فهرست مطالب

انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی - سال ششم شماره 3 (پاییز 1398)
 • سال ششم شماره 3 (پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/09/10
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سجاد صمدی اوانسر، زهرا نیازخانی، فردین میرزاطلوعی، احمد رضا افشار، حبیب الله پیرنژاد* صفحات 163-177
  مقدمه

  آرتروپلاستی جزء اعمال جراحی مهم و روبه افزایش در ارتوپدی است که موفقیت آن به طور قابل ملاحظه ای باعث کاهش درد و افزایش توانایی بیمار می شود. مطالعه حاضر با هدف طراحی و پیاده سازی و ارزیابی کابرد پذیری نرم افزاری مناسب برای راه اندازی نظام ثبت آرتروپلاستی مفاصل زانو و لگن انجام گردید.

  روش

  مرور مقالات، دستورالعمل ها، فرم ها و گزارش های منتشرشده توسط جوامع ارتوپدی برای به دست آوردن حداقل داده های مورد نیاز، سپس بررسی سامانه های مشابه، مطالعه پرونده های بیماران و مصاحبه با متخصصین ارتوپدی برای دست یافتن به نیازمندی های اطلاعاتی و عملکردی سیستم مطلوب و بررسی روایی داده های استخراج شده انجام گرفت. مدل سازی و تکامل سیستم با پیروی از چرخه حیات طراحی و تولید سیستم های اطلاعاتی-رویکرد شی گراء صورت گرفت. یک نمونه اولیه با زبان پایتون و پایگاه داده PostgreSQL، ایجاد و از لحاظ قابلیت استفاده و میزان رضایت کاربران مورد ارزیابی قرار گرفت. آنالیز داده های کیفی به روش تماتیک و کمی با آمارهای توصیفی انجام گردید.

  نتایج

  با بررسی 9 رجیستری آرتروپلاستی کشورهای پیشرو و استخراج مجموعه حداقل داده ای و فرآیندهای کاری آن ها، اقلام داده ای موردنیاز (در پنج دسته شامل 39 آیتم) و فرآیندهای کاری مناسب استخراج و در طراحی، مدل سازی و پیاده سازی سامانه مورد استفاده قرار گرفتند. کاربران وجود سیستم را مفید و کاربردی ارزیابی کردند. همین طور، میزان رضایت کاربران از سیستم رضایت بخش بود.

  نتیجه گیری

  عملیاتی کردن این سیستم و ثبت اطلاعات آرتروپلاستی، به جامعه پزشکی و سیاست گذاران بهداشتی و درمانی کمک خواهد کرد تا با داشتن اطلاعات به روز، تصمیمات و سیاست گذاری های بهتری در راستای مراقبت از این بیماران انجام دهند.

  کلیدواژگان: آرتروپلاستی، رجیستری، نظام ثبت، جراحی مفصل زانو و لگن، سیستم های اطلاعاتی، ثبت جراحی های مفاصل
 • محمود سیف اللهی، هادی سلطانی زاده*، افسون حسنی مهربان، فاطمه خمسه صفحات 178-196
  مقدمه

  آنالیز الگوی راه رفتن با استفاده از ابزارهای نوین فناوری برای شناسایی بیماری آلزایمر، مورد توجه محققین در دهه اخیر قرار گرفته است. بنابراین در این مطالعه از داده های اسکلتی دوربین کینکت برای آنالیز الگوی راه رفتن به منظور شناسایی بیماری آلزایمر در سالمندان استفاده شد.

  روش

  در این مطالعه توسعه ای-کاربردی به صورت تجربی، ثبت نمونه های راه رفتن در یک مسیر بیضی شکل برای 12 نفر از زنان سالمند با بیماری آلزایمر و 12 نفر سالمند زن سالم، به وسیله دوربین کینکت صورت گرفت. پس از استخراج ویژگی های راه رفتن، آنالیز توصیفی برای مقایسه ویژگی ها در میان گروه سالم و بیمار انجام شد. سپس یک کلاسه بند ماشین بردار پشتیبان برای شناسایی سالمندان با بیماری آلزایمر طراحی شد.

  نتایج

  مقایسه ویژگی های استخراجی از راه رفتن به وسیله داده های اسکلتی دوربین کینکت، حکایت از تطبیق نتایج با یافته های پیشین حاصل از سیستم های مبتنی بر انواع دیگر سنسورها برای تفکیک دو گروه سالمندان سالم و بیمار دارد. نتایج تفکیک افراد سالمند سالم و بیمار شرکت کننده در پژوهش حاضر به وسیله کلاسه بند ماشین بردار پشتیبان نیز دارای صحت، حساسیت، دقت و Specificity به ترتیب 91/25%، 93/44%، 90/94% و 93/57% برای شناسایی بیماری است.

  نتیجه گیری

  در کنار آنالیز آمار توصیفی ویژگی های راه رفتن، با تکیه بر روش های مبتنی بر یادگیری ماشین مانند ماشین بردار پشتیبان می توان به شناسایی سالمندان با بیماری آلزایمر به وسیله ویژگی های استخراجی به دست آمده از داده های اسکلتی راه رفتن سالمندان با نتایج قابل قبولی دست یافت.

  کلیدواژگان: بیماری آلزایمر، شناسایی، راه رفتن، دوربین کینکت، طبقه بندی
 • نازنین جنتی، فرزاد سلمانی زاده* صفحات 197-206
  مقدمه

  امروزه پیشرفت در فناوری، ارائه خدمات سلامت را تسهیل نموده و منجر به شکل گیری سلامت الکترونیکی شده است. استفاده از مداخلات سلامت روان الکترونیکی می تواند منجر به تشخیص و درمان به موقع اختلالات روان از جمله افسردگی شود؛ لذا هدف این مطالعه بررسی آگاهی و استفاده از مداخلات سلامت روان الکترونیکی در میان ارائه دهندگان خدمات سلامت و موانع به کارگیری آن ها بود.

  روش

  این مطالعه توصیفی در سال 1397 در کرمان انجام گرفت. جامعه پژوهش شامل پزشکان خانواده، متخصصین روانشناس و مراقبین سلامت شاغل در مراکز بهداشتی بودند که به صورت نمونه گیری تصادفی منظم انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته دو بخشی بود. بخش اول این پرسشنامه شامل اطلاعات جمعیت شناختی و بخش دوم سوالات مربوط به آگاهی، استفاده و موانع استفاده از مداخلات الکترونیکی بود. از آزمون های اسپیرمن، تای کندال مجذور کای جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد.

  نتایج

  در مجموع 143 نفر در این پژوهش شرکت کردند. %69 از شرکت کنندگان تاکنون از مداخلات سلامت روان الکترونیکی استفاده نکرده بودند و تنها %9 از شرکت کنندگان در خصوص این مداخلات آموزش دیده بودند. بیشترین استفاده شرکت کنندگان از این مداخلات، در زمینه های آموزش های روانشناسی (%24) و حمایت توسط همتایان با استفاده از فروم های (Forums) گفتگو آنلاین (%17) بود. بیشترین موانع پیاده سازی، ریسک های بالینی (%97)، عدم تمایل بیمار و پزشک نسبت به استفاده از مداخلات الکترونیکی (%88) بود.

  نتیجه گیری

  در مجموع آگاهی و استفاده ارائه دهندگان خدمات سلامت از مداخلات الکترونیکی سلامت روان کم بود، لذا شناسایی و اولویت بندی این موانع می تواند در ارتقاء قابلیت های این فناوری کمک نماید.

  کلیدواژگان: سلامت روان، افسردگی، سلامت روان الکترونیکی، مداخلات الکترونیکی، تکنولوژی، ارائه دهندگان خدمات سلامت
 • زهرا جمالی، آناهیتا خدابخشی کولایی* صفحات 207-217
  مقدمه

  ضدیت و بیش جنبشی از جمله رفتارهای کودکان مبتلا به اختلال نافرمانی مقابله ای می باشند. با توجه به تغییرات زندگی ، مسافت و مشغله زیاد والدین فرصت مراجعه حضوری به درمانگر وجود ندارد؛ لذا این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی آموزش پیمایش مدیریت رفتار از طریق سلامت همراه به مادران بر کاهش نشانه های ضدیت و بیش جنبشی کودکان با اختلال نافرمانی مقابله ای انجام شد.

  روش

  روش پژوهش از نوع طرح های تک آزمودنی AB است. این پژوهش در شهر تهران و در سال 1397 اجرا شد. در این پژوهش، 4 مادر که نمرات بالایی به رفتار ضدیت و بیش جنبشی فرزندشان داده بودند، برای آموزش انتخاب شدند. مادران، برنامه آموزشی مدیریت رفتار را در 8 جلسه به صورت 6 جلسه مجازی و از طریق تلفن همراه و 2 جلسه حضوری توجیهی دریافت کردند. داده های پژوهش با استفاده از جداول، درصد بهبودی و شاخص تغییر پایا اندازه گیری شدند.

  نتایج

  یافته ها نشان داد که درصد بهبودی کل برای هر سه کودک در متغیر اول ضدیت 61/43 و در متغیر دوم بیش جنبشی 69/74 به دست آمد. بعد از پیگیری یک ماهه، درصد بهبودی کل در هر دو متغیر افزایش پیدا کرد (75/77 و 79/47). بعد از پیگیری یک ماهه اثرات درمان همچنان ادامه داشت. در نتیجه هر دو فرضیه از نظر بالینی معنادار است.

  نتیجه گیری

   با توجه به یافته های به دست آمده می توان نتیجه گرفت که این آموزش کم هزینه، در دسترس و می تواند مکملی برای ارائه خدمات بهداشت روان حضوری به مادران با فرزند مشکل دار باشد.

  کلیدواژگان: مدیریت رفتار، سلامت همراه، مادر، کودک، اختلال نافرمانی مقابله ای
 • مائده تاجی، سعید آیت* صفحات 218-230
  مقدمه

  رتینوپاتی دیابتی، تاثیر مخرب دیابت بر رگ های خونی شبکیه است که تشخیص دیرهنگام آن می تواند باعث نابینایی شود. میکروآنوریسم ها از علائم اولیه این بیماری هستند که تشخیص زودهنگام آن ها باعث درمان به موقع و مانع از پیشرفت بیماری می گردد. از آن جا که این بیماری بدون علامت است و تنها توسط پزشک قابل تشخیص است، بدین جهت نیاز است بیماران دیابتی به طور منظم مورد آزمایش قرار گیرند، از طرفی با توجه به این که رشد تعداد چشم پزشکان کمتر از رشد جمعیت مبتلا به دیابت است، تشخیص دستی ضایعه ها زمان بر بوده و هزینه زیادی را به دنبال دارد؛ لذا طراحی سیستم های تشخیص خودکار ضروری است.

  روش

  در این مطالعه توصیفی-تحلیلی ابتدا تصاویر فوندوس شبکیه تحت پیش پردازش قرار گرفت، سپس نواحی کاندیدای میکروآنوریسم ها با استفاده از معیار metric و عملگرهای مورفولوژیک Bottom-hat و Hit-or-Miss تعیین و در مرحله بعد به استخراج ویژگی با استفاده از تجزیه و تحلیل مولفه اصلی برای تشخیص میکروآنوریسم های واقعی پرداخته شد. برای ارزیابی الگوریتم پیشنهادی از تصاویر پایگاه داده DiaRetDB1 استفاده شد.

  نتایج

  هدف این پژوهش توسعه یک روش خودکار برای تشخیص میکروآنوریسم ها است که بتواند به متخصصین چشم در فرآیند غربالگری رتینوپاتی دیابت کمک کند، تا علائم این بیماری را سریع تر، آسان تر و با هزینه کمتر تشخیص دهند. در ارزیابی روش پیشنهادی، نرخ حساسیت %87/6، نرخ تشخیص %98/7 و دقت %85/7 به دست آمد.

  نتیجه گیری

   با توجه به نتایج به دست آمده براساس پارامترهای ارزیابی، روش پیشنهادی از دقیق ترین الگوریتم های این حوزه است.

  کلیدواژگان: رتینوپاتی دیابت، تصاویر فوندوس شبکیه، میکروآنوریسم، عملگرهای مورفولوژیک، آنالیز مولفه اصلی
 • مائده هاشمی پور، فرید خرمی، مهری انصاری، طیبه بنی اسدی، نسرین داوری، مهربان شاهی* صفحات 231-242
  مقدمه

  این مطالعه‏ با هدف تعیین وضعیت کدهایICD-10 اختصاص یافته به پرونده‏ های بیماران مبتلا به سرطان از لحاظ سه ویژگی صحت، کامل بودن و به هنگام بودن انجام شد.

  روش

  در این پژوهش توصیفی- مقطعی، 374 پرونده با کدهای تشخیصی C00-D48 مربوط به سال 1394 به روش نمونه‏گیری طبقه‏ای انتخاب شد. ابزار گردآوری داده‏ ها، فرم محقق ساخته شامل بخش های ثبت چکیده‏ اطلاعات بالینی، کدهای استادیاران و کدگذاران، بررسی و مقایسه کدها با هم، ثبت یافته‏ های حاصل از کنترل کدها در جداول ICD-10 و خطاهای استخراج شده از کدهای کدگذاران بود. عوامل موثر در بروز انواع خطای کدگذاری در سطوح مختلف و تاثیر آن ها بر صحت و کامل بودن کدها، دسته‏ بندی شد.

  نتایج

  در 79 پرونده (21/76 درصد) خطای کدگذاری مشاهده شد. تفاوت کدها، در سطح فصل در 30 مورد، به علت عدم رعایت قوانین انتخاب تشخیص اصلی و در 38 مورد از پرونده ‏ها ناشی از مطالعه ناکافی اطلاعات پرونده بود. از لحاظ کامل بودن، در 27 پرونده، کدهای کدگذاران نسبت به کدهای استادیاران دارای نقص بود. از نظر به هنگام بودن، طبق استاندارد سازمان جهانی بهداشت، کدگذاری پرونده‏ ها طی 48 ساعت پس از ترخیص بیماران، انجام می‏‏شد.

  نتیجه گیری

  کیفیت کدگذاری تنها وابسته به کدگذار نیست و عوامل دیگری از قبیل نقص در مستندسازی می‏تواند در کیفیت کدگذاری تاثیرگذار باشد؛ بنابراین آموزش ‏های مداوم در راستای رفع اشکالات، برای گروه‏های کدگذاران و مستندسازان به خصوص در زمینه‏ ی سرطان الزامی است. به دنبال آن استفاده از نتایج این مطالعه جهت برنامه‏ ریزی کارگاه ‏های مرتبط توصیه می‏شود.

  کلیدواژگان: کدگذاری، طبقه بندی، سرطان، ثبت سرطان، کیفیت
 • زهرا حسینی، فاطمه مویدی*، سید ابراهیم دشتی صفحات 243-254
  مقدمه

  امروزه اثرات ناشی از استفاده های مکرر از موبایل باعث بروز مشکلاتی گردیده است. این امواج موجب ایجاد اختلالاتی در عملکرد سیستم های مختلف بدن انسان و حتی جنین در حال رشد شده است. در این تحقیق با استفاده از تکنیک های داده کاوی به این سوال پاسخ داده شد که تاثیر استفاده مادران باردار از موبایل و اینترنت بر کم شدن میزان آب دور جنین چگونه است؟

  روش

  در فاز اول طراحی پرسشنامه و ارزیابی آن توسط متخصصین زنان، زایمان و مخابرات صورت گرفت. پرسشنامه شامل سوالاتی مانند میزان مکالمه با تلفن همراه در طول روز، استفاده از اینترنت، وای فای و... است. پس از جمع آوری داده و پیش پردازش آن ها با الگوریتم Perdictive Apriori  تاثیر ویژگی های ذکر شده بر کم شدن میزان آب دور جنین بررسی و قوانین انجمنی مناسب استخراج شد. سپس با استفاده از دسته بندی های مختلف به پیش بینی بروز این خطر پرداخته شد.

  نتایج

  این امر موجب آگاهی زودهنگام پزشک و بیمار شده که می تواند با تغییر سبک زندگی در نحوه استفاده مادران از موبایل و بروز این مشکل جلوگیری به عمل آورد. الگوریتم SVM موفق به کسب بهترین نتیجه با دقتی برابر با %80 شد.

  نتیجه گیری

   مهم ترین قانون نشان داد در صورتی که مادران باردار ، بالای 6 ساعت در روز از تلفن همراه و 4 ساعت به بالا از اینترنت و 8 ساعت به بالا اینترنت با وای فای روشن استفاده نمایند، حتما آب دور جنین آن ها کم خواهد بود. همچنین روش پیشنهادی قابلیت پیش بینی بروز این خطر در شرایط کنونی مادران باردار را دارا می باشد.

  کلیدواژگان: کاهش میزان آب دور جنین، امواج موبایل، قوانین انجمنی، ماشین بردار پشتیبان، پیش بینی
 • امیرحسین ساعی نیا، محمد تقی زاده*، مهدی علوی صفحات 255-263
  مقدمه

  آلبومین سرم انسانی یکی از مهم ترین پروتئین های خون است که توانایی اتصال به گستره زیادی از مواد مختلف و داروهای مختلفی مانند وارفارین را دارد؛ بنابراین شناخت سرم آلبومین در مطالعات دارویی نقش بسیار مهمی دارد. در این پژوهش به مطالعه دینامیک باقی مانده های جایگاه اتصال وارفارین سرم آلبومین پرداخته شد.

  روش

  ابتدا ساختار 3 بعدی آلبومین (PDB ID:4G04) از پایگاه داده RCSB دریافت شد. سپس به کمک بسته نرم افزاری گرومکس شبیه سازی دینامیک مولکولی در مدت 30 نانوثانیه بر روی زنجیره آی این ساختار کریستالوگرافی انجام شد.

  نتایج

  با استفاده از آنالیز RMSD که بر روی باقی مانده های جایگاه اتصال انجام شد، مشاهده شد که 2 باقی مانده آرژینین 186 و 218 دارای تغییرات RMSD زیادی هستند، 2 باقی مانده لیزین 185 و 190 تقریبا دارای تغییرات زیادی هستند؛ ولی از آرژینین ها کمتر است و باقی مانده های دیگر مانند گلیسین 189 دارای تغییرات بسیار کمی هستند. تغییرات RMSD باقی مانده ها با سطح در دسترس حلال رابطه مستقیم دارد.

  نتیجه گیری

   نتایج به دست آمده نشان داد که جایگاه اتصال وارفارین در آلبومین می تواند وضعیت های کنفورماسیونی متنوعی با توجه به دینامیک باقی مانده های خود بگیرد. این مسئله می تواند در طراحی دارو بسیار مهم باشد. در کل بر اساس نتایج، باقی مانده ها به 3 دسته تقسیم شدند. از میان آن ها تریپتوفان 214 که بر اساس مقالات مختلف یکی از مهم ترین باقی مانده های جایگاه اتصال به حساب می آید جزء کم تحرک ترین باقی مانده های جایگاه اتصال دسته بندی شد.

  کلیدواژگان: آلبومین سرم انسانی، شبیه سازی دینامیک مولکولی، جایگاه اتصال سادلو I، آزاپروپازون، آر ام اس دی
|
 • Sajad Samadi Avansar, Zahra Niazkhani, Fardin Mirza Tolouei, Ahmad Reza Afshar, Habibollah Pirnejad* Pages 163-177
  Introduction

  Arthroplasty is a major orthopedic operation with an increasing rate. The success of this operation can significantly reduce patients’ pain and disabilities. This study aimed to design a registry system for hip and knee arthroplasties.

  Method

  A comprehensive search was conducted to retrieve minimum data set from articles, guidelines, forms and reports published by orthopedic societies. Then, orthopedists were interviewed and medical records were evaluated for system requirements. After thematic analysis of the qualitative data, the intended system’ requirements were extracted. A system was designed following the "Information System Development Life Cycle and Object-Oriented" approach. The system prototype was developed by Python programming language and PostgreSQL Data Base Management System. Then, the usability of the system and user satisfaction were tested. Quantitative data were analyzed using descriptive statistics and through thematic and quantitative approaches.

  Results

  The required dataset and processes were extracted based on evaluating nine arthroplasty registries of pioneer countries as well as our local needs and requirements. The result was a minimum dataset comprising of 39 elements in 5 groups. They were used for developing the arthroplasty registry forms for hip and knee. The system was considered applicable and useful by potential users.

  Conclusion

  An arthroplasty registry system was developed successfully. This system can provide a ground base for healthcare policymakers as well as the members of orthopedic society for planning a good quality care for arthroplasties.

  Keywords: Arthroplasty, Registry, Hip Arthroplasty, Knee Arthroplasty, Orthopedics Operation, Information Technology
 • Mahmoud Seifallahi, Hadi Soltanizadeh*, Afsoon Hassani Mehraban, Fatemeh Khamseh Pages 178-196
  Introduction

  Gait analysis through using modern technology for detection of Alzheimer's disease has found special attention by researchers over the last decade. In this study, skeletal data recorded with a Kinect camera, were used to analyze gait for the purpose of detecting Alzheimer's disease in elders.

  Method

  In this applied-developmental experimental study, using a Kinect camera, data were collected for 12 elderly women with Alzheimer's disease and 12 healthy elderly women walking in an oval path. After extracting various features of gait, descriptive analysis was performed to compare the features between the healthy and patient groups. Then, a support vector machine classifier was designed to detect elderly people with Alzheimer's disease.

  Results

  The comparison of extracted features from skeletal data of gait using Kinect camera in this study indicate that the results are matched with previous findings from systems based on other types of sensors. The accuracy, sensitivity, precision and specificity of system designed in the present study for classifying elders with Alzheimer's disease and healthy elders were 91.25%, 93.4484%, 90.5945% and 93.581% respectively.

  Conclusion

  In addition to descriptive analysis of gait, by using machine learning methods such as support vector machine classifier, elderly people with Alzheimer's disease can be detected based on features extracted from skeletal data of Elderly people.

  Keywords: Alzheimer Disease, Detection, Gait, Kinect Camera, Classification
 • Nazanin Jannati, Farzad Salmanizadeh* Pages 197-206
  Introduction

  E-mental health interventions can be effective in the early diagnosis and treatment of mental problems such as depression. Therefore, the present study aimed to evaluate the awareness and practice of health care providers on E-mental health interventions and its’ utilization barriers.

  Method

  This descriptive study was conducted in Kerman in 2018. The research population consisted of family physicians, psychologists and health care providers in health care centers who were selected through systematic random sampling. Data collection tool was a valid and reliable researcher-made questionnaire consisting of two parts of demographic questions and items related to awareness, usage, and barriers of using E-mental health interventions. Spearman, Kendall, and Chi square tests were used to analyze the data.

  Results

  A total number of 143 people participated in this study of whom, 69% had not used E-mental health interventions so far and only 9% had been trained in these interventions. In regard to E-mental health interventions, psychological training (24%) and peers’ support by using online discussion forums (17%) gained the highest rates of use among participants and in regard to barriers of implementing and using these interventions, clinical risks (97%) and unwillingness of patient and physician in using electronic interventions (88%) gained the highest rates.

  Conclusion

  In general, health care providers’ awareness and practice on E-mental health interventions were low. Therefore, identifying and prioritizing these barriers can help to enhance the capabilities of these technologies and to promote their use.

  Keywords: Mental health, Depression, E-mental health, electronic interventions, Technology, Healthcare providers
 • Zahra Jamali, Anahita Khodabakhshi Koolaee* Pages 207-217
  Introduction

  Opposition and hyperactivity are among behaviors of children with Oppositional Defiant Disorder (ODD). Nowadays, due to the changes in life style and busy life, direct referring to health provider is difficult. Therefore, the present study was done to examine the effectiveness of training behavior management flowchart by mobile to mothers for reducing oppositional and hyperactivity symptoms in children with oppositional defiant disorder.

  Method

  This research was done in Tehran/ Iran in 2018 and through single case experiment by A-B model. Four mothers whose children had gained high scores of ODD were selected for training in eighth sessions of 60-90 minutes. Mothers received the training program of behavior management for six virtual sessions through mobile phone and two in person sessions. Data were analyzed using chart, improve percent and RCI.

  Results

  The overall improvement was 61.43% for defiant and 69.74% for hyperactivity. In one-month follow up, both mentioned variables improved (75.77% and 79.47% respectively). According to the results, the two hypotheses were clinically significant.

  Conclusion

  The mobile health technology is a low cost, available, and suitable method for mental health services and can be used as a complementary health service for mothers who have a child with oppositional defiant disorder.

  Keywords: Behavioral management, Mobile health, Mother, Child, Oppositional Defiant Disorder (ODD)
 • Maedeh Taji, Saeed Ayat* Pages 218-230
  Introduction

  Diabetic retinopathy is the damaging effect of diabetes on retinal blood vessels that can cause blindness when diagnosed late. Microaneurysms are early signs of the disease that their early diagnosis promotes timely treatment and prevents disease progression. Since this disease is asymptomatic and can only be detected by ophthalmologists, diabetic patients should be tested regularly. On the other hand, given the fact that the increase rate of the number of ophthalmologists is less than the growth of the diabetic population, manual diagnosis of the lesion is time consuming and costly, and thus the design of automatic detection systems is essential.

  Method

  In this descriptive analytic study, the fundus images of the retina were subjected to preprocessing. Then, the candidate regions of microanurysms were determined using the metric and morphological operators Bottom-hat and Hit-or-Miss. In the next step, using principal component analysis, the specificity of main feature of real microanurysms diagnosis was extracted. The DiaRetDB1 database images were used to evaluate the proposed algorithm.

  Results

  The purpose of this research was to develop an automated method for the detection of microanurysms that can help ophthalmologists in the process of diabetic retinopathy screening and diagnosing the symptoms faster, easier and at lower cost. In evaluation, the proposed method achieved a sensitivity of 87.6%, specificity of 98.7% and the precision of 85.7%.

  Conclusion

  According to the results obtained based on evaluation parameters, the proposed method is one of the most accurate algorithms in this field.

  Keywords: Diabetic retinopathy, Fundus images, Microaneurysms, Morphological techniques, Principal Component Analysis
 • Maedeh Hashemipour, Farid Khorrami, Mehri Ansari, Tayebeh Baniasadi, Nasrin Davari, Mehraban Shahi* Pages 231-242
  Introduction

  The aim of this study was to determine the status of ICD-10 codes assigned to cancer patients' medical records in terms of three attributes of accuracy, completeness, and timeliness.

  Method

  in this cross-sectional descriptive study, 374 medical files with C00-D48 diagnosis codes were selected through stratified sampling. Data gathering tool was a researcher-made checklist consisted of clinical information summary, codes assigned by assistant professors and coders, the review and comparison of the codes, the results obtained from the control of codes by ICD-10 and the errors extracted from coders’ codes. The factors affecting the occurrence of coding errors at different levels and their impact on the accuracy and completeness of the codes were classified.

  Results

  Totally, coding errors were observed in 79 cases (21.74%). differences in codes at the level of the chapter were due to not following the rules for choosing the main diagnosis (30 cases) and inadequate study of the records (38 cases). In terms of completeness, in 27 cases (7.43%), codes assigned by coders were defective compared to assistant professors’ codes. In relation to the timeliness, in accordance with the WHO standard, coding was done within 48 hours of the patient's discharge.

  Conclusion

  According to the results, coding quality is not only dependent on the coders, but also on other factors such as documentation defect. Therefore, continuous training for both coders and documenters is necessary to resolve defects, especially in the field of cancer. It is also recommended to use the results of this study for planning related workshops.

  Keywords: Coding, Classification, Cancer, Cancer registry, Quality
 • Zahra Hoseini, Fatemeh Moayedi*, Ebrahim Dashti Pages 243-254
  Introduction

  Nowadays, the effects of radiation and constant use of cell phones have led to some problems. These radiations cause disorders in different systems of human body and even in a growing fetus. The aim of this study was to find the effect of using cell phone and internet by pregnant women on the amount of amniotic fluid.

  Method

  First, a questionnaire was designed and evaluated by obstetricians and telecommunication specialists. The questionnaire includes questions regarding the amount of using cell phone, internet and Wi-Fi during a day. After data collection and preprocessing with predictive Apriori algorithm, the effective factors on the amount of amniotic fluid were investigated and proper associative rules were extracted. The next phase is dedicated to predicting the risks of decreased amniotic fluid by classification algorithms.

  Results

  Early awareness of doctors as well as the patient can cause avoiding this problem through some related life style changes by mothers. SVM algorithm was successful in arriving at the best results with 80% accuracy.

  Conclusion

  The most important rule showed that more than 6 hours cell phone conversation, more than 4 hours internet use and more than 8 hours Wi-Fi use by pregnant women can definitely decrease the amount of amniotic fluid. Also, the proposed method, using different classification algorithms, can predict the risk of decreasing the amount of amniotic fluid in pregnant mothers.

  Keywords: Oligohydramnios, Cell phone radiation, Association Rule Mining, Support Vector Machine, Prediction
 • Amir Hossein Saeinia, Mohammad Taghizadeh*, Seyed Mehdi Alavi Pages 255-263
  Introduction

  Human Serum Albumin (HSA) is one of the most important proteins in blood that can bind a wide range of components and different drugs such as Warfarin and is also circulated in the body by HSA. Therefore, studying HSA is very significant in pharmacology. In this research, dynamic behavior of residues of Warfain binding site of HSA has been investigated.

  Methods

  Firstly, PDB format of HSA was downloaded from RCSB (PDB ID:2BX8) which was in complex with Azapropazone. After that, molecular dynamics simulation was during 30ns by GROMACS package. CHIMERA software was used to discover residues of binding site.

  Results

  After RMSD analysis was done on residues of binding site, it was seen that Arginines 186 and 218 have a wide fluctuations in their RMSD plot. Also, two Lysines 185 & 190 have nearly wide fluctuations of RMSD, this fluctuations were less than Arginine's, however. Other residues such as Glycine 189 have few fluctuations. Fluctuations in RMSD have direct relationship with accessible surface area (ASA) of the residues.

  Conclusions

  The results show that the Warfarin binding site in HSA can have various conformational situations because of the dynamics of its residues.  This problem can be important to drug design. Overall, according to the results in this study, residues have been divided into 3 categories. Among them, Tryptophan 214 according to different articles is one of the most important residues site and based on our result, it stays on category of small mobility.

  Keywords: Human Serum Albumin, Molecular Dynamics simulation, Sudlow site I, Azapropazone, RMSD