فهرست مطالب

 • سال چهارم شماره 4 (پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/09/10
 • تعداد عناوین: 7
|
 • احمد جعفری*، مریم صفرنواده صفحات 1-5
  اهداف

   تحقیقات علمی بیانگر کامل بودن شیر مادر و نبودن جایگزین کاملا مشابه برای آن می باشد. از این رو مجامع بین المللی مرتبط برنامه های توسعه استفاده از شیر مادر را در دستور کار خود قرار داده اند. در این مقاله دستورات الهی در قرآن در کنار برنامه های روز، مورد مطالعه قرار می گیرد.

  روش ها

   مقالات و برنامه های جهانی در جستجوی اینترنت استخراج و همچنین آیات مرتبط با شیردهی در قرآن مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج با یکدیگر مقایسه گردیدن

   یافته ها

  سازمان جهانی بهداشت استفاده از شیر مادر را به عنوان تنها منبع تغذیه تا 6 ماهگی و سپس ادامه آن تا دو سالگی در برنامه خود داشته است و توصیه به توسعه آن دارد. قرآن مجید توصیه دو سال شیر دادن را در آیات خود دارد.

  نتیجه گیری

   مزایای شیردهی کودکان توسط مادر علاوه بر تغذیه کامل نوزاد، موجب عوارض مثبت جنبی آن از جمله سلامت آینده فرد در بزرگسالی، آرامش روحی و توسعه پایدار است که امروزه این موارد، اثبات شده است. این یافته های علمی همان چیزی است که آیات قرآن آن را توصیه می کند.

  کلیدواژگان: شیر مادر، برنامه های جهانی سلامت، دستورات قرآن
 • احمد مرتاضی*، لیلا داعی صفحات 6-12
  اهداف

  مسیله احتکار دارو نیز که با انگیزه گرانفروشی یا ضرر رساندن به جامعه صورت می گیرد، به دلیل نقش حیاتی و ارتباط مستقیم دارو بر سلامت افراد، قابل توجه است اما تحقیق مستقلی در خصوص ابعاد و ملاحظات شرعی آن صورت نپذیرفته است. از این رو، مقاله حاضر در صدد است تا با تحلیل آیات و راوایت مرتبط و امکان سنجی تعمیم ادله شرعی احتکار، به انبارسازی و عدم توزیع دارو، حکم شرعی مترتب بر آن را تبیین نموده و قوانین جاری ناظر به آنرا مورد طرح و بررسی قرار دهد.

  روش

  در گردآوری داده ها و اطلاعات مربوط به مقاله پیش رو، از روش اسنادی و کتابخانه ای استفاده شده و تجزیه و تحلیل اطلاعات کسب شده از منابع روایی، قرآنی و متون فقهی و حقوقی، به صورت کیفی و مبتنی بر استنتاج محققان از آنها بوده است.

  نتیجه گیری

  تحقیق در منابع قرآنی و روایی نشان می دهد که ملاک در منع شرعی احتکار، نیازمندی افراد به مال انبارشده، بوده و معنای عام «طعام» که در برخی روایات آمده است، انبارسازی و عدم عرضه داروهای مورد نیاز را نیز در برمی گیرد. افزون بر این، قاعده لاضرر نیز به عنوان دلیل عام، مستند دیگری بر حرمت احتکار داروست و بدلیل حکومت آن بر قاعده تسلیط، مالک دارو موظف به عرضه و توزیع آنهاست و در صورت امتناع، رییس حکومت اسلامی از جانب او اینکار را انجام می دهد. همچنین، طبق قواعد فقه جزایی، محتکر دارو، قابل مجازات تعزیری می باشد و میزان آن به تشخیص رییس حکومت اسلامی است.

  کلیدواژگان: احتکار دارو، احتکار، آیه 34 توبه، محتکر، عدم عرضه دارو
 • مصطفی احمدزاده، حسین زمانی* صفحات 13-18
  هدف

  تغذیه سالم، محور سلامت است. در مکاتب غربی، برای تغذیه سالم، استاندارد هایی بر اساس شاخص های برخواسته از دانش ، تکنولوژی و فلسفه غربی تهیه و تدوین شده که محصولات غذایی بر پایه آن تولید، توزیع و مصرف می شوند. از این رو، شایسته است شاخص های تغذیه سالم از دیدگاه اسلام  و قرآن کریم نیز شناسایی و مبنای تولید محصولات غذایی در کشور و جهان اسلام قرار گیرد.

  روش

  این پژوهش با روش تحلیل محتوای کیفی و بر اساس شاخص نگاری دینی، آیات مربوط به غذای طیب در قرآن کریم را استخراج و تجزیه و تحلیل نموده و شاخص های آن را بیان کرده است.

  یافته ها

  ازبررسی 42 آیه قرآن کریم، 45 شاخص کیفی، 20 شاخص ابعادی و 5 شاخص بنیادی به دست آمد.

  نتیجه گیری

  منظور از غذای طیب، غذایی حلال، پاک، پاکیزه، خوش بو، خوش مزه، مطبوع، بهداشتی، لذیذ و خوب است که انسان طیب، در مصرف آن، جانب میانه روی را رعایت می کند.

  کلیدواژگان: تغذیه سالم، غذای طیب، شاخص های غذای طیب، تحلیل محتوای کیفی آیات طیب، شاخص نگاری قرآنی
 • سیده راضیه پورمحمدی، زهره اخوان مقدم* صفحات 19-29
  زمینه و هدف

  یکی از بیماری های معنوی و گناهان قلبی "قساوت قلب" است، بسیاری از افراد، با وجود ابتلا به این بیماری، از آن غافل هستند. انسان ذاتا از روحی لطیف و قلبی ریوف برخوردار است و قساوت قلب، به خودی خود به وجود نمی آید، بلکه عواملی موجب تشدید این قوه می شوند، اگر درمان نشود می تواند منشا بسیاری از جنایات و کارهای خلاف اخلاق گردد، شناسایی عوامل و آثار قساوت برای رفع خطرات احتمالی ضروریست.

  روش

  نوع پژوهش از نظر هدف کاربردی براساس مطالعات مروری است.شیوه پژوهش توصیفی-تحلیلی و با روش مطالعه کتابخانه ای و استنادی صورت گرفته است.

  یافته ها

  موضوعات تجمیع شده شاخه های سلامت در این پژوهش مبحث قساوت˓ سلامت˓ سلامت روان˓ عوامل قساوت قلب˓ آثار قساوت قلب است که آیات قرآن کریم بطورمستقیم به آن اشاره دارد. توضیحات مفسران و روانشناسان درهرمبحث از آیات سلامت علمی و منطبق برهدف آیات است.

  نتیجه گیری

  1. قساوت قلب که یک بیماری روحی است اگر درمان نشود می تواند منشا بسیاری از جنایات و کارهای خلاف اخلاق گردد؛ 2. بر اثر دوری و جدایی از تعالیم دینی و فرهنگ و معارف اسلامی، قساوت قلب ایجاد می شود و عواطف انسانی را به خطر می اندازد؛ 3. آرزوها باید در چارچوب امکانات، استعدادها، شرایط و ظرفیت باشد وگرنه باعث تشویش و ناآرامی روح می شود و به راحتی نمی تواند به آرامش روانی دست یابد؛ 4. نپذیرفتن «حق» از جمله آثار قساوت است و  چون قرآن حق است، باید دستورات و احکام آن را همانطور که خداوند متعال فرمان داده است اجرا شود، زیرا در صورت نپذیرفتن این کلام حق، سلامت روح به خطر می افتد و...

  کلیدواژگان: قرآن، قلب، قساوت قلب، سلامت روان
 • سیده زهرا عمادی، هادی بهرامی احسان*، فاطمه فیاض، احمدرضا اخوت صفحات 30-42
  هدف

  میگرن اختلالی روان تنی است که همه ابعاد فردی و اجتماعی زندگی فرد را تحت تاثیر خود قرار می دهد. درمان های گوناگونی برای کاهش سردردهای میگرنی مطرح شده که اثربخشی آن ها متفاوت است. امروزه، مداخلات درمانی مبتنی بر فرهنگ و دین برای بسیاری از اختلالات روانشناختی مورد استفاده قرار می گیرند که به دلیل بومی بودن، مورد استقبال بسیاری از درمانجویان قرار گرفته و اثرات درمانی قابل قبولی دارند. قرآن کریم، کتاب مقدس مسلمانان، حاوی آموزه های ارزشمندی راجع به سبک زندگی و راه های آرامش و سعادت است و مسیرهای برون رفت از اضطراب در آن به تفصیل بیان شده است. استفاده از قرآن کریم در کشف مسیرهای استرس زدا و آرامش افزا می تواند محورهای مهمی برای تدوین پروتکل های آموزشی و درمانی به پژوهشگر ارایه دهد. هدف این پژوهش در گام نخست بررسی درد در قرآن و عوامل ایجاد کننده آن و در گام بعدی، ارایه راهکارهایی برای کاهش درد، با توجه به عوامل تشدیدگر درد بوده است.

  روش ها: 

  در این مطالعه از روش کیفی و تحلیل متن بهره برده شده است که در فرهنگ قرآن، به آن تدبر گفته شده و روش های ادبی و بیانی خاص خود را دارد که بر کلام عربی استوار است. در این پژوهش از روش تدبر کلمه ای به صورت خاص استفاده شده است که طی آن برای مفاهیم مورد سوال، واژگان متناظر عربی از قرآن انتخاب می شود.

  یافته ها: 

  در این تحقیق، انواع درد از منظر قرآن شناسایی شد و با استخراج اصولی برگرفته از قرآن، مدلی تبیینی برای رهایی از درد پیشنهاد شد. سه مولفه مهم ذکر، صبر و حسن عوامل مرتبط با کاهش درد هستند که طراحی مداخله بر اساس آن ها در ارتباط با کاهش درد اهمیت فراوانی دارد.

  نتیجه گیری

  طبق آیات نورانی قرآن، عواملی چون غفلت، خوف، استرس و رفتارهای ناسازگار، می توانند عواملی برای افزایش دردهای عذاب آور باشند. به این ترتیب، در طراحی پروتکل ها بهره گیری از مولفه های مقابل این عوامل، می تواند سبب کاهش دردهای میگرنی و سایر دردها گردد.

  کلیدواژگان: درد، میگرن، قرآن
 • اصغر قربانی*، پرستو رحیمی، محمدعلی جو افشان، فاطمه نوغانی، حجت الاسلام عباس قدس، داوود رحمانی صفحات 43-54

  این مقاله به منظور ارزیابی مشکلات بیماران بستری در بیمارستان های آموزشی- درمانی قزوین در ادای فریضه نماز انجام شده است.عمده مشکلات بیماران برای خواندن نماز شامل:1. عدم وجود امکانات لازم و مناسب برای خواندن نماز مثل مهر و سجاده نماز و... 2. عدم اطلاع از احکام نماز خاص بیماران مثل نحوه انجام وضوی جبیره یا نحوه ی خواندن نماز روی تخت بیمارستان. تعداد کل افرادی که مورد بررسی قرار گرفته اند 220 نفر بود که از میان آنها 163 نفر (1/74%) مقید به خواندن نماز قبل از بستری و 57 نفر (9/25 %) مقید به خواندن نماز نبودند . با توجه باینکه هدف از این بررسی ارزیابی مشکلات بیماران بستری در ادای فریضه نماز می باشد لذا سوال کردن از بیمارانی که تقیدی نسبت به خواندن نماز قبل از بستری در بیمارستان ندارند ، لزومی نداشته و ارزیابی مشکلات فقط از دیدگاه افراد مقید به خواندن نماز قبل از بررسی (163 نفر) بررسی گردید . از میان 163 نفر مقید به خواندن نماز قبل از بستری 118 نفر (4/72%) به علل مختلف نماز خواندن در بیمارستان را ترک کرده بودند و 45 نفر (6/27%)در بیمارستان نیز مقید به خواندن نماز بودند. عمده مشکلات بیماران بستری در بیمارستانهای اموزشی_ درمانی قزوین جهت ادای فریضه نماز به قرار زیر مشخص گردید:1- هیچ کدام از بیماران دسترسی به کتابچه یا جزوه ای در مورد احکام نماز نداشتند .2-8/82  %     بیماران از نحوه ی انجام وضوی جبیره اطلاع نداشتند.3-1/76% بیماران ابراز عدم همکاری یا بی اطلاعی از همکاری پرسنل بخش ها برای کمک به آنها جهت گرفتن وضو داشتند.4-5/67% بیماران از وجود زیر انداز مناسب در بخش اطلاع نداشتند یا اظهار داشتند زیرانداز مناسب در بخش وجود ندارد.5-3/58% بیماران دسترسی به مهر نداشتند. 6- 2/55 % بیماران از وجود سنگ یا خاک مناسب جهت تیمم در بخش اطلاع نداشتند  و 1/33% بیماران اظهار داشتند سنگ یا خاک مناسب جهت تیمم در بخش وجود ندارد .7-8/44% بیماران از وجود امکانات لازم جهت غسل اطلاع نداشتند .8-16% بیماران اظهار داشتند که حمام مناسب در بخش وجود ندارد .9-2/31% بیماران لباس های بیمارستان را که به آنها داده می شود پاک نمی دانند. 10-8/25% بیماران اظهار داشتند که پرسنل همکاری لازم را جهت تعویض لباس ناپاک ندارند. 11- 7/33% بیماران وجود آنژیوکت در دست و وصل بودن سرم را یکی از علل صحیح نبودن خواندن نماز می دانستند ! 12- از 84 خانم مقید به خواندن نماز قبل از بستری 32 نفر (09/38 %)معتقد به لزوم چادر در هنگام خواندن نماز بودند که از میان آنها  17 نفر (53%) دسترسی به چادر نداشتند. 13- از میان 163 نفر بیمار مقید به خواندن نماز، 45 نفر مجبور به خواندن نماز بر روی تخت بیمارستان در حالت نشسته یا خوابیده بودند که 17 نفر(5/37 %)  آن ها احکام مربوطه را نمی دانستند.14- از میان 27 نفر بیماری که مجبور به خواندن نماز در حالت خوابیده بودند 23نفر) (1/84 %) انتظار عدم همکاری از طرف پرسنل بخش ها جهت روبه قبله کردن تختها هنگام نماز داشتند و یا از همکاری پرسنل اظهار بی اطلاعی کردند .

  کلیدواژگان: نماز، بیمار، بیمارستان، احکام نماز بیماران
 • علی حیدری نیا، نادر مختاری افراکتی*، علی آل بویه صفحات 55-63

  هدف پژوهش حاضر بررسی فقهی حقوقی اذن و برایت درجرایم ناشی از عملیات پزشکی در فقه امامیه و حنفی می باشد. روش تحقیق موردنظر کیفی می باشد. در گستره جرایم و تخلفات پزشکی به منزله مقوله ای از حقوق پزشکی، از یک سو، اعمال و ترک اعمالی که مشمول جرم می شوند دامنه جرم و تخلفات پزشکی، مبانی و شرایط تحقق آن ها مشخص و موردمطالعه قرارگرفته و از سوی دیگر عواقب و شدت جزای ناشی از آن ها نیز موردتوجه قانون گذار قرار می گیرد. در قانون مجازات اسلامی و مدنی تصریح شده باوجود صحت این مطلب که پزشک سوءنیتی در انجام فعالیتش ندارد، اما قانون گذار پزشک را ضامن محسوب کرده است.قانون گذار در مواردی که قصور، تخلف و سهل انگاری و عدم رعایت نظامات دولتی یا غیره از طرف پزشک موجب فوت بیمار شود، مجازات 6 تا 2 سال حبس را پیش بینی کرده است.قانون گذار در مباحث پزشکی عنوان تخلفات را به کاربرده است و از لفظ جرم استفاده نکرده است.در جوامعی که خواهان اجرای قانون هستند، دستگاه عدلیه آخرین راه حل است. درحالی که در ایران به آن به عنوان اولین راه حل برای رفع مشکلات و معضلات نگاه می شود.پزشک در انجام تمامی اقدامات پزشکی اعم از معالجات درمانی و اعمال جراحی در درجه اول باید رضایت بیمار یا اولیا یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی را اخذ کند (در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نیست) و در مرتبه بعدی رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی ضروری است.محقق بر اساس پژوهش انجام شده به این نتیجه دست یافت که: اذن و برایت درجرایم ناشی از عملیات پزشکی در فقه امامیه و حنفی از منظر فقهی حقوقی متفاوت است.

  کلیدواژگان: اذن برائت، جرایم، عملیات پزشکی، فقه امامیه، حنفی، فقهی، حقوقی
|
 • Ahmad Jafari*, Maryam Safarnavadeh Pages 1-5
  Aims

   Scientific research indicates that breast milk is perfect and that there is no alternative to it. Consequently, international associations have developed breastfeeding development programs. The divine commandments in the Qur'an were studied along with the programs of the day.

  Methods

   The articles and programs in the search of internet were studied, as well as the verses related to lactation in the Quran. The results are compared with each other.

   Findings

  The World Health Organization has been using breast milk as the sole source of nutrition for up to 6 months, and then continuing it for up to two years in its program and has recommended its development. The Holy Quran recommends two years of milking in his verses.

  Conclusion

  The benefits of breastfeeding by the mother in addition to fully nourishing the baby has its beneficial side effects, including the future health of the person in adulthood, mental relaxation and sustainable development, which is now proven. These scientific findings are what the Quran itself recommends.

  Keywords: Breast milk, Global health programs, Quran's orders
 • Ahmad Mortazi* Pages 6-12
  Objectives

  The Hoarding of Drug, which being done with the goal of Selling expensive or harm, is significant due to the vital role and direct connection of drugs to the health of individuals, but independent research on its religious dimensions and considerations has not been made. Therefore, the present article seeks to explain the religious decree of it, by analyzing the related verses and Traditions Also wants that Discuss and review Current laws governing it.

  Method

  In collecting the data and information about the above article, the documentary and library methods were used and the analysis of the information obtained from the sources of narrative, Quranic and jurisprudential and legal texts, qualitatively and based on the inference of the researchers of them has been.

  Conclusion

  Research in Qur'anic and narrative sources shows that the criterion of the religious prohibition of hoarding is the need of people to the stored property, and the general meaning of "food", which has been mentioned in some narratives, also includes the storage and non-supply of needed drugs. Additionally, the rule of Prohibition of Harm (La Zarar), as a general reason, is another documentary for forbidding of Hoarding of Drug And due to its Priority to The rule of domination on property (Taslit), the owner of the drug is obliged to supply and distribute them and In the event of refusal, the head of the Islamic State will do so from his side. Also, according to the rules of criminal jurisprudence, the Hoarder of drug is deserves to be punished with discretionary punishment (Tazir) that its amount is determined by the head of the Islamic government.

  Keywords: Hoarding of Drug, Hoarding, Surah Al-Toba Verse 34, Hoarder, Not distributing of drug
 • Mostafa Ahmadzadeh, Hosein Zamani* Pages 13-18
  Purpose

  Healthy nutrition is the center of health. In Western schools, for healthy nutrition, standards are developed based on indices of knowledge, technology and Western philosophy that food products are produced, distributed and consumed on the basis of it. Hence, it is desirable to identify healthy nutrition indexes from the perspective of Islam and the Holy Qur'an as well as the basis for the production of food products in the country and the Islamic world.

  Method

  This study, using qualitative content analysis method and based on religious indexing, extracts and analyzes the verses related to Tayeb's food in the Holy Qur'an, and describes its indexes.

  Results

  From the review of 42 Quran verses, 45 qualitative indexes, 20 dimensional Index and 5 basic indexes were obtained.

  Conclusion

  Tayeb's food is a halal, clean, delicious, fragrant, tasty, healthy, pleasant and Sanitary food that humans use in their Moderation condition.

  Keywords: Healthy Nutrition, Tayeb's food, Tayeb's food indexes, Qualitative Analysis of Tayyeb Verses, Quranic Indexes
 • Seyyedeh Razieh Pourmohammadi, Zohreh Akhavan Moghadam* Pages 19-29
  Background and Aim

  One of the spiritual diseases and sins of the heart is the "atrocity of the heart", many people are unaware of it despite the disease. Human beings are inherently gentle and heart-warming, and the cruelty of the heart does not come about by itself, but rather by factors that exacerbate it. The factors and effects of atrocity are necessary to eliminate the possible dangers.

  Methodology

  This is a descriptive-analytical study with library and citation method.

  Results

  The themes of the health branches in this study are related to atrocities of mental health. The commentators and psychologists' explanations in each of the verses of scientific health are consistent with the purpose of the verses.

  Conclusion

  1. Heart brutality, which is a mental illness, if left untreated, can be the source of many crimes and ethical offenses; 2. Heart brutality can be caused by detachment from Islamic teachings and cultures. 3. Wishes must be in the context of possibilities, talents, conditions, and capacities, or else they cause anxiety and uneasiness of the soul and cannot easily attain mental peace; Righteousness is one of the effects of atrocity, and since the Qur'an is righteousness, its commands and commandments must be executed as commanded by God Almighty because The soul's health is compromised and ...

  Keywords: Quran, Heart, Heart Cruelty, Mental Health
 • Seyedeh Zahra Emadi, Hadi Bahrami Ehsan*, Fatemeh Fayyaz, Ahmadreza Okhovat Pages 30-42
  Aims

  Migraine is a psychosomatic disorder affecting all individual and social aspects of a person's life. Various treatments have been proposed to reduce migraine headaches that have different efficacy. These days, culturally-religious treatment interventions are used for many psychological disorders, due to their native nature, are welcomed by a number of clients and have acceptable therapeutic effects. The Holy Qur'an, the Muslim Book, contains valuable teachings about the lifestyle and paths of peace and happiness, and the ways out of anxiety and encouragement are expounded. Using the Holy Quran in discovering stressful paths and increasing relaxation can provide important points for the development of educational and therapeutic protocols to the researcher. The purpose of this study is to investigate the pain in the Qur'an and its causes in the first place and, in the next place, to provide solutions for pain relief, based on pain intensifying factors.

  methods

  in the Quranic term, called contemplation, and has their own literary and expressive methods resting on the Arabic language. Furthermore, contemplation word method has been used in which the similar Arabic words from the Quran are chosen for the concepts under the question.

  Finding

  In this research, various types of pain were identified from the perspective of the Qur'an and, by extracting the principles derived from the Quran, an explanatory model for relieving pain was suggested. The three most important components called, rememberance, patience and beauty, the factors coupled with pain relief designing intervention, are of paramount importance in reducing pain.

  Conclusion

  According to Quranic verses, factors such as neglect, fear, stress and incompatible types of behavior can be factors in increasing the suffering pain. Thus using the opposite components of these factors in the design of the protocols can reduce migraine and other types of pain

  Keywords: pain, migraine, Quran
 • Asghar Ghorbani*, Parastoo Rahimi, Mohammadali Joafshan, Fatemeh Nighani, Hojatoleslam Abbas Ghods, Davood Rahmani Pages 43-54

  This article is intended to evaluate the problems of patients admitted to Qazvin-educational hospitals in solving prayers. The main problems of patients for reading prayers include: 1. The lack of proper facilities for reading prayers such as Mehr and Sajdayah, and prayers. 2. Failure to know the specific prayers of the patients, such as how to perform the jibei or how to read prayers on the hospital bed.The total number of people surveyed was 220, of which 163 (74.1%) were not obliged to read prayer before admission and 57 (25.9%) were not obliged to read the prayers. Considering that the purpose of this study is to evaluate the problems of patients in admission to the practice of prayer, so asking from patients who do not have a good opinion about reading prayers before hospitalization is not necessary and evaluating problems only from the point of view of those who are obliged to read the prayers before the examination (163 people) were investigated. Of the 163 people who had been admitted to prayer prior to admission, 118 (72.4%) had left the hospital for prayers for various reasons, and 45 (27.6%) were also obliged to read the prayers in the hospital.Major problems of patients admitted to Qazvin hospitals for teaching prayers were as follows:1- None of the patients had access to leaflets or pamphlets about prayer sentences. 82.8% of the patients were unaware of how they performed jabray. 1.3% 76% of patients expressed lack of cooperation or unaware of staffing of the departments for 67.4% of patients did not know if there was a proper substandard in the department, or they stated that there was no suitable bedding in the department. 5.3% of 58.5% of patients did not have access to seals. 65.2% of patients had no knowledge about the presence of suitable stone or soil for the thymium in the department. 33.1% of the patients stated that there was no suitable stone or soil for the thymium in the department. 44.8% of the patients had 44% Cholera was not known. Of 16-8% of patients stated that there was no proper bath in the department. 31.9% of the patients did not know what the clothes of the hospital were given to them. 25.8% of the patients stated that the staff did not have the necessary cooperation to replace the unclean clothing. 11.3-7.3% of patients considered angioedectomy and their serum attachment as one of the reasons for not reading prayers. Twelve of the 84 women who were admitted to prayer before admission, 32 (38.09%) believed that tent was required when praying, of which 17 (53%) did not have access to the tent. 13. Of the 163 sick patients obliged to pray, 45 had to sit down or sleep on the hospital bed, 17 of whom (37.5%) did not know the relevant provisions. 14 of 27 cases 23) (84.1%) were expecting non-cooperation from the staff of the departments to queue the beds during prayers or to inform the staff of the staff.

  Keywords: Prayer, Patient, Hospital, Prayers of Patients
 • Pages 55-63

  he purpose of the present study is to investigate the legal jurisprudence of permissible and permissible offenses arising from medical operations in Imamieh and Hanafi jurisprudence. The research method is qualitative. The scope of medical offenses and offenses as a category of medical law, on the one hand, acts and omissions of offenses that are subject to crime, the scope of the offenses and medical offenses, their bases and conditions for their occurrence, and the consequences and severity of the consequences thereof. It is brought to the attention of the legislator. The Islamic and Civil Penal Code stipulates that despite the fact that the physician is not a Sunni practitioner, the legislator has provided the physician with a guarantee. The law governs cases where a physician has failed, violated, or neglected government systems or otherwise. In fact, the lawmaker has used the title of offenses in medical matters and has not used the term crime. In societies that want to enforce law, the justice system is the last resort. While in Iran it is seen as the first solution to problems and problems. The physician must first obtain the consent of the patient or his or her guardian or legal representative (in urgent cases) for all medical treatment, including surgery. Obtaining consent is not necessary) and in the next step observance of technical and scientific standards and governmental systems is required. The researcher concluded that: Permission and remorse in medical malpractice arising from Imamieh and Hanafi jurisprudence differs from legal jurisprudential perspective.

  Keywords: Permission, Crimes, Medical Operations, Imamieh Jurisprudence, Hanafi, Jurisprudence, Legal