فهرست مطالب

مدیریت صنعتی - سال یازدهم شماره 33 (تابستان 1398)
 • سال یازدهم شماره 33 (تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/06/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مصطفی اختیاری، مصطفی زندیه*، مسعود ربیعه، اکبر عالم صفحات 177-206
  هدف

  در این مقاله، یک مدل برنامه ریزی دوسطحی برای حل مسئله هم‎زمان انتخاب تامین کننده و تخصیص سفارش در زنجیره تامین چندمرحله ای ارائه شده است، به‎گونه‎ای که در سطح رهبر، مسئله انتخاب تامین کننده با هدف افزایش قابلیت اطمینان سیستم و در سطح پیرو، مسئله تخصیص سفارش با هدف کاهش هزینه سیستم فرموله شده و تقاضای مشتریان در مرحله آخر زنجیره تامین، غیرقطعی در نظر گرفته شود.

  روش

  روش مدل‎سازی مسئله انتخاب تامین کننده و تخصیص سفارش، مدل برنامه ریزی دوسطحی است که در آن از تکنیک بهینه سازی استوار برای برخورد با شرایط عدم قطعیت مسئله و از الگوریتم ژنتیک دوسطحی برای دستیابی به جواب‎های بهینه مسئله استفاده می شود.

  یافته ها

  نتایج به‎دست‎آمده از حل یک مسئله واقعی در صنعت فولاد تحت سناریوهای مختلف، موید آن است که اهداف قابلیت اطمینان و هزینه، رابطه متعارضی با یکدیگر داشته و افزایش تعداد اعضای زنجیره به افزایش قابلیت اطمینان و هزینه سیستم منجر می شود. از سوی دیگر، همان‎گونه که افزایش قابلیت اطمینان می تواند به افزایش هزینه های سیستم منتهی شود، کاهش قابلیت اطمینان که به‎طور عمده از عدم رعایت مسائل کیفی و کمبود نشئت می‎گیرد نیز، به افزایش سطح عدم رضایتمندی مشتریان و درنهایت افزایش هزینه کل سیستم می انجامد. همچنین نتایج به‎دست‎آمده در شرایط عدم قطعیت در مقایسه با شرایط قطعی، وضعیت نامطلوبی را نشان می دهد.

  نتیجه ‎گیری

  برای بهبود قابلیت اطمینان زنجیره تامین باید متوسط قابلیت اطمینان مراحلی از زنجیره تامین که در مقایسه با سایر مراحل در کمترین (بیشترین) سطح قرار دارند، افزایش (کاهش) یابد تا از بروز هزینه های اضافه جلوگیری شود. همچنین رویکرد تعاملی در روش شناسی پیشنهاد شده، راهکار مناسبی را در بیشینه سازی منافع سطوح رهبر و پیرو ارائه می دهد.

  کلیدواژگان: انتخاب تامین کننده و تخصیص سفارش، برنامه ریزی دوسطحی، قابلیت اطمینان، بهینه سازی استوار، الگوریتم ژنتیک دوسطحی
 • محمد ابویی *، محمدرضا مهرگان، علی معینی، مهدی شامی، میترا فهیمی صفحات 207-232
  هدف

  معماری سازی سیستم به‎عنوان رویکردی برای مدیریت پیچیدگی، چهار روش کلاسیک را دربردارد. با وجود این، ابزار و تکنیک‎های مشخص و پذیرفته‎شده و در مجموع فرایندی برای ایجاد معماری سیستم‎های نوین وجود ندارد. از این رو، هدف از این پژوهش مشخص‎کردن روش‎شناسی‎هایی از حوزه تحقیق در عملیات برای معماری‎سازی سیستم است.

  روش

  معماری‎سازی سیستم‎ها طبق تعاریف در حوزه تحقیق در عملیات، به‎عنوان یک مسئله در نظر گرفته شد. سپس بر اساس روش‎شناسی تحلیل جامع ریخت‎شناسی که یکی از روش‎شناسی‎های تحقیق در عملیات نرم است، ابعاد/ متغیرها و ارزش‎های/ شرایط مربوط به معماری‎سازی سیستم‎ها تعریف شدند. زمینه ریخت‎شناسی اولیه توسط پژوهشگر و مبتنی بر مبانی نظری معماری‎سازی سیستم تعریف شد. در ادامه، از طریق مصاحبه‎های نیمه‎ساختاریافته با خبرگان حوزه معماری‎سازی سیستم و استفاده از تحلیل تم، زمینه ریخت‎شناسی نهایی به تایید رسید. در نهایت مدل ریخت‎شناسی با کمک و همراهی مرکز ریخت‎شناسی سوئد مدل‎سازی شد.

  یافته‎ها

  پس از ارسال مدل به‎کمک نرم‎افزار Carma، ماتریس ارزیابی سازگاری متقاطع بر اساس مبانی نظری معماری‎سازی سیستم و تحقیق در عملیات تکمیل و در اختیار موسسه ریخت‎شناسی سوئد قرار گرفت. مدل در دور هفتم نهایی شد. پس از آن، پیکربندی‎ها/ سناریوهای گوناگون از انواع وضعیت معماری‎سازی سیستم‎ها با استفاده از نرم‎افزار Carma تعریف شد.

  نتیجه‎گیری

   طبق نتایج ریخت‎شناسی، روش‎شناسی‎ سیستمی نرم (SSM) بیشترین قابلیت را برای معماری‎سازی سیستم‎ها دارد.

  کلیدواژگان: معماری سازی سیستم، روش شناسی های تحقیق در عملیات، تحلیل جامع ریخت شناسی
 • فرزانه پارسیان، بابک رضایی* صفحات 233-254
  هدف

  به‎دلیل افزایش نگرانی های زیست محیطی، امروزه، جایگزینی وسایل نقلیه الکتریکی با وسایل نقلیه سوختی به‎عنوان راه‏حلی اقتصادی، اهمیت ویژه ای پیدا کرده است. با توسعه به‏کارگیری انرژی های تجدیدپذیر و سیستم های ذخیره ساز انرژی، طراحی ایستگاه های شارژ با ترکیبی از این منابع انرژی و امکان تبادل با شبکه برق امری ضروری است. در این مقاله به مسئله طراحی این ایستگاه ها، ظرفیت و تعیین منابع تامین انرژی در این ایستگاه‎ها پرداخته شده ‏است و تقاضای موجود در بازه های زمانی و محدودیت های مربوط به ایستگاه شارژ و هر یک از منابع انرژی در نظر گرفته شده‎اند.

  روش

  مسئله پژوهش، در قالب مدل برنامه ریزی خطی عدد صحیح به‎منظور بهینه سازی هزینه های سرمایه گذاری و عملیاتی ایستگاه، برای افق زمانی مشخص فرموله شده ‏است. در این مدل، ایستگاه شارژ قابلیت دارد که به‎صورت غیرهم‎زمان انرژی را از شبکه برق شهری خرید و فروش کند. همچنین، هزینه‏ ها و درآمدهای آن با در نظر گرفتن فاکتور ارزش زمانی پول در مدل محاسبه شده است. مدل پیشنهادی برای یک مسئله واقعی مربوط به ایستگاه شارژ عمومی در کشور هلند به ‏کار گرفته شده و بر اساس سه سناریوی تعریف‏ شده و سیاست‏ های مختلف، تعداد بهینه پنل ‏های سیستم انرژی خورشیدی، باتری‏ های سیستم ذخیره ‏سازی انرژی و مقدار بهینه انرژی خریداری‏شده از شبکه برق و انرژی فروخته‏ شده به شبکه برق در هر بازه زمانی به‎دست آمد و از نظر اقتصادی بررسی شد.

  یافته‎ها

  طبق نتایج به‎دست‎آمده، هر سه سناریو تحت شرایط مختلف، توجیه اقتصادی داشته و سودآور بوده اند.

  نتیجه‎گیری

   استفاده از انرژی خورشیدی و باتری‏ها، علاوه‎بر کاهش وابستگی ایستگاه شارژ به شبکه برق شهری، در سودآوری و درآمدزایی بیشتر برای ایستگاه شارژ، نقش کلیدی دارد.

  کلیدواژگان: خودروی الکتریکی، بهینه‏سازی، باتری، سیستم انرژی خورشیدی، فاکتورهای اقتصادی
 • کیانوش بهرامی*، محمدحسین کریمی صفحات 255-272
  هدف

  امروزه سازمان ها با محیطی در حال تغییر و پیش بینی نشده مواجه هستند و سازمان هایی می توانند به پیشرفت دست یابند که بتوانند به سرعت پاسخ گوی این تغییرات بوده و در واقع از سطح مناسبی از چابکی برخوردار باشند. در این مقاله مدلی ارائه شده است که در آن مهم ترین عوامل کلیدی در تعمیرات اساسی و بازسازی چابک را تبیین می کند.

  روش

  رویکرد مورد استفاده مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM) و شیوه گردآوری اطلاعات مبتنی بر مصاحبه و پرسش نامه بوده است.

  یافته‎ها

   پس از مطالعات ادبیات موضوع، 36 عامل در حوزه چابکی شناسایی شده و به تایید خبرگان رسید. سپس با استفاده از روش طوفان فکری 16 عامل به عنوان عوامل کلیدی در استراتژی تعمیرات اساسی و بازسازی، تعیین شدند. پس از آن پرسش نامه ای مبتنی بر رویکرد ISM طراحی شد و در اختیار 17 نفر از خبرگان و کارشناسان قرار گرفت. پس از رسیدن به اتفاق نظر، این عوامل با رویکرد مد نظر تجزیه و تحلیل شده و در شش سطح طبقه بندی شدند که مهم ترین این عوامل پشتیبانی مدیران ارشد، بیان اهداف مدیریتی شفاف و تمرکز و توجه به استفاده کنندگان (مشتری) است.

  نتیجه‎گیری

   یافته های این پژوهش نشان می دهد، می توان با تدوین برنامه های بلندمدت و کوتاه مدت توسط سلسله مراتب فرماندهی، استفاده از توانمندی های مراکز صنعتی و دانشگاهی کشور، استفاده از دانش و تجربیات کارکنان سازمان به سطح مطلوبی از چابکی در تعمیرات اساسی و بازسازی (تعمیرات اساسی) تجهیزات دفاعی نائل شد.

  کلیدواژگان: چابکی، تعمیرات اساسی (تعمیرات اساسی)، مدل ساختاردهی تفسیری (ISM)
 • محمدعلی شاه حسینی*، سیده فروزان جواهری، طهمورث حسن قلی پور، علی رستمی صفحات 273-302
  هدف

  هدف پژوهش حاضر، شناسایی شاخص های کلیدی عملکرد توسعه پایدار صنعت پتروشیمی ایران و همچنین رتبه بندی و مقایسه زوجی شرکت های زیرمجموعه یکی از شرکت های مادر تخصصی این صنعت و شناسایی قوت ها و ضعف های راهبردی آنها با توجه به تمامی شاخص ها و همچنین رتبه هایی است که می توانند به خویش اختصاص دهند. تعیین مهم ترین شاخص کلیدی عملکرد در ارتباط با بنچ مارک متوسط عملکرد پنج ساله توسعه پایدار از سایر اهداف مهم این پژوهش است.

  روش

  در این پژوهش از روش تحلیل مقبولیت تصمیم گیری های تصادفی چند متغیره SMAA از اعضای جدید خانواده تصمیم گیری چندمتغیره استفاده شده و روش نمونه گیری، غیرتصادفی نیز سهمیه ای است.

  یافته‎ها

  نتایج نشان داد که برای نگاه جدید به حاکمیت شرکتی، شاخص های کلیدی عملکرد عبارت‎اند از: از جنبه بعد اقتصادی شامل: رشد درآمد، درصد بازگشت دارایی و نسبت سود به درآمد؛ از جنبه بعد زیست محیطی شامل: مصرف آب سالم، تولید گازهای گلخانه ای، مشعل سوزی، لکه های نفتی و کاهش زباله؛ از جنبه بعد اجتماعی شامل: جلوگیری از فساد، مقدار صدمات و جراحات وارده و میزان توسعه و آموزش نیروها است. همچنین رتبه بندی شرکت ها و مقایسه زوجی آنها و شناسایی قوت ها و ضعف های هر یک از شرکت ها به دقت انجام شد. مشعل سوزی نیز به عنوان مهم ترین شاخص در ارتباط با توسعه پایدار شناسایی شد.

  نتیجه‎گیری

   یافته های این پژوهش حاکی از آن است که شرکت های فعال در حوزه صنعت پتروشیمی، ضمن توجه به نگاه چندبعدی حاکمیتی و ایجاد ارزش آفرینی برای تمامی ذی نفعان، می بایست به شاخص کلیدی مشعل سوزی نگاهی ویژه داشته باشند.

  کلیدواژگان: حاکمیت شرکتی، شاخص های کلیدی عملکرد، توسعه پایدار، صنعت پتروشیمی، مشعل سوزی، SMAA
 • رضا نوروزی*، سامره شجاعی، روح الله سمیعی، پرویز سعیدی صفحات 303-328
  هدف

  هدف از اجرای این تحقیق، شناسایی عوامل موثر بر آینده نظام استانداردسازی ایران، در حوزه فناوری تولید و شناسایی و تشریح سناریوهای محتمل است.

  روش

  یکی از روش‎های آینده‎پژوهی سناریونویسی است. در این تحقیق با استفاده از روش تحلیل تاثیر متقابل تلاش شد که احتمال تاثیر رویدادی بر رویدادی دیگر پیش نگری شود. برای انجام این محاسبات پیچیده ماتریس تحلیل اثر متقاطع نیز، از نرم‎افزار MICMAC استفاده شد.

  یافته‎ها

   ابتدا بر اساس مطالعات کتابخانه‎ای و نظر خبرگان، فهرستی از عوامل و متغیرهای بسیار مهمی که بر آینده نظام استانداردسازی تولید موثرند، تهیه شد و در ادامه، عوامل منتخب از طریق پرسش نامه شناسایی شدند. در مرحله بعدی، با طراحی پرسش نامه تاثیر متقابل و به‎کارگیری روش تحلیل تاثیرات متقابل و استفاده از نرم‎افزار ذکر شده، نظر خبرگان تحلیل شد و 9 عامل از بین 24 عامل فهرست‎شده به‎عنوان عوامل کلیدی نهایی (ریسک) شناسایی شدند. در ادامه با طراحی پرسش نامه عدم قطعیت تلاش شد که عدم قطعیت‎ها و اهمیت های مربوط به هر یک از این 9 عامل تعیین شود. بر اساس نتایج و محاسبات انجام شده روی نتایج این پرسش نامه، چهار سناریوی آینده نظام استانداردسازی در حوزه فناوری تولید مشخص شد. در نهایت با تشکیل پانل خبرگان، این سناریوها تشریح شدند.

  نتیجه‎گیری

   بر اساس نتایج مشخص شد که دو عدم قطعیت «سیاست‎های تولید در جهت ایجاد بستر رقابتی در صنایع» و «امکان تهیه تجهیزات و ماشین‎آلات مدرن تولید» ضرایب بیشتری دارند و محورهای چهار سناریوی این تحقیق را شکل می‎دهند.

  کلیدواژگان: آینده‎پژوهی، استانداردسازی، تولید، سناریو نویسی، فناوری
 • فرشاد فائزی *، نیما علی مرادیان صفحات 329-350
  هدف

  ماهیت نوآوری ایجاد تغییر در محصولات یا خدمات و نیز تغییر در روش خلق و عرضه آنها، با هدف پاسخ گویی به بازارهای جدید و نیاز های متغیر مشتریان است. انجام این تغییرات به دیدن پیوندها، کشف فرصت ها و استفاده از آنها نیاز دارد. درک ماهیت نوآوری و اهمیت آن از موضوعات مهم و اساسی در عصر حاضر است. هدف این مقاله، شناسایی و رتبه بندی فاکتورهای موثر در پیاده سازی نوآوری بازخدماتی در بانک قوامین است.

  روش

  در این پژوهش از روش توصیفی همبستگی استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق کارشناسان بانک قوامین هستند. به منظور جمع آوری داده ها، از پنج پرسش نامه بر اساس متغیرهای تحقیق استفاده شده و پرسش نامه های تحقیق پس از تعیین روایی و پایایی در بین نمونه آماری توزیع شده اند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از مدل سازی مسیری ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی و برای وزن دهی آنها از روش آنتروپی شانون استفاده شده است.

  یافته‎ها

  مدل به کارگرفته شده نشان می دهد که پیاده سازی نوآوری بازخدماتی، به عوامل منابع، سازمانی، محیطی و تعاملی وابسته است.

  نتیجه‎گیری

  به علت بیشترین تاثیرپذیری از عامل منابع خارجی، بانک قوامین باید تمرکز خود را در توسعه تکنولوژی و مدل های کسب وکار مرتبط با خدمات الکترونیک، افزایش دهد. در این راستا، سرمایه گذاری مشترک و همکاری متقابل با شرکت های تکنولوژی مالی می تواند عرصه جدیدی در نوآوری رقم بزند.

  کلیدواژگان: پیاده سازی نوآوری، نوآوری باز، سازمانی، محیطی، تعاملی
 • هیوا فاروقی*، سعدی پاینده، فرید عبدی صفحات 351-379
  هدف

  هدف این پژوهش ارائه مدل و حل مسئله زمان بندی پروژه با محدودیت منابع با اهداف چندگانه قابلیت اطمینان، ریسک، زمان و هزینه پروژه در حالت گسسته، با لحاظ کردن قابلیت فشرده سازی چندگانه و همچنین حالت های اجرای یکسان زیرمجموعه فعالیت هاست.

  روش

  با بررسی و مطالعه ادبیات موضوع، یک مدل برنامه ریزی ریاضی برای مسئله ارائه شد و به دلیل NP-hard بودن مسائل زمان بندی در حالت گسسته، برای حل مسئله، از الگوریتم های فراابتکاری NSGA-II، MODA و NSGA-III در ابعاد متفاوت، استفاده شده است. پس از ارائه نتایج، عملکرد الگوریتم های ذکرشده با استفاده از تعدادی معیارهای عملکردی ارزیابی شده است.

  یافته‎ها

   استفاده از مفاهیم فشرده سازی چندگانه و حالت های اجرای یکسان زیرمجموعه فعالیت ها و به تبع آن انتخاب بهترین حالت برای اجرای فعالیت ها در هر زیرمجموعه، با تعیین تعداد مناسب واحدهای زمانی فشرده سازی، سبب می شود در رابطه با اهداف پروژه به نتایج بسیار بهتری دست یافته و در نتیجه، قابلیت اطمینان پروژه حداکثر و ریسک، زمان و هزینه تکمیل پروژه حداقل شود.

  نتیجه‎گیری

   در نظر گرفتن مفاهیم قابلیت اطمینان و ریسک پروژه تا حد بسیار زیادی می تواند در هرچه بهتر انجام شدن پروژه ها کمک کند، در حالی که در بیشتر تحقیقات انجام شده، صرفا به زمان و هزینه به عنوان اهداف پروژه توجه می کنند. علاوه بر آن با لحاظ کردن قابلیت هایی همچون فشرده سازی چندگانه و حالت های اجرای یکسان زیرمجموعه فعالیت ها، علاوه بر نزدیک کردن مسئله به دنیای واقعی، می توان به جواب های بهتری نیز دست یافت.

  کلیدواژگان: زمان بندی پروژه، قابلیت اطمینان و ریسک، الگوریتم فراابتکاری، حالت های اجرای یکسان، فشرده سازی چندگانه
|
 • Mostafa Ekhtiari, Mostafa Zandieh *, Akbar Alem Tabriz, Masood Rabieh Pages 177-206
  Objective

  Providing a bi-level programming model to solve the simultaneous problem of supplier selection and order allocation in multi-echelon supply chain is sought. The model will be proposed so that at the leader level, the supplier selection problem with the objective of increasing system reliability and at the follower level, the order allocation problem with the objective of reducing cost of system are formulated and customers’ demand at the last echelon of the supply chain is considered as an uncertain parameter.

  Methods

  Modeling the supplier selection and order allocation problem is based on the bi-level programming model, so the robust optimization technique was used to deal with the problem of uncertainty and a bi-level genetic algorithm was used to obtain the optimal solutions.

  Results

  The results obtained from solving a real problem in the steel industry under various scenarios indicated that there is an opposing relationship between reliability and cost objectives, and increasing the number of chain members can lead to an increase in system reliability and cost. On the other hand, as increased reliability can lead to higher system costs, reliability reduction, which is mainly due to lack of quality and deficiency issues, can also lead to an increase in customers' dissatisfaction and, ultimately, an increase in aggregate system costs. Moreover, the results obtained in uncertain conditions, in comparison with definite conditions, indicated an unfavorable situation.

  Conclusion

  In order to improve the reliability of supply chain, the average reliability of the echelons in supply chain, which are at the lowest (highest) level in comparison to other echelons, should increase (decrease) in order to avoid additional costs. Besides, the interactive approach in proposed methodology provides a suitable solution for maximizing the interests of leader and follower levels.

  Keywords: Supplier selection, order allocation, Bi-level programming, reliability, Robust optimization, Bi-level genetic algorithm
 • Mohammad Abooyee *, Mohammad Reza Mehrgan, Ali Moeini, Mehdi Shami, Mitra Fahimi Pages 207-232
  Objective

  System architecting as an approach to manage complexity includes four classical methods. However, there are no specific and accepted instruments and techniques and, in total, there is no process to create architecture for modern systems. Therefore, this research aims to determine the methodologies of the operations research field for system architecting.

  Methods

  Systems architecting was considered as a problem, according to the definition in the field of operations research. Then, dimensions / variables and values ​​/ conditions related to the system architecting were defined based on the general comprehensive morphological analysis- as one of the methodologies of the soft operations research. The primary morphological field was defined based on theoretical foundations of system architecting by the researcher. Then, the ultimate morphological field was finalized and confirmed through semi-structured interviews with the system architecting experts and using thematic analysis. Finally, the morphology model was modeled with the help and support of the Swedish Morphological center.

  Results

  After testing the model through the Carma software; cross-consistency assessment matrix was completed based on theoretical foundations of system architecting and operations research and was submitted to the Swedish Morphological center. The model was finalized in the seventh round. And then, different configurations / scenarios of the various types of system architecting situations were defined using Carma software.

  Conclusion

  According to the morphological results, the soft system methodology (SSM) has the greatest potential for system architecting.

  Keywords: System architecting, Methodoligies of operations research, General morphological analysis
 • Farzaneh Parsian, Babak Rezaee * Pages 233-254
  Objective

  Owing to the increasing environmental concerns, the replacement of fuel-based vehicles with electric vehicles and the use of renewable energy in the transportation industry is attracting much attention. The charging station is indispensable for widespread use of electric vehicle, so the design of charging stations with the integration of renewable energy, energy storage systems and grid energy is imperative.

  Methods

  The present study proposes that a Mixed Integer Linear Programming (MILP) model which is designed to obtain the optimal size of the photovoltaic and battery storage system, in which all investment costs and operational costs are optimized for a time horizon. In this model, the simultaneous purchasing and selling of power can't happen and incomes and costs are calculated based on economic factors. The data from the public charging station in the Netherlands is employed in this study. The optimal size of the photovoltaic and battery storage systems, the optimal purchasing and selling energy of power grid at any moment are determined based on three defined scenarios according to different policies.

  Results

  The results showed that each scenario is economically sound under different conditions.

  Conclusion

  Mixture of renewable energies and storage systems can obtain the best cost-efficient solution and the utilization of those energies in charging stations of electric vehicle would reduce the impact on the electrical grid.

  Keywords: Electric vehicle, Optimization, Batteries, Photovoltaic systems, Economic factors
 • Kiyanoush Bahrami *, Mohammad Hossein Karimi Pages 255-272
  Objective

  Today, organizations are confronted with a changing and unpredictable environment, and only those organizations which are able to quickly respond to these changes and actually have a decent level of agility can progress. In this paper, a model is presented that outlines the most important key factors in overhaul and agility.

  Methods

  Interpretative Structural Modeling (ISM) was used and to the data were collected based on interviews and questionnaires.

  Results

  After studying literature on the subject, 36 factors were identified and then confirmed by the experts. Then, using the brain Storming approach, a total of 16 factors were identified as the key factors in the overhaul industry. Afterwards, a questionnaire was designed based on the ISM approach and was made available to 17 experts. Upon reaching consensus, these factors were analyzed by that approach and were categorized into six levels, the most important of which were “the support of senior managers”, “the clear statement of managerial goals” and “focus and attention to the consumers (customers)”.

  Conclusion

  The findings of this research showed that using long-term and short-term plans by the hierarchy of command, exploiting the capabilities of industrial and academic centers of the country, using the knowledge and experience of the staff of the organization, we can reach to the desired level of agility in overhaul in defensive equipment.

  Keywords: Agility, Overhaul, Interpretative Structural Modeling (ISM)
 • Mohammad Ali Shahhoseini *, Seyede Forouzan Javaheri, Tahmores Hasangholipor, Ali Rostami Pages 273-302
  Objective

  The present study aims to identify key indicators of sustainable development performance in the petrochemical industry of Iran. Moreover, we tend to provide rankings and pairwise comparison of subordinate companies which are related to one of the holding companies of this industry. Additionally, the present study aims at identifying strategic points regarding all indicators and their rankings and also recognizing the most important KPIs regarding the 5-year sustainable development performance. 

  Methods

  In this research, Stochastic Multi-criteria Acceptability Analysis is used that is a new member of Multiple-criteria decision analysis methods. The sampling was done through  quota non-probability method. 

  Results

  the results indicated that economic perspective's KPIs include revenue growth, return on assets, and profit to revenue ratio. Environmental perspectives include fresh water usage, greenhouse gas, flaring gas, oil spills, and waste reduction. Also, preventing corruption, injury rate and development and workforce training are the KPIs regarding social perspective. Having provided rankings and comparison among the companies, flaring gas was identified as the most important KPI related to sustainable development.

  Conclusion

  This research can address all companies related to the petrochemical industry, to consider all perspectives of corporate governance. Not only value creation for all stakeholders should be the goal of this kind of companies, but they should also emphasize on flaring gas as the most important KPIs.

  Keywords: Corporate Governance, Key performance indicators, Sustainable Development, Petrochemical Industry, Flaring gas, SMAA
 • Reza Norozy *, Samereh Shojaei, Roohalla Samiee, Parviz Saeedi Pages 303-328
  Objective

  The purpose of this study is to identify the factors affecting the future of Iran's standardization system in the field of production technology and identify and describe possible scenarios.

  Methods

  Scenario is one of the methods of future-estimation study. In this research, using the cross-impact analysis method, an attempt was made to predict the probability of the effect of an event on another event. And then, the MICMAC software was used to perform the computation of such complex cross-sectional analysis matrix.

  Results

  To this end, firstly, based on library studies and experts’ opinion, a list of the most important factors and variables that the affect the production standardization system was provided, and then the selected factors were identified through a questionnaire. On the next stage, the experts’ opinions were analyzed through designing a questionnaire for mutual effect and 9 factors were identified among the 24 listed factors as the final key factors (risk). Moreover, by designing an uncertainty questionnaire, attempts were made to determine the uncertainties and significance of each of these nine factors. Based on the results and calculations carried out on the results of this questionnaire, four future scenarios of the standardization system in the field of production technology were identified and ultimately described by the panel of experts in these scenarios.

  Conclusion

  Based on the results, it was found that the two uncertainties of "production policies for creating a competitive environment in the industry" and "the possibility of providing modern equipment and machinery" have the highest coefficients and form the axes of the four scenarios derived from this study.

  Keywords: standardization, Production, Technology, Scenario planning, Future study
 • Nima Alimoradiyan, Farshad Faezy * Pages 329-350
  Objective

  The nature of innovation generates changes in products or services, as well as changes in their production and supply, with the aim of meeting the needs of new markets and customers’ changing needs. Making these changes requires looking at links, discovering opportunities, and using them. Understanding the nature of innovation and its importance are among crucial and fundamental issues in the present era. The purpose of this paper is to identify and rank effective factors in the implementation of open service innovation in Ghavamin Bank.

  Methods

  In this research, descriptive-correlation method has been used. The statistical population of this research includes the experts of Ghavamin Bank. In order to collect data, five questionnaires were used based on the research variables. The research questionnaires were distributed after the affirmation of validity and reliability.In order to analyze the data, structural equation modeling approach was used based on partial least squares. And also, Shannon Entropy method has been used in order to wight the data.

  Results

  The applied model showed that the implementation of open service innovation depends on resources, organizational, environmental and interactive factors, where the resource factor has the most impact.

  Conclusion

  Due to the high effects of external resources, Ghavamin Bank should increase its focus on the development of technology and business models related to electronic services. In this regard, joint ventures and partnerships with fintech companies can create a new field of innovation.

  Keywords: Innovation implementation, Open innovation, Organizational, Environmental, Interactive
 • Hiwa Farughi *, Saadi Payandeh, Farid Abdi Pages 351-379
  Objective

  The purpose of this paper is to provide a model to solve the problem of discrete resource constraints project scheduling with multi objectives of reliability, risk, time and cost of the project, taking into account the multiple crashable modes and mode-identity capabilities.

  Methods

  Studying the literature on the subject, a mathematical programming model for the problem is presented. Due to the NP-hardness of discrete project scheduling problems, the NSGA-II, NSGA-III and MODA, meta-heuristic algorithms are developed within different dimensions to solve the problem. After presenting the results, the comparison of these algorithms has been done using a number of multi-objective performance measures.

  Results

  Using multiple crashable modes concept and mode-identity in the subset of activities, and, consequently, choosing the best mode for executing activities in each subset and also determining the number of suitable units to reduce the time span, will lead to much better results in terms of project objectives.  As a result, the reliability of the project will be maximized and the risk, the time and the cost of project completion will be minimized.

  Conclusion

  While most previous studies have mainly focused on the time and costs of the project objectives, considering the reliability and risk of the project can help projects to yield better results. In addition, the features such as multiple crashable modes and mode-identity will lead to the real world situations and also better solutions can be found.

  Keywords: Project scheduling problem, Reliability, risk, Meta-heuristic algorithms, Multiple crashable modes, Mode-identity