فهرست مطالب

سیاست علم و فناوری - سال دوازدهم شماره 1 (پیاپی 45، بهار 1399)
 • سال دوازدهم شماره 1 (پیاپی 45، بهار 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/01/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • شهره نصری* صفحه 0

  مفهوم نظام نوآوری طی تقریبا سه دهه اخیر به طور چشمگیری مورد توجه محققان و سیاست گذاران قرار گرفته و رویکردهای مختلفی از آن بر اساس سطوح (خرد، میانی و کلان) و ابعاد (صنعت، فناوری و منطقه) مختلف در پیشینه ارایه شده است. تمرکز بیشتر این رویکردها بر توسعه نوآوری های فناورانه با هدف خلق ارزش اقتصادی بوده و به نوعی می توان آنها را در ابرانگاره فلسفی جبرگرایی فناورانه دسته بندی نمود البته با این پیش فرض که توسعه فناوری، در نهایت جامعه را متناسب با ویژگی های خود تغییر خواهد داد. اما یک جنبه مغفول مانده در رویکردهای رایج نظام های نوآوری، عدم توجه به چالش ها و مسایل فنی و اجتماعی موجود در جوامع است که ناشی از ضعف رویکرد فنی-سرمایه داری در برآورده کردن نیازهای فنی-اجتماعی و حل چنین مسایلی است. در همین راستا، نظریه گذار نظام های اجتماعی-فنی، منتقد رویکرد نظام نوآوری است و آن را فناوری زده می داند یعنی صرفا بر تولید و توسعه دانش، نوآوری و فناوری تاکید دارد (سمت عرضه) و به کارکردهای اجتماعی فرآیند نوآوری یعنی انتشار و کاربرد آن (سمت تقاضا) کمتر توجه دارد. در حالی که گذارهای اجتماعی-فنی نه تنها دربرگیرنده تغییرات در فناوری ها است بلکه تغییرات در سیاست ها، ابزارهای فرهنگی، زیرساخت ها و مدل های کسب و کار را نیز با هدف رسیدن به توسعه پایدار شامل می شود. این استدلال، مبین نوعی الزام به «تغییرات نظام مند تحول گرا» در سیاست نوآوری است. بنابراین این کاستی ها، پیشرانی در شکل گیری نسل جدید مطالعات و سیاست های نوآوری و به طور خاص رویکرد جدید «نظام نوآوری مبتنی بر مسئله» (PIS) بوده است. در ابرانگاره فکری جدید از سیاست گذاری علم، فناوری و نوآوری، ابرواژگانی با فراوانی مفاهیمی همچون «نسل جدید دانشگاه ها تحت عنوان دانشگاه های چالش محور یا مسیله محور»، «سیاست نوآوری مبتنی بر مسیله/چالش»، «سیاست های نوآوری تحول گرا»، «نظام های نوآوری به نفع فقر»، «نظام نوآوری ماموریت گرا (با رویکرد حل چالش های اجتماعی)»، «نظام نوآوری اجتماعی» و در نهایت «نظام نوآوری مبتنی بر مسیله» در حال ظهور و شکل گیری هستند. به طور خاص نظریه «نظام نوآوری مبتنی بر مسیله» که اخیرا توسط من و همکارانم در مجله “Technological Forecasting and Social Change” تحت عنوان: “Why do we need 'Problem-oriented Innovation System (PIS)' for solving macro-level societal problems?” منتشرشده، حاصل چند سال پژوهش با تمرکز بر تجارب موفق کشورها در زمینه حل مسایل مختلف فنی و اجتماعی بوده است. نتایج مطالعات مختلف نشان می دهد که تجارب موفق آمریکا در زمینه کاهش آلودگی هوا، کره جنوبی در زمینه کاهش شکاف علم داده (دیجیتال)، آمریکا و ژاپن در زمینه مدیریت موثر زلزله و مدیریت مسیله بهداشت و درمان در هند، نتیجه تکوین تدریجی رویکردی بوده که ما آن را نظام نوآوری مبتنی بر مسیله نام گذاشته ایم. کاربرد چارچوب تحلیلی نظام نوآوری مبتنی بر مسیله، ابزاری را برای سیاست گذاران فراهم می کند که به شیوه ای نظام مند، کارآمد و موثر به بررسی مسایل کلان فنی و اجتماعی جامعه بپردازند و حفره های اصلی که منجر به پدید آمدن مسیله شده را شناسایی و مرتفع سازند. بنابراین در صورتی که این چارچوب به طور موثری به کار گرفته و مدیریت شود دریچه ای برای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها می گشاید و تهدیدات پیش روی جامعه را از طریق شکل گیری یک چرخه پویا از توسعه فناوری ها، ایجاد مشاغل و ثروت های جدید؛ به فرصت تبدیل خواهد کرد که این دقیقا همان چیزی است که از یک نظام نوآوری انتظار داریم.

 • علی حعفر، مرتضی اکبری*، علی داوری صفحات 1-14

  امروزه بر اهمیت شکل گیری فضاهای نوآوری به عنوان مدلی جدید در جغرافیای نوآوری کشورها تاکید می گردد. فضاهایی که از آنها با عناوینی چون قطب ها و ناحیه های نوآوری یاد می شود. این مقاله با تمرکز بر شناسایی هر چه بهتر فضاهای نوآوری به تشریح مفهوم خوشه نوآوری پرداخته است، یعنی پدیده ای جدید که سازوکار فضاهای نوآوری را بهتر توصیف می کند. هدف اصلی پژوهش، بررسی عوامل موثر بر شکل گیری خوشه های نوآوری در ایران است. پژوهش از روش کیفی با رویکرد نظریه داده بنیاد استفاده و با چهارده خبره آشنا با فضاهای نوآوری و بوم سازگان های نوآورانه، مصاحبه عمیق صورت گرفت که برخی از آنها مستقیما در شکل گیری فضاهای نوآوری در کشور نقش اساسی داشته اند. یافته های مقاله نشان می دهد که عوامل شکل دهنده به یک خوشه نوآوری به دو دسته عوامل سخت و نرم تقسیم می شوند: عواملی که در شرایط علی، مداخله ای و زمینه ای قابل طبقه بندی بوده و نتایج آنها منجر به شکل گیری بوم سازگانی پویا از بازیگرانی متنوع می شود که در فناوری های مختلف در مجاورت یکدیگر تمرکز یافته اند و مهم ترین عامل راهبردی بین آنها نیز ارتباطات و مشارکت های نوآورانه است. از دیگر یافته های این پژوهش می توان به نقش نهاد تسهیل گر شکل گیری و توسعه خوشه های نوآوری اشاره کرد که وظیفه راهبری بوم سازگان نوآورانه موجود در خوشه را بر عهده دارد.

  کلیدواژگان: نوآوری، خوشه، خوشه های نوآوری، شکل گیری خوشه ها، ناحیه نوآوری
 • غلامعلی منتظر*، طیبه گشول دره سیبی صفحات 15-36

  امروزه تمامی جنبه های زندگی انسان از رشد فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی اثر پذیرفته است. آموزش و یادگیری نیز در زمره حوزه هایی است که به شدت تحت تاثیر فاوا و سرعت رشد آن بوده که این تاثیرپذیری منجر به شکل گیری مفهومی جدید به نام «یادگیری الکترونیکی» شده است. در این مقاله ابتدا مفاهیم پایه ای یادگیری تعریف و پس از آن، با توصیف سیر تطور فناورانه حوزه آموزش از دور، پیشینه فناورانه یادگیری الکترونیکی تشریح می شود و چگونگی تاثیر فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی بر شکل گیری یادگیری هوشمند شخصی شده بیان می گردد. این تحولات را می توان در قالب شش نسل تقسیم بندی کرد: آموزش مکاتبه ای، آموزش شنیداری-دیداری، آموزش رایانه یار، آموزش وب بنیاد، یادگیری الکترونیکی 1 و یادگیری الکترونیکی 2 (اجتماعی). سپس به بررسی روند پژوهش های این حوزه پرداخته می شود که نتایج این بررسی نشان دهنده افزایش اقبال پژوهشگران به مباحث فناورانه یادگیری الکترونیکی و تلاش برای هم راستا نمودهای مختلف فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی با آن است. یادگیری الکترونیکی به عنوان بارزترین تاثیر فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی بر آموزش و اثرگذاری آن بر ذهن و رفتار یادگیرندگان عصر اطلاعات، چنان مهم است که عدم سیاست گذاری مناسب درباره آن هم موجب عدم بهره برداری از مزایای کاربردی این فناوری ها می شود و هم بر هزینه های آینده آموزش و البته بر تشدید گسست میان شهروندان اطلاعاتی با نظام آموزشی خواهد افزود.

  کلیدواژگان: یادگیری الکترونیکی، آموزش از دور، نسل بندی، فناوری اطلاعات، یادگیرنده محور
 • محمدصادق یزدی خیاطیان، کیارش فرتاش*، امیر قربانی صفحات 37-54

  اتخاذ سیاست های مناسب برای توسعه فناوری های انرژی تجدیدپذیر، نیازمند شناسایی و تبیین درست تغییرات فناورانه است. از طرفی، توسعه فناوری های انرژی تجدیدپذیر در هر کشور بر اساس شرایط بومی آن کشور الزامات مختلفی داشته و به طیفی از عوامل اجتماعی و فنی وابسته است. پژوهش حاضر با رویکرد مدیریت راهبردی کنام و در قالب مطالعات موردی تاریخی و با روش تحقیق کیفی به تحلیل توسعه فناوری فتوولتاییک از منظر انتظارات، شبکه ها و یادگیری می پردازد. قلمرو زمانی بررسی، سال های 1370 تا 1398 و قلمرو مکانی، حوزه انرژی خورشیدی در ایران است. ابزار اصلی گردآوری داده ها، مصاحبه های نیمه ساختاریافته و داده های ثانویه موجود و روش تحلیل داده ها نیز تحلیل محتوا و استفاده از کدگذاری محوری بوده است. جامعه آماری مصاحبه، خبرگان دارای تجربه و تخصص در زمینه انرژی خورشیدی در ایران بوده که 20 نفر از افراد با ویژگی یادشده به روش گلوله برفی انتخاب و مورد مصاحبه قرار گرفته اند. با بررسی تعاملات بین فرآیندهای کنام نشان داده شده که اگر چه شبکه بازیگران در ابتدای دهه 1370 بسیار اندک بوده اما با گذشت زمان و وضع قوانین و برخی سیاست های حمایتی همچون خرید تضمینی برق تجدیدپذیر و حمایت از توسعه فناوری های انرژی تجدیدپذیر، انتظارات بازیگران درباره کنام فتوولتاییک رشد کرده و در نهایت منتهی به رشد شبکه بازیگران آموزشی و دانشی در اواسط دهه 1380 و رشد شبکه بازیگران تولیدی و خدماتی طی دهه 1390 شده است. همچنین تاثیر رویدادهای مهمی همچون توافق برجام و سرمایه گذاری خارجی بر توسعه انتظارات و شبکه بازیگران فتوولتاییک ایران تشریح شده است.

  کلیدواژگان: توسعه کنام، کنام فناورانه، انرژی خورشیدی، فتوولتائیک، مدیریت راهبردی کنام
 • سعید مقدس پور، حسن دانایی فرد*، علی اصغر فانی، احمدعلی خائف الهی صفحات 55-72

  توسعه بازاری آموزش عالی، خط مشی دستگاه راهبری و مدیریتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بوده چرا که افزایش روزافزون هزینه های آموزش عالی، دولت را به سمت و سوی دخالت بازار آزاد تشویق کرده و افزایش روزافزون تعداد دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و روند رو به افزایش تعداد دانشجویان دوره های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری نیز شاهدی بر این مدعاست. در راستای هدف این پژوهش که واکاوی پیش آیندها و پس آیندهای شکل گیری و تداوم خط مشی توسعه بازاری آموزش عالی در ایران بوده، در فاصله سال های 1395 تا 1397 و در نظام آموزش عالی شهرهای تهران و اصفهان، مصاحبه های عمیق و نیمه ساختاریافته از خبرگان علمی و عملی که با نمونه گیری هدفمند انتخاب شده بودند انجام گرفت و نهایتا با تحلیل مصاحبه ها از طریق تحلیل محتوای قراردادی، هفت پیش آیند خاستگاه ها، عوامل ساختاری-خط مشی ای، عوامل زمینه ای-فرهنگی، عوامل حرفه ای-تخصصی، عوامل فلسفی-وجودی، عوامل اقتصادی-بازاری و عوامل مالی-بودجه ای و همچنین چهار پس آیند کم جانی دانشگاه، مشکلات اجتماعی، مشکلات کارکردی و آثار و تبعات مثبته، استخراج شدند که با روش های اعتباریابی کیفی، صحت اعتبار آنها تایید شد.

  کلیدواژگان: خط مشی های مبتنی بر بازار، بازاری سازی آموزش عالی، مدرک گرایی، توده ای شدن آموزش عالی، تورم تحصیلی
 • سوما رحمانی، محسن علیزاده ثانی*، مهدی مجیدپور، محمد ولی پور خطیر صفحات 73-90

  یکی از موضوعات اصلی اقتصاد این است که تغییرات جهانی تا چه اندازه باعث ایجاد فرصت های پیشرفت کشورهای در حال توسعه می شود. مکتب اقتصاد نیوکلاسیک بر فرارسی تاکید داشته اما با این حال سیاست ها و راهبرد های فرارسی را برای تمامی کشورها یکسان در نظر گرفته است. در مکتب اقتصاد تکاملی، به مرور این نوع نگاه به فرارسی تغییر و این موضوع سبب علاقه کشورهای در حال توسعه به انجام مطالعات پیشرفت فناورانه و پیشی گرفتن آنها از کشورهای توسعه یافته در قالب مطالعات فرارسی فناورانه شده است. این مطالعات با توجه به تحولات جهانی، دستخوش تغییر شده و تکامل پیدا کرده است. مقاله حاضر به بررسی روند مطالعات فرارسی فناورانه می پردازد. در این نوشتار، 92 مقاله در بازه زمانی 58 سال (1962 تا 2020) از 21 مجله معتبر استخراج گردید. به روش تحلیل فراترکیب، دو جریان اصلی مسیر کوتاه و مسیر بلند در پیشینه شناسایی و ویژگی های هر یک از این مطالعات با یکدیگر مقایسه شدند. یافته ها حاکی از آن است که روند مطالعات فرارسی فناورانه به سمت گذارهای پایدار با تاکید بر باز کردن پنجره های فرصت درون زا از طریق مدیریت مجموعه ای از فعالیت ها جهت توسعه رژیم های اجتماعی-فنی و مبتنی بر تحلیل نظام های نوآوری فناورانه و برای ایجاد پاسخ های پیش فعالانه توسط کشورهای پیرو، در جریان است.

  کلیدواژگان: گذار پایدار، فرارسی فناورانه، مسیر کوتاه، مسیر بلند، روش تحلیل فراترکیب
 • محسن نظرزاده زارع*، شیرکوه محمدی صفحات 91-104

  منظور از جذب خودی ها، علاقه دانشگاه ها به جذب دانش آموختگان خود به عنوان عضو هیات علمی گفته می شود و به عنوان یک مسیله در آموزش عالی از سابقه ای نسبتا طولانی برخوردار است. این مقاله درصدد بود که با بررسی وضعیت دانشگاه های قدیمی کشور در زمینه جذب دانش آموختگان خودی و همچنین یکپارچه کردن پژوهش های موجود در این زمینه با تکیه بر روش ترکیب پژوهی کیفی به ارایه یک موضع فکری به اندیشمندان و سیاست گذاران آموزش عالی بپردازد. بر این اساس در آغاز پژوهشگران با جستجوی کلید واژه های مرتبط با پدیده جذب دانش آموختگان خودی در هریک از پایگاه های اطلاعاتی، از مجموع 48 پژوهش به دست آمده، 29 پژوهش مرتبط را به عنوان نمونه و به صورت هدفمند جهت تحلیل انتخاب نمودند و در بخش دوم نیز چهار دانشگاه قدیمی کشور با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای به عنوان نمونه برای تحلیل و بررسی انتخاب شدند. برای کنترل کیفیت داده های حاصل از بخش اول پژوهش از ابزار کاسپ استفاده شد و کدهای به دست آمده با استفاده از پایایی کدگذاران، یکدست و هماهنگ شدند. یافته های حاصل از بخش اول در هشت محور شامل چالش توسعه دانشگاهی، چالش توسعه حرفه ای، رشد تعصب دانشگاهی در جذب و استخدام، چالش توسعه ارتباطات فردی، چالش توسعه ارتباطات بین دانشگاهی، چالش توسعه ساختاری-فرهنگی دانشگاه، مزیت های ساختاری-فرهنگی و مزیت های اقتصادی دسته بندی شدند که بیانگر چالش ها و فرصت های پیرامون پدیده جذب دانش آموختگان خودی در دانشگاه هستند. یافته های حاصل از بخش دوم پژوهش نیز حاکی از میزان بالای جذب دانش آموختگان خودی در دانشگاه های قدیمی کشور بوده است.

  کلیدواژگان: دانش آموختگان خودی، جذب و استخدام، اعضاء هیات علمی، چالش ها، فرصت ها
|
 • Shohreh Nasri * Page 0
 • Alireza Jafar, Morteza Akbari *, Ali Davari Pages 1-14

  Today, the importance of shaping innovation area as a new model in the geography of innovation countries is emphasized. Areas are referred to as an innovation hubs and innovation districts. This research focusing on identifying innovation areas and describes the concept of “innovation clusters”. A new phenomenon which better describes the mechanism of innovation areas. The main purpose of this study is to investigate the factors affecting the formation of innovation clusters in Iran. The present study utilized a qualitative method with a grounded theory approach. In-depth interviews were conducted with 14 experts familiar with innovative ecosystems, some of whom were directly involved in the formation of innovation area in the country. The results of this paper show that the shaping factors are divided into two categories: hard factors and soft factors. These factors could be classified under causal, intervention and contextual conditions and its results lead to the formation of a dynamic ecosystem of diverse actors focused on different technologies, and the most important strategic factor between them is innovative communication and partnerships. Other important results of this paper include the role of the facilitator in the formation and development of innovation clusters, which is responsible for managing the innovative ecosystem in the cluster.

  Keywords: Innovation, Clusters, Emergence of Clusters, Cluster of Innovation, Innovation District
 • Gholamali Montazer *, Tayyebeh Gashool Darehsibi Pages 15-36

  Nowadays, all aspects of human life are influenced by the advances in information and communication technologies (ICT). Education and learning are also among areas that have been greatly affected by ICT and the speed of its growth. This affectability results in the creation of a new concept, called e-learning. In this paper, we first define the basic concepts of learning. Then, describing the trajectory of the technological course of distance education, we explain the technological background of e-learning and express how ICT affects the formation of personalized intelligent learning. Evolution of distance education can be divided into six generations: correspondence education, audio-visual education, computer-assisted education, web-based education, e-learning 1, and (social) e-learning 2. Additionally, we address to the researches in e-learning through the examination of published papers in e-learning. Our investigation shows the increasing interest of researchers to technological issues of e-learning as well as attempting to match different information technology appearances to it. Scientific problems around e-learning are interesting for many researchers, and solving each of them helps to the evolution of e-learning from some aspect. E-learning, as the most sensible effect of modern information and communication technologies on education and because of its effects on the mind and behaviour of the learners, is so important that ignoring policy making on it makes it impossible to exploit the advantages of applying these technologies in education, increases the costs in future of education, and also widens the gap between education system and citizens of information era.

  Keywords: E-Learning, Distance Education, Generations, Information Technology, Learner-Centered
 • MohammadSadegh Khayyatian Yazdi, Kiarash Fartash *, Amir Ghorbani Pages 37-54

  identification and explanation of the technological change. On the other hand, the development of renewable energy technologies in each country according to its native conditions has different requirements and depends on a range of social and technical factors. The present study analyzes the development of photovoltaic technology from the perspective of expectations, networks, and learning, with the approach of strategic niche management and in the form of historical case studies and qualitative research methods. Data gathering tools are semi-structured interviews and secondary data and the method of data analysis is through content analysis and axial coding. The statistical population for the expert interview is experienced in solar energy in Iran and 20 experts have been selected and interviewed by the snowball technique. Its temporal territory is between 1991 and 2019, and its spatial territory is Iran. Examining the Interaction between niche processes, it was shown that although the network of actors was weaknesses in the early 1991s, with over time and the Enforcement of supportive laws and policies such as feed-in tariff and support for the development of renewable energy technologies, it has finally led to the growth of the network of educational and knowledgeable actors in the mid-2000s and the growth of the network of production and service actors in the 2010s. The impact of important events such as JCPOA and foreign investment on the development of expectations and the network of photovoltaic actors has also been described.

  Keywords: Niche Development, Technological Niche, Solar Energy, Photovoltaic, Strategic Niche Management
 • Saeed Moghadaspour, Hassan Danaeefard *, Aliasghar Fani, Ahmadali Khaefelahi Pages 55-72

  The market-based higher education development policy has been an alternative policy for the Ministry of Science, Research, and Technology because of the university budget constraints. The increasing number of universities and higher education centers in the country and the increasing number of undergraduate and postgraduate students are evidence of this. With regard to the purpose of this study which analyzes the antecedents and consequences of the formation of the market-based higher education policy in Iran, deep and semi-structured interviews were conducted by scientific and practical experts in the Higher education system of the cities of Tehran and Isfahan between 2016-2018, and finally, seven antecedents: the origins, structural-political factors, background-cultural factors, professional-specialized factors, philosophical-existential factors, economic-market factors, financial-budgetary factors; and four consequences: deficiency in the academy, social problems, functional problems, and positive effects were extracted and named. Then their validity was confirmed through qualitative methods of credibility. The results of this research can provide guidelines for the leaders, policy-makers, and managers of the country's higher education and help to develop theoretical knowledge in the field of higher education policy-making.

  Keywords: Market-Based Policies, Marketisation of Higher Education, Credentialism, Massification of Higher Education, Educational Inflation
 • Soma Rahmani, Mohsen Alizadeh Sani *, Mehdi Majidpour, Mohammad Valipour Khatir Pages 73-90

  One of the key issues in the global economy is the extent to which global change creates opportunities for developing countries to prosper. The school of neoclassical economics has emphasized on catch-up, yet it has considered the policies and strategies of catching up to be the same for all countries. With the emergence of evolutionary economics, this perspective has changed. It led to the interest of pursuing technological advancement in developing countries and even to surpass developed ones in terms of technological catch-up studies. These studies, in light of global developments, have changed and evolved over history. In this regard, this article examines the trend of technological catch-up studies. In the present study 92 articles were extracted from 21 prestigious journals in the period of 58 years (1962- 2020). Based on the Meta-Synthesis method, two main paths of "Low road" and "High road" were identified in technological catch-up studies in the literature, and the characteristics of each of them were extracted and compared based on existing literature. The findings suggest that the process of technological catch-up studies is moving towards sustainability transitions with an emphasis on opening up windows of endogenous opportunity, through the management of a set of activities for the development of socio-technical regimes, and based on Technological innovation systems analysis to create more proactive responses from follower countries. Finally, suggestions have been made for future studies of technological catch- up.

  Keywords: Sustainablity Transition, Technological Catch-up, Low Road, High Road, Meta-Synthesis Method
 • Mohsen Nazarzadeh Zare *, Sherkoh Mohammadi Pages 91-104

  Recruiting insiders as a way of recruitment which universities try to employ their graduates has a long history. So, the aim of the present study was to investigate status of Iran's old universities about attracting and recruiting the graduates of insider at university and also, provide an integrated wisdom about graduates of insider to thinkers and policymakers of higher edcuation with using a qualitative research synthesis. Therefore, in initially all keywords around insiders were emerged and then special databases. A total of 48 studies were identified and 29 twenty-nine of them were selected purposefully as sample. In the second section, researchers chose 4 Iran's old universities by cluster sampling as sample. To quality control of the data, CASP checklist was conducted and also, code reliability was used to integrate the data. To analyze the data, conductive content analysis was conducted. The results of first section showed that we can view recruiting insiders based on two themes which are challenges and opportunities. The challenges are academic development challenge; professional development challenge; academic chauvinism growth in recruitment and employment; individual communication development challenge; inter-university communication development challenge. In addition, opportunities are the structural-cultural development of the university, the structural-cultural advantages and the economic advantages. Also the results of second section showed that there is higher percentage the graduates of insider in Iran's old universities.

  Keywords: Graduates of Insider, Attracting, Recruiting, Faculty Members, Challenges, Opportunities