فهرست مطالب

حقوق قضایی - پیاپی 24 (بهار و تابستان 1398)

نشریه حقوق قضایی
پیاپی 24 (بهار و تابستان 1398)

 • تاریخ انتشار: 1398/03/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • مریم ابن تراب* صفحات 11-30
  ماده 264 قانون مجازات اسلامی در باب حدود مقرر می دارد: «مصرف مسکر از قبیل خوردن، تزریق و تدخین آن کم باشد یا زیاد، جامد باشد یا مایع، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط به گونه ای که آن را از مسکر بودن خارج نکند، موجب حد است.» در زمینه حدود قانون گذار بر اساس احکام شرعی و بر طبق آرای فقیهان بزرگوار شیعه امامیه اعمال مستوجب حد را جرم انگاری، و مجازات آن را تبیین می کند، از دیدگاه فقیهان «شرب» و «تناول» مسکر دو مصداقی هستند که در صورت تحقق، عامل آن مستوجب مجازات حد است، در حالی که با بررسی روایات در این باب تنها «شرب» مسکر است که مجازات حد را به دنبال دارد. بنابراین «تناول» و «شرب» مصادیق یقینی مصرف مسکر هستند که موجب حد هستند، ماده مفهومی گسترده تر دارد و مرتکب آن را مستوجب حد دانسته است. البته بر اساس حقوق کیفری اسلام مقام قضایی می تواند با توجه به مصلحت جامعه برای مصادیق دیگر مصرف مسکر به مجازات تعزیر حکم دهد. از این رو به نظر می رسد این ماده قانونی باید مورد بازبینی قرار گیرد، زیرا به طور کامل بر دیدگاه فقه اسلامی و منابع احکام اسلام انطباق ندارد.
  کلیدواژگان: قوانین کیفری، حد مسکر، تعزیر، اصل قانونی بودن جرائم، تفسیر مضیق، قواعد فقهی جزایی، قاعده درا
 • یحیی جعفری، احمدرضا خزایی*، جمشید معصومی صفحات 31-42

  مواجه شدن با تردید صلاحیت قاضی پس از انتصاب وی به سمت قضا، موضوعی است که از آن می توان به چالش همیشگی قوه قضاییه در نظارت بر عملکرد قضات یاد کرد؛ گر چه برخی تغییرات در اوضاع و احوال اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جامعه تا حدودی می تواند موجبات تزلزل در خلقیات و در نتیجه اوصاف یک قاضی را موجب شود، لکن جایگاه خطیر قضاوت و ایضا عواقب دنیوی و اخروی عملکرد ناصواب قاضی، حساسیت این مهم را دو چندان کرده است. این پژوهش در پی تحلیل حقوقی تردید در صلاحیت قاضی با نگاهی مستند به فقه امامیه و بررسی چالش های فرارو است تا چراغی هر چند کم سو در این حوزه، که علیرغم اهمیت زیاد آن در مکتوبات و مستندات فقیر است، روشن شود.

  کلیدواژگان: تردید، صلاحیت قاضی، عملکرد قاضی، قاضی، قضا
 • مهریار داشاب*، نسیم بامدادفر صفحات 43-61
  پس از تصویب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت در سال 2006 سازمان های منطقهای نیز جنبشهای قابل توجهی را آغاز و اقدام به تصویب اسناد قابل توجهی در این زمینه نمودند. در این ارتباط، اسناد و مصوبات سازمانهای شورای اروپا و اتحادیه اروپایی گامهای موثری را در زمینه حمایت از افراد دارای معلولیت برداشتهاند. اتحادیه اروپایی در تمام سیاستگذاریهای خود در کنار حقوق شهروندان عادی، حقوق افراد دارای معلولیت را مدنظر قرار می دهد تا منجر به رعایت اصل عدم تبعیض در مورد این «گروه آسیب پذیر» گردد. کشورهای عضو اتحادیه با وضع قوانین داخلی نیز، زمینه مناسب برای اشتغال، آموزش، توانبخشی و رفاه افراد دارای معلولیت را فراهم آوردهاند. در این راستا، نگارندگان بر آنند تا اقدامات اتحادیه اروپایی در جهت حمایت از افراد دارای معلولیت را مورد کاوش قرار دهد و به مطالعه اسناد تصویبی این سازمان و جامعیت و مانعیت آن بپردازد. بدیهی است که اسناد وضع شده دربردارنده تمامی جوانب امر نیستند؛ اما تا حد قابل ملاحظهای توانسته اند گامی موثر در حمایت از این قشر آسیبپذیر به حساب آیند.
  کلیدواژگان: اتحادیه اروپایی، حقوق، افراد دارای معلولیت، دول عضو، حمایت تقنینی
 • حسین زارع* صفحات 62-77
  سکوت درلغت عبارت است از خودداری از گفتن و حرف نزدن و خاموشی و در مفهوم حقوقی نیزسکوت یعنی عدم اعلان اراده صریح یا ضمنی امری است. از دیدگاه حقوقی سکوت جز درموارد استثنا منشاء اثر نمی باشد اصل براین است که عدم تاثیر سکوت دربیان اراده طرفین می باشد واین قاعده که سکوت اعم از رضاست درحقوق مدنی ایران منشاء اثر می باشد ولی درموارد استثنایی سکوت جایگزین اراده می شود ومنشاء اثر می شود. درفقه امامیه نیز سکوت به منزله عدم اعلام اراده می باشد ومنشاء اثر نیست مگر در موارد استثنایی مانند سکوت باکره در نکاح که در عقد نکاح مانند تمامی عقود متشکل از ایجاب وقبول است بنابر قول مشهور در آن ایجاب توسط زوجه وقبول توسط زوج اعلان می گردد، فقها سکوت دوشیزه در قبول وکالت در عقد نکاح بنابر قول اقوی دال بر اعلان رضایت وقبول می باشد که در اینجا بعنوان قرینه موجود عنوان کرده اند که حیا وشرم دختر باکره در نکاح برای اولین بار مانع از بیان صریح می گردد و این خود قرینه ای است که همراه سکوت دال بر رضایت می باشد، در این مقاله سعی خواهد شد مصادیق سکوت در فقه آیین دادرسی ایران با استناد به فقه امامیه مورد بررسی قرار گیرد.
  کلیدواژگان: سکوت، اجازه، عرف، ایجاب، قبول، آثار، فقه
 • حسن علیدادی سلیمانی* صفحات 78-95
  یکی از مسایل مبتلا به در روابط زوجین و خانواده ها؛ غیبت می باشد. از آنجایی که بیشترین تاثیر غایب در خانواده می باشد آثار و احکام حقوقی خاصی به دنبال داشته، بویژه زمانی که فرد مفقودالاثر یا غایب متاهل باشد، غیبت فرد اثرات و مصادیق بسیار جدی و پیچیده تری برجای می گذارد. بگونه ای که غیبت را می توان یکی از مصادیق عسر و حرج، و یا مصداق ترک نفقه نیز بشمار آورد. لذا مسایل اقتصادی از قبیل نفقه، مهریه، ارثیه و طلاق، ورثه و...ایجاد می شود که هر نظام حقوقی را با ابهامات و سردرگمی های بسیاری مواجه می سازد. مهم ترین مسیله ی این مقاله، احکام و آثار غایب مفقودالاثر در ابعاد نگهداری اموال و دوام یا انحلال زوجیت می‏باشد. مهم ترین اهداف مطرح شده نیز عبارتند از: آشنایی با وضع حقوقی اموال غایب مفقودالاثر و شناخت وضعیت امور غیرمالی مفقودالاثر می‏باشد که با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و رجوع به منابع کتابخانه ای صورت گرفته است.
  کلیدواژگان: غایب مفقودالاثر، موت فرضی، عده وفات، فقه، حقوق
 • مهدی قباخلو* صفحات 96-115
  پس از ظهور زندان در اوایل قرن نوزدهم میلادی، روشن فکران و متخصصان عدالت کیفری به این مجازات نوپا بسیار خوش بین بودند، زیرا در تقابل با مجازات های قبل از آن بسیار انسانی جلوه می نمود، اما دیری نپایید که انتقادها نسبت به آن آغاز شد. زندان ها از همان بدو تاسیس با مشکلات فراوانی رو به رو بودند و در ادامه وضعیت آن ها وخیم تر شد. برای برون رفت از این معضل و دوری از آثار روانی و مادی مخرب زندان، جایگزین های حبس در سیاست جنایی کشورهای مختلف نمود پیدا کرده است که قانون جدید مجازات اسلامی ایران نیز از این امر تاثیر پذیرفته است. هدف نوشتار حاضر بررسی جنبه های فقهی و حقوقی مجازات های جایگزین حبس می باشد.
  کلیدواژگان: مجازات های جایگزین، حبس، جنبه های فقهی، کرامت انسانی
 • بهنام رستگاری*، آیدا مخترع، زهره وکیل پور صفحات 116-134
  رابطه میان رشد اقتصادی و کیفیت محیط زیست از نظر متخصصان اهمیت بسیار زیادی دارد. محیط زیست و منابع طبیعی، تامین کننده بسیاری از نهادهای تولید هستند و فرآیند تولید، علاوه بر خروجی های مطلوب، خروجی های غیرمطلوب را نیز به همراه دارد. فنون و فرآیند تولید آسیب رسان به محیط زیست هزینه هایی را بر زندگی مردم تحمیل می کند که از آن جمله کاهش سلامتی و طول عمر افراد، افزایش هزینه های بهداشتی درمانی، عدم استفاده کامل از منابع و امکانات اقتصادی ایجاد شده و افزایش هزینه های دولت جهت کنترل آلودگی هستند که اینها همه در قالب نقض حق بر سلامت دارای تحلیل حقوقی است. این نوشتار در قالب تحقیقی کیفی و با استفاده از روش تحقیق ترکیبی به شیوه توصیفی- تحلیلی، تاثیر رعایت چارچوب های قانونی حقوق محیط زیست در فعالیت های سرمایه گذاری بر بهداشت و سلامت جامعه را بررسی کرده و در انتها به این نتیجه می رسد که افزایش آلودگی محیط زیست نه تنها ناقض حق اساسی بشر بر سلامت خویش است بلکه اصلی ترین مانع در مسیر توسعه اقتصادی کشورها هم به شمار می آید.
  کلیدواژگان: آلودگی زیست محیطی، سرمایه گذاری، توسعه پایدار، حقوق محیط زیست، توسعه اقتصادی
|
 • Maryam Ibn Turab * Pages 11-30
  The Islamic Penal Code includes the definition and explanation of crimes and their reprimands. Hadd, Ghesas (Retribution), Dieh and ta'zir are parts of this law. Regarding the Hadd reprimand, legislator in article 264 of Islamic Penal Code stipulates as follow: ((The consumption of intoxicants such as eating, injecting and smoking with  low or high value, solid or liquid, intoxicating or not, pure or mixed in such a way that it does not exclude the person from being intoxicating, causes a Hadd reprimand. In the holy Shari'a of Islam the limits of Hadd reprimand is determined, and the crime that caused it has been specified precisely and clearly. In the penal laws of the Islamic Republic of Iran and especially in the field of the Hadd reprimand, the legislator criminalizes the acts subject to Hadd, and explains its related reprimand according to the Shari'a rulings and also according to the opinions of the senior jurists. The purpose of this study is to answer the question whether Article 264 of the Islamic Penal Code is fully consistent with the religious teachings and views of senior jurists? And also are the injections, smoking and other forms of intoxicants subject to Hadd from the point of view of jurisprudential rulings? To obtain this answer, the fatwas of the senior jurists and the principles of the rule of this legal article were investigated. From the point of view of the senior jurists, “drinking” and “eating” of intoxicants are two examples in which If verified, the cause of these crimes capable of the Hadd reprimands, while only "drinking" is intoxicant that leads to the reprimands of had according to the narrations in this regard. Therefore, "eating" and "drinking" are definite examples of intoxicants that cause had reprimands, although according to Islamic criminal law, the judiciary can impose a Ta'zir reprimands on other examples of intoxicants for the benefit of society.
  Keywords: criminal law, Intoxicating Hadd, Ta'zir, The principle of legality of crimes, Narrow interpretation, Criminal jurisprudence rules, Dara' law
 • Yahya Jafari, AhmadReza Khazae *, Jamshid Masoomi Pages 31-42

  Facing doubts about the judge's competence after his appointment to the judiciary is an issue that can be described as a constant challenge for the judiciary in overseeing the performance of judges; Although some changes in the economic, political and social situation of the society can cause some fluctuations in the mood and as a result the character of a judge, but the seriousness of the judgment and also the worldly and otherworldly consequences of the judge's improper performance, the sensitivity of this important Has doubled. This study seeks to analyze the legal doubt in the jurisdiction of the judge with a documentary look at Imami jurisprudence and examine the challenges ahead to illuminate a faint light in this area, which despite its great importance in poor writings and documents.

  Keywords: Doubt, judge, Judiciary, Jurisdiction of the judge, Performance of the judge
 • Mehryar Dashab *, Nasim Bamdadfar Pages 43-61
  The enjoyment of certain special protection rights by foreign investors requires that their actions, property or instruments be recognized as an "investment". In this regard, the concept of "investment" or "foreign investment" is of particular importance. In the definition of international treaties as "foreign investment", a broad asset-oriented approach is usually chosen. Thus, "investment" is defined in the form of a general definition with a list of types of assets and sometimes with the main characteristics of investment. Non-oxidized international arbitration tribunals do not have an independent approach and have often interpreted the concept of investment based on the provisions of treaties or laws cited by litigants, using well-known principles and rules of international law. Each of these approaches has advantages and disadvantages, but the asset-based format is recommended as the most appropriate model for defining foreign investment due to its breadth of scope and ease of management. Businesses and lawyers today know that signing a contract is only the starting point for a challenging relationship, not the end of negotiations. They say they may still be at the negotiating table to renegotiate the contract. This goes back to the nature of investment contracts, that is, their length and technical complexity. Opinion occurs in the initial contract, so one way to avoid disputes is to revise the contract by anticipating the condition of renegotiation.
  Keywords: investment contracts, contractual terms, arbitration clause, choice of governing law
 • Hussein Zare Shear * Pages 62-77
  "silence means refusing to say and not speak and will notice explicit or implicit legal concept lack of something. From a legal standpoint silence, except in cases of exceptional  is effective and substantially lack of expression will parties is silent and this rule that silence gives consent, is  including Iranian civil law origin effect, however, exceptional cases will be is silence effect. Imamieh silence as the absence is will not work unless in exceptional circumstances like silence virgin in marriage in the marriage contract, like all contracts of commitment is necessary so famous that requires commitment by the wife is declared by pair, Miss silence in marriage, according to legal scholars to accept stronger view is evidence of the commitment to prompt satisfaction that we have as a mirror of modesty virgins at marriage for the first time can be prevented from expressing and this is mirrored along silence implies consent. In this paper, we will be examples of silence in legal procedure, according to Shia jurisprudence examined.
  Keywords: silence, permits, Customs, offer, Acceptance, Literature, jurisprudence
 • Hassan Alidadi Soleimani * Pages 78-95
  One of the problems in the relationship between couples and families;  Is absent.  Since the most absent effect is in the family, there are special legal effects and rulings, especially when the missing person or the absentee is married, the absence of the person leaves much more serious and complex effects and examples.  In such a way that absence can be considered as one of the examples of hardship and embarrassment, or as an example of leaving alimony.  Therefore, economic issues such as alimony, dowry, inheritance and divorce, heirs, etc. are created that make any legal system face many ambiguities and confusions.  The most important issue This article is the missing verdicts and effects in the dimensions of property maintenance and durability or dissolution of the marriage.  The most important goals are: Familiarity with the legal status of missing property and knowledge of the status of non-financial affairs of missing property, which has been done using descriptive-analytical method and reference to library resources.
  Keywords: Missing Effect, hypothetical death, Death Pledge, jurisprudence, Law
 • Mehdi Qabakhloo * Pages 96-115
  After the advent of jail in the early nineteenth century, intellectuals and criminal justice specialists were very optimistic about this new punishment because they were very human in contrast to the previous punishments, but it was not long before the criticisms began. Prisons were faced with many problems from the very beginning, and their situation deteriorated further. To overcome this dilemma and avoid the devastating psychological and material effects of imprisonment, prisoners of imprisonment in the criminal policy of different countries have emerged that the new Islamic Penal Code of Iran has also been affected. The purpose of this article is to study the jurisprudential aspects and legal alternative penalties. In this research, using the library method and examining texts and writings about prison substitutes, the research hypotheses were examined. The results of the study showed that alternative prison sentences can have many positive effects for criminals and society, and reduce the many social and economic costs of imprisonment for convicted people and society.
  Keywords: alternative sentences, imprisonment, legal aspects, human dignity
 • Behnam Rastegari *, Aida Mokhtare, Zohreh Vakilpour Pages 116-134
  From the view of the experts, relation between the economic growth and environment quality is significant. Environment and natural resources consider as the providers of production entities and production process besides the favorable outputs have unfavorable outputs. Harmful production techniques and process for environment impose extra expenses to the human life including healthiness and longevity reduction, decrease of treatment costs, lack of the usage of the generated economic resources and possibilities and growth of government’s controlling expenses of pollution. All aforementioned items contain legal analyses. This manuscript in the form of qualitative research and with applying the mix methods of descriptive-analytical research examines the effect of respect to the legal framework of environment law during the economic investment on the societies ‘sanitation and health. It finally concludes that the environment pollution not only violates the essential rights of individuals for the health, however considers as the main barrier against the economic development of states.
  Keywords: Environment Pollution, investment, Sustainable Development, environment laws, Economic Development