن طلایی زاده ، مهدی بیژن زاده * صفحات 40-49
  سابقه و هدف
  سرطان کولورکتال یکی از سرطان های شایع در سراسر جهان و ایران می باشد. این سرطان یک بیماری مولتی فاکتوریال بوده و برهمکنش عوامل ژنتیکی و محیطی مختلفی در بروز آن نقش دارند. این مطالعه با هدف بررسی برهمکنش عوامل محیطی مختلف و پلی مورفیسم های دو ژن کاندید در بروز سرطان کولورکتال شامل X-ray repair cross- complementing-1 (XRCC1) و Oxo guanine DNA-glycosylase 1 (OGG 1) که در مسیر ترمیم DNA و حفظ یکپارچگی ژنوم نقش دارند، انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مورد- شاهدی 150 بیمار مبتلا به سرطان کولورکتال و 150 کنترل سالم از بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز رکت نمودند. برای تعیین آلل پلی مورفیسم های مورد مطالعه روش PCR-RFLP (Polymerase Chain Reaction- Restriction Fragment Length Polymorphism) استفاده شد. بعد از تعیین ژنوتایپ های مختلف، برهمکنش این ژنوتایپ ها با ریسک فاکتورهای محیطی در دو گروه بیمار و کنترل بررسی و مقایسه شد.
  یافته ها
  نتایج مطالعه حاضرنشان داد که پلی مورفیسم Gln399 Arg1 XRCC در شاخص توده بدنی، چاقی با 009/0=p و در نژاد لر با 003/0=p ارتباط معنی داری با سرطان کولورکتال دارد ولی ارتباط معنی داری بین این ریسک فاکتورها با پلی مورفیسم Cys 326Ser 1OGG در سرطان کولورکتال مشاهده نشد. استنتاج: در این مطالعه پلی مورفیسم ژن Gln399 Arg 1 XRCC در چاقی و نژاد لر با استعداد ابتلا به سرطان کولورکتال ارتباط معنی داری داشت.
  کلیدواژگان: سرطان کولورکتال، واکنش زنجیره ای پلی مراز، ریسک فاکتور، پلی مورفیسم
 • سهیلا گلچین ، اکبر هدایتی زاده عمران* ، رضا علیزاده نوایی، وحید مخبری، ورسا عمرانی نوا، ام البنین امجدی، محمد محمود بابویی صفحات 50-58
  سابقه و هدف
  بیماری عروق کرونری (Coronary Artery Disease = CAD) بیماری پیچیده ای است که درنتیجه ترکیبی از عوامل محیطی و ژنتیکی بروز می یابد. آنزیم متیلن تترا هیدروفولات ردوکتاز (MTHFR) یک آنزیم مهم در متابولیسم هموسیستئین و بروز بیماری های قلبی می باشد. پلی مورفیسمC677T این آنزیم درکاهش فعالیت این آنزیم و عملکرد ناقص آن نقش دارد. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط بین پلی مورفیسم C677T ژن MTHFR و استعداد ابتلا به بیماری CAD می باشد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه مورد-شاهدی بر روی 71 بیمار مبتلا به بیماری عروق کرونر و 71 نفر بدون سابقه ی بیماری قلبی به عنوان شاهد انجام گرفت. جهت تعیین نوع پلی مورفیسم از روش PCR-RFLP استفاده شد.
  یافته ها
  میانگین سنی افراد در گروه مورد و شاهد به ترتیب 9/8±2/58 و 9/13± 46 سال بود (0000/0= p). در گروه مورد 37 نفر (1/52 درصد) مرد و 34 نفر (9/47 درصد) زن و در گروه کنترل 38 نفر (5/53 درصد) مرد و 33 نفر (5/46 درصد) زن بودند. فراوانی ژنوتیپ های CC، CT و TT پلی مورفیسم C677T در بیماران مبتلا به CAD به ترتیب 2/59، 2/35 و 6/5 درصد و در گروه کنترل 62 ، 32. 4 و 4/5 درصد بود و اختلاف معنی داری بین دو گروه وجود نداشت (937/0= p) و هم چنین فراوانی آلل T در گروه مورد 8/40 و در گروه کنترل 38 درصد به دست آمد که هیچ اختلاف معنی داری بین این دو گروه مشاهده نشد (864/0= p). استنتاج: ارتباط معناداری بین پلی مورفیسم C677T ژن MTHFR و استعداد ابتلا به CAD مشاهده نشد. پیشنهاد می گردد که مطالعات دیگری در آینده در گروه های جمعیتی بزرگ تر انجام پذیرد.
  کلیدواژگان: پلی مورفیسمMTHFR، عروق شریان کرونری (CAD)، واریانت C677T
 • رویا قاسمیان، لطف الله داودی *، سارا صدر، محسن مدبری صفحات 59-68
  سابقه و هدف
  آنفولانزا یک بیماری فصلی است که هرساله موجب ابتلا تعداد زیادی از افراد و مرگ و میر می شود. با توجه به قابلیت ویروس برای اپیدمی ها و پاندمی های وسیع در دنیا، شناسایی عوارض و علایم بالینی این بیماری اهمیت زیادی دارد. پاندمی اخیر ویروس H1N1 منجر به علایم و عوارضی گردیده که معمولا در سایر آنفولانزاها مشاهده نمی شود، نظیر ترومبوسایتوپنی، لکوپنی و لنفوپنی. با توجه به این یافته ها، بر آن شدیم تا در بیماران مبتلا به آنفولانزای H1N1، این مارکرهای هماتولوژیک را بررسی کنیم.
  مواد و روش ها
  کلیه بیماران مشکوک به آنفولانزا که طی زمستان 1394 به اورژانس بیمارستان رازی قائم شهر و
  امام خمینی (ره) ساری مراجعه کردند، وارد مطالعه شدند. نمونه گیری بر اساس دستورالعمل کشوری جهت انجام آزمایش PCR، در آزمایشگاه بیمارستان انجام شد و پس از تایید اولیه آنفولانزا، جهت تعیین ساب-تایپ ویروس به آزمایشگاه رفرنس کشوری در تهران جهت PCR، فرستاده شدند. از کلیه بیماران در زمان بستری،آزمایشات اولیه درخواست گردید که از نظر لکوپنی، آنمی و ترومبوسیتوپنی بررسی شدند.
  یافته ها
  96 بیمار شامل 53 زن (2/55 درصد) و 43 مرد (8/44 درصد) ، با میانگین سنی 9/16 ± 6/43 سال مورد بررسی قرار گرفتند. میانگین گلبول سفید /cc 103 × 62/2 ± 9/6 بود. 22 بیمار (9/22 درصد) لوکوپنیک بودند. میانگین پلاکت cc 100 × 103 بود که 36 نفر (5/37 درصد) ترومبوسیتوپنیک بودند. میانگین هموگلوبین g/dL 12/1 ± 1/6 بود که 68 نفر (8/70 درصد) از بیماران نیز آنمیک بودند. ارتباط معنی داری بین سن و ترومبوسیتوپنی و لکوپنی وجود نداشت. استنتاج: براساس یافته های مطالعه، در افراد مبتلا به آنفولانزا، عوارض هماتولوژیک ترومبوسیتوپنی و لکوپنی و آنمی دیده شده است.
  کلیدواژگان: آنفولانزا، لکوپنی، ترومبوسیتوپنی، آنمی
 • مهسا احمدلو، نبی شریعتی فر، رزاق محمودی، پیمان قجربیگی *، مجتبی موذن، آرش اکبر زاده، شاهرخ نظم آرا، سینا دوبرادران صفحات 69-81
  سابقه و هدف
  آلاینده های آلی کلره، ترکیباتی پایدار در محیط زیست و خطرناک از نظر سلامتی موجودات زنده می باشند. از میان این ترکیبات، بی فنیل های پلی کلرینه می توانند برای انسان سرطان زا بوده و بر عملکرد فکری، سیستم عصبی، دستگاه تولید مثل و سیستم ایمنی بدن انسان تاثیر گذارند. یکی از راه های ورود این ترکیبات به بدن انسان از طریق تخم مرغ به دلیل تغذیه مرغ با غذاهای آلوده و یا از طریق آب و هوای آلوده می باشد.
  مواد و روش ها
  ابتدا نمونه برداری از 4 برند تخم مرغ و در 4 فصل در شهر تهران (سال 96) انجام گرفت. برای استخراج از مخلوط حلال هگزان: دی کلرومتان با نسبت یکسان و توسط روش التراسونیک استفاده شد. سپس با کمک اسید سولفوریک غلیظ دو فاز را از هم جدا نموده و به وسیله دستگاه روتاری با پمپ خلا و تحت بخار ملایم نیتروژن تغلیظ و با ستون سیلیکاژل یا فلورسیل پاکسازی انجام شد. در نهایت غلظت هرکدام از PCB ها با دستگاه GC-MS اندازه گیری شد.
  یافته ها
  در تمامی نمونه ها میانگین میزان بی فنیل های پلی کلرینه (3/0±40/1 pgWHO-TEQ/gfat) پایین تر از محدوده استاندارد بوده است و بیش ترین غلظت نیز مربوط به PCB28 بود (با میانگین802/0 pgWHO-TEQ/gfat). برندB دارای بالاترین میانگین PCB ها و فصل زمستان دارای بالاترین میزان آلودگی تخم مرغ ها (822/1 pgWHO-TEQ/gfat) بوده است. استنتاج: به دلیل پایین تر بودن میانگین کل هرکدام از PCB ها نسبت به استاندارد در انواع مختلف تخم مرغ می توان بیان نمود که خطری از این مواد مصرف کننده ها را تهدید نمی کند.
  کلیدواژگان: بی فنیل های پلی کلرینه (PCBs)، تخم مرغ، کروماتوگرافی گازی (GC-MS)
 • مژگان زنده دل، زینب حمزه گردشی، انسیه فولادی* ، شایسته جهانفر صفحات 82-95
  سابقه و هدف
  در مطالعات، باروری ناخواسته در مردان خیلی به ندرت مورد پژوهش قرارگرفته است. لذا مطالعه حاضر به منظور تعیین فراوانی باروری ناخواسته و عوامل مرتبط با آن در مردان متاهل مراجعه کننده به مراکز بهداشت جنوب شهر تهران انجام شد.
  مواد و روش ها
  مطالعه توصیفی تحلیلی حاضر با 507 شرکت کننده مرد متاهل 49-23 ساله، در سال 1396 در شهر تهران انجام شد. داده ها از پرسش نامه دموگرافیک، دانش و تاریخچه باروری جمع آوری و در نرم افزار SPSS16 وارد شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از آنالیز توصیفی و تحلیلی (رگرسیون لجستیک) بهره گرفته شد. سطح معنی داری کم تر از 05/0 در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  1/95 درصد از همسران مردان پژوهش سابقه بارداری داشتند. 37 درصد از مردان با سابقه باروری، حداقل یکبار باروری ناخواسته را تجربه کرده بودند. بعد از تعدیل مخدوشگرها در رگرسیون لجستیک چند متغیره،
  متغیرهای ازدواج بیش از یک بار (AOR, 95%CI= 2. 74; 1. 07-7. 13) ، عدم راحتی در استفاده از روش پیشگیری
  (AOR, 95%CI= 10. 06; 1. 95-51. 9) ، تعداد فرزند زنده بیش از دو تا (AOR, 95%CI= 2. 49; 1. 60-3. 88) و سه تا و بیش تر (AOR, 95%CI= 6. 70; 3. 51-12. 79) و عدم اطمینان از تدوام زناشویی (AOR, 95%CI=0. 25; 0. 08-0. 81) عوامل مرتبط با بارداری ناخواسته گزارش شدند. استنتاج: توجه به عوامل مرتبط با باروری ناخواسته در مردان می تواند در کاهش فراوانی باروری ناخواسته تاثیر چشمگیری داشته باشد. ارائه مراقبت باروری و جنسی، آموزش استفاده صحیح از روش های پیشگیری از باروری به مردان در مراکز بهداشتی درمانی، می تواند باروی های ناخواسته و سقط های القایی غیرقانونی ناشی از آن را به خصوص در افراد آسیب پذیر اجتماعی و اقتصادی کاهش دهد.
  کلیدواژگان: بارداری ناخواسته، مردان متاهل، تهران
 • آرزو عالیشاه ، ژیلا گنجی ، رضاعلی محمدپور ، زهرا کیانی ، زهره شاه حسینی* صفحات 96-107
  سابقه و هدف
  توانمندی باروری زنان به مفهوم توانایی و حق تصمیم گیری آزادانه در فعالیت های باروری مانند تعداد فرزند و فاصله بین فرزندان می باشد. این مطالعه با هدف تعیین ارتباط بین انگیزه های فرزندآوری و توانمندی باروری زنان انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی- همبستگی، تعداد 810 زن (500 زن شهری و 310 زن روستایی) مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهرستان ساری، به روش نمونه گیری خوشه ایدو مرحله ای در سال 1396 وارد مطالعه شدند. ابزار گردآوری داده ها، چک لیست ویژگی های جمعیتی- باروری، پرسشنامه انگیزه های فرزندآوری میلر و پرسشنامه توانمندی زنان در باروری بود. تجزیه و تحلیل داده ها با آزمون های آماری تی مستقل، آنالیز واریانس یک طرفه، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی انجام شد.
  یافته ها
  میانگین و انحراف معیار نمره توانمندی باروری زنان در جمعیت شهری و روستایی به ترتیب 86/12±65/91 و 14/13±46/91 بوده که از نظر آماری تفاوت معنی داری نداشته است (593/0=(p. آزمون رگرسیون خطی نشان داد
  که توانمندی باروری زنان با بعد مثبت انگیزه های فرزندآوری به طور مستقیم (001/0< p، 13/0= β) و با بعد منفی انگیزه های فرزندآوری به طور معکوس (001/0< p، 30/0- = β) ارتباط دارد. هم چنین عواملی مانند وضعیت اشتغال زنان (003/0< p، 11/0= β) ، تحصیلات همسر (029/0< p، 13/0= β) و سن آخرین فرزند (021/0< p، 07/0-= β) از سایر عوامل موثر بر توانمندی باروری زنان می باشد. استنتاج: توانمندی باروری زنان از عوامل مختلف اجتماعی-اقتصادی متاثر می باشد که به نظر می رسد یکی از عوامل مهم آن سطح تحصیلات مردان است. لذا برنامه ریزی های مناسب در این خصوص نتایج سودمندی را در ارتقاء توانمندی باروری زنان به همراه خواهد داشت.
  کلیدواژگان: انگیزه های فرزندآوری، توانمندی زنان، باروری، زنان سنین باروری
 • محمدصادق پارسایی ، حمیدرضا خانکه ، رضا حبیبی ساروی *، غلامرضا معصومی ، سید حسین حسینی صفحات 108-117
  سابقه و هدف
  کشور ایران با بلایای متنوع، جزو ده کشور برتر بلا خیز جهان می باشد. با توجه به این که بیمارستان ها، نقش مهمی در رسیدگی به آسیب دیدگان ناشی از بلایا به عهده دارند، این مطالعه با هدف بررسی وضعیت آمادگی بیمارستان های استان مازندران در مواجهه با بلایا انجام پذیرفت تا ضمن مقایسه شرایط موجود با استاندارد کشوری، کاستی ها شناسایی شود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مقطعی، توصیفی– تحلیلی، تمام بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مازندران و سازمان تامین اجتماعی استان مازندران در سال 1396 که در مجموع 28 بیمارستان می باشد، ارزیابی گردید. داده ها با چک لیست ابزار استاندارد ملی 91 سوالی آمادگی بیمارستانی، گردآوری گردید و نتایج به صورت امتیاز در هر جزء و امتیاز کلی، درصد آمادگی، مقایسه با میانگین کلی و رتبه آمادگی براساس سطوح چهارگانه امتیازات، رتبه بندی و ارائه شد.
  یافته ها
  میانگین نسبی آمادگی در بیمارستان های مورد مطالعه در مواجهه با بلایا 5/65 درصد بود. 23 بیمارستان تحت پوشش دانشگاه 63 درصد و 5 بیمارستان تحت پوشش تامین اجتماعی 75 درصد میزان آمادگی را دارا بودند. از
  23 بیمارستان تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 4 بیمارستان در رتبه خوب، 14 بیمارستان در رتبه متوسط و 5 بیمارستان در رتبه بد آمادگی و از بیمارستان های تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی نیز 2 بیمارستان رتبه خوب و 3 بیمارستان دیگر رتبه متوسط را کسب نمودند. استنتاج: بخش قابل توجهی از بیمارستان های استان مازندران همسو با سایر نقاط کشور از آمادگی نامناسب در مواجهه با بلایا برخوردارند و توجه به ارتقاء آمادگی بیمارستانی در همه ابعاد آن جهت مقابله مناسب با حوادث و بلایا الزامی و ضروری می باشد.
  کلیدواژگان: آمادگی، بیمارستان، بلایا، مدیریت بحران، مازندران، ایران
 • ایوب عبادی فتح آباد *، حسین تاجیک، نبی شریعتی فر صفحات 118-132
  سابقه و هدف
  ماهی ها از منابع پروتئینی مهم برای سلامت انسان هستند و بخش مهمی از رژیم غذایی انسان را تشکیل می دهند، از این رو ضروری است که غلظت فلزات سنگین در ماهی های تجاری به منظور ارزیابی احتمال خطر مصرف ماهی مورد بررسی قرار گیرند.
  مواد و روش ها
  تعداد 60 نمونه ماهی از4گونه مختلف کولی، سفید، سوف و قزل آلا در پاییز 1395 از بازار بزرگ ماهی رشت، به صورت تصادفی تهیه شد. پس از آماده سازی و هضم شیمیایی نمونه ها توسط مایکروویو، مقدار فلزات سنگین توسط دستگاه پلاسمای جفت شده القایی با طیف نشر نوری (ICP-OES) تعیین شدند. به منظور ارزیابی ریسک بهداشتی ناشی از مواجهه با فلزات سنگین در نمونه های ماهی، بر مبنای روش آژانس حفاظت محیط زیست آمریکا عمل شد.
  یافته ها
  بیش ترین غلظت فلزات سنگین به ترتیب، جیوه در ماهی سفید (23/0 ± 29/1) ، سرب در ماهی سفید
  (75/0 ± 54/4) ، کادمیوم در ماهی قزل آلا (01/0 ± 07/0) ، آرسنیک در ماهی سفید (15/0 ± 36/1) ، نیکل در ماهی سفید (07/0 ± 61/0) ، قلع در ماهی سفید (05/0 ± 63/0) و کروم در ماهی سوف (04/0 ± 52/1) میکروگرم بر گرم، به دست آمد. خطرپذیری غیر سرطانی برای همه فلزات سنگین و در همه گونه ماهی ها کم تر از یک بود. استنتاج: غلظت فلزات در این گونه ها از نقطه نظر مسمومیت، برای مصرف انسان قابل قبول است. شاخص خطر در ماهی های مختلف مورد مطالعه معمولی کمتر از یک بود، که نشان می دهد مصرف ماهی سبب بروز عوارض سوء بهداشتی برای مصرف کنندگان نمی شود.
  کلیدواژگان: ماهی، فلزات سنگین، ارزیابی خطر، آلودگی محیط زیست
 • فاطمه فتحی، قاسم جان بابایی، مهدی پوراصغر * صفحات 133-149
  سابقه و هدف
  لوسمی ها گروهی از اختلالات هستند که به وسیله تجمع گلبول های سفید بدخیم در خون یا مغز استخوان شناخته می شوند. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی هیپنوتیزم درمانی بر کاهش درد، اضطراب مرگ، افزایش تاب آوری و بهبودی سلول های سرطانی بیماران مبتلا به لوسمی میلوئید حاد تحت درمان شیمی درمانی انجام شد.
  مواد و روش ها
  روش پژوهش از نوع شبه آزمایشی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر 86 بیمار بود که 26 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گروه کنترل قرار گرفتند. پرسشنامه هایی که جهت جمع آوری اطلاعات نظر گرفته شد عبارت بودند از مدیریت درد مک گیل، تاب آوری کانر و دیویدسون، اضطراب مرگ کالت لستر، آزمایش فلوسایتومتری در تشخیص لوسمی میلوئید حاد. شش جلسه هیپنوتیزم درمانی برای گروه آزمایش اجرا شد و برای تجزیه و تحلیل آماری از تحلیل کوواریانس (SPSS22) استفاده شد.
  یافته ها
  یافته های پژوهش در بین 26 نفر با محدوده سنی 30 الی 50 سال با سطح تحصیلات دیپلم و کارشناسی در دو گروه به این ترتیب بود که در گروه آزمایش بین میزان تاثیر مداخله روی ابعاد ذهنی بیماران در مقایسه با گروه کنترل تفاوت معنی داری وجود داشت (039/0=p). نتایج آزمون تعقیبی نشان داد تغییرات اضطراب مرگ در مقایسه با دو بعد دیگر از سطح بالاتری برخوردار بوده است (67/6) و در بعد جسمانی نیز تاثیر تفسیر نتایج آزمایشگاهی نشان از شروع واکنش التهابی در بیماران در گروه آزمایش بوده است. استنتاج: هیپنوتیزم درمانی یک روش قدرتمند در مراقبت از بیماران سرطانی است.
  کلیدواژگان: اضطراب مرگ، بهبودی، تاب آوری، کنترل درد، لوسمی میلوئید حاد، هیپنوتیزم درمانی
 • سید داود اشرفی، داریوش نقی پور، سونیا حیدری، لاله کلانکش، محمد علی ززولی * صفحات 150-159
  سابقه و هدف
  بیس فنل A ماده ای سمی و با مخاطرات زیست محیطی فراوان است که در برخی فاضلاب های صنعتی یافت می شود. هدف از این مطالعه استفاده از کربن بادام درختی در حذف بیس فنلA از فاضلاب صنعتی و تعیین شرایط بهینه با روش سطح پاسخ است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی- تحلیلی،آماده سازی جاذب با استفاده از پوست بادام درختی طبق روش های استاندارد به دست آمد. متغیرهای مورد مطالعه، pH، زمان ماند، غلظت بیس فنل A و دوز جاذب می باشد. برای تعیین شرایط بهینه ی جذب از روش آماری سطح پاسخ استفاده شد.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که راندمان حذف آلاینده در میزان دوز بالا (5/1 گرم) ، pH پایین (3) وهمچنین غلظت های اولیه پایین بیس فنل A (60 میلی گرم در لیتر) افزایش می یابد. هم چنین آزمون آنالیز واریانس داده های آزمایش نشان داد که مدل سطح پاسخ به لحاظ آماری برای کربن فعال با شرایط خطی برهم کنش رابطه معنی داری دارد. استنتاج: بر اساس نتایج به دست آمده با استفاده از پوست بادام درختی به عنوان یک جاذب ارزان و در دسترس می توان با ایجاد شرایط بهینه ،تا 84 درصد بیس فنل A را از محیط های آبی حذف کرد.
  کلیدواژگان: بیس فنل A، جذب، کربن فعال، بادام درختی، روش سطح پاسخ
 • امین عطایی، عباس علی پور *، سهیلا خدا کریم، اردشیر خسروی صفحات 160-165
  سابقه و هدف
  شاخص مرگ کودکان به عنوان بخش مهمی از اهداف توسعه هزاره می باشد. سالانه 6 میلیون کودک در جهان می میرند. اطلاعات علیتی مرگ برای اولویت بندی مداخلات و برنامه ریزی و تشخیص کارآمدی مداخلات ضروری می باشد. این مطالعه با هدف بررسی مرگ کودکان 1-59 ماهه در استان اردبیل انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  کلیه مرگ های رخ داده در استان اردبیل از سال 94-1390 در کودکان 1-59 ماهه استخراج شد، توزیع مرگ بر اساس محل فوت، جنس و محل سکونت مشخص شد و ارتباط بین آن ها با استفاده از نرم افزار SPSS-23 بررسی گردید.
  یافته ها
  از 553 مورد مرگ 2/56 درصد مذکر، 7/64 درصد در بیمارستان و 9/55 درصد در مناطق شهری رخ داد. 1/57 درصد مرگ ها در گروه1-12 ماه قرار داشتند. بین جنس و محل سکونت ارتباط معنی دار وجود داشت. روند مرگ در طول 5 سال بصورت افزایشی بود. علت اصلی فوت در نظام ثبت مرگ معاونت بهداشتی و مرگ های بیمارستانی ناهنجاری های مادرزادی و کروموزومی بود. استنتاج: علل اصلی مرگ در این گروه سنی عموما قابل پیشگیری می باشد و برنامه ریزی برای کاهش مرگ کودکان اهمیت به سزایی دارد. با توجه به تشابه علل مرگ رخ داده در بیمارستان با علل مرگ در کل جامعه، استفاده از داده های بیمارستانی برای برنامه ریزی های مرتبط مفید به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: مرگ و میر، مرگ زیر 5 سال، استان اردبیل، مرگ بیمارستانی
 • فرشته رستمی مسکوپایی، سید ابوالحسن نقیبی* ، غلامرضا مختار رضایی، عباس کوهپری صفحات 166-171
  سابقه و هدف
  طبق گزارش WHO، تا 2030 بیش از 8 میلیون مرگ منتسب به سیگار رخ می دهد. پیام های مصور روی پاکت سیگار بر حالت شناختی، عاطفی و نخستین قصد رفتار در ترک سیگار نقش مهمی دارند. هدف از مطالعه حاضر، بررسی نقش پیام های مصور روی پاکت های سیگار بر نگرش و رفتار افراد سیگاری بالای 15 سال شهر بابل بوده است.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر یک مطالعه مقطعی تحلیلی می باشد که بر روی 450 مرد سیگاری بالای 15 سال در شهر بابل انجام شده است. نمونه ها با روش نمونه گیری تصادفی مبتنی بر هدف انتخاب شده و داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری و با آنالیز واریانس یک طرفه و ضریب همبستگی پیرسون در 19 SPSS تحلیل گردید.
  یافته ها
  میانگین سنی افراد 7/14±5/42 سال بود. از دیدگاه افراد سیگاری، پیام های مصور در 3/11 درصد موارد موجب تغییر احساس نسبت به سیگار، 65/17 درصد موجب احساس خطر، 25/16 درصد باعث کاهش مصرف و در 15/11 درصد موجب فکر کردن درباره عدم مصرف سیگار شده است. بین نگرش و پیام های مصور ارتباط آماری معنی داری مشاهده گردید (001/0< p). استنتاج: با توجه به نقش پیام های مصور در تغییر نگرش و کاهش مصرف سیگار، پیشنهاد می گردد در مورد استفاده مناسب از پیام مصور جذاب و متنوع برنامه ریزی و نظارت صورت پذیرد.
  کلیدواژگان: پیام هشدار دهنده، سیگار، نگرش
 • مسعود غیاثیان، سجاد دانشیار* ، محسن لطفی یار صفحات 172-176
  سابقه و هدف
  سکته مغزی از علل شایع مرگ و میر می باشد. مطالعه حاضر به منظور بررسی پیش آگهی یکساله بیماران مبتلا به سکته مغزی انجام پذیرفت.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی- مقطعی، 361 بیمار که به دنبال سکته مغزی در بیمارستان سینای همدان در سال 95-94 بستری شده بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. داده ها با استفاده از چک لیستی که شامل اطلاعات دموگرافیک، ریسک فاکتورها، (MRS) Modified Rankin Scale در زمان ترخیص، 3 ماه، 6 ماه و یک سال پس از سکته بوده است، جمع آوری گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارSPSS نسخه 16 و آزمون تی تست و کای 2 انجام شد.
  یافته ها
  63 نفر در سال اول فوت، و 298 نفر تا پایان مطالعه زنده بودند. میانگین MRS زمان ترخیص یا قبل از مرگ در افرادی که فوت نمودند بیشتر از افرادی بود که یک سال اول زنده ماندند (71/0±31/4، 09/1±44/2) و این از نظر آماری معنی دار بود (001/0= p). بیماران با گذشت زمان وضعیت مناسب تری پیدا کردند به گونه ای که میانگین MRS در زمان ترخیص برابر با 5/2، سه ماه بعد 8/1، 6 ماه بعد 3/1 و پس از گذشت یک سال به 2/1 کاهش پیدا کرد. استنتاج: سکته مغزی نوع هموراژیک، درگیری همزمان دو نیمکره، میانگین سنی بالاتر، مصرف اپیوم و سیگار، سابقه قبلی سکته مغزی، دیابت، بیماری قلبی و داشتن چندین علامت بالینی همزمان در زمان بروز سکته با پیامد ضعیف در بیماران همراه است.
  کلیدواژگان: سکته مغزی، پیامد، MRS
 • رحیم گل محمدی* ، سید مهدی بهشتی صفحات 177-184
  سابقه و هدف
  ماینوسیکلین آنتی بیوتیکی است که نقش ضد التهابی و ضدتشنجی دارد. در مورد اثر ماینوسیکلین بر روی نورون های پورکنژ هیچ گزارشی مشاهده نشده است. هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر ماینوسیکلین بر روی ساختار نورون های پورکنژ مخچه موش صحرایی صرعی شده می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی، 24 سر موش صحرایی به صورت تصادفی به سه گروه 8 تایی تقسیم شدند. موش های گروه 1 و 2 توسط پنتیلن تترازول (PTZ) mg/kg 40 صرعی شدند. در گروه اول تجربی صرعی شده، ماینوسیکلین (mg/kg 25) به مدت دو هفته تزریق شد، گروه دوم تجربی صرعی شده به جای ماینوسیکلین، سرم فیزیولوژیک (mg/kg 25) دریافت کردند. گروه سوم، گروه کنترل (صرعی نشده) بود که فقط سرم فیزیولوژیک می گرفتند. موش ها پس از دوره ی درمان به طور عمیق بی هوش شدند، مخچه آن ها خارج شد و با روش متداول و اختصاصی با استفاده از -1 APAF-1 (Apoptotic Peptidase Activating Factor رنگ آمیزی شدند. نورون های سالم با استفاده از تستDunnet تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  کاهش معنی داری در میانگین تعداد نورون های سالم پورکنژ بین دو گروه صرعی شده (صرعی+ ماینوسیکلین و صرعی + سرم فیزیولوژیک) نسبت به گروه کنترل (صرعی نشده) مشاهده شد (001/0 p<). هم چنین افزایش معنی داری در میانگین تعداد نورون های سالم پورکنژ قشر مخچه در گروه آزمایشی صرعی شده که ماینوسیکلین mg/kg 25 دریافت می کردند نسبت به گروه صرعی شده که سرم فیزیولوژیک (mg/kg 25) می گرفتند، دیده شد (01/0p<). استنتاج: نتایج مطالعه حاضر نشان داد که ماینوسیکلین نقش محافظتی بر روی نورون های پورکنژ قشر مخچه موش های صحرایی صرعی شده دارد.
  کلیدواژگان: پورکنژ، مخچه، ماینوسیکلین، پنتیلن تترازول، موش صحرایی، صرع
 • آرزو حاصلی ، سعیده حاج میرزایی ، لیلا باقری ، افسانه صادقیان ، الهه احمدنیا * صفحات 185-197
  سابقه و هدف
  شکاف کام و لب شایع ترین نقص مادرزادی در ناحیه فک و صورت می باشد. این نقائص قادر به ایجاد مشکلات مختلف از قبیل تغییر شکل ظاهری، مشکلات تغذیه ای، تنفسی و تعاملات اجتماعی برای مبتلایان می شود. آگاهی از شیوع این نقص ها در جامعه حائز اهمیت است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه به صورت مرور سیستماتیک و متاآنالیز با هدف تعیین شیوع شکاف های لب و کام در ایران انجام شده است. با استفاده از جستجوی پیشرفته، پایگاه های داده های معتبر برای دسترسی به مقالات با کلمات کلیدی مرتبط تا 1 فوریه سال 2018 مورد جستجو قرار گرفتند. پس از ارزیابی مقالات مختلف و حذف مقالات تکراری، غیر مرتبط و با کیفیت پایین، 17 مقاله در مطالعه حاضر وارد شدند. داده ها با استفاده از مدل تصادفی در نرم افزار RevMan5. 3 تحلیل شدند.
  یافته ها
  تعداد کل نمونه ها در مقالات انتخاب شده 1077537نوزاد بود. شیوع شکاف دهانی (38/1- 10/1; 95%CI) 24/1، شکاف توام لب و کام (06/1- 70/0; 95%CI) 88/0، شکاف لب (40/0- 28/0; 95 %CI) 34/0 و شکاف کام (43/0- 27/0; 95 %CI) 35/0 در 1000 تولد زنده، برآورد گردید. شیوع این ناهنجاری در پسران بیش از دختران بود (82/1 در برابر 09/1). استنتاج: میزان شیوع شکاف های لب و کام در این مطالعه کم تر از برخی کشورهای خاورمیانه و آسیایی بود. ولی با توجه به شیوع متفاوت آن در نقاط مختلف کشور لازم است در مناطق پرخطر بررسی عوامل و برنامه ریزی در جهت کاهش آن صورت گیرد.
  کلیدواژگان: شکاف کام، شکاف لب، متاآنالیز، ایران
 • فاطمه کوهی، حمید سوری * صفحات 198-216
  سابقه و هدف
  این بررسی شواهد موجود بر روی میزان استفاده از کلاه ایمنی و تاثیر آن بر مرگ ومیر و آسیب های سر، مغز، صورت و گردن متعاقب تصادفات موتورسیکلت در کشورهای مختلف را ارزیابی می کند.
  مواد و روش ها
  برای یافتن مطالعات مرتبط بانک های داده ای PubMed، Scopus، Web of Science، SinceDirect و Embase و سایت های مرتبط با موضوع جستجو شد. جستجوی مطالعات، ارزیابی کیفیت و استخراج داده ها توسط دو نویسنده بصورت مستقل انجام شد. داده ها با استفاده از مدل اثر تصادفی با نرم افزار Stata 14 تجزیه و تحلیل شده اند.
  یافته ها
  در مجموع 107 مطالعه با کیفیت متفاوت از سراسر جهان وارد مرور سیستماتیک و100 مطالعه وارد متاآنالیز شدند. میزان کلی استفاده از کلاه ایمنی در موتورسیکلت سواران 63 درصد (فاصله اطمینان 95 درصد، 69-56 درصد) و درسرنشینان 41 درصد (فاصله اطمینان 95 درصد، 48-33 درصد) برآورد شد. ترکیب نتایج مطالعاتی که اثربخشی استفاده از کلاه ایمنی بر کاهش مرگ و آسیب به سر، صورت و گردن را با کنترل مخدوش کننده ها بررسی کرده بودند نشان دادکه کلاه ایمنی خطر مرگ را 45 درصد (68/0-41/0, CI= 55/0OR=) و خطر آسیب به سر وصورت را 57 درصد (50/0-36/0 CI=، 43/0OR=) کاهش می دهد ولی خطر آسیب به گردن را به میزان قابل توجهی کاهش نمی دهد. استنتاج: علیرغم اثربخشی استفاده از کلاه ایمنی در کاهش خطر مرگ و آسیب به سر در موتورسیکلت سواران در هنگام تصادف، میزان استفاده از کلاه ایمنی در میان موتورسیکلت سواران کشورهای مختلف متغیر و پایین است. با این حال، یافته ها نشان می دهند که افزایش میزان استفاده از کلاه ایمنی می تواند تلاش های جهانی برای کاهش آسیب های ناشی از سوانح ترافیکی را تسهیل کند.
  کلیدواژگان: کلاه ایمنی، آسیب به سر و گردن، متاآنالیز، موتورسیکلت سواران
|
 • Fatemeh Niksolat , Maryam Mobini *, Aref Hosseinian Amiri , Sahar Farzandi , Hadi Majidi , Mohsen Aarabi Pages 1-9
  Background and purpose: Evidence suggest high prevalence of trigger finger (TF) in diabetic patients. Corticosteroid injection in the area of tendon sheath thickening is the first-line treatment of choice for TF. However, some studies indicated low efficacy of this method in diabetic patients. This study aimed at investigating the effectiveness of oral corticosteroids in diabetic patients with TF.
  Materials and methods
  In a clinical trial, 50 diabetic patients with trigger finger (n=106 digits) enrolled. The patients were treated with oral prednisolone 5 mg, three times a day for 2 weeks. They were then followed up based on Quinnell grading at 3 and 6 weeks, and 3 months. Data analysis was done in SPSS V17 applying Repeated measures ANOVA.
  Results
  At the end of the three-month follow-up, 84 fingers (79.3%) of patients who took oral prednisolone improved. The reduction of Quinnell grading was significant after medication (p<0.001). Positive correlation was observed between symptoms duration and disease severity at third month (r=0.37, p<0.0001). In addition, there were positive correlations between the number of fingers affected and diabetes mellitus duration (r=0.425, p=0.002), HbA1C (r=0.319, p=0.024), and 2HPP (r=0.29, p=0.041).
  Conclusion
  Current study showed no local side effects of corticosteroids in patients receiving oral prednisolone. Therefore, it could be suggested as an influential treatment for trigger finger in diabetic patients, especially those with less than 6 months onset of symptoms, normal blood glucose control, less severity of the symptoms, and higher number of involved fingers.
  Keywords: trigger finger, oral corticosteroids, diabetes mellitus
 • Maryam Tohidpour , Mohammadhassan Shahhosseiny*, Sedigheh Mehrabian , AboTaleb Saremi Pages 10-21
  Background and purpose: Ureaplasma urealyticum is one of the most common causes of Non-Gonococcal Urethritis (NGU). Asymptomatic clinical infection caused by this bacterium can cause malnutrition of the sexual attachment glands and its presence in semen contributes to lower fertility. The aim of this study was to identify Ureaplasma urealyticum in semen of infertile men using PCR method as an accurate diagnostic method.
  Materials and methods
  The PCR test was optimized by standard strain to detect Ureaplasma urealyticum and then was studied in terms of specificity and limit of detection (LOD). Semen samples were collected from 100 infertile men and each sample was divided into two parts: the first part was tested by semen analysis and the second part was tested by PCR method. DNA was extracted using phenol-chloroform method and the PCR test was done for detection of Ureaplasma urealyticum.
  Results
  Among the semen samples, 16 cases (16%) were found to be positive for Ureaplasma urealyticum. According to the spermogram test, the leukocyte level was also more than normal level in these samples (0-1 Mil/ml).
  Conclusion
  Screening of infertile couples for Ureaplasma urealyticum infection in those without clinical symptoms, thereby performing timely antibiotic therapy play key roles in treatment of infertility. Hence, PCR method is introduced as a valuable and reliable technique to identify Ureaplasma urealyticum.
  Keywords: Ureaplasma urealyticum, infertile men, semen, molecular method
 • Masoumeh Sokhandan , Pardis Sadat Tabatabaei Panah *, Reza Akbarzadeh Pages 22-28
  Background and purpose: Alopecia areata (AA), also known as spot baldness, is an autoimmune disease in which hair is lost from some or all areas of the body. Genetic factors are known to play a role in the onset of this disease. The HLA complex genes are primarily involved in AA. In present study, effect of HLA-DQA2 allele frequency was analyzed in Iranian AA patients and control samples.
  Materials and methods
  The study group comprised 30 patients with Alopecia areata and 15 healthy controls. Genomic DNA was extracted from whole blood using DNG plus method. Polymerase chain reaction with sequence specific primers technique (PCR-SSP) was performed to detect HLA-DQA2. The association between HLA-DQA2 allele and some risk factors such as family history, anemia, and the onset of the disease was analyzed.
  Results
  Patients included 13 females and 17 males (mean age 26.3 ±12.5 years) and the controls were five females and 10 males (mean age 30.1±5.8 years). The frequency of HLA-DQA2 allele in AA patients (93.33%) was not significant compared to that of the controls (76.66%) (OR 0.94, 95% CI =0.018-1.018, p>0.05). No association was found between the disease and family history of AA (OR=0.09; 95% CI=0.01-0.119, P= 0), and onset of disease (OR =1.015; 95% CI=0.95-1.07, p=0.607). But significant correlation was observed between AA disease and anemia (OR =0.017; 95% CI=0.02-0.179, p=0.001).
  Conclusion
  This study did not show strong correlation between HLA-DQA2 allele and developing Alopecia areata. The HLA-DQA2 allele was associated with anemia, but not related to family history and the onset of disease.
  Keywords: Alopecia areata, HLA-DQA2, autoimmune disease
 • Saeedeh Darvishi , Nahid Atyabi , Arshad Hosseini *, Pouria Omidi , Farhad Zaker , Arash Ghalyanchi Langeroudi , Siavash Moradi Pages 29-39
  Background and purpose: MicroRNA regulation of cancer-related pathways has a major effect on cancer development. MiR-429 is a member of miR-200 family with an important role in metastasis. There are many studies on the association between miR-429 and liver, bladder, bowel, and gastric cancers. In this study, we investigated the expression changes of E2F3 genes after transfection of MCF-7 cells using pre-miR-429 and anti-miR-429 as the potential targets of miR-429.
  Materials and methods
  In this experimental study, E2F3 was predicted as the potential target of miR-429 using using miRNA bioinformatics tools. MCF-7 cells were then transfected with both mir-429 precursor and inhibitory vectors. RNA extraction and cDNA synthesis were done after 48 hr. Expression of miR-429 and target gene were determined by qRT-PCR.
  Results
  The comparison between the results of untransfected cells group, transfected with pre-miR-429 group, and transfected with anti-miR-429 group showed that down-regulation of miR-429, increased the expression level of E2F3 in cells transfected with miR-429 inhibitory vector (9.38 folds). Expression level of E2F3 decreased in cells transfected with pre-miR-429 vector (5.3 folds).
  Conclusion
  Low expression level of miR-429 in breast cancer was found to be effective in bone metastasis, although in ovarian cancer and colorectal carcinoma, resulted in decreasing invasion and matastasis. In current study, the expression level of E2F3 decreased when transfected with pre-miR-429 vector and increased when transfected with anti-miR-429 vector, therefore, miR-429 could be a potential target in breast cancer therapy.
  Keywords: breast cancer, MCF-7, miR-429, E2F3
 • Mohammad Hosseini Seyed , Rahim Alidadi , Javad Mohammadiasl , Abdolhasan Talaiezadeh , Mahdi Bijanzadeh * Pages 40-49
  Background and purpose: Colorectal cancer is one of the most common cancers in the world and Iran. This cancer is a multifactorial disease that is induced by interaction of various genetic and environmental factors. In this study, we investigated the interactions between different environmental factors and candidate polymorphisms of two genes in colorectal cancer X-ray repair cross-complementing-1(XRCC1) and Oxo guanine DNA-glycosylase 1 (OGG1), which play roles in the DNA repair pathway and maintaining the integrity of the genome.
  Materials and methods
  This case-control study was conducted in 150 patients with colorectal cancer and 150 healthy controls selected from hospitals affiliated with Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences. Polymerase Chain Reaction - Restriction Fragment Length Polymorphism (PCR-RFLP) was used to determine the allele of the polymorphisms. After determining the different genotypes, the interaction of these genotypes with environmental risk factors in two groups of patients and controls was analyzed and compared.
  Results
  The study showed that XRCC1 (Arg399Gln) polymorphism in body mass index and obesity was significantly correlated with colorectal cancer (p= 0.009). Also, the Lur race was found to be highly susceptible to developing colorectal cancer (p= 0.003), but there was no significant correlation between these items and other risk factors and OGG1 (Ser326Cys) polymorphism in colorectal cancer.
  Conclusion
  In this study, XRCC1 Arg399Gln gene polymorphism was significantly associated with obesity and Lur race had a high potential for developing colorectal cancer.
  Keywords: colorectal cancer, polymerase chain reaction, risk factor, polymorphism
 • Soheyla Golchin , Akbar Hedayatizadeh, Omran*, Reza Alizadeh, Navaei , Vahid Mokhberi , Versa Omrani, Nava , Omolbanin Amjadi , Mohammad Mahmoud, babouei Pages 50-58
  Background and purpose: Coronary artery disease (CAD) is a complex disease that is caused by both environmental and genetic factors. Methylenetetrahydrofolate (MTHFR) enzyme is associated with metabolism of homocysteine and its impaired function is considered as a risk factor for developing CAD. Some variants are involved in decreased activity of MTHFR and its deficiency. The polymorphism of C677T (rs1801133) seems to be a significant variant that is related with CAD. The purpose of this study was to determine the relationship between MTHFR C677T gene polymorphism and susceptibility of CAD.
  Materials and methods
  This case-control study was performed in 71 patients with coronary artery disease and 71 healthy subjects (control group). Polymerase chain reaction-restriction fragment length polymorphism (PCR-RFLP) method was used to genotype MTHFR polymorphism.
  Results
  The mean ages of subjects in case and control groups were 58.2±8.9 and 46±13.9 years, respectively (P= 0.0000). The case group included 37 (52.1%) males and 34 (47.9%) females. In control group, there were 38 (53.5%) males and 33 (46.5%) females. The frequency of CC, CT, and TT genotypes in C677T polymorphisms was 59.2%, 35.2%, and 5.6%, in CAD patients and 62%, 32.4%, and 5.4%, in controls, respectively, indicating no significant differences between the cases and controls
  (p= 0.937). The frequency of T allele was 40.8% in cases and 38% in controls which also showed no significant difference between the two groups (P= 0.864).
  Conclusion
  Current study found no relationship between MTHFR C677T gene polymorphism and CAD. However, further studies in larger population are recommended to achieve better understand this relationship.
  Keywords: MTHFR polymorphism, Coronary Artery Disease, C677T Variant
 • Roya Ghasemian , Lotfollah Davoodi*, Sara sadr , Mohsen Modaberi Pages 59-68
  Background and purpose: Influenza is a seasonal respiratory illness that affects all age groups and causes excess mortality. Identifying the clinical manifestations and complications could be of great value in preventing the flue pandemic. Recent H1N1 pandemic is associated with some unusual findings such as thrombocytopenia, leukopenia, and lymphopenia which are not reported in other types of Influenza. Herein we investigate the hematological manifestations of influenza patients.
  Materials and methods
  This study included all patients with flu symptoms attending Sari Imam Khomeyni Hospital and Qaemshahr Razi Hospital, winter 2015. H1N1 influenza infection was confirmed by polymerase chain reaction from nasopharyngeal specimen received through nasopharyngeal swabs according to the National Committee of Influenza guidelines. CBC and WBC differentiation were performed to detect leukopenia, anemia, or thrombocytopenia.
  Results
  In this research 96 patients including 53 (55.2%) females and 43 (44.8%) males (mean age: 43.6±16.9) were studied. Mean WBC of patients were 6.9±2.62×103/cc and leukopenia was detected in 22 (22.9%) patients. The mean platelet count was 100×103/cc and 36 (37.5%) patients were thrombocytopenic. Mean hemoglobin levels were 6.1±1.12 g/dL and anemia was seen in 68 (70.8%) patients. There was no significant association between age, thrombocytopenia and leukopenia.
  Conclusion
  In this study, thrombocytopenia, leukopenia, and anemia were detected in patients infected with H1N1 influenza.
  Keywords: H1N1 influenza, leukopenia, thrombocytopenia, anemia
 • Mahsa Ahmadloo , Nabi Shariatifar Dr, Razzagh Mahmoudi , Peyman Qajarbeygi *, Mojtaba Moazzen , Arash Akbarzadeh , Shahrokh Nazmara , Sina Dobaradaran Pages 69-81
  Background and purpose: Organic chlorine pollutants are stable in the environment and dangerous to the health of living organisms. Among these compounds, polychlorinated biphenyls (PCBs) can be carcinogenic to humans and affect brain function, nervous system, reproductive system, and the immune system. They could enter the body through many ways including eating or drinking contaminated water and food such as chicken egg.
  Materials and methods
  Sampling of 4 brand of chicken eggs was performed in all seasons in Tehran, Iran 2017. The mixed solvent of Hexane: Dichloromethane (same ratio) was used for extraction applying ultrasonic method. Then, the two phases were separated using concentrated sulfuric acid. They were then condensed by a rotary machine with a vacuum pump under a gentle nitrogen gas and purified using silica gel column or florisil. Finally, the concentration of each PCB was measured by the GC-MS device.
  Results
  In all samples, the mean polychlorinated biphenyls (1.40±0.3 pg WHO-TEQ /g fat) was lower than the standard range and the highest concentration was associated with PCB 28 (mean value= 0.802 pg WHO-TEQ / g fat). One of the brands (B) had the highest average of PCBs, and the most contaminated eggs were found in winter (1.822 pgWHO-TEQ/g fat).
  Conclusion
  In this study the average of each PCB was lower than the standard values in different types of eggs, indicating no risk to the consumers.
  Keywords: polychlorinated biphenyls, egg, gas chromatography-mass (GC-MS)
 • Mojgan Zendehdel , Zeinab Hamzehgardeshi , Ensiyeh Fooladi *, Shayesteh Jahanfar Pages 82-95
  Background and purpose: Unwanted fertility is rarely studied among men.The aim of this study was to investigate the frequency of unintended pregnancy and its related factors in married men in South of Tehran, Iran.
  Materials and methods
  This descriptive-analytic study was conducted in 507 married men aged 23-49 in 2017. Demographic characteristics of the participants, their fertility history and knowledge on this issue were recorded. To analyze the data, single and multiple logistic regressions were conducted.
  Results
  The majority of participants reported history of pregnancy in their wives (95.1%). Approximately 37% of married men experienced at least one unwanted pregnancy. Adjusted multivariate logistic regression showed that being married more than once (AOR [Adjusted Odds Ratio], 95% CI= 2.74; 1.07-7.13), low level of comfort in the use of contraceptive methods (AOR, 95% CI= 10.06; 1.95-51.9), more than two live births (AOR, 95% CI= 2.49; 1.60-3.88), having three children and more (AOR, 95% CI= 6.70; 3.51-12.79), and doubts about marriage durability (AOR, 95% CI=0.25; 0.08-0.81) were associated with unwanted pregnanies .
  Conclusion
  More focus on the factors associated with male experiences of unintended pregnancy could reduce this problem. Providing care for fertility and sexuality, trainings on the correct use of contraceptive methods to men in healthcare centers could also be of great benefit in reducing the rate of unwanted pregnancy and illegal abortions, especially in socioeconomically vulnerable populations.
  Keywords: unwanted pregnancy, married men, Tehran
 • Arezo Alishah , Jila Ganji Dr , Rezaali Mohammadpour Dr , Zahra Kiani , Zohreh Shahhosseini* Pages 96-107
  Background and purpose: Female reproductive empowerment refers to the ability and rights to make free decisions in reproductive activities such as number of children and birth intervals. This study was designed to investigate the relationship between childbearing motivations and women reproductive empowerment.
  Materials and methods
  In this descriptive-correlational study, 810 women living in both urban (n=500) and rural (n= 310) areas participated. They were selected via two stage cluster sampling in Sari healthcare centers, 2017. Data were collected using a demographic-reproductive characteristics checklist, the Childbearing Questionnaire (CBQ), and Women's Empowerment Questionnaire. Data analysis was done applying independent t-test, one-way ANOVA, Pearson correlation coefficient, and linear regression.
  Results
  There was no significant association in the mean score for women reproductive empowerment in urban and rural areas (91.65± 12.86, 91.46±13.14, respectively, P= 0.593). The present study showed that women reproductive empowerment was directly associated with positive dimension of childbearing motivations (β=0.13, P <0.001) while it was inversely associated with negative dimension of childbearing motivations (β= -0.30, P <0.001). Also, women employment status (β=0.11, P= 0.003), husband's educational background (β=0.13, P= 0.029), and age of the last child (β= -0.07, P= 0.021) were amongst the factors affecting women reproductive empowerment.
  Conclusion
  Women reproductive empowerment is associated with diferent socio-economic factors among which husbands' educational level is believed to be highly effective. Therefore, appropriate planning on this issue is of great benefit in improving women reproductive empowerment.
  Keywords: childbearing motivations, women empowerment, reproductive, reproductive-aged women
 • MohammadSadegh Parsaei , HamidReza Khankeh , Reza HabibiSaravi Dr*, GholamReza masoumi , Sayyed Hossein Hosseini Pages 108-117
  Background and purpose: Iran is one of the top ten countries in the world with disaster. Hospitals have a major role in dealing with disaster-related injuries. The purpose of this study was to assess the level of preparedness in Mazandaran province hospitals in dealing with disasters in order to identify the deficiencies and comparing current conditions with national standards.
  Materials and methods
  In this cross-sectional study, all hospitals affiliated with Mazandaran University of Medical Sciences and Mazandaran Social Security Organization (n=28) were evaluated in 2017. Data were collected using the National Standard Toolkit for Hospital Preparedness. The overall score and the scores for every component were recorded and the level of preparedness were presented according to four levels.
  Results
  The relative preparedness level of hospitals in dealing with disasters was moderate (65.5%). The overall levels of disaster preparedness in the hospitals affiliated with Mazandaran University of Medical Sciences and the social-security hospitals were moderate (63%) and favorable (75%), respectively. The hospitals affiliated with Mazandaran University of Medical Sciences, were found to have good (n=4), moderate (n=14), and poor (n= 5) levels of preparedness. The hospitals of the Social Security Organization were ranked as good (n=2) and moderate (n=3) in disaster preparedness.
  Conclusion
  Most of the hospitals in Mazandaran province, like other regions in Iran, have poor level of disaster preparedness. Therefore, more planning is needed to enhance the hospital’s level of readiness in all dimensions.
  Keywords: preparedness, hospital, disaster, disaster management, Mazandaran, Iran
 • Ayub Ebadi Fathabad*, Hossein Tajik , Nabi Shariatifar Dr Pages 118-132
  Background and purpose: Fish is an important source of protein for human and is an important part of the diet, so, studying the concentration of heavy metals in commercial fish could be helpful in evaluating the risk of fish consumption.
  Materials and methods
  A total of 60 fish samples from four different species including anchovy, white, perch, and trout was randomly collected in fall 2016 from Rast Fish Market. After sample preparation and microwave digestion, the amount of heavy metals were determined by inductively coupled plasma optical emission spectrometer (ICP-OES). The US Environmental Protection Agency's (EPA) method was used to estimate the health risks associated with exposure to heavy metals in fish samples.
  Results
  The highest concentrations of heavy metals included mercury in whitefish (1.29 ± 0.23 μg/g), lead in whitefish (4.54 ± 0.75 μg/g), cadmium in salmon (0.07 ± 0.01 μg/g), arsenic in whitefish (1.36± 0.15 μg/g), nickel in whitefish (0.61 ± 0.07 μg/g), tin in whitefish (0.63 ± 0.05 μg/g), and chromium in fish perch (1.52 ± 0.04 μg/g). Non-cancer risk for all heavy metals in all the species was less than 1.
  Conclusion
  The concentration of metals in species studied was in acceptable level, indicating no risk of toxicity. According to current results, fish consumption does not lead to adverse health effects.
  Keywords: fish, heavy metals, risk assessment, environmental pollution
 • Fatemeh Fathi , Ghasem Janbabai , Mehdi Pourasghar * Pages 133-149
  Background and purpose: Leukemia is a group of cancers caused by accumulation of malignant white blood cells in the blood or bone marrow. The aim of this study was to investigate the efficiency of hypnotherapy on pain relief, death anxiety, resilience, and healing of cancer cells in patients with acute myeloid leukemia treated with chemotherapy.
  Materials and methods
  A quasi-experimental study was carried out in which the research population were 86 patients of whom 26 (aged 30-50 years old) were selected via convenience sampling. They were randomly assigned into either experimental group or control group. Flow cytometry tests were done to confirm acute myeloid leukemia. The McGill Pain Management, Connor-Davidson Resilience scale, and the Collett-Lester Fear of Death Scale were administered to collect the data. Hypnosis therapy (six sessions) was done in experimental group. Data were analyzed applying analysis of covariance in SPSS V22.
  Results
  Hypnosis therapy was found to have significant effects on mental dimensions in experimental group compared to the control group (P= 0.039). Follow-up investigations showed more changes in death anxiety compared with other two dimensions in experimental group (6.67). Laboratory results indicated the onset of inflammatory reaction in experimental group.
  Conclusion
  Hypnotherapy is a powerful method in caring for cancer treatment.
  Keywords: anxiety death, cure, resilience, pain control, leukemia, hypnotherapy
 • Davoud Ashrafi Seyed, Daryoush Naghipour , Sonia Heydari , Laleh R.Kalankesh , Mohammad Ali Zazouli * Pages 150-159
  Background and purpose: Bisphenol A (BPA) is a toxic environmental pollutant that is released from different industries. The aim of this study was to investigate bisphenol A adsorption by activated carbon production from almond shell applying response surface methodology (RSM).
  Materials and methods
  In this descriptive-analytic study, activated carbon production from almond shell was used as adsorbent which was prepared using standard methods. The variables were pH, initial concentration of BPA, and adsorbent dose. RSM was applied to optimize pH, initial concentration of BPA and adsorbent dose.
  Results
  The adsorption efficiency increased (by 84%) in high dose adsorbent (1.5 g), BPA concentration ≤60mg/l, and pH 3. ANOVA test showed that the surface response model had a significant linear relationship in the case of activated carbon.
  Conclusion
  Activated carbon produced from almond shell, as a low cost adsorbent, could significantly adsorb bisphenol A in aquatic environments.
  Keywords: Bisphenol A, adsorption, activated carbon, almond shell, response surface methodology
 • Amin Ataey , Abbas Alipour *, Soheila Khodakarim , Ardeshir Khosravi Pages 160-165
  Background and purpose: The Child Mortality Index is an important part of the Millennium Development Goals. Every year, 6 million children die in the world. Death information is essential for prioritizing interventions and planning and recognizing the effectiveness of the interventions. This research was conducted to study the death of children aged 1-59 months in Ardabil province, Iran.
  Materials and methods
  All deaths in Ardabil province from 2011-2015 in children aged 1-59 months were extracted. The distribution of death was determined based on location, sex, and place of residence and the relationships between these items were investigated using SPSS V23.
  Results
  A total of 553 deaths was recorded and male death included 56.2%. Death at hospital occurred in 64.7% and death in urban areas accounted for 55.9% of all deaths. Death in children aged 1-12 months was observed in 57.1%. There was a significant relationship between sex and place of residence. The trend of death in children showed a rise during the 5 years studied. The main causes of death according to death records in Health Department and hospitals were congenital anomalies and chromosomal aberrations.
  Conclusion
  The main causes of death could be prevented in children, therefore, precise planning is needed to reduce the mortality rate in this population. We observed similarities between the causes of death in hospital and the causes of death in the community, so, hospital data could be of great benefit in appropriate planning.
  Keywords: mortality, under-5 mortality, Ardabil province, hospital mortality
 • Fereshteh Rostami, Maskopaee , Abolhassan Naghibi Seyed *, Gholamreza Mokhtarrezai , Abbas Koohpari Pages 166-171
  Background and purpose: The World Health Organization predicts more than 8 million deaths until 2030 as a result of tobacco use. Pictorial cigarette pack warnings have a major role on the cognitive and emotional reactions, and the first intention to smoking cessation. The aim of this study was to investigate the role of pictorial cigarette pack warnings on smokers’ attitudes and behavior.
  Materials and methods
  This cross-sectional study was done in 450 male smokers (>15 years of age) in Babol, Iran. They were selected using purposeful random sampling and data were collected by a researcher-made questionnaire. Data analysis was done in SPSS V19 applying one-way ANOVA and Pearson correlation coefficient.
  Results
  The mean age of participants was 42.5 ± 14.7 years. Pictorial cigarette pack warnings caused changes in feelings towards smoking (11.3%), feeling of danger (17.65%), reduced consumption (16.25%), and thoughts of quitting smoking (11.15%). Pictorial cigarette pack warnings were significantly associated with the attitudes towards smoking (p<0.001).
  Conclusion
  Pictorial cigarette pack warnings play a role in changing the attitudes of smokers and reducing cigarette consumption, therefore, further attention is needed on creating more useful warnings.
  Keywords: pictorial warnings, smoking, attitude
 • Masoud Ghiasian Dr, Sajjad Daneshyar *, Mohsen Lotfi yar Dr Pages 172-176
  Background and purpose: Stroke is one of the most common causes of death. This study aimed at evaluating the one-year prognosis in patients with stroke.
  Materials and methods
  In this descriptive cross-sectional research, 361 stroke patients admitted in Hamedan Sina Hospital, 2015-2016 were studied. Data were collected using a checklist on demographic characteristics, risk factors, Modified Rankin Scale (mRS) scores at discharge, 3 months, 6 months, and one year after stroke. Data analysis was done in SPSS V16 applying T test and Chi-square.
  Results
  Death occurred in 63 cases within the first year but 298 survived until the end of the study. The mean mRS scores at discharge or pre-death in people who died were significantly higher than those of the patients who survived at first year (4.31±0.71 and 2.44±1.09, respectively, p=0.001). Patients had a more favorable situation over time, so that the mean mRS score at the time of discharge was 2.5, three months later 1.8, six months later 1.3, and after one year decreased to 1.2.
  Conclusion
  Hemorrhagic stroke, involvement of both hemispheres, higher mean age, opium and cigarette consumption, previous history of stroke, diabetes, heart disease, and multiple clinical signs at the time of stroke could lead to poor prognosis in patients.
  Keywords: stroke, prognosis, mRS
 • Rahim Golmohammadi *, Mehdi Behashti Pages 177-184
  Background and purpose: Minocycline is an antibiotic which has anti-inflammatory and anti-seizure properties. There is no reliable evidence on the effect of Minocycline on histological structures of cerebellar Purkinje neurons. This study aimed at elucidating this effect in epileptic rats.
  Materials and methods
  This experimental study was conducted in 24 rats which were randomly divided into three different groups (n=8 per group). In groups I and II epilepsy was induced by pentylenetetrazole at 40mg/Kg. Group I was administrated minocycline at 25 mg/Kg whereas group II was given normal saline at 25 mg/Kg for two weeks. Group III was the control that received only normal saline. The rats were all deeply anesthetized and cerebellectomized. All removed cerebella were stained by APAF-1 (Apoptotic Peptidase Activating Factor -1), then safe normal Purkinje neurons were counted. Data analysis was done applying Dunnett test.
  Results
  Significant difference was seen in mean number of normal neurons between groups I and II and the control group (p<0.001). Compared with group II, we observed a significant increase in mean number of normal Purkinje neurons in group I (p<0.01).
  Conclusion
  Treatment with minocycline was found to have protective effect on Purkinje neurons in the cerebellum of epileptic rats.
  Keywords: Purkinje neurons, cerebellum, minocycline, pentylenetetrazole, rats, epilepsy
 • Arezoo Haseli , Saeideh Hajimirzaie , Leila Bagheri , Afsaneh Sadeghian , Elahe Ahmadnia* Pages 185-197
  Background and purpose: Cleft lip and cleft palate are the most common congenital defects in the jaw and face. These defects can make serious problems, such as facial deformity, nutritional problems, respiratory problems, and difficulties with social interaction. Awareness of the incidence of these defects in the community is important. In a systematic review and meta-analysis we aimed at investigating the prevalence of cleft lip and cleft palate in Iran.
  Materials and methods
  An advanced search was conducted in all credible databases to access relevant articles using related keywords until February 1, 2018. After removing the duplicate, irrelevant, and poor quality papers, 17 articles were included. Data were analyzed applying random effects model in RevMan5.3 software.
  Results
  Total number of samples in selected articles was 1,077,537 neonates. Prevalence of oral cleft, both cleft lip and cleft palate, cleft lip, and cleft palate was 1.24 (CI 95%; 1.10-1.38), 0.88 (CI 95%; 0.70-1.06), 0.34 (CI 95%; 0.28-0.40), and 0.35 (CI 95%; 0.27-0.43) in 1000 live births. The prevalence of this disorder was found to be higher in males (1.82 vs. 1.09).
  Conclusion
  The overall prevalence of cleft lip and cleft palate in this study was lower than that in other countries in the Middle East and Asia. But its prevalence varies in different parts of Iran, therefore, it is necessary to investigate the risk factors in high risk areas and making appropriate plans to reduce the rate of cleft lip and cleft palate.
  Keywords: cleft palate, cleft lip, meta-analysis, Iran
 • Fatemeh Koohi , Hamid Soori * Pages 198-216
  Background and purpose: This review study and meta-analysis aimed at providing evidence on helmet use and its efficacy on death and various types of head injuries caused by motorcycle crashes in different countries. Methods & Materials: Relevant databanks such as PubMed, Scopus, Web of Science, Science Direct, Embase and some relevant websites were searched for suitable studies. Two authors independently performed article selection, quality assessment and data extraction. Data analysis was done in Stata Software V14 applying random effects model.
  Results
  Overall, 107 studies -with different qualities- were entered into the current systematic review and 100 studies were entered into our meta-analysis. Total rate of helmet use in motorcycle riders and occupants were 63% (95%CI: 56-69%) and 41% (95%CI: 33-48), respectively. The studies that examined the effectiveness of helmet use in reducing head, face and neck injuries, (while controlling the confounders) showed that wearing helmet could reduce the risk of death by 45% (OR= 0.55, 95%CI: 0.41-0.68) and the risk of head and face injuries by 57% (OR=0.43, 95% CI: 0.36-0.50). But it was found that helmet may not considerably reduce the risk of neck injury.
  Conclusion
  In spite of the efficacy of helmet use on reducing the rate of deaths and head injuries among motorcyclists after a traffic collision, its use is still low and varies in different countries. But, the findings suggest that more use of helmets can facilitate global efforts to reduce road traffic injuries.
  Keywords: helmet, head injury, neck injury, meta-analysis, motorcyclists