فهرست مطالب

الاهیات قرآنی - پیاپی 14 (بهار و تابستان 1399)

نشریه الاهیات قرآنی
پیاپی 14 (بهار و تابستان 1399)

 • تاریخ انتشار: 1400/01/15
 • تعداد عناوین: 6
|
 • محمد فاکرمیبدی صفحات 13-38

  جناب ابوطالب به مدت بیش از چهل سال، در سخت‌ترین فرازهای تاریخ حیات پیامبر (ص)، پیش و بعد از بعثت، حامی آن حضرت بوده‌است. ایشان در تفکر شیعه دارای ایمان و از جایگاه والایی نزد اولیاء الاهی برخوردار است. لیکن به باور برخی از عالمان اهل‌تسنن، بدون ایمان به آیین برادرزاده خویش از دنیا رفته‌است و این عقیده را در آثار ادبی، کلامی، حدیثی و تاریخی خود ابراز داشته‌اند. آن‌ها با توجه به بخشی از روایات که به تفسیر قرآن نیز راه‌ یافته، تلاش کرده‌اند تا نزول برخی از آیات را بر کفر ابوطالب حمل نمایند. این مقاله در صدد آن است تا به نقد و بررسی این دیدگاه تفسیری بپردازد.
  سوال اصلی پژوهش این است که چگونه می‌توان در برابر دیگاه برخی از مفسران اهل‌سنت، از ایمان ابوطالب دفاع کرد.
  در این بررسی، نویسنده با بهره‌گیری از روش تحلیل محتوا و جست‌وجو در منابع تفسیری، علوم قرآنی و روایی به دفاع از ایمان جناب ابوطالب بپردازد. بررسی‌ها نشان داد که بر پایه آیات قرآن و روایت متقن، ایمان ابوطالب قابل تردید نیست و برخی احادیث درخصوص کفر ایشان از اعتبار کافی برخوردار نیستند.

  کلیدواژگان: قرآن، منابع تفسیری، ایمان ابوطالب، حدیث
 • مجتبی خوش رنگ، علی محمد میرجلیلی، محمد مهدی شاهمرادی فریدونی صفحات 39-62

  قرآن کریم دامن انبیاء را از ارتکاب به گناه مبری می‌داند. اما برخی از آیات قرآن ظاهرا بر ارتکاب گناه توسط برخی انبیاء الاهی دلالت دارد. از این‌رو حضرات معصومین (ع)، متکلمان و مفسران به پاسخ‌گویی به شبهات پیرامون این موضوع پرداخته‌اند به نظر می‌رسد معیارهای ارایه شده در توجیه شبهات عصمت انبیاء توسط برخی از اندیشمندان مسلمان جامع و دقیق نیست، و برآمده از نگاه محدود و وابسته به گرایش‌های کلامی آن‌ها است. هدف مقاله حاضر نقد و بررسی آراء دانشمندان مسلمان درخصوص اثبات عصمت انبیاء بوده‌است. پرسش پژوهش حاضر این است که: روش منطقی در تفسیر آیات عصمت انبیاء و پاسخ به شبهات پیرامون آن چیست؟
  مقاله حاضر با روش توصیفی  تحلیلی تهیه شده‌است. داده‌های پژوهش از منابع تفسیری و کتاب‌های مرتبط با هدف مقاله، جمع‌آوری و مورد نقدو بررسی قرار گرفت. یافته‌ها نشان می‌دهد که ازجمله معیارها در اثبات عصمت انبیاء (ع) بر آمده از آیات قرآن عبارتند از: ادله عقلی در اثبات عصمت انبیاء، ادله نقلی، در نظر گرفتن فضای نزول آیه، تمییز تفسیر از تاویل، تطبیق اقوال تفسیری با مواردی چون وقایع قطعی تاریخی، سیره و صفات و شیون انبیاء، توجه به علم لغت، اصول لفظیه، و سرانجام فصاحت و بلاغت قرآن.

  کلیدواژگان: روش شناسی، قرآن، پیامبران، عصمت، ادله کلامی
 • سید حسین کریم پور، محسن نورایی صفحات 63-83

  جریان «میقات بنی‌اسراییل» در قرآن، مبحثی پر دامنه میان مفسران اسلامی است. از مسایل مهم در این زمینه، بررسی مفهوم و مصداق فراز «ا تهلکنا بما فعل السفهاء» (اعراف/ 155) است. بیش‌تر مفسران عبارت «ا تهلکنا» را به حضرت موسی (ع) نسبت‌داده، آن را به عذاب و عقاب تفسیر کرده‌اند؛ اما با توجه به موارد استعمال مشتقات «إهلاک» در قرآن و نیز با لحاظ سیاق و آیات همگون، به نظر مفهوم و مصداق دقیق‌تری می‌توان برای عبارت مورد بحث جست‌وجو کرد.
  جستار حاضر بر آن است، با روش توصیفی  تحلیلی، ضمن نقد آرای مفسران، دلایل و شواهد تفسیر برگزیده را تبیین نماید. پژوهش پیش‌رو به این نتیجه می‌انجامد که «إهلاک الاهی» در عرف قرآن به‌معنای «عذاب و مرگ بدفرجام» است و این معنا با وضعیت حضرت موسی ‌(ع) در جریان میقات بنی‌اسراییل هماهنگ نیست؛ بلکه تطبیق عبارت «ا تهلکنا» بر گفت‌وگوی برگزیدگان بنی‌اسراییل با خداوند پس از صاعقه مرگ، با «حقیقت قرآنی إهلاک» سازگارتر می‌نماید.
  از پیامدهای کلامی این بحث می‌توان به تایید سخن‌گفتن خداوند با صاعقه‌زدگان بنی‌اسراییل در عالم برزخ و دنیا، امکان احتجاج با بنی‌اسراییل در پی این مکالمه و نیز زدودن ابهام از مسایلی چون امکان رجوع به دنیا در صورت «إماته» نه إهلاک اشاره کرد.

  کلیدواژگان: آیات میقات، بنی اسراییل، قرآن، واکاوی، إهلاک، حیات برزخی
 • محمدحسین نقی زاده، صمد عبداللهی عابد صفحات 85-99

  کیفیت جهان پس از مرگ هر فرد، به اعتقادات و اعمال او در دنیا بستگی دارد. گروهی از انسان‌ها، راه حق و سعادت را در پیش‌گرفته و عده‌ای به مخالفت با آن در اندیشه و عمل روی می‌آورند. قرآن کریم، در آیات متعدد، سرنوشت گروه اول را بهشت، و سرنوشت گروه دوم را جهنم معرفی کرده‌است؛ اما در جهان، انسان‌های زیادی وجود دارند که به هر دلیل، پیام اسلام به‌عنوان کامل‌ترین دین، به گوش آن‌ها نرسیده باشد؛ یا به‌دلیل ضعف یا فقدان قوه عاقله، توانایی درک دین حق را ندارند.
  پرسش اصلی پژوهش این است که: تکلیف این دسته از افراد که به مستضعف دینی شناخته می‌شوند در آخرت چگونه خواهد بود؟
  این مطالعه از نوع مطالعه تحلیل محتواست و سعی دارد با مراجعه به منابع قرآن و حدیث و آثار و مقالات مرتبط، داده‌های مرتبط با سوال اصلی، را جمع‌آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. بررسی و تحلیل داده‌ها نشان داد که قرآن از این دسته افراد تحت عنوان «مستضعف» یاد کرده و آن‌ها را در پیش‌گاه الاهی، معذور می‌داند به شرطی که در استضعاف خود، قاصر باشند؛ نه مقصر. آن‌ها، مورد سوال قبر واقع نشده و برزخی بدون ثواب و عقاب را تجربه خواهند کرد. در قیامت نیز، کارشان محول به خداوند است.
  خدا آن‌ها را به رحمت خویش امیدوار ساخته‌است و امکان بهشتی شدن‌شان نیز، وجود دارد. نجات اخروی مستضعفان دینی، براساس عدل الاهی است؛ نه آن که نجات‌شان موید صحیح بودن اعتقاد و عملکردشان باشد.

  کلیدواژگان: مستضعفان دینی، قیامت، جاهل قاصر، جاهل مقصر، قرآن
 • فاطمه عزیزی، عبدالرحمن باقرزاده لداری صفحات 101-120

  حضرت ابراهیم (ع) به‌عنوان دومین پیامبر اولواالعزم درمیان مردم بت‌پرست و اجرام پرست بابل به انجام رسالت توحیدی خود پرداختند. ایشان در احتجاجات خود از برهان، جدل و موعظه بهره گرفته‌اند. بیش‌تر مردم، توان فهم برهان و جدل در احتجاجات را ندارند و تنها از احساسات خود پیروی می‌کنند. بنابراین طریق موعظه حسنه که در آیه 125 سوره مبارکه نحل بدان اشاره شده، می‌توان از طریق درگیر کردن احساسات، اقناع روحی در آن‌ها ایجاد کرد. هدف این مقاله استخراج روش‌های موعظه حسنه در احتجاجات ابراهیم (ع) برای بیداری دل‌های مردم است. پرسش پژوهش این است که:حضرت ابراهیم (ع) در احتجاجات توحیدی از چه روش‌هایی برای موعظه استفاده کرده‌است؟
  این پژوهش با روش تحلیل محتوا و با مراجعه به منابع تفسیری و سایر منابع مرتبط انجام گرفته‌است. براساس یافته‌ها، مهم‌ترین روش‌های موعظه در سیره احتجاجی حضرت ابراهیم (ع) عبارتند از:  طرح پرسش، انذار، برایت و بیدارکردن وجدان‌ها.

  کلیدواژگان: ابراهیم(ع)، احتجاج، موعظه، انذار، قرآن
 • فیروز اصلانی صفحات 121-140

  یکی از آموزه‌هایی که قرآن کریم مردم را به آن فراخوانده است امر به معروف و نهی از منکر است. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و با مراجعه به آراء مفسران قرآن در پی آن است که جهان‌شمولی امر به معروف و نهی از منکر و نیز آثارجهانی آن را مورد بررسی قرار دهد. سوال اصلی پژوهش این است که آیا امر به معروف و نهی از منکر و آثار آن تنها شامل امت اسلامی می باشد یا در تمام ادیان جریان دارد.
  یافته‌های پژوهش حاضر نشان داد که این اصل، ریشه در فطرت انسان‌ها دارد و در میان اقوام گذشته و ادیان پیش ‌از اسلام نیز وجود داشته‌است مانند: مذمت امت‌های گذشته، نفرین حضرت داود و عیسی (ع)، و مذمت قرآن نسبت به احبار و رهبان اهل کتاب، توصیه لقمان به فرزندش در عمل به این اصل.
  هم‌چنین اطلاق آیاتی که با خطاب «ای انسان» به این فریضه فراخوانده است جهان‌شمولی آن را نشان می‌دهد.
  عمل به این اصل و ترک آن برخی پیامدهایی فراگیر و جهان شمول دارد. به‌عنوان مثال: «تعالی جامعه»، «نجات از عذاب عمومی الاهی» و «نجات از خسران حتمی». همان‌طور که «دچار شدن به لعنت خدا و انبیاء»، «عذاب سخت جهنم» و «شریک‌بودن در جرم مجرمان»، ازجمله آثار عمومی ترک این واجب الاهی است.

  کلیدواژگان: قرآن، تفسیر، جهان شمولی، امر به معروف، نهی از منکر
|
 • Mohammad Faker Meybodi Pages 13-38

  For more than forty years, Abu Talib has been a supporter of the Prophet Mohammad (PBUH) in the most difficult passages of her life, before and after her mission. he has faith in Shiite thought and enjoys a high position among the divine saints. However, some Sunni scholars believe that he died without believing in his nephew's religion, and they have expressed this belief in their literary, theological, hadith and historical works.
  According to some of the narrations that have led to the interpretation of the Qur'an, they have tried to atribute the revelation of some verses on the disbelief of Abu Talib.
  This article aimed to critique this interpretive view.
  The main question of the research is: how to defend the faith of Abu Talib against the views of some Sunni commentators. In this review,
   The author defends the faith of Abu Talib by using the method of content analysis and searching in interpretive sources, Quranic sciences and narration. This study showed that based on the verses of the Qur'an and the authentic narration, the faith of Abu Talib is not in doubt. And some hadiths about her disbelief are not valid enough.

  Keywords: Quran, interpratative workes, Fathit of Abu Talib, Hadith
 • Mojtaba Khoshrang, Alimohammad Mirjalili, Mohammad Mahdi Shahmoradi Feridooni Pages 39-62

  The Holy Qur'an glorifies the prophets from sin. However, some verses of the Qur'an seem to indicate that some divine prophets committed sins. Therefore, the Infallibles Imams, theologians and commentators have responded to the doubts about this issue. The purpose of this article is to critique the views of Muslim scholars on proving the infallibility of the prophets.
  It seems that the criteria presented in justifying the doubts of the infallibility of the prophets by some Muslim thinkers are not comprehensive and accurate, and are derived from a limited view and depend on their theological point of view.
  The research question is: What is the logical method in interpreting the verses of the infallibility of the prophets and answering the doubts about it?
  The present article has been prepared by descriptive-analytical method. Research data were collected from interpretive sources and related works in the way to the purpose of the article and reviewed. Findings show that some criteria for proving the infallibility of the prophets (AS) based on the verses of the Qur'an are: Rational evidences in proving the infallibility of the prophets, narrated evidences, considering the context of revelation of the verse, distinguishing the interpretation from allegorical interpretation(Taaveel), matching the interpretive sayings with cases such as definite historical events, manners and attributes of the prophets, paying attention to lexicography, lexical principles, and finally the eloquence and rhetoric of the Qur'an.

  Keywords: Methodology, Quran, Prophets, Infallibility, Theological Evidence
 • Seyyed Hosein Karimpour, Mohsen Nouraei Pages 63-83

  The story of Bani Israel's Miqāt in the Qur'an is an extensive issue among Islamic commentators.
   One of the important issues in this field is the study of the meaning and extension of the phrase "would You annihilate us for the deeds of the foolish ones among us" (sura al-A`raf: 155).
  Most commentators have attributed the phrase "would You annihilate us" to Prophet Moses (PBUH) and interpreted it as torment and punishment; but, considering the cases of using the derivatives of "annihilation"(Ihlak) in the Qur'an and also in terms of homogeneous context and verses, it seems that it can can be searched a more accurate concept and example for the above-mentioned phrase.
   This paper, while criticizing the opinions of the commentators, intends to explain the reasons and evidence of the chosen interpretation by a concept-analytic method. This research leads to the conclusion that "the Divine annihilation" in the usage of Qur`an means "torment and accursed death" and this meaning is not consistent with the situation of Prophet Moses (PBUH) during the appointment with Bani Israel; Rather, the harmony of the phrase "would You annihilate us" to a conversation between Israelite elites with God after the thunderbolt of death is more compatible with the "Qur'anic truth of annihilation."
  Some theological implications of this discussion include the confirmation of God's speech to the lightning, stricken Bani Israel in the purgatory (Barzakh life) and this world, the possibility of arguments with the Israelites following this conversation, and the removal of ambiguity from issues such as the possibility of returning to this world in case of "annihilation" - not death- can be mentioned.

  Keywords: Miqāt verses, Bani Israel, Qur`an, Analysis, Annihilation, Purgatory
 • Mohammad hosein Naqizadeh, Samad Abdullahi Abid Pages 85-99

  The quality of the world after the death of each person depends on her beliefs and actions in the world.
  Some people follow the Truth and happiness and others oppose it in thought and action. Holy Quran introduces heaven as the first group end and hell as the second group end in various verses. However, there are many people who have not heard about the true religion: because of weakness or lack of intellect, or do not have the ability to understand the true religion.
   The main question of the research is: What will be the situation of this group of people who are known as religiously weak in the hereafter?
  This research is a descriptive and analytical study. Authors tries Collect and analyze data related to the main question by referring to Quranic and Hadith sources, and related works and articles.  The findings show that the holy Quran introduces these people as "oppressed" and considers them "to be excused" provided that they are incapable (Qasir), not guilty (Moqassir). They are not questioned after death and some of them experience the purgatory without reward and punishment. On the Resurrection, their situation will be left to God. God has made them hope in Her mercy, and they will probably come to heaven.
  The salvation of the religious oppressed in the hereafter is based on divine justice; Not that their salvation confirms the correctness of their beliefs and actions.

  Keywords: religious oppressed, resurrection, Jahil Qasir, Jahil muqassir, Quran
 • Fatemeh Azizi, Abdorrahman Baqerzadeh Ladari Pages 101-120

  Prophet Ibrahim (pbuh) as the second first prophet among the pagan and idolatrous people of Babylon carried out her monotheistic mission. He has used argument, disputationand preaching in his dialectics (Ihtejajat). Most people do not understand the arguments and disputation in the protests and only follow their emotions. Therefore, through the good preaching mentioned in verse 125 of Surah An-Nahl, it is possible to create spiritual persuasion in them by involving emotions. The purpose of this article is to extract the methods of good preaching in the dialectices of Ibrahim (AS) to awaken the hearts of the people. The research question is:What methods did Prophet Ibrahim (pbuh) use in his monotheistic dialectices?
  This research by content analysis method and has been done by referring to interpretive sources and other related sources. According to the findings, the most important methods of preaching in the dialetic method of Prophet Ibrahim (AS) are: asking questions, warning, innocence and awakening consciences.

  Keywords: Ibrahim (AS), dialecti (Ihtejaj), praching, warning, Quran
 • Fearouz Aslani Pages 121-140

  One of the teachings that the Holy Quran has called people to order to good deeds and forbidding the evil ones. this article, with a descriptive-analytical method and referring to the opinions of the commentators of the Qur'an, seeks the universality of order to good deeds and forbidding the evil ones and examine its global implication. The main question of the research is: whether the order to good deeds and forbidding the evil ones and its effects are universal or not?
  The findings of the present study showed that this principle is rooted in human nature. And it has existed among the past tribes and pre-Islamic religions, such as: The condemnation of the previous nations, the curse of Prophets David and Jesus (pbuh), and the condemnation of the Qur'an towards the monks and monks of the People of the Book, Loqman advised his son to practice this principle. Also, the application of the verses that have been called to this duty by “human being” (Nas) shows its universality. Practicing this principle and abandoning it has some pervasive and universal consequences; For example: "the exaltation of society", "salvation from the general divine torment" and "salvation from certain losses". As "suffering from the curse of God and the prophets", "severe punishment of hell" and "sharing in the crime of criminals", are among the general effects of leaving this divine obligation.

  Keywords: Quran, commentary, universality, order to good deeds, forbidding the evil deeds