فهرست مطالب

تاریخ و تمدن اسلامی - پیاپی 42 (بهار 1402)
 • پیاپی 42 (بهار 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/03/27
 • تعداد عناوین: 6
|
 • حسین محسنی*، حمیدرضا آذری نیا صفحات 3-36
  تبار مشروع امامت/خلافت از مسایل پرچالش سیاسی جامعه اسلامی در قرون نخستین هجری به شمار می رود. این مقاله در صدد دست یابی به روایت سکه ها از نزاع بر سر تبار مشروع امامت میان هاشمیان و دستگاه اموی و سپس دو جریان  هاشمی، عباسیان و علویان، است. کشمکش عباسیان با علویان حول تبار مشروع امامت و انحصار خلافت مشروع در آل علی(ع) باعث بروز چالشی طولانی مدت گردید که از طریق مسکوکات قابل پیگیری است. این چالش از 145 تا 200 هجری باعث ضرب و رواج سکه های متنوع با اظهار نسب مشروع امامت از اولاد رسول خدا(ص) و از طریق امیرمومنان(ع) و فاطمه زهراء(س) شد. سرانجام عباسیان در دوره خلافت مامون با عقب نشینی از رویکرد سابق خود در نفی حق امامت علویان، بار دیگر برای مشروعیت یابی خویش به علویان روی آوردند و در سکه ولایت عهدی امام رضا(ع) آن را ابراز داشتند.
  کلیدواژگان: مشروعیت امامت، خلافت، عباسیان و علویان، مطالعه سکه شناختی
 • مهدی مجتهدی* صفحات 37-62
  گردآورنده نهج البلاغه، شریف رضی(د 406ه‍)، به ندرت از منابع خود یاد کرده است. کوشش های چند تن از محققان معاصر، به شناسایی برخی از منابع نهج البلاغه منجر شده است. نامه هفتادوهفتم یکی از عبارات مشهور و توصیه امام علی(ع) به ابن عباس هنگام اعزام او برای گفتگو با خوارج است که بسیار مورد استناد قرار می گیرد. در منبع شناسی نهج البلاغه تاکنون برای این متن تنها به برخی از منابع اشاره شده که بعد از سیدرضی تالیف شده است. مطالعه حاضر ضمن معرفی منابع دیگر، نخست به این پرسش می پردازد که منبع سیوطی (د 911 ه‍) برای این متن در آثارش چه بوده و چرا برخی از محققان را به چالش کشانده است؟ در ادامه نشان می دهد که کتاب الطبقات الکبیر اثر ابن سعد (د 230ه‍) به احتمال زیاد منبع مستقیم یا با واسطه سید رضی بوده است. همچنین ضمن بررسی چاپ های موجود کتاب و نواقص آن، مشخص می شود که نسخه های خطی بخشی از کتاب تاکنون ناشناخته بوده و چون در سال های اخیر شناسایی، تصحیح و منتشر شده، این بخش در دسترس محققان پیشین نبوده و مورد غفلت واقع شده است. با توجه به این که درباره انتساب این متن به امیرالمومنین علیه السلام تردیدهایی مطرح است، این مقاله با معرفی منبع نامه 77 راه را برای بررسی بیشتر این مساله هموار کرده است.
  کلیدواژگان: علی بن ابی طالب(ع)، عبدالله بن عباس، نهج البلاغه، خوارج، الطبقات الکبری، نسخه شناسی
 • زینب فضلی* صفحات 63-91
  دوره فاطمیان (297-567ه‍) در تاریخ تمدن اسلامی چه جایگاهی دارد؟ با آن که در تاریخ سیاسی و مذهبی اسلام این دوره کم وبیش دوره ای مهم محسوب می گردد، در مطالعات تمدن اسلامی جایگاه چندان روشن و برجسته ای برای آن در نظر گرفته نمی شود. در واقع، تمرکز بر دوره و سرزمینی خاص در مطالعات تمدنی و به صورت مشخص عراق عصر عباسی مانع از ترسیم جایگاه تمدنی مراکز دیگر هم عصر با آن یا تمدن واره های مهم ذیل تمدن اسلامی از جمله تمدن دوره فاطمیان شده است. ازاین روی شایسته است نسبت این دوره با تاریخ تمدن اسلامی بازخوانی و تبیین شود. برای انجام این مهم در این مطالعه از روش تبیین تاریخی با رویکرد نظری - مفهومی تکثرگرایی مراکز تمدنی استفاده شده است. با توجه به تطبیق روزگار فاطمیان با اهم الزامات یک دوره تمدنی به مانند استقرار دولتی قدرتمند به عنوان اداره کننده و حافظ امنیت جامعه، قلمرو سیاسی و تمدنی گسترده از مغرب تا شام، به انضمام حجاز و یمن با مرکزیت و محوریت مصر به عنوان بستر جغرافیایی مطلوب و نیز جامعه انسانی فعال و مولد ثروت مادی و معنوی می توان از دوره ای موسوم به تمدن اسلامی در دوره فاطمیان سخن گفت. همچنین به واسطه کوشش های حاکمان فاطمی در عرصه تمدن سازی و ارتقاء جایگاه مصر به عالی ترین جایگاه از نظر فرهنگی و تمدنی در دوره اسلامی حتی می توان از تمدن عصر فاطمی یا تمدن فاطمیان نیز یاد کرد.
  کلیدواژگان: تاریخ تمدن اسلامی، ادوار تمدنی اسلام، دوره فاطمیان، تمدن فاطمیان
 • سید ابوالفضل رضوی*، علی شهزادی صفحات 93-117
  غازان نامه اثر نورالدین محمد نوری اژدری، شاهنامه ای است که در سده هشتم هجری و به فرمان سلطان اویس جلایری سروده شده است. در این مقاله ضمن بررسی بازتاب اندیشه ها و انگاره های ایرانی و اسلامی در غازان نامه به طور ویژه چگونگی بازنمایی مفهوم پادشاه اسلام در این شاهنامه منظوم تبیین شده است. غازان نامه همانند دیگر شاهنامه های منظوم عصر ایلخانان، در قالب حماسه، بن مایه های اندیشه سیاسی ایرانشهری را حفظ کرده و با برجسته کردن جهت گیری دینی غازان و الگوپذیری اویس از وی، کارآمدی و ضرورت تداوم وحدت دین و دولت را در پرتو هم نوایی پادشاهی و مسلمانی تشریح کرده است. در این حماسه تاریخی غازان به مثابه مجاهد و غازی اسلام معرفی شده؛ از همین روی به رغم آن که اندیشه تداوم مفهوم ایران در غازان نامه، به روشنی قابل ردیابی است، اما در نظرگاه نوری اژدری غازان خان و اویس جلایری در وهله نخست پادشاه اسلام و سپس پادشاه ایران اند.
  کلیدواژگان: ایلخانان، غازان، اویس جلایری، پادشاه اسلام، غازان نامه
 • فرهاد حاجری، عبدالرحیم قنوات*، محسن معصومی صفحات 119-145
  ایران تجربه مستعمره شدن را نداشت، اما رویکرد ضداستعماری در میان ایرانیان رواج داشته است. ریشه چنین رویکردی اغلب در بستر تاریخ روابط ایران با قدرت های اروپایی نظیر انگلیس و روسیه و دخالت این کشورها در مسایل داخلی ایران مورد مطالعه قرار گرفته است. فرض بر این است که ایرانیان برای ترویج افکار ضداستعماری، وقتی خود تجربه استعمار را نداشتند، از یک نمونه تاریخی سرزمین مستعمره برای ترویج دیدگاه های خود بهره برده اند. در این میان، استعمار انگلیس در هند، سرزمین همسایه، مورد توجه ایرانیان بود. مسیله این است که آیا تجربه استعمار هند، می توانسته به عنوان الگویی از تجربه استعمار در نظر ایرانیان باشد و یکی از عوامل شکل گیری رویکرد ضداستعماری شان شده باشد؟ این مسیله در این پژوهش با توصیف و تبیینی تاریخی و بر اساس مطالعات کتابخانه ای دنبال شده است. ازاین رو، آراء ایرانیانی که در موضوعات مختلف به حضور انگلیس در هند واکنش نشان دادند مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتیجه این مقاله نشان می دهد که تجربه استعمار هند یکی از سرچشمه های آغاز رویکرد ضداستعماری ایرانی بوده است و ایرانیان با ترس از نابودی هویت دینی و ملی، همواره از تاریخ هند تحت تسلط انگلیس برای ترویج افکار ضداستعماری بهره می بردند.
  کلیدواژگان: ایرانیان و استعمار، رویکرد ضداستعماری، هند بریتانیا، استعمار انگلیس
 • اکرم کرمعلی، سهم الدین خزایی*، محسن رحمتی صفحات 147-174
  جامعه ایران عصر ناصری، نزاع ها، شورش ها و درگیری های مذهبی بسیاری را تجربه کرد. این مقاله این پرسش را پی گرفته که صورت بندی مذهبی جامعه ایران عصر ناصری چگونه بود و چرا به نزاع و درگیری منجر می شد؟ نزاع های مذهبی عصر ناصری بر بستری از زمینه ها و فرایندهای تاریخی و اجتماعی در سه گونه جداگانه قابل بررسی است: نزاع مداوم حیدری ها و نعمتی ها در برخی از شهرهای ایران، که این نزاع ها از سوی حکام و سایر عوامل قدرت برای رسیدن به اهداف خود مورد استفاده قرار می گرفتند؛ نزاع های مذهبی مسلمانان با اقلیت های مذهبی زردشتی و یهودی که متاثر از فضای اعتقادی حاکم بر جامعه و تعصب های مذهبی شیعیان بود. این دسته از نزاع ها در همان محدوده محلی باقی می ماندند و حکومت و امرای محلی، به منظور جلوگیری از تداوم این نزاع ها در پایان دادن به آن ها اقدام می کردند؛ اما نوع سوم از نزاع های مذهبی عصر ناصری ماهیتی متفاوت داشت و از آن می توان به عنوان یک اعتراض مذهبی یاد کرد که علیه مذهب رسمی ایران و حاکمیت شکل گرفت. این اعتراض گرچه پیش از آغاز سلطنت ناصری شروع شده و فضای فکری و سیاسی برخی از شهرها را تحت تاثیر قرار داده بود، اما در عصر ناصری بنیان های دینی حاکم بر جامعه و مشروعیت حاکمیت قاجار را دچار چالش کرد. بنابراین با ترغیب علمای شیعه و اقدامات حکومت مرکزی سرکوب شد.
  کلیدواژگان: عصر ناصری، کشاکش های مذهبی، نعمتی، حیدری، اقلیت های دینی، بابیه
|
 • Hossein Mohseni *, Hamidreza Azarinia Pages 3-36
  The sacred lineage of Imamate/Caliphate is one of the most challenging problems in the Islamic society in the first century.  Prophet's family occupied a privileged position in political atmosphere of Muslims from the earliest period. This article puts forward the history of the controversies on the sacred lineage among the Hashimtes and Umayyids and then the Hashimites and Alavids and Abbasids through the study of the coins minted in this period. The struggles of the Abbasids and Alavids in the sacred lineage and the concession of Caliphate in Imam Ali's progeny caused in long-term disputes that could be traced through the coins. These disputes lead to mint of various coins that contained the representation of sacred lineage of caliphate from the Prophet's progeny via Imam Ali and Fatima in the years 145-200 H. Eventually, the Abbasids had to withdraw their previous approach of the rejection of Alavids legitimacy of leadership in the Ma'mun's reign and tried to have a turn into the Alavids that appeared in the coins of the Imam Reza's crown prince.
  Keywords: Sacred Lineage of Imamate, Caliphate, Abbasids, Alavids, Numismatics
 • Mahdi Mojtahedi * Pages 37-62
  The compiler of Nahj al-Balāgha, Sharif al-Radi (d. 406 AH), rarely mentioned his sources and most of the contents of this literary work are without mentioning the sources. Nevertheless, the efforts of several contemporary researchers have led to the identification of some sources of Nahj al-Balāgha. The seventy-seventh letter has one of the famous phrases and it is the advice of Imam Ali (a.s.) to Ibn Abbas when he was sent to talk with the Khawarij, which is often cited. In the source studies of Nahj al-Balagha, so far, only some sources have has been recognized, which all were written after al-Radi. The present study, while introducing other sources, first deals with the question of what was the source of Suyuti (d. 911 AH) and why did it was challenged by some researchers? This research shows that the Kitāb al-Ṭabaqāt al-Kabīr of Ibn Sa‘d (d. 230 AH) was most likely a direct or indirect source for Radi. Also, while examining the existing editions of the book and its defects, it is clear that the manuscripts of a part of the book have been unknown until now. So, it was not available to previous researchers and has been neglected. Due to the fact that there are doubts about the attribution of this text to Amir al-Mu’minin, this article has paved the way for further investigation of this issue by introducing the source of Letter 77.
  Keywords: Ali b. Abi Talib, Abdullah b. abbas, Nahj al-Balāgha, al-Ṭabaqāt al-Kubrā, Codicology
 • Zeinab Fazli * Pages 63-91
  What is the position of the Fatimid period (297-567 AH) in the history of Islamic civilization?  Although this historical period is considered more or less as an important period in the political and religious history of Islam, but in the studies of Islamic civilization, it is not given a bright and prominent position to it. In fact, focusing on a specific period and territory in the civilization studies, specifically Iraq in the Abbasid era, has overshadowed the significance of other contemporary centers or important sub-civilizations under Islamic civilization, including the civilization of the Fatimids. Therefore, it is necessary to be re-examined and re-explain the relationship between this period and the history of Islamic civilization. To do that, the method of historical explanation with the theoretical-conceptual approach of the pluralism of the centers of civilizations has been used. Due to the adaptation of the Fatimid era to the most important requirements of a civilizational period, such as the establishment of a powerful government as the administrator and provider of community security, a vast political territory, from the Maghrib to the Shām including Hijāz and Yemen, with the centrality of Egypt as a favorable geographical base, as well as an active and productive human society of material and spiritual wealth, we can talk about a period known as Islamic civilization in the Fatimid period. Also, due to the efforts of the Fatimid rulers in upgrading the position of Egypt in terms of culture and civilization in the Islamic period, we can even mention the Civilization of the Fatimid era or the Civilization of the Fatimids.
  Keywords: History of Islamic civilization, Periods of Islamic History, Fatimid Period, Fatimid Civilization
 • Seyed Abolfazl Razavi *, Ali Shahzadi Pages 93-117
  Ghāzān-Nāmih by Nur al-Din Mohammad Nuri Azhdari is a Shahnameh in the 8th AH composed by Shaykh Uways Jalayir's order. In this article, while examining the reflection of Iranian and Islamic thoughts and ideas in Ghāzān-Nāmih, it is especially explained how the concept of the king of Islam is represented in this Shahnameh. In the form of an Epic, this Shahnamah of the Ilkhanids era preserves the themes of Iranshahri political thought. By highlighting the religious approach of Ghazan and the way Uways’ following him, it describes the efficiency and necessity of continuation of the unity between religion and state in the light of Kingship and Islam. This historical epic introduces Ghazan as a devotee and veteran (Qazi, Romanized Crusader). Therefore the idea of continuing the concept of Iran in Ghazan Nama is traceable. However, in Nuri's view, Ghazan and Uways are first the King of Islam and then the King of Iran.
  Keywords: Ilkhanids, Shahnameh, Uways Jalayir, King of Islam, Ghāzān-Nāmih
 • Farhad Hajari, Abdolrahim Ghanavat *, Mohsen Massumi Pages 119-145
  Although Iran has never been formally colonized, the anti-colonial ideology was disseminated there. The root of Iranian anti-colonial thoughts, often, has been studied in the context of the history of the relations between Iran and European powers such as Britain and Russia. The current research suggests a new opinion and assumes that Iranian used the experience of British colonial in India to form and propagate the anti-colonial discourse. Since the second half of 19th century, a variety of texts concerning British rule in India has written in Persian. A content analysis of these works and the social conditions in which they were embedded indicate that the anti-colonial discourse in Iran was because of fear of loss of national and religious identity and so, they tried to use the British colonial adventures in India for publicizing the anti-colonial ideology.
  Keywords: Iranians, colonialism, anti-colonial approach, British India, British colonialism
 • Akram Karamali, Sahamuddin Khazaei *, Mohsen Rahmati Pages 147-174
  The society of Nāsir al-dīn Shāh Period experienced the most quarrels, riots and religious conflicts. Some of those religious conflicts were the continuation of previous traditions and some included new and disruptive ideas. In the present article with a descriptive-analytical method, attempt to answer this question that what was the religious structure of the Iranian society during Naser al-din Shah era and why did it lead to conflicts and group protests in the cities of Iran? The findings of the research indicate that the religious conflicts of the that period can be analyzed in three separate ways on the basis of historical and social contexts and processes; The ongoing conflict between the Heidaris and the Nematis in some Iranian cities, which were used by rulers and other power agents to achieve their goals, religious conflicts between Muslims and religious minorities such as Zoroastrian and Jews, who was influenced by the religious atmosphere of the society and the religious prejudices of the Shiites. These types of conflicts remained in the same local area. The government and local rulers took action to end them in order to prevent the continuation of those conflicts, but the third type of religious conflicts of the era had a different nature and it can be referred to as a religious protest that was formed against the official religion of Iran and the government. Although this protest started before the beginning of the Naser al-din shah reign and affected the intellectual and political atmosphere of some cities, it challenged the religious foundations of the society and the legitimacy of the Qajar rule. Therefore, it was suppressed by the persuasion of Shia’a scholars and the actions of the central government.
  Keywords: Religious conflicts, Nemati, Heydari, Religious minorities, Babiya