فهرست مطالب

مجله سلول و بافت
سال دوازدهم شماره 4 (زمستان 1400)

 • تاریخ انتشار: 1401/02/25
 • تعداد عناوین: 6
|
 • بهروز یحیایی، صارم الدین عباسی صفحات 220-232
  هدف

  هدف بررسی اثرات نانوذرات مغناطیسی بر سلامت بافتی می باشد.

  مواد و روش‏ها

  نانوذرات آهن مغناطیسی با استفاده از قارچ Fusarium oxysporum تولید و پس از اثبات اندازه به منظور بررسی اثر آن ها بر بافت کبد 24 سر موش های صحرایی، به طور تصادفی انتخاب و به 4 گروه تقسیم شدند. براساس مداخله ها تزریق نانوذرات به صورت درون صفاقی انجام شد. در انتهای دوره آزمایش نمونه گیری بافتی انجام و نمونه ها جهت تهیه مقاطع هیستوپاتولوژیک و آنالیز روش طیف سنجی پلاسمای جفت شده القایی به آزمایشگاه ارسال شدند.

  نتایج

  نانوذرات آهن مغناطیسی توسط قارچ تولید و آزمون های اسپکتروفوتومتر نور مریی، پراش اشعه ایکس حضور آن را تایید و میکروسکوپ الکترونی نیز نشان داد که متوسط اندازه آن ها 20 تا 30 نانومتر می باشد. آزمون سمیت سلولی نیز نشان داد که نانوذرات آهن مغناطیسی دارای سمیت کم بوده و آنالیز طیف سنجی پلاسمای جفت شده القایی مشخص نمود که با حضور میدان الکترومغناطیس میزان ورود نانوذرات آهن به داخل بافت بیش تر شده است. نتایج میکروسکوپی نیز نشان داد که بیش ترین تغییرات در سلول های هپاتوسیت، ورید مرکز لوبولی و فضای سینوزوییدی در گروه میدان الکترومغناطیس و گروه دوز غیرسمی نانوذرات با حضور میدان الکترومغناطیس می باشد.

  کلیدواژگان: نانوذرات آهن مغناطیسی، روش ICP، هیستوپاتولوژی، بافت کبد، Fusarium oxysporum
 • الهه امینی، پریا محمدی، کیمیا اسلامی، علیرضا شفیع زاده، زهرا سادات موسوی بفروئی، عاطفه الله قلی، سحر فلاح صفحات 233-259

  هدف هدف از مطالعه حاضر، ضمن معرفی سویه های مختلف کرونا ویروس، بررسی علت بیماری SARS-CoV-2 و روش های سلول درمانی با به کارگیری سلول های بنیادی و وزیکول های خارج سلولی مشتق از این سلول ها است. این پژوهش براساس هدف از نوع بنیادی و براساس روش در زمره تحقیقات توصیفی تحلیلی به شمار می رود. در این مطالعه از کلمات کلیدی کرونا، سلول درمانی، سلول های بنیادی مزانشیمی، اگزوزوم استفاده شد. جستجو به صورت کتابخانه ای از مقالات در پایگاه داده ای Google scholar, PubMed, SCOPUS, ISI Web of Knowledge صورت گرفت. بازه زمانی مدنظر نیز از دسامبر 2019 لغایت ژوین 2021 درنظر گرفته شد. تاکنون 7 گونه از خانواده کرونا ویروس که توانایی انتقال به انسان را دارند شناسایی شده اند. در گزارش اخیر برای بررسی بیش تر در مورد شکل نوظهور بتا کرونا ویروس یعنی SARS-CoV-2 پژوهش گران به مطالعه روی سیستم های مشتق از سلول های بنیادی روی آوردند. سلول درمانی بااستفاده از سلول های بنیادی گزینه مطلوب تری است، چراکه این سلول ها با ایجاد ارگانوییدها در محیط کشت و با حفظ قطبیت سیگنال دهی، ایمنی عمل کردی دارند. در مدل کشت دو یا سه بعدی، استفاده از سلول های بنیادی به یک مدل کاربردی، جهت مطالعه و بررسی بیماری زایی ویروس تبدیل شده است. درنهایت، اگزوزوم های مشتق از سلول های بنیادی با دارا بودن پتانسیل ترمیمی ریه آسیب دیده گزینه دیگری هستند که اخیرا در درمان این بیماری مورد توجه قرار گرفته اند.

  کلیدواژگان: کرونا، سلول درمانی، سلول های بنیادی مزانشیمی، اگزوزوم، ترمیم
 • مهدی نظری، حسین دقیق کیا صفحات 260-272

  هدف در زمینه ی انجماد و نگه داری طولانی مدت اسپرم در گونه های مختلف پیشرفت های شایان توجهی صورت گرفته است. اما این فرایند آسیب های قابل توجهی به سلول اسپرم وارد می کند.در مقاله حاضر سعی شده است مروری بر مطالعات مربوط به مخازن نگه داری اسپرم ها در طیور و نقش آن ها در عمل کرد اسپرم داشته باشد.مطالعات انجام شده بر چگونگی دخیره ی طولانی مدت اسپرم در برخی از گونه ها بدون نیاز به مواد افزودنی خاصی توجه محققین را به خود جلب کرده است. محققین به این نتیجه رسیدند که با درک درست از چگونگی ذخیره ی اسپرم ها در اویداکت می توان اسپرم ها را برای مدت زمان بیش تری بدون منجمد کردن نگه داری کرد. این به نفع گونه هایی است که اسپرم آن ها پس از انجماد زنده مانی کم تری داشته و فقط برای مدت چند روز در شرایط مایع می توان نگه داری کرد. در این میان بیش تر به ترکیباتی تحت عنوان گلیکان ها در اپی تلیوم اویدوکت و پروتیین های اتصالی اسپرم به این گلیکان ها اشاره شده است.با بررسی های انجام شده و با توجه به این که در برخی از گونه ها اسپرم ها برای مدت طولانی در دستگاه تناسلی ماده ذخیره شده و حتی بدون حضور جنس نر نیز امکان تولید نتاج دارند، می توان امیدوار بود با مطالعه مکانیسم های دخیل و بدون منجمد کردن، در حفظ ذخایر ژنتیکی برتر و نگه داری اسپرم گونه های در حال انقراض، افق های روشن تری گشوده شود.

  کلیدواژگان: اسپرم، اویدوکت، مخازن اسپرم، نگه داری بلندمدت
 • شمیم نجاتی، حسین غفوری، سودا زارعی صفحات 273-282
  هدف

   هدف اصلی این مطالعه توسعه و توصیف نانوذرات لیپیدی جامد (NRG-SLNs) در رده سلولی سرطان پستان 4T1 بود.

  مواد و روش‏ها

   نانوذرات لیپیدی جامد حاوی NRG با امولسیون سازی با ذوب داغ و روش همگن‏سازی با سرعت بالا تهیه شدند. سمیت سلولی NRG-SLN ها با اندازه‏ گیری میزان زنده ماندن سلول های4T1  با استفاده از روش MTT ارزیابی شد. علاوه ‏بر این، القای پروتیین‏های پیش ‏آپوپتوزیس و سرکوب پروتیینهای ضد آپوپتوزیس توسط slnS-GRN با استفاده از روش وسترن بلات مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 

  نتایج

  NRG-SLNهای تهیه شده دارای اندازه متوسط 84 نانومتر، پتانسیل زتا 21-میلی ولت و بازده گیرافتادن 17،73 درصد بودند. مقادیر IC50 سلول های 4T1  تیمار شده باNRG-SLNs  در 24 ساعت 20 میکرومولار و در 48 ساعت انکوباسیون 2 میکرومولار بود. تجزیه و تحلیل وسترن بلات نشان داد که NRG-SLN ها میتوانند نسبت 2 LCB/xaB را در مقایسه با گروه کنترل افزایش دهند. هم‏چنین سطح پروتیینBax ،p-ASK1  و سیتوکروم c در گروه تیمار افزایش یافت.

  کلیدواژگان: فلاونویید، نارینگین، SLN، رده سلولی 4T1، آپوپتوزیس
 • سیما مشایخ، مهناز آذرنیا، اسماعیل فتاحی، رضا مقدسعلی صفحات 283-299
  هدف

  در این مطالعه اثر ترکیبات فلاونوییدی پوست سبز گردو را بر تولید سلول‏های ترشح کننده انسولین بررسی شد.

  مواد و روش‏ها

   در این تحقیق تجربی سلول‏های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی (AD-MSCs) در شرایط استریل به‏مدت21 روز در مجاورت عصاره فلاونوییدی با دوزهای 50 و 100 میلی‏گرم بر میلی‏لیتر سلول‏های انسولین ساز تمایز داده شدند. برای دیابتی کردن رت‏ها از استرپتوزوتوسین با دوز 60 میلی‏گرم بر کیلوگرم استفاده شد. از رنگ‏آمیزی دیتیزون (DTZ) برای حضور انسولین، از روش ایمونوفلورسانس جهت تعیین حضور پروتیین‏های اختصاصی سلول‏های بتای پانکراس، اندازه‏گیری قند خون توسط دستگاه گلوکومتر،  سطح کراتین، اوره و اسیداوریک سرم از روش کالریمتری و از رونویسی معکوس واکنش زنجیره‏ای پلی‏مراز (RT-PCR) برای ارزیابی بیان ژن PAX4   استفاده شد.

  نتایج

  تحت شرایط فوق به‏تدریج از سلول‏های دوکی شکل فیبروپلاستی به سلول‏های مدور تغییر و سلول‏های انسولین ساز با استفاده از رنگ DTZ به‏رنگ قرمز رویت و ترشح انسولین را نشان دادند. بیان نشان‏گرهای انسولین-پروانسولین و گیرنده بتا اثبات شد، میزان قند خون، اوره، اسیداوریک و کراتین کاهش و سطح بیان ژن PAX4 در گروه‏های تجربی اختلال معنی‏داری را نشان دادند (05/0≥p).

  نتیجه‏ گیری

  نتایج به‏دست آمده نشان داد کهAD-MSCs  تحت عصاره فلاونوییدی پوست سبز گردو توانایی تمایز به سلول‏های تولیدکننده انسولین را دارند.

  کلیدواژگان: سلول‏های بنیادی مزانشیمی، سلول‏های انسولین ساز، دیابت، فلاونوئیدی، تمایز‏
 • پردیس میرزاییان، محمد شکرزاده لموکی، ناصر جعفری، فاطره رضایی، طوبی میرزاپور، علی صالح ‏زاده صفحات 300-310
  هدف

  هدف از این مطالعه مقایسه اثرات عصاره کلروفرمی دو نوع جلبک قرمز و قهوه ای بر تکثیر، چرخه سلولی و القای آپوپتوزیس در رده سلولی سرطان پستان می باشد.

  مواد و روش‏ها

   در این مطالعه تجربی، ابتدا سلول های سرطانی MCF 7 و نرمال MRC 5 کشت داده شده و در ادامه سلول ها با غلظت های مختلفی از عصاره های کلروفرمی جلبک ها به مدت 84 ساعت تیمار شدند. درصد بقا سلول ها به روش TTM و نوع مرگ سلولی القا شده و توقف چرخه سلولی به روش فلوسایتومتری بررسی شدند. نتایج حاصله توسط نرم افزار msirP مورد ارزیابی قرار گرفت.

  نتایج

  نتایج نشان داد که هردو جلبک قهوه ای و جلبک قرمز، تکثیر سلول های سرطانی MCF7 را به صورت یک الگوی وابسته به غلظت کاهش دادند. غلظت IC50 برای عصاره کلروفرمی جلبک قهوه ای برابر 88 میکروگرم بر میلی لیتر و برای جلبک قرمز برابر 107 میکروگرم بر میلی لیتر بود. این مقادیر بیان گر اثرات مهاری بیش تر جلبک قهوه ای (31/63 درصد) نسبت به قرمز (33/58 درصد) بود. هم چنین این دو عصاره به طور موثری آپوپتوزیس را القا و چرخه سلولی را در مرحله G0/G1 متوقف کردند.

  نتیجه‏ گیری

   این مطالعه نشان داد که عصاره کلروفرمی این جلبک ها می تواند به عنوان یک مهارکننده قوی رشد برای سرطان پستان مطرح باشد.

  کلیدواژگان: Gracilaria salicornia، Sargassum Angostifolium، سرطان پستان، آپوپتوزیس، چرخه سلولی
|
 • B .Yahyaei, S. Abbasi Pages 220-232
  Aim

  The aim is to investigate the effects of magnetic nanoparticles on tissue health.

  Material and Methods

  Magnetic iron nanoparticles were produced using Fusarium oxysporum and after proving their size to evaluate their effect on the liver tissue of 24 rats, they were randomly selected and divided into 4 groups. Based on the interventions, nanoparticles were injected intraperitoneally. At the end of the experiment, tissue sampling was performed and the samples were sent to the laboratory to prepare histopathological sections and analyze induced paired plasma spectroscopy.

  Results

  The fungus produced magnetic iron nanoparticles and visible light spectrophotometer tests, X-ray diffraction confirmed its presence and electron microscopy showed that their average size is 20 to 30 nm. MTT test also showed that magnetic iron nanoparticles have low toxicity and ICP analysis showed that with the presence of electromagnetic field, the rate of entry of iron nanoparticles into the tissue has increased. Microscopic results also showed that the most changes in hepatocytes, lobular center vein and sinusoidal space were in the electromagnetic field group and non-toxic dose group of nanoparticles with the presence of electromagnetic field.

  Conclusion

  Based on the results, it can be said that while magnetic iron nanoparticles do not induce a specific toxic effect in tissue, but the probability that the electromagnetic field itself causes tissue changes increases.

  Keywords: Magnetic iron nanoparticles, ICP method, Histopathology, Liver tissue, Fusarium oxysporum
 • E .Amini, P .Mohammadi, K .Eslami, A. B.Shafizadeh, Mousavi Befrouei ZS, A. Allahgholi, S .Fallah Pages 233-259

  Aim Regarding to prevalence of corona disease worldwide, evaluating of therapeutic strategies for this epidemic is very valuable. The aim of this study, was to introduce different strains of coronavirus, to investigate the cause of SARS-CoV-2 disease and cell therapy strategies using stem cells and extracellular vesicles derived from stem cells. This research is considered as a basic and descriptive- analytical on the basis of research purpose and method. In this study, the keywords including corona, cell therapy, mesenchymal stem cells and exosome were used. The search was conducted in the Google Scholar, PubMed, SCOPUS, ISI Web of Knowledge databases. The investigation period was also considered from December 2019 to June 2021. So far, seven species of the coronavirus family have been identified that can transmit to humans. In a recent report, researchers looked at stem cell- derived systems to further investigate the emerging form of beta-coronavirus, SARS-CoV-2 in the body. Cell therapy using stem cells is a valuable option; because these cells have functional immunity by creating organoids in the culture medium and maintaining signaling polarity. Therefore, in the two- or three-dimensional culture model, the use of stem cells has become an applied model for studying the pathogenicity of the virus. Evantually, exosome derived stem cells are another candidate with regenerative potential on injured lung which was considered as valuable therapeutic strategy in these disease.

  Keywords: COVID-19, Cell therapy, Mesenchymal stem cells, Exosome, regeneration
 • M .Nazari, H. Daghighkia Pages 260-272

  Aim Considering that significant progress has been made in the field of cryopreservation and long- term storage of sperm in different species, but this process causes significant damage to the sperm cell. In this article, we have tried to review the studies related to sperm storage tanks in poultry and their role in sperm function. The researchers concluded that with a proper understanding of how sperm is stored in the oviduct, sperm can be stored for longer without freezing. This is in favor of species whose sperm have a shorter viability after freezing and can only be stored in liquid conditions for a few days. Compounds called glycans in the epithelium of the oviduct and sperm binding proteins to these glycans are more commonly referred to. In this review, information about sperm storage tanks, the role of these tanks in sperm function, glycans were studied in mammals from google scholar, pub med, andrology, reproduction of domestic animals and biology of reproduction. By studies of these contents, we conclude that in some species, sperm are stored for a long time in the female reproductive system and are able to produce offspring without the presence of males, by carefully studying the mechanisms involved and being inspired by these events, we can succeed in preserving superior genetic resources and preserving the sperm of endangered species without freezing.

  Keywords: Glycans, Sperm reservoirs, oviduct, Cell binding
 • SH .Nejati, H.Ghafouri, S .Zarei Pages 273-282
  Aim

  The main objective of this study was to develop and characterize NRG-loaded solid lipid nanoparticles (NRG-SLNs) on the breast cancer cell line (4T1).

  Material and Methods

  NRG-loaded solid lipid nanoparticles were prepared by hot-melt emulsification and high-speed homogenization method. The cytotoxicity of NRG-SLNs was evaluated by measuring the viability of 4T1 cells using the MTT assay. Additionally, the induction of pro- apoptotic proteins and suppression of anti-apoptotic ones by NRG-SLNs were analyzed through using Western-blotting method.

  Results

  The prepared NRG-SLNs had mean size of 84 nm, zeta potential of −21 mV and the entrapment efficiency of 73.17%. IC50 values of 4T1 cells treated with NRG-SLNs were 20 μM at 24 h and 2 μM at 48 h of incubation. The western blot analysis showed that NRG-SLNs could increase Bax / BCL2 ratio compared to the control group. Based on the results, level of Bax, p-ASK1 and cytochrome c enhanced in the treatment group.

  Conclusion

  In conclusion, NRG-SLNs may have the potential to inhibit growth and induce apoptosis in the breast cancer cells of 4T1.

  Keywords: Flavonoids, Naringin, SLN, 4T1 Cell line, Apoptosis
 • S. Mashayekh, M .Azarnia, E .Fattahi, R .Moghadasali Pages 283-299
  Aim

  In this study, investigated the effect of flavonoid compounds in walnut skin on the production of insulin-secreting cells.

  Material and Methods

  In this experimental study, adipose-derived mesenchymal stem cells (AD- MSCs) were differentiated into insulin-producing cells under sterile conditions for 21 days in the presence of flavonoid extract at doses of 50 and 100 mg/ml. Streptozotocin at a dose of 60 mg/kg was used to diagnose rats. Dithizone staining (DTZ) for insulin, Immunofluorescence to determine the presence of pancreatic beta-specific proteins, Blood glucose measurement by glucometer, Serum creatine, urea and uric acid levels by calorimetry and Reverse chain reaction transcription E- polymerase (RT-PCR) was used to evaluate the expression of PAX4 gene.

  Results

  AD-MSCs under the above conditions gradually changed from spindle-shaped fibroblasts to circular cells and showed insulin-producing cells using red DTZ dye and insulin secretion .Expression of insulin-pronsulin and beta receptor markers was demonstrated, blood sugar, urea, uric acid and creatinine levels decreased and the expression level of PAX4 gene in experimental groups showed a significant disorder (P≥0.05).

  Conclusion

  The results showed that AD-MSCs under the flavonoid extract of walnut green skin have the ability to differentiate into insulin-producing cells. Keywords: Mesenchymal stem cells, Insulin-producing cells

  Keywords: Mesenchymal stem cells, Insulin-producing cells, Diabetes, Flavonoids, Differentiation
 • P .Mirzaeian, M .Shokrzadeh Lamouki, N. Jafari, F. Rezaei, T .Mirzapour, A. Salehzadeh Pages 300-310
  Aim

  The aim of this study was to compare the effects of chloroform extract of two types of red and brown algae on proliferation, cell cycle and induction of apoptosis in breast cancer cell line.

  Material and Methods

  In this experimental study, MCF7 cancer cell line and normal MRC5 cell line were cultured and then the cells were treated with different concentrations of chloroform extract of algae for 48 hours. Cell survival percentage was calculated by MTT method and type of cell death and cell cycle arrest was assessed by flow cytometry. The results were evaluated by Prism software.

  Results

  The results showed that both brown and red algae reduced the proliferation of MCF7 cancer line as a concentration-dependent pattern. The IC50 concentration was 88 μg/ml for brown algae chloroform extract and 107 μg/ml for red algae. These values indicated more inhibitory effects of brown algae (63.31%) than red (58.33%). Also, these two extracts effectively induced apoptosis and stopped the cell cycle in G0/G1 stage.

  Conclusion

  This study showed that the chloroform extract of these algae can be considered as a strong inhibitor for breast cancer.

  Keywords: Apoptosis, Breast cancer, Cell cycle, Gracilaria salicornia, Sargassum Angostifolium