فهرست مطالب

 • سال دهم شماره 4 (بهمن 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/11/17
 • تعداد عناوین: 10
|
 • علی اکبر غلامی* صفحات 1-15
  مسیر سنتز کاروتنوئیدها بخوبی شناخته شده است، ولی یافته های مربوط به تنظیم این مسیر تقریبا محدود می باشد. در کنار نقش رنگدانه ای و ضروری کاروتنوئیدها در گیاهان، این ترکیبات نقش مهمی نیز در سلامت انسان دارند. با توجه به اینکه بدن انسان کاروتنوئید سنتز نمی کند، به منابع کاروتنوئیدی حاصل از رژیم غذایی برای ساخت رتنوئیدهای مورد نیاز خود مانند رتینال (رنگدانه مهم بینایی)، رتینول (ویتامینA)، و رتنوئیک اسید (ماده اصلی کنترل کننده مورفوژنز)، وابسته می باشد. پیش ماده اصلی رتنوئیدها β-کاروتن است که پیش ویتامین A نیز نامیده می شود و کمبود آن باعث شب کوری و نابینایی می شود. پژوهش های اخیر روی دستکاری محتوای کاروتنوئیدی و ترکیبات محصولات گیاهی، برای افزایش ارزش غذایی آن ها متمرکز شده است. اگرچه تمامی ژن های شناخته شده در بیوسنتز کاروتنوئیدها بوسیله ژنوم هسته رمز می شوند، ولی رنگدانه های کاروتنوئیدی و آنزیم های مربوط به آن در پلاستیدها قرار گرفته اند. در میان ژن های رمز کننده آنزیم های بیوسنتز کاروتنوئیدها آنزیم PSY، کاتالیز کننده اولین مرحله از مسیر بیوسنتزی کاروتنوئیدها، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. نقش قابل توجه و تنظیمی این آنزیم در افزایش کاروتنوئیدها غیرقابل انکار است. با توجه به آمار جهانی ناشی از کمبود ویتامین A و اثرات سوء آن در سلامتی انسان و بخصوص کودکان، توجه دانشمندان به افزایش میزان کاروتنوئیدها در گیاهان خوراکی معطوف شده است.
  کلیدواژگان: آنزیم PSY، کاروتنوئیدها، ویتامین A
 • علی اکبر غلامی* صفحات 16-30
  در سال های اخیر، تولید غلات به دلیل تشدید تنش های زنده و غیرزنده ی متعدد کاهش یافته است. ازاین رو اصلاح ارقام غلات سازگار به تنش ها، یک ضرورت در اصلاح آن ها می باشد. از چند دهه قبل، کشت درون شیشه ای برای ریز ازدیادی، گزینش درون شیشه ای در برنامه های اصلاحی، ایجاد مقاومت به تنش ها با بهره گیری از تنوع سوماکلونی ناشی از شرایط درون شیشه ای و همچنین در مهندسی ژنتیک به منظور انتقال ژن از منابع بیگانه به گیاهان زراعی استفاده می شود. چندین فاکتور موثر درکشت بافت سلول در شرایط آزمایشگاه وجود دارد. یک سری از این فاکتورها داخلی و یک سری، خارجی هستند. پاسخ به کشت بافت در غلات تحت تاثیر عوامل متعددی از قبیل ژنوتیپ، منبع ریزنمونه، منشا جغرافیایی، رقم، وضعیت فیزیولوژیکی گیاه دهنده ریزنمونه، محیط کشت و تعامل بین آن ها می باشد. امروزه از جنین های بالغ به همراه آندوسپرم، بدون حمایت آندوسپرم و تکه های نازک از آن به عنوان ریزنمونه در کشت بافت گندم استفاده می شود. انتقال ژن ابزار قدرتمندی است که در بهبود محصول و مطالعات بیولوژی مولکولی غلات استفاده می شود. در اکثر روش های تراریختی، استفاده از کشت بافت برای باززایی گیاهان تراریخته امری ضروری است. مناسب ترین ریزنمونه برای تراریزش آن هایی هستند که قبل و بعد از تراریزش، به کوتاه ترین دوره کشت بافت نیاز داشته باشند.
  کلیدواژگان: گندم، کشت بافت، انتقال ژن، اگروباکتریوم، زیست پرتابی
 • مسعود دیدارخواه* صفحات 31-46
  تولیدمثل در نشخوارکنندگان تحت تاثیر چندین فاکتور نظیر ژنتیک و پتانسیل ژنتیکی، مرحله و نوع تغذیه، عوامل محیطی، طول روز، سلامت دام و غیره است. استفاده از برنامه های هم زمان سازی فحلی یا تخمک گذاری، باعث افزایش تعداد دام های فحل در یک دوره کوتاه زمانی می شود. در روش رایج یعنی مشاهده فحلی و تلقیح، درصد باروری 50 درصد است. در صورتی که در عمل همزمان سازی به روش جدید، درصد باروری به 32 درصد کاهش می یابد. با این همه، در روش جدید تعداد آبستنی کل گله در سال افزایش می یابد .برای بیشتر بالا بردن درصد کل آبستنی گله، از روش های مختلف و یا تغییر در روش ها استفاده می شود. همزمان سازی فحلی به مدیر مزرعه امکان می دهد که رسیدگی و تلقیح دام ها را به صورت یک برنامه ی کاری متناسب با دیگر فعالیت های مورد نیاز برنامه ریزی نماید و کار وقت گیر تشخیص فحلی کاهش یافته و می توان فصل تولید مثل را کوتاه نمود. فواید یک سیستم همزمانی تلقیح مصنوعی، در شرایطی که میزان تشخیص فحلی و میزان آبستنی پایین باشد، افزایش می یابد. همزمان سازی فحلی یک برنامه موثر قابل استفاده درگله های گاو شیری در سرتاسر جهان است و درصد بالایی از دام های مورد نظر در محدوده زمانی تعیین شده فحلی را نشان داده و تلقیح می شوند.
  کلیدواژگان: همزمان سازی فحلی، نشخوارکنندگان، تولید مثل
 • مرضیه حسینی نژاد، صفیه رجب زاده شاندیز* صفحات 47-58
  فرآوری پروبیوتیک ها با سدهای حفاظتی، روش موثری جهت حفظ آن ها تا رسیدن به روده و استقرارشان است. در این میان ریز پوشانی به عنوان تکنیکی برای قرار دادن پروبیوتیک ها در کپسول های کوچک به منظور افزایش کارآیی آن ها در حین فرآیند و همچنین رهایش کنترل شده در دستگاه گوارش مورد استفاده قرار می گیرد. ریز پوشانی، پوشینه های بزرگ تر از 3 میلی متر را شامل نمی شود. این تکنیک در محدوده 1 تا 1000 میکرون میکروریزپوشانی و اگر با پلیمری از ترکیبات با ابعاد 10 تا 100 نانومتر صورت پذیرد، نانو پوشینه عنوان می گردد. در این مقاله، به مروری بر مهم ترین روش های میکرو ریز پوشانی و نانو پوشش دهی پروبیوتیک ها به همراه مواد، روش ها، مزایا و معایب آن ها در صنعت غذا پرداخته شده است.
  کلیدواژگان: باکتری های پروبیوتیک، تکنیک ریزپوشانی، میکرو ریز پوشینه، نانو پوشینه
 • محبوبه سرابی مجاب، صفیه رجب زاده شاندیز* صفحات 59-72
  آلرژی غذایی، نتیجه واکنش بیش از اندازه دستگاه ایمنی به برخی غذاها یا موادی است که معمولا بی خطرند و اصولا درگیری سیستم ایمنی و تولید آنتی بادی IgE در آن کاملا مشهود است. واکنش های آلرژیک نسبت به این غذاها معمولا ناشی از پروتئین هایی هستند که موجب واکنش های ایمونولوژیک اختصاصی می شوند. تعدادی از سندرم های بالینی خاص که در اثر آلرژی غذایی ایجاد می شوند، عبارت است از شوک آنافیلاکسی، آسم و درماتیت آتوپیک. آلرژن های غذایی از طریق ترکیباتی در غذا که سبب تحریک و ایجاد واکنش های ایمونولوژیکی آلرژی می شوند، قابل ردیابی هستند و شناسایی آن ها کار بسیار سختی است. از طرفی آزمون های طراحی شده به منظور شناسایی و اندازه گیری ترکیبات آلرژن در محصولات غذایی طبق تعریف DBPCFC باید بتواند محدوده ای بین کمتر از یک میلی گرم تا بیشتر از یک گرم آلرژن در یک کیلوگرم ماده غذایی را شناسایی کند. در حال حاضر عمده روش های موجود، مبتنی بر شناسایی قطعات DNA یا ترکیبات پروتئینی ترکیبات آلرژن است که هرکدام دارای مزایا، معایب و کاربردهای مختلف می باشد. روش های مبتنی بر پروتئین، معمولا شامل تشخیص های ایمونوشیمیایی بوده و معروف ترین آن ها روش الایزا است. درحالی که در روش های مبتنی بر DNA، از تکثیر یک قطعه خاص از DNA به کمک دو پرایمر و یک پلیمراز مقاوم به حرارت استفاده می شود.
  کلیدواژگان: آلرژی غذایی، آلرژن، آنتی بادی IgE، روش مبتنی بر DNA، روش مبتنی بر پروتئین
 • مریم زکوی، مسعود توحیدفر* صفحات 73-83
  مصرف سموم شیمیایی از جمله آفت کش ها در طی نیم قرن گذشته افزایش نگران کننده ای داشته است. به طوری که امروزه در کشور کنترل شیمیایی در بیش از 99 درصد محصولات کشاورزی انجام می شود. سموم شیمیایی، علاوه بر تاثیرات نامطلوب فراوان بر سلامت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان بخش کشاورزی، اثرات جبران ناپذیری بر موجودات غیرهدف و به طور کلی تنوع زیستی نیز دارند. آفت کش های شیمیایی به دلیل داشتن زمان پایداری طولانی، بالا بودن حلالیت در چربی و پایین بودن سرعت تجزیه در بدن موجودات زنده و محیط های آبی، در بافت های ذخیره ای انباشته و وارد زنجیره ی غذایی می شوند و در نتیجه باعث حذف گونه های حساس می شوند. در دراز مدت می تواند بر تنوع زیستی اثرات جبران ناپذیری وارد نمایند. سموم آفت کش به دلیل نقشی که بر تغییرات آب و هوایی و از دست دادن زیستگاه دارند، از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر تنوع زیستی هستند. آفت کش ها علاوه بر اثرات سمی کوتاه مدت بر موجودات تحت تاثیر، با ایجاد تغییر در زیستگاه ها و زنجیره های غذایی می توانند اثرات بلند مدت غیر قابل جبرانی نیز داشته باشند. با توجه به اثرات نامطلوب آفت کش ها، استفاده از گیاهان تراریخته مقاوم به آفات گزینه مناسبی برای کاهش آسیب های جانبی ناشی از حشره کش ها می باشد.
  کلیدواژگان: آفت کش، سمیت، تنوع زیستی، گیاهان تراریخته
 • امیر موسوی، سمیه تقوایی* صفحات 85-101
  دی.ان.ا واکسن ها ممکن است از برخی واکسن های ویروسی زنده ایمن تر باشند. عمدتا پاسخ ایمنی به واکسن به طور مستقیم با سطح بیان آنتی ژن ارتباط دارد، که بر پایه ی تراریختی گذرای سلول ها در شرایط آزمایشگاهی، اندازه گیری می شود. تلقیح دی.ان.ا واکسن ها به درون ماهیچه یا پوست با یک سرنگ یا وسیله ای مثل تفنگ ژنی به جذب دی.ان.ا توسط سلول ها منجر می شود که به دنبال آن نسخه برداری و ترجمه ی ژن پاتوژن و یک پاسخ ایمنی متشکل از آنتی بادی ها (Ab)، سلول های T کمکی (Th) و لنفوسیت های T سیتوتوکسیک (CTL) را به دنبال دارد. بنابراین دی.ان.ا واکسن ها برای ایمن سازی در برابر انواع بیماری ها شامل بیماری های ویروسی، باکتریایی، انگلی، آلرژیک، خود ایمن و سرطا ن ها به کار می روند. در بعضی بررسی ها، دی.ان.ا واکسن، چندین آنتی ژن را بیان می کند. حتی باوجود این، سیستم ایمنی القاء می شود. واکسن های ترکیبی حفاظت بر علیه یک پاتوژن منفرد را افزایش می دهند، یا همزمان حفاظت در برابر یک دسته از عوامل عفونی را القا می کنند. هدف از دی.ان.ا واکسیناسیون پیشرفت و تکامل راهکارهای ایمنی موثر در برابر عوامل عفونی موثر و تومورهای ایجاد شده قبلی است.
  کلیدواژگان: دی، ان، ا واکسن، سلول های T کمکی، لنفوسیت های T سیتوتوکسیک، تراریخت
 • سنا شریفیان* صفحات 103-115
  رگ های خونی و لنفاوی تقریبا در تمام بافت های بدن نفوذ کرده اند و نقش های اساسی متعددی در فیزیولوژی و بیماری ها ایفا می کنند. پوشش داخلی این شبکه ها از لایه ای منفرد از سلول های اندوتلیالی تشکیل یافته است که طبق نیاز های بافتی تامین کننده آن ها، تخصص یافته اند. در حالی که مکانیسم کلی توسعه رگ های خونی و لنفاوی با افزایش دقت های مولکولی در حال آشکارسازی هستند، با این حال، مطالعات مربوط به فرآیند های تخصص یافتگی اندوتلیال، به طور عمده توصیفی باقی مانده است. بینش های اخیر از مدل های حیوانی ژنتیکی، شفاف سازی می کند که چگونه سلول های اندوتلیال با یکدیگر و با محیط بافت یشان ارتباط برقرار می کنند، به طوری که این تعامل منجر به طرح برای نوع رگ و تمایز اندوتلیالی خاص اندام می شود. تعریف این اصول حاکم، برای درک چگونگی پیشرفت و توسعه بافت ها و این که چگونه عملکرد بافت ها در طی بیماری ها غیرطبیعی می شود، ضروری خواهد بود.
  کلیدواژگان: سلول های اندوتلیالی، عروق زایی، رگ زایی، رگ های خونی و لنفاوی
 • علی اکبر غلامی* صفحات 117-128
  رشد علف های هرز یکی از مشکلات مهم کشاورزی در جهان است که اثر سوء در بازده و کیفیت بسیاری از گیاهان زراعی مهم اقتصادی دارد. روش های کنترل مکانیکی، زراعی، فیزیکی، بیولوژیکی، شیمیایی (علف کش ها) و ژنتیکی برای مبارزه با علف های هرز به کار می رود. علف کش ها یکی از موثرترین ابزارهای کشاورزان در مبارزه با علف های هرز است. استفاده از این مواد شیمیایی کشاورزی به طور قابل توجهی در سال های اخیر به ویژه در کشورهایی که دارای سیستم کشاورزی پیشرفته هستند، افزایش یافته است. ورود یا تکامل جمعیت های علفی مقاوم به علف کش، یک مساله جدی برای علف کش های اختصاصی است که کاربرد علف کش های عمومی را تشویق می نماید. اما مشکل اصلی علف کش های عمومی، عدم امکان استفاده از آن ها در طول کشت محصول در مزرعه می باشد. با توجه به این معضل و همچنین به دلیل اثرات سوء علف های هرز در بازده و کیفیت محصولات زراعی، انجام پروژه هایی با هدف توسعه گیاهان تراریخته مقاوم به علف کش ضروری به نظر می رسد. این امر باعث کاهش مصرف سموم در کشاورزی و کاهش هزینه تولید از طریق مصرف کمتر سم و عدم استخدام کارگر و وجین کار می شود. تولید گیاهان تراریخت مقاوم به علف کش عمومی، یکی از اولویت های کشاورزی و زیست فناوری دنیا و همچنین ایران است تا با کاربرد آن ها مصرف سموم کشاورزی و هزینه های تولید کاهش یابد.
  کلیدواژگان: انواع علفکش ها، علفکش بستا، گیاهان تراریخته
 • موسی وطن دوست، مسعود دیدارخواه* صفحات 129-138
  امروزه تولید رویان در حیوانات مزرعه ای از طریق سوپراوولاسیون حیوانات ماده برتر و یا از طریق بالغ کردن، لقاح و کشت برون تنی تخمک ها طی سه مرحله IVM، IVF و IVC انجام می شود. مشخص شده است که انتقال رویان در مراحل ابتدایی تشکیل، یعنی قبل از تشکیل بلاستوسیست، منجر به خارج شدن آن از رحم به داخل واژن دام می شود. در انسان تمام تلاش های ابتدایی به منظور رسیدن به مرحله بلاستوسیست با بهره گرفتن از محیط های کشت کلاسیک، با شکست مواجه شد. شرایط پویای موجود در درون بدن موجودات زنده به گونه ای است که معمولا امکان بازسازی آن در محیط های کشت تعریف شده و در شرایط برون تنی به طور بهینه فراهم نمی شود. با انجماد و نگهداری موفقیت آمیز اووسیت، نه تنها می توان گامت حیوانی را که به طور غیر منتظره یا بر اثر تصادف می میرد، نجات داد، بلکه سبب افزایش مواد اولیه برای تحقیقات بنیادی می شود.
  کلیدواژگان: کشت برون تنی، لقاح، IVF
|
 • Ali Akbar Gholami* Pages 1-15
  The pathway for the synthesis of carotenoids is now well known, but the findings about the regulation of this path are almost limited. Along with the role of pigmentary and essential carotenoids in plants, these compounds also play an important role in human health. Given that the human body does not synthesize carotenoids, it is dependent on carotenoids derived from the diet to produce retinoids such as retinal (important eye pigmentation), retinol (vitamin A), and retinoic acid (the main controller of morphogenesis The main source of retinoids is B-carotene, which is also called vitamin A, and the lack of that night causes blindness and blindness. Recent research has focused on manipulating the content of carotenoids and plant product compounds to increase their nutritional value. Although all known genes in the biosynthesis of carotenoids are encoded by the nucleus of the nucleus, all of the carotenoid pigments and their associated enzymes are in the plastids. Among the encoding genes of carotenoid biosynthesis enzymes, PSY, the catalyst for the first phase of the biosynthetic pathway of carotenoids, is of particular importance. Given the global scarcity of vitamin A deficiency and its harmful effects on human health, and in particular children, scientists have focused on increasing the levels of carotenoids in ornamental plants.
  Keywords: enzymes PSY, carotenoids, vitamin A
 • Ali Akbar Gholami* Pages 16-30
  In recent years, cereal production has been reduced due to the intensification of various live and non-stressed stresses. Therefore, the correction of adapted cereal varieties to various live and non-stressed stresses is a necessity in cereal reform. A review of the reports shows that from decades ago, in vitro culture for micronutrition, in-glass selection in corrective programs, the creation of resistance to live and non-pollutant environmental stresses, utilizing the diversity of the semaklonium due to glass conditions It is also used in genetic engineering to transfer genes from foreign sources to crops. There are several effective factors in tissue cellular tissue under laboratory conditions. A series of these internal factors and a series of these external factors. The response to tissue culture in cereals is affected by several factors such as genotype, explants source, geographical origin of the cultivar, physiological state of the explant plant, culture medium and interaction between them. Today, adult embryos with transfer is a powerful tool that is widely used in product improvement and molecular biology studies of cereals. In most of the transgenic methods, tissue culture is essential for the regeneration of transgenic plants. The explants for transplantation endosperm, without endosperm support and thin patches, are used as a detoxifier in wheat tissue culture. Gene are those that require the shortest tissue culture before and after transplantation.
  Keywords: wheat, tissue culture, gene transfer, agrobacterium, biomaterial
 • Masood Didarkhah* Pages 31-46
  In order to promote reproductive management in ruminants, all the new advances and existing facilities should be used and, by knowing the effective factors in reproduction and using appropriate methods, would increase the economic profit in this industry. Reproduction in ruminants is influenced by several factors such as genetic and genetic potential, stage and type of nutrition, environmental factors, day length, livestock health, and so on. he uses of ovulation or Synchronization of estrus coexistence programs increases the number of cows in a short period of time. In the current method, ie observation of estrus and noculation, the fertility rate is 50%, In the case of synchronization, the new method reduces the fertility rate to 32%, but in the new method, However, in the new method, the total number of pregnancies in the new method increases annually. To increase the total percentage of pregnancy of the herd, different methods or changes in methods are used. Synchronization of estrus allows the farm manager to plan and inseminate livestock as a work plan appropriate to other activities required, and the time-consuming work of eruptive diagnosis is reduced and the breeding season can be shortened. The benefits of an artificial insemination synthetic system increase in conditions where the degree of perineal diagnosis and the rate of pregnancy are low. Euthanasia synchronization is an effective program for dairy cattle throughout the world, so that a high percentage of livestock in the specified period of time is indicated by estrus and based on the emergence or absence of estrus symptoms Are inoculated. Therefore, in this article, the methods of ovulation induction and estrus synchronization are discussed.
  Keywords: estrous synchronization, ruminants, reproduction.
 • Marzieh Hosseininezhad, Safieh Rajabzadeh Shandiz* Pages 47-58
  Providing probiotics with a physical barrier is an efficient approach to protect microorganisms and to deliver them into the gut. In this case, encapsulation is a technique for putting probiotics in small capsules to enhance efficiency during processing and controlling of delivery in gut. Microencapsulation does not utilize capsules greater than 3 mm in length. Encapsulations that fall within the range of 1µm to 1000µm are classified as microencapsulation. Components between 1 nm and 100 nm are classified as nanocapsules or nanoenvelopment. This review focuses mainly on the methodological approach of probiotic microencapsulation and nanoenvelopment including materials, methods, advantages and disadvantages in food industry.
  Keywords: Probiotics Bacteria, Encapsulation, Microcapsule, Nanoenvelop
 • Mahbobe Sarabi Jamab, Safieh Rajabzadeh Shandiz* Pages 59-72
  Food allergy is an overreaction of the immune system to certain foods or substances that usually are safe and the production of IgE antibodies is quite evident. This is usually caused by allergic reactions to food proteins that are specific immunological responces. A number of specific clinical syndromes that occur as a result of a food allergy include anaphylactic shock, Asthma and atopic dermatitis associated with food allergies. Food ingredients that stimulate the immunological and cause allergic reactions, are traceble. The detection of allergens in food products can be very difficult. Reactions determined by double-blind placebo controlled food challenges (DBPCFC) range between less than 1 mg and more than 1 g of allergenic protein in 1 Kg/food depending on the food concerned and the sensitivity of selected allergic individuals. Today the major existing techniques, DNA-based identification of parts or components of the fusion protein allergens that each has advantages, disadvantages and different applications. Immunochemical diagnosis usually involves protein-based methods and ELISA is the most famous of this. On the other hand, in DNA-based methods, duplicating a particular piece of DNA is done by use of the heat resistant polymerase and two primers.
  Keywords: Food Allergy, Allergens, IgE antibody, DNA based method, Protein based method
 • Maryam Zakavi, Masoud Tohidfar* Pages 73-83
  Use of pesticides, including pesticides during the past half century has been an alarming increase. Therefore, today Chemical control is performed in more than 99 percent of agricultural production in Iran. Accordingly, it will be very difficult to remove pesticides from agriculture. In addition to adverse effects of chemical pesticides on the health of agricultural producers and consumers, they have many irreparable effects on non-target organisms and biodiversity in general as well. Eliminate sensitive species on biodiversity can be dumped into the long term effects are irreparable. Pesticides are a major factor affecting biological diversity, along with habitat loss and climate change. They can have toxic effects in the short term in directly exposed organisms, or long-term effects by causing changes in habitat and the food chain. Due to the adverse effects of pesticides, the use of transgenic plants resistant to pests is a good choice to reduce the damage caused by insecticides.
  Keywords: Pesticide, toxic, biological diversity, transgenic plants
 • Amir Mousavi, Somayeh Daghahi* Pages 85-101
  DNA vaccines may be safer than of some live virus vaccines. Largely Immune response to the vaccine antigen correlates with expression level Which is directly based on transient transfection of cells in vitro measured DNA vaccines into muscle or skin inoculated with a syringe or a device such as a gene gun. DNA uptake by cells Followed by a pathogenic gene transcription and translation and subsequent immune response of antibodies (Ab), helper T cells (Th) and cytotoxic T lymphocytes (CTL) to follow The DNA vaccine are used for immunization against a variety of diseases, including viral infections, bacterial, parasitic, allergic, autoimmune and cancer. In some studies, DNA vaccines express multiple antigens. Even with this, the immune system is induced. Combinational vaccines increase protection against a single pathogen or protection against a range of infectious agents is induced by DNA vaccine. The aim of DNA vaccination development and improvement of effective strategies against effective infectious agents and tumors of the previous unifie.
  Keywords: DNA vaccine, T helper cells, T cytotoxic cells, Transformed
 • Sana Sharifian * Pages 103-115
  Blood and lymphatic vessels pervade almost all body tissues and have numerous essential roles in physiology and disease. The inner lining of these networks is formed by a single layer of endothelial cells, which is specialized according to the needs of the tissue that it supplies. Whereas the general mechanisms of blood and lymphatic vessel development are being defined with increasing molecular precision, studies of the processes of endothelial specialization remain mostly descriptive. Recent insights from genetic animal models illuminate how endothelial cells interact with each other and with their tissue environment, providing paradigms for vessel type-and organ-specific endothelial differentiation. Delineating these governing principles will be crucial for understanding how tissues develop and maintain, and how their function becomes abnormal in disease.
  Keywords: Endothelial cells, vasculogenesis, angiogenesis, blood, lymphatic vessels
 • Ali Akbar Gholami* Pages 117-128
  Growth of weeds is one of the most important agricultural problems in the world, which has an adverse effect on the efficiency and quality of many important crops. Mechanical, agronomic, physical, biological, chemical (herbicides) and genetic control methods are used for combating weeds. Herbicides are one of the most effective tools for farmers to fight against weeds. The use of these agricultural chemicals has increased significantly in recent years, especially in countries with advanced agricultural systems. The introduction or evolution of herbicide-resistant herbaceous populations is a serious issue for specific herbicides that encourage the use of common herbicides. But the main problem with general herbicides is the inability to use them during field crop cultivation. Due to this dilemma, as well as the adverse effects of weeds on yield and quality of crops, projects aimed at the development of herbicide-resistant transgenic plants are necessary. This reduces the consumption of pesticides in agriculture and reduces production costs through lower consumption of poison and the lack of employment of workers and weeding. The production of transgenic herbicide resistant plants is one of the priorities of agriculture and biotechnology in the world as well as in Iran to reduce their consumption of agricultural pesticides and production costs.
  Keywords: Herbicides, Transgenic herbs
 • Moosa Vatandoost, Masood Didarkhah* Pages 129-138
  Today, the production of embryos in farm animals is carried out through the supravoluation of female animal substances, or through the maturation, fertilization and extracorporeal culture of oocytes during the three stages of IVM, IVF and IVC. In humans, all the initial efforts to reach the blastocyst stage failed with the use of classical culture environments. The dynamic conditions within the body of living organisms are such that it is usually possible to reconstruct it in cultivated environments and in the external conditions it is not optimally provided. The same issue, as well as the nature of the collaborative system, somehow gave rise to incentives to test the ability of this method to produce blastocyst in external conditions. Long-term oocyte preservation and storage of patients at risk for loss of ovarian function are one of the main reasons for freezing Oocytes are human, and this has also extended to valuable animal animals in other species. Effective freezing of oocytes can also facilitate many specific reproductive techniques.
  Keywords: extracorporeal culture, fertilization, IVF