فهرست مطالب

پژوهشنامه انقلاب اسلامی - پیاپی 29 (زمستان 1397)
 • پیاپی 29 (زمستان 1397)
 • 250 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1398/01/07
 • تعداد عناوین: 10
|
 • حسن بشیر، محمدرضا آقایانی چاوشی * صفحات 1-22
  امام خمینی، هر ساله با فرا رسیدن موسم حج به منظور استفاده مطلوب از این ظرفیت عظیم، پیامی را به این کنگره انسانی- اسلامی ارسال می کردند و پس از ایشان نیز مقام معظم رهبری این رویه را دنبال کردند. این مقاله در وهله نخست در پی استخراج دیپلماسی گفتمانی امام و مقام معظم رهبری در زمینه حج به عنوان یکی از مهم ترین راهکار های صدور انقلاب و نفوذ جمهوری اسلامی در جهان است. در مرحله بعد، به دنبال یافتن تفاوت ها یا شباهت های دیپلماسی گفتمانی امام و رهبری است و نهایتا نگاهی خواهد داشت به تاثیرات این دیپلماسی در عرصه های مختلف. به این منظور کلیه پیام های ارسال شده امام به کنگره حج، از زمان پیروزی انقلاب تا رحلت ایشان و همچنین پیام های رهبری به این کنگره از سال 1369 تا 1397 به عنوان اصلی ترین و مرتبط ترین منابع موجود در این خصوص با روش عملیاتی تحلیل گفتمان، موسوم به پدام مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان می دهند که اصلی ترین محور های دیپلماسی گفتمانی امام را توحید، عدم جدایی دین از سیاست، وحدت مسلمین، استکبار ستیزی، حرکت های استکباری غرب، حمایت از مستضعفین و مظلومین و صدور انقلاب تشکیل می دهد. مقام معظم رهبری نیز علاوه بر این موارد، محور های کلیدی دیگری نظیر حمایت از فلسطین، بیداری اسلامی، مبارزه با تهاجم فرهنگی، مقاومت و پایداری، فرصت سازی های حج و مشکلات جهان اسلام را مطرح کرده است. در نتیجه مقام معظم رهبری دیپلماسی گفتمانی امام را بسط و گسترش داده است. هر یک از موارد نامبرده شده در نفوذ آرمان های اسلامی نزد سایر ملل موثر بوده است
  کلیدواژگان: دیپلماسی گفتمانی، وحدت مسلمین، کنگره حج، امام خمینی، مقام معظم رهبری
 • ملیحه حاجی حسن *، زاهد غفاری صفحات 23-43
  در فرآیند انقلاب، نقش رهبری اعم از رهبر ایدئولوگ، بسیج گر،بنیانگذاری به صورت گسترده ظاهر می شود و در این میان نقش بنیانگذاری بسیار برجسته است. چرا که بعد از پیروزی انقلاب، ساختن جامعه آرمانی مدنظر از اهمیت خاص برخوردار است. هدف اصلی این مقاله مطالعه رهبری امام خمینی (ره) خصوصا در نقش بنیانگذاری است. برای نگارش مقاله از روش تحلیل اسنادی و ابزار فیش برداری استفاده شده است. نگارنده با روش تحلیل اسنادی و بررسی متون کتب، مقالات و پایان نامه ضمن معرفی نقش امام به عنوان رهبر بنیانگذار، به ارائه چگونگی مدیریت ایشان بعد از پیروزی پرداخته است. در این مقاله از نظریه هافر استفاده شده که برای رهبری در انقلاب، نقش بنیادین در نظر می گیرد و رهبران را به سخنور، فرمانده و مردان عمل تقسیم می کند. بنابراین امام (ره) ابتدا با تشخیص موقعیت مناسب و بیداری مردم، پرچم رهبری انقلاب را بر دوش گرفتند وبا برخورداری از جایگاه دینی واقتدار سیاسی توانستند به نحو بارز در نقش بنیانگذاری و مدیریت ظاهر شده و ایفای نقش کنند و جامع ترین نظام ،یعنی جمهوری اسلامی را در عرصه جهانی تشکیل دهند. و توانستند با استفاده از منظومه دینی خود به ترکیب اسلام سیاسی در کاربست نظام جمهوری اسلامی ایران بپردازند.و نظامی نوین و کار آمد در عرصه جهانی معرفی نمایند.
  کلیدواژگان: رهبرانقلابی، انقلاب، رهبرایدئولوگ، رهبربسیج گر، رهبربنیانگذار
 • احمد لعبت فرد *، طاهره ظفری صفحات 45-65
  حوادث و رویدادهای بسیاری در فرایند انقلاب اسلامی رخ داده که معلول اراده ملت بوده و بر روند انقلاب تاثیر فراوانی داشته است، یکی از این حوادث واقعه هفده شهریور پنجاه و هفت است، که از مهمترین رخدادهای این مقطع از تاریخ سیاسی معاصر ایران به شمار می رود، که هنوز تحلیلی منسجم پیرامون ارتباط و نتایج آن با انقلاب اسلامی انجام نشده است. بنابراین ضرورت انجام پژوهشی مستقل پیرامون موضوع واقعه هفده شهریور و پیامدهای آن، همچنان وجود دارد. این مقاله با استفاده از روش پژوهش های تاریخی مبتنی بر اسناد و مدارک آرشیوی، در صدد آن است که برای پرسش ذیل پاسخی مناسب بیابد و به بررسی و تبیین این موضوع و پرسش بپردازد، از این رو علاوه بر بررسی و تبیین پیامدهای داخلی واقعه هفده شهریور به تبعات و تاثیرات آن بر روند پیروزی انقلاب اسلامی پرداخته می شود. با توجه به یافته‏ها، این واقعه در ساختار سیاسی، اقتصادی و نظامی کشور دارای تاثیر بوده است و تزلزل در ارتش به عنوان مهمترین رکن قدرت رژیم پهلوی، گسترش اعتصابات، فلج شدن اقتصاد و تحکیم رهبری امام خمینی از مهمترین پیامدهای آن می باشد و بر اساس یافته های حاصل از پژوهش، این رویداد عامل تدوام مبارزات مردم و تسریع سقوط رژیم گردید.
  کلیدواژگان: انقلاب اسلامی، امام خمینی، میدان ژاله، جمعه سیاه، اعتصابات
 • غلام عباس رفیعی*، ابراهیم برزگر صفحات 67-87
  امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یکی از احکام اجتماعی اسلام ، دارای چنان ظرفیت عظیمی است که حرکت آفرینی و بسیج مردمی برای دست زدن به قیام و انقلاب ، تنها بخشی و البته بخش اعظم آن می باشد . این ظرفیت در قیام موسی بن عمران (ع) جلوه هایی از توان خود را در مواجه با فرعون و بسیج بنی اسرائیل و هجرت تاریخی آنها به نمایش گذارد . در انقلاب اسلامی هم توسط عالمی دینی و مجتهدی زمان شناس یعنی امام خمینی (ره) برای انسجام بخشی و سازماندهی ملت ایران در برابر منکر زمامدار فاسد به کار گرفته شد . نتیجه هر دو حرکت سرنگونی ساختار سیاسی و دست یابی به قدرت و ایجاد نظامی سیاسی بر مبنای دین و معارف الهی بوده است .
  آنچه این مقاله در صدد تبیین آن است ، چگونگی کاربرد این فریضه در حوزه اجتماع و جلوگیری از مفاسد کلان سیاسی و اجتماعی و بهره برداری از ظرفیت آن برای ایجاد انقلاب و نظام سازی با تاکید بر دو مورد سبک زندگی موسوی و رفتار سیاسی امام خمینی می باشد .
  کلیدواژگان: امر به معروف، نهی از منکر، زمامدار فاسد، نظارت همگانی، اصلاح
 • علی آجورلو*، مجتبی مقصودی صفحات 89-112
  سیاست دفاعی، برآیند عوامل کمی و کیفی داخلی و خارجی است. علاوه بر تهدیدات نظامی خارجی و متغیرهای محسوس داخلی؛ نظیر ساختار سیاسی نظامی، بودجه دفاعی، سلاح، تجهیزات و جمعیت، متغیرهای نامحسوس؛ همانند باورها، عقاید، ارزشها، هنجارها، آداب و رسوم و تجربیات تاریخی نیز در شکل گیری آن نقش آفرین هستند.
  تامل در رفتارهای دفاعی، توجه به اسناد بالادستی و تعمق در اندیشه حضرت امام(ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی
  (مدظله العالی) بیانگر این است که: بازدارندگی همه جانبه مفهوم کانونی سیاست دفاعی جمهوری اسلامی ایران است و متعارفگرایی نیز تعین بخش ماهیت ابزارهای دفاعی آن به شمار می رود.
  هدف اصلی این مقاله، بررسی نقش هویت در شکل گیری بازدارندگی همه جانبه و متعارف گرایی در سیاست دفاعی جمهوری اسلامی ایران است.
  این مقاله مبتنی بر رویکرد کیفی و به شیوه کتابخانه ای و همچنین مصاحبه نیمه ساختاریافته اجرا شده است. تجزیه تحلیل داده ها به روش «تحلیل مضمونی» گزاره های کلیدی و ایجاد رابطه همبستگی معنادار میان آنها انجام شده است.
  نتایج حاصل از یافته های تحقیق گویای این است که: اسلام گرایی حاکم بر نظام معنایی جمهوری اسلامی ایران، نقش محوری در شکل گیری بازدارندگی همه جانبه و متعارف گرایی ایفا می کند؛ این نقش آفرینی از طریق ادراک نقش ملی «دولت سرمشق» و در راستای تحقق منافع دفاعی امنیتی این کشور صورت می گیرد و رهیافت فرهنگی با محوریت نظریه سازهانگاری، دستگاه نظری مناسب برای تحلیل این ساحت از سیاست دفاعی ایران می باشند.
  کلیدواژگان: هویت، سیاست دفاعی، بازدارندگی، بازدارندگی همه جانبه، متعارف گرایی
 • مهدی پورجعفری صدرآباد *، محمدحسین زارع زاده، اصغر افتخاری صفحات 113-138
  بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، کشور برای تامین امنیت به عنوان مهمترین عامل حیاتی سیاسی، نیازمند بود نهادی را تشکیل دهد و با رهبری و مدیریت صحیح به بحران، آشوب و ناامنی خاتمه دهد. لذا رهبران انقلاب اسلامی نهاد خودجوش و مردمی به نام کمیته انقلاب اسلامی را تاسیس و ریاست آن را بر عهده آیت الله مهدوی کنی گذاردند. کسی می توانست، بحران های داخلی چندجابنه کشور از جمله گروهک ها، منافقین، ضدانقلاب، سلطنت طلبان و.. که هر روز در گوشه ای از کشور خرابی به عمل می آوردند را سامان دهد که بتواند با رهبری و مدیریت دقیق و به کارگیری نیروهای انقلابی با توطئه ها مقابله نماید. نگارندگان به دنبال پاسخ به این پرسش هستند که اصول مدیریت آیت الله مهدوی کنی برای اداره کمیته انقلابی اسلامی در شرایط کاملا بحرانی کشور چه بوده است؟ برای پاسخ به این پرسش، ابتدا سوالات فرعی که شامل: نحوه ی برنامه ریزی، سازماندهی، مدیریت منابع انسانی، هدایت و کنترل ایشان به چه ترتیبی بوده است را با استفاده از روش تحلیل محتوا استخراج نمودند. که نتایج تحقیق نشان می دهد؛ آیت الله مهدوی کنی برای هدایت و رهبری کمیته دو رسالت عمده را برای خود مشخص کرده اند. اول با به کارگیری روش های درست مدیرتی در چهارچوب مبانی فقه اسلامی وظایفی که برای ایشان معین شده است را اجرا نماید و ثانیا از ظرفیت نهاد کمیته انقلاب اسلامی در جهت کادرسازی نیروهای انقلابی و مومن مبادرت ورزد.
  کلیدواژگان: کمیته انقلاب اسلامی، آیت الله مهدوی کنی، اصول مدیریت، رهبری
 • فرزانه دشتی *، محمد رحیم عیوضی صفحات 139-166
  تقویت همگرایی و انسجام ملی، یکی از مقولات اساسی هر حکومتی است. امروزه جهانی شدن با جریان آزاد اطلاعات و گسترش روزافزون فن آوری ها، ارتباطات و تغییر در تعاملات از سطح خرد تا کلان، چالش ها و فرصت هایی را در مقابل جامعه جهانی ایجاد نموده است. در حوزه قومیت ها، همچون سایر حوزه ها، روند جهانی شدن می تواند تاثیرات متفاوتی بر جای بگذارد و در هر حال موجبات تغییر را فراهم نموده است و آن چه مهم به نظر می رسد، بازاندیشی و بازنگری در سیاست گذاری در قبال قومیت ها را الزامی ساخته است. در این تحقیق با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی و به صورت کاربردی پس از انجام مطالعات نظری تلاش گردیده است عوامل مرتبط و موثر بر سطح ارتقا همگرایی اقوام در سه مولفه سیاسی- امنیتی، اقتصادی و فرهنگی- اجتماعی شناسایی و در ادامه با مشاوره با برخی افراد خبره و صاحب نظر مرتبط با موضوع و اخذ نظرات ایشان، پرسشنامه ای جهت اخذ نظرات جامعه آماری تنظیم گردید. جامعه آماری 214 نفر بود. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران و خطای 1/0، 66 نفر تعیین گردید. داده ها با آزمون های t تک نمونه و آزمون فریدمن و نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد. نتایج تحقیق نشان داد که تمامی مولفه ها بر همگرایی اقوام ایرانی موثرند. همچنین مولفه سیاسی و امنیتی بیشترین تاثیر را در همگرایی اقوام ایرانی دارد.
  کلیدواژگان: جهانی شدن، همگرایی، تنوع قومی، امنیت، ایران
 • علیرضا حیدرزاده * صفحات 167-180
  موضوع حکم در منابع فقه سیاسی کارکرد حداکثری داشته است(تاریخچه)اما از حیث پتانسیل معنا شناختی کمتر واکاوی گردیده است وبه متعلق حکم بیشتر توجه گردیده است (پیشینه)این نوشتاربه دو امر میپردازد اولاارزیابی مفهوم شناسی حکم وخا لص سازی معنا شناسی آن از مفاهیمی مانند فتوا وثانیا تاثیر این نوع واژه کاوی در فهم احکام مخصوصا احکام حکومتی در جهت ایجاد فرایند پیش برنده ساختارهای حکومتی(مساله) لذا پرسش اصلی این است که واکاوی معناشناختی حکم چگونه میتواند در فهم احکام حکومتی وتاثیر آن در ساختار حکومت اسلامی موثر باشد(سوال) حکم نسبت به متعلق خود دارای معنایی متفاوت نیست گرچه طبق متعلقاتش دارای تعاریفی خاص میباشد(فرضیه)این مقاله با واضح سازی مفهو.می به عنوان یک مدل ساختاری ،به دنبال رسیدن به یک فهم دقیق وواضح از معنای حکم در جهت فهم احکام حکومتی میباشد .(هدف) این پژوهش به صورت کیفی (کتابخانه ای و فیش برداری) انجام پذیرفته و با توجه به منابع معتبر علمی به ارزیابی و تحلیل ساختار واژه حکم پرداخته تا زمینه نگرشی نو به مباحث فقه سیاسی را فراهم آورد(روش) عدم توجه به ساختار معنا شناختی بعضی از مفاهیم کاربردی از جمله مفهوم حکم باعث میگردد در استفاده از این مفاهیم دچار اشتباهات فاحش معنا شناختی گردیم(یافته) چار اشتباهات فاحش معنا شناختی گردیم(یافته) چار اشتباهات فاحش معنا شناختی گردیم(یافته)
  کلیدواژگان: حکم، احکام اولیه، احکام ثانویه، احکام حکومتی، فتوا
 • ابراهیم کلانتری *، سید سعید موسوی صفحات 181-204
  از جمله مسائلی که پیرامون اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) بدان پرداخته شده، بررسی تغییر یا تغییرات رخ داده در نظریه ولایت فقیه ایشان از ابتدا تا انتهای حیات فکری ایشان است. علت ورود به این بحث، عباراتی از کتاب کشف اسرار ایشان است که برخی مدعی تفاوت ماهوی آن با سایر آثار نوشتاری و گفتاری ایشان در دوره های بعدی حیات فکری وی شده اند. در این پژوهش که به روش استنادی تحلیلی به انجام رسیده است با مراجعه به آثار و بیانات امام خمینی(ره) از ابتدا تا انتهای حیات پر برکت ایشان، نظریه ولایت فقیه و مبانی آن در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)، به صورت جداگانه مورد مطالعه قرار گرفته است. نتیجه ای که از این تحقیق حاصل شد، عدم تفاوت در اصل نظریه با همه مبانی آن است. بیشترین اختلاف، که عمدتا بین کشف اسرار با دیگر منابع و یا سیره عملی امام دیده می شود، دو مورد است؛ یکی اجمال و تفصیل در تبیین این اندیشه در منابع متقدم و متاخر و دیگری ساختار و نظام سازی و به تعبیر دیگر روش اعمال حاکمیت فقیه است که در مرحله اجرا و عینیت یافتن آن در متن جامعه به کمال رسیده است.
  کلیدواژگان: امام خمینی (ره)، اندیشه سیاسی، ولایت فقیه، تطور، کشف اسرار، اعمال حاکمیت، ساختار حکومت
 • صادق میرویسی نیک *، سید مرتضی هزاوه ای صفحات 205-229
  انقلاب اسلامی ایران رخدادی در چارچوب هویت ایرانی- اسلامی و داعیه دار سامانی از توسعه و پیشرفت تمدنی بر اساس این هویت ملی و دینی بود. اما امروزه علی رغم گذشت چهار دهه بحث در مبانی و اصول توسعه و پیشرفت اسلامی از یک سو و پشت سر گذاشتن شش برنامه جامع توسعه از سوی دیگر، شاهد شکاف میان واقعیت تاریخی و اجتماعی انسان ایرانی با این مبانی و پیشرفت مورد نظر می باشیم. بررسی منطق درونی این ناسازه یکی از مهمترین هدف های پژوهش حاضر می باشد. این مقاله در صدد است با استفاده از روش تحلیلی و در چارچوب نظریه اسپریگنز پرتوی بر منطق درونی برنامه های توسعه در ایران پس از انقلاب افکنده و ارتباط راهبرد اقتصادی این برنامه ها را با هویت ایرانی- اسلامی بررسی نماید. نگارنده با فرض گسست ناپذیری مفاهیم «هویت»، «عدالت» و «توسعه» در منطق اندیشه سیاسی، به بررسی ناسازواری راهبرد اقتصادی برنامه های توسعه و سیاست تعدیل اقتصادی با هویت ایرانی - اسلامی پس از انقلاب می پردازد. در پایان نیز با ارائه رویکرد قابلیتی آمارتیاسن به توسعه، به بررسی برخی امکانات آن در پرادزش الگوی توسعه مورد نظر در گفتمان انقلاب اسلامی خواهیم پرداخت.
  کلیدواژگان: انقلاب اسلامی، هویت، عدالت، توسعه، قابلیت
|
 • Hassan Bashir, mohammadreza aghayani chavoshi * Pages 1-22
  Imam Khomeini with the coming of the hajj in order to make optimal use of this huge capacity sent a message to this human-Islamic assembly every year and after imam, the Supreme Leader continued this path. This paper primarily seeks to extract the discursive diplomacy of Imam and the Supreme Leader in Hajj as one of the most important ways of issuing the revolution and influence of the Islamic Republic in the world. Next, look for the differences or similarities between discursive diplomacy of Imam and the Supreme Leader and finally, it will look at the effects of this diplomacy in various fields. For this purpose all messages sent by Imam to the Hajj assembly, from the time of the revolution to his death, as well as the messages of the supreme leader to the assembly from 1990 to 2018 as the most relevant and main resource available in this regard were studied using the Practical Discourse Analysis Method, known as PDAM. The results showed that the main principles of the discursive diplomacy of Imam Khomeini include monotheism, the impossibility of separating religion from politics, the unity of Muslims, fighting against imperialism, Western imperialistic movements, supporting the oppressed, and spreading the revolution. Supreme Leader, in addition to these issues, raised other key issues such as supporting Palestine, Islamic awakening, fighting against cultural invasion, resistance, creating opportunities through Hajj and the problems of the Islamic world. As a result, the Supreme Leader has expanded Imam's discourse diplomacy. Each of these cases has been effective in influencing Islamic ideals with other nations.
  Keywords: Discourse diplomacy, Unity of Muslims, Hajj assembly, Imam Khomeini, Supreme Leader of IR
 • malihe hajihasan *, zahed ghafari Pages 23-43
  In the process of revolution, the role of leadership, such as ideologue leader, basijer, founder, appears extensively, and in the meantime, the founding role is very prominent. Because after the victory of the revolution, building an ideal society is of particular importance. The main purpose of this paper is to study the leadership of Imam Khomeini, especially as the founder. For writing the paper, documentary analysis and scrimming tools have been used. Writer with The method of analyzing the documents and reviewing the texts of books, articles and dissertations, while introducing the role of Imam as the founder leader, is to present how to manage them after victory. In this paper, Huffer's theories are considered to play a fundamental role in leadership in the revolution, and divide leaders into lecturers, commanders and men. Thus, the Imam, firstly, with the recognition of the proper position and awakening of the people, took the flag of the leadership of the revolution and, having a religious status, could clearly manifest themselves in the role of founding and managing, and the most comprehensive system, the Islamic Republic In the global arena.By using their religious system, they were able to combine political Islam in the application of the Islamic Republic of Iran and introduce a new and well-functioning military in the global arena.themselves in the role of founding and managing, and the most comprehensive system, the Islamic Republic In the global arena.By using their religious system, they were able to combine political Islam in the application of the Islamic Republic of Iran and introduce a new and well-functioning military in the global arena.themselves in the role of founding and managing, and the most comprehensive system, the Islamic Republic In the global arena.By using their religious system, they were able to combine political Islam in the application of the Islamic Republic of Iran and introduce a new and well-functioning military in the global arena.
  Keywords: Revolutionary leaders, revolution, ideologue leader, supreme leader, leader of the founder
 • ahmad lobatfard*, tahereh zafary Pages 45-65
  Many events and events took place in the process of the Islamic Revolution, which was caused by the will of the nation and had a great impact on the process of revolution. One of these events was the 17th of september, 1958, which is one of the most important events of this period in contemporary political history of Iran. Rood, which has not yet done a coherent analysis of its relationship and its results with the Islamic Revolution. Therefore, the necessity of conducting independent research on the subject of the 17th of September and its consequences remains. This paper, by using historical archival method based on archival documents, seeks to find an appropriate answer to the following question and to investigate and explain this issue and question, therefore, in addition to examining and explaining the internal consequences of the event Seventeen Shahrivar will be discussed and its effects on the victory of the Islamic Revolution. According to the findings, this event has had an impact on the political, economic and military structure of the country, and the shakiness of the army as the main pillar of the Pahlavi regime, the spread of strikes, the paralysis of the economy, and the consolidation of Imam Khomeini's leadership are among the most important of its consequences. According to the findings of the study, this event contributed to sustaining the struggles of the people and accelerating the collapse of the regime.
  Keywords: Islamic Revolution, Imam Khomeini, Jaleh Square, Black Friday, Strikes
 • GHolam Abbas Rafiei *, Ebrahim Barzegar Pages 67-87
  The promotion of virtue and prevention of vice as one of the social precepts of Islam includes such a great capacity that public movement and mobilization for embarking on uprising and revolution are only one part of it which is, of course, the greatest part. This capacity showed some of its power manifestations in the Musa Ibn Imran’s Uprising when confronting Pharaoh, mobilizing Israelites and their historical migration. The same element was used in the Islamic Revolution of Iran by the religious scholar and Mujtahid, Imam Khomeini, to integrate and organize the nation of Iran against the atheist corrupt ruler. The outcome of both movements has been overthrowing of political structure and achieving power and creating a political system based on religion and divine teachings.
  The present paper intends to illustrate how this virtue is applied in a community and prevention of social and political macro-corruptions as well as exploiting its capacity to create a revolution and systematization with an emphasis on two lifestyles of Musavi and Imam Khomeini’s political status.
  Keywords: the Promotion of Virtue, the Prevention of Vice, Corrupt Ruler, Public Surveillance, Amendment
 • Ali Ajurloo *, mojtaba maghsoudi Pages 89-112
  Defense policy is the result of both quantitative and qualitative internal and external factors. In addition to foreign military threats and perceptible domestic variables; such as military and political structure, budget, weapons, equipment and population, imperceptible variables; including opinions, beliefs, values, norms, customs and historical experiences contribute to its formation.
  Reflecting on defensive behaviors, paying attention to upper documents and contemplating the Thought of Imam Khomeini and the Supreme Leader of the Islamic Revolution indicate that:all-round deterrence is the Focal concept of defense policy of the I.R. Iran and conventionalism determines the nature of its defense instruments.
  The main objective of this paper is to examine the role of identity in the formation of all-round deterrence and conventionalism in the defense policy of the I. R. Iran. This paper is based on a qualitative approach and carried out through the library method as well as semi-structured interview. Data analysis has been done by means of “thematic analysis” of key propositions and establishing a meaningful correlation between them.
  The results of the research findings show that: Islamism dominates the I. R. Iran's semantic system plays pivotal role in the formation of all-round deterrence and conventionalism; this role-playing through the perception of the national role of the “Role Model State” and in pursuit of fulfilling the country's defense-security benefits and the cultural approach based on constructivist theory is a suitable theoretical device for analyzing this area of Iran's defense policy.
  Keywords: Identity, Defense Policy, Deterrence, All-round Deterrence, Conventionalism
 • mahdi pourjafarisadrabad *, Mohammadhosin Zarezade, asghar eftekhari Pages 113-138
  After the victory of the Islamic Revolution of Iran, the country needs to establish an institution to ensure security as the most important political factor and to end the crisis, chaos and insecurity with proper leadership and management. Therefore, the leaders of the Islamic Revolution instituted a spontaneous and popular body called the Islamic Revolutionary Committee and presided over by Ayatollah Mahdavikini. One could arrange the country's many-sided domestic crises, including groups, hypocrites, counterrevolutionaries, royalists, etc., which erupted every day in the corner of the country, to deal with the plight of directing and managing the revolutionary forces. The authors seek to answer the question of what the principles of management of Ayatollah Mahdavi Keni for the administration of the Islamic Revolutionary Committee in a state of absolutely critical state? To answer this question, firstly, using the content analysis method, extracted sub-questions that included: how to plan, organize, manage human resources, and direct their control. Which shows the results of the research; Ayatollah Mahdavikani has identified two major missions for the guidance and leadership of the committee. First, by implementing the proper methods of management in the framework of the principles of Islamic jurisprudence and the tasks assigned to them, and second, the capacity of the institution of the Islamic Revolutionary Committee for the codification of revolutionary and believer forces.
  Keywords: The Islamic Revolutionary Committee, Ayatollah Mahdavikani, Principles of Management, Leadership
 • farzaneh dashti *, mohammad rahim eyvazi Pages 139-166
  Strengthening national convergence and coherence is one of the basic issues of any government. Today, globalization has created challenges and opportunities for the global community with the free flow of information and the ever-increasing spread of technology, communication and change in interactions between micro and macro. Pluralism is recognized as the main axis of understanding and analyzing the blend of globalization and its fate. globalization has absorbed all the countries around the world. The subject of political, economic, technological, and technological development of the 21st century is not limited to any group, nation or government, but is an issue that is all affected and affected by it In the area of ethnicity, as in other areas, the process of globalization can have different effects and, in any case, has brought about change, and what seems important is the need for rethinking and reviewing ethnicity policies.The process of globalization, the importance of borders and the state of the state, has challenged nations and undermined ties between the state and citizens, and has pushed all national governments to maintain their integrity in the form of a nation-state.Iran, as a multi-ethnic country with a unique civilization background, has always faced a wide variety of subcultures in its cultural range, and it has not been the exception. In this research, using descriptive-analytical method and applied after theoretical studies, efforts have been made to identify relevant and effective factors on the level of integration of peoples in three political, security, economic, and socio-cultural components, and then with counseling. A questionnaire was used to collect the opinions of the population of the society in order to obtain the opinions of the population. The questionnaire was carried out in the population of 214 people and the sample size was 66. After receiving their opinion using the techniques and statistical methods has been analyzed, and we will continue to summarize and make suggestions.
  Keywords: globalization, convergence, ethnic diversity, security, Iran
 • Ebrahim kalantari *, seid saeid mosavi Pages 181-204
  One of the issues surrounding Imam Khomeini's political thought, and in particular the theory of Velayat-e faqih, is to examine the changes or changes that have occurred in this thought from the beginning to the end of their intellectual life. The reason for entering this discussion is the phrase from the discovery of his secrets, whose appearance is different from their other views. In this essay, the principles of Velayat-e faqih's theory and its principle are cemented and analyzed by referring to Imam Khomeini's works and statements separately.
  The result of this research is the lack of a difference in the principle of theory with all its foundations.
  The result of this research is the lack of a difference in the principle of theory with all its foundations. The greatest difference, which can be seen mainly between the discovery of secrets and other resources and the function of the Imam, is twofold; one is an outline of the expression of this thought in earlier and later sources, and the structure and systematization, and in other words, the method of exercising jurisprudence It is fully implemented in the stage of its implementation and its objectification in the context of society.dr ebrahim kalantari
  Keywords: Imam Khomeini (ra), political thought, velayat-e faqih, change
 • sadegh mirvisinik *, sayed morteza hazavei Pages 205-229
  The Islamic Revolution of Iran was an event hapened within framework of Iranian-Islamic identity ، claiming a system of development and civilization based on this national and religious identity. But today, despite four decades of discussion on the principles of Islamic development and progress on one hand, and expriencing six comprehensive development programs on the other hand, we stil see space between historical and social reality of Iranian people with these basic principles and advancements. Inspection of internal logic of this paradoxical phenomenon is one of the most important goals of this research.The main aim of this article is discussion on the internal logic of development programs in post-revolutionary Iran in the framework of Spragens theory using an analytical approach, and the relation between their economic strategy and Iranian-Islamic identity has been investigated, as well. We have investigated the paradoxical economic development strategy with Iranian-Islamic identity after the Islamic Revolution while the concepts of “identity", "justice" and "development" are assumed inseparable. Finally, according to the capability approach of Amartya Sen to development, examine some of Possibilities in the Processing pattern of development in the Islamic Revolution Discourse.
  Finally, according to the capability approach of Amartya Sen to development, examine some of Possibilities in the Processing pattern of development in the Islamic Revolution Discourse.
  Keywords: Islamic Revolution, Identity, Justice, Development, Capability