فهرست مطالب

پژوهشنامه تبلیغ اسلامی - سال دوم شماره 2 (پیاپی 6، پاییز و زمستان 1400)

نشریه پژوهشنامه تبلیغ اسلامی
سال دوم شماره 2 (پیاپی 6، پاییز و زمستان 1400)

 • تاریخ انتشار: 1401/11/18
 • تعداد عناوین: 7
|
 • احمد فلاح زاده* صفحات 7-30

  هم زمان با پدیدآمدن مکاتب فکری که تحت تاثیر تلاش های فرهنگی امویان و نگرش های تابعین شکل می یافتند، امام باقر (95114ق) به امامت رسید. به صورت طبیعی، این اندیشه های نو، زنجیره ای از باورهای جدید را در جامعه پدید آوردند. این شرایط فرهنگی، امام را به واکنش اصلاح گرانه دینی اجتماعی وا داشت. پرسش بنیادین این تحقیق، چگونگی فرآیند اصلاح دینی اجتماعی آن حضرت در این برهه است. یافته ها نشان می دهد، امام، ضمن وارسی مکاتب نوبافته، دست به یکسری برنامه های: «بینشی»، «گرایشی» و «کنشی» زد و طی چهار مرحله : «زمان شناسی»، «پرورش نیرو»، «آغاز نهضت علمی» و «جریان سازی سیاسی فرهنگی» به اصلاح جامعه اسلامی پرداخت. پژوهش پیش رو، با روش گردآوری داده های تاریخ اجتماعی فرهنگی، ضمن تحلیل جامعه معاصر امام در عراق و حجاز، بر اساس «نظریه فرآیند اصلاح دینی» به روش اصلاح اجتماعی از نظر امام باقر (ع) می پردازد.

  کلیدواژگان: سیره اصلاح گرایانه، فرآیند اصلاح دینی جامعه، زیدیه، معتزله، خوارج
 • سید دستغیب صائب* صفحات 31-50

  تبلیغ، به معنای رساندن پیام، و تبلیغ دینی، به مفهوم انتقال پیام دین به دیگران است. معنای عرفی تبلیغ اسلامی، عبارت است از هر کنش و رفتار و گفتار مسلمانان که موجب رسیدن پیام اسلام به دیگران شود. تبلیغ در حوزه خداشناسی، یعنی رساندن محتوای توحیدی قرآن به مخاطبان. این تحقیق که به روش توصیفی تحلیلی به نگارش درآمده، به تبیین ضرورت تبلیغ و آسیب شناسی تبلیغ دینی پرداخته است. هدف این پژوهش، تبیین ضروت تبلیغ خداشناسی و بیان آسیب های تبلیغ در این حوزه است. نتیجه این تحقیق، نشان می دهد که تبلیغ در حوزه خدا شناسی، دارای ضرورت فردی و اجتماعی است. در ضرورت فردی، خداشناسی واسطه ای برای بازسازی و تصحیح افکار و نظام روحی انسان است و در ضرورت اجتماعی، خداشناسی موجب تکامل و ضمانت اجتماعی در جامعه می گردد. یافته های تحقیق به این کاستی های تبلیغ دینی اشاره دارد: «غفلت از ضرورت تبلیغ خداشناسی از طریق تفکر در صنع الهی»، «عدم نهادینه سازی اندیشه به مثابه ابزار خداشناسی»، «بی توجهی به ارتباط خودشناسی با خداشناسی» و «بی توجهی به شرایط تبلیغ در این حوزه».

  کلیدواژگان: تبلیغ خداشناسی، تفکر در تبلیغ، کاستی های تبلیغ، روش تبلیغ دینی
 • علی خادمی* صفحات 49-74

  در این مقاله، می کوشیم تحقیقی جامع به همراه توضیحاتی لازم، فراروی مبلغان ارجمند قرار دهیم تا به سهولت به آیات مهدوی در سوره های حمد و بقره دسترسی داشته و بتوانند مخاطبان خود را با آیات کمترشنیده شده مهدویت بیشتر آشنا کنند. برای تحقق این مهم، آیاتی را که ادعا شده مرتبط با حضرت ولی عصر (عج) است، مستندیابی کرده و در صورت اتقان نسبی مستند، آن را توضیح داده، آنگاه نوع ارتباط آن آیه با مهدویت را از میان چهار نوع: تفسیر، تطبیق، تاویل و تشبیه مشخص می کنیم. همچنین، قبل از ذکر مستند ارتباط هر آیه با مهدویت، اشاره ای به تفسیر آن می شود تا هنگام تطبیقش با حضرت مهدی (عج)، معلوم شود آیه، مصادیق دیگری نیز دارد. فایده این کار، آن است که مخاطب هنگامی که با یکی دیگر از مصادیق آن آیه آشنا شد، دچار سردرگمی نمی شود و احساس تناقض در تفسیر آیه نمی کند.

  کلیدواژگان: تبلیغ مهدوی، آیات مهدوی، مهدویت در سوره حمد، مهدویت در سوره بقره
 • سید آیت الله احمدی شیخ شبانی* صفحات 73-98

  جمعیت، به عنوان مهم ترین رکن تمدن، از مسایل مهم هر جامعه ای محسوب می شود. سیاست های کنترل جمعیت در دهه های گذشته، موجب افزایش متوسط سن جامعه و کاهش باروری شده و به بحرانی تبدیل گردیده و تهدیدی همه جانبه برای آینده کشور است. با وجود روبه اوفول بودن نمودار جمعیتی کشور و با توجه به اهمیت مقوله جمعیت و فرزندآوری در اسلام، مراجعه به سیره معصومان (ع) می تواند در خصوص تبیین سیاست راهبردی جمعیت در اسلام، الگویی دینی و کاربردی به دست دهد و در مواجهه با بحران جمعیتی راهگشا باشد. این نوشتار با روش وصفی تحلیلی، به بررسی روایات و سیره پرداخته و در صدد است راهکارهای فرهنگی معصومان (ع) در حوزه جمعیت و فرزندآوری در مواجهه با تحدید نسل را مورد بررسی قرار داده و در مقابله با بحران جمعیتی، با هدف اصلاح ذهن مخاطبان، در راستای افزایش جمعیت قدم بردارد. پژوهش حاضر، این نتیجه را به دست می دهد که اهل بیت (ع) علاوه بر داشتن رویکرد مثبت برای افزایش جمعیت، در راستای تحقق این هدف، بر اولویت رویکرد فرهنگی و اتخاذ تدابیری همچون: آسان گیری در ازدواج، ازدواج به هنگام، عدم تاخیر در فرزندآوری، ارزش گذاری برای فرزند، خانواده و خانه داری، و نیز ایجاد انگیزه و تشویق مادی و معنوی، توصیه و تاکید کردند.

  کلیدواژگان: راهکارهای مبارزه با کاهش جمعیت، فرزندآوری در اسلام، راهکار فرهنگی افزایش جمعیت، سیره معصومان (ع) در افزایش جمعیت
 • حانیه مازارچی* صفحات 95-118

  اعتقادات، از عمیق ترین نیازهای انسان است که سبک زندگی را برای او مشخص می کند. بهترین زمان برای نهادینه سازی این نیاز عمیق، دوران کودکی است. پژوهش حاضر، با هدف بررسی آیات و روایت، در صدد است تاثیر شخصیت مادر در تربیت اعتقادی کودک را تبیین کند. در این نوشتار، با روش توصیفی تحلیلی و با استناد به آیات و منابع روایی، به بررسی تاثیرگذاری شخصیت مادر بر تربیت اعتقادی کودک پرداخته شده است.یافته های پژوهش، حاکی از آن است تمام لایه های شخصیتی مادر، نظیر: بینش، گرایش و رفتار، بر تربیت اعتقادی کودک اثرگذار است. در نتیجه، مادر به عنوان عامل مهمی در شکل دهی نظام باور کودک و ایجاد بینش و گرایش و رفتار صحیح اعتقادی در وی می باشد.

  کلیدواژگان: تربیت اعتقادی، شخصیت تربیتی مادر، تربیت اعتقادی در آیات، تربیت اعتقادی در روایات
 • فیروزه دلداری* صفحات 115-134

  امروزه تغییر سبک زندگی اسلامی توسط غرب، به عنوان مهم ترین چالش در جامعه ایرانی مورد توجه واقع شده است و بازدارندگی از نفوذ سبک زندگی غربی و تاثیر آن بر زندگی تک تک افراد جامعه اسلامی، راه حل دفاعی در اندیشه دفاعی آیت الله خامنه ای است. پژوهش حاضر، با استفاده از منابع کتابخانه ای و نرم افزاری و استفاده پایگاه اختصاصی بیانات آیت الله خامنه ای، به روش تحلیلی توصیفی، سعی در پاسخ به مسیله نموده است. در این تحقیق، ابتدا با شناساندن سبک زندگی اسلامی و سپس سبک زندگی غربی و بیان راه های نفوذ غرب در سبک زندگی اسلامی جامعه ایرانی، راه های جلوگیری از نفوذ سبک زندگی مورد بررسی قرار گرفته است؛ راه هایی چون: زدودن احساس خودباختگی و رسیدن به خودباوری در مقابل سبک زندگی غربی و به صحنه آوردن ثروت های فرهنگی بومی و بهره گیری از آنها، احیا و تقویت آموزه امربه معروف و نهی ازمنکر، فعال سازی دولت به منظور ایفای نقش فرهنگی آفندی و پدآفندی، مهار و هدایت رسانه های عمومی، به خصوص فضای مجازی، به عنوان راهکارهای بازدارندگی از نفوذ سبک زندگی غربی و مبارزه با آن.

  کلیدواژگان: پدیده نفوذ فرهنگی، چالش نفوذ فرهنگ غرب، سبک زندگی اسلامی، سبک زندگی غربی
 • علی اکبر علیزاده* صفحات 133-135

  سلفیه، یعنی صحابه، تابعین و علمای مورد اعتماد اصحاب حدیث تا پایان قرن سوم؛ کسانی که در روش فکری، نقل گرا و تابع محض حدیث اند. در این مقاله، در باره سلفیه و روش فکری آنها در دین شناسی، تقسیم بندی های جریان های سلفی، سلفیان پیش از ابن تیمیه به عنوان سردمدار جریان سلفیه ، و نیز از اصحاب حدیث به عنوان تبار و پیشینه ابن تیمیه و سلفیه، بحث و نقد و بررسی می شود. بنابراین، سوال اصلی این مقاله، ضمن پرداختن به سلفیه و تقسیم بندی آن، آشنایی با تبار و پیشینه ابن تیمیه و سلفیه است.  با این رویکرد و روش، دانسته می شود که ریشه افکار سلفیه و انحراف آنها، از کجا نشیت می گیرد و با این آشنایی، هم می توان به ریشه های انحراف آنها پی برد و هم می توان بهتر و راحت تر آنها را نقد کرد..

  کلیدواژگان: جریان شناسی سلفیه، گونه های سلفیه، سلفیه در تاریخ، بررسی انتقادی سلفیه، اصحاب حدیث
|
 • Ahmad Fallahzadeh * Pages 7-30

  The leadership of Imam Baqir (1414-95 AH) coincided with the emergence of schools of thought that were formed under the influence of the cultural efforts of the Umayyads.These new ideas quickly spread a chain of beliefs in society. Such circumstances led the Imam to a religious-social reformist reaction.How that Imam, in response to these activities, proceeded with the reform process is the fundamental question of this research.Studies show that the Imam, while inspecting the new schools, undertook a series of "introductory", "executive" and "long-term" programs, and in four stages of "identification","Student training","Cultural reform" and "Political reform" reformed the Islamic society.Modeling, as part of the Imam's reform strategy, led to the design of "spiritual", "educational", "scientific", "socio-political" and "doctrinal" models by the Imam. In the discussion of the doctrinal model, the processing of "Mahdism","Correction of Mu'tazilite and Marja'i Beliefs","Correction of Kharijite view of Ahl al-Bayt", "correction of public view of Ali (AS) and Hasnain (AS)", "correction of Ghalyan beliefs" are examined in this research. Leading research with the method of collecting socio-cultural history data while analyzing the contemporary society of Imam in Iraq and Hejaz, based on the theory of religious reform, deals with the process of reform from Imam's point of view.

  Keywords: Reformist way of life, the process of reforming the religious community, Umayyads, Mu', tazilites, Kharijites
 • Sayed dastghaib Saeb * Pages 31-50

  Propaganda means to convey a message and religious propaganda means to convey the message of religion to others. The customary meaning of Islamic propaganda is any action, behavior or speech of Muslims that conveys the message of Islam to others. Propaganda in the field of theology means conveying the monotheistic content of the Qur'an to the audience.This research has been written in a descriptive-analytical method and has explained the necessity of propaganda and the pathology of religious propaganda. The purpose of this study is to explain the necessity of propagating theology and expressing the harms of propaganda in this field. The result of this research shows that propaganda in the field of theology has individual and social necessity; In individual necessity, theology is a medium for the reconstruction and correction of human thoughts and spiritual system, and in social necessity, theology causes social development and guarantee in society.Findings show that religious propaganda operations in the field of theology in propaganda centers - regardless of the wisdom of the invitation - has the following disadvantages: "Ignoring the role and necessity of propagating theology through thinking in the divine craft while having a religious duty", "not institutionalizing thought as a tool of theology", "not paying attention to the interrelationship between self-knowledge and theology" and "not paying attention to the conditions of propaganda in "This is the field."

  Keywords: Advertising, theology, Thinking, Importance, Necessity, Injuries
 • Ali Khademi Pages 49-74

  An Examination of Mahdavi Verses in Surahs Hamd,BaqarahAli Khademi *AbstractThis article seeks to present a comprehensive research along with the necessary explanations to the honorable propagators (preachers) so that they can easily access the Mahdavi verses in Surahs Hamd,Baqarah,can familiarize their audience with the less heard Mahdaviat (Mahdiism) verses. To achieve this goal,the verses that are claimed to be related to Hazrat Wali-Asr (AS) have been documented,and if the document is relatively thorough,it has been explained,and then the type of connection of that verse with Mahdaviat has been determined among four types of explanation,adaptation,interpretation,simile. In addition,before mentioning the document,the relationship of each verse with Mahdaviat,a reference is made to its interpretation so that when it is compared with Hazrat Mahdi (A.S.),it becomes clear that the verse has other examples as well. The advantage of this work is that when the audience is acquainted with another example of that verse,it does not get confused,does not feel a contradiction in the interpretation of the verse.

  Keywords: Mahdavi propagation, Mahdavi verses, Mahdaviat in Surah Hamd, Mahdaviat in Surah Baqarah
 • Seyyed Ayatollah Ahmadi Sheikh Shabani Pages 73-98

  Population, as the most important pillar of civilization, is considered as one of the important issues of any society. Population control policies in the past decades have caused an increase in the average age of the society and a decrease in fertility, and it has turned into a crisis and has been an all-round threat to the future of the country. Despite the fact that the population chart of Iran is declining and considering the importance of population and childbearing in Islam, referring to the lifestyle of the Fourteen Infallibles (PBUT) can provide a religious and practical model for explaining the strategic policy of population in Islam, and also can provide solutions in facing the crisis of population. This article examines the narratives and Sirehs (lifestyles) with a descriptive-analytical method and aims to examine the cultural solutions of the Fourteen Infallibles in the field of population and childbearing in the face of generational limitation and in dealing with the population crisis, with the aim of reforming the minds of audience, take steps towards the increase in population. The findings of this study suggest that while having a positive approach to increasing the population, and in order to achieve this goal, Ahl al-Bayt (a.s.) emphasized on prioritizing the cultural approach and adopting measures such as making it easier to get married, getting married on time, not delaying in having children, valuing children, family and household, as well as creating material and spiritual motivation and encouragement.

  Keywords: Strategies to fight population decrease, having children in Islam, cultural strategy to increase population, Sireh (lifestyle) of the Fourteen Infallibles in increasing population
 • Haniyah Mazarchi * Pages 95-118

  Beliefs are one of the deepest human needs that define the lifestyle for human beings and give it meaning and concept.The best time to institutionalize this deep need is in childhood. According to educational experts, environment and heredity are two important factors in the formation of a child's personality. As a result, with the help of the right environment and genes, theism can be created and strengthened in the child.What emerges from the verses and hadiths is the special place of the mother in education. The mother's personality is important for the child's theism in transmitting the gene and providing the environment.The leading article uses a descriptive-analytical method, considering the importance of the Islamic lifestyle in contrast to the atheistic lifestyle promoted by the West.By examining verses and hadiths and presenting Quranic examples, to deal with the role of the mother's personality, which consists of insight, tendency and action, in the child's theism

  Keywords: Mother, Personality, upbringing, religious upbringing
 • Firouzeh Deldari * Pages 115-134

  Today, changing the Islamic lifestyle by the West is considered as the most important challenge in Iranian society, and preventing the influence of the Western lifestyle and its impact on the lives of individual members of the Islamic society is a defense solution in the defense thought of Ayatollah Khamenei. The present study has tried to answer the problem by using library and software resources and the use of the exclusive database of Ayatollah Khamenei's statements through an analytical-descriptive method. In this study, first by introducing the Islamic lifestyle and then the Western lifestyle and the ways of Western influence in the Islamic lifestyle of the Iranian society, the ways to prevent the influence of the lifestyle have been examined. Ways such as removing the feeling of self-loss and gaining self-confidence against the western lifestyle and bringing local cultural wealth to the scene and taking advantage of them, reviving and strengthening the doctrine of enjoining the good and forbidding the wrong, activating the government to play the cultural role of offense and defense, controlling and directing public media, especially cyber space, as ways to prevent and fight against the influence of the western lifestyle.

  Keywords: The phenomenon of cultural influence, the challenge of the influence of Western culture, Islamic lifestyle, Western lifestyle
 • Ali Akbar Alizadeh Pages 133-135

  Salafiyyah means the companions, subordinates, and scholars trusted by the Hadiths followers until the end of the third century; those who, in their way of thinking, are narrators and sheer followers of hadith. This article discusses and criticizes Salafism and their thinking style in theology, the divisions of Salafism, the Salafists before Ibn Taymiyyah as the leader of the Salafism movement, as well as the Hadiths followers as the lineage and background of Ibn Taymiyyah and Salafism. Therefore, the main question of this article, while dealing with Salafiyyah and its division, is to know the lineage and background of Ibn Taymiyyah and Salafiyyah. Through this approach and method, one can understand where the roots of Salafi thoughts and their deviation originate from and with this familiarity; one can understand the roots of their deviations and can criticize them better and more easily.

  Keywords: Studies of Salafism Movement, types of Salafism, Salafism in history, critical examination of Salafism, Hadiths followers