فهرست مطالب

 • پیاپی 4 (پاییز 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/09/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • اشرف سادات اشرفی*، دکترمحمدرضا اسعد، دکترفاطمه عسگری، دکترمحسن ایزدیار صفحات 13-47

  هدف از این پژوهش، آشنایی با پترارک1 و شناخت سبک و سیاق و نگاه این شخصیت به معشوق و جلوه های آن در شاخه ی ادبیات غنایی و پیدا کردن وجوه مشترک و افتراق آن با سعدی که از بزرگان ادبیات زبان پارسی است، می باشد. در این مقاله با استفاده از منابع موجود، نظیر غزلیات سعدی و ترجمه ی بخشی از سروده های فرانچسکو پترارک و دیگر منابع قابل دسترسی و با استفاده از گردآوری داده ها، تجزیه وتحلیل، بررسی تطبیقی صورت گرفته است. آشنایی با سبکی از ادبیات غربی و با هدف ارتقاء فرهنگ و زبان و ادبیات فارسی و شناخت بیشتر سنت های ادبی از اهداف دیگر این پژوهش می باشد. در نتیجه این تحقیقات و پژوهش، مشترکات و تفاوت دیدگاه های این دو شاعر نسبت به معشوق و جلوه های آن شناخته خواهد شد. صعب الوصول بودن معشوق، شایستگی مقام معشوق و نگاه یکسان و مشترک آنان به معشوق در بعضی جهات از بارزترین شباهت ها و کلیت داشتن و جفاکار بودن معشوق سعدی و فردیت داشتن و مهربان بودن معشوق پترارک از تفاوت های اشعار این دو شاعر بزرگ می باشد.

  کلیدواژگان: ادبیات تطبیقی، سعدی، پترارک، جلوه ی معشوق، مضمون های غنایی
 • رضا جلیلی* صفحات 19-35

  مکتب های ادبی به این دلیل که نشان دهنده مولفه های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی هر دوره هستند، معیارهایی مهم برای درک ویژگی های ادبی ادوار مختلف محسوب می شوند. یکی از این مکتب ها ناتورالیسم است که در آغاز از طریق ترجمه آثار نویسندگان آمریکایی و اروپایی در دوره مشروطه به ادبیات داستانی فارسی راه یافت. احمد محمود به عنوان یکی از نمایندگان برجسته ناتورالیسم، قواعد و مولفه های این مکتب را به نیت بازگویی نقدهای اجتماعی و تشریح احوالات مردم در داستان های خود دخالت داده است. بررسی توصیفی- تحلیلی مهم ترین ویژگی های ناتورالیستی «دریا هنوز آرام است» نشان می دهد که با توجه به عناصری همچون «جنبه های فیزیولوژیکی»، «شکستن حرمت کاذب واژگان»، «نفی آزادی و باور به جبر تاریخی و اجتماعی»، «سبک محاوره ای»، «توصیف دقیق و شرح جزئیات»، «محدودیت توانایی های جسمانی»، «خلق شخصیت هایی با خوی حیوانی» و «پایان غم انگیز داستان»، داستان مذکور واکنشی ادبی نسبت به ضعف ها و محرومیت های عمدتا اقتصادی جامعه ایران در دهه های سی و چهل خورشیدی به شمار می آید. محمود در مواردی با توجه به بافت فرهنگی و دینی گروه هدف، از برخی مولفه های ناتورالیسم عدول کرده که «عدم توجه به تاثیر ژنتیک در زندگی افراد»، «بسامد پایین واژگان تابو» و «پرداختن به مسائل ورای طبیعت در سطحی محدود» از آن جمله است.

  کلیدواژگان: ناتورالیسم، احمد محمود، دریا هنوز آرام است
 • فاطمه گل بابایی*، دکترعبدالله آلبوغبیش صفحات 28-45

  ایماژیسم یا تصویرگرایی در ادبیات قرن بیستم، تحت تاثیر شعر تصویرگرای ژاپن موسوم به هایکو ایجاد شد. این مکتب با اولویت قرار دادن انعکاس تصاویر واقع گرا به دور از انتزاعات پیچیده متون گذشته به فعالیت پرداخت. هایکو به عنوان مشخص ترین نمونه آثار ایماژیستی، به دلیل کاربرد فراوان تصویر برای انتقال مفاهیم ذهنی شاعر، بیشترین تطابق و همگونی را با فن عکاسی از میان سایر هنرهای تجسمی دارد. این پژوهش با قرارگیری در حوزه مطالعات بین رشته ای به بررسی آنالوژیک ساختار و عملکرد هایکو در مقایسه با تکنیک های عکاسی از طبیعت می پردازد. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی تحلیلی برخی از اشعار کتاب «هایکو شعر ژاپنی از آغاز تا امروز» را که برگردان احمد شاملو و ع.پاشایی است به عنوان مرجع تحلیل و تطبیق خود قرار داده و وجوه مشترک این سبک شعر را با مولفه های مهم در شکل گیری یک عکس مقایسه نموده است. این پژوهش کوشیده است با بررسی تاثیرات متقابل و تطبیق مفاهیم دو رشته ادبیات و عکاسی در هایکو به نمایش اندیشه و نگاه مشترک بشر به پدیده های واحد و شیوه های بیان مختلف آن ها دست یابد. برآیند این مطالعه شناخت هرچه بیشتر غنای تصویری سبک شعر هایکو، درک شباهت ها و تفاوت های نحوه بیان در ادبیات و عکاسی و جلوه های ارتباط این دو حوزه است.

  کلیدواژگان: : ایماژیسم، تصویرگرایی، هایکو، عکاسی، طبیعت
 • بررسی تطبیقی جلوه های مبارزه با استعمار انگلیس و روس در انقلاب مشروطه (مطالعه موردی: اشعار نسیم شمال و ملک الشعرای بهار)
  رضا موسی آبادی*، مهدی نوروز صفحات 48-80

  ادبیات مقاومت در عصر مشروطه، درخت تناوری است که در دامان فرهنگی انقلاب مشروطه، علیه استبداد و استعمار بیگانگان روییده است. این شاخه ادبی بر پایه ستیز با بیدادگران و ترسیم چهره آنان و به منظور دفاع از هویت ایرانی در مقابل تاخت و تاز بیگانگان ظهور کرده است. پدیده استعمار از پدیده هایی است که همواره کشورها و ملت های مشرق زمین با آن مواجه بوده اند؛ لذا انسان های آگاه و توانمند به ویژه هنرمندان و ادیبان، با سلاح شعر به مبارزه با استعمار و استعمارگران می پرداختند. باتوجه به این که شگردهای استعمار، گوناگون و مختلف است؛ لذا شگردهای مبارزه با آن نیز بایستی گوناگون و مناسب باشد. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به بررسی تطبیقی دیدگاه های محمدتقی بهار و سید اشرف الدین حسینی در باب پدیده استعمارستیزی در دیوان اشعارآن ها پرداخته می شود. پژوهش های صورت گرفته در این مقاله نشان می دهد که هر دو شاعر، به شکل های گوناگون به معرفی پدیده استعمار پرداخته اند و برای مبارزه با آن، شگردهای مشابهی نیز داشته و راهکارهایی نیز ارائه نموده اند که مهم ترین آن ها عبارت است از: آگاه کردن مردم و غفلت زدایی؛ دعوت به اتحاد و مقابله با استعمار؛ تحقیراستعمار با زبان طنز، نکوهش و محکوم نمودن استعما رگران؛ برانگیختن مردم و بازگشت به هویت اصیل فرهنگ اسلامی

  کلیدواژگان: ادبیات تطبیقی، استعمارستیزی، وطن، نسیم شمال، بهار
 • بررسی تطبیقی دیدگاه سنایی و مولوی در مورد سفر
  رضا آقایاری * صفحات 81-102

  در ادبیات فارسی، سفر با دو بعد جسمانی و عرفانی در اشعار شاعران آمده است، بعد معنوی که از آن با عنوان سفر درونی، روحانی و باطنی یاد می کنند، اصل اندیشگانی ادبیات عرفانی است،  این سفر، سیرالی الله است که در نهایت با فنای فی الله به نوعی به تولد دوباره ی سالک (بقای بعد فنا) ختم می شود، تمام تلاش عرفا در یک کلام، هدایت انسان به این مسیر هست، چناچه اگر اندیشه های عارفان را در طی قرن ها بررسی کنیم به یک پیوند اندیشگانی در این رابطه می رسیم. هرکدام در بیانی دیگر اما مفهومی یکسان بر سفر درونی تاکید دارند. در این مقاله اندیشه های دو قطب بزرگ عرفان: سنایی و مولوی در این رابطه بررسی شده است، سفر در بعد جسمانی و عرفانی در شعر آن ها بسیار توصیه شده اما اهمیتی که سفر باطنی دارد، سفر جسمانی ندارد، حاصل تحقیق نشانگر این است، هر دو شاعر رسالت عرفانی خود را در این دیده اند که انسان را در مسیر شناخت هویت الهی خود قرار بدهند. بنابراین توصیه به سفر درونی دارند، سفر اجباری انسان هبوط او از عالم علوی به این جهان است و انسان با سفر درونی باید تلاش کند دوباره به آن عالم برگردد؛ آداب آن نیز ترک شهوات دنیایی و سیر و سلوک عرفانی با پیروی از پیر راهنما است، از این منظر می توان آن را با کهن الگوی سفر قهرمان بررسی کرد.

  کلیدواژگان: سنایی، مولوی، سفر، جسمانی، درونی، سالک
 • گلنار یغمایی*، دکترسید محمدباقر کمال الدینی، دکترمحمود صادق زاده صفحات 103-134

  در نوشته حاضر که حاصل پژوهشی از نوع تاریخی، توصیفی و تحلیلی و از نظر نحوه گردآوری داده ها، کتابخانه ای است، پس از نگاهی گذرا به ادبیات مشروطه در برخورد با تمدن غرب، مشخصه های شعر فارسی در شکل و محتوا در دهه های سی و چهل خورشیدی برشمرده شده است. شکستن قالب ها و اوزان کهن در عین رعایت یا عدم رعایت وزن و قافیه، به کار بردن مضامین و پیام های سیاسی و اجتماعی تحت تاثیر ادبیات مشروطه و نیز سمبولیسم فرانسه، تاکید بر ابهام گویی، بهره گیری از هر پدیده طبیعی و اجتماعی به صورت نمادین برای نقد سیاسی و اجتماعی و ظهور «شعر سپید» و «شعر موج نو»، از مشخصات مهم تر شعر این دوره شناخته شده است. علاوه بر این، پیدایش «شعر مقاومت» و «شعر چریکی» و بعضا «پریشان گویی و نامفهوم سرایی» و ظهور تصنعی جریان های شعری و ظهور پیام بازگشت به خویشتن اسلامی به ویژه در دهه چهل را می توان از مشخصه های دیگر شعر در این دهه دانست. مدرنیته به دو صورت مستقیم (آشنایی با ادبیات و شعر غرب) و غیرمستقیم (شکل دادن به گروه بندی های اجتماعی، جریان های فرهنگی، دگرگونی های سیاسی و درهم تنیده شدن آن ها) بر شعر این دوره تاثیر گذاشته است. ستیز قلمی بین حامیان قالب های سنتی شعر و شعر نو، اختلاف نظر بین شاعران «موج نو» و «شعر نو» و چند شاخه شدن شعر و شاعران، همه انعکاس همین گروه بندی های اجتماعی و جریان های فرهنگی بوده که یا تحت تاثیر مدرنیته شکل گرفته و یا بر اثر نفوذ مدرنیته از حالت خفته به حالت فعال درآمده است

  کلیدواژگان: رمانتیسم، سمبولیسم، شعرسنتی، شعرنو، محتوا و مضمون، مدرنیته
|
 • Ashraf Sadat Ashrafi *, Dr.Mohammadreza Asad, Dr.Fatemeh Asgari, Dr.Mohsen Izadyar Pages 13-47

  The first purpose of this original research is to present and the to know better the love poetry and the essential elements of poetics of Francesco Petrarca, the famous Italian love lyrics father who set up Humanism in Europe, with a particular textual emphasis on the different points of convergence between his love lyrics and those of his contemporary, a great Persian poet, Saadi. In this paper, using some available sources and making a series of textual and lexical analyzes on two corpus available in comparison, we look for the thematic and stylistic similarities between two poetry collections that are the main subject of this study. Another aim of this research is to find the different points of divergence that recurs normally in two eastern and western poets’ works from the general point of view of the figure of the beloved one who is the principal subject of the poems in question.

  Keywords: comparative literature, Saadi, Petrarca, The figure of the beloved, the concept of love
 • Reza JALILI * Pages 19-35

  Literary schools are considered important criteria for understanding the literary qualities of different periods because they represent the social, political and cultural components of each period. One of these schools is naturalism, which was originally introduced to Persian fiction literature through the translation of the works of American and European writers during the Constitutional Revolution. Ahmad Mahmoud, as one of the prominent representatives of naturalism, has involved the rules and components of this school with the intention of recounting social critique and explaining the attitudes of the people in his stories. The descriptive-analytical study of the most important naturalistic features of "the sea is still calm" shows that with regard to elements such as "physiological aspects", "breaking the false vocabulary", "negation of freedom and belief in historical and social algebra", "conversational style", "Detailed descriptions and detailed descriptions", "limitation of physical capacity", "creation of animal characters" and "tragic end of the story", the story referred to a literary reaction to the main weaknesses and deprivations of the Iranian society in the thirties and forties Solar is considered. In some cases, according to the cultural and religious context of the target group, Mahmood left some of the components of naturalism that "the lack of attention to the genetic impact on people's lives", "the lower frequency of taboo vocabulary" and "addressing issues beyond nature at a limited level" of That sentence is.

  Keywords: Naturalism, Ahmad Mahmoud, the sea is still calm, society
 • Fatemeh Golbabaee *, Abdollah Albughobeish Pages 28-45

  The school of Imagism in the twentieth century’s literature was influenced by the Japanese imaginative poetry called Haiku. The feature of this school is to prioritize the representation of realistic images regardless of the complex abstractions of prior texts. Haiku, as the most prominent example of the Imagistic works, has the greatest conformity with the Photography among other visual arts, due to the extensive use of the image to convey the poet's concepts. This research on interdisciplinary studies, analyzes the structure and operation of Haiku in comparison with nature photography components. This research is based on a descriptive-analytical approach working on some of the translated Haiku poetries from Japanese to Persian by Ahmad Shamloo and A. Pashaei that published as the book “Haiku: The Japanese poetry since the beginning” and has compared the common features of this poetry style with the important components in the creation of a photograph. This essay has tried to analyze and compare the effects of literature and photography in Haiku to express common thoughts and human perceptions of natural phenomena and their different expressions. The outcome of this study is the cognition of Haiku imaginative potential, similarities and differences between literary expression and photography, and the connections of these two fields.

  Keywords: Imagism, Haiku, Photography, Nature photography
 • Comparative study of the effects of British and Russian colonialism in the constitutional era in the poems of Nasim Shomal and Malek al-Sha'ari-Bahar
  Reza Musabadi *, Mahdi Nowrooz Pages 48-80

  The resistance literature in the Constitutional Revolution is a tree of unity that has emerged in the cultural context of the Constitutional Revolution against tyranny and colonialism of aliens. This literary arena has emerged on the basis of the struggle against the oppressors and their faces and in order to defend Iranian identity against the invasion of foreigners. The phenomenon of colonialism is one of the phenomena that has always faced the countries and nations of the East. Therefore, knowledgeable and capable people, especially artists and literati, are poetic weapons to fight colonialism and colonialism. Due to the fact that colonial practices are diverse and different; therefore, the struggles against it should be diverse and appropriate. In this article, using descriptive-analytical method, a comparative study of the views of Mohammad Taghi Bahar and Seyed-Ashoor-al-Din-Husseini on the colonial phenomenon in their poems is discussed. The researches carried out in this article show that both poets have introduced various phenomena of colonialism in different forms and have similar approaches to fight it, and have presented some solutions that are important- Most of them are: Informing people and neglecting them; inviting to unite and confront colonialism; humiliating colonialism with the language of satire, condemning and condemning oppressors; provoking people and returning to the identity of the Islamic culture.

  Keywords: Adaptive literature, Colonialism, homeland, Nasim Shomal, Bahar
 • A comparative study of the outlook of Sanaee and Molavi about the traveling
  REZA AGHAYARI * Pages 81-102

  in Persian literature, traveling has been proposed in the poems. The spiritual dimension which is known as the internal, spiritual, and inner traveling desire has been originated from the thoughtfulness principal of mystic literature. This journey’s destination is God which finally ends up with decay in God is known as a type of rebirth of the faithful follower (called survival after death). All efforts of the mystics revolve around the guidance of human being to this route. If we investigate the thoughts of the mystics during the pass of centuries, we can come across a thought bond within this relationship. Each poet has emphasized about inner journey in a different way but referring to the same concept. In the present research the thoughts of two great figures in mysticism, Sanaee and Molavi, about traveling . The results showed that both poets have understood their mystic responsibility in a way that they considered themselves responsible to guide human beings to enter the route to know their divine identities. Therefore, they have stressed on inner journey. The obligatory journey of human being has exiled him/her from the divine world into this world and human beings should try to re-enter that world through inner journey. To do so, human being should abandon worldly pleasures and should enter mystic routes with the help of a leader. Regarding this view, we can refer to the ancient pattern of heroic journey to the mystic world

  Keywords: Sanaee, Molavi, journey, physical, spiritual
 • Golnar Yaghmaei *, Sayed Mohammad Bagher Kamaladdini, Mahmoud Sadeghzadeh Pages 103-134

  (Surveying the Mashruteh Literature (the literature produced after the Iranian Constitutional Revolution of 1950s) and the influence of the Western civilization, the present study investigates the characteristics of Persian poetry in terms of form and content in 1950s and 1960s. The literature of the period is characterized by deconstructing the archaic poetic patterns and meters while preserving the notion of meter and rhyming words followed by French symbolism, by symbolic adaptation of socio-political themes, by emphasizing the ambiguous aspects of the language by the emergence of free verse and. Moreover, the emergence of guerrilla poetry, the popularization of a hallucinatory language and far-fetched concepts in poetry and the revival of the Islamic identity particularly in 1950s are what define poetry of the period. Modernism has influence the poetry of the period directly (through familiarization with the Western literature) and indirectly (through forming various social classes and sectors, cultural movements and the interaction between them). The debates among the advocates of the classic forms and the supporters of the “new poetry,” the divergences between “new wave” poets and “new poetry” movement are reflective of theemergence of newly-formed sections and cultural movements that were all either the fruit of modernism or activated as the result of it.)

  Keywords: modernity, classical poetry, new poetry, form, content, symbolism, social classes