فهرست مطالب

پژوهش های ادبی و بلاغی - سال هفتم شماره 26 (بهار 1398)
 • سال هفتم شماره 26 (بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/03/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • یزدان پاک مهر*، موسی پرنیان، خلیل بیگ زاده صفحات 9-23
  باورهای عامیانه پناهگاهی برای اذهان ساده ایست که قدرت تبیین و تحلیل حوادث را نداشته و از طرفی خود را در برابر ناگواری ها و ناملایمتی ها بی دفاع می دانند، مردمی که در محیطی آکنده از نا آگاهی زندگی می کنند به ناچار به نیروی غیرعقلانی متوسل شده تا تعارض های ذهنی را کاهش دهند. برخی از این اندیشه های خرافی به قدری محکم و استواراند که تا قرن ها پس از پیدایش همچنان ادامه حیات می دهند. در این پژوهش، که به روش تحلیلی و توصیفی انجام شده، باورها و اعتقادات عامیانه در دو داستان دل دلدادگی و باغ بلور استخراج، دسته بندی و تحلیل و بررسی شده اند. هدف از این تحلیل، تبیین باورها و مقایسه میزان کاربرد آنها در دو داستان ذکر شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که در باغ بلور بیشتر باورهای متافیزیکی و مذهبی به کار رفته است در حالی که در داستان دل دلدادگی باورهای مردم شمال کشور درباره حیوانات و پرندگان بازتاب بیشتری داشته است.واژه های کلیدی: باورهای عامیانه، داستان، دل دلدادگی، باغ بلور.
  کلیدواژگان: باورهای عامیانه، داستان، دل دلدادگی، باغ بلور
 • سحر یوسفی، محمد ایرانی*، خلیل بیگ زاده، امیرعباس عزیزی فر صفحات 24-35
  درد و دردمانگری از بن مایه های رایج در قصه های عامیانه است. دردها، درمانگران و درمانگری، اشکال، صورت ها و شیوه های متعددی در قصه ها دارند. شناخت آنها درک عمیق تری از مفاهیم درد و درمان نزد عامه آشکار می سازد. برای شناخت تجلی های درد و درمانگری در مجموعه چهار جلدی قصه های ایرانی انجوی شیرازی از شیوه توصیفی- تحلیلی بهره برده شده و صورت های درد، درمانگران و شیوه های درمانی استخراج، دسته بندی و تحلیل شده اند. یافته های پژوهش نشان می دهند درمانگران در قصه های عامیانه در دو دسته شخصیت های انسانی و شخصیت های اسطوره ای و افسانه ای جای دارند. شیوه های درمانگری نیز عبارتند از: درمان جادویی - فراواقعی، درمان مبتنی بر پزشکی، درمان سنتی - عامیانه و روان درمانی. با وجود تازگی دانش «قصه درمانی» در روانشناسی نوین، این روش در قصه های عامیانه هم نمود دارد. در اندیشه خوش بین حاکم بر قصه ها دردهایی که در عالم واقع درمانی ندارند، با درمانگران اسطوره ای و افسانه ای و روش های فراواقعی و جادویی درمان پذیرند. طبیبان تنها دسته ای از درمانگران هستند که گاهی در درمان شکست می خورند و داروهایی فراواقعی تجویز می کنند. وجود درمانگران جادویی - فراواقعی دردی را در قصه ها بدون درمان نمی گذارد، حتی اگر شخصی کور مادرزاد، عقیم و نازا باشد. این اندیشه امیدبخش و یاریگر گویای دغدغه و آرزوی داشتن سلامتی بشر و حفظ همیشگی آن است.
  کلیدواژگان: درد، درمانگران، روش های درمانی، قصه های ایرانی
 • سعید روزبهانی*، رمضان علی رازقی صفحات 36-48
  شهر کوهپبایه ای ششتمد به عنوان یکی از شهرهای توابع شهرستان سبزوار با سابقه ی حدود دو هزار سال قدمت در سی کیلومتری جنوب سبزوار و در دامنه ی شمالی کوه های موسوم به «کوه میش» قرارگرفته است. بخشی از ادبیات شفاهی ششتمد را، ترانه ها و دوبیتی های محلی تشکیل می-دهد. این ترانه ها عبارتند از: عاشقانه، گران سالی، آیینی، اجتماعی، فردی و مرثیه ها. هدف از این نوشتار بررسی محتوایی و ساختاری اشعار و ترانه های محلی مردم منطقه ی مذکور می باشد که به صورت ادبیات شفاهی و از زبان و آنچه که در سینه ی مردم منطقه محفوظ بوده، نقل گردیده است. روش جمع-آوری اطلاعات، مراجعه به افراد ازطریق گفتگو(مصاحبه) بوده است. هریک از واژه ها به جز تعریف عملیاتی، معنا و مفهوم آن نیز تا حد امکان شرح داده شده است. جامعه ی مورد تحقیق، مردم شهر «ششتمد» و روستاهای مجاور آن بوده است. بخشی از نتایج این پژوهش حکایت از رو به زوال و نابودی این اشعار و ترانه هاست. دلیل آن هم، همسو بودن داده های آماری با این کاراست.
  کلیدواژگان: اشعار، ترانه های محلی، ششتمد، سبزوار
 • عارف کمرپشتی* صفحات 49-65
  زن، بزرگ- مادر، بزرگ- الهه، اصل مادینه که با ماه، زمین و آب ها نمادین می شوند؛ نیروهای غریزی در مقابل نظام معقول نرینه است. منظور از منظومه در ادبیات عامیانه، داستان های روایی است که در آن موضوعات مختلفی نظیر؛ عشق، حماسه، سوگ سرود، یاغی گری و...روایت شده است. این منظومه ها اغلب اشعاری ساده و بی تصویرند.این پژوهش تلاش می کند تا با استفاده از شیوه توصیفی- تحلیلی حضور زن را در منظومه های عامیانه شهرستان سوادکوه بررسی کند و به این پرسش اساسی پاسخ دهد که حضور زن در منظومه های عامیانه رایج در سوادکوه به چه اشکالی بازتاب یافته است؟این منظومه ها عبارتند از: شاه باجی، تقی و معصومه، زینب جان، هژبر سلطان، حجت غلامی، تقی یاغی و رشیدخان. براساس یافته های پژوهش می توان گفت حضور زن در منظومه های عامیانه شهرستان سوادکوه، به عنوان استفاده ابزاری برای خواهش های نفسانی، ابزار تهدید و تحذیر، نفرین، تمسخر، ابزاری برای جلوگیری از چشم زخم، منفعل در عاشقی، چند همسری، ترساننده عاشق و ستاننده انتقام، نمود داشته است.
  کلیدواژگان: زن، منظومه های عامیانه، شهرستان سوادکوه
 • راضیه نظری*، علی نجفی ایوکی صفحات 66-83
  نشانه شناسی گریماس از انواع نشانه شناسی ادبی محسوب می شود که به تبیین جنبه های بیانی، تاثیری و دلالی اثر ادبی می پردازد. پیکره مورد پژوهش، سروده قصیده الارض اثر محمود درویش است که بر سیاق سروده های ادب پایداری افزون بر ویژگی های شعری از خصوصیات داستانی نیز بهره برده است؛ به همین دلیل جستار حاضر با هدف نشانه-شناسی جنبه های گوناگون سروده و تعیین مولفه های معنایی آن به رشته نگارش درآمده است. همچنین این اثر بر پایه روش تحلیل محتوا بوده که با بهره گیری از منابع کتابخانه ای به شیوه توصیفی- تحلیلی نگاشته شده است. در مقاله حاضر، سروده در دو بخش روساخت و ژرف ساخت و در چهار سطح داستانی، زبانی، ادبی و دلالی مورد تحلیل نشانه شناسی قرار گرفته اند. از جمله نتایج مهم این مقاله آن است که «ستایش آزادی وطن» شالوده فکری سروده را می سازد؛ اما «اشغال دراز مدت» به عنوان یک مانع جدی، باعث شده تا انگیزه بازیابی هویت در ذهن «درویش»، جلوه ای رمانتیک یافته و آرمانشهر فلسطین پردازش شود. وجود تنش در بخش ژرف ساخت سبب شکل گیری مفاهیم متناقض شده است. در بخش روساخت نیز شاهد تضاد درامی هستیم. نتایج تحلیل این بخش بر کنشگری شاعر و مفهوم وطن دلالت دارند.
  کلیدواژگان: محمود درویش، حادثه درامی، درون گرایی، تنش، تباین منطقی
 • آناهیتا امینی* صفحات 84-97
  این نوشتار به روش  تحلیلی _ توصیفی (کتابخانه ای) انجام گرفته است و برآن است تا ضمن تحلیل داستان رزمنامه کنیزک مطابق با الگوی ریخت شناسی پراپ و روشن نمودن خویشکاری کنیزک، هم زمان با روش نقد کهن الگویی یونگ ، کهن الگو آنیما را در شخصیت کنیزک کاویده تا شاید دلیلی روان شناختی بر گزینش این نام از سوی مصحح  وراویان معلوم دارد. اگر چه حضور کنیزک بسامد کمی دارد اما به عنوان عنصر آگاهی دهنده و پیوند دهنده در داستان ضمن اینکه عامل حرکت آغازین پهلوانان وقهرمانان  برای رفع شر است، مطابق با کهن الگوی یونگ به عنوان آنیمای روان جمعی ، عاملی برای پیروزی پهلوانان است و به نظر می رسد این نیز سبب پر رنگ شدن شخصیت کنیزک هم در ذهن و روان راویان وکاتبان شده و هم درگزینش این نام ازسوی مصحح  نقش داشته است. دلایل یادشده درراستای طرح سوالی است که ازسوی برخی از پژوهندگان انجام گرفته و نام کنیزک را مناسب برای این منظومه ندانسته اند.
  کلیدواژگان: کنیزک، کهن الگوی آنیما، پراپ، نامگذاری
|
 • Yazdan Pakmehr *, Musa Parnian, Khalil Baygzade Pages 9-23
  common beliefs are haven for simple minds which are not able to elucidate and analyze the events and on the other hand, they find themselves unprotected against dissatisfaction and intolerances, the people who are living in an environment replete of unawareness and forcefully are resorted to irrational forces in order to lower their mental conflicts. Some of these superstitious notions are so firm that they outlive for a long time after their advents. In this survey, which has been considered analytically and descriptively, common beliefs and creeds have been extracted, classified and analyzed in the story of ''Dele Deldadegi'' and ''Baghe Boloor''. The purpose of this analysis is elucidating of beliefs and the comparison of the level of their usages in these two stories. The results of survey indicate that in ''Baghe Boloor'' story, the metaphysics and religious beliefs have been mentioned while in ''Dele Deldadegi'' story, the Iranian northern people's beliefs of animals and birds have had reflections a lot.Keywords: Common beliefs, story, Baghe Boloor, Dele Deldadegi.
  Keywords: Common beliefs, story, Baghe Boloor, Dele Deldadegi
 • Yousefi Sahar, Mohammad Irani *, Khalil Biagzadeh, Amir Abbas Azizifar Pages 24-35
  Pain and distress are common themes in folk tales. Pains, therapists and therapists have many different shapes, forms, and ways to tell stories. Understanding them reveals a deeper understanding of the concepts of pain and treatment. A descriptive-analytical approach has been used to identify the manifestations of pain and therapy in a four-volume collection of Iranian stories of Anjavi Shirazi and pain forms, therapists, and therapies have been extracted, classified and analyzed. The findings of the study indicate that therapists fall into the folk tales of both human and mythical and mythical personalities. Therapies also include: magic-supernatural therapy, medical-based therapy, traditional folk therapy, and psychotherapy. Despite the novelty of "storytelling" knowledge in modern psychology, this method is also present in folk tales. In the optimistic sense of the stories, the pains that are untreated in the real world can be treated with mythical and mythical therapists and supernatural and magical techniques. Physicians are the only group of therapists who sometimes fail to receive treatment and prescribe supplements. The existence of magical-transcendental healers does not hurt in stories without treatment, even if one is blind, sterile, and infertile. This hopeful and supportive thought expresses the concern and desire to maintain and maintain human health.
  Keywords: Pain, Therapists, Therapeutic Methods, Iranian Tales
 • Saeid Roozbahani *, Ramazan Ali Razeghi Pages 36-48
  Shushtam mountainous city, one of the suburbs of the city of Sabzevar, with a history of about two thousand years, is located thirty kilometers south of Sabzevar and on the northern slope of mountains called "Kohmish". It forms part of the Sheshmad oral literature, songs and local dubits. These songs are: Romantic, Expensive, Religious, Social, Individual, and Requiem. The purpose of this article is to examine the content and structure of the local poems and songs of the local people, which have been transcribed as oral literature and from the language and content of the local people. The method of gathering information was through interviewing people. Each term is described as far as possible except for its operational definition, meaning and meaning. The population under study was the people of Shushtam town and its neighboring villages. Part of the results of this study is the decline and disappearance of these poems and songs. The reason is that the statistical data are consistent with this.
  Keywords: Lyrics, Folk Songs, Sheshtamad, Sabzevar
 • Aref Kamarposhti * Pages 49-65
  Woman, the great mother and the mother goddess - the femininity components symbolize the moon, the earth, and the waters, are instinctive feelings against the masculinity. These poems are often simple and unassuming poems. The epopee or versified poem in folk literature, generally known as folklore, can be narrative stories such as love, epic, mourning, rebellion, and so on. The purpose of this study was to investigate the representation of women and the form of their presence in folk couplets and versified poems of SAVADKUH including Shah Baji, Taqi and Masoumeh, Zainab Jan, Hojabr Soltan, Hojat Gholami, Taghi Yaghi and Rashid Khan using descriptive-analytic method. The results showed that presence of women in the folk versified poems can be seen as a tool for satisfying lust and venery, threatening and warning, cursing and ridiculing, for preventing evil eye, engaging in passive love, in polygamy, terrifying lover and praising the revenge.
  Keywords: woman, folk versified poem, SAVADKUH County
 • Razieh Nazari *, Ali Najafi Ivaki Pages 66-83
  Grimas's semiotics is a type of literary semiotics. This semiotics identifies various aspects such as expression, affect and meaning. In this research, the subject of the study is Qassida al-Rad's poem by Mahmoud Darwish There are poetic and fictional elements in this poem, so Grimes's theory of semiotics is used to analyze its various aspects. The research method is descriptive-analytical and library resources are used. The piece is divided into two parts, the surface structure and deep structure.Then it has been studied semiotically at four levels of narrative, linguistic, literary, and semantic. Important results were obtained in this study such as: The concept of praise for freedom forms the deep foundation of poetry. For the poet, occupation of Palestinian land is an obstacle, so he tries to emphasize the concept of identity. Palestine is a utopia in his mind. An examination of the musical level reveals the intrinsic character of the poet. The tension in the deep part has created contradictory concepts. In the construction sector there is a dramatic contrast. The results of the analysis of this section indicate the poet's activity and the concept of home.
  Keywords: Mahmoud Drawish, dramatic event, Introversion, tension, Logical contradiction
 • Anahita Amini * Pages 84-97
  Morphology of Razmname-ye Kanizak and the Role of Anima in Its Naming  Anahita Amini, PhD student in Persian Language and Literature, Islamic Azad University, Mashhad Branch (Tel No.: +989153060407, Email: Sarab_ab48000@yahoo.com)  AbstractThis descriptive_analytical study had a library approach and aimed to analyz razmnameye_kanizak base on prpp morphology and explore the ancient anima pattern in the character of Kanizak using archetypal criticism to possibly find a psychological reason for the selection of this name by the reviser. Despite its low frequency, Kanizak was considered a factor for victory of heroes as the collective psychic anima due to being the informing and linking element in the story in addition to being the cause of the initial movement of the heroes to eliminate evil. Therefore, these impacts have led to highlighted role of Kanizak both in the minds of narrators and writers of the story and in selecting this name by the reviser.The mantioned reasons are in line with the qustion raised by some reserchers whov considered the name “kanizak inappropriate for the story.
  Keywords: Kanizak, Aanima, Arkityp, prop, Naming