فهرست مطالب

طب سنتی اسلام و ایران - سال نهم شماره 4 (زمستان 1397)
 • سال نهم شماره 4 (زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/12/10
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مریم صالحی، زهره ابوالحسن‏ زاده، ابوذر کاظمی، احمد غلامی*، عبدالعلی محقق‏ زاده* صفحه 277
  سابقه و هدف

  با گسترش روزافزون طب سنتی و متعاقب آن استفاده از داروهایی که فرآورده دارویی طب سنتی خوانده می‌شوند و همچنین افزایش مقبولیت این نوع از داروها در بین مردم، اهمیت بررسی ویژگی‌های کنترلی فرآیند ساخت این‏گونه داروها نمود بیشتری پیدا می‌کند. یکی از مسائل مهمی که از منظر تولید صنعتی داروها واجد اهمیت بسیار است، کنترل میکروبی است. تا کنون مطالعات کمی بر روی کنترل‌های این‌گونه فرآورده‌ها انجام شده است. این مطالعه با هدف بررسی محتوای میکروبی و همچنین محتوای پروبیوتیک فرآورده‌های ترکیبی سنتی ایران صورت گرفت.

  مواد و روش‌ها:

  در این مطالعه مقطعی که از اسفندماه 1396 تا مهرماه 1397 در شهر شیراز انجام شد، تعداد 27 فرآورده مختلف به صورت تصادفی از سلامتکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز تهیه شد و محتوای کلی باکتری‌های هوازی زنده، وجودداشتن یا وجودنداشتن میکروارگانیسم‌های پاتوژن از جمله «استافیلوکوکوس ارئوس»، «اشرشیا کلای»، «سودوموناس ائروژینوزا»، «سالمونلا»، «شیگلا» و تعداد کلی مخمرها و قارچ‌ها، طبق روش اعلام شده در فارماکوپه، با رقیق‌سازی متوالی نمونه‌ها و سپس کشت نمونه‌ها به روش پلیت گسترده در محیط کشت‌های مناسب و همچنین اعتبارسنجی روش کنترل میکروبی، بررسی شد. علاوه بر این وجود یا عدم وجود «لاکتوباسیلوس‌ها» نیز، به روش ذکر شده در بالا، بررسی شد.

  یافته‌ها:

  نتایج کشت‌های میکروبی حاکی از آن بود که تمام 27 فرآورده تحت مطالعه، حداقل معیارهای مقبول محتوای میکروبی، از نظر فارماکوپه اروپا (2017) را دارا می‌باشند. همچنین 6 مورد از فرآورده‌ها، به‌عنوان فرآورده‌های حاوی «لاکتوباسیلوس» شناسایی شدند.

  نتیجه‌گیری:

  به‌طور کلی، برمبنای مطالعه حاضر، نبود آلودگی میکروبی فرآورده‌های سنتی سلامتکده طب سنتی شهر شیراز و انطباق آن با استانداردهای روز دنیا برای تولید صنعتی داروها نشان داده شد. حضور «لاکتوباسیلوس‌ها» در این فرآورده‌ها نشان داد که با مطالعات بیشتر در زمینه شناخت محتوای پروبیوتیکی ترکیبات فرآورده‌های سنتی و پتانسیل‌های آن‌ها، می‌توان از این ترکیبات به عنوان یک عامل موثر در تولید پروبیوتیک‌ها استفاده کرد و گام‌های بلندتری در جهت تولید محصولات فراسودمند جدید برداشت.

  کلیدواژگان: طب ایرانی، پروبیوتیک، فرآورده های دارویی سنتی، کنترل میکروبی
 • سمیه صادقی، صدیقه یوسف زاده*، سمیه ماهروزاده، سید رضا مظلوم، حسن رخشنده صفحه 287
  سابقه و هدف

  از مشکلات شایع دوران یائسگی کاهش میل و برانگیختگی جنسی است که می‌تواند باعث کاهش کیفیت زندگی زنان شود. با توجه به سوابق مبنی بر تاثیر گرده درخت خرما بر درمان ناباروری و افزایش میل جنسی مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر کپسول گرده خرما بر تهییج و میل جنسی زنان یائسه انجام شد.

  مواد و روش‌ها:

  این یک مطالعه تصادفی، سه سوکور، کنترل شده با پلاسبو بود. 60 زن داوطلب واجد شرایط 40 تا 65 ساله مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر مشهد در این مطالعه شرکت کردند. شرکت‌کنندگان به‌صورت تصادفی در دو گروه مصرف‌کننده کپسول گرده خرما و دارونما به مدت 35 روز قرار گرفتند. ابزار استفاده شده در پژوهش، شاخص عملکرد جنسی زنان با تست (FSFI) بود که بخشی از آن میل جنسی و برانگیختگی جنسی را ارزیابی می‌کرد. در شروع و پس از درمان،  نمرات عملکرد جنسی این دو حیطه بررسی و داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS V.16 و با استفاده از آزمون‎های تی‌‎تست (Independent t-test) و من‏ویتنی تجزیه ‌و تحلیل شدند.

  یافته‌ها:

  در انتهای مطالعه، تفاوت معنی‏داری در متوسط تغییر نمره میل جنسی (p=0/021) و تحریک جنسی (p=0/002) بین دو گروه مشاهده شد.
   
  نتیجه‌گیری:

  یافته‌ها نشان داد مصرف گرده خرما می‌تواند باعث بهبود میل و برانگیختگی جنسی در زنان یائسه شود.

  کلیدواژگان: یائسگی، میل جنسی، برانگیختگی جنسی، گرده خرما
 • الهام بنائی، شهناز پولادی*، مسعود بحرینی، رحیم طهماسبی صفحه 297
  سابقه و هدف

  مهارت‌های ارتباطی به‏عنوان رفتارهایی مهم، فرد را قادر به تعامل موثر کرده و بیانگر سلامت رفتاری و اجتماعی فرد می‌باشند. نظر به اهمیت مهارت ارتباطی در کسب مهارت‌های علمی، این پژوهش با هدف بررسی رابطه مزاج با مهارت ارتباطی در دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی شهر بوشهر در سال 1396 تا 1397 انجام شد.

  مواد و روش‌ها:

  پژوهش حاضر یک مطالعه مقطعی از نوع همبستگی است که بر روی 300 نفر از دانشجویان پرستاری و مامایی شهر بوشهر به صورت تمام‏شماری در سال 1396 تا 1397 انجام شد. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه‌های مزاج‌شناسی مجاهدی (1393) و مهارت ارتباطی کوئین دام (2004) جمع‌آوری و با استفاده از نرم‏افزار SPSS ویرایش 22 با ارائه شاخص‌های توصیفی روش‌های آمار توصیفی و آزمون های کای-دو، T مستقل و تحلیل واریانس یک‏طرفه در سطح معنی‌داری 05/0 تجزیه و تحلیل شد.

  یافته‌ها:

  از بین 300 دانشجو، مزاج سرد و خشک 94 نفر(8/31 درصد)، مزاج سرد و تر 93 نفر (4/31 درصد)، مزاج گرم و تر 55 نفر (6/18 درصد) و مزاج گرم و خشک 54 نفر (2/18 درصد) بودند. میانگین نمره مهارت‌های ارتباطی بالاتر از حد متوسط بود (72/9±21/108). میانگین نمره مهارت‌های ارتباطی به ترتیب در دانشجویان با مزاج سرد و تر (84/6±48/107)، مزاج سرد و خشک (67/10±1/104)، مزاج گرم و تر (43/7±98/112) و مزاج گرم و خشک (42/8±72/112) بود. بین مزاج دانشجویان با مهارت ارتباطی رابطه معنی‌داری مشاهده شد؛ به‌طوری که دانشجویان با مزاج گرم و تر و همچنین مزاج گرم و خشک به نسبت دانشجویان با مزاج سرد و تر و مزاج سرد و خشک از مهارت ارتباطی بالاتری برخوردار بودند (0.001>p).
   
  نتیجه‌گیری:

  نظر به ارتباط مزاج با مهارت‌های ارتباطی پیشنهاد می‌شود توجه به مزاج دانشجویان و برنامه‌ریزی‌های لازم در خصوص اصلاح مزاج به‌منظور افزایش مهارت‌های ارتباطی دانشجویان در نظر گرفته شود.

  کلیدواژگان: مهارت‏های ارتباطی، طب سنتی ایران، مزاج
 • یاسمن واحدی مزدآبادی، محبوبه بزرگی، فاطمه فرجادمند، ماریا بینش مروستی، تهمینه اکبرزاده، مهناز خانوی، مینا سعیدی* صفحه 309
  سابقه و هدف

  در حال حاضر، بیماری های قلبی در زمره بیماری های شایع و مزمن قرار داشته و به‏عنوان یکی از دلایل اصلی مرگ و میر در جهان به‏ شمار می‏روند. درمان بیماری های قلبی هزینه بر بوده و همچنین به دلیل ماهیت مزمن بیماری، عوارض جسمی و روحی فراوانی برای بیمار به همراه دارد. بنابراین، پیشگیری از بیماری های قلبی علاوه بر ارتقاء سلامت افراد، منافع اقتصادی، اجتماعی و فردی بسیاری را نیز در بر خواهد داشت. در این راستا، طب سنتی ایران راهکارهای بسیار کارآمد و کاربردی در خصوص پیشگیری از ابتلا به بیماری های قلبی و درمان آن‌ها ارائه کرده است. بخش عمده‏ای از راهکارهای ارائه شده بر مبنای استفاده از سنگ‌های معدنی می باشد که در این مقاله به آن پرداخته خواهد شد.

  مواد و روش ها

  در این مقاله، نقش سنگ‌های معدنی توصیه شده در طب سنتی ایران به منظور پیشگیری و درمان بیماری‌های قلبی، بحث و بررسی می‌شود. برای این منظور، جستجوی دقیق و نظام مند در مراجع طب سنتی نظیر قانون (ابن سینا)، اکسیر اعظم (اعظم خان چشتی)، معالجات عقیلی (عقیلی شیرازی)، مخزن الادویه (عقیلی شیرازی) و همچنین، بانک‏های اطلاعاتی PubMed, Google Scholar, Scopus, SID Iran medex, Magiran, بدون محدودیت زمانی و نرم‏افزار جامع نور با استفاده از کلمات کلیدی «امراض قلب»، «مفرحات قلبی»، «مقویات قلبی»، «داروهای معدنی»، «Cardiovascular disease»، «Heart disease»، «Prevention»، «Risk factor» و «Non-medicine» صورت گرفت. مطالب مربوط مطابق معیارهای مطالعه، استخراج شده و تجزیه و تحلیل جامع انجام شد.

  یافته ها

  قلب به عنوان یکی از اعضای رئیسه، در طب سنتی ایران بسیار مورد توجه قرار دارد. جهت حفظ و ارتقاء سلامت این عضو، همواره افراد به حفظ آرامش و استفاده از مقویات قلب به‌ویژه بر پایه سنگ‏های معدنی سوق داده می شوند. در این خصوص، یاقوت، طلا، نقره، فیروزه و زمرد نقش بسیار مهمی در ارتقاء سلامت قلب، پیشگیری و درمان بیماری های قلبی داشتند.
   

  بحث و نتیجه گیری

  مطابق منابع طب سنتی ایران، استفاده از سنگ‏های معدنی نظیر طلا، نقره، مروارید، کهربا، بسد (مرجان)، حجر ارمنی، عنبر، یاقوت، لاجورد، فیروزه، عقیق، یشم، لعل بدخشی، زمرد و حدید به صورت مفرد یا مرکب از طرق مختلف شامل خوردن، تعلیق (آویختن)، نگهداشتن در دهان و نگاه کردن به آن‏ها تاثیر درخور توجهی در ارتقاء سلامت قلب داشته و سبب پیشگیری و درمان بیماری های قلبی می‏شوند.

  کلیدواژگان: بیماری های قلبی، پیشگیری، درمان، طب سنتی ایران، سنگ‏های معدنی
 • فاطمه حکیمی*، روشنک مکبری‏نژاد، اسماعیل ناظم، مرتضی مجاهدی، مژگان تن ساز، رسول چوپانی، رضا ایلخانی، مهشید چایچی رقیمی، پریسا جعفری، مینا موحد صفحه 321
  سابقه و هدف

  واژه‌های رطب و یابس، رطوبت و یبوست از کلیدواژه‌های اصلی است که در تبیین کلیه شاخه‎های نظری اعم از امور طبیعیه، اسباب و علل، دلایل و علائم و شاخه‌های عملی طب که مربوط به پیشگیری و درمان است به‌کار رفته است. با وجود اهمیت چنین مبحثی، بخش مجزایی که به تبیین مفهوم آن پرداخته باشد، در متون طب سنتی ایران وجود ندارد. هدف از انجام این مطالعه، تبیین مفهوم رطوبت، انواع رطوبت و علائم ذکر شده برای اقسام رطوبت و نقش آن در تشخیص و درمان است.

  مواد و روش‏ها:

  مطالعه حاضر، یک مطالعه مروری است. در این مطالعه کتب اصلی طب سنتی ایران با استفاده از نرم‏افزار جامع نور با کلیدواژه‌های تر، رطب و رطوبت بررسی شد. همچنین جهت بررسی نظرات محققین عصر حاضر در این خصوص، موتور جستجوهایGoogle Scholar, PubMed, Magiran, SID, Iran medex، با کلیدواژه‌های Damp, Dampness, Humidity, Moistness, Moisture, Wet بررسی شد.

  یافته‌ها:

  در متون طب سنتی ایران، رطوبت گاهی بر کیفیت و گاهی بر ماده رطب دلالت می‌کند. رطوبات به‌طور کلی در دو دسته رطوبات غیربدنی و بدنی قرار می‌گیرند. رطوبات بدنی را می‌توان براساس کیفیت رطوبت، ذات رطوبت، فعل رطوبت و محل آن در چهار دسته کلی قرار داد. براساس کیفیت رطوبت، فعلی که از رطوبت مورد نظر صادر می‌شود، متفاوت است.

  بحث و نتیجه‌گیری:

  تبیین مفهوم رطوبت و شناخت انواع آن و علائم ناشی از آن‌ها، می‌تواند گامی در جهت ارتفاء سطح سلامت در کلیه مراحل پیشگیری، تشخیص و درمان باشد.

  کلیدواژگان: اخلاط، رطوبت، طب سنتی ایران، مزاج
 • محسن باغبانی*، حسن کمار، مریم خیاط کاشانی صفحه 333
  سابقه و هدف

  طب و فلاحت از فروعات دانش طبیعیات‌اند و این خاستگاه مشترک سبب شده تا مبانی و روش‌های کلی حاکم بر آن‌ها یکسان باشد. این پژوهش در پی شناخت اندیشه گذشتگان درباره انواع خاک و روش‌های اصلاح آن و چگونگی ارتباط دانش‌های طب و فلاحت در موضوع اصلاح خاک است.

  مواد و روش‌ها:

  این نوشتار پژوهشی کتابخانه‏ای است که منبع آن، یکی از بخش‌های تازه‌یاب کتاب الشامل فی الصناعه الطبیه قرشی است. در تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش آنالیز محتوا و استخراج جان‌مایه موجود در نمونه‌های مشابه استفاده شده و سپس قواعد و اصول کلی حاکم بر بحث گرد آمده است.

  یافته‌ها:

  طبیعت خاک سرد و خشک است و برای اینکه مناسب کشاورزی باشد نیازمند نور خورشید و آب است تا سردی و خشکی آن تعدیل شود. در خاک‌هایی که از نور کافی و آب لازم به‏طور طبیعی بهره ندارند، لازم است از روش‌های مصنوعی مانند کوددهی، آبیاری و شخم‏زدن استفاده کرد. از این رو، شناخت انواع خاک و اینکه هر یک مناسب با کدام گیاه است و برای آماده‌سازی آن از چه روش‌هایی باید سود برد، اهمیت فراوان دارد.
   
  نتیجه گیری:

  با بررسی موردی شناخت خاک و اصلاح آن از نظر قرشی، نحوه ارتباط دو دانش پزشکی و کشاورزی دانسته می‌شود. این ارتباط در اشتراک فایده و هدف و برخی اصطلاحات کلیدی این دانش‌هاست؛ به‌گونه‌ای که اگر هدف و فایده علم طب را حفظ صحت و درمان بیماری بدانیم، فایده علم فلاحت نیز حفظ نبات و دفع آفات نباتی خواهد بود. برخی روش‌ها و مباحث مشترک نیز در هر دو دانش به چشم می‌خورد. برای نمونه، اطبا سردی و خشکی را با گرمی و تری اصلاح و درمان می‌کنند. همین روش در اصلاح سردی و خشکی زمین با روش‌های اصلاح مصنوعی نیز دیده می‌شود.

  کلیدواژگان: ابن نفیس قرشی، طب سنتی ایران، فلاحت، خاک
 • محبوبه فرخنده ‏زاده*، معصومه دهقان صفحه 347
  سابقه و هدف

  داروسازی (صیدنه) به سبب ضرورت و نیاز همیشگی انسان از قدیمی ترین دانش‌ها در سیر تاریخ علوم و تمدن بشری به‌شمار می رود. ساخت و ترکیب داروها مستلزم شناخت مواد دارویی بود. در میان داروها با منشا گیاهی، حیوانی و مواد معدنی، سنگ‌ها نیز کارکرد دارویی و درمانی داشتند.

  مواد و روش‌ها:

  این پژوهش به شیوه توصیفی- تحلیلی و با تکیه بر متون پزشکی متقدم (فردوس الحکمه، الحاوی، القانون، التصریف، ذخیره خوارزمشاهی) انجام گرفته است. تحقیق حاضر مطالعه ای مروری است که جستجوی کلیدواژگان اصلی آن، حجر و سنگ در متون دست اول پزشکی و نرم‏افزار طب در بازه زمانی پنج‏ماهه انجام شد.

  یافته ها

  مطالعات حاکی از آن است که سنگ‌ها به‏عنوان ماده دارویی در درمان انواع بیماری‌های جسمی، اختلالات روحی و حتی ناراحتی های پوستی تجویز شده اند. نحوه کاربرد سنگ و جواهرات به شیوه استعمال داروی مفرد، ساخت داروهای مرکب، ترکیب در معجون ها و حب ها بوده است. در مواردی پزشکان برای پیشگیری از ابتلا به بیماری و مداوای آن توصیه می کردند که بیمار سنگ به همراه خود داشته باشد.

  نتیجه گیری:

  امروزه به سنگ‌درمانی به‏عنوان دیدگاهی جدید در درمان توجه می‌شود و مطالعات و تحقیقاتی درباره تاثیر سنگ‌ها انجام شده است. با توجه به کارکرد دارویی سنگ‌ها در پیشینه تاریخی دانش پزشکی و داروسازی، می توان از تجربیات و نظرات اندیشمندان مسلمان در این حوزه بهره برد. گرچه کاربرد دارویی سنگ‌ها و کانی‌ها نیازمند مطالعه و روش‌های آزمایشی علمی نوین خواهد بود.

  کلیدواژگان: سنگ درمانی، کانی‏شناسی، متون پزشکی
 • مهلا میرشکار*، مهدیه ابراهیمی، مجید آجورلو صفحه 361
  سابقه و هدف

  اتنوبوتانی ابزاری نیرومند جهت کسب اطلاعات بسیار باارزش از گیاهان دارویی به‌کار برده شده در فرهنگ‌های گوناگون است که زمینه را برای کشف داروهای جدید فراهم می ‌سازد. هدف از این پژوهش شناخت گیاهان دارویی است که در منطقه خاش کاربرد سنتی دارند.

  مواد و روش ها

  این مطالعه مقطعی در دو روستای «ایرندگان» و «کارواندر» واقع در جنوب شهرستان خاش در بهار سال 96، با استفاده از پیمایش های صحرایی، مطالعه باور ها، اطلاعات مردمی و مطالعات اسنادی، شناسایی، دسته بندی و معرفی گیاهان دارویی انجام شد. ابتدا لیست فلورستیک گونه های منطقه تحت مطالعه از اداره منابع طبیعی شهرستان خاش تهیه و با توجه به آن گونه های دارویی بومی منطقه مشخص شد. برای هر گونه نام علمی، نام محلی، اندام مورد استفاده، خاصیت درمانی رایج، نحوه استفاده دارو از طریق پرسشنامه و مصاحبه با افراد محلی معلوم شد.

  یافته ها

  به‌طور کلی 22 گونه گیاه دارویی در منطقه خاش مربوط به 14 خانواده شناسایی شد. شایع‎ترین کاربرد دارویی گیاهان به‌ ترتیب برای مشکلات گوارشی، درد مفاصل، امراض زنانه و بیماری های عفونی بود. مردم منطقه به ‌صورت ویژه گیاهان مختلف نظیر گز، درمنه، پنیرباد و مواردی از این دست را با هم ترکیب و می سوزاندند. خاکستر و دود ناشی از این گیاهان را به‌عنوان یک مسکن خوب و قوی جهت تسکین درد مفاصل استفاده می کردند.

  نتیجه گیری

  تنوع گسترده‌ای از گیاهان دارویی در منطقه خاش وجود دارد که مردم خاش شماری از گیاهان را برای درمان بیماری هایی به‌کار می برند که ویژه این منطقه است. پژوهش پیرامون این گیاهان دارویی می تواند آغازگر راهی برای کشف داروهای جدید در عرصه درمان باشد.

  کلیدواژگان: اتنوبوتانی، خاش، گیاهان دارویی، مصارف سنتی
|
 • Maryam Salehi, Zohreh Abolhasanzadeh, Aboozar Kazemic, Ahmad Gholami*, Abdolali Mohagheghzadeh Page 277

  Background and purpose:

  By increasing the spread of Persian medicine and the consequent use of the related traditional products, the importance of reviewing the control characteristics of these drugs is further enhanced. One of the important controls is microbial control. Also, due to the fermentative nature of some of these products, probiotic microorganisms are likely to be present in traditional medicine products. Accordingly, we decided to review the microbial contamination and probiotic potential of some of these products.

  Methods and Materials:

  In this study which performed during March 2017 to October 2018 in Shiraz-Iran, 27 different traditional medicine products were randomly purchased from Persian medicine Health Center of Shiraz. The total number of products aerobic bacteria and the total number of yeasts and fungus were counted. Also the presence or absence of pathogen microorganisms such as Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella and Shigella were checked out. The method was performed by diluting the samples and then cultivating the specimens with pour plate method in an appropriate specific culture medium. To ensure the results, the microbial control method was validated. In addition, the presence or absence of Lactobacillus was also investigated in the manner described above.

  Results

  The results of microbial cultures showed that all 27 products studied had the least acceptable criteria for microbial content, according to the European Pharmacopoeia 2017. Six samples were identified as the products containing Lactobacillus spp.

  Conclusion

  The presence of Lactobacillus in such products shows the importance of further studies on the probiotic content of such traditional products as a new source for the production of probiotics, and consequently as the new functional products.

  Keywords: Persian Medicine, Probiotics, Traditional Medicinal Products, Microbial Control
 • Somayeh Sadeghi, Sedigheh Yosefzadeh*, Somayeh Mahrozadeh, Seyed Reza Mazloum, d, Hassan Rakhshandeh Page 287

  Background and purpose:

  One of the most common problems in postmenopausal women is sexual interest/arousal disorder in sexual relations which affect their quality of life. Considering the history of pollen of palm trees on treatment of infertility and increasing sexual desire, this study conducted to investigate the impact of date palm pollen capsules on female sexual interest/arousal disorder in menopausal woman.

  Methods and Materials:

  The present triple-blinded, placebo-controlled clinical trial was conducted on 60 menopausal women aged 40-65 years who referred to the health centers in Mashhad. Participants were randomly assigned to two groups. Date palm pollen and placebo capsules prescribed for 35 days. The Female Sexual Function Index (FSFI) instrument was used to assess sexual desire and sexual arousal. At baseline and after treatment, the sexual performance scores of these two domains reviews and data analysis was performed by SPSS (version 16) using the independent t-test and Mann-Whitney U test.

  Results

  After intervention, there was a significant difference in the mean of score changes for sexual desire (p=0/021) and sexual arousal (p=0/002) between two groups.

  Conclusion

  As the findings indicated, the administration of date palm pollen could improve sexual interest/arousal disorder in the postmenopausal women.

  Keywords: Menopause, Sexual Arousal, Sexual Desire, Date Palm Pollen
 • Elham Banaee, Shahnaz Pouladi*, Masoud Bahreini, Rahim Tahmasebi Page 297

  Background and purpose:

  Communication skills as important behaviors enable the person to have an effective interaction and avoid an undesirable response. These communication skills indicate behavior and social health. Considering the importance of communication skills in acquiring knowledge and skills of learners, the aim of this study is to investigate the relationship between temperament and communication skills of nursing and midwifery student of Bushehr University in 2017-2018.

  Methods and Materials:

  The present study is a cross-sectional correlation survey conducted on 300 nursing and midwifery students through census in Bushehr during 2017-2018. The data were collected using questionnaires of Mojahedi temperament (2014) and queendom communication skill (2004). Data were analyzed by SPSS software version 22, using descriptive statistics and analytical tests including Chi-square, independent T test and one way ANOVA considering the significance level of 0.05.

  Results

  Out of 300 students, 94 people possessed cold and dry temperament (31.8%), 93 people had cold and wet temperament (31.4%), 55 people had hot and wet temperament (18.6%) and 54 people had hot and dry temperament (18.2%). Mean score of communication skills was more than average (108.21±9.72). Mean score of communication skills participant in students with cold and wet temperament was 107.48±6.84, cold and dry temperament was 104.1±10.67, hot and wet temperament was 112.98±7.43, and hot and dry temperament was 112.72±8.42. There was a meaningful relationship between the students' temperament and communication skills. Hot and wet-tempered students as well as hot and dry- tempered students had higher communication skills than cold and wet-tempered and cold and dry-tempered individuals (p<0.001).

  Conclusion

  Meaningful relationship between temperament and communication skills suggested that focus of attention should be on student’s temperament and temperament modification planning is required in order to increase the communication skills of students.

  Keywords: Communication Skills, Persian Medicine, Temperament
 • Yasaman Vahedi, Mazdabadi, Mahbubeh Bozorgi, Fatemeh Farjadmand, Marya Binesh Marvasti, Tahmineh Akbarzadeh, Mahnaz Khanavi, Mina Saeedia* Page 309

  Background and purpose:

  Cardiovascular diseases (CVDs) are among the most common and prevalent diseases which are responsible for a majority of the morbidity, mortality, and health care costs worldwide. Hence, prevention and treatment of CVDs is essential for maintaining public health as well as economic benefits. In this respect, Persian medicine (PM) has recommended several practical comments based on the minerals for the prevention and treatment of heart diseases which will be discussed in this paper.

  Methods and Materials:

  This article describes the role of minerals in the prevention and treatment of CVDs according to the comments recommended in PM. The study is based on the systematic search of PM sources such as Al Qanun-fi al-Tibb, Exir-e-Azam, Moalejat-e-Aghili, Makhzan-al-Advieh as well as Pub Med, Google Scholar, Scopus, SID, Iran medex, Magiran, Noor database using keywords: “Heart disease”, “Heart tonic”, “Heart disease”, “Heart recreating”, “Cardiovascular disease”, “Risk factor”, “Prevention”, and “Mineral remedies”. All results were extracted and analyzed comprehensively.

  Results

  Heart is a significant organ known as “chief organ” in PM. In this regard, there are a wide range of useful comments to improve or maintain heart health usually based on the herbal and mineral prescriptions as well as spiritual practice. In the case of minerals, ruby, gold, silver, turquoise and emerald have been found highly effective in the prevention and treatment of CVDs.

  Conclusion

  According to PM, using minerals such as gold, silver, pearl, amber, coral, lapis armenus, ambergris, ruby, azure, turquoise, opal, jade, garnet stone badakhshan, emerald, and iron, alone or in combination with other minerals, leads to the prevention and treatment of cardiovascular diseases. They may be used through different procedures including oral administration, wearing, keeping in mouth, and looking at them.

  Keywords: Cardiovascular Diseases, Prevention, Treatment, Persian Medicine, Minerals
 • Fatemeh Hakimi*, Roshanak Mokaberi Nejad, Esmaeil Nazem, Mortaza Mojahedi, d, Mojgan Tansaz, Rasool Choopania, Reza Ilkhani, Mahshid Chaichi Raghimi, Parisa Jafari, Mina Movahhed Page 321

  Background and purpose:

  Wetness and dryness are among the main keywords that have been used to explain all theoretical basics including physiopathology or semiology and practical branches of medicine that are related to the prevention and treatment. Despite the importance of such topic, a separate section which explains its concept does not exist in the Persian medicine textbooks. The purpose of this study is to explain the concept of wetness and dryness, the types of moisture, and the symptoms mentioned for these types mentioning their role in diagnosis and treatment.

  Methods and Materials:

  In this review study, the main books of Persian medicine were assessed using wet and wetness or moisture keywords. A search in Google Scholar, PubMed, Magiran, Iran medex and SID was also done to investigate the current researches.

  Results

  In Persian medicine, wetness sometimes refers to the very quality of wetness and sometimes to humidity or moisture as wet material. Moisture in general is classified into two types of bodily and not bodily moistures. Bodily moisture can be classified into four general categories based on the quality of moisture, the nature of the moisture, the moisture function and its location. Depending on the quality of the moisture, the function of the moisture is different.

  Conclusion

  Understanding the concept of wetness, its various kinds and related sign or symptoms of the moisture is a step toward promotion of health in all stages of prevention, diagnosis and treatment in Persian medicine 

  Keywords: Humours, Wetness, Persian Medicine, Temperament
 • Mohsen Baghbani*, Hasan Komar, Maryam khayatkashani Page 333

  Background and purpose:

  Medicine and agriculture are branches of “Tabiyat” (physic), and this common root causes their basic principles and methods to be the same. This research is aimed at understanding the ideas of the past on the types of soil and its modification methods and the relationship between the knowledge of medicine and agriculture in the field of soil reform.

  Methods and Materials:

  This is a qualitative research paper, the source of which is one of the newest parts of the book of “Al-Shamel fi al-Sana'at al-Tabiya of Ibn-e Nafis Qarshi”. In the analysis of information, content analysis and extraction of materials in similar instances have been used. Then the rules and general principles governing the discussion have been gathered.

  Results

  The temperament (mizaj) of the soil is cold and dry, and it needs sunlight and water to be suitable for farming so that its cold and dry nature is balanced. In soils that lack adequate light and water naturally, it is necessary to use artificial methods such as fertilization, irrigation, and plowing. Hence, identification of soil types and their suitability with plant type and methods used to prepare it is important.

  Conclusion

  By investigating the case of soil recognition and its modification, according to Qarshi, the relationship between the two medical and agricultural knowledge is known. This connection is in the sharing of the benefit and the purpose and some key terms of these sciences, so that if the purpose and usefulness of the science of medicine is to preserve the health and treatment of the disease, the benefit of agricultural science will be to preserve the plant and to dispose of plant pests. Some common approaches and topics are also found in both knowledge. For example, physicians modify and treat cold and dry temperaments using heat and moisture. The same method is also used to correct the coldness and dryness of the earth by artificial modification methods.

  Keywords: Ibn-e Nafis Qarshi, Persian Medicine, Agriculture, Soil
 • Mahboobeh Farkhondehzadeh*, Masoumeh Dehghan Page 347

  Background and purpose:

  Pharmacy is one of the oldest knowledge in the history of human sciences and civilization because of the necessity of it for mankind. The manufacturing and combination of drugs requires the recognition of pharmaceutical substances. Among the drugs with plant, animal and mineral origin, stones also have medicinal and therapeutic effects.

  Methods and Materials:

  This research has been conducted in a descriptive-analytical manner relying on the early medical texts (Ferdos al-Hekmah, Al-Hawi, Al-Qanoun, Al-Tasrif, Zakhireh); first, the introduction of independent texts on minerals and stones; decorative and non-stick jewels and stones are mentioned in medical treatment and their function as a drug in medical and pharmaceutical works.

  Results :

  Studies have shown that stones have been prescribed as drugs in the treatment of various types of physical illnesses, mental disorders, and even skin diseases. The use of stones and jewels in the form of single-drug, manufacturing of compound drugs, and the combination of potions and tablets has been reported. In some cases, doctors advised the patient to take the stones and carry it to prevent and treat some diseases.

  Conclusion

  Stone therapy has been the focus of recent studies. Considering the medicinal function of stones in the history of medicine and pharmacy, the experiences and opinions of Muslim scholars in this field can be used. However, the pharmaceutical application of stones and minerals will require new scientific studies and experimental evaluations.

  Keywords: Stone Therapy, Mineralogy Knowledge, Medical Texts
 • Mahla Mirshekar*, Mahdieh Ebrahimi, Majid Ajorlo Page 361

  Background and purpose:

  Ethnobotany is a powerful tool for obtaining valuable information about the medicinal plants used in various cultures which provides the ground for discovering new drugs. The purpose of this research was to identify medicinal plants which have traditional uses in the Khash city.
   
  Methods and Materials:

  The study was carried out in two villages of Irrandegan and Karavandar in the south of Khash city using field surveys, studying beliefs and popular information, documentary studies, identifying, categorizing and introducing medicinal plants. At first, the floristic list was prepared from the Khash natural resources office. According to the list, the native medicinal species of the region was determined. For each herbal medicine, we determined the scientific name, the local name, and the used parts. In addition, the common therapeutic properties were identified through questionnaires and interviews with local people.

  Results:

  In general, 22 species of medicinal plants were identified in 14 families in Khash region. The most commonly medicinal application of plants was for digestive problems, joint pain, female’s illnesses, and infectious diseases, respectively. The people of the region combine and burn the plants specially Tamarix, Artemisia, and Withania. Ash and smoke which driven from these plants are used as a strong substance to relieve joint pain.

  Conclusion:

  There is a wide variety of medicinal plants in the Khash area. People use a number of herbs to treat diseases that are special to this region. Research on these medicinal plants could pave the way to discover new drugs.
   

  Keywords: Ethnobotany, Kash, Medicinal Plants, Traditional Uses