فهرست مطالب

حکومت اسلامی - سال بیست و هفتم شماره 4 (پیاپی 106، زمستان 1401)
 • سال بیست و هفتم شماره 4 (پیاپی 106، زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/12/15
 • تعداد عناوین: 7
|
 • قاسم شبان نیاء رکن آبادی* صفحات 5-26

  از مباحث حایز اهمیت در هر نظام سیاسی، بحث از مشروعیت حکومت حاکم و به تبع آن، جایگاهی است که برای مردم در آن نظام سیاسی در نظر گرفته شده است. از آن جا که در اندیشه سیاسی اسلام، مشروعیت الهی است، بحث از جایگاه مردم اهمیت دوچندان می-یابد. از این جهت، این مبحث در آثار سیاسی علامه مصباح یزدی نمود روشنی یافته است و از زوایای مختلف، این جایگاه به تصویر کشیده شده است. در این پژوهش تلاش شده است تا با روش توصیفی تحلیلی و با تمرکز بر روی آثار مکتوب ایشان، جایگاه مردم در حکومت اسلامی تحلیل شود. در پاسخ به این پرسش که با توجه به مشروعیت الهی حکومت، مردم در چه عرصه‌هایی در حکومت اسلامی نقش‌آفرینی می‌کنند، یافته تحقیق حاکی از این نکته است که حکومت اسلامی؛ هم در شکل‌گیری و هم در استمرار منوط به نقش‌آفرینی مردم است؛ کما این که از طریق نظارت و ایجاد تشکل های غیر رسمی اسلامی، این مشارکت جلوه‌های متنوعی به خود می‌گیرد. اساسا نظام سیاسی اسلام، نظامی مردم‌سالار است که از مبانی و نیز آفت های روشی دموکراسی مبرا می‌باشد.

  کلیدواژگان: علامه مصباح، حکومت اسلامی، مردم، دموکراسی، بیعت، شورا، نظارت
 • علی اکبر عالمیان * صفحات 27-54

  گروه‎های مرجع به عنوان سرمایه های اجتماعی یک جامعه نقش فراوانی در انحطاط و رشد جوامع دارند. این تحقیق که به روش توصیفی تحلیلی به نگارش در آمده است، در پی تبیین نقش این گروه‎ها و مشخصا نقش حاکمان و عالمان در تعالی یا انحطاط جامعه از دیدگاه امام خمینی است. نتیجه این پژوهش این که حاکم صالح که مصداق بارز آن ولی فقیه است، موجب ترقی و اصلاح جامعه شده، طاغوت و استعمارگری را دور و دیکتاتوری و استبداد را نفی می‎کند. حاکمان ناصالح نیز با ایجاد «قرنطینه سیاسی» (استبداد)، قدرت خلاقیت یک جامعه را از بین برده و موجب عقب ماندگی آن می شوند. عالمان صالح نیز با مسوولیت پذیری در برابر دین و جامعه (بیداری جامعه)، نقش معتنا بهی در تعالی جامعه دارند؛ همان گونه که عالمان ناصالح؛ چه در حوزه(روحانی نماها وآخوندهای درباری) و چه در دانشگاه(روشن فکران غرب‎زده و اساتید منحرف) نقش فراوانی در انحطاط جامعه دارند. افزون بر این موارد، امام خمینی1 نقش سکوت نخبگان در انحطاط جامعه را با تمسک به سه روی کرد فقهی، سیاسی و فرهنگی و تمدنی موثر می داند.

  کلیدواژگان: امام خمینی، گروه های مرجع، تعالی جامعه، انحطاط جامعه
 • محمدباقر ملکیان * صفحات 55-82

  پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران، مساله مشروعیت و مقبولیت نظام اسلامی در کانون توجه اندیشمندان در حوزه مسایل سیاسی و فلسفه سیاست قرار گرفت. انگیزه برخی از پرداختن به این مساله، روشن گری در راستای تبیین سرشت واقعی حکومت دینی بود و برخی دیگر با پرداختن به این مساله، در پی ارایه تصویر دل خواه خود از حکومت دینی بودند. گروهی مشروعیت را همان مقبولیت نظام تفسیر می کنند، ولی بعضی دیگر مشروعیت نظام دینی را جدای از مقبولیتش تفسیر می‌کردند.
  در این میان، علامه مصباح خود را موظف به نظریه پردازی درباره مساله مشروعیت و مقبولیت حکومت اسلامی می دیدند. ازاین رو، در این زمینه بسیار فعالانه کار کرده و نتایج تحقیقات‎شان را در اختیار دیگران قرار دادند.
  در این مقاله بر آنیم دیدگاه علامه مصباح را در این‌ باره تبیین کنیم؛ چرا که دیدگاه این اندیشمند از سوی منتقدان ایشان تفسیر درستی نشده است لذا پاسخ به نقد منتقدان پیرامون دیدگاه علامه مصباح ضروری است.

  کلیدواژگان: علامه مصباح، مشروعیت، مقبولیت، جمهوریت، مشروعیت الهی، حکومت دینی
 • سیده معصومه موسوی *، رحیم دهقان، علی قاسمی صفحات 83-106

  شفافیت از جمله اصطلاحات کاربردی اخلاقی سیاسی است که عدم تعیین دقیق حدود و معیار درستی یا نادرستی آن در موقعیت‌های مختلف، ابهاماتی در پی داشته است. مساله این پژوهش، اصل بودن یا نبودن شفافیت در حکومت دینی است. در صورتی‌که اصل بر شفافیت باشد، معیار شفافیت حکومت در امور مختلف چیست؟ در واقع مساله پژوهش که با روش تحلیلی و استنادی انجام شده، این است که عمل کرد حاکم در حکومت دینی تا کجا باید شفاف باشد و چگونه می‌توان معیاری برای لزوم و عدم لزوم شفافیت در عمل کرد حاکمان یا ساختار حکومت ارایه نمود؟ یافته‌ها حاکی است که می‌توان معیار عدالت امنیت، به انضمام حکم ولایی ولی ‌فقیه را به عنوان معیار در جهت تشخیص قلمرو شفافیت در حکومت دینی دانست. مطابق این معیار، مادامی‌که شفافیت منافی عدالت نباشد، اصل بر شفافیت است؛ هرچند در برخی امور، به جهت دشواربودن تشخیص عدالت، باید معیار مکملی ارایه داد و آن معیار مکمل، امنیت است. مطابق معیار مکمل، مادامی‌که امنیت در ابعاد مختلف مورد خدشه قرار نگیرد، اصل بر شفافیت است. در عین حال، در برخی موارد به جهت وجود تعارض منافع ممکن است، امنیت نیز نتواند تعیین‌کننده باشد. در این‌ صورت، حکم ولایی ولی‌ فقیه که به مثابه یک الگوی فضیلت مند است، تعیین‌کننده حد و مرز شفافیت خواهد بود.

  کلیدواژگان: شفافیت، عدالت، امنیت، مصلحت، حکومت دینی
 • محمدرضا محمدی *، رضا ابروش صفحات 107-132

  جوامع بشری همواره دچار بحران های اجتماعی بوده و لذا به دنبال راه کارهایی برای برون‎رفت از آن ها نیز بوده است‌. با توجه به عصمت رسول خدا و اتصال به منبع وحی، مدیریت رسول خدا در بحران های اجتماعی نیز بهترین الگو برای بشریت است. در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و پژوهش مبتنی بر اسناد کتابخانه ای، اقدامات مدیریتی رسول خدا در بحران های موجود را در سه مرحله پیش از بحران، حین بحران و پس از بحران مورد بررسی قرار داد. مواردی چون تدوین و محوریت قانون، تبیین و شفاف‌سازی امور اجتماعی به عنوان اقدامات پیش از بحران در سیره نبوی است. ایجاد انسجام اجتماعی، استمداد از خداوند و جلب حمایت های سیاسی و اجتماعی و آگاهی بخشی و بصیرت افزایی نیز از اقدامات مدیریتی حین بحران در سیره نبوی برای مقابله با بحران های اجتماعی می باشد. تحدید اعتقادات، برخورد قهری و اصلاح فضای جامعه به عنوان اقدامات پس از بحران معرفی شده است که هر کدام نقش قابل توجهی در مدیریت بحران های اجتماعی دارند.

  کلیدواژگان: بحران های اجتماعی، سیره نبوی، مدیریت بحران در سیره نبوی
 • میثم نعمتی * صفحات 133-158

  تحقق اهداف متعالی دین مبین اسلام به عنوان دینی جامع و خاتم ادیان، در گرو شناخت تشریعات و برخورداری از نگاه نظام‌مند به تعالیم شریف آن است. نظام حقوقی اسلام از سایر نظام‌های اعتقادی و شناختی، اخلاقی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، تربیتی منفک نیست. زکات که مالیاتی اسلامی به شمار می‌رود، در عرصه‌های مختلف حقوق اساسی حضوری موثر دارد. این عنصر نظام مالی اسلام، آمیزه‌ای از سیاست‌گذاری‌های اعتقادی، اخلاقی، حقوقی، سیاسی و اقتصادی است. جریان یافتن صحیح زکات و سایر احکام اسلام، مستلزم دو امر است: یکی کشف و تبیین احکام، اهداف و برنامه‌های شریعت اسلامی و دیگری نگاه کلی به مجموعه احکام اسلام و حفظ پیوستگی آن‌ها و این دو مهم، بدون ابزار دقیق اجتهاد قابل دست‌یابی نیست. پژوهش حاضر با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و با شیوه‌ توصیفی تحلیلی، به تبیین چگونگی اثرگذاری زکات در زمینه‌هایی از حقوق اساسی می‌پردازد که در زمره وظایف حکومت اسلامی قرار دارد. به تصویر کشیدن جوانب مختلفی که در تشریع زکات لحاظ شده، گواهی بر عدم انفکاک نظام‌های مختلف در مکتب اسلام و هم‌افزایی آن‌هاست. بر اساس یافته‌های این پژوهش، نقش زکات در تقویت فرهنگ دینی، تقویت بنیان خانواده و روابط اجتماعی، اصلاح و تربیت مجرمین، تقویت جایگاه امامت، ساماندهی امور عمومی و فقرزدایی و... مشهود است.

  کلیدواژگان: زکات، حقوق اساسی، نظام مالی اسلام، آثار زکات، منابع مالی اسلام
 • حمیدرضا دهقان نیری *، احمدعلی قانع صفحات 159-190

  خمس و زکات از مالیات های منصوص، تقربی و عبادی می باشند. مشهور فقهای امامیه، عمدتا پرداخت های تعبدی را به شکل اختیاری و فردی می دیدند و به ندرت قایل به تعلق تمامی آن‎ها به مقام امامت بوده اند. بر خلاف نظر مشهور فقها، امام خمینی به صراحت وجوهات را بودجه حکومتی و حق الاماره دانسته و آن را به کلی از آن منصب رهبری جامعه اسلامی قلمداد می نماید. مردم در کنار مالیات های منصوص، مالیات غیر منصوص را به حکومت‎ها به صورت الزامی پرداخت می‎نمایند. در صورت تشکیل حکومت اسلامی و ادامه هر دو نوع مالیات، تنوع مالیاتی پیش می‎آید که برخی طبق وظیفه قانونی شهروندی الزامی و برخی طبق وظیفه شرعی واجب است. در اثر پرداخت همزمان دو نوع مالیات، فشار اقتصادی مضاعفی به برخی از طبقات جامعه که عمدتا متدین هستند، تحمیل و موجب تبعیض اجتماعی می شود. روش این پژوهش توصیفی تحلیلی است و نتیجه آن این است که در حکومت اسلامی برای افرادی که وجوهات خود را پرداخت نموده اند و متحمل بار مضاعف اقتصادی در حکومت اسلامی هستند، بتوان معافیت از مالیات های متداول را قایل شد. اهداف این پژوهش، پیش‎گیری از مالیات های موازی، اجرای عدالت، رفع تبعیض، افزایش پرداخت تعبدی و کاهش هزینه دین داری در جامعه اسلامی است.

  کلیدواژگان: منابع مالی اسلام، مالیات، معافیت، حکومت اسلامی، امام خمینی
|
 • ghasem shabannia roknabadi * Pages 5-26

  From among the important issues in every political system, the issue of the legitimacy of the ruling government as well as the position which was intended for the people in this political system is of paramount importance. Since, in the political system of Islam, the legitimacy in question is divine, the issue of people’s position has the utmost importance. From this respect, this issue has found clear expression in ʻAllāmeh Misbāh’s political works and the position of people has been illustrated from different perspectives. Drawing upon descriptive-analytic and focusing the attention on ʻAllāmeh Misbāh’s written works, this research work seeks to make an analysis of the position of people in the Islamic government. In answering the question “Given the divine legitimacy of government, in what areas of Islamic government do people play a decisive role?” the findings of the research show the fact that formation of Islamic government and its continuation depends on the role people play. On the other hand, people’s participation can take on different forms when supervision is exercised and informal Islamic establishments are created. Essentially, the political system of Islam is a democratic system which is free from the principles of the [western democracy] and its methodological harms.

  Keywords: ʻAllāmah Misbāh, Islamic Government, democracy, allegiance (beiʻah), council, supervision
 • Ali Akbar ʻ Ālemiān Pages 27-54

  Reference groups as social capitals of a society play a substantial role in the decline and growth (excellence) of society. Drawing upon descriptive-analytic method, the research seeks to explain the role these groups, especially rulers and scholars, play in the growth and decline of a society from the viewpoint of Imam Khomeini. The results of the research indicate that virtuous ruler, who is best exemplified in the Muslim guardian jurist, contributes to the progress and reform of society on the one hand, and rejects any from of illegitimate sovereignty and tyrrany on the other. Unrighteous rulers hinder the power of creativity in society and retard the progress of it. Righteous scholars play a decisive role in the growth and excellence of society by taking responsility for religion and society (awakening society); just as the unrighteous scholars, whether working in the Seminary [of Qum], the School of Religious Sciences, (such as false scholars and court mullahs) or working in universities (Westernized intellctualls and corrupt professors) have a big role in the decline of society. In addition to these cases, Imam Khomeini thinks of the silence of the elites as playing influential role in the decline of society having recourse to the three jurisprudential, cultural and civilization approaches.

  Keywords: Imām Khomeini, reference groups, excellence of society, decline in society
 • mohammad bagher Malekian Pages 55-82

  After the glorious victory of Islamic Revolution of Iran, the attention of thinkers was focused on the question of the legitimacy and acceptability of the Islamic government. The primary motivation behind discussions raised by some thinkers on this issue was to explain the real nature of religious government. Others sought to give an arbitrary picture of the Islamic government. Still others interpret legitimacy of the Islamic government as identical to its acceptability. However, some others think of the legitimacy of the Islamic government as something distinct from its acceptability.
  ʻAllāmah Misbāh, among others, felt a heavy responsibility to raise intense speculations as to the question of legitimacy and acceptability of the Islamic government, so he carried out extensive researches into the issue in question and provided those interested in this issue with his research findings.
  In this article, the writer seeks to make clear ʻAllāmeh Misbāh’s view on this issue, trying to find an answer to the question why ʻAllāmeh Misbāh’s view of the legitimacy and acceptability of Islamic government has not fully understood or, rather, has misinterpreted by the critics and he thinks it necessary to give a clear answer to the questions and doubts raised by them.

  Keywords: ʻAllāmeh Misbāh, legitimacy, acceptability, republicanism, divine legitimacy, Islamic government
 • Sayyedeh Maʻsūmeh Mūsavi *, Rahim Dehqān, Ali Qasemi Pages 83-106

  Transparency is one of the applied political-moral terms which has to be precisely delineated and delimited in terms of the standards to which one refers to make a true judgment on its truth or falsity in different circumstances. The research question of this paper is that whether transparency in the Islamic government can be taken to be a major principle or not. If so, what is the standard of transparency in the Islamic government regarding different things? As a matter of fact, the main question of this research which has been conducted drawing upon analytic-citation method is that how far and to what extent the functions of a ruler in the religious government should be transparent and how one can set a criterion for the necessity or lack of necessity of transparency in the functions of rulers or in the structure of the government. Findings of the research demonstrate that the standard of justice-security, together with the Muslim guardian jurist’s authoritative (wilāī) judgement can be regarded as a standard for discerning the realm of transparency in the religious government. According to this standard, as long as transparency does not contradict justice, transparency is a matter of urgency, though in certain cases where justice is difficult to discern, another complementary standard which is to be presented is security. According to this complementary element, as long as security – in varying aspects – is not questioned, transparency is urgent. However, in certain cases, due to the conflicts of interests, security may also not be defining. In this case, the authoritative judgement of a Muslim gurdian jurist which functions as a virtuous paradigm, will delimit boundaries of transparency.

  Keywords: transparency, justice, expediency, religious government
 • Mohammadreza Mohammadi *, reza Abravash Pages 107-132

  Human societies have always suffered from social crises, and because of this, they have sought to find strategies to resolve them. Given the infallibility of the Prophet, the Messenger of Allah, and his communication with the sources of revelation, the Prophet’s management in times of social crises is also the best model for humanity to follow. Drawing upon descriptive-analytic method as well as a research based on library documents, this article has studied the managerial measures of the Prophet in existing crises in three stages: before the crisis, during the crisis, and after the crisis. Cases as the formulation and centrality of law, explanation and clarification of social crisis are taken as measures before crisis in the Prophet’s lifestyle. To build social solidarity, to seek help from God, to attract political and social supports, to raise awareness and enhance insight are all the managerial measures taken during crisis in the Prophet’s lifestyle to overcome social crisis. Delimiting beliefs, getting into forceful confrontation with opposition forces, and improving the living condition of society have been introduced as measures after crisis, each of which plays a significant role in managing social crises.

  Keywords: social crises, Prophetic lifestyle, management of crises in the Prophetic lifestyle
 • Meitham Niʻmati * Pages 133-158

  Fulfilment of the sublime objectives of the perspicuous religion of Islam as a comprehensive religion and the seal of religions is indebted to the knowledge of divine laws and the enjoyment of systematic view of noble teachings of Islam. The legal system of Islam is not separated from the other creedal, cognitive, moral, cultural, political, economical, and educational systems. Zakāt which is considered as an Islamic charity tax finds its effective expressions in various realms of constitutional rights. This element in Islamic financial system is a mixture of creedal, moral, legal, political, and economical policy-makings. Proper payment of zakāt and fulfilment of other Islamic Laws (prescripts) involves two things: one is the discovery and explanation of prescripts, objectives, and plans of the Islamic Law (ShariÝah) and the other is a general view of the collection of Islamic laws and maintenance of their continuity. These two important things cannot be achieved without making use of precise means of Ijtihād (individual judgement). Drawing upon library sources and descriptive-analytic method, the present research explains how zakāt can be effective in certain fields of constitutional rights which are among the duties of the Islamic government. To illustrate varying aspects of what is considered to be zakāt in Islamic law-making bears evidence for the fact that various systems in the school of Islam are inseparable and result in synergy. According to the findings of this research, the role zakāt plays is evident in such things as fostering religious culture, strengthening the foundation of family and establishing social relations, educating and correcting criminals, reinforcing the institution of Imamate, organizing public affairs, and eradicating poverty.

  Keywords: zakāt (almsgiving), constitutional law, Islamic financial system, consequences (effects) of zakāt, Islamic financial resources
 • Hamidreza Dehghanniri *, Ahmad Ali Ghane Pages 159-190

  Khums and zakāt are fixed taxes which must be paid for God’s sake and seeking proximity to God. The Shiʻa (Twelvers’) jurisprudents widely hold the view that tax payments that are done for God’s sake can be optional and personal and they hardly believe that Islamic taxes all belong to the Imams. Unlike this widely accepted view, Imam Khomeini explicitly asserts that monies paid as khums or zakāt are government budget and belong to the ruler of the Muslim community. Along with fixed taxes, people are obliged to pay unfixed taxes to their governments. If an Islamic government forms and people still are obliged to pay the two kinds of taxes, tax variation will occur according to which some people think it their legal or civil duty to pay taxes and others feel they are legally obliged to pay them. Due to these two payments at the same time, additional economic pressure imposes itself on certain classes of people in society who are religious, which brings about social discrimination. Drawing upon a descriptive-analytic method, the findings of the research suggest that those people who have paid their religious taxes under the Isalmic government and, because of this, they may have to shoulder the additional economic burden, can be declared exempt from paying certain common taxes. The aims of this research are to inform the addresses of the ways to prevent taxes of some kind at the same time, to eliminate discrimination, to pay taxes for God’s sake, and to reduce the cost of being religious in Islamic society.

  Keywords: financial resources of Islam, tax, exemption, Islamic government, Imam Khomeini