فهرست مطالب

پژوهشنامه مکتب های ادبی
پیاپی 7 (پاییز 1398)

 • تاریخ انتشار: 1398/07/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • نسیم اکبربالایی*، ناهید اکبری، رقیه رضایی صفحات 7-20
  در میان رویکردهای گوناگون نقد و بررسی آثار ادبی که از ابتدای قرن بیستم شکل گرفت، نقد روانکاوانه آثار هنری و تحلیل متون ادبی از منظر روانشناختی از ویژگی خاصی برخوردار است. رمان شازده احتجاب نوشته هوشنگ گلشیری داستان نویس معاصر ایرانی روایت پریشان حالی و مشکلات روحی شخصیت اصلی داستان یعنی شازده احتجاب است. گلشیری در پرداخت شخصیت اصلی این رمان حالات روحی او چون ترس، حقارت، عزلت طلبی و انزوا و مهرطلبی را با شگردهای تازه ای چون خود- واگویه های روانی و مرور خاطرات اجدادی خاندان قجری اش با شیوه جریان سیال ذهن به خوبی نشان داده است. در این پژوهش نظریه کارن هورنای به عنوان چهارچوب نظری تحقیق انتخاب شده است؛ زیرا دیدگاه این روانشناس با جامعه آماری پژوهش موردنظر یعنی شازده احتجاب از جهت نحوه شخصیت پردازی بسیار تناسب دارد. هورنای یکی از پیروان فروید در زمینه روانکاوی اجتماعی است. در این پژوهش که به روش تحلیل محتوا صورت گرفته؛ شخصیت شازده احتجاب مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که این شخصیت روان پریش برای درمان احساس حقارت خود که بخش عظیمی از آن مربوط به دوران کودکی و خاطرات تلخ ظلم های اجدادی او در حق دیگران و تاثیرپذیری شازده احتجاب از این نوع وقایع است، به شیوه های دفاعی چون مهرطلبی و انزواطلبی روی آورده است. او برای رهایی از این احساسات به مرور خاطرات گذشته متوسل می شود، زمان در ذهن متوهم شازده احتجاب بسیار پریشان و درهم است و این بی زمانی مخاطب را با آشفتگی روایت نیز مواجه می سازد.
  کلیدواژگان: نوفرویدیسم، کارن هورنای، هوشنگ گلشیری، شازده احتجاب، شخصیت
 • فرشته ملکی*، علیرضا شوهانی صفحات 21-40

  گوتیک در ادبیات به شیوه ای از داستان نویسی در اواخر قرن هیجدهم و اوایل قرن نوزدهم اروپا گفته می شود که ترس، فضاهای وهم آلود، مکان های مخوف، غلبه ی اندیشه ی مردسالاری، زنان مظلوم و قربانی، موجود یا هیولای گوتیکی، وقوع حوادث اصلی در تاریکی، سکوت شب و... از مولفه های اصلی آن به شمار می آیند. مری شلی از جمله نویسندگانی است که سعی کرده از شاخصه های اصلی این مکتب در خلق رمان هیولای فرانکشتاین بهره گیرد. جریان داستان نویسی فارسی نیز از تاثیرپذیری از این مکتب برکنار نماند، از جمله هوشنگ گلشیری داستان معصوم اول را بر اساس این مکتب نوشت. رمان هیولای فرانکشتاین و داستان معصوم اول داستان های گوتیکی هستند که از بسیاری جهات با یکدیگر قابل مقایسه و انطباق می باشند. این پژوهش بر آن است تا با روش تحلیلی- تطبیقی به بررسی این دو اثر بپردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد که گلشیری به تاسی از مضمون محوری مرگ خالق توسط مخلوق در هیولای فرانکشتاین، معصوم اول را نگاشته و هر دو اثر بر این مبنا شکل گرفته اند. با وجود این، گلشیری بنا به ذوق و نیروی تخیل خود در برخی شاخصه ها مانند هیولای گوتیکی دست به خلاقیت زده، عناصری از فرهنگ بومی و محلی را جایگزین چهارچوب های کلیشه ای گوتیک غربی کرده است.

  کلیدواژگان: مکتب گوتیک، هیولای فرانکشتاین، معصوم اول، مرگ خالق، مقایسه و تطبیق
 • اسماعیل صادقی*، زهره خوانساری صفحات 41-62
  ازجمله موضوع های مطرح در رمان های ریالیستی جنگ پرداختن به مسایل روحی و روانی شخصیت هاست که با بررسی آنها می توان پی برد جنگ چه تاثیری برحالت های روانی شخصیت ها داشته است. نویسندگان حوزه ی جنگ و پایداری تلاش کردند این تغییرات را در شخصیت های داستانی خود نشان دهند. هدف، تحلیل روانکاوانه ی شخصیت های رمان های «پل معلق» و «زمین سوخته» با روش اسنادی با تکیه بر نظریه های روانشناسان بزرگ است. اضطراب، ترس، مکانیسم های دفاعی سرکوب، همانندی، جابه جایی، واکنش وارونه و مقابله هیجان مدار از جمله مسایل بررسی شده در این پژوهش هستند و به این پرسش ها پاسخ داده می شود: جنگ تحمیلی چه تاثیری برحالت های روانی شخصیت دارد؟ و شخصیت در برابر این تحولات از کدام مکانیزم ها استفاده کرده اند؟ نتایج پژوهش نشان می دهد به دلیل فضای رمان ها و برهم خوردن تعادل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، زندگی شخصیت های رمان های مورد بحث دچار اضطراب و ترس می شوند و برای از بین بردن اضطراب و ترس، از مکانیسم های دفاعی مانند واپس زنی، واکنش وارونه و... استفاده می کنند. در رمان ریالیستی«زمین سوخته» فقط جنگ سبب به وجود آمدن تغییر و تحول در شخصیت ها شده است اما در رمان ریالیستی«پل معلق» علاوه بر جنگ، مسایل اجتماعی و بیماری درتغییرات شخصیت ها دخالت دارند.
  کلیدواژگان: ادبیات دفاع مقدس، تحلیل روانکاوانه، رمان رئالیستی، شخصیت
 • معصومه محمودی* صفحات 63-81
  بسیاری از روانشناسان کوشیده اند ماهیت و چگونگی عشق و سبک های دلبستگی را توضیح دهند. یکی از این روانشناسان رابرت استرنبرگ است که در نظریه ی قصه ی عشق به دلایل ایجاد روابط عاشقانه می پردازد و علت پایداری یا ناپایداری این روابط را توضیح می دهد. به نظر می رسد الگوهای مشترک و رایج دلبستگی در روابط انسانی، به طور ناخودآگاه در لایه های پنهانی داستان های ریالیستی حضور دارند و توانمندی نویسنده در نمایش چنین الگوهایی، به باورپذیری و جذابیت متن می افزاید. لزوم جزیی نگری نویسنده در داستان های ریالیستی و ارایه توصیفات واقع گرایانه، شرح مبسوطی از کنش ها و باورها در اختیار خواننده قرار می ‍دهد و امکان بررسی آنها را با توجه به نظریه استرنبرگ فراهم می کند. در این پژوهش چهار قصه ی باغچه، ایثار، شاگرد-معلم و هنر از مجموعه ی قصه های نظریه ی قصه عشق استرنبرگ در دو داستان ریالیستی چشم ها یش و شوهر آهو خانم واکاوی شده است. این بررسی نشان می دهد که سازگاری و انطباق بسیاری میان قصه های عشق و باورهای شخصیت های داستانی با همان قصه ها و الگوها در نظریه عشق استرنبرگ وجود دارد. این تطابق توانسته است ساختار منسجم علی و معلولی را در پیرنگ ایجاد کند و زمینه ساز همذات پنداری بیشتر خواننده با شخصیت ها شود.
  کلیدواژگان: نظریه ی قصه ی عشق استرنبرگ، رئالیسم، نقد روانشناسانه، چشم هایش، شوهر آهو خانم
 • منوچهر جوکار*، رضا جمشیدی صفحات 82-99
  ادبیات پسامدرن یکی از تجلیگاه های اصلی پسامدرنیسم است که پیدایی آن به تاثیر پذیری از فلسفه، سبک زندگی و وضعیت پسامدرن باز می گردد. اگر پسامدرنیسم به عنوان یک وضعیت در نظر گرفته شود، باید آن را محدود به نیمه دوم قرن بیستم و قرن بیست ویکم دانست، اما به عنوان یک سبک ادبی، پیش از دوران تاریخی اش، شبه مولفه هایی برای آن محتمل است. به زعم برخی از منتقدان، در نگرش به پسامدرنیسم به عنوان سبکی ادبی، این سبک و شیوه نگارش در طول تاریخ ادبی و در دوره های گوناگون واقع شده است و نه در قرن بیستم؛ به همین دلیل در دوران مدرنیسم و پیشامدرن هم می توان نمونه هایی برای مولفه های آن آورد. همان گونه که در ادبیات کلاسیک اروپایی برای پسامدرنیسم پیش زمینه هایی ذکر شده است، در ادبیات کهن فارسی هم می توان برای آن نمونه هایی آورد. ویژگی هایی مانند «اقتباس، ازهم گسیختگی، دور باطل، فرا داستان، تقلید طنز آمیز، بازی با زبان، داداییسم و فراتاریخ نگاری» در ادبیات کلاسیک فارسی دارای شبه مولفه هایی است که در این پژوهش به آن ها پرداخته شده است. نتایج به دست آمده، نشان دهنده وجود شبه مولفه های پسامدرنیسم، به عنوان یک سبک ادبی، در ادبیات کلاسیک فارسی است.
  کلیدواژگان: از هم گسیختگی، اقتباس، دادائیسم، دور باطل، فرا داستان
 • زهره نیک سیر*، حسین حسن پور آلاشتی، مریم درپر، مسعود روحانی صفحات 100-130

  سبک شناسی انتقادی با تحلیل لایه های مختلف متن، در پی شناسایی مفاهیم پنهان در زیر سطح زبان و کشف ایدیولوژی حاکم بر آن است. متون ادبی سوسیالیستی به تاسی از ادبیات سوسیالیستی شوروی و توسط حزب توده که نماینده ی مارکسیسم در ایران و یکی از مهمترین جریان های سیاسی در ایران سال های 1320 -1332 بود، در ادبیات داستانی ایران رواج یافت. این حزب به عنوان حامی ادبیات چپ، اکثر قریب به اتفاق نویسندگان و روشنفکران جامعه را جذب کرد و سبک نوشتاری آن ها را مطابق با بیانیه ی خویش تعیین نمود. آل احمد نیز یکی از نویسندگانی است که به حزب گرایش یافت و مدتی به عضویت آن درآمد. وی مجموعه ی «از رنجی که می بریم» را در دوران حضورش در حزب توده نگاشت. در این پژوهش دو قطعه ی ابتدایی و به هم پیوسته ی این مجموعه به نام های «دره ی خزان زده» و «زیرابی ها» در چارچوب الگوی سبک شناسی انتقادی، مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیر د. پژوهش پیش رو در پی تبیین موضع نویسنده و چگونگی و میزان انعکاس آموزه های سوسیالیستی در متن ای دو روایت است. تعیین ژانر نیز از کارکردهای سبک شناسی انتقادی است که به عنوان یکی دیگر از اهداف این پژوهش مد نظر قرار دارد. نتیجه ، حاکی از آن است که عملکرد نویسنده در بازتاب واقعه ای تاریخی، از نوع تاریخ نگاری ایدیولوژیک و روایت «دره ی خزان زده» روایتی در چارچوب الگوی سوسیالیستی است اما روایت «زیرابی ها» فاقد آموزه های سوسیالیستی است و آن را می-توان روایتی پسااستعماری با درونمایه ی تبعید و مهاجرت دانست. ژانر روایت ها نیز با توجه به بن مایه ی تاریخی آن ها ناداستان است.

  کلیدواژگان: سبک شناسی انتقادی، رئالیسم سوسیالیستی، حزب توده، آل احمد، از رنجی که می بریم
|
 • Nasim Akbarbalaei *, Nahid Akbari, Nahid Rezaei Pages 7-20
  Among the various approaches to the critique of literary works formed since the beginning of the twentieth century, the psychoanalytic critique of works of art and the analysis of literary texts has a distinctive psychological character. The novel The Prince of Intercession by Houshang Golshiri is a contemporary Iranian storyteller with distressed narrative and psychological problems. In paying attention to the main character of this novel, Golshiri has shown his mental states such as fear, inferiority, self-esteem and isolation and affection with new techniques such as self-expression and mental ancestry of his Qajri dynasty. In this research, Karen Horney's theory is chosen as the theoretical framework of research because this psychologist's view is very much in line with the statistical population of the research, namely, the sixteen candidates in terms of characterization. Hornay is a follower of Freud in the field of social psychoanalysis. In this research, which is done by content analysis method, the character of sixteen searchers is investigated. The results of the study suggest that this psychotic personality treats his inferiority, much of it related to his childhood and the bitter memories of his ancestral cruelties to others and the influence of the prince on such events, in defensive ways such as selfishness and isolation. It's over. He resorted to the memories of the past to get rid of these emotions, the time in the mind of the sixteen-year-old confidante was too distracting, and this also rendered the audience speechless with the confusion of narrative
  Keywords: nephroidism, Karen Horney, Houshang Golshiri, prince of choice, personality
 • Fereshteh Maleki *, Alireza Shohani Pages 21-40

  Gothic in literature is written in the style of late 18th and early 19th century European storytelling that fears, illusions, dreadful places, the overcoming of patriarchal thought, oppressed and victimized women, or gothic monster, nighttime events, and major nightmares, ... are one of its main components. Mary Shelley is one of the writers who has tried to capitalize on the school's main features in the creation of the Frankenstein monster novel. The flow of Persian writing did not exclude the influence of this school, including Houshang Golshiri wrote the first innocent story based on this school. Frankenstein's monster novel and the story of the first innocent are Gothic stories that are in many ways comparable and adaptable. This study aims to investigate these two effects by means of a comparative-analytic method. The research findings show that Golshiri wrote the first innocent by establishing the central theme of the creator's death by the creature in Frankenstein's monster, and both effects are formed on this basis. However, Golshiri has been creative in replacing elements of indigenous and local culture with stereotypical Western Gothic frameworks due to his imagination and creativity in some features, such as the Gothic monster.

  Keywords: Gothic School, Frankenstein's Monster, Innocent First, Death of the Creator, Comparison, Matching
 • Esmael Sadeghi *, Zohreh Khansary Pages 41-62
  One of the topics discussed in realistic war novels is dealing with the psychological issues of the characters, which can be studied by examining the impact of the war on the psychological states of the characters. The writers in the field of warfare and persistence tried to reflect these changes in their fictional characters. The aim is to psychoanalyze the characters of the novels "Suspended Bridge" and "Burnt Land" using a documentary method based on the theories of great psychologists. Anxiety, fear, suppressive defense mechanisms, similarity, displacement, inverse reaction, and emotion-focused coping are among the issues addressed in this study and the following questions will be answered: What effect does imposed war have on the state? Is there a personality disorder? And what mechanisms have personality used against these developments? The results show that due to the romance atmosphere and social, cultural, economic equilibrium, the characters in the novels are anxious and afraid, and defensive mechanisms are used to relieve anxiety and fear. Such as backsliding, backlash, etc. In the realistic novel "Burnt Land" only war has caused the transformation of the characters, but in the realistic novel "Suspended Bridge" in addition to war, social issues and illness are involved in personality chan
  Keywords: Holy Defense Literature, Psychoanalytic Analysis, Realistic Novel, personality
 • MASOUMEH MAHMOUDI * Pages 63-81
  Many psychologists have tried to explain the nature of love and how to love and the different types of attachments and love. One of these psychologists is Robert Sternberg, which describes the reasons for romantic relationships in his Theory of Love, and explains the reason for the stability or instability of these relationships. The common patterns of attachment in human relationships seem to be unconsciously present in the hidden layers of realistic stories and the author's ability to display such patterns increase the credibility and appeal to the text. The necessity of precision of the author in realistic stories, and presenting a realistic description provides the reader with a detailed account of the actions and beliefs, and allows them to be examined in accordance with Sternberg's theory. In this study, four stories of gardening, self-sacrifice, student-teacher, and art from Sternberg's Theory of Love are analyzed in two realistic stories of 'Her Eyes'(Chashmhayash) and 'Madam Ahou's Husband' ("Showhar-e-Ahoo Khanom). This study shows that there is a great deal of compatibility between love stories and the beliefs of fictional characters with the same stories and patterns in Sternberg's love theory. This adaptation has created a cohesive causal structure in the plot of the story and make the readers more visualized with the characters.
  Keywords: Sternberg's Theory ( Love as a Story), realism, Psychological Criticism, Her Eyes(Chashmhayash), Madam Ahou's Husband (Showhar-e-Ahoo Khanom)
 • Manouchehr Joukar *, Reza Jamshidi Pages 82-99
  Postmodern literature is one of the main subsets of postmodernism that has been affected from this situation in North America. In the past two decades, postmodern literature has been formed in Iran and known as the dominant style. Whenever a literary genre of a culture enters into another culture, if has been not exist previous contexts of the genre existence, can't forms such as effective and durable and does not remember for a long time. Interest to postmodernism is growing in Persian literature and According to it, has been created various styles of postmodern fiction, postmodern poetry, postmodern sonnets, and... Growing interest to postmodernism is rooted in classical Persian literature; as the impact of lyrical literary is obvious on modern Persian literature and one of the key factors it's success, root of many of the characteristics of postmodern literature Should be probed in the its classical forms. Features such as "pastiche, vicious circle, metafiction, parody, play with language and Dadaism", that are characteristic of postmodern works, are rooted in classical Persian literature and this factor, is the reason of growth of postmodernism in Persian literature.
  Keywords: fragmentation, pastiche, Dadaism, vicious circle, Metrication
 • Zohreh Niksiyar *, Hossein Hasan Pur Alashty, Maryam Dorpar, Masud Ruhani Pages 100-130

  Critical stylistics, by analyzing different layers of text, seeks to identify concepts beneath the surface of language and to discover its dominant ideology. Socialist literary text were introduced in to Iranian fictional literature by soviet socialist literature and by the tudeh party, which reperesented Maxism in Iran and one of the most important political currentsin Iran during the years 1320-1332. This party As a supporter of leftist literature, it overwhelmingly absorbed writers and intellectuals in the community and determined their writing style according to their own statement. Al ahmad is also one of the writers who joined the party and became a member for some time. He wrote a series of during his time in the tudeh party “Az ranji ke mibarim”. In this research, two elementary and interrelated parts of this series, namely “darreh khazan-zadeh” and “zirabi-ha” are analyzed within the framework of critical stylistics. The present study seeks to explain the anothers position and how and how socialist teachings are reflected in the text of two narratives. Genre determination is also a critical stylistic function that is considered as another objective of this research. The result implies that the anothers performance in reflecting historical historiography and the “darreh khazan zadeh” narrative within a socialist doctrines and it can be considered a post-colonial narrative with theme of exile and immigration. The genre of narrative is also untrue given their historical content is nonfiction

  Keywords: critical stylistics, socialist realism, tudeh party, Al e ahmad, az rangi ke mibarim