فهرست مطالب

پژوهشنامه حلال - سال پنجم شماره 2 (پیاپی 13، تابستان 1401)
 • سال پنجم شماره 2 (پیاپی 13، تابستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/06/31
 • تعداد عناوین: 6
|
 • شیدا توکلی*، محسن مختاریان صفحات 1-11
  سابقه و هدف

  بیماری جدید کرونا ویروس، کووید-19 که ناشی از سندرم حاد شدید تنفسی کرونا ویروس-2 (2-CoV-SARS) می باشد، به یک بیماری همه گیر تبدیل شده است و سبب مرگ بسیاری از مردم جهان شده و رکود اقتصادی شدید در دنیا و فشار قابل توجهی بر ساختارهای بهداشتی کشورهای جهان تحمیل نموده است. این مقاله امکان استفاده از عصاره گیاهان دارویی غنی از مواد شیمیایی (نظیر ترکیبات زیست فعال چای سبز) و مکمل ویتامین D به صورت نانودرون پوشانی شده در ساختار کیتوزوم، که دارای فعالیت های ایمنی و ضدویروسی اثبات شده هستند را، مورد بررسی قرار می دهد. قابل ذکر است که این ترکیبات در توسعه غذاهای عملگرای جدید (نظیر نوشیدنی فراسودمند) نقش داشته و از جهت کاهش خطر ابتلا به 2-CoV-SARS با تقویت سیستم ایمنی بدن مورد استفاده قرار گیرند. به علاوه، استفاده از این ترکیبات، می تواند مکمل اقدامات درمانی انجام شده علیه این بیماری باشند..

  نتایج

  کرونا ویروس بیشتر سیستم تنفسی انسان را تحت تاثیر قرار می دهد و علایم خفیفی مانند تب، سرفه خشک حتی تا عوارض شدید تهدیدکننده زندگی مانند ذات الریه، سندرم پریشانی حاد تنفسی که در نهایت منجر به مرگ می شود را ایجاد می کند.

  نتیجه گیری:

   مواد غذایی عملگرای نوآورانه غنی سازی شده با گیاهان دارویی و مکمل های ویتامینی، نویدبخش بهبود سلامت عمومی بوده و به عموم مردم در برابر عفونت های ویروسی مانند کووید-19 کمک شایانی می کنند.

  کلیدواژگان: ویروس کرونا، ترکیبات زیست فعال، ویتامین D، عصاره گیاهان دارویی (به ویژه چای سبز)
 • مرتضی عمارلو* صفحات 12-28
  مقدمه

  عفت یکی از فضایل اخلاقی است که در آموزه های دینی از جایگاهی والا برخوردار بوده و به آن سفارش فراوان شده است و در تحکیم خانواده نقش بسزایی دارد و هدف از این پژوهش مشخص نمودن نقش روزی حلال در استحکام خانواده با محوریت اصل عفاف با تکیه بر آیات و روایات و سخنان علمای اخلاق است.

  روش ها:

   این پژوهش با استفاده از آیات، روایات و کتب مرتبط با آنها در صدد تبیین نقش روزی حلال از منظر آموزه های دینی در تقویت عفت که در استحکام بنیان خانواده تاثیر گذار هستند، می باشد. این پژوهش به روش مطالعه کتابخانه ای انجام گرفته و اطلاعات لازم جمع آوری و تجزیه و تحلیل شده است؛ بنابراین روش تحقیق در این مقاله، توصیفی - تحلیلی محسوب می شود.

  نتایج

  بر اساس متون دینی یکی از عوامل تاثیرگذار در استحکام خانواده، اصل عفاف است. عفت یکی از فضایل اخلاقی است که در آموزه های دینی سفارش شده است. از جمله عوامل تاثیرگذار در تقویت عفت، ایمان به خدا و پایبندی به ارزش های الهی است. آنچه که در بالابردن باورهای دینی و ارزش های الهی در افراد موثر است، کسب روزی حلال است. با مراجعه به آیات و روایات و کتب علمای اخلاق، کسب روزی حلال در تقویت ایمان به خدا و باورهای دینی که سبب ترویج فضایل اخلاقی از جمله عفت در گستره اندیشه، گفتار و و اعضا و جوارح در ابعاد چشم، گوش، دست، پا، پوشش، جمال، شکم و شهوت جنسی که در استحکام بنیان خانواده تاثیر گذار هستند، تبیین شده است.

  نتیجه گیری: 

  در آموزه های وحیانی بویژه قرآن کریم روزی حلال و خانواده و عفت از جایگاه ویژه برخوردار است و بر حفظ آن در آیات و روایات تاکید شده است و همچنین به ارتباط و نقش روزی حلال در استحکام نهاد خانواده با محوریت اصل عفاف در قرآن و سخنان پیامبر (ص) و ایمه اطهار سفارش شده است.

  کلیدواژگان: روزی حلال، عفاف، خانواده، قرآن، روایات
 • سید حامد افتخار زاده، علی رشیدپور*، مهربان هادی پیکانی صفحات 29-43
  مقدمه

  گردشگری حلال نوعی از گردشگری است که مطابق با موازین دینی مسلمانان گسترش می یابد. خط مشی و سیاست گذاری در حوزه گردشگری حلال در ایران مورد توجه قرار نگرفته و این خلاء به عینه در برنامه ریزی های حوزه گردشگری حلال ملموس است. هدف پژوهش، بررسی الگوی اجرای سیاست گذاری گردشگری حلال در ایران در راستای جذب گردشگر مسلمان به اندازه ی ظرفیت های خود است.

  روش ها:

   از روش (کیفی و کمی) در جامعه خبرگان آگاه به سیاست گردشگری حلال بر اساس نمونه 30 نفری استفاده شده است. با توجه به اینکه در این پژوهش به بررسی تجربیات واقعی افراد پرداخته شد از روش پدیدارشناسی (استقرایی) دربخش کیفی استفاده گردید. پس از مصاحبه با کارشناسان این حوزه و استفاده از روش مصاحبه کلایزی مضامین اصلی و فرعی در خصوص سیاست گذاری ها گردشگری نیز احصا شد. همچنین در بخش کمی مضامین اصلی و فرعی در قالب پرسشنامه توسط 133نفر از اساتید و اعضاء هیات علمی این حوزه مورد بازبینی قرار گرفت.

  نتایج

  گردشگری حلال در ایران مبتی بر جایز بودن خط مشی گردشگری حلال در ایران، تاثیر ماهیت خط مشی، تاثیر عوامل مربوط به مجریان، موانع بر سر اجرای الزامات، نحوه اجرا، نقش و ارتباط جامعه با موضوع طراحی الگو، اجرا و نقش عوامل تدوین و برداشت از گردشگری حلال در ایران تایید شده است.

  نتیجه گیری: 

  به لحاظ غنای فرهنگی، تاریخی و اجتماعی و نیاز بشر به گردش، تفریح و مطابق با موازین اسلامی، الگوها و سیاست گذاری گردشگری حلال در ایران مفید خواهد بود.

  کلیدواژگان: گردشگری حلال، سیاست گذاری، الگوی اجرا، حلال، ایران
 • معصومه قطبی، لیلا امیدوار لنگرودی* صفحات 44-53
  مقدمه

  امروزه بهبود ارزش غذایی فرآورده های غلات به عنوان مواد غذایی پرمصرف مورد توجه محققین قرارگرفته است. افزودن فیبر و منابع پروتیینی به کیک می تواند سبب کاهش محتوای کالری و افزایش ارزش غذایی آن شود.

  روش ها:

   در این پژوهش تاثیر اختلاط آرد ازگیل وحشی و آرد جوانه گندم بر برخی از خصوصیات فیزیکوشیمیایی کیک اسفنجی شامل pH، رطوبت، خاکستر، پروتیین، چربی، حجم و فیبر و آزمون های حسی شامل بافت، رنگ، عطر و بو، مزه و پذیرش کلی مورد بررسی قرار گرفته است.

  نتایج

  نتایج تجزیه واریانس داده ها در قالب طرح کاملا تصادفی در سطح پنج درصد (p<0.05) نشان داد که نسبت های مختلف آرد ازگیل وحشی و ارد جوانه گندم به عنوان جایگزین بخشی از آرد گندم بر روی صفات کمی و کیفی کیک بدست آمده از قبیل میزان حجم، چربی، پروتیین، رطوبت، خاکستر و فیبر تاثیر معنی داری (p<0.05) داشته است. بهینه سازی فرمولاسیون کیک به منظور تولید محصولی فراسودمند، با استفاده از ویژگی های بررسی شده، ارزیابی حسی و حدود تعیین شده نشان داد که افزودن 40 گرم آرد ازگیل وحشی و 60 گرم آرد جوانه گندم به 100 گرم آرد گندم (نسبت آردهای مصرفی به ترتیب 20%، 30%و 50%)  با هدف افزایش میزان پروتیین و فیبر، ترکیب مناسبی برای تولید یک فراورده مغذی می باشد.

  نتیجه گیری:

   با توجه به نتایج بدست آمده با افزودن آرد ازگیل وحشی و آرد جوانه گندم به کیک در سطوح مناسب می توان محصولی فراسودمند با ویژگی های مطلوب تهیه نمود.

  کلیدواژگان: کیک اسفنجی، ازگیل وحشی، فراسودمند، جوانه گندم
 • محسن مختاریان* صفحات 54-64
  مقدمه

  نعناع فلفلی یکی از گیاهان دارویی ارزشمند با خواص ضدمیکروبی و ضداکسیدانی قوی بوده که کاربردهای متنوعی در صنایع غذایی دارد.

  روش ها:

   برگ های تازه نعناع فلفلی به صورت تک لایه توسط روش های مختلف خشک کردن (خورشیدی، آفتابی و سایه) فرآوری شد. سپس تاثیر روش های مختلف خشک کردن روی کیفیت و کمیت ترکیبات موثره اسانس توسط دستگاه GC-MS ارزیابی شد. همچنین، قدرت ضدباکتریایی اسانس یاد شده در برابر باکتری استافیلوکوکوس آریوس به روش انتشار دیسک مورد مطالعه قرار گرفت.

  نتایج

  نتایج نشان داد که مهم ترین ترکیبات شیمیایی موجود در اسانس نعناع فلفلی شامل منتون، منتول، ایزومنتول، منتوفوران، پولگون و پیپریتون می باشند. بیشترین میزان هاله عدم رشد باکتری در مورد اسانس استحصال شده از برگ های نعناع فلفلی خشک شده به روش خورشیدی مشاهده شد (هاله عدم رشد معادل 55 میلی متر).

  نتیجه گیری:

   به طور کلی، روش خشک کردن یکی از مراحل اصلی فرآوری گیاهان دارویی بوده که تاثیر چشم گیری روی ترکیبات زیست فعال (عصاره و اسانس) گیاهان دارویی دارد. بنابراین بکارگیری روش صحیح خشک کردن ضروری می باشد.

  کلیدواژگان: نعناع فلفلی، خشک کردن، انتشار دیسک، استافیلوکوکوس آرئوس
 • الهام مقدس، شیوا راحتی، میلاد توسلی، مهدیس قویدل، اسما افشاری* صفحات 65-73
  مقدمه

  گزارش های متعددی از ابتلای انسان به سل گاوی «مایکوباکتریوم بوویس» در دنیا وجود دارد. امکان انتقال مایکوباکتریوم بوویس به انسان از حیوانات وحشی و اهلی، استنشاق لاشه آلوده و خوردن محصولات لبنی غیر پاستوریزه وجود دارد. هدف از این مطالعه بررسی میزان شیوع این بیماری زیونوزتیک در لاشه های کشتار شده گاو در استان خراسان رضوی طی سال های 1393- 1396 می باشد.

  روش ها:

   شیوع سل گاوی در استان خراسان رضوی در طی سال های 1393-1396 به تفکیک هر ماه، از اندام های مختلف (ریه- سر-کبد- مزانتر- پیش کتفی- ضبط کامل) دام آلوده بر طبق فرم های موجود در کشتارگاه صنعتی مشهد مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت.

  نتایج

  با توجه به داده های آماری از این سال ها ریه با 46 درصد بیشترین آلودگی و اندام پیش کتفی با 2 درصد کمترین آلودگی را داشته است. روند تغییرات آلودگی در طی چهار سال و به تفکیک هر ماه از نظم مشخصی پیروی نمی کند. بیشترین آلودگی در سال 1393 بوده و در سال 1396 شاهد یک سیر نزولی آلودگی بوده ایم.

  نتیجه گیری:

   موارد آلودگی به سل گاوی در ایران روند کاهشی را طی سال های اخیر داشته است که این نشان دهنده وجود برنامه کنترلی سل گاوی و رعایت مسایل بهداشتی است.

  کلیدواژگان: شیوع، اپیدمیولوژی، بیماری مشترک، سل گاوی، خراسان، ایران
|
 • Sheyda Tavakoli *, Mohsen Mokhtarian Pages 1-11
  Background and purpose

   The novel corona virus disease COVID-19 which is caused by Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) has become a pandemic causing the death of many people in the world and severe economic stagnation in the worldwhile imposing a significant pressure on the health structures of the nations worldwide. This article highlighted the possibilities of utilizing medicinal plants rich in phytochemicals (mainly the bioactive compounds of green tea) and vitamin D supplementation in the form of nanoencapsulated in the structure of the chitosome whichhas proven immunomodulatory and antiviral antiviral activities. It is worth mentioning that these compounds have played a role in the development of new functional foods (such as ultra-beneficial drinks) and should be used to reduce the risk of contracting SARS-2-CoV by strengthening the body's immune system. In addition, the use of these compounds can complement the therapeutic measures taken against this disease.

  Results

   Coronavirus mostly affects the human respiratory system and causes mild symptoms such as fever, dry cough, even severe life-threatening complications such as pneumoni and acute respiratory distress syndrome which eventually leads to death.

  Conclusion

  Innovative functional foods enriched by fortification of medicinal plants and vitamin supplements have promised to improve public health and immensely help the general public against the viral infections such as COVID-19.

  Keywords: corona virus, bioactive compounds, Vitamin D, Herbal plant extract (Specially green tea)
 • Morteza Ammarloo * Pages 12-28
  Introduction

   Chastity is one of the moral virtues that has a high status in religious teachings and has been widely recommended and has a significant role in strengthening the family and the purpose of research; The role of a lawful day in strengthening the family is centered on the principle of chastity, relying on verses, hadiths and sayings of moral scholars.

  Methods

   This study, using verses, hadiths and related books, seeks to explain the role of halal living from the perspective of religious teachings in strengthening chastity, which are effective in strengthening the foundation of the family. This research has been done by library study method and the necessary information has been collected and analyzed; Therefore, the research method in this article is descriptive-analytical.

  Results

   According to religious texts, one of the influential factors in strengthening the family is the principle of chastity. Chastity is one of the moral virtues prescribed in religious teachings. Among the effective factors in strengthening chastity are faith in God and adherence to divine values. What is effective in raising religious beliefs and divine values ​​in individuals. Earning a lawful livelihood by referring to verses, hadiths and books of moral scholars, earning a lawful livelihood in strengthening faith in God and religious beliefs that promote moral virtues such as chastity in the range of thought, speech and organs and organs in the dimensions of eyes, ears, Hands, feet, beauty, covering, abdomen and sexual desire that affect the strength of the family foundation are explained.

  Conclusion

  Dar Amoza Hai and Hayani Buyijah Quran Karim Rozi Halal and Khanwada and Effat Az Jaygah Wizh Barkhordar Ast and Bur save that there are verses and narrations confirming the intensity of Ast and Hamashnin with link and inscription Rosy Halal, Dar Al-Istiqam, Nihad Nashd-e-Quran-e-Khanwadeh (Peace be upon him) and his imams were pure.

  Keywords: A lawful day, Chastity, Family, Quran, Narrations
 • Hamed Eftakharzadeh, ALI Rashidpoor *, Mehranab Hadi Peykani Pages 29-43
  Introduction

   Halal tourism is a type of tourism that expands according to the religious standards of Muslims. But this policy regarding halal tourism in our country, Iran, has not been given as much attention as it should, and this gap is tangible in the planning on halal tourism. The research aims to investigate the implementation model of halal tourism policies in Iran to attract Muslim tourists to the extent of their capacities.

  Methods

   The method (qualitative and quantitative) has been used among the community of experts who are aware of the halal tourism policy based on a sample size of 30 people. Since the real experiences of people were examined in this research, the phenomenological (inductive) method was used in the qualitative part. After interviewing the experts in this field and using Claysey's interview method, the main and secondary themes regarding tourism policies were also counted. Also, in the quantitative section, the main and secondary themes were reviewed in the form of a questionnaire by 133 professors and faculty members in this field.

  Results

   Halal tourism in Iran is based on the permissibility of the policy of halal tourism in Iran, the effect of the nature of the policy, the effect of the factors related to the implementers, the obstacles to the implementation of the requirements, the method of implementation, the role and relationship of the society with the issue of model design, implementation and the role of the factors of compilation and taking from Halal tourism has been approved in Iran.

  Conclusion

  In terms of cultural, historical, and social richness and the human need for travel, recreation, and in accordance with Islamic standards, the patterns and policies of halal tourism in Iran will be useful.

  Keywords: Halal Tourism, Policy making, Implementation Model, Halal, Iran
 • Masoumeh Ghotbi, Leila Omidvar Langroudi * Pages 44-53
  Introduction

   Nowadays, increasing the nutritional value of bakery products is significantly important. Cake is one of the most consumed cereal products. Adding fiber and protein sources to the cake can reduce calorie content and increase its nutritional value.

  Methods

   In this project, the effect of adding loquat fruit powder and wheat germ on some physicochemical features of sponge cake including pH, moisture, ash, protein, fat, volume and fiber and sensory properties (texture, color, odor, taste and general acceptance) was investigated.

  Results

   Analysis of variance (ANOVA) at the 5 % level (p <0.05) showed that adding a certain ratio of loquat fruit powder and wheat germ flour in the formulation of cake as a part of wheat flour can increase the volume, fat, protein, moisture, ash content and fiber content. Eventually, optimization of cake formulation to produce a productive product, using the investigated properties and set limits, showed that adding 40 g of loquat fruit powder and 60 g of wheat germ flour to 100 g wheat flour with the aim of increasing protein and fiber composition was a suitable formulation for preparation of the cake.

  Conclusion

  The results indicated that, adding loquat fruit powder and wheat germ flour to the cake can improve the nutritional value of the cake as a functional food.

  Keywords: sponge cake, loquat fruit, Functional food, Wheat germ
 • Mohsen Mokhtarian * Pages 54-64
  Introduction

   Peppermint is one of the valuable medicinal plants with strong anti-microbial and anti-oxidant properties, which has various applications in the food industry.

  Methods

   Fresh peppermint leaves were processed as a single layer by different drying methods (solar, sun and shade). Then, the effect of different drying methods on the quality and quantity of essential oil compounds was evaluated by GC-MS. Also, the antibacterial efficiency of the noted essential oil against Staphylococcus aureus bacteria was studied by disk diffusion method.

  Results

   The results showed that the most important chemical compounds in peppermint essential oil include menthone, menthol, isomenthol, mentofuran, polygon and piperitone. The highest amount of bacterial inhibition zone (IZ) was observed in the case of essential oil extracted from peppermint leaves dried by solar method (IZ=55 mm).

  Conclusion

  In general, the drying method is one of the main stages of medicinal plants processing, which has a significant effect on the bioactive compounds (extracts and essential oils) of medicinal plants. Therefore, it is necessary to use the suitable drying method.

  Keywords: Peppermint, Drying, Disc diffusion, Staphylococcus aureus
 • Elham Moghaddas, Shiva Rahati, Milad Tavassoli, Mahdis Ghavidel, Asma Afshari * Pages 65-73
  Introduction

   There are many reports of human infection with bovine tuberculosis in the world. Mycobacterium bovis, the cause of bovine tuberculosis, affects all parts of the human body and has the potential to be transmitted from wild and domestic animals, inhalation of contaminated carcasses and eating non-pasteurized dairy products to humans. The aim of this study was to determine the prevalence of the zoonotic disease in cattle slaughtered in Khorasan- e- Razavi province during 1395-1389.

  Methods

  Bovine tuberculosis was evaluated in each month from different organs (lung, head, liver, mesenteric, prescapular and total condemnation) according to the available forms at the slaughterhouse in Khorasan Razavi province during 1393-1395.

  Results

   According to the results of these years, lung with 51.67% and prescapular with 2.173% had the highest and lowest prevalence rate and the pattern of contamination did not follow any specific trend based on the amount of contamination in each season of the year. The contamination changes did not follow a specific order over a period of three years, and the least contamination was in 2014, and in 2015, an upward trend in the disease was observed.

  Conclusion

  Bovine tuberculosis cases in Iran have shown a decreasing trend over the recent years, indicating an existence of bovine tuberculosis control program and health issues.

  Keywords: Prevalence, Eepidemiology, common disease. Bovine tuberculosis, Khorasan, Iran