فهرست مطالب

 • پیاپی 28 (پاییز 1398)
 • 76 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1398/07/09
 • تعداد عناوین: 11
|
 • سید هادی عربی*، مهدیه شاه جمالی صفحات 7-39

  تجهیز و تخصیص منابع به فعالیت های اقتصادی از طریق بازار مالی انجام می پذیرد که بازار اعتبارات بانک قسمتی از این بازار است. بالا بودن ذخایر بانک ها و تسهیلات اعطایی سوخت‌شده و یا معوقه ی بانک ها، بیانگر این امر است که سیستم بانکی از ابزارهای مدیریت ریسک اعتباری به خوبی استفاده نکرده و الگوی مناسبی جهت مدیریت ریسک اعتباری در شبکه بانکی وجود ندارد. پژوهش حاضر با تجزیه و تحلیل نظرات 32 نفر از خبرگان حوزه بانکداری اسلامی شامل مدیران بانکی و اساتید دانشگاه که بر اساس تکنیک گلوله برفی انتخاب شده اند، ابزارهای اسلامی مدیریت ریسک اعتباری را با استفاده از روش تحلیل  سلسله مراتبی (AHP) و با استفاده از نرم افزار Expert choice اولویت بندی کرده است. نتایج حاصل از تحلیل سلسله مراتبی بر اساس دو معیار پوشش دهندگی و کارایی نشان می دهد که به ترتیب ابزار وثیقه و ضمانت، اعتبار سنجی، وجه التزام، مشتقات اعتباری و ذخیره زیان وام در رتبه اول تا پنجم هستند. از زیرشاخه های ضمانت و وثیقه، وثیقه نقدی دارای رتبه اول و ضامن کارمند دارای رتبه دوم است. از زیر شاخه های اعتبار سنجی، ظرفیت در اولویت اول و وثایق در اولویت دوم قرار می گیرد. از بین جریمه های مالی و غیر مالی، جریمه مالی در اولویت اول بوده و ذخیره گیری در ابتدا، از زیر شاخه های ذخیره زیان وام  نسبت به ذخیره گیری وابسته به وثایق در اولویت اول قرار دارد.

  کلیدواژگان: ریسک اعتباری، مدیریت ریسک اعتباری، بانکداری بدون ربا، بانکداری اسلامی، AHP
 • محمد توحیدی*، رضا یارمحمدی صفحات 41-76

  یکی از نوآوری‌های دهه اخیر در عرصه بحث‌های پولی و مالی اسلامی، انتشار انواع اوراق بهادار اسلامی به نام صکوک است؛ این اوراق که به‌طور عمده برای تامین مالی دولت، سازمان‌های وابسته به دولت و بنگاه‌های اقتصادی منتشر می‌شوند براساس عقود اسلامی طراحی شده‌اند و جایگزین مناسبی برای اوراق بهادار ربوی به‌ویژه اوراق قرضه شمرده می‌شوند. انتشار اوراق بهادار (صکوک) براساس احکام مقدس شریعت اسلامی یکی از مهم‌ترین دستاورد‌های بانکداری و مالیه اسلامی و از جمله برجسته‌ترین ابزار های توسعه اقتصاد اسلامی است، مشروط بر این‌که در سازوکارهای آن تمام اصول بنیادی که اقتصاد اسلامی را از دیگر اقتصادها متمایز می‌سازد، رعایت شود. ظهور و توسعه انواع و طبقات مختلف صکوک بطور عمده ناشی از تقاضای بازار است. صکوک را می توان به طرق مختلفی دسته بندی نمود. تقسیم بندی صکوک می‌تواند بر مبنای قراردادها و عقودی باشد که اوراق بر مبنای آن منتشر می‌شود یا بر مبنای ماهیت و نوع دارایی‌های موضوع انتشار صکوک و یا ویژگی‌های فنی و تجاری خود اوراق باشد. در این مقاله طبقه بندی‌های مختلف صکوک بر اساس معیارهای گوناگون مورد بررسی قرار گرفته و بر اساس این طبقه‌بندی‌ها و با مقایسه‌ی بین بازار صکوک ایران و جهان، به تجزیه و تحلیل وضع موجود پرداخته و توصیه‌های سیاستی برای توسعه بازار صکوک در ایران ارائه شده است.

  کلیدواژگان: بازار اوراق بهادار اسلامی (صکوک)، طبقه بندی، مالی اسلامی
 • اکرم خلیلی نوش آبادی* صفحات 77-98

  مدیریت شهری و مدیریت خانه که دو شاخه از حکمت عملی است، دارای اضلاع پیچیده ای است و لازم است برای فهم و توفیق در هر کدام از آنها به ‌دانش تخصصی مربوط به آن مجهز شد. یکی از زوایای مدیریت شهری و خانوادگی، مباحث دخل و خرج است که در اندیشه های عالمان متقدم و از جمله ابن‌سینا نیز دارای اهمیت خاصی بوده و در خور توجه و بازخوانی است. اقتضائات اجتماعی حال حاضر در جهان به‌ظاهر عقلانی امروز ضرورت بازبینی آراء اقتصادی ابن‌سینا به‌عنوان رهبر فیلسوفان عقلگرا را توجیه ‌می‌کند. در این مطالعه سعی داریم به ‌روش توصیفی، تحلیلی و تحلیل محتوا و با تمرکز بر رساله مجموع فی السیاسه، آراء اقتصادی ابن‌سینا را استخراج نماییم. کلمه «اقتصاد» در این رساله به‌معنای میانه روی است، اما نگارنده اقتصاد را به‌معنای امروزین آن به‌کار می برد. توجه به دو مبنای اخلاق و عقل و حضور زنان در کنار مردان برای مدیریت اقتصاد، تعادل ارزش‌مندی را در دیدگاه های ابن‌سینا ایجاد نموده‌است. از نظر وی تلاش در جهت تولید، فن‌آوری و اشتغال زایی در فعالیت هایی چون کشاورزی و ساختمان‌سازی تا صنعت و معدن و خرید و فروش و...سبب تولید ثروت و بهبود و رونق کسب و کار ‌می‌شود.

  کلیدواژگان: ابن سینا، اقتصاد، حکمت عملی، تدبیر منزل، مجموع فی السیاسه
 • محمدرضا یوسفی شیخ رباط*، سیده طیبه موسوی مقدم صفحات 99-123

  پژوهش حاضر با توجه به مبارزه جدی دین با پدیده فقر و پذیرش اهمیت انتقال بین نسلی فقر و رابطه نزدیک آن با افزایش سطح فقر به بررسی این انتقال در میان خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد شهرستان آبدانان (به عنوان گروهی از خانواده‌های فقیر) پرداخته است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده که اطلاعات مورد نیاز آن از طریق منابع کتابخانه‌ای و ترکیب دو روش میدانی و دلفی جمع آوری شده است. براساس یافته‌های پژوهش، هرچه درآمد والدین کمتر باشد، احتمال فقیر شدن فرزندان افزایش می‌یابد. همچنین هر چه سطح تحصیلات والدین کمتر و تعداد فرزندان آنها بیشتر باشد، فقر در میان فرزندان آنها بیشتر خواهد بود. سطح بالای تحصیلات فرزندان با درآمد بالای آنها همراه بود. زن سرپرست بودن احتمال فقیر شدن فرزندان را بیشتر می‌کند. 79 درصد از پاسخ‌گویان در روش دلفی معتقد بودند که سیاست‌های دولت احتمال بازتولید فقر را افزایش داده است.

  کلیدواژگان: فقر، انتقال بین نسلی فقر، آبدانان، کمیته امداد امام خمینی (ره)
 • علی اکبر کریمی، حسین غفورزاده آرانی* صفحات 125-150

  برای هر علمی فارغ از موضوعات و مسائلی که در آن مطرح می‌شود، اهداف و غایاتی نیز متصور است. علم اقتصاد اسلامی نیز به عنوان یک علم نوپا از این قاعده‌ی فراگیر مستثنا نیست. برخی از صاحب‌نظران عرصه‌ی اقتصاد اسلامی برای آن، غایاتی را به تصویر کشیده‌اند اما تاکنون تحقیقی در مورد غایت و کارکردهای اقتصاد اسلامی در قرآن با تاکید بر آراء علامه طباطبایی انجام نشده است. لذا در این مقاله با انجام جستجوی اجتهادی و مفهومی در منظومه‌ی تفسیری المیزان و سایر کتب و آثار ایشان و نیز سایر آثار متفکرین اسلامی، به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که غایت و کارکردهای اقتصاد اسلامی در قرآن و از منظر علامه طباطبایی چیست؟ یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد؛ اولا با توجه به نظرات علامه در علوم اعتباری و علوم حقیقی، می‌توان گفت علم اقتصاد اسلامی به‌طور کامل بر هیچ یک از دو دسته به‌طور کامل تطبیق نمی‌نماید و با این دو رابطه‌ی عموم و خصوص من وجه دارد. ثانیا مستند به نظرات علامه می‌توان غایت‌های مدنظر علم اقتصاد اسلامی را در سه سطح غایت نهایی، واسطه‌ای و مقدماتی ترسیم کرد و کارکرد نیز عبارت است از اهداف واسطه‌ای که ابزاری برای رسیدن به اهداف نهایی به شمار می‌رود و در سطحی عینی و ملموس‌تر می‌باشد که در واقع همان تبیین، توصیف و پیش‌بینی وضعیت موجود (نظیر نظریه‌ی استخدام و نظریه‌ی اصالت جامعه)، وضعیت مطلوب (اقتصاد مبتنی بر عدالت، توزیع عادلانه ثروت، توام با رشد، امنیت و به دور از فساد، بهره‌مندی همگان)، آسیب‌‌شناسی وضعیت موجود و تحلیل چرایی آن و پیش‌بینی آینده (سنت‌های اقتصادی در قرآن) و نیز راه های تغییر از موجود به مطلوب (استفاده از شرع در کنار عقل؛ استفاده توامان از ظرفیت اخلاق، فقه و حکومت) است.

  کلیدواژگان: غایت، کارکردهای اقتصاد اسلامی، علامه طباطبایی، تفسیر المیزان
 • حمید بابایی میبدی، اسدالله علیرضایی* صفحات 151-171

  امروزه بانکداری الکترونیک به دلیل سرعت، کارآیی، کاهش هزینه ها و بهره برداری از فرصت های زودگذر عرصه جدیدی را در رقابت گشوده است. بدیهی است کاربرد بانکداری الکترونیک در صنعت بانکداری هنگامی مفید ارزیابی می شود که سرمایه گذاری های انجام شده از جانب بانک ها در این زمینه، سودآوری آن ها را افزایش دهد و رضایت مشتریان را بهبود بخشد. این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین بانکداری الکترونیک و رضایت مشتریان شعب بانک ملی شهرستان سیرجان انجام شده  است. این تحقیق به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، از نوع همبستگی می باشد برای انجام این پژوهش پرسش‌نامه های صادقی و پاراسورامن  پس از اطمینان پایایی وروایی محتوای آن در بین 380 نفر توزیع شد که در نهایت 378پرسش‌نامه گردآوری شد برای بررسی فرضیه ها از نرم افزار لیزرل استفاده شد. سپس مدل مفهومی پژوهش از طریق مدل های معادله ساختاری برازش شدند. نتایج نشان داد که بین بانکداری الکترونیک (و نیز ابعاد آن)و رضایت مشتریان شعب بانک ملی شهرستان سیرجان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

  کلیدواژگان: بانکداری الکترونیک، رضایت مشتریان، شعب بانک ملی سیرجان
 • مجید دادخواه* صفحات 173-184

  با گذشت بیش از سه دهه از اجرای قانون بانکداری اسلامی (بدون ربا‌) این سوال مطرح می‌گردد که چرا با وجود اثبات نقش نرخ بهره (سود تسهیلات بانکی‌) در افزایش میزان تورم در سطح جامعه و وجود شبهات فقهی متعدد در نحوه پرداخت تسهیلات بانکی مبتنی بر اخذ سود، تسهیلات بدون بهره (‌کارمزدی‌) تنها سهم ناچیزی از کل تسهیلات پرداختی سیستم بانکی کشور را شامل می‌شود و این دسته از تسهیلات در دسترس همه اشخاص قرار ندارد. در این مقاله ضمن بررسی علل پدید آمدن این شرایط با ارائه رابطه حقوقی جدید، راهکار مناسبی جهت رفع محدودیت‌های موجود در پرداخت تسهیلات مبتنی بر کارمزد ارائه می‌گردد و با استفاده از فقه استدلالی نشان خواهیم داد تسهیلات پرداخت شده با این روش منطبق با ضوابط و چهارچوب بانکداری اسلامی است همچنین منافع حاصل از سپرده‌گذاری اشخاص با رابطه حقوقی پیشنهادی مصداق ربح (سود حاصل از کسب و کار‌) خواهد بود.

  کلیدواژگان: تورم، مشارکت مدنی، تسهیلات قرضی-کارمزدی، ربح، ربا
 • نادر رضائی*، رضا منصوریان صفحات 185-202

  هدف از این مقاله بررسی تاثیر عوامل کلان اقتصادی بر نسبت مطالبات معوق بانک‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. بدین منظور با استفاده از داده‌های 8 بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس اوراق بهادار تهران و با روش رگرسیون پنل دیتا طی دوره زمانی 1391 لغایت 1396 به بررسی هدف تحقیق پرداخته شد. نتایج حاصل از بررسی فرضیه‌ها نشان داد که نرخ تورم و تولید ناخالص داخلی تاثیری منفی و معنادار بر مطالبات معوق بانک دارد. همچنین نتایج نشان داد که نرخ سود تسهیلات تاثیری مثبت و معنادار بر مطالبات معوق داشته است.

  کلیدواژگان: تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، نرخ سود تسهلات، مطالبات معوق
 • سیمین محسنی، سید محمدرضا حسینی پور*، مسعود جعفری مقدم صفحات 203-220

  هدف این پژوهش ارائه مدلی ریاضی براساس مدل‌های برنامه‌ریزی ریاضی جهت یافتن بهترین ترکیب منابع (سپرده‌ها) و مصارف (تسهیلات) بانک کشاورزی در سال 1394 می‌باشد که ضمن رضایت مشتریان بیشترین سود را برای بانک به دنبال داشته باشند. بانک‌ها در واقع موسسات مالی هستند که باید بین منابع و مصارف پولی حاصل از فعالیت‌های خود ترازی ایجاد نمایند که بتوانند در جهت افزایش کارایی و اثربخشی منابع و مصارف به حیات مالی خود ادامه دهند. انگیزه اصلی بانک‌ها در تخصیص بهینه منابع و ارائه خدمات متنوع به مشتریان، درآمدزایی وکسب سود همانند سایر موسسات اقتصادی می‌باشد. در این پژوهش حجم نمونه با جامعه آماری برابر است و شامل کلیه شعب بانک کشاورزی استان کرمان می‌باشد. در این مطالعه مدل با استفاده از روش برنامه‌ریزی آرمانی برآورد گردیده است. برای جمع‌آوری داده‌ها از اطلاعات موجود در مدیریت بانک کشاورزی استان کرمان استفاده شده است و تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار WinQSB صورت گرفته است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد سود حاصل از روش برنامه‌ریزی آرمانی به میزان 87/10 درصد (288790 میلیون ریال) بیشتر از سود تخصیصی در شعب بانک کشاورزی استان کرمان است. لذا پیشنهاد می‌شود جهت حداکثر شدن سود بانکی از نتایج حاصل از روش‌ نام‌برده استفاده گردد.

  کلیدواژگان: مدیریت بهینه، منابع (سپرده ها)، مصارف (تسهیلات)، برنامه ریزی آرمانی، بانک کشاورزی
 • محمدحسین عبدالرحیمیان، نصرت دهقانی زاده* صفحات 221-235

  اختیار معامله یکی از ابزارهای بسیار مناسب برای کاهش ریسک سرمایه گذاری است و بازده اختیار معامله ها برای پوشش ریسک از معتبرترین ابزارها به شمار می روند و ابزاری هنرمند برای سرمایه گذاران هستند. نتایج پژوهش نشان می دهد قراردادهای اختیار معامله می توانند برای سرمایه گذاران ریسک کمتری در برداشته باشد. زیرا نسبت به سهام، سرمایه گذار را در معرض تعهدات مالی کمتری قرار می دهد، همچنین معامله اختیار معامله به‌خاطر قدرت نسبی آنها در مقابل مشکلاتی مثل کاهش ناگهانی روزانه قیمت سهام که گاه بسیار مصیبت بارند، ریسک کمتری دارند.

  کلیدواژگان: مشتریان خرد، بازده اختیار معامله، سرمایه گذاری، ریسک
 • بتول ملک رئیسی، محمدرضا کیخا* صفحات 237-260

  رباخواری یکی از محرمات صریح دین اسلام است که حتی گاهی حیله‌های شرعی مربوط به آن تحریم شده     است بنابراین مهم‌ترین اصل و مبنای حاکم بر نظام بانکداری اسلامی تحریم ربا و حذف ربا از این سیستم است به همین جهت پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران نخستین گام در جهت اسلامی کردن فعالیت‌های بانک، تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا بود. از آنجا که ربای قرضی در حیطه بانکداری امکان وقوع دارد در این پژوهش برآن شدیم تا میزان آگاهی کارکنان بانک‌های دولتی شهر زاهدان را براحکام و شرایط ربای قرضی بررسی نماییم. این پژوهش به روش پیمایشی و با استفاده ازپرسش‌نامه انجام شده‌ و داده‌ها پس از ورود به نرم‌افزار و حذف داده‌های نامعتبر با استفاده ازروش‌ توصیفی و استنباطی در نرم افزار spss  تحلیل و ارزیابی شده‌ است. یافته‌های این پژوهش پس از بررسی روایی و پایایی، نشان می‌دهد که میانگین آگاهی کارکنان بانک‌های دولتی بدون تفاوت در سنوات و تحصیلات از احکام و شرایط ربای قرضی از حد متوسط بالاتر است اما پست سازمانی و دوره‌های آموزشی بانک در آگاهی افراد تاثیر معناداری داشته و در نتیجه هرچه آگاهی بیشتر بوده، تاثیر مثبتی بر عملکرد کارکنان داشته است.

  کلیدواژگان: کارکنان بانک، زاهدان، ربای قرضی، بانکداری بدون ربا
|
 • Seyed Hadi Arabi*, Mahdie Shahjamali Pages 7-39

  Equipping and allocating resources to economic activities is done through the financial market where the bank credit market is part of that market. The high reserves of banks and the refurbished or overdue facilities indicate that the banking system does not use credit risk management tools well and that there is no proper model for managing credit risk in the banking network. The present study analyzed Islamic credit risk management tools using AHP method by analyzing the opinions of 32 Islamic banking experts including banking managers and university professors selected based on snowball technique. Using Expert choice software has prioritized. The results of the hierarchical analysis based on two measures of coverage and efficiency show that they are in the first to fifth rank as collateral and guarantee instruments, validation, commitment, credit derivatives and loan loss reserve respectively. From the subdivisions of Guarantee and Collateral, cash collateral is ranked first and employee collateral is ranked second. From the sub-categories of validation, capacity comes first and certifications come second. Of the financial and non-financial penalties, financial penalties are first and foremost, saving is first among the subdivisions of loan loss than collateral-dependent storage.</span></font></span>

  Keywords: Credit Risk, Credit Risk Management, Useless Banking, Islamic Banking, AHP
 • Mohammad Tohidi*, Reza Yarmohammadi Pages 41-76

  One of the innovations of the last decade in the field of Islamic monetary and financial debates is the distribution of various types of Islamic securities called sukuk; these papers, which are mainly intended for government financing, government agencies and economic enterprises, are designed according to the Islamic treaty and are an appropriate alternative Bonded securities are especially classified as bonds. The issuance of securities (sukuk) based on the holy decrees of the Islamic Sharia is one of the most important achievements of Islamic banking and finance, and is one of the most prominent tools for the development of Islamic economics, provided that in its mechanisms all the fundamental principles that distinguish Islamic economics from other economies are observed To be The emergence and development of various types and classes of sukuk is mainly due to market demand. Sukuk can be classified in different ways. The division of sukuk can be based on agreements and contracts that are issued on the basis of the bonds or based on the nature and type of assets of the issue of publishing sukuk or its technical and commercial properties. In this paper, different categories of sukuk have been investigated based on various criteria. Based on these categorizations and with the comparison between the market of sukuk of Iran and the world, the present situation has been analyzed and policy recommendations for the development of the Sukuk market have been presented.

  Keywords: Islamic Securities Market (Sukuk), Classification, Islamic Finance
 • Akram Khalili Nooshabadi* Pages 77-98

  Urban and house management are two branches of practical wisdom which have complex sides thus in order to understand and accomplish in each point, special knowledge is required. Economy is one of the urban and house management sides witch had a great magnitude in the beliefs of senior scientists such as Ibn-e-Sina. Even so his opinions on the matter are few compared to his philosophy inscriptions but still significant. Social requirements and economical tensions of today’s rational world is a cause to review the Muslim philosophers opinions specially Ibn-e-Sina who is considered the leader of rational philosophers.The purpose of this article is to review his “resalat-Alsiasah” opinions descriptively which contains important economical point of views.The world economy in “resalat-Alsiasah” means moderation although writer uses the modern definition and overlooks Sinai’s

  Keywords: Ibne Sina, Economy, Practical Wisdom, Managing the Home, Majmu-fi-Alsiasah
 • Mohammad Reza Yousefi* , Seyyedeh Tayyebeh Mousavi Moghaddam Pages 99-123

  The present study regarding the serious struggle of religion with the phenomenon of poverty and the importance of an intergenerational transmission of poverty and its close relationship with increasing poverty level, has investigated the transmission among households coverd by Abdanan relief comittee(as  a group  of poor family). The research method was descriptive-analytic in the time period of 1393. The required information is collected through library resources and the combination of both fieldwork and Delphi methods. Depending upon research findings, the lower the income of parents, the more likely the children to grow poorer. Also, the lower the level of parents' literacy and the number of their children, the more poverty among their children will be. Children's high level of education was associated with their high income. Being woman as the guardian o family increases the possibility of a poor child. 79 percent of respondents in the Delphi method believed that government policies have increased the probability of reproduction of poverty.

  Keywords: Poverty, Intergenerational Poverty Transfer, Abdanan, Imam Khomeini Relief Foundation
 • Aliakbar Karimi, Hosein Ghafoorzadeh Arani * Pages 125-150

  For any science, apart from the issues and subjects that arise, there are goals and ultimates. Islamic economics is not excluded from this inclusive principle as a new science. Some of the experts in the field of Islamic economics have shown their goals, but so far no research has been done on the ultimate goals and functions of Islamic economics in the Qur'an, with emphasis on the views of Allamah Tabatabai. Therefore, in this article, by searching for ijtihdi and conceptual in the commentary system of Al-Mizan and other books and his works, as well as other works of Islamic thinkers, we seek to answer the question of what is the purpose and functions of Islamic economics in the Qur'an and from the perspective of Allāma Tabatabai? Findings of the research show that, firstly, considering the views of Allamah in credit and real sciences, it can be said that Islamic economics does not fully fit into any of the two categories, and it is with these two generality and peculiarity in some respect. Secondly, the documentary on Allameh's views can draw the attention of Islamic economics to the three ultimates of the final, intermediate, and preliminary levels, and the function is the intermediate goals which are the means to achieve the ultimate goals and are at the same level of objectivity and solidity, which is in fact the explanation, description and anticipation of the present situation (such as the theory of employment and the theory of the originality of society), the desirable situation (the economy of justice, the fair distribution of wealth, combined with growth, security and corruption, Beneficence of all), the pathology of the status quo and its analysis, and the prediction of the future (economic traditions in the Quran), as well as the ways of changing from the existing to the desirable (use of shari'a with reason, the simultaneous use of ethical capacity, jurisprudence and government).

  Keywords: the ultimate goal, the functions of Islamic economics, Allameh Tabatabai, commentary on al-Mizan
 • Hamid Babaei Meybodi, Asad Ollah Alirezaei * Pages 151-171

  Today, e-banking has opened up a new field in terms of speed, efficiency, cost savings and the use of fleeting opportunities. Obviously, the application of e-banking in the banking industry is useful when the investments made by banks in this field increase and improve their profitability and improve customer satisfaction.This research designed to investigate the relationship between e-banking and customers satisfaction Sirjan Township Melli Banks branches.This inquiry is an applied-base objective and  a correlative-base nature/ methodology. The  population comprises all the employees of the  above enterprse  The number of them addes up to 32178 individuals in 2017.The sample includes 380 subjects based upon Krejcie & Morgan Table (1970) which appointed in proportionate stratified random sampling.The data gathering tools have been 2 standard questionnaires.The findings show that the e-banking (also its components) are  positively and significantly related to customers satisfaction. Mean while ،in order to improve the e-banking and promoting customers satisfaction ،some constructive recommendations offered to the relevant authorities.

  Keywords: e-banking, customers satisfaction, Melli Bank Branches of Sirjan
 • Majid Dadkhah* Pages 173-184

  After more three decade of perform regulation of islamic banking, this question consider that why despite proof of role of interest rate in growth of inflation and existence doubt of juridical in method of payment of loan’s with interest, the wages loan ,just trivial measure of total loan in my country banking system and this group of convenience is not available for everyone. in this article with discussion a boat reason of confirmed this condition by definition a new legal  relation present a suitable alternative method for resolving this limitation for pay loan base wages and with using discursive juridical we show pay loan with this procedure is coincident with requirement facilities of Islamic banking and profits of people entrusted with new legal relation(proposal) is legitimate

  Keywords: Inflation, civic association, imprest-wages loans, interest, lucre
 • Nader Rezaei *, Reza Mansoorian Pages 185-202

  The purpose of this paper is to investigate the effect of macroeconomic factors on the ratio of non-performing loans of accepted banks in Tehran Stock Exchange. For this purpose, the data of 8 banks and credit institutions from 1391 to 1396 in Tehran Stock Exchange and data panel regression method were used. The results of the study showed that the inflation rate and GDP have a negative and significant effect on the bank's outstanding claims. Moreover, the results indicated that the interest rate of the facility had a positive and significant effect on non-performing loans.

  Keywords: GDP, Inflation Rate, Interest Rate of Facility, Non-performing Loans
 • Simin Mohseni, Seyed Mohammad Reza Hosseinipour *, Masoud Jafari Moghadam Pages 203-220

  Banks are financial institutions that must create resources and expenditures through their activities that can continue to increase the efficiency and effectiveness of their financial resources and expenditures. The main motivation of banks in the optimal allocation of resources and varietal services providing to customers like other economic institutions is income creating and profit earning. The aim of this study is to present a mathematical model according to mathematical programming models also to weave the Keshavarzi bank and in the year of 2016 which is the best year of combination of Resources (deposits) and Consumption (facilities) that while customer satisfaction, the most profitable for banks are to be followed. In this research, the sample size is equal to the statistical population and including all branches of Agricultural Bank of Kerman province. In this paper, the model is estimated by using of goal programming method.To collect data, we used the available information in Keshavarzi bank of Kerman province and some Win QSB software was used for analyzing this data. The results of the research showed that the profit from the goal programming method is 10.88% (288790 million Rials) more than the profit allocation in branches of agricultural bank of Kerman province. Therefore, it is recommended to use the results of this method to maximize bank profits.

  Keywords: Optimal management, Resources (deposits), Consumption (facilities), Goal programming, Keshavarzi bank
 • Mohhamd Hossein Abdorahimian, Nosrat Dehghanizadeh * Pages 221-235

  Trading Opportunity is one of the most appropriate tools to reduce investment risk and return on trading is one of the most reliable tools for investing in risk and is an artist's tool for investors. The results of the research show that the deal deals can be less risky for investors. Because it exposes the investor to less financial liabilities than stocks, they also have less risk of trading because of their relative strength against issues such as the sudden daily decline in stock prices that are sometimes very disastrous.

  Keywords: Micro Customers, Transaction Opportunity Returns
 • Betul Malik Reisi, Mohammad Reza Kaykha * Pages 237-260

  Usury is one of the explicit prohibitions of the Islamic religion, which is sometimes even sanctioned by religious law, so the most important principle underlying the Islamic banking system is to sanction usury and eliminate usury from the system, so after the Islamic Revolution in Iran, the first step in To Islamize the bank's activities, the adoption of the Law on Banking Operations was useless. In this study, we were able to investigate the knowledge of Zahedan public bank employees regarding the credit conditions and the conditions of the loan usury. Invalid data were analyzed using descriptive and inferential methods in spss software. The findings of this study, after examining the validity and reliability, show that the mean of knowledge of public banks employees is higher than the average, without any difference in age and education from loan officers, but organizational position and bank training courses have significant effect on people's awareness. As a result, the greater the awareness, the more positive it has had a positive impact on the performance of the staff.

  Keywords: Bank Employees, Law, Loan Users, Banking Without Users