فهرست مطالب

نشریه فرهنگ و ادبیات عامه
پیاپی 41 (آذر و دی 1400)

 • تاریخ انتشار: 1400/08/27
 • تعداد عناوین: 11
|
 • محمدجعفر یاحقی صفحه 0
 • پویان آزاده*، شمسی پارسا صفحات 1-38

  این نوشتار درپی بررسی گونه های کارکردی شعر و موسیقی محلی سنگسر است که این موسیقی در فهرست میراث فرهنگی ناملموس کشور در سال1390 به ثبت ملی رسیده است. سنگسر یکی از شهرستان های استان سمنان که درواقع محل اسکان خانوار ایل سنگسر در زمان قشلاق است، امروزه به مهدیشهر تغییر نام یافته است. موسیقی محلی بخشی از فولکلور سنگسر است که شامل آوازها و ترانه های محلی و همچنین قطعات اجرایی با ساز نی است که به‌دلیل استفاده چوپان ها در سنگسر رواج یافته است. به‌منظور جمع آوری و بررسی آوازها و ترانه ها ضمن کسب اطلاعات درمورد یافتن افراد پیش کسوت جهت حفظ اصالت های موسیقایی اهتمام شده است که بدین منظور به مصاحبه و ضبط نمونه‌های موسیقایی اقدام شده است. این نوشتار با روشی توصیفی تحلیلی به گونه شناسی آوازها و ترانه های سنگسری از منظر کارکردی پرداخته است. نتایج نشان می دهد آوازها و ترانه های محلی سنگسری شامل گونه های متنوع سرور، اشعار تغزلی، اشعار کار (که مرتبط با کوچ به ییلاق و قشلاق است) و پاس‌داشت یاد قهرمانان محلی و دلاوری‌های آنان است. بیشترین بسامد را ترانه های تغزلی و پس از آن ترانه های آیینی به‌ویژه اشعار عید نوروز  به خود اختصاص داده است.

  کلیدواژگان: گونه شناسی، ادبیات عامه، شعر، ترانه، موسیقی، سنگسر
 • زهرا دهقان دهنوی*، فاطمه مسعودی صفحات 39-73

  یکی از شخصیت هایی که در افسانه های سحرآمیز ایرانی دیده می شود درویش است. درویش در افسانه ی سحرآمیز توانایی های خاصی دارد. وی درمان برخی بیماری ها و مشکلات را می داند و از برخی دانش های پوشیده آگاهی دارد. در افسانه ها علاوه بر درویش یاریگر که به ویژه در تولد قهرمان و راهنمایی او نقش دارد، نوعی درویش شریر نیز در افسانه ها دیده می شود. درویش شریر در افسانه ها نوعی جادوگر است که برای از بین بردن قهرمان تلاش می کند. گاه نیز ممکن است درویش درواقع موجود پلیدی نباشد؛ اما در بخشی از داستان با ایجاد نوعی ابهام درباره نیات خود به صورت مقطعی شخصیتی منفی به نظر برسد که در واقع خیرخواه قهرمان است. به نظر می رسد چهره دوگانه درویش زیرساختی اسطوره ای دارد و شخصیت درویش با برخی خدایان ایران باستان همچون ایزد وایو، آناهیتا و مهر پیوند دارد.

  کلیدواژگان: درویش، افسانه های سحرآمیز، ادبیات شفاهی، ادبیات عامه
 • محمدکاظم حسنوند*، زینب رجبی صفحات 74-107

  وجوه گوناگون فرهنگ عامه در نگارگری ایران، سنتی است که قرن‌ها در آثار نگارگری موردتوجه بوده است. نگارگران از این عناصر فرهنگی نه‌تنها برای فضاسازی آثارشان بهره برده‌اند، بلکه نقشی استعاری به آن‌ها بخشیده‌اند تا بتوانند بخشی از لایه‌های معنایی را از این طریق به مخاطب عرضه کنند، تا درک بهتری از مضمون اثر حاصل شود. انسان‌ها و ابزار مادی‌شان، در کنش‌ها، حالت‌ها و حرکات قشرهای گوناگون، موضوعاتی از فرهنگ عامه در نگارگری ایران به‌حساب می‌آیند که با ترفند‌های مختلف در تداعی معنا ایفای نقش می‌کنند. این پژوهش که به شیوه توصیفی تحلیلی و به‌صورت موردپژوهی انجام گرفته، درپی پاسخ به این پرسش‌ است که عناصر فرهنگ عامه در «نگاره بردن مجنون به خیمه‌گاه لیلی» چه کارکرد استعاری دارد؟ هدف از این پژوهش، بررسی فرهنگ عامه در نگارگری ایران و چگونگی بیان استعاری این عناصر فرهنگی به‌منظور توجه به باطن نگاره است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که نگارگری از طریق قابلیت استعاره، توسط رنگ لباس‌ها، حالت‌ها و حرکات و مشغله‌های گوناگون و کنش‌گری این موارد با سایر عناصر و ملزومات بشری در فرهنگ عامه، توانسته است مخاطب را از ظاهر اثر به باطن و حقیقت آن دعوت کند.

  کلیدواژگان: فرهنگ عامه، استعاره، لیلی و مجنون، نگارگری، میرسیدعلی
 • سید حسین طباطبایی* صفحات 108-137

  از بنیادی ترین عناصری که از دیرباز تاریخ در تکوین سرشت و سرنوشت بشر نقش داشته، آتش است. اهمیت آتش در زندگی اقوام کهن روشن تر از آن است که نیازمند بازگفت باشد. بسیاری از آیین ها، رسوم و جشن های اقوام متعدد دنیا با این عنصر پیوستگی تام دارد. پژوهش پیش‌رو بر آن است تا در قالب پارادایم توصیفی تحلیلی و با اتکا به داده های مبتنی‌بر مشاهده، مصاحبه حضوری و تحلیل فرهنگی محتوا، به تبیین و تحلیل کارکردهای فرهنگی و دینی عنصر آتش در فرهنگ شفاهی مردم روستای سطوه از توابع شهرستان شاهرود بپردازد. در همین راستا نمودها و جلوه های نمادین حضور آتش در واژگان، امثال و کنایات، بومی‌سرودها و باورهای عامه مردم سطوه شناسایی، بررسی و تحلیل شده است. نتیجه پژوهش نشان می دهد عنصر آتش به مثابه بوده ای اهورایی در زیرساخت باورهای مردم روستای سطوه، در افقی فرهنگی و فراتر از یکی از عناصر چهارگانه هستی، ایفای نقش می کند. درآمیختن باورهای ایران باستان با اندیشه های اسلامی این عنصر را در باور مردم این دیار در جایگاهی سپند نشانده که نماد نور، الوهیت و رمزی از حقیقت و راستی است. در مقابل آن، رمزهای اهریمنی و شیطانی با نمادهایی همچون «سگ سیاه» برجسته شده که نمودگار ظلمت، اهریمن (شیطان) و ناراستی است.

  کلیدواژگان: نمادپردازی، رمزهای آتش، سگ سیاه، مطالعات فرهنگی، روستای سطوه، ادب عامه
 • ناهید جعفری دهکردی، صدرالدین طاهری*، مریم ایزدی دهکردی صفحات 138-182

  این پژوهش در جست‌‌وجوی شناخت عروسک‌های آیینی روان‌آسا در ایران است. عروسک‌‌هایی گاه هراسناک یا نکوهیده که انسان‌ها از طریق ساخت، به‌کارگیری، یا تخریب آیینی آن‌ها، تلاش در فروکاستن بار روانی خود، و برانگیختن حس دلسوزانه دارند. این نوشتار به‌لحاظ هدف، در زمره پژوهش‌های توسعه‌ای قرار داشته و از نظر ماهیت، توصیفی تاریخی به‌شمار می‌رود. جمع‌آوری اطلاعات به شیوه اسنادی و میدانی انجام شده و داده‌های گردآوری‌شده از طریق فیش‌برداری نظم یافته‌اند. جامعه آماری پژوهش عروسک‌های روان‌آسای ایران است که به‌صورت هدفمند برگزیده ‌شده‌اند. موارد موردمطالعه را می‌توان به دو گروه کلی برگرفته از تاریخ و خیالی تقسیم کرد. عروسک‌های برگرفته از تاریخ به دو دسته قابل بخش‌بندی هستند: برگرفته از تاریخ ایران (همچون: احمدشاه، اوزون‌حسن، سلطان سلیم، و شاه‌کشان) و برگرفته از تاریخ اسلام (همچون: ابن‌ملجم، ابودردا، و کوله‌مرجن). همچنین در میان عروسک‌های خیالی می‌توان به سه دسته عروسک‌های برگرفته از موجودات اساطیری (همچون: خر دجال، زمستان، ملک جهنم، و ارواح طبیعت)، شخصیت‌های ادبی (همچون: پتروشکا) و پیکرک‌های مورداستفاده برای رفع نیازهای روزمره (همچون: چشم‌زخم، موکل، عروسک‌های رفع خشک‌سالی، باران شدید، تنگدستی یا نازایی، بلاگردان عروس و همزاد کودک) اشاره کرد. استفاده از عروسک به‌منزله رونوشتی از دیگری‌ای نیرومند یا جبار (همچون شاهان ستمگر یا غاصبان حکومت‌های ملی)، یا نماد نیرویی فراطبیعی، روشی برای بیان سخنانی بوده که طبیعت، قدرت حاکمه، دین مستقر یا باورهای عمومی، امکان آن را از سازنده یا کنشگر می‌گرفته است. نابودی آیینی این عروسک‌ها، به گلایه از طبیعت، فرونشانی خشم و آسودن از بار روانی منجر می‌شده است.

  کلیدواژگان: فرهنگ عامه، عروسکهای محلی ایران، عروسکهای آیینی، عروسکهای روان آسا
 • معصومه یاسمی فر*، محمد خسروی شکیب صفحات 183-218

  قصه‏های عامه توانایی آن را دارند تا فرایند رشد، ظرفیت‏های ذهنی و همچنین هوش کلامی کودکان را وسعت ببخشند. در این مقاله به بررسی نوعی از قصه‏های عامه با عنوان «قصه ‏های زنجیروار» پرداخته می‏ شود و برای نمونه قصه «پیرزن»، از قصه‏های عامیانه لرستان، با روش توصیفی تحلیلی و البته کیفی موردبررسی قرار می‏گیرد. پیش‌فرض مقاله این‏ است که قصه‌های زنجیروار می‏توانند حس تعلیق و انتظار کودکانه را بر‏‏انگیزند و او را برای شنیدن حلقه عدی قصه مشتاق ‏کنند و با این شگرد ساختاری، فرایند بلوغ و بسط فکری و شناخت‌شناسی کودک را سرعت ‏ببخشند. نظم و توالی شکلی و البته محتوایی موجود در قصه‏های زنجیروار موجب می‏شود تا کودک مهارت‏های اجتماعی، جامعه‏پذیری و شرکت در فرایند کسب هویت جمعی را تمرین کند. در این قصه‏ ها، فرایندهای تجریدی چون خلقت، آفرینش و همچنین نظام احسن و علی حاکم بر جهان، به صورتی زنجیروار و باورپذیر در اختیار کودک قرار می‌گیرد. این قصه ‏ها بیش از هر چیز بر ضرورت آشنایی کودک با فرایند مشارکت در کنش‌های جمعی، کسب هویت مشترک، تقویت روحیه تعاون و همکاری اجتماعی، تاکید دارند. از آنجاکه پرورش و تقویت روحیه و بسط شخصیت جمع‏گرا برای کودکان اهمیت زیادی دارد، شایسته است که این‏گونه از قصه‏ های زنجیروار در مراکز پیش‌دبستانی و دبستانی مورداستفاده متولیان آموزش و پرورش قرار گیرد.

  کلیدواژگان: قصه های عامیانه، قصه های زنجیروار، نماد، رشد کودکان
 • مختار کمیلی* صفحات 219-252

  ابوطاهر طرسوسی از راویان توانمند قصه‌های عامیانه فارسی است که از میان قصه‌های او داراب‌نامه، ابومسلم‌نامه، قران حبشی، مسیب‌نامه و قهرمان‌نامه تصحیح و چاپ شده است. در مقاله حاضر، پاره‌‌ای از لغزش‌های دو متن مصحح: داراب‌نامه و ابومسلم‌نامه که تا امروز درباره آن‌ها مقاله‌ای نوشته نشده، اصلاح شده است. در اصلاح این لغزش‌ها، استناد به ضبط‌های درست و اصیل نسخه‌های اساس مصححان، رجوع به دست‌نویس‌های این دو اثر، سبک این آثار و ارایه شواهدی از خود این متون کارساز بوده است. همچنین، با تحلیل محتوا، معانی‌ای برای واژه‎ها و ترکیبات نادر این دو اثر که پاره‌ای از آن‌ها، واژگان محلی و گویشی‌اند و از لغت‌نامه‌ها و واژه‌نامه‌های پایان متون مصحح فوت شده، پیشنهاد شده است. اعمال این اصلاحات و ضبط معانی واژه‌ها و ترکیبات نادر این دو متن می‌تواند چاپ‌های بعدی این دو اثر را منقح‌تر کند.

  کلیدواژگان: ابوطاهر طرسوسی، ابومسلم نامه، داراب نامه، تصحیح، معنی واژه
 • فرشته آلیانی*، محرم رضایتی کیشه خاله، رضا چراغی صفحات 253-283

  از دهه 1380 به بعد با ورود فرهنگ و ادبیات عامه به حوزه دانشگاهی تحولی در مطالعه آن ایجاد شد و هر روز آثار پژوهشی متنوعی در قالب: کتاب، پایان نامه و مقاله و... در قلمرو های مختلف آن نوشته می شود. از اصلی ترین این آثار کتاب هاست که به‌منزله آثاری بنیادین در رشته ادبیات عامه باید خصوصیات ممتازی داشته باشد تا بتواند بار آموزشی و پژوهشی این رشته را به دوش بکشد. یکی از انواع کتاب های ادبیات عامه کتاب های «کلیات» است. منظور از کتاب های «کلیات» کتاب هایی است که هم‌زمان به موضوعات مختلف در حوزه ادبیات عامه می پردازد و عموما این کتاب ها برای تدریس نوشته و چاپ شده است. هرچند که در مبانی و کلیات پژوهش های این رشته نیز نقش اساسی دارد. با اینکه روز به ‌روز تعداد انتشار این نوع کتاب ها در حال افزایش است، اما تاکنون هیچ نقدی درباره آن ها صورت نگرفته است تا به طبقه بندی و ارزیابی نقاط قوت و ضعف این آثار کمک کند و پژوهشگران را در انتخاب بهتر این آثار یاری دهد. باتوجه به اهمیت این مسیله، در این جستار پنج کتاب مهم از مجموعه کتاب های کلیات فرهنگ عامه به ترتیب زمانی از اولین کتاب در دهه 1350 تا کتاب های دهه اخیر معرفی و نقد می شود. چون این کتاب ها عموما در دانشگاه تدریس می شوند، با نگاهی به مصوبات وزرات علوم در رشته فرهنگ و ادبیات عامه به نقد این آثار از جهت محتوا، توالی، جامعیت و وسعت بررسی، کاربست نظریه، روزآمدی و اعتبار علمی، جریان‌شناسی درست از پیشینه و مبانی و... در دو بخش صوری و محتوایی موردنقد و مقایسه قرار می دهد.

  کلیدواژگان: کتاب های کلیات، فرهنگ و ادبیات عامه، آسیب شناسی و نقد
 • فرزاد قائمی* صفحات 285-319

  داستان «فرجام رستم» در شاهنامه و غررالسیر ثعالبی متفاوت با همه منابع دیگر است. در منابع، چهار شکل کشتن به دست بهمن، مرگ طبیعی، مرگ هر دو حریف در پایان جنگ با اسفندیار، و کشتن به دست شغاد دیده می‌شود. نقد منابع نشان می‌دهد این داستان در خدای‌نامه نبوده، از طریق کتاب مستقل رستم و اسفندیار و دو کتاب سیکسران و پیکار، در عصر نهضت ترجمه وارد منابع اسلامی شده است. تفاوت راوی داستان (آزادسرو) با راویان شاهنامه ‌ابومنصوری و گمنامی «شغاد» در منابع، خاستگاه داستان را مبهم کرده ‌است. این جستار با توجه به تداوم محتویات کهن در منابع عامیانه، در کنار نقد منابع رسمی، نقش بهمن در قتل رستم در طومارهای نقالی و حماسه‌های گفتاری و درنهایت، روایت خوسفی در خاوران‌نامه در سده نهم هجری را که محتوی افکندن رستم در چاه‌های بهمن بوده، تحلیل و ثابت کرده‌ است که کشنده رستم در کهن‌ترین منابع کسی جز بهمن نبوده، برای کاستن از تحقیر کشته شدن وی به‌دست شاه کیانی، گناهش در سیمای یک برادر ناتنی فرافکنی شده ‌است.

  کلیدواژگان: فرجام رستم، شغاد (شغای)، بهمن، منابع شاهنامه، حماسه عامیانه (شفاهی)، خاوران نامه
 • محمدهادی خالق زاده*، محسن محجوبی صفحات 321-357

  ایران و هند دو همسایه دیرین با خاستگاه مشترک و سابقه تمدنی کهن هستند که قرن ها در مجاورت هم زیسته اند و بر هم اثر گذاشته اند. این اثرگذاری در دوره هایی پررنگ و در زمان‌هایی کم رنگ بوده، اما می توان ادعا کرد که هرگز بی رنگ نشده است. رسم‌ستی(= ساتی) - که با معیارهای اخلاقی امروزی مغایر و با موازین ادیان ابراهیمی و زرتشتی ناسازگار است و طبعا برای ایرانیان پذیرفتنی نیست - از رسوم قدیمی هندوان است که سالیان درازی اجرا می شده و امروزه ظاهرا متروک شده است؛ رسمی که مربوط به تقدس آتش، شکوه عشق، هندوییسم و نتیجه مردسالاری و زن ستیزی هندی است. این پژوهش با بررسی کتاب های هندی (مقدس و تاریخی) و تحقیقات مربوط به آن سرزمین و کنکاش در متون تاریخی ایران کوشیده است با بازشناسی ستی، علت و عناصر پدید آمدن یا چرایی و چگونگی اش را توضیح دهد و حضورش در ادب، شعر و منظومه های فارسی را بررسی و مطالعه کند.

  کلیدواژگان: آتش، عشق، هندوییسم، هندوزن، ستی، منظومه های عاشقانه
|
 • Pooyan Azadeh*, Shamsi Parsa Pages 1-38

  This article seeks to examine the functional types of local poetry and music of Sangesar which are registered as an intangible cultural heritage of Iran in December 2011. Sangesar, one of the cities of Semnan province, which is actually the residence of the Sangesar tribes during the winter, is currently known as Mahdishahr. The local music is a part of Sangesar folklore, which includes local songs as well as reed instrument (Lale), which has become popular in Sangesar due to its use by shepherds. In order to collect and study the songs, interviews and recording of the musical samples were done. This article deals with the typology of Sangesari songs and poems from a functional perspective with a descriptive-analytical method. The results show that the local music and songs of Sangesari include various types of servers, lyric poems, and work poems that are related to migration to summer and winter and protect the memory of local heroes and their heroism. The most frequent songs are lyric songs and ritual songs, especially Nowruz poems.

  Keywords: Typology, popular literature, poetry, song, music, Sangesar
 • Zahra Dehghan Dehnavi*, Fatemeh Massoudi Pages 39-73

  One of the characters seen in Iranian enchanted legends is Darvish. Darvish has certain abilities in the magical myth. He knows the treatment of some diseases and problems, and is aware of some hidden knowledge. In legends, in addition to Darvish Yarigar, who is particularly involved in the hero's birth and guidance, a kind of vicious dervish can also be seen. The vicious Darvish in the legends is a kind of witch who struggles to destroy the hero. At times, Darvish may not actually be a filthy creature, but in part, by creating a kind of ambiguity about his intentions, he seems to be a negative character who is in fact a hero's benevolent. The purpose of this study is to show that the dual face of the legendary Dervish appears to have a mythical infrastructure, and that Darvish's personality is linked to some ancient Iranian gods such as The Wyo, Anahita, and Mehr.

  Keywords: Darvish, magical myths, folk mythology, Iranian mythology, mythology
 • Zeinab Rajabi, Mohammadkazem Hassanvand* Pages 74-107

  Various aspects of popular culture in Persian painting is a tradition that has been used for centuries. Basically, realism and folk culture have been considered after Herat school. Painters not only use these cultural elements to create the atmosphere of their works, but give them a metaphorical role to present a semantic layer to the audience. This function is mostly seen in mystical paintings through the display of the appearances of folk culture. Humans and their material tools, in the actions and situations of people, are the subjects of folk culture that play a role in the association of meaning. So, paying attention to ordinary people, especially in the rural and non-urban areas, and using them metaphorically, help the better understanding of the main theme. In this descriptive-analytical study via the case study method, various elements of folk culture in a painting of Mirseyed Ali entitled "Taking the Majnoon to Leili's Tent" has been read metaphorically from the perspective of folk culture.

  Keywords: Folk Culture, metaphor, Leili, Majnoon, Persian painting, Mirseyed Ali
 • Seyed Hosein Tabatabayi* Pages 108-137

  Fire is the most important element that has played a role in the evolution of human nature and society for a long time. Its importance in the lives of the ancient tribes is unquestionable. Many rituals, customs, and celebrations of various nations of the world are completely associated with this element. In a descriptive-analytical paradigm and relying on the observational data, face-to-face interviews, and cultural content analysis, the present study aims to explain and analyze the cultural and religious functions of fire in the oral culture of the people in Satveh village in Shahroud city. In this regard, the symbolic manifestations of fire in the dialectical words, proverbs, allusions, and popular beliefs of Satveh people have been identified, studied, and analyzed. The result of the study shows that fire, as a sacred phenomenon, plays a role in the cultural horizon, and besides the four elements in the world, there is a cultural presence in the beliefs of the people of Satveh village. Combining the Iranian ancient beliefs with the Islamic ideas has set fire in a sublime and spiritual position in beliefs of these people. Fire is a symbol of light, divinity, and truth. On the contrary, the demonic symbols are highlighted with creatures such as "black dog", which is a symbol of darkness, devil, and iniquity.

  Keywords: Symbolism, fire symbols, black dog, cultural studies, Satveh village, folklore
 • Nahid Jafari Dehkordi, Sadreddin Taheri*, Seyedeh MaryamIzadi Dehkordi Pages 138-182

  This research seeks to recognize the mind-healer ritual dolls in Iran. These dolls are made or destroyed in rituals to reduce the psychological burden, stimulate a sympathetic sense. This article is a development and historical descriptive study. The data collection was document and fieldwork. The statistical population of the research was the Iranian mind-healer ritual dolls. The studied cases can be divided into two general historical and imaginary groups. The historical dolls are divided into two categories: Dolls from the Iranian history, and Dolls derived from the history of Islam. Also, among the imaginary dolls, one can specify three categories: Dolls derived from the mythological creatures, the ones from the literary characters, and the dolls used to meet every day needs. The use of dolls as a replication of a strong "Other", or the symbol of supernatural forces, has been a method to express all the words that nature, political power, ruling religion, or general beliefs have made them inexpressible for the doll maker. The ritualistic destruction of these dolls has led to the complaints of nature, abandonment of anger, and relaxation from the psychological burden.

  Keywords: Folklore, native dolls of Iran, ritual dolls, mind-healer dolls
 • Masoumeh Yasamifar, Mohammad Khosravi Shakib* Pages 183-218

  Folk tales have the ability to enhance children's developmental process, mental capacity, and verbal intelligence. In this article, a type of folk tales called "chain tales" is studied and for example, the story of "Pirzan", one of the folk tales of Lorestan, was analyzed through descriptive-analytical and qualitative methods. The premise is that chain stories can evoke a child's sense of suspense and anticipation, and make him or her eager to hear the next loop of the story, and with this structural trick, accelerate the process of maturation and intellectual development and cognition of the child. The sequence of form and, of course, the content seen in the chain stories, causes the child to practice social skills, socialization, and participation in the process of acquiring collective identity. In these stories, abstract processes such as creation, and the good and causal system that governs the world, are given to their child in a chain-like and believable way. These stories emphasize above all the need for the child to be familiar with the process of participating in collective actions, gaining a common identity, strengthening the spirit of cooperation, and social cooperation. Since it is very important for children to cultivate and strengthen the spirit and development of a collectivist personality, it is worthwhile to use this kind of chain of stories in preschool and primary school centers used by education authorities.

  Keywords: Folk tales, sequence stories, symbol, children's development
 • Mokhtar Komeili* Pages 219-252

  Abu Tahir Tarsusi is an eloquent narrator of Persian folk tales, among which Darabnama, Abu Muslimnama, The Epic of Qur’an Habashi, Musyyebnama, and Qahramannama have been emended and published. In the current article, some of the slips and errors of the two emended texts, Darabnama and Abu Muslimnama, on which no research has been done, are reviewed and corrected. In correcting these errors, much attempt was done to cite the correct and original recordings of the editors’ original manuscripts, refer to the manuscripts of these two works and their styles, and present evidence from the texts. Also, by analyzing the content, meanings for rare words and terms in the two works, some of which are local and dialect words and have been lost from the glossaries at the end of the edited texts, were suggested. Applying these corrections and recording the meanings of the rare words and terms of these two texts can further refine the later editions of these two works.

  Keywords: Abu Taher Tarsusi, Abu Muslimnameh, Daranameh, correction, the meaning of the word
 • Fereshteh Aliani*, Moharram Rezayati Kishekhaleh, Reza Cheraghi Pages 253-283

  From the eighty’s onward, after the emergence of folklore culture and literature into academic field, a change occurred in the field. Various research works in forms of book, thesis, article, etc. are written on different subjects every day. Some of the main works among these are the books that should have distinctive features in the field of folklore literature as basic works, so that they could bear the educational and research objectives of the field. One type of folklore literature book is “Generals”. By the name “Generals”, it is meant that they deal with different subjects in the field of folklore literature, and these works are generally written and published for teaching. However, they have a crucial role in the basics and general issues related to the studies in this field. Although the publication rate of these books is growing on a daily basis, no criticism has been done about them yet in order to categorize and evaluate the strengths and weaknesses of these works, and consequently help researchers for an informed selection of these works. Considering the significance of this issue in this article, five important books from folklore generals’ book series are selected and criticized according to their publication time from the first one in the fifties to the books of the late decade. Since these books are generally taught at universities considering the educational department's enactments in the field of folklore culture and literature, these works were criticized and compared from the aspects of form and content, succession, generality and scope, theory application, revision and scientific validity, reader-friendliness of background and principles, etc.

  Keywords: Generals’ books, folklore culture andLiterature, pathology andCriticism
 • Farzad Ghaemi* Pages 285-319

  The story of "Rostam's death" in Shāh-nāma and Ghorar-assiar Tha'ālabi is different from all other sources. In these sources, there are four narrations of Rostam being killed by Bahman: natural death, the death of both opponents at the end of the war with Esfandiār, and being killed by “Ŝoghād/ Ŝaghād”. The source criticism of the story of Rostam and Esfandiār shows that it did not exist in Khodāy-nāma. The difference between the narrator of the story (Azād-sarv) and the narrators of Abu Mansouri's Shāhnāma and the anonymity of Ŝoghād in the sources has obscured the origin of the story. This article, considering the continuity of ancient contents in the folklore sources analyzes the role of Bahman in the murder of Rostam in narrative scrolls and epics. It also investigates an episode in Khāvarān-nāma of Khusfi (15 AD), which depicts Rostam being thrown in the camouflaged wells of Bahman. Finally, this research has proved that the killer of Rostam, in the oldest sources, was nobody other than Bahman, and in order to reduce the humiliation of being killed by a Kiani king, his guilt has been projected on the betrayal of a half-brother.

  Keywords: Rostam's death, Ŝoghād (Ŝaoghāy), Bahman, Shāh-nāma sources, folk (oral) epic, Khāvarān-nāma
 • Mohammadhadi Khaleghzadeh, Mohsen Mahjoobi Pages 321-357

  Sati, which is unlike the modern moral standards and incompatible with the standards of the Abrahamic and Zoroastrian religions, is an old Hindu custom that has been practiced for many years and seems to have been abandoned nowadays. It is an official custom related to the sanctity of fire, the glory of love, Hinduism, and the result of Indian patriarchy and xenophobia. This study has tried to explain the cause and elements of its emergence. It also attempts to investigate why and how the Indian books (the sacred and historical ones) refer to this custom and then analyze the historical texts and literature in Iran with regards to poetry.

  Keywords: Fire, love, Hinduism, Sati, love poems