فهرست مطالب

 • پیاپی 43 (بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/03/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • سیدسپهر قاضی *، مجتبی فرهان چی، رضا رادفر، فاطمه ثقفی صفحات 1-31

  اکوسیستم های نوآوری در آخرین مرحله از چرخه عمر خود، که معمولا با تغییرات شدید محیطی یا ظهور اکوسیستم های جدید همراه است، دو گزینه پیش رو دارند: یا با شرایط جدید سازگار می شوند و به فعالیت-های نوآورانه خود ادامه می دهند و یا در خودنوسازی ناتوانند و دچار زوال می شوند. در حالت دوم، بازآفرینی و احیای یک اکوسیستم نوآوری زوال یافته می تواند برای سیاست گذاران و مدیران حائز اهمیت باشد. شهر لالجین، مهمترین مرکز تولید سفال و سرامیک در ایران است که سفال گری در آن سابقه ای حداقل 200 ساله دارد، این صنعت علی رغم وجود پیشینه تاریخی فعالیت نوآورانه در قالب ساختار اکوسیستمی، در حال حاضر فاقد ویژگی های یک اکوسیستم نوآوری پویا و فعال است. در این مقاله تلاش شده است با انجام مصاحبه های عمیق با 50 نفر به نمایندگی از بازیگران درگیر در این اکوسیستم و مطلعین از رویدادهای تاریخی، ابتدا روند تاریخی اکوسیستم نوآوری لالجین از قبل از سال 1315 تاکنون بررسی و تحلیل و سپس وضع موجود آن توصیف گردد. در این تحقیق از روش تحلیل محتوای کیفی عرفی جهت استخراج مفاهیم از مصاحبه ها و دسته بندی آن ها در قالب مقولات و محورها استفاده شده است. درنهایت محرک ها و موانع نوآوری در این اکوسیستم شناسایی و برآن اساس راه کارهایی جهت بازآفرینی این اکوسیستم مطرح شده است. این راه کارها در قالب یک الگوی چهار مرحله ای همراه با نقش هر بازیگر در این اکوسیستم جمع بندی و ارائه گردیده است.

  کلیدواژگان: اکوسیستم نوآوری، چرخه عمر، بازآفرینی اکوسیستم، صنعت سفال و سرامیک، لالجین
 • علی حیدری، منوچهر منطقی، فخرالدین نادری*، محمدرضا اسمعیلی صفحات 32-61

  سامانه هواپیما و زیر سیستم های آن از جمله موتور، جزء محصولات و سامانه های پیچیده محسوب می شوند که کالاهایی با فناوری سطح بالا و نیازمند سرمایه گذاری سطح بالا هستند. هدف این پژوهش، ارایه مدلی به منظور تبیین عوامل موثر بر همپای فناورانه موتورهای توربوفن تجاری در ایران - به عنوان یک محصول پیچیده - با تکیه بر الگوگیری از تجارب جهانی در این زمینه است. روش پژوهش در این مطالعه، کیفی و از نوع متاترکیب است. برای گردآوری داده ها از روش کتابخانهای، برای تحلیل داده ها از فرایند هفت مرحله ای فرا ترکیب ساندلوسکی و باروس و برای صحت سنجی و نهایی سازی یافته ها از پنل خبرگان بهره گیری شده است. جمعیت مورد مطالعه ی پژوهش را تمامی مقاله های مرتبط با موضوع پژوهش شامل می شود. بدین منظور، پس از طراحی سوالات پژوهش، جستجویی نظاممند بر اساس کلیدواژه های مرتبط- همپایی فناورانه، محصولات پیچیده، موتور توربوفن تجاری- در پایگاه های داده Scopus ،SID ،ISC ،IEEE ،Science Direct و همچنین با کمک موتور جستجوی های Elmnet, Googlescholar از میان مقالات انتشاریافته بین سالهای 1980 تا 2018 صورت گرفته است. با بررسی 31 مقاله از 172 مقاله ی اولیه، پژوهشگران 11 بعد و 92 مولفه را به عنوان عوامل موثر بر همپایی فناورانه موتورهای توربوفن تجاری که در پژوهش های مختلف داخلی و خارجی به آن اشاره شده است، شناسایی کردند. بر اساس این عوامل، چارچوبی جامع برای همپایی فناورانه موتورهای توربوفن تجاری در ایران، ارایه و اعتبارسنجی شده است. چارچوب پیشنهادی، می تواند به عنوان مبنایی برای سیاستگذاری کلان و نیز الگویی برای یادگیری در صنعت ذیربط، مورد توجه قرار گیرد.

  کلیدواژگان: همپایی فناورانه، محصولات و سامانه های پیچیده، موتورهای توربوفن تجاری، فراترکیب، پنل خبرگان
 • ایمان خلیلی، بابک شیرازی*، جواد سلطان زاده صفحات 62-90
  در بیش از نیم قرن گذشته، به منظور افزایش توان تولیدی کشور با تکیه بر منابع طبیعی طیف گسترده ای از انتقال فناوری در صنعت فولاد تحقق یافته است. هر چند هدف غالب آن ها افزایش ظرفیت تولید بوده اما دستاوردهای مهمی در زمینه ارتقا و توسعه فناوری نیز داشته است. مروری تاریخی بر مسیر طی شده و نظر افکندن بر تجربیات موفق و ناموفق می تواند درس هایی برای آینده به همراه داشته باشد. بدین جهت این مطالعه با وام گیری از مفهوم همپایی فناورانه تلاش دارد نکات برجسته این تجربه را شفاف سازد. برای این منظور مطالعه حاضر، با انجام پژوهشی کیفی و با استفاده از روایت پژوهی و مصاحبه با متولیان و خبرگان فعال در پروژه های انتقال فناوری صنعت فولاد، پنج موج توسعه صنعت فولاد در کشور را معرفی کرده است. نتایج نشان می دهد احداث پلنت های فولادسازی که به عنوان محصولات و سامانه های پیچیده در نظر گرفته شده است، عامل اصلی ارتقا توانمندی و توسعه بخش فولاد بوده است. با توجه به مکانیزم متفاوت همپایی فناورانه در محصولات و سامانه های پیچیده همپایی فناورانه در توسعه صنعت فولاد به صورت مرحله ای انجام شده است. در هر پنج موج توسعه پنجره های فرصت متفاوت ایجاد شده و نوع مکانیزم یادگیری مختلف و نحوه تلاش در جهت توسعه این بخش از صنعت متفاوت بوده است. روند تاریخی صنعت فولاد حکایت از آن دارد که همکاری بین المللی علاوه بر ایجاد ظرفیت تولیدی به ارتقای توانمندی فناورانه منجر شده که کانون انباشت آن شرکت های فنی-مهندسی صنعت فولادسازی در کشور بوده است.
  کلیدواژگان: همپایی فناورانه، انتقال فناوری، صنعت فولاد، ایران
 • فاطمه مجیری*، علیرضا شیخ، برنا پاینده مهر، مهدی مجیدپور صفحات 91-120

  امروزه نمی توان نگاه به فرایند همپایی را به بررسی نحوه ی ارتباط میان دو منبع داخلی و خارجی دانش تقلیل داد و نیاز است جهت رسیدن به فهمی عمیق تر از علل موفقیت و شکست این فرایند در فضاهای مختلف، رویکرد جدیدی در پیش گرفته شود. در رویکرد تحلیل جامع مورد به شناسایی عوامل بیرونی و درونی کیس مورد بررسی و نحوه ارتباط سیستمی آن ها پرداخته می شود و سعی می گردد به کمک آن دشواری های موجود در مسیر شرکت های «دنباله رو» که می خواهند فرایند همپایی را به صورت موفقیت آمیز طی کنند، شناسایی شود. در این پژوهش با اتخاذ این رویکرد به مطالعه ی موردی شرکت سیناژن به عنوان شرکت ایرانی موفق در عرصه ی تولید انواع بایوسیمیلارها پرداخته شده است و تلاش شده با شناسایی فاکتورها و چالش های موثر بر مسیر توسعه ی این شرکت و نحوه ی رویارویی و مدیریت آن ها، الگوی توسعه ی آن استخراج شود. همچنین نقش تلاش های فناورانه ی داخلی همچون تحقیق وتوسعه بر شکل گیری قابلیت های فناورانه در این شرکت مورد بررسی قرار گرفته است. این مطالعه از نوع کیفی است و اطلاعات به دست آمده از آن، حاصل مصاحبه های هدفمند با مدیران شرکت سیناژن و مطالعه ی اسناد شرکت بوده است. نتایج این پژوهش به روش تحلیل محتوا به دست آمده و نشان می دهد که سیناژن با اتکا بر تلاش های فناورانه ی داخلی و بهره گیری از منابع خارجی دانش توانسته است ضمن دستیابی به کلیه ی توانمندی های تولید بایوسیمیلارها، به دانش توسعه ی فرایند نیز دست یابد و همچنین به-تازگی به حوزه ی توسعه ی مستقل سویه وارد شود. همچنین الگوی به دست آمده از راهبردهای توسعه در این شرکت نشان می دهد که موفقیت آن در فرایند همپایی حاصل مدیریت صحیح فاکتورهای اثرگذار بر توسعه ی «فناوری» و «بازار» بوده است.

  کلیدواژگان: همپایی، بایوسیمیلار، زیست فناوری، سیناژن
 • امیر شجاعان*، محمدتقی تقوی فرد، مهدی الیاسی، مهدی محمدی صفحات 121-152
  در سالهای اخیر و باگسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات، تحقق حاکمیت الکترونیک از جانب حکومت ها ضرورتی اجتناب ناپذیر در راستای کاهش هزینه ها، افزایش بهره وری و رضایت آحاد مردم و درنهایت توسعه پایدار محسوب میگردد. علیرغم این امر، متاسفانه شواهد و گزارشات آماری نشان دهنده وضعیت نامناسب ایران در حوزه دولت الکترونیک و حاکمیت الکترونیک بوده و کشور ایران در زمینه شاخص های مرتبط دارای جایگاه مناسبی نمی باشد. در این راستا، تداخلات و عدم انسجام و کارآمدی نظام نوآوری فناورانه در کشور از مهم ترین دلایل این امر برشمرده می شود. بدین ترتیب و باتوجه به اهمیت موضوع، در این تحقیق به تحلیل کارکردها و رشد بخش های فناورانه در حوزه حاکمیت الکترونیک ایران بر پایه توسعه فناوری اطلاعات پرداخته شده و کارکرد نظام نوآوری فناورانه در حوزه حاکمیت الکترونیک ایران مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج به دست آمده از پرسشنامه ارائه شده و تحلیل عاملی تائیدی انجام پذیرفته با استفاده از نرم افزار لیزرل بیانگر میزان تاثیر مولفه ها و شاخص های احصا شده در تحقق نظام نوآوری فناورانه در حوزه حاکمیت الکترونیک درکشور بوده و در برنامه ریزی کلان در این حوزه می تواند رهگشا باشد
  کلیدواژگان: دولت الکترونیک، حاکمیت الکترونیک، نظام نوآوری فناورانه، مولفه ها و شاخص ها
 • علی محمد میرزایی، توحید پوررستم*، جواد مجروحی صفحات 153-182

  علی رغم این که دهه گذشته شاهد افزایش ادعا در توافق های مشارکت عمومی-خصوصی بوده است اما هنوز خلا شناسائی و اجتناب از بروز ادعا بین سرمایه پذیر و سرمایه گذار و تاثیر آن بر روی عملکرد وجود دارد. در این پژوهش تلاش شده است با راهبرد مفهومی چرخه عمر محور، ادعاها از دو دیدگاه سرمایه پذیر و سرمایه گذار و با رویکرد کیفی«بحث های گروهی کانونی» بررسی شود. جامعه مورد مطالعه شامل بررسی گسترده پیشینه بین المللی و منابع علمی کشور ایران در فاصله سال های 1991 تا سه ماهه اول 2019 در حوزه های مرتبط با ادعا، بررسی سه مورد از طرح های مشارکتی آزادراهی ایران، و مصاحبه با خبرگان گروه کانونی بوده و هم-چنین اعتبار سنجی نتایج با روش «زاویه بندی چندگانه» ارزیابی شده است. نتایج پژوهش، معیارهای کلیدی در دسته بندی فاکتورهای بروز ادعا را مشخص نموده و نشان داد بررسی دقیق عوامل می تواند به عنوان یک چک لیست طرفین را از پتانسیل بهبود مدیریت و اجتناب از ادعا در پروژه های مشارکتی بهره مند نماید.

  کلیدواژگان: مشارکت عمومی-خصوصی، مدیریت، پروژه های آزادراهی، بحث های گروهی کانونی، مطالعه موردی
|
 • Farhnchi Mojtaba, Reza Radfar, Fatmeh Saghafi, Sepehr Ghazi* Pages 1-31

  Innovation ecosystems have two leading options in the last phase of their life cycle, usually associated with massive socioeconomic changes or emerging ecosystems: Either adapted to new conditions and continue to innovate, or fail to renew and eventually die. In the latter case, reviving of an obsolete innovation ecosystem can be important for policymakers and managers. The city of Laljin is the most important pottery and ceramic manufacturing center in Iran, where pottery industry has a history of at least 200 years. Despite the historical record of innovative activity in the form of an ecosystem structure, this industry now lacks the features of a dynamic and active innovation ecosystem. In this research, in-depth interviews were conducted with 50 people representing actors involved in this ecosystem as well as informed people of historical events. At first, the historical trend of the Laljin innovation ecosystem was studied from before 1936 until present, and then the status quo was described. In this research, the method of qualitative content analysis has been used to extract and categorize concepts from interviews and identify the main issues. Finally, the stimuli and barriers to innovation were identified and the ways to revive this ecosystem were presented. These approaches are summarized in a four-step pattern along with the role of each actor in this ecosystem

  Keywords: Innovation ecosystem, life cycle, ecosystem reviving, potterey-ceramic industry, Lalejin
 • Ali Heidari, Manochehr Manteghi, Fakhredin Naderi *, Mohammadreza Esmaili Pages 32-61

  The aircraft system and its sub-systems, including the engine, are components of complex product systems that highly costly and technology-intensive. The purpose of this research is to provide a general model for explaining the factors affecting the Technological catch up of turbofan engines in Iran - as a complex product system- based on benchmarking the global experiences in this field. The research method in this study is qualitative Meta Synthesis. It was used the library method to collect the data, the Seventh-Step Process of Sandlouki and Barus Meta Synthesis approach to analyze the data and the Panel of Experts to validate and finalize the findings. The research population of the study includes all articles related to the topic of research. To do this, after designing research questions, a systematic search based on the related keywords - technology catch up, complex product systems, commercial turbofan engines – has been done Among the articles published between 1370 and 1397 on scientific databases such as Scopus, SIDs, IRANDOCs, ISCs, IEEEs, Science Direct, and also with the help of the Elmnet and Google scholar search engines. By reviewing 31 articles from 172 primary articles, researchers identified 11 dimensions and 92 components as key factors affecting the technological catch up of commercial turbofan engines. Based on these factors, a comprehensive framework for the technological catch up of turbofan engines in Iran has been presented and validated.

  Keywords: Technological Catch up, Complex Products, Systems, Commercial Turbofan Engines, Meta Synthesis, Expert Panel
 • Iman Khalili, Babak Shirazi *, Javad Soltanzadeh Pages 62-90
  The aircraft system and its sub-systems, including the engine, are components of complex product systems that highly costly and technology-intensive. The purpose of this research is to provide a general model for explaining the factors affecting the Technological catch up of turbofan engines in Iran -as a complex product system-based on benchmarking the global experiences in this field. The research method in this study is qualitative Meta Synthesis. It was used the library method to collect the data, the Seventh-Step Process of Sandlouki andBarus Meta Synthesis approach to analyze the data and the Panel of Experts to validate and finalize the findings. The research population of the study includes all articles related to the topic of research. To do this, after designing research questions, a systematic search based on the related keywords -technology catch up, complex product systems, commercial turbofan engines –has been done Among the articles published between 1980 and 2018 on scientific databases such as Scopus, SIDs, ISCs, IEEEs, Science Direct, and also with the help of the Elmnet and Google scholar search engines.By reviewing 31 articles from 172 primary articles, researchers identified 11 dimensions and 92 components as key factors affecting the technological catch up of commercialturbofan engines. Based on these factors, a comprehensive framework for the technological catch up of turbofan engines in Iran has been presented and validated. The proposed framework can be considered for strategic and policy purposes as well as a pattern for learning in the relevant industry.
  Keywords: Technological Catch-Up, Technology Transfer, steel industry, Iran
 • Fatemeh Mojiri *, Alireza Sheikh, Borna Payandehmehr, Mehdi Majidpour Pages 91-120

  Recent studies on technological catch-up show a strategic shift from the whole process towards focusing on the processes. Traditionally, scholars were interested in examining the relationship between local and international sources of knowledge through quantitative methods. In more recent years, there has been a growing interest to understand the influential factors and the dynamism of catching-up processes altogether. Recent studies show that in order to reach a deeper understanding of technological catching-up by latecomers, it is crucial to focus on the challenges, difficulties and processes instead of the results per se. In this study, building on holistic case study approach, the CinnaGen Company as one of the successful catch-up companies in the Iranian biopharmaceutical industry is analyzed as a case. This research highlights the vital role of indigenous technological development effort in addition to the corroboration of the influencing factors as explicated in the literature on technological catching-up thus far. The findings of this research provide insights for biopharmaceutical industry as well as the catching-up literature.

  Keywords: Catch-up, Biosimilar, Biopharmaceutical, CinnaGen
 • Amir Shojaan *, Mohammad Taghi Taghavifard, Mehdi Elyasi, Mehdi Mohammadi Pages 121-152
  In recent years, and with the advent of information and communication technology, the realization of e-government by governments is an inevitable necessity to reduce costs, increase productivity and satisfaction of people and, ultimately, sustainable development. Regardless of this, unfortunately, the evidence and statistical reports indicate the inappropriate situation of Iran in the field of electronic government and electronic governance, and Iran is not well positioned in relation to related indicators. In this regard, the interactions and the lack of coherence and efficiency of the technological innovation system in the country are among the most important reasons for this. In this regard, due to the importance of the issue, in this research, the analysis of the functions and growth of technological sectors in the field of Iranian electronic governance based on the development of information technology and the formation of innovation system in the field of electronic governance in Iran is studied. The results of the presented questionnaire and the confirmatory factor analysis performed using the LISREL software indicate the impact of the components and indicators measured in the realization of the technological innovation system in the field of e-government in the country, and it can be considered in the macro planning.
  Keywords: E-Government, E-governance, Technological Innovation System, Components, Indicators
 • Ali Mohammad Mirzaee, Towhid Pourrostam *, Javad Majrouhi Pages 153-182

  The last decade has witnessed increasing claims and/or disputes on public– private partnerships project; however, there have been few attempts to identify causes and avoiding of such claim or dispute that effect on partnership performance. The present study tries to consider the claim-related issues and to identify them based on lifecycle approach by "Focal Group Discussions" method in from Iran’s contracting authority and concessioner viewpoints to provide a conseptual strategy that it can be used for contracting parties. Statistical society of this work that have been considerated including compehrensive litrture from 1991 to 2019 (the first quarter), tree Iranian highway projects, and the comments of professional’s interviews, also the validity of results were tested by using "multiple triangulation" method. The results identified the key criteria in the categorization of the factors and showed that categories serves as a checklist for both public and private, by which they can achieve the improved management and claim prevention in their partnerships.

  Keywords: public-private partnership, Management, Highway Projects, Focal Group Discussions, case study