فهرست مطالب

باغ نظر - سال نوزدهم شماره 109 (تیر 1401)

نشریه باغ نظر
سال نوزدهم شماره 109 (تیر 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/04/05
 • تعداد عناوین: 8
|
 • کاوه رستم پور*، حسن حکمت، روح الله مجتهدزاده صفحات 5-18
  بیان مسئله

  با وجود تبیین شخصیت علمی و تجربیات نجم الملک در علوم مختلف، اقدامات عملی او در حیطه راه و ساختمان چندان مورد توجه نبوده است؛ حال آن که یکی از مهمترین اقدامات عمرانی او در خلال دو سفر به خوزستان و نوسازی راه خرم آباد-دزفول شکل گرفت که بخش مهمی از اسناد آن در دسترس است. همچنین ناشناخته بودن این مسیر مهم تاریخی در پژوهش های انجام شده، مغفول ماندن نقش او در این راستا را مضاعف نموده و موجب شده است برخی از پژوهشگران بسیاری از آثار مهم این سفرها را به دیگر دوره های تاریخی منسوب کنند. این پژوهش در پی پاسخ به این سوال است که چه اقداماتی در راستای افزایش کیفیت راه خرم آباد-دزفول، اعم از بهبود سطح راه و ایجاد ابنیه و استحکامات لازم، توسط نجم الملک به عمل آمد و مجموع این اقدامات چه تاثیری در کیفیت و تردد در این مسیر برجای نهاد؟

  هدف پژوهش

  این پژوهش تلاش کرده برنامه ها و اقدامات عمرانی نجم الملک در راستای نوسازی راه خرم آباد-دزفول را بررسی و پیامدهای آن را تشریح نماید.

  روش پژوهش

   این پژوهش در دسته روش های مبتنی بر سامانه جستجوی کیفی و با راهبرد تفسیری-تاریخی انجام شده است. ابزار پژوهش استفاده از اسناد و نقشه های تاریخی موجود در سفرنامه ها، کتب، مقالات، گزارش ها و بایگانی هایی است که بعضا در این پژوهش برای اولین بار منتشر خواهند شد.

  نتیجه گیری

  نتایج پژوهش نشان داد برنامه های نجم الملک و اجرای آن ها باعث بهبود چشمگیر کیفیت بستر راه به ویژه در نقاط بحرانی آن گشت و از سوی دیگر او با طراحی کاروانسراهای جدید مبتنی بر نیازهای فضایی نوین، نقش برجسته ای در تغییر گونه این ساختمان ها در منطقه ایفا کرد که از آنچه تا پیش از آن به ویژه در دوره صفویه وجود داشت، کاملا متمایز است. این اقدامات شرایط عبور مناسب و امن از این مسیر را فراهم آورد که در اثر اغتشاشات سال های پایانی دوره قاجار از دست رفت.

  کلیدواژگان: نجم الملک، لرستان، خوزستان، راه خرم آباد-دزفول، کیالان
 • مهناز پیروی، محمدباقر کبیرصابر*، محمدرضا پاکدل فرد، عادل فردوسی صفحات 19-34
  بیان مسئله

  بر اساس ماهیت چندرشته ای «حفاظت معماری» که در منشورهای اخیر بین المللی، بدان تاکید شده، نقش آفرینی مطلوب معمار به عنوان یکی از تخصص های مشارکت کننده در این حرفه، در موفقیت اقدامات حفاظت معماری موثر است. اما به دنبال رویارویی ایران با مفاهیم حفاظت علمی، عملکرد معمار در این حرفه، نسبت به عملکرد این تخصص در آفرینش های معماری، دچار ضعف نسبی شد که به نظر می رسد، مولفه هایی در پارادایم های حفاظت، بر این ضعف، تاثیرگذار بوده اند.

  هدف پژوهش

   بررسی تحولات پارادایمی حفاظت معماری در ایران از منظر تاثیر آن بر عملکرد معمار، پس از مطرح شدن حفاظت علمی بوده است.

  روش پژوهش

   این پژوهش با روش های تاریخی و علی از زیرمجموعه های پژوهش کیفی انجام شده است.

  نتیجه گیری

  در دوره حفاظت سنتی در ایران، اولویت داشتن تامین ایده آل های اجتماعی در پارادایم غالب، از معمار عملکرد فرهنگی طلب می کرد. اما با مطرح شدن حفاظت علمی و برتری یافتن ایده آل های دیگری در پارادایم غالب، توجه به ارزش های اجتماعی در سایه قرار گرفته و لزوم عملکرد فرهنگی معمار منتفی شد. تداوم طولانی مدت این پارادایم، سبب شد که تکلیف اصلی معمار در حفاظت فراموش شده و توانایی انجام آن تضعیف شود. به طوری که با وجود مطرح شدن پارادایم فرهنگ گرا از اوایل دهه 70، هنوز اکثریت جامعه علمی معماری، توانایی عملکرد فرهنگی نداشته و این پارادایم جایگاه خود را پیدا نکرده است. اما به علت تلاش قشر معدودی از معماران برای تقرب به پارادایم فرهنگ گرا، مقطع حاضر را می توان دوره گذار به شمار آورد. در شرایط حاضر، تعریف جدی تر جایگاه معمار در امر حفاظت، آموزش عملکرد فرهنگی برای این تخصص و بهره گیری صحیح از توانایی های معمار، در همسوشدن اکثریت معماران با قشر معدود پیشرو و باب شدن پارادایم فرهنگ گرا نقش موثری خواهد داشت.

  کلیدواژگان: پارادایم حفاظت، حفاظت علمی، میراث معماری، عملکرد فرهنگی، معمار ایرانی
 • امیر قهرمانلو، محمود صفارزاده*، علی نادران، حسن جوانشیر صفحات 35-46
  بیان مسیله

   آلودگی هوای تهران یکی از چالش های عمده مدیریت شهری است. امرزوه مشکل آلودگی هوا  و تراکم ترافیک درکلانشهر تهران مانند بیشتر شهرهای بزرگ کشورهای جهان بسیار نگران کننده است. در این میان کاربری زمین و حمل و نقل دو بخش عمده هستند که دارای بیشترین سهم در آلودگی محیط زیست می باشند.

  هدف پژوهش

  انگیزه این مقاله، بررسی کارایی کاربری زمین شهری، نحوه توزیع کاربری ها و تاثیر آنها بر حمل و نقل و آلاینده ها است. بدین منظور این سوال مطرح شد که تاثیر کارایی کاربری زمین شهری و توزیع کاربری های شهر تهران بر حمل و نقل و آلودگی هوا در دو دهه اخیر به چه صورت بوده است؟ 

  روش پژوهش

   پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی بوده و گردآوری اطلاعات به صورت اسنادی-کتابخانه ای، داده های شهرداری و تصاویر ماهواره ای انجام شده است. در این تحقیق از تصاویر ماهواره لندست و نرم افزارهای تخصصیENVI53، ArcGIS 10  ،Google Earth Pro وSPSS 24 استفاده شد.

  نتیجه گیری

  نتایج این پژوهش، بیانگر گسترش شهر تهران، از بین رفتن پوشش گیاهی و تبدیل آنها به اراضی ساخته شده است. شهر تهران طی دو دهه گذشته، از نظر مساحت ساخته شده شهر رشد بیشتری نسبت به رشد جمعیت داشته است، که بیانگر ناکارآمدی زمین طی این دوره زمانی است. به عبارتی گسترش شهر بیشتر به سمت حاشیه با تراکم جمعیتی کم بوده است. بررسی همبستگی میان انواع کاربری زمین طی دوره زمانی2016- 2004، حاکی از رشد پراکنده شهر تهران است. در چنین شرایطی ساکنین بیشتر از خودرو شخصی استفاده می کنند که این امر باعث افزایش ازدحام ترافیکی، مصرف بالای سوخت و تشدید آلودگی هوا می شود.

  کلیدواژگان: سنجش از دور، کاربری زمین، حمل و نقل، رشد پراکنده، آلودگی هوا
 • رضوان احمدی پیام، عفت السادات افضل طوسی*، اشرف السادات موسوی لر صفحات 47-56
  بیان مسئله

  حاشیه قالی چهارچوبی از نظام های تزیینی مستقل از زمینه قالی و حاصل تکرار مجموعه نقوش، با ظرفیت های بصری قابل تامل است؛ حضور پایدار حاشیه با خصایص متمایز در قالی های صفویه می تواند مبین ارایه سبک هایی باشد که در چارچوب تولیدات منطقه ای تعریف شوند. بنابراین تمایزات حاشیه ها در هر گونه ای می تواند شناسه تولیدات قلمداد شود. در این راستا به دو پرسش پاسخ داده شده است: آرایه های تزیینی حاشیه قالی های قرن دهم ه. ق. نمایانگر چه سبک هایی در تولیدات مناطق مختلف هستند؟ موقعیت فرهنگی-هنری مناطق بافندگی چگونه با سبک های حاکم بر حاشیه قالی ها ارتباط می یابند؟

  هدف پژوهش

   با درنظرداشتن کم توجهی به حاشیه ها در طبقه بندی قالی ها، هدف اصلی از سبک شناسی قالی های قرن دهم ه. ق. براساس تمایزات حاشیه، ارایه الگوهای اصیل حاشیه هر منطقه به طراحان معاصر در زمینه طراحی قالی های منطقه ای است.

  روش پژوهش

   این پژوهش کیفی و به روش تحلیل محتوای ساختاری برپایه داده های کتابخانه ای و اینترنتی است. پنجاه و هفت قالی صفویه متعلق به قرن دهم ه. ق. (دوره شاه اسماعیل و شاه طهماسب) به شیوه هدفمند و غیرتصادفی از منابع اسنادی استخراج شدند. برپایه پرتکرارترین ساختارهای خطی مستخرج (سی وهشت نمونه) از حاشیه ها، سبک های مرتبط با آن ها تعریف شد.

  نتیجه گیری

  با تحلیل نظام های بصری حاکم بر حاشیه قالی ها، سبک های غالب براساس نقوش غالب (اسلیمی گل دار، اسلیمی ماری و تقابل های حیوانی) و ترکیب بندی غالب (قلمدانی، تصویری و مایگان هراتی) معرفی شدند. مداومت یک نگاره یا ساختار تزیینی با اشکال متنوع در تولیدات مناطق مختلف این گمان را قوت بخشید که نظام های بصری، شناسه های متاثر از پیشینه های فرهنگی (مذهب، سیاست و هنر) مناطقی هستند که محصول هنری در آن ها تکوین یافته است.

  کلیدواژگان: قالی صفویه، حاشیه، ساختارهای تزئینی، سبک
 • محمد حسن پور*، ابوالقاسم نعمت شهربابکی صفحات 57-68
  بیان مسئله

   برای مشاهده موقعیت ها و شرایط اجتماعی در زندگی روزمره، عکاسی به صورتی فعال و کارآمد جایگزین دیدن غیرفعال شده و نگاه آگاهانه به رخدادهای روزانه و مطالعات تحلیلی زندگی روزانه را از طریق عکس امکان پذیرساخته است. تفسیروتحلیل عکس هایی که با زیست روزمره انسانی سروکار دارند، نیازمند روش هایی است که بتواند براساس بافتاروساختار تاریخی-اجتماعی مقولات جمعیتی، به فهم بهتری از تعاملات و باورهای روزمره مردمان بینجامد. هرمنوتیک، علم تاویل است و بنابراین، روش هرمنوتیکی تحلیل عکس این ویژگی مهم را در مطالعه عکس هایی با مقولات اجتماعی فراهم می آورد که تفسیر معانی ضمنی عکس ها را براساس شاخصه هایی چون زبان مندی، کنش های عاملان جمعیتی، قصدونیات، و قواعد اجتماعی مبتنی بر خلق عکس ها امکان پذیر می سازد. هرمنوتیک عکس یعنی تفسیروتاویل عکس توسط مفسری که درجهان فرهنگی-اجتماعی عکس زیسته، و آگاهی پیشینی از آن دارد، آن هم به واسطه بهره گرفتن از عوامل موثر تفسیر هرمنوتیکی.

  هدف پژوهش

   اساسا درهرمنوتیک، چگونگی فهمیدن مورد پرسش است و بنابراین در مقولات عکاسانه، هرمنوتیک به «چگونگی فرایند فهم تحلیلی عکس» می پردازد. ازاین رو هدف تحلیل هرمنوتیکی این است که عوامل موثر در فرایند فهم عکس را مشخص کند؛ شرایط زمینه ای فهم عکس را تبیین و ویژگی ها و شاخصه های بستر تحلیل وتاویل درست عکس را پی ریزی کند؛ تاویل گر هرمنوتیکی عکس را تعریف کند و این که چه کسی اصولا می تواند شرایط صادق تری را در هرمنوتیک عکس دارا باشد؟

  روش پژوهش

   در مقاله حاضر، روش تحلیل هرمنوتیکی عکس مبتنی بر آراء هرمنوتیک فلسفی هانس گیورگ گادامر و تدقیق عناصر هرمنوتیکی در خلق تاویل صحیح عکس خواهد بود. به عبارتی، جایگاه هر یک از عناصر هرمنوتیکی گادامری در تحلیل متن را (مفهوم سنت، پیش داوری، آگاهی موثر تاریخی، منطق مکالمه، افق معنایی، قصد مولف، و نقد هرمنوتیکی) در تاویل عکس مورد توجه قرار داده و جایگاه آن را براساس متنی تجسمی طرح می کنیم.

  نتیجه گیری

  روش هرمنوتیک در تحلیل عکس، می تواند همه انواع تحلیل وتفسیرونقد عکس را شامل شود. به شرط آن که از ابزاروعناصر هرمنوتیکی موثر درتحلیل به درستی بهره ببرد. توجه به جایگاه تفسیری هریک از عناصر هرمنوتیکی، هرمنوتیک عکس را به سوی تحلیلی جامع تر و درست تر پیش خواهد برد.

  کلیدواژگان: تاویل، هرمنوتیک عکس، عناصر هرمنوتیکی در تحلیل عکس، هانس گئورگ گادامر
 • مسعود شفیعی دستجردی، علی غفاری، آزاده لک صفحات 69-80
  بیان مسئله

  در پاسخ به طیف گسترد ه ای از چالش ها و معضلات ناشی از تغییرات اجتماعی و اقتصادی، تاب آوری فضایی به عنوان نظریه متاخر تاب آوری شهری، هم در حوزه نظری و هم حوزه عملی در حال توسعه و مفهوم سازی است. با این وجود، دلالت های مفهومی تاب آوری فضایی به ویژه در حوزه طراحی شهری هنوز به طور مشخص تبیین نشده است و مفاهیم آن در سایر حوزه ها به طور پراکند ه ای در حوزه طراحی شهری به کار رفته است.

  هدف پژوهش

   تاب آوری فضایی از بسیاری ابعاد بیانگر یک رویکرد گفتمانی نوین و چند بعدی در نسبت با تاب آوری شهری با تمرکز بر مکان است، جایی که سیستم شهری در مواجهه با تغییرات، ویژگی های تطبیق پذیری و تغییرپذیری را تولید و بازتولید می کند. این مقاله بنا دارد فصل مشترک های مفهومی و متقنی را برای فضایی بودن تاب آوری فراهم کند. هدف این مقاله تعریف چارچوب مفهومی تاب آوری فضایی در حوزه طراحی شهری و بینش های تاثیرگذار و کلیدی آن است.

  روش پژوهش

   این پژوهش بر اساس چارچوب مفهومی مکان تاب آور (RPA) مطالعات تاب آوری فضایی را بررسی کرده است. در این پژوهش بررسی نظام مند تاب آوری فضایی تحقق یافته و در چهار مرحله از طریق جستجوی واژه «تاب آوری فضایی» در پایگاه داده اسکوپوس از سال 1973 تا آوریل 2020 انجام شده است. نهایتا 14 مقاله برای تحلیل محتوا انتخاب شدند.

  نتیجه گیری

  فضایی بودن تاب آوری بر جنبه های مکانی و محلی سیستم شهری و یکپارچگی آن با مقیاس های فراتر تاکید دارد. تعاملات و تبادلات درون مقیاسی و بین مقیاس ها، تطبیق پذیری و تغییرپذیری، نوآوری و خلاقیت، هم تکامل بودن و هویت مکان از ویژگی ها و جنبه های پنج گانه تاثیرگذار تاب آوری فضایی است. تاب آوری فضایی ورای تاب آوری سنتی با رویکرد مهندسی، برای یکپارچه سازی و هم پیوندی سیاست های تاب آوری با دیگر سیاست ها و برنامه ها که بر ماهیت مکان ها و چگونگی عملکرد آن ها تاثیرگذارند اهمیت قایل است.

  کلیدواژگان: تابآوری فضایی، مکان تاب آور، هم تکاملی، طراحی شهری، RPA
 • کامیار پورعالی، بیژن عبدالکریمی*، شهلا اسلامی صفحات 81-88
  بیان مسئله

   مارتین هایدگر همچون فریدریش نیچه تاریخ متافیزیک را تاریخ بسط نیهیلیسم می داند. اما در نگرش او به انسان مدرن، آنچه موجب بی خانمانی انسان ها شده، ساختن جهانی خیالی چنان که نیچه گفته است نیست: جهانی خیالی که ما آن را حقیقی و ارزشمند تصور کرده، و به واسطه آن، زندگی این جهانی و نیازهای طبیعی خود را بی ارزش فرض کرده ایم. هایدگر معتقد است نیهیلیسم حقیقی آنجاست که متافیزیک به واسطه رویکرد سوبژکتیو خود، در پیش زمینه آنچه به حضور می آید یعنی موجودات باقی مانده، «وجود» و «موجود» را با هم خلط کرده و در نتیجه حتی پرسش از «وجود» را نیز فراموش کرده است. ازاین رو هایدگر سوبژکتیویسم متافیزیکی را عامل اصلی وضعیت نیهیلیستیک انسان مدرن می داند. بر این اساس پژوهش حاضر، پرسش از امکان گسست از سوبژکتیویسم را به عنوان ضرورت فلسفی امروز ما مورد بررسی قرار داده است.

  هدف پژوهش

   مقاله پیش رو بر آن است تا علاوه بر پاسخ به چیستی نیهیلیسم، متافیزیک و سوبژکتیویسم در اندیشه هایدگر، به سنجش هنر در مقام امکانی برای گسست از سوبژکتیویسم بپردازد.

  روش تحقیق

  با توجه به موضوع و اهداف این پژوهش از روش توصیفی استفاده شده است.

  نتیجه گیری

  با تکیه بر تفسیر هایدگر از شعر «منه مسین» از هولدرلین در مقاله «شاعران به چه کار آیند؟» و همچنین توصیفی که او ازکارهای پل سزان ارایه می دهد، این موضوع طرح می شود که هنرمند با اجازه دادن به حضوریافتن عدم در کار هنری نه تنها صحنه را برای رخداد حقیقت وجود آماده می کند بلکه همزمان با آگاه کردن ما از تمایز میان «وجود» و «موجود» این دوگانگی را رفع کرده و به وحدتی رازآمیز بدل می کند و در نتیجه امکان گسست از سوبژکتیویسم را فراهم می آورد.

  کلیدواژگان: هنر، امکان گسست، سوبژکتیویسم، تفکر هایدگر
 • کامران ذکاوت* صفحات 89-96

  چارچوب طراحی شهری از گونه مطالعات و اسناد راهبر کیفی-کاربردی با رویکرد فرآیندمحور است که اصالتا کاربرد آن نیازمند بسترهای رویه ای در انطباق با اسناد قانونی شهر است. فقدان وجود این بسترها و همچنین شناخت اصولی از محتوا و محصولات آن چالش هایی را سبب شده که کارآیی انجام آن را در عمل زیرسوال برده است. شرح خدمات رایج جهت تهیه مطالعات چارچوب طراحی شهری در ایران دارای چالش های کلیدی در برداشت از مفهوم و جایگاه این سند و به ویژه دارای تناقض در بعد رویه ای و فرآیند اقدامات است. همچنین آن گونه که در بندها و فرازهای مطالعاتی ذکرشده، شرح خدمات مذکور دارای ابهام در محتوای محصولات آن است. لیکن مشکل اساسی و کاربردی آن، چالش در چگونگی انطباق با اسناد قانونی فرادست است. شرح خدمات مورد ارزیابی حاوی دو سطح مطالعات است که لزوم انجام آن در قالب یک بسته ابزار نه تنها ضرورتی ندارد بلکه از نظر رویه ای و تحقق پذیری نامیسر است. ابزار ثانوی که تحت عنوان «طرح جامع سه بعدی» معرفی شده است اساسا در عنوان، ماهیت و کاربرد، ابهامات بنیانی دارد. مهم ترین چالش طرح جامع سه بعدی در بعد رویه، انجام همزمان آن با مطالعات چارچوب طراحی شهری است. طی این شرح خدمات، طرح جامع در فقدان حضور و مشارکت مخاطبین آن تهیه می شود و علاوه بر این دارای مشکلاتی در فرآیند اقدامات است. این سطح از شرح خدمات دارای چالش و ابهام جدی در ماهیت و محتوای محصولات است.

  کلیدواژگان: برنامه ریزی فضایی، پلان سیاست گذاری، طراحی شهری فرآیند محور، راهنمای طراحی، کد طراحی، راهبرد کانونی
|
 • Kaveh Rostampour *, Hasan Hekmat, Rouhollah Mojtahedzadeh Pages 5-18
  Problem statement

  ThoughNajm Al-Mulk is better known for his scientific character and experience in various sciences, his practical actions related to roads and buildings have not received much attention. However, one of his most important civil works, whose essential part is documented and available, was carried out during his two trips to Khuzestan and the renovation of Khorramabad-Dezful road.The ignorance of this important historical road in past studies has doubled the neglect of his role in this path. This matter has encouraged some researchers to attribute many of the important works to his travels to other historical periods. This research seeks to answer the question that What measures, including improving the road and creating the necessary buildings and fortification, were taken to increase the quality of Khorramabad-Dezful road by Najm Al-Mulk? What effect did all these measures have on the quality and transportation of this route?

  Research objective

  This research attempts to examine the civil plans and measures of Najm Al-Mulkfor renovating Khorramabad-Dezful road and explain its consequences.

  Research method

  This research is a qualitativesystematic literature review using historical interpretive analysis.Data includes historical documents and maps in travelogues, books, articles, reports, and archives, some of which have been published for the first time.

  Conclusion

  The results showed that Najm Al-Mulk’s plans and their implementation significantly improved the quality of the roadbed, especially in its critical points. On the other hand, with designing new caravanserais (inns) based on modern spatial needs, he played a significant role in changing the type of these buildings in this region, which are quite different from what existed before, especially in the Safavid period.These measures provided the conditions for a safe and secure passage of this route, which was lost due to the disturbances of the last years of the Qajar period.

  Keywords: : Najm Al-Mulk, Lorestan, Khuzestan, Khorramabad-Dezful Road, Kialan
 • Mahnaz Peyrovi, MohammadBagher Kabirsaber *, Mohammadreza Pakdelfard, Adel Ferdousi Pages 19-34
  Problem statement

   With respect to the multidisciplinary nature of architectural conservationbeing underlined in the international charters, a proper roleof an architect, one of the specialists contributing to this profession, has a positive impact on the success of conservation measures. However, after the introduction of the scientific conservation concepts in Iran, the performance of the architect in this profession became relatively weak compared to what was expected from this expertise in architectural conservation. It seems that determinants in contemporary conservation paradigms have weakened this performance.

  Research objectives

  The purpose of this study was to investigate the effect of paradigm changes in architectural conservation in Iran on the performance of the architectafter the introduction of scientific conservation.

  Research method

  This research employshistorical and causal methods, which are among the subcategories of qualitative research.

  Conclusion

  In the traditional conservation period in Iran, the prevailing paradigm prioritizing social ideals required cultural performance from the architects that is their main task in conservation.  However, withthe introduction of scientific conservation and the superiority of other ideals in the dominant paradigm, social values were neglected, and the need for the architect’s cultural performance was eliminated.The long persistence of this paradigm weakened this ability of the architect. Despitethe introduction of the culturalist paradigm since the beginning of the last decade of the 20th century, the majority of the architectural scientific community has not yet been able to perform their cultural role, and this paradigm has not been established. However, due to the efforts of a small group of architects in approachingthe culturalist paradigm, the present era can be considered a period of transition. In the current conditions, a more serious definition of the architect’s position in the field of conservation, training of architects for cultural performance, and proper use of these abilities will play an effective role in the coordination of the majority of architects with the few pioneer architects and establishment of the culturalist paradigm.

  Keywords: Conservation paradigm, Scientific conservation, architectural heritage, cultural performance, Iranian architect
 • Amir Ghahremanlou, Mahmoud Saffarzadeh *, Ali Naderan, Hassan Javanshir Pages 35-46
  Problem statement

   Air pollution is one of the major challenges of urban management in Tehran. Nowadays, the problem of air pollution and traffic congestion in the metropolis of Tehran, like most major cities in the world, is quite concerning. Land use and transportation are two main sectors that have a maximum contribution to environmental pollution.

  Research objective

  The impetus of this article is to investigate the urban land use efficiency, the distribution of land use, and their impact on transportation and pollutants. For this purpose, the following question was raised: What has been the impact of urban land-use efficiency and distribution of land use in Tehran on transportation and air pollution over the last two decades?

  Research method

  The present paper is a real-life case study for which data was collected through documentary-library, municipal data, and satellite images. In this study, Landsat satellite images, ENVI 5.3, ArcGIS 10.8, Google Earth Pro, and SPSS 24 were used.

  Conclusion

  The results of this study indicate the expansion of Tehran, the loss of vegetation,and their transformation into built lands. Over the past two decades, the growth of the built-up area in Tehranhas exceeded the population growth which indicates the inefficiency of the land during this period. In other words, the expansion of the city has been more towards the suburbs with low population density. The study of the correlation between land use types during the period 2004-2016 indicates the scattered growth of Tehran. In such situations, residents use more private cars, which increases traffic congestion, fuel consumption, and air pollution.

  Keywords: Remote Sensing, land use, Transportation, Sprawl growth, Air pollution
 • Rezvan Ahmadi Payam, Effatolsadat Afzaltousi *, Ashrafolsadat Mousavilar Pages 47-56
  Problem statement

   The border of a rug asa frame of decorative systemsisindependent of its context and is a result of repeating a set of motifs with considerable visual capacities. The stable presence of borders with distinctive features in Safavid rugs can indicate the styles which define the context of each region’s productions. Therefore, the differences of borders in any of the weaving regions can be considered as the product identifier. In this regard, two questions have been answered; What styles do the decorative elements of 10th-century rugs represent in productions of different regions? How doesthe cultural-artistic situation of the weaving areas relate to the dominant styles on the borders of the rugs?

  Research objective

  This study attempts to fill the gap onthe classification of rugs based on their borders. The main purpose of this study is to present the stylistic analysisof the rugs in the 10thAHcentury based on the borders’ differences to present the patterns of the original borderof each region to contemporary designers,who deal with regional rug designs.

  Research method

  This is qualitative research using structural content analysis based on library and Internet data. Fifty-seven Safavid rugs belonging to the 10th century (the period of Shah Ismail and Shah Tahmasb kingdoms) were selected from documentary sources in a purposeful and non-random manner. Based on the most frequent linear structures extracted from the borders (thirty-eight samples), the styles in association with them were defined.

  Conclusion

  By analyzing the visual systems governing the borders of the rugs, the dominant styles were introduced based on the dominant motifs (floral arabesque, cloudband arabesque, and animal fights) and dominant composition Ghalamdani, Pictorial,and Mayegan Herati). The continuity of a decorative motif or structure with various forms in the productions of different regions reinforced the idea that visual systems are identifiers influenced by the cultural backgrounds (religion, politics, and art) of the regions in which the art product has been developed.

  Keywords: Safavid Rugs, Border, decorative structure, style
 • Mohamad Hasanpur *, Abulghasem Nemat Shahrebabaki Pages 57-68
  Problem statement

   To observe social conditions and situations in everyday life, photography has been actively and efficiently substituted by inactive visualization, as it has made it possible to consciously observe the daily events and analyze them through photographs. The interpretation and analysis of photographs related to human daily life requires methods that can lead to a better understanding of people’s beliefs and daily interactions. Such methods should be informed by the context and socio-historical structure of population issues.Hermeneutics is the knowledge of interpretation and hereupon, a hermeneutic analysis of photography facilitates studying target photographs with social themes and interpreting theirimplicit meanings based on the characteristics of linguistics, population interventions, intents and intentions, and also those social rules governing the creation of the photographs.The hermeneutics of photography means the interpretation and explanation of photographs within their socio-cultural context by an interpreter who has gained prior knowledge of the context by applying the effective factors of hermeneutic interpretation.

  Research objective

  Basically, in hermeneutics, the way of understanding is under question, and so in addressing the photographic categories, hermeneutics deals with “the way of analytically understanding photo”. Therefore, the purpose of the hermeneutic analysis is to 1) identify the factors influencing the process of perceiving photography, 2) to explain the background conditions for this comprehension, 3) to determine the characteristics of the analytical context for the correct interpretation of photographs,4)to define the interpreter of the hermeneutics of photography, and finally to determine who/what has a more reliable position in the photography?

  Research method

  In this study, the hermeneutic analysis of photography is based on the philosophical hermeneutical views of ‘Hans-Georg Gadamer’,andis constituted based on acareful examination of its hermeneutic elements, in creating the correct interpretation of the photo. In other words, the position of each of the elements of Gadamerian hermeneutic in analyzing the context (the concept of tradition, prejudgment, effective historical awareness, conversational logic, semantic horizon, author intent, and hermeneutics critique) is considered in the interpretation process of photography, and its position is raised based on a visual context.

  Conclusion

  The hermeneutic analysis of photography can include all types of analysis, interpretation, and criticism of target photographs if the influential hermeneutic tools and elements in the analysis are applied accurately. Addressing the interpretive position of the hermeneutic elements will lead the hermeneutics of photography towards a more comprehensive and accurate analysis.

  Keywords: interpretation, Hermeneutics of Photography, Hermeneutic Elements in the analysis of Photographs, Hans-Georg Gadamer
 • Masoud Shafiei-Dastjerdi, Ali Ghaffari, Azadeh Lak Pages 69-80
  Problem statement

   In response to a wide range of challenges and problems arising from social and economic change, spatial resilience as a late theory of urban resilience is being developed and conceptualized in both theoretical and practical areas. However, the conceptual implications of spatial resilience, especially in the field of urban design, have not been clearly explainedyet and its implications in other fields have been used sparsely in the field of urban design.

  Research objective

  Spatial resilience in many respects represents a new-multidimensional discourse approach to place-based urban resilience, where the urban system produces and reproduces adaptability and variability vis-a-vis change. This paper seeks to develop a general framework to create a resilient place based on the relationship between spatial resilience and urban design. Moreover, it aims to determine the conceptual framework for the urban spatiality of resilience.

  Research method

  This study examines the spatial resilience literature based on the conceptual framework of the RPA. This study performed a systematic review of spatial resilience literature in four stages by searching the term “spatial resilience” in the Scopus database from 1973 to May 2020. Finally, 14 articles were selected for content analysis.

  Conclusion

  Spatial resilience implies the place-based and local aspects of the urban system and its integration with higher scales. Intra- and inter-scale interactions and trade-offs transformability and adaptability, innovation and creativity, co-evolution, and place identity are the five influential features of spatial resilience.Beyond traditional resilience with an engineering approach, spatial resilience emphasizes the integration of resilience policies with other policies and programs that affect the nature of places and how they operate.

  Keywords: Spatial Resilience, Resilient place, Co-evolution, Urban design, RPA
 • Kamyar Pouraali, Bijan Abdolkarimi *, Ehahla Eslami Pages 81-88
  Problem statement

  Like Friedrich Nietzsche, Martin Heidegger considers the history of metaphysics to be the history of the development of nihilism. However, in Heidegger’s view, the situation of modern man, what has made human beings homeless, unlike what Nietzsche said, is not a construction of an imaginary world which we have imagined to be real and valuable, and through which we have deemed our worldly life and natural needs worthless. Heidegger argues that true nihilism is where metaphysics, through its subjective approach, confuses the Being and the beings in the background of what comes into presence, that is, the remaining beings, and thus forgets even the question of Being. Heidegger,therefore, considers metaphysical subjectivism to be the main element in the nihilistic state of modern man. Accordingly, the present study examines the question of the possibility of breaking away from subjectivism as our philosophical necessity today.

  Research objective

  In addition to answering the question of what nihilism, metaphysics, and subjectivism are in Heidegger’s thought, the present article seeks to provide a critical account of art as a means of breaking away from subjectivism.

  Research method

  As to the content and objectives of this research, the descriptive method has been used.

  Conclusion

  Based onHeidegger’s interpretation of Hölderlin’s poem Mnemosyne in the essay What Are Poets For?, as well as his description of Paul Cézanne’s work, it is argued that through allowing the presence of nothingness in the work of art, the artist not only prepares the scene for the occurrence of the truth of Being but also eliminates the dichotomy between Being and beings by informing us about the distinction and make it a mysterious unity, thus enabling us to break away from subjectivism.

  Keywords: art, The possibility ofbreaking away, subjectivism, Nihilism, Heidegger’s thought
 • Kamran Zekavat * Pages 89-96

  Urban Design Framework is a documentary qualitative study employing a process-oriented approach whose application requires a similar procedural planning process at the city level to comply with that. The absence of such a fundamental basis and the lack of systematic knowledge of the content and outcomes of this approach may lead to an inappropriate result that undermines its application. There are basic challenges in understanding the concept of the Urban Design Framework and the application of this approach as a whole. There is also a contradiction in the procedure of activities. Apart from that, its contents and outcomes are subject to ambiguity. However, the fundamental problem of this service description is its integration within the wider framework of the statutory planning document. Reviewed Urban Design Framework service description includes two levels of studies, whose incorporation into one toolkit is not only unnecessary but also inappropriate.  The reason lies in the feasibility of procedures. A three-dimensional Master plan is a supplementary tool introduced in this toolkit, which has basic ambiguity in its title, content, and applications. The most important challenge posed by this Master plan is associated with a procedural aspect and refers to the timing of its application, which is supposed to happen at the same time as the Framework itself is being developed, without the participation of stakeholders, beneficiaries, and the interested groups. In addition, service description in this level (Master Plan) has posed challenges in terms of the content and the nature of outcomes.

  Keywords: Spatial planning, Policy plan, Process oriented urban design, Design guideline, design code, core strategy