فهرست مطالب

پژوهش های ادبی و بلاغی - سال نهم شماره 1 (پیاپی 33، زمستان 1401)
 • سال نهم شماره 1 (پیاپی 33، زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/05/09
 • تعداد عناوین: 6
|
 • محتوای سبکی، شعری و خطی محمد بن باقر در قرن سیزدهم
  عباس نجفی آذرخوارانی*، عفت شاملی، محدثه داستانی حسین آبادی صفحه 1

  یکی از بهترین راه ها برای شناخت و حفظ فرهنگ و هویت هر ملت توجه خاص به میراثی است که از گذشتگان آن ملت بر جای مانده است. بر همین اساس، باید این میراث را حفظ کرد و در اختیار همگان قرار داد. نسخه خطی یا دست نویس در اصطلاح به کتاب های قدیمی گفته میشود که از آثار پیشینیان است و چاپی نیستند؛ همچنین در ادبیات کتابداری، دست نویس به نوشته هایی میگویند که تک نسخه بوده و توسط نویسنده تولید شده است. دست نویس ها یا نسخه های خطی به سبب ارزش بالای پژوهشی و آرشیوی حایز اهمیت بسیار هستند. اما آن چه در ادبیات فارسی به آن نسخه خطی گفته می شود، کتاب هایی است که معمولا دردوران قبل از رواج صنعت چاپ در ایران و کشورهای اسلامی تولید می شدلازم به ذکر است که تهیه ویرایش انتقادی، تصحیح و تولید فهرست آن ها یکی از مهم ترین پژوهش های ادبی در ایران و سایر کشورهای اسلامی بوده است نسخ خطی که دست نوشته ای از آثار پیشینیان است؛ مهم ترین یادگاری است که شایسته است در حفظ و نگهداری و در تصحیح آن کوشید.. متاسفانه اطلاعات دقیق و کاملی از این شاعر پارسی گوی در دست نیست. شاعر مذکور اشعار خود را بیشتر در قالب غزل و قصیده با مضمون عرفانی و مذهبی و مدح سروده شده است.

  کلیدواژگان: تصحیح، نسخه خطی، دیوان باقر، غزل، قصیده
 • بررسی طرحواره‏های ‎استعاره‎های مفهومی «جنگ و عشق» در شعر سیمین بهبهانی
  سمیه دلیل سلیمی، احمدرضا نظری چروده*، محمدابراهیم پورنمین صفحه 2

  مبحث استعاره مفهومی، در حیطه زبان‎شناسی شناختی توسط لیکاف و جانسون مطرح گردید که طبق آن هر نوع ادراک و تجربه انسان وابسته به حوزه استعاری بوده و استعاره در زندگی روزمره انسان جاری است. لیکاف برای استعاره‎های مفهومی دو حوزه مبدا و مقصد را در نظر می‏گیرد که در استعاره «عشق، جنگ است»، حوزه مبدا جنگ است که برای معنا دادن به مفاهیم موجود در مقوله عشق، حوزه مقصد در نظر گرفته می‏شود. این پژوهش با هدف شناخت مفاهیم مرتبط با عشق به بررسی استعاره مفهومی جنگ و عشق در اشعار سیمین بهبهانی با روش توصیفی - تحلیلی پرداخته است. نتایج نشان داد که بهبهانی صفات و اعمالی را برای عاشق و معشوق در نظر گرفته که بخشی از آن‎ها خاص یک طرف، بخشی مشترک میان دو طرف و بخشی نیز لازم و ملزوم یکدیگر هستند. این صفات و اعمال شامل نتایج روحی، مادی و جسمانی می‎شوند. در این حوزه استعاری، معشوق اگرچه در اغلب موارد پیروز میدان و عاشق طرف شکست‎خورده است اما در مواردی نیز بهبهانی با ساختارشکنی سبکی خود، معشوق را در جایگاه ضعیف‎تر قرار داده و کنش‏هایی که به صورت قراردادی برای معشوق در نظر گرفته می‏شود، در اشعار او به عاشق نیز نسبت داده شده است. در مجموع بیشترین کنش‏های مربوط به ترفندها و اعمال نبرد، از طرف معشوق است و پایان این ستیز بیشترین نتایج و پیامدهای جنگ - به خصوص در قسمت نتایج جسمانی- مربوط به عاشق است.

  کلیدواژگان: زبان&rlm، شناسی شناختی، استعاره مفهومی، لیکاف و جانسون، عشق، جنگ
 • خاستگاه های نوگرایی تصویری در غزل فاضل نظری
  سیف الدین آب برین* صفحه 3

  فاضل نظری از شاعران نوگرای معاصر در غزل است؛ بخش قابل توجهی از نوگرایی این شاعر در تصاویر شعری است و او با تکیه بر دید فردی خود و تاکید بر تجربه گرایی و عینیت گرایی در تصویر و الهام از نگرش شخصی و بهره بردن از پدیده های معاصر و امروزین در تصویرسازی و با دقت و باریک بینی ای که شباهتی به دقت و باریک بینی و نازک خیالی شاعران هندی دارد؛تصاویر نو و بکر خلق کرده است. این تصاویر عامل بلاغت و رسایی کلام او بوده و خصلتی زیبایی شناسانه داشته و در تاثیر و گیرایی شعر او نقشی مهم را بر عهده داشته اند. در پژوهش حاضر تلاش شد تا خاستگاه ها و منابع نوگرایی فاضل در تصویرسازی مورد کاوش قرار گیرد و بر این اساس طبیعت و پدیده های نوظهور و مدرن، به عنوان دو منبع مهم در نوگرایی تصویری او مورد بررسی قرار گرفت و به شکلی توصیفی-تحلیلی حضور و ظهور عناصر طبیعت و پدیده های نوظهور و معاصر در شعر او مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. پژوهش حاضر روشن می سازد که تصویر یکی از ابعاد مهم تاثیر شعر فاضل بوده و عناصر فوق الذکر نیز حضوری بلاشایبه در نوگرایی تصویری وی داشته اند.

  کلیدواژگان: فاضل نظری، غزل، تصویرپردازی، نوگرایی، طبیعت
 • واکاوی انسجام دستوری در داستان مدیر مدرسه، اثر جلال آل احمد برپایه نظریه هلیدی و حسن
  سید محمد حسینی معصوم*، هدی داوطلب صفحه 4

  انسجام از ارکان اساسی هر متن است و از کنار هم قرار گرفتن واژه ها و ایجاد ارتباط معنایی، دستوری و کاربردشناختی جملات در متن به وجود می آید. هلیدی و حسن (1976) در زبان شناسی نقش گرا مقوله انسجام و زیرشاخه های آن شامل عناصر انسجام دستوری و واژگانی را مطرح کرده اند. مقاله ی حاضر با تکیه بر نظریه ی هلیدی و حسن عناصر انسجام دستوری در داستان کوتاه مدیر مدرسه نوشته ی جلال آل احمد را با مورد بررسی قرار می دهد. به این منظور، با استفاده از مثال های مختلف در داستان مذکور، نحوه ی کاربرد عناصر انسجام دستوری شامل ارجاع، حذف، جایگزینی و ادات ربط، در متن مورد نظر تحلیل شد. نتایج نشان داد که به ترتیب، ارجاع (9/69 درصد) و ادات ربط (1/25 درصد) بیشترین تاثیر در انسجام و درمقابل، حذف (01/4 درصد) و جایگزینی (91/0 درصد) کمترین تاثیر را داشته است. این نتیجه با ویژگی های سبکی جلال آل احمد در زمینه ی محاوره نویسی کاملا منطبق و همسو است. همچنین، نتایج حاکی از آن بود که مدیر مدرسه ازنظر به کارگیری عناصر انسجام دستوری ارجاع و ادات ربط، متنی منسجم بوده و نویسنده با انتخاب درست و بجای این دو عنصر در متن توانسته پیوند میان کلمات وجملات را به خوبی حفظ کند. آل احمد با کاربرد مناسب عناصر انسجام دستوری در این متن عملکرد موفقی در تاثیرگذاری آن و ترغیب خواننده داشته است.

  کلیدواژگان: انسجام متن، انسجام دستوری، نظریه ی هلیدی و حسن، متن، مدیر مدرسه
 • بررسی نقش نشانگرهای گفتمان در ادبیات تعلیمی با تکیه بر قابوس نامه براساس رویکرد فریزر
  ندا حسینی* صفحه 5

  ادبیات تعلیمی به آن دسته از آثار ادبی اطلاق می شود که محتوای آن ها آموزه های اخلاقی، اجتماعی و یا علمی بوده و به هدف تعلیم و تربیت آفریده می شوند. یکی از برجسته ترین آثار در حوزه ادبیات تعلیمی منثور فارسی، کتاب قابوس نامه است. قابوس نامه یا نصیحت نامه از آثار قرن پنجم هجری قمری و اثری تعلیمی- تربیتی بوده که در حوزه اخلاق و ارشاد، جایگاه خاصی دارد. ویژگی های قابوس نامه، تنها مربوط به محتوای تعلیمی و اندرزگونه آن نیست؛ بلکه عوامل متعددی در کنار هم به تعمیق و نفوذ این آموزه های تربیتی در مخاطب کمک می کنند. در این راستا، پژوهش حاضر به دنبال بحث و بررسی نشانگرهای گفتمان در این اثر تعلیمی می باشد. مبنای نظری این پژوهش، نظریه ارایه شده از سوی فریزر در باب نشانگرهای گفتمان و تقسیم بندی وی از آن ها است. در این مقاله ابتدا در ارتباط با ادبیات تعلیمی، قابوس نامه و نشانگرهای گفتمان سخن گفته خواهد شد. سپس، نشانگرهای موجود در متن این کتاب براساس تقسیم بندی چهارگانه 1- نشانگرهای تفصیلی، 2- نشانگرهای تقابلی، 3- نشانگرهای استنتاجی و 4- نشانگرهای زمانی تحلیل و بررسی می گردد و با توجه به نتایج به دست آمده از بررسی ها، به سوالاتی که در ارتباط با این پژوهش و در بخش مقدمه مطرح شده است، پاسخ داده می شود.

  کلیدواژگان: ادبیات تعلیمی، قابوس نامه، نشانگرهای گفتمان، فریزر
 • مقایسه عقاید کلامی مولوی در مثنوی با عقاید کلامی علامه حلی با توجه به کلید واژه ها و شواهد مثال
  رودابه شاه حسینی*، سید علی موسوی نیا صفحه 6

  مثنوی معنوی یک اثر عرفانی است که همچون خورشیدی نورانی بر آسمان بلند عرفان اسلامی و ادب ایرانی و زبان فارسی می درخشد، در طول قرنها پس از انشای آن، همواره مورد توجه دوستداران معنویت و علاقه مندان کمال، تشنگان حقایق عرفانی و شیفتگان فرهنگ اسلامی بوده است. با بررسی و مطالعه مثنوی مشاهده میشود که در بسیاری از موارد عقاید فقهی-کلامی مولوی متفاوت با نظریات کلامی علامه حلی بوده و بیشتر موافق با عقاید گروه اشاعره می باشد این پژوهش سعی در استخراج از طریق کلید واژه ی لفظی، مطالعه مفهومی و گردآوری مفاهیم، تحلیل و استنباط داده ها، کاوش و استخراج عقاید مطرح شده در مثنوی و مقایسه آن با عقاید کلامی علامه حلی دارد. روش انجام کار روش کلید واژه ای- مفهومی است به این صورت که در یک موضوع خاص مثلا جبر و اختیار ،سعی شده است تمامی ابیاتی که در آنها کلمه های مربوط به جبر و اختیار، به کار رفته است گردآوری شود و علاوه بر این با مطالعه مثنوی، مفاهیمی که به این موضوع مربوط است بررسی گردد. با در نظر گرفتن آنچه که از مقایسه عقاید کلامی علامه حلی و مولوی بدست میآید مشاهده میگردد که نظرات و عقاید کلامی آنها در بسیاری از موارد با یکدیگر متفاوت و در مقابل هم میباشد مثلا در رویت سعیده، ، جبر و اختیار، توحید افعالی، قضا و قدر

  کلیدواژگان: مثنوی معنوی، مولوی، علامه حلی، اشاعره، شیعه
|
 • Stylistic, poetic and calligraphy content of Muhammad bin Baqir in the 13th century
  Abbas Najafi Azar Khavarani *, Effat Shameli, Mohaddese Dastani Hosein Abadi Page 1

  One of the best ways to know and preserve the culture and identity of any nation is to pay special attention to the heritage left by the ancestors of that nation. Accordingly, this heritage should be preserved and made available to everyone. In the term, manuscripts or manuscripts are old books that are the works of predecessors and are not printed; Also, in the library literature, manuscripts are called writings that are a single copy and produced by the author. Manuscripts or manuscripts are very important due to their high research and archival value. But what is called a manuscript in Persian literature is the books that were usually produced in the era before the spread of the printing industry in Iran and Islamic countries. The most literary researches in Iran and other Islamic countries have been manuscripts, which are manuscripts of the works of predecessors; It is the most important monument that deserves to be preserved and corrected. Unfortunately, there is no accurate and complete information about this Persian-speaking poet. The mentioned poet wrote his poems mostly in the form of sonnets and odes with mystical, religious and praise themes.

  Keywords: Correction, manuscript, Divan Baqir, lyric, Ode
 • Investigating the schemas of conceptual metaphors of "war and love" in Simin Behbahani's poetry
  Somayeh Dalil Salimi, Ahmadreza Nazaricharvadeh *, Mohammad Ebrahimpoornamin Page 2

  For conceptual metaphors, Lykoff considers the two domains of origin and destination, which in the metaphor of "love is war" is the origin of war, which is used as a destination domain to give meaning to the concepts in the category of love. The aim of this study was to investigate the conceptual metaphor of war and love in Simin Behbahani's poems by descriptive-analytical method with the aim of recognizing the concepts related to love. The results showed that Behbahani has considered the attributes and actions for the lover and the beloved, some of which are specific to one party, some of which are common between the two parties and some of which are necessary for each other. These attributes and actions include psychological, material, and physical consequences. In this metaphorical realm, although in most cases the lover is the victor of the field and the lover is the loser, but in some cases Behbahani, by deconstructing his style, puts the lover in a weaker position and this causes a higher frequency of common themes between lover and Has become more beloved than other actions. In general, most of the tricks and acts of war are for the beloved, and the most results and consequences of the war, especially in the part of physical results, are assigned to the lover.

  Keywords: Cognitive Linguistics, conceptual metaphor, Likoff, Johnson, love, war
 • The Origins of Visual Modernism in Sonnets of Fazel Nazari
  Seif Addin Abbarin * Page 3

  Fazel Nazari is one of the contemporary modernist poets in sonnets. A significant part of this poet's modernity is in poetic images, and that he relies on his personal vision and emphasizes empiricism and objectivism in the image. He is inspired by personal attitude and takes advantage of contemporary phenomena in illustration and in precision resembles to the meticulous Indian poets. These images are the cause of his eloquence and has an aesthetic character. They play an important role in influencing and captivating his poetry. This study explores the modernity sources of Fazel in illustration, and based on this, nature and modernity phenomena are examined as two important sources in his visual modernity in a descriptive-analytical manner. The emergence of elements of nature and contemporary phenomena in his poetry are analyzed. The present study clarifies that image is one of the important dimensions of the influence of Fazel's poetry and the above-mentioned elements have a flawless presence in his visual modernism.The emergence of elements of nature and contemporary phenomena in his poetry are analyzed. The present study clarifies that image is one of the important dimensions of the influence of Fazel's poetry and the above-mentioned elements have a flawless presence in his visual modernism

  Keywords: Fazel Nazari, Sonnet, Illustration, Modernism, nature
 • A Study of Grammatical Cohesion in Jalal-e Al-e Ahmad’s Modire Madreseh (The School Principal) Story Based on Halliday & Hassan’s Theory
  Seyed Mohammad Hosseini-Maasoum *, Hoda Davtalab Page 4

  Cohesion is one of the fundamental components of every text. It is created through the juxtaposition of words and the establishment of semantic, grammatical and pragmatic relationships between sentences within the text. Within a functional linguistics framework, Halliday & Hassan (1976) suggested the category of cohesion and its subcategories including grammatical & lexical cohesion. The present paper uses Halliday & Hassan’s theory to study the elements of grammatical cohesion in the short story, Modire Mdreseh (The School Principal). To this end, different samples from the text were analyzed to explore the application of the elements of grammatical coherence including reference, ellipsis, substitution and conjunctions. The results indicated that reference (69.9%) and conjunctions (25.1%) have the biggest roles and ellipsis (4.01%) and substitution (0.91%) have had the smallest roles in the cohesion of the text. The findings are in line with the stylistic characteristics of Jalal-e Al-e Ahmad in colloquial writing. Moreover, the result showed that the story Modire Madreseh is cohesive as far as grammatical cohesion is concerned and the writer has made proper use of reference and conjunctions to maintain the relatedness of words and sentences. Using the elements of grammatical cohesion, Al-e Ahamad has been successful in attracting readers and making them keep reading.

  Keywords: cohesion, Grammatical cohesion, Halliday &, Hassan&rsquo, s Theory, text, Modire Madreseh
 • Investigating the role of discourse markers in educational literature based on Qaboosnameh based on Fraser's approach
  Neda Hoseini * Page 5
  Introduction

  Educational literature refers to those literary works whose content is moral, social or scientific teachings and are created for the purpose of education. One of the most prominent works in the field of Persian prose educational literature is Qaboosnameh.Qaboosnameh or advice is one of the works of the fifth century AH and is an educational work that has a special place in the field of ethics and guidance. Qaboosnameh features are not only related to its educational content and advice; Rather, several factors together contribute to the deepening and penetration of these educational teachings in the audience. In this regard, the present study seeks to discuss the indicators of discourse in this educational work. The theoretical basis of this research is the theory presented by Fraser about discourse markers and their division from them. In this article, we will first talk about educational literature, Qaboos, and discourse markers. Then, the markers in the text of this book are analyzed and analyzed based on four divisions: 1- Detailed markers, 2- Contrast markers, 3- Inference markers, and. 4- Time markers, and according to the results obtained from the studies, With this research and in the introduction section, the answer is given.

  Keywords: Didactic literature, Qaboosnameh, Discourse markers, Fraiser
 • Comparison of Rumi's Theological Beliefs with Allameh Hilli's Theological Beliefs According to Example Keywords and Evidence
  Rodabe Hoseyni *, Seyed Ali Mosavinia Page 6

  A study of the Masnavi shows that in many cases the jurisprudential-theological beliefs of Rumi are different from the Shiite beliefs and mostly agree with the beliefs of the Ash'arite sect, but in any case the Masnavi has been accepted by Iranians who are Shiites. . This research tries to extract through the keyword, conceptual study and collection of concepts, analysis and inference of data, exploration and extraction of the ideas presented in Masnavi and its comparison with the Twelver Shiite beliefs. The method of doing the keyword method is conceptual in such a way that in a specific subject, for example, the occurrence and step of the Qur'an, all the verses in which the words related to the occurrence and step of the Qur'an have been used have been collected. In addition, by studying Masnavi, the concepts related to this subject should be examined. Considering what can be deduced from the comparison of the theological beliefs of Allameh Hali and Rumi, it can be seen that their theological views and opinions are in many cases different from each other and opposite to each other, for example, in monotheism, Saeedeh's vision. The antiquity of divine attributes, predestination and authority, monotheism of actions, jurisprudence and predestination, Imamate and guardianship, good and bad deeds, good and evil, and in very few cases have almost similar views such as intercession and reincarnation.

  Keywords: Masnavi Manavi, Rumi, Allama Hilli, Ash', arite, Shiite