فهرست مطالب

مطالعات راهبردی آمریکا - پیاپی 7 (پاییز 1401)

نشریه مطالعات راهبردی آمریکا
پیاپی 7 (پاییز 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/09/20
 • تعداد عناوین: 6
|
 • محسن اسلامی *، محمد کرمپوری صفحات 11-47

  فرآیند رقابت تسلیحاتی در میان کشورهای منطقه غرب آسیا در دو دهه اخیر شدت بیشتری یافته است، تا آنجا که بخش اعظم درآمدهای اقتصادی کشورهای این منطقه، صرف هزینه‌های دفاعی و خریدهای تسلیحاتی شده است؛ اما در این رقابت، آمریکا نقش بارز و مهم‌تری نسبت به دیگر قدرت‌های جهانی در این منطقه ایفا کرده است. سوالی مهمی که در ارتباط با این فرآیند مطرح می‌شود این است که علت نقش برجسته آمریکا در افزایش رقابت تسلیحاتی کشورهای غرب آسیا چه بوده است؟ نتایج نشان می‌دهد که آمریکا به‌عنوان یک قدرت سرکرده و هژمون، تجارت اسلحه در غرب آسیا را در اهداف داخلی، منطقه‌ای و جهانی تعریف کرده است و علل بروز نقش برجسته آمریکا می‌تواند در سطح داخلی ناشی از رونق بخشیدن به اقتصاد و صنعت تسلیحاتی و در سطح منطقه‌ای ناشی از افزایش قدرت بازدارندگی کشورهای غرب آسیا که متحد آمریکا در برابر ایران هستند، توجیه حضور خود در غرب آسیا برای کسب هژمون منطقه‌ای، شکل دادن به نظم موردنظر خود برای تسلط بر منطقه و مبارزه با تروریسم را شامل می‌شود و در سطح بین‌المللی حفظ و ارتقای هژمونی خود در رقابت با قدرت‌های بزرگ است. چارچوب نظری مقاله حاضر، بر مبنای نظریه نوواقع‌گرایی و مفاهیم اقتصاد دفاعی طراحی شده است و با استفاده از روش کتابخانه‌ای، داده‌ها را جمع‌آوری نموده و با رویکرد توصیفی- تحلیلی به تحلیل آن‌ها پرداخته است.

  کلیدواژگان: آمریکا، غرب آسیا، رقابت تسلیحاتی، ایران، واقع گرایی تهاجمی
 • افشین جعفری، سمیه رسولپور نالکیاشری * صفحات 49-80

  در دوران پساجنگ سرد زمینه برای رشد قدرت های منطقه ای در جهان چندقطبی فراهم شد. منطقه جنوب شرق آسیا در حوزه دریای ژیوپلیتیک چین جنوبی یکی از این مناطق است. این دریا با موقعیت جغرافیایی استراتژیک به دلیل وجود ذخایر عظیم نفتی، گازی و آبزیان فراوان در پی خیزش اقتصادی چین و رشد سریع آن در دهه های گذشته به کانون مناقشه بین کشورهای همسایه ساحلی، سازمان های منطقه ای و قدرت های فرامنطقه ای تبدیل شده است. از مهم ترین تاثیرات تولد قدرت نوظهور در شرق، امکان تغییر مناسبات بین المللی و ایجاد ناهنجاری در نظم سنتی حاکم بر شرق آسیا به رهبری آمریکا است. این نوشتار ضمن تبیین مفهوم و منابع قدرت در روابط بین الملل و بررسی شرایط تقابل قدرت بین آمریکا و چین در حوزه آبی دریای چین جنوبی، این پرسش که آیا تسلط حاکمیتی چین بر دریای چین جنوبی زمینه را برای افول هژمونی سنتی آمریکا در منطقه فراهم می کند موردبررسی قرار داده است. این پژوهش از نوع کیفی و با رویکرد توصیفی-تحلیلی و با استفاده از شیوه مطالعه اسناد و کتابخانه‌ای به این نتیجه رسیده که رشد سریع چین و افزایش قدرت نظامی آن و اعمال حاکمیت انحصاری بر دریای چین جنوبی منجر به مخالفت شدید سایر کشورهای همسایه ساحلی و قدرت های فرامنطقه ای همچون آمریکا شده که امکان هرگونه انتقال مسالمت آمیز قدرت در منطقه را با چالش مواجه خواهد کرد.

  کلیدواژگان: آزادی دریانوردی، دریای چین جنوبی، قدرت نرم، نیروی دریایی چین، هژمونی آمریکا
 • عبدالمحمد کاشیان * صفحات 81-119

  در حالی که بسیاری از اندیشمندان معاصر، با تکیه بر شواهد میدانی و اسنادی،‌ افول قدرت اقتصادی آمریکا را امری تحقق یافته می‌دانند، برخی دیگر آن را انکار کرده و یا اینکه آن را نوعی بزرگ‌نمایی و ساده‌انگاری تلقی کرده‌اند. تکثر آراء و دیدگاه‌های معارض در خصوص روند قدرت اقتصادی آمریکا سبب شده است که یک بررسی جامع در خصوص مولفه‌های کلیدی قدرت اقتصادی داخلی و بین‌المللی آمریکا و ارزیابی آن در طول زمان لازم آید. پژوهش حاضر ضمن ارزیابی و شناسایی مولفه‌های کلیدی قدرت اقتصادی آمریکا، به این سوال پاسخ می‌دهد که آیا قدرت اقتصادی آمریکا در 50 سال منتهی به 2020 دچار افول شده است؟ روش مورد استفاده برای شناسایی مولفه‌های قدرت اقتصادی، تحلیل محتوا و روش ارزیابی تحولات آن در طول زمان تحلیل آماری است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که قدرت اقتصادی یک مفهوم چندبعدی است که شامل مولفه‌های متعددی می‌شود و در این میان تمایز میان قدرت نسبی و قدرت مطلق امری ضروری است. نتایج تحلیل آماری دلالت بر شواهد جدی و مبرهن بر افول قدرت نسبی آمریکا در سطح ملی و بین‌الملل دارد، اما قدرت مطلق آمریکا تابعی از درجه اهمیت و اوزان اختصاص یافته به‌متغیرهایی است که برای سنجش قدرت اقتصادی به‌کار می‌روند. بر این اساس هر چند قدرت نسبی آمریکا با افول شدیدی مواجه شده است، اما هنوز اقتصاد آمریکا یکی از اقتصادهای پیشرو و قدرتمند جهانی است که به‌دلیل مخاطره‌هایی از جمله نابرابری‌های اقتصادی، بحران‌های پی‌درپی و ورود رقبای جدید در عرصه جهانی به‌سرعت در معرض افول است.

  کلیدواژگان: قدرت اقتصادی، قدرت نرم، قدرت نسبی، قدرت مطلق، آمریکا
 • امید آسیابان * صفحات 121-151

  در شرایط کنونی سیستم بین‌الملل، در سطح ژیواستراتژیک بر رقابت‌ها میان آمریکا با چین و روسیه افزوده شده است. این رقابت‌ها در سطح و ابعاد مختلف مناطق ژیوپلیتیک سیستم بین‌الملل را تحت تاثیر قرار داده است. پرسش اصلی پژوهش این است که چرا رقابت‌ها میان آمریکا با روسیه و چین در مناطق ژیوپلیتیک سیستم بین‌الملل افزایش یافته است؟ برای پاسخ به این پرسش می‍‍توان گفت اگرچه رقابت‌های آمریکا، روسیه و چین در مناطق سیستم بین‌الملل ناشی از تلاش برای نفوذ در مناطق و کسب منافع مادی مانند انرژی است، اما در این پژوهش تضاد و برخورد الگوهای حکمرانی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دلایل ایجاد گسل‍های ژیوپلیتیک در نظر گرفته شده است. روش پژوهش از نوع کیفی و مطالعه اسنادی با رویکردی تبیینی و تحلیلی است و روش جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات نیز کتابخانه‌ای است. بر اساس یافته‌های این پژوهش، رقابت‌های آمریکا با چین و روسیه تحت تاثیر الگوهای حکمرانی برآمده از مبانی تمدنی هویت‌بخش در گسل‌های ژیوپلیتیکی غرب آسیا و شرق آسیا در ابعاد سیاسی، اقتصادی، نظامی و تکنولوژیکی افزایش یافته است.

  کلیدواژگان: الگوی حکمرانی، گسل ژئوپلیتیک، رقابت، قدرت های بزرگ، مناطق
 • علی اکبرپور آلمه جوقی *، محمدرضا صالحی وثیق، محمدباقر مکرمی پور صفحات 153-180

  از زمان حادثه 11 سپتامبر 2001، آمریکا راهبردهای امنیتی خود را تغییر داد و بنا را بر جنگ علیه تروریسم با خروج از حالت تدافعی گذاشت. آمریکا با تکیه ‌بر این واقعیت که قدرت کشورها در گرو اهمیت مناطقی است که تحت نفوذ دارند، استراتژی امنیتی خود را با حمله به افغانستان به واقع‌گرایی تهاجمی و تجاوز پیش‌دستانه تغییر داد. در پاسخ به این سوال که راهبرد امنیتی آمریکا در افغانستان 2020-2002 چه تبعانی داشته، این فرضیه مطرح گردید که راهبرد امنیتی آمریکا در افغانستان بر پایه سیاست تعادل‌سازی و تجاوز پیش‌دستانه، تبعات منفی بر این کشور در پی داشت. در این راستا، از واقع‌گرایی تهاجمی جان مرشایمر به‌عنوان چارچوب نظری استفاده شد و اطلاعات به روش کیفی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای جمع‌آوری و به روش توصیفی-تحلیلی بررسی شد. نتایج نشان داد که حضور نظامی آمریکا در افغانستان بر پایه تجاوزی پیش‌دستانه و سیاست تعادل‌سازی در برابر قدرت‌های رقیب بوده است و این سیاست نه‌تنها منجر به مقابله با گروه‌های تروریستی، سازمان‌دهی نیروهای امنیتی-نظامی، کاهش جنگ داخلی و ارتقای امنیت ملی افغانستان نگردید، بلکه بر میزان اقدامات تروریستی، میزان تلفات نیروی انسانی و در مجموع بر فقر و ناامنی در این کشور نیز افزود. در واقع، راهبرد امنیتی آمریکا در افغانستان در چارچوب متعادل‌سازی قدرت و جلوگیری از ظهور سلطه‌گر و دوام در سیستم بین‌المللی بوده است.

  کلیدواژگان: آمریکا، افغانستان، راهبرد امنیتی، واقع گرایی تهاجمی، جان مرشایمر
 • خلیل کولیوند *، ابراهیم ایجابی صفحات 181-215

  بعد از وقوع انقلاب اسلامی ایران، اهداف و اقدام‌های آمریکا به‌طور مستقیم و غیرمستقیم منافع ایران را تحت تاثیر قرار داد که این مهم را به‌خوبی می‌توان در بررسی پنج دسته اسناد راهبردی و امنیت ملی آمریکا در سطح کلان که طی این سال‌ها منتشر شده، به‌خوبی مشاهده نمود. ازاین‌رو ماهیت این تحقیق، توصیفی-تحلیلی از نوع مطالعه موردی است که با روش تجزیه‌وتحلیل محتوای کیفی به بررسی موضوع مدنظر می‌پردازد. جامعه آماری این پژوهش شامل 42 سند رسمی و یک سند موقت امنیت ملی آمریکا است که توسط دولت بایدن در سال 2021 منتشر شده است. در بررسی این اسناد آنچه مسلم می‌باشد، این است که رویکرد آمریکا در تمام این سال‌ها نسبت به جمهوری اسلامی ایران بدون تغییر باقی مانده اما راهبردهای نیل به آن که همواره براندازی این نظام بوده، تغییر نموده و در طول سال‌های پس از انقلاب اسلامی همواره این عملکرد به‌صورت کم‌وبیش در رفتار خارجی آمریکا مشهود می‌باشد. رویکرد‌های روسای جمهور آمریکا در دوره‌های ریاست جمهوری بوش پدر و کلینتون بیشتر مبتنی بر قدرت نرم و البته تا حدودی سخت، در دوره بوش پسر بیشتر مبتنی بر قدرت سخت و تا حدودی نیز نرم، در دوره اوباما مبتنی بر کاربرد قدرت هوشمند ترکیبی از سخت و نرم، در دوره ترامپ مبتنی بر قدرت سخت و در دوره بایدن که امروزه با آن مواجهیم مبتنی بر قدرت نرم و هوشمند می‌باشد.

  کلیدواژگان: اسناد راهبردی، آمریکا، تهدیدها، جمهوری اسلامی ایران، تحلیل محتوا
|
 • Mohsen Eslami *, mohammad karampouriy Pages 11-47

  The process of arms competition among the countries of the West Asian region has intensified in the last two decades to the extent that most of the economic incomes of the countries of this region have been spent on defense costs and weapons purchases; But in this competition, America has played a more prominent and important role than other world powers in this region. An important question that is raised in connection with this process is, what was the reason for the prominent role of America in increasing the arms race of West Asian countries? The results show that the United States, as a leading and hegemonic power, has defined the arms trade in West Asia in terms of domestic, regional and global goals, and the causes of the prominent role of the United States can be domestically due to the prosperity of the economy and the arms industry. At the regional level, as a result of the increasing deterrence power of the United States of West Asia against Iran, it includes justifying its presence in West Asia to gain regional hegemony, forming its desired order to dominate the region and fight against terrorism, and at the international level, maintaining and promoting his hegemony in competition with great powers. The theoretical framework of this article is designed based on the theory of neo-realism and the concepts of defense economy. And by using the library method, he collected the data and analyzed them with a descriptive-analytical approach.

  Keywords: America, West Asia, Arms Race, Iran, Aggressive Realism
 • AFSHIN JAFARI, Somayeh Rasoulpour nalkiasheri * Pages 49-80

  During the post-Cold War era, the ground was set for the growth of regional powers in a multipolar world. One of these regions is the Southeast Asia which encompasses China South Sea, which is considered as a geopolitical basin. The geographical location of the South Sea of China is strategically important as it is believed that huge oil and natural gas reserves lie beneath its seabed. Moreover, China South Sea is the habitat of a large number of aquatic plants and animals. China's economic rise and rapid growth in recent decades, the South China Sea has become a hotbed of conflict between coastal neighbors, regional organizations, as well as extraterritorial powers. It is probable that international relations and the traditional US-led traditional order in East Asia change as an important consequence of emerging a power in the East. This study seeks to explain the concepts and sources of power in international relations and examine the conflict of power between the United States and China in the South China Sea Basin. This paper has answered with a qualitative approach and studying documents with a descriptive-analytical manner whether Chinese sovereignty over the South China Sea paves the way for the decline of traditional US hegemony in the region. The findings of this study indicate that China's rapid growth and increase in military power and the exercise of monopoly power over the South Sea of China have led to strong opposition from neighboring countries and supra-regional powers. This opposition will be a challenge for any peaceful transfer of power in the region.

  Keywords: Freedom of Navigation (FON), the South Sea of China, Soft Power, the Chinese Navy, American Hegemony
 • AbdolMohammad Kashian * Pages 81-119

  Many thinkers believe that America's economic power is declining, yet others do not believe in it and see it as an exaggeration. The multiplicity of opposing views on the trend of US economic power has necessitated a comprehensive review of key components of US domestic and international economic power and its evaluation over time. The present study, while evaluating and identifying key components of US economic power, examines the time trend of its changes nationally and internationally. The method used to identify the components of economic power is content analysis and the method of evaluating over time is simple statistical analysis. The results obtained from the content analysis method show that economic power is a multidimensional concept that includes several components, and , it is necessary to distinguish between relative power and absolute power. The results of statistical analysis indicate strong and clear evidence of a decline in US relative power nationally and internationally, but US absolute power is a function of the degree of importance and weights assigned to the variables used to measure economic power. Accordingly, although the relative strength of the United States has declined sharply, the US economy is still one of the leading and most powerful economies in the world, which is rapidly declining due to risks such as economic inequalities, successive crises and the entry of new competitors in the world.

  Keywords: Economic power, soft power, relative power, absolute power, America
 • Omid Asiaban * Pages 121-151

  In the current situation of the international system, the competition between America, China and Russia has increased at the geostrategic level. These competitions have affected the international system at different levels and dimensions of geopolitical regions. The main question of the research is why the competition between America, Russia and China has increased in the geopolitical areas of the international system? To answer this question, it can be said that although the competition between America, Russia and China in the regions of the international system is caused by the attempt to penetrate the regions and gain material benefits such as energy, but in this research, the conflict and clash of governance patterns as one of the The most important causes of geopolitical faults are considered. The research method is qualitative and document study with an explanatory and analytical approach, and the method of collecting data and information is library. According to the findings of this research, the competition of the United States with China and Russia has increased under the influence of governance patterns arising from the cultural foundations of identity-giving in the geopolitical faults of West Asia, East Asia and West Asia in political, economic, military and technological dimensions.

  Keywords: Governance Model, Geopolitical Fault, Competition, Great Powers, Regions
 • Ali Akbarpour Almeh joghi *, mohammadreza salehi vasigh, mohammadbagher mokarami pour Pages 153-180

  Since the incident of September 11, 2001, the United States has changed its security strategies and based the war on terrorism by leaving the defensive mode. Relying on the fact that the power of countries depends on the importance of the areas under their influence, America changed its security strategy to aggressive realism and preemptive aggression by attacking Afghanistan. In response to the question, what were the consequences of the American security strategy in Afghanistan (2002-2020)? This hypothesis was proposed that the American security strategy in Afghanistan, based on the policy of balancing and preemptive aggression, had negative consequences for this country. In this regard, John Mearsheimer's aggressive realism was used as a theoretical framework, and information was collected qualitatively using library sources and analyzed using a descriptive-analytical method. The results showed that the American military presence in Afghanistan was based on pre-emptive aggression and balancing policy against competing powers, and this policy did not only lead to confronting terrorist groups, organizing military-security forces, reducing civil war and improving Afghanistan's national security. , but also added to the amount of terrorist acts, the amount of human casualties and overall poverty and insecurity in this country. In fact, America's security strategy in Afghanistan has been in the framework of balancing power and preventing the emergence of a dominator and durability in the international system.

  Keywords: USA, Afghanistan, Security strategy, Aggressive Realism, John Mersheimer
 • Khalil Koulivand *, Ebrahim ejabi Pages 181-215

  After the Islamic Revolution of Iran, the goals and capabilities of the United States directly and indirectly affect Iran, which can be seen in the analysis of the five categories of strategic and national security documents of the United States at the macro level that have been published over the years is, obtained Good observation. From this procedure, this research is an analytical description of the type of case study that examines the topic under consideration with the method of analysis and qualitative analysis. The statistical population of this research includes 42 official documents and one temporary document of American national security, which was published by the government in 2021. In examining these documents, what becomes certain is that the United States has changed its strategy towards the Islamic Republic of Iran in all these years, which has always been the overthrow of this system to change This performance is more or less evident in America's foreign behavior. The approaches of the American presidents during the presidential periods of Bush Sr. and Clinton were mostly based on soft power and, of course, to some extent hard, Bush Jr.'s period was mostly based on hard power and to some extent also soft, Obama's period was based on the application of smart power, a combination of hard and soft. Trump's era is based on hard power and Biden's era that we are facing today is based on soft and intelligent power.

  Keywords: Trends Analysis, Threats, Strategic Documents, Islamic Republic of Iran, America