فهرست مطالب

الاهیات قرآنی - پیاپی 15 (پاییز و زمستان 1399)

نشریه الاهیات قرآنی
پیاپی 15 (پاییز و زمستان 1399)

 • تاریخ انتشار: 1400/04/22
 • تعداد عناوین: 6
|
 • رحمت الله مرزبند*، محمدعلی افضلی، مصطفی معلمی صفحات 11-22

  علی‌رغم پیشرفت علم بشری در حوزه سلامت روان، بنظر می‌آید که انسان معاصر از بسیاری اختلالات روحی و روانی از قبیل اضطراب ها، افسردگی ها  و بی معنایی زندگی رهایی نیافته است. یکی از کارکردهای مهم ادیان الهی  ایجاد و تضمین سلامت  روانی است. بررسی متون اسلامی  بیانگر آن است که سلامت روان در آموزه های اسلامی از اهمیت بالایی برخوردار است.  هدف از مطالعه حاضر پاسخ دادن به این سوال است که مبانی کلامی و اصول حفظ و  ارتقای سلامت روان بر اساس آموزه های وحیانی اسلام کدام است؟ از مطالعه در آیات چنین مستفاد می شود که ار تقای سلامت روان مبتنی بر مبانی خاصی استوار هست. ویژگی های چون دو بعدی بودن انسان، توجه به بعد فطری انسان ، نگرش توحیدی به ارتقای سلامت، وجود شناسی و ارزش شناسی بیماری و نیز قانونمندی عالم طبیعت از مهم ترین مبانی  قرآنی ارتقای سلامت روان می باشد . چنین نگرشی به سلامت روان در آموزه های قرآنی، اصول و راهبردهای ویژه ای از قبیل عدم افساد در طبیعت، مراقبت از جسم، ارتباط با خدا و نیز احسان به دیگران را به دنبال دارد.

  کلیدواژگان: مبانی کلامی، سلامت روان، آموزه های قرآنی، ارتقای سلامت
 • علی قنبریان*، عباس بخشنده بالی صفحات 23-50

  شناخت تلاش های اندیشمندان در رشته های مختلف، نقش بسزایی در رشد، شکوفایی و کشف مسایل نو در آن علوم ایفا می کند. یکی از اندیشمندان مسلمان که تاثیرات مهمی در عصرش ایفا نمود، ملامحمدکاظم هزارجریبی استرآبادی است. وی از فعال‌ترین دانشمندان در عرصه تالیف و نگارش در موضوعات متنوع دینی به ویژه در علوم اعتقادی در اواخر دوره زند و اوایل قاجار است. این تحقیق با استفاده از منابع کتابخانه ای و مراجعه به نسخ خطی متعدد با روش توصیفی-تحلیلی به کیفیت استدلال و استشهاد مرحوم هزارجریبی بر گزاره‌های دینی و چگونگی پاسخ‌ به شبهات خواهد پرداخت. یافته های تحقیق عبارتند از اینکه ایشان تلاش می نمود در فعالیت های علمی خود با توجه به وابستگی، عشق و ارادت به ایمه معصومین(علیهم السلام) به مطالعات پردامنه و عمیق در گزاره های دینی پرداخته و نیز تلاش می نمود با نگارشی روان، به هجمه‌های مخالفان پاسخ دهد. روش هایی که وی در استدلال، استشهاد و دفاع از گزاره های دینی انجام می داد که مهم ترین آنها عبارتند از: استناد به برخی روایات مرتبط، استناد به ادعیه و زیارات، استناد به آراء مجتهدان، اعتماد بر نقل‌های تاریخی و مسموعات. نقدهایی به شیوه استدلال‌ورزی هزارجریبی وارد است؛ همچون تاویل نکردن عبارات عرفا و شعرا  و جمود بر ظاهر سخنان آنان، استفاده نکردن از قیاس شعری در قانع کردن خوانندگان، استفاده از شیوه غیرعلمی دشنام و ناسزاگویی نسبت به مخالفان.

  کلیدواژگان: محمدکاظم هزارجریبی، استدلال، شبهات دینی، نسخه خطی، برهان
 • علی قنواتی*، امیرحسین منصوری نوری، مسعود زین العابدین، عین الله خادمی صفحات 51-65

  قرآن کریم از یک سو پیروانش را به خودشناسی فراخوانده و از سوی دیگر خروجی ایمان و عمل صالح را حیات طیبه معرفی فرموده است. هدف این تحقیق، بررسی نقش خودشناسی و حیات طیبه در معنا بخشی به زندگی است. بنابراین، پرسش اصلی پژوهش این است که: از دیدگاه علامه طباطبایی، و با تاکید بر تفسیر المیزان، خودشناسی و حیات طیبه چه نقشی در معنابخشی به زندگی ایفا می کنند. از آنجا که معنای زندگی در سنت اسلامی بر پایه قرب به خدا تعریف میشود، در این پژوهش با نگاهی کارکردگرایانه به تحلیل خودشناسی و اثر ان بر معنای زندگی پرداخته شده است. بررسی ها نشان داد که خودشناسی آثاری را در پی خواهد داشت که عبارتند از: «آگاهی بر نقایص نفس»، «تهذیب و اصلاح نفس»، «مواظبت بر نفس»، «رهایی از زندگی انفعالی»، «عالم را در محضر خدا دیدن»، «رسیدن به خدا» و «فنا»، این خودآگاهی می تواند به حیات طیبه شده منتهی شود که نتیجه آن «همراهی ایمان و عمل صالح»، « تقارن حیات دنیوی با قناعت و رضای الهی»، همسویی با قانون الهی طبیعت» و «عدم انحراف مومن از عدل و انصاف در زندگی می باشد. خروجی این خودآگاهی و حیات طیبه وصول به مراتب پیشرفته قرب به خدا و معنادارشدن زندگی در همه ابعاد آن خواهد بود.

  کلیدواژگان: معناداری زندگی، طباطبایی، المیزان، قرآن، خود شناسی، حیات طیبه
 • رضوانه دستجانی فراهانی*، فرزاد دهقانی صفحات 66-87

  در جهان‌شناسی قرآنی، جهان منحصر در جهان مادی و محسوس نیست؛ زیرا قرآن علاوه بر این موجودات، از موجوداتی نام می‌برد که ما توانایی درک حسی آن‌ها را نداریم. دسته‌ای از این موجودات ملایکه هستند. در قرآن ‌کریم سخن صریحی درباره ماهیت و چیستی فرشتگان نیامده است. آنچه مسلم است این است که فرشتگان ماهیتی متفاوت با انسان و دیگر مخلوقات ذی شعور دارند. اما در چیستی ماهیت آن‌ها، اختلاف وجود دارد. صرف ‌نظر از این اختلاف دیدگاه می‌توان ماهیت این موجودات را با رویکردی دیگر از منظر انتساب به مشتقات «خلق» و «امر» در آیات قرآن مطمح نظر قرار داد و با تکیه بر کاربردهای قرآنی به نتایج نوینی دست یافت. برداشت اولیه و متبادر از آیات قرآن، از هر دو وجهه خلقی و امری برای ملایکه حکایت می‌کند. خداوند در آیات متعدد از مخلوق بودن ملایکه و تعلق آن‌ها به عالم خلق سخن می‌گوید. در عین حال آنچنان که همه مخلوقات علاوه بر چهره خلقی، چهره دیگری دارند که از جنس امر است؛ ملایکه نیز صورتی ملکوتی و از جنس امر خداوند دارند و آیاتی نیز در قرآن وجود دارد که بر تعلق ملایکه به عالم امر سخن می ‌گوید. با عنایت به این دو، به بررسی آرای علامه در باب ماهیت‌شناسی ملایکه با روش تحلیل محتوا و از رهگذر توصیف و تحلیل پرداخته شد. از نظر علامه طباطبایی، ملایکه موجوداتی فرامادی هستند و به عالم خلق تعلق ندارند.

  کلیدواژگان: ملائکه، عالم خلق، عالم امر، علامه طباطبایی، تجرد
 • محمدجواد زکوی*، علی اصغر زکوی صفحات 88-104

  حیات دنیوی فرصتی است که فقط یک بار می توان آن را تجربه کرد. به نظر می‌رسد که سبک زندگی برخی افراد، در روابط فردی و اجتماعی، بر هیچ اصل ثابتی استوار نیست. فقدان عقلانیت در زندگی، بیماری فراگیری است که توجه به آن و بازشناسی زندگی عقلانی برآمده از تفکر فلسفی و تبیین شاخص های آن می تواند نخستین گام، در تزریق عقلانیت در زندگی باشد. هدف این پژوهش بازشناسی این گونه از زندگی و تبیین شاخص‌های آن است. پرسش اصلی تحقیق این است که شاخص های زندگی عقلانی با الهام از تفکر فلسفی و آموزه های اسلامی چیست؟ این پژوهش از نوع مطالعه تحلیل محتواست. در راستای پاسخ به پرسش اصلی، در آغاز به مفهوم شناسی دو اصطلاح: زندگی و تفکر فلسفی پرداخته شد، آنگاه تحلیل مفهومی ویژگی های تفکر فلسفی و بررسی منابع اسلامی نشان داد که زندگی عقلانی هشت شاخص دارد که عبارتند از: پرسش‌گری، حرکت از سطح به عمق، جست و جو‌گری، تحمل شنیدن حرف مخالف، مواجهه با پرسش‌های بنیادین زندگی، حاکمیت عقل، جست و جوی فلسفه زندگی و زندگی فلسفی در پرتو فلسفه زندگی. بنابراین زندگی عقلانی یعنی زندگی به رنگ عقل، کشف فلسفه زندگی و زیستن بر پایه آن.

  کلیدواژگان: زندگی، اسلام، تفکر فلسفی، شاخص ها، عقلانیت
 • محمدهادی یدالله پور، محمود تنها*، حمید محمدقاسمی صفحات 105-123

  دعا یکی از زیباترین آموزه‌های قرآنی است که در تمام ادیان و فرهنگ‌ها، وسیله‌ای برای رهایی از گرفتاری‌ها است و نقش بسزایی در سلامت معنوی انسان دارد . از سویی در دهه اخیر، رفتارهای مذهبی به‌عنوان مولفه‌های ارتقاء دهنده سلامت معنوی در اندیشه روانشناسان معاصر موردمطالعه قرارگرفته و پژوهشگران مختلف به دنبال شناسایی رفتارهایی برآمده‌اند که بیشترین تاثیر را در مولفه‌های سلامت و بهزیستی معنوی داشته‌اند ازآنجاکه علامه طباطبایی از مفسران برجسته عصر حاضر است ، پژوهش حاضر  تلاش دارد تا به بررسی جایگاه دعا بر سلامت معنوی در حوزه‌های بینشی ،عاطفی و رفتاری، با تکیه‌بر اندیشه‌های علامه به روش توصیفی- تحلیلی بپردازد. پژوهش حاضر نشان داد، جایگاه دعا  در حوزه‌های مختلف سلامت معنوی انسان مهم است و با تاثیر برگرایشات عالی انسان، موجب تسکین اضطراب و جلوگیری از انحرافات اعتقادی  و دستیابی به‌سلامت معنوی گردیده؛ زمینه‌ساز نیل به کمال خواهد بود.

  کلیدواژگان: قرآن، دعا، سلامت معنوی، معنویت، علامه طباطبایی
|
 • Rahmatollah Marzband, *Mohammad ali Afzali, Mostafa moallemi Pages 11-22

  Despite the advancement of human science in the field of mental health, it seems that contemporary man has not been freed from many mental disorders such as anxiety, depression and meaninglessness of life. One of the important functions of the divine religions is to create and guarantee mental health. A survey of Islamic texts shows that mental health is of great importance in Islamic teachings. The aim of this study is to answer the question that what are the theological foundations and principles of mental health promotion based on Quranic teachings?  Studying the verses of the Qur'an makes it clear that the pursuit of mental health is based on certain foundations. Characteristics such as two-dimensional human being, attention to the innate human being, monotheistic attitude to health promotion, the lawfulness of the natural world, and consideration of ontology and axiology of disease, are the most important principles of mental health. Such an foundations in mental health according to  the Qur'anic teachings follows special principles and strategies that  consist in : non-corruption in the environment, caring for the body, communication with God, and benevolence to others.

  Keywords: Islamic sources, mental health. Quran, health promotion
 • Ali Ghanbarian*, Abbas Bakhshandeh Bali Pages 23-50

  Understanding the efforts of thinkers in different fields plays an important role in the growth, flourishing and discovery of new issues in those sciences. One of the Muslim thinkers who played important influences in his time is Mullah Mohammad Kazem Hezar Jaribi Astarabadi. He is one of the most active scholars in the field of writing and writing on various religious subjects, especially in theology in the late Zand and early Qajar periods. Using library resources and referring to various manuscripts in a descriptive-analytical method, this research will deal with the quality of the late Hezar Jaribi's argument and testimony on religious propositions and how to respond to doubts. The findings of the research are that in his scientific activities, he tried to study extensively and deeply in religious propositions due to his attachment, love and devotion to the Imams of the Infallibles (PBUH) and also tried to write fluently. Respond to opposition attacks. The methods that he used in arguing, martyring and defending religious propositions, the most important of which are: quoting some related narrations, quoting prayers and pilgrimages, quoting the opinions of mujtahids, trusting in historical narrations and hearings. There are criticisms of the thousand-acre reasoning method; Such as not interpreting the expressions of mystics and poets and stagnating the appearance of their words, not using poetic analogy to convince readers, using unscientific methods of insulting and slandering opponents.

  Keywords: Mohammad Kazem Hezarjaribi, Argument, Religious Doubts, Manuscript
 • Ali Ghanavati, *Amir Hosein Nori, Masood Zeinolabedin, Einollah Khademi Pages 51-65

  The Holy Qur'an, on the one hand, has called its followers to self-knowledge, and on the other hand, has introduced the output of faith and righteous deeds as good life. The purpose of this study is to investigate the role of self-knowledge and good life in giving meaning to life. Therefore, the main question of the research is: from the point of view of Allameh Tabatabai, and with emphasis on the interpretation of Al-Mizan, what role do self-knowledge and good life play in giving meaning to life. Since the meaning of life in the Islamic tradition is defined on the basis of closeness to God, in this study, a functionalist analysis of self-knowledge and its effect on the meaning of life has been done. Studies have shown that self-knowledge will have the effects of: "Awareness of the imperfections of the soul", "refinement and self-correction", "self-care", "liberation from a passive life", "seeing the world in the presence of God" "Reaching God" and "perishing", this self-awareness can lead to a good life, the result of which is "the companionship of faith and righteous deeds", "the symmetry of worldly life with divine contentment and satisfaction", alignment with the divine law of nature. And "The believer does not deviate from justice and fairness in life. The output of this self-awareness and good life will be the attainment of a far advanced nearness to God and the meaning of life in all its dimensions.

  Keywords: Meaning of life, Tabatabai, Al-Mizan, Quran, self-knowledge, Hayat Taybeh
 • Rezvaneh Dastjani Farahani, *Farzad Dehghani Pages 66-87

  In Qur'anic ontology, the world is not limited to perceptible beings. Holly Quran, in addition to material beings, refers to beings that we do not have ability to understand their senses. Some of these creatures are angels. In the Qur'an, there is no explicit mention of the nature and nature of the angels. What is certain is that angels have a different nature with humans and other creatures. But there are different views about their nature. Regardless of this differences, one can consider the nature of these beings from the point of view of attribution to the derivatives of the "creation"(khalq) and "command" (Amr) in the verses of the Qur'an. We can achieve to new results according to Quranic applications. The initial conception of the verses of the Qur'an, refer that the angles has two aspects: Khalq aspect and Amr aspect. In several verses, God speaks of the angels as created beings and of their belonging to the created world. At the same time, according to other verses, angles has another aspect that is heavenly aspect such as the Divine Amr. They belong to Amr World (Alam-e- Amr). In this article, were examined Allameh Tabatabai's views about the nature of angels by content analysis method. According to Tabatabai's views, the angels are supernatural and do not belong to the world of Khalq.

  Keywords: Angels, Alam-e-Khalq, Alam-e-Amr, Allamah Tabatabai, Quran
 • Mohammad Javad Zakavi*, Ali Asghar Zakavi Pages 88-104

  The life is unique chance that one can be experienced. It seems that the style life of some body in Individual and social relations is not depend in any fixed principle. Lack of rationality in life is a pervasive disease that Paying attention to it and recognizing the rational life derived from philosophical thinking and explaining its indicators can be the first step in injecting rationality into life. The purpose of this study is to identify this type of life and explain its characteristics. The main question of the research is what are the indicators of lifestyle based on reason inspired by philosophical thought and Islamic teachings? This article is an analytic content study. In order to answer the main question, at the beginning, the semantics of two terms: life and philosophical thinking were discussed. Then the conceptual analysis of the characteristics of philosophical thought and the study of Islamic sources showed that the intellectual life has eight indicators that includes: questioning, moving from surface to depth, searching, tolerating hearing the opposite word, facing the fundamental questions of life, the rule of reason, the search for the philosophy of life and philosophical life based on the philosophy of life. Therefore, rational life means living in the color of reason, discovering the philosophy of life and living based on it

  Keywords: Life, Islam, Philosophical thought, Indicators, Rationality
 • Mohammad Hadi Yadollahpour, Mahmood Tanha*, Hamid Mohammadghasemi Pages 105-123

  Prayer is one of the most beautiful Qur'anic teachings, which in all religions and cultures is a means to get rid of troubles and plays an important role in human spiritual health. On the other hand, in the last decade, religious behaviors as components that promote spiritual health have been studied in the minds of contemporary psychologists and various researchers have sought to identify behaviors that have had the greatest impact on the components of spiritual health and well-being. Tabatabai is one of the leading commentators of the present age. Different areas of human spiritual health are important and by affecting the higher human tendencies, it has relieved anxiety and prevented deviations in faith and achieved spiritual health; It will be the basis for achieving perfection.

  Keywords: Quran, prayer, spiritual health, spirituality, Allameh Tabataba