فهرست مطالب

فصلنامه نقد ادبی
پیاپی 60 (زمستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1402/04/17
 • تعداد عناوین: 6
|
 • نگین بی نظیر* صفحات 1-42

  بازآفرینی، خلاقانه ‏ترین امکان در ساحت/ کنش اقتباس است. سیاق و جنس مواجهه نویسنده یا بازآفرین، هضم، استحاله و از آن‏خود کردن متن/ متون اصلی و پیشین، امکان آفرینشی دیگرگون و متفاوت را رقم می‏زند. از این منظر، متن بازآفریده، دومی است، اما درجه دوم نیست، بلکه تکرار و دیگر‏بودگی را توامان داراست . پژوهش حاضر با ارایه تعاریف، ظرفیت‏ها و امکان ‏های بازآفرینی، دلایل ایستایی، سکون و محدودیت بازآفرینی در ادبیات کودک و نوجوان ایران را واکاوی و تحلیل می‏کند و نشان می‏دهد که تلقی از سنت به‏ مثابه امری سپری‏شده، جهت‏ گیری تعلیمی - اخلاقی در خلق متون، بی ‏توجهی به متون مختلف فلسفی، اسطوره‏ای، دینی، تاریخی و...، آگاه نبودن به اهمیت داستان/ رمان به ‏مثابه امکانی برای دگرگونی تجربه، لذت‏بخشی و رشد تفکر خلاق کودک و نوجوان، و مخاطب را به‏ مثابه ابژه نسلی؛ مفعول و منفعل دانستن، بازآفرینی در ایران را به تغییر زاویه دید، شخصیت ‏های داستان، مکان و زمان، لحن، پایان‏بندی و... تقلیل داده است. پژوهش حاضر پس از تحلیل دلایل این ایستایی و درجا زدن‏ها، با مقایسه چند رمان نوجوان بازآفریده غیرایرانی و ایرانی، گستردگی، ظرفیت و لایه‏ لایه‏ بودن (تودرتویی) و درهم‏ تنیدگی التقاطی رمان‏های بازآفریده غربی را نشان می‏دهد. رمان‏هایی که توامان از متون و آبشخورهای متنوع فکری، معرفتی و هنری در حد یک گزاره، تمثیل، ایده و یا تم اصلی استفاده ‏کرده ‏اند.

  کلیدواژگان: اقتباس، بازآفرینی، ادبیات کودک و نوجوان، رمان نوجوان
 • حامد توکلی دارستانی* صفحات 43-92

  نقد و نظریه ادبی، به واسطه رویکرد بینارشته‏ای خود، غالبا منطوی بر مفاهیم ادبی، فلسفی، اجتماعی، تاریخی و... است. همین امر موجب پیچیدگی و سخت ‏فهمی نظریه ‏ها، و کاربرد و کاربست آن‏ها در متون ادبی می‏شود. کتاب نگاهی تازه به نظریه ادبی (1400) نوشته عیسی امن‏خانی، پژوهشی اصیل و انتقادی است که با رویکردی نو و با لسانی ساده، قصد دارد تا به تبیین و تنقیح نظریه‏ های ادبی، سرچشمه‏ های آن و همچنین کاربست این نظریه‏ ها در متون ادبی، اهتمام جوید. مهم‏ترین اصل و فرض کتاب این است که نظریه‏ های ادبی به واسطه «اقتدارستیزی خود‏بنیاد» پدید آمده ‏اند و ظهور و پیدایش هر «نظریه» ناشی از «موازی‏ کاری» و «تقابل» آن با نظریه‏ (های) رقیب است. لذا فرض بنیادین کتاب مبتنی بر پیدایش «اقتدارستیزانه» نظریه ‏هاست و بر همین اساس مولف محترم کل نظریه ‏های ادبی را به سه رویکرد نظریه‏ های مولف/سوژه ‏محور؛ نظریه‏ های مولف/سوژه‏ ستیز و نظریه ‏های ساختار‏ستیز، تقسیم می‏کند و براساس «عنصر غالب» و «شباهت خانوادگی» هر نظریه، آن را در یکی از سه رویکرد مذکور طبقه‏ بندی می‏کند. رویکرد نوبنیاد کتاب، ضمن ارزشمندی و اصالت، که برخاسته از ذهن نو جو، نقاد و متفطن نویسنده است، با این حال در فرایند کتابت، دچار ساده ‏سازی و تقلیل‏ گرایی ‏های مکرر، اعمال محدودیت، و درنهایت «تناقض ‏های بنیادین» شده است که در ادامه مقاله به طور مبسوط به تبیین وجوه متفاوت آن خواهیم پرداخت. مقاله حاضر ضمن خوانش و بررسی دقیق کتاب مذکور، پیشنهاد و نشان می‏دهد که نویسنده محترم، در چاپ‏ های بعدی حتی‏ ا‏لامکان به نکاتی چون درسنامه بودن کتاب، انعطاف‏ پذیری بیشتر در مرزبندی میان نظریه‏ ها، اجتناب از اعمال محدودیت در مقولات، جامع ‏نگری و پرهیز از ساده‏ سازی و تقلیل ‏گرایی توجه داشته باشد.

  کلیدواژگان: نظریه ادبی، اقتدارستیزی، اقتدار گرایی، تقلیل گرایی، مقوله بندی
 • امیرحسین زنجانبر* صفحات 93-145

  ادبیات ضدجنگ زیرمجموعه ای از ادبیات صلح است. صلح به دو صورت سلبی و ایجابی بازنمایی می شود. صلح ایجابی، بر پایه مفهوم جهان وطن گرایی اخلاقی تعریف می شود و صلح سلبی، در تضاد با مفهوم جنگ. بر همین اساس، داستان های جهان وطن گرا، آرمان شهر را بازنمایی می کنند و داستان های ضدجنگ، ویران شهر را. داده های این پژوهش کتاب های تصویری ضدجنگ گروه سنی «ب» و «ج» است. مقاله پیش رو با روش تحلیلی توصیفی و براساس رهیافتی صورت گرا، در پی پاسخ به چگونگی تمهیدات مشترک (الگوهای صوری مشترک) در داستان های ضدجنگ کودک است. نتیجه پژوهش نشان می دهد، بسته به این که عنصر غالب داستان مبتنی بر کدام بخش از فرایند سه گانه «آغاز، میان و پایان جنگ» باشد، داستان های ضدجنگ به سه دسته تقسیم می شوند: آغاز محور، میان محور، پایان محور. هر یک از این سه دسته براساس تمهیداتی که به کار می گیرند، به زیرمجموعه هایی دیگر تقسیم می شوند. استقبال از ژانر نوظهور ادبیات ضدجنگ و خلا پژوهش های داخلی و خارجی بسنده درباره ادبیات صلح کودک، ضرورت پژوهش را مسجل می نماید. مقاله حاضر برای نخستین بار ادبیات جنگ ستیز کودک را با رهیافتی صورتگرا رده بندی می کند و در این زمینه نگارنده تاکنون، چه در پژوهش های داخلی و چه خارجی، دسته بندی مشابهی را رویت نکرده است.

  کلیدواژگان: صلح، ادبیات ضدجنگ، کتاب تصویری، داستان کودک، فرمالیسم، عنصر غالب
 • محمود فتوحی رودمعجنی* صفحات 147-174

  فلسفه و شعر اگرچه همواره از قلمروهای پرطرفدار معرفت بشری بوده اند، اما میان آن دو ستیز و ناسازگاری دیرینه ای در جریان بوده است. این جستار در پی آن است تا نشان دهد که نسبت فلسفه و شعر از قرن بیستم به این سو از دشمنی به جانب خویشاوندی گراییده است؛ هر چه به روزگار کنونی نزدیک تر می شویم فیلسوفان به ویژه در فلسفه قاره ای از نگاه ستیزه جویانه  افلاطون گرا به شعر فاصله می گیرند و به خویشاوندی شعر و فلسفه بیشتر توجه دارند. بر پایه این خویشاوندی، مقاله چهار شباهت میان دو قلمرو شعر و فلسفه را مطرح می کند و نشان می دهد که دگرگونی نگاه به منسابات شعر و فلسفه، نتیجه تغییر نگرش معرفت شناختی به شعر بوده است.

  کلیدواژگان: فلسفه، شعر، معرفت، حقیقت
 • قدرت قاسمی پور*، منوچهر جوکار، زینب طاهریان صفحات 175-228

  تجربه زیسته اصطلاحی گسترده، مناقشه‏ برانگیز و گاه مبهم است که در علوم مختلف مورد توجه پژوهشگران بوده است. در حوزه مطالعات ادبی با آن که گاه جسته و گریخته اشاراتی به این مفهوم دیده می شود، اما تا کنون به طور جدی مورد توجه قرار نگرفته است. بررسی تجربه زیسته و نقش آن در فرایند خلاقیت ادبی، در تببین مفاهیم شاعرانه بسیار اهمیت دارد، زیرا هم برای درک بهتر شعر راه گشاست و هم می تواند معیاری برای بررسی موفقیت و یا عدم موفقیت یک شعر یا دوره ادبی در اختیار ما قرار دهد. علاوه بر این مشترک بودن تجربه زیسته خواننده و شاعر، می تواند به درک بیشتر و هم ذات پنداری خواننده با شعر کمک کند که همین امر راه را برای نقد خواننده محور از منظر تجربه زیسته، نیز هموار می کند. در این پژوهش با روش تحلیلی انتقادی سعی شده است مفهوم تجربه زیسته و گونه‏ های آن تبیین شود؛ سپس برای فهم دقیق تر نقش تجربه زیسته در فرایند خلاقیت ادبی، الگویی نظام مند برای آن تعریف و ترسیم شود. در همین راستا تجربه زیسته به انواعی ازقبیل تجربه زیسته شخصی، تجربه زیسته خاص و تجربه زیسته عام تقسیم شده است که هرکدام زیرمجموعه هایی دارد. یافته‏ های این پژوهش علاوه بر تببین مفهوم تجربه زیسته و نقش آن در فرایند خلاقیت ادبی، نشان می‏دهد که تجربه زیسته یکی از عناصر بنیادین آثار ادبی و به ویژه شعر است که توجه به آن می‏تواند برای درک هستی شعر، چگونگی شکل‏ گیری آن، منابع الهام شاعران و... موثر باشد.

  کلیدواژگان: تجربه زیسته، تجربه های شخصی، تجربه های خاص، تجربه های عام
 • ساسان نجفی*، علیرضا مظفری صفحات 229-266

  تقریبا همه پژوهشگران حوزه نقد ادبی پذیرفته اند که معنا در تلاقی ذهن مولف، متن و ذهن مخاطب شکل می گیرد. اما این حکم بدون درنظر گرفتن مفهوم گفتمان ناقص و غیرقابل دفاع است، چراکه نحوه کار و تحلیل ذهن مولف، موضوع و سازماندهی متن و همین‏طور ذهن مخاطب توسط قواعد گفتمانی هر دوره تعیین می شوند. مقاله حاضر، از دیدگاه فلسفه میشل فوکو و با درنظر گرفتن بیدل دهلوی به عنوان مصداق کار، تلاش می‏کند یک مدل مفهومی برای مطالعه دقیق نسبت گفتمان و معنا طراحی کند. این مدل یک نظام جامع مطالعاتی برای آثار شاعران ادبیات فارسی است و اکثر پژوهش‏های پیشین و آینده را ذیل یک روش تحقیقاتی جامع قرار می‏دهد تا یک نتیجه بنیادین پیرامون اشعار ادبیات فارسی اخذ شود.

  کلیدواژگان: گفتمان، معنا، سبک هندی، بیدل، نهاد
|
 • Negin Binazir* Pages 1-42

  Recreation is the most innovative possibility in the field of adaptation: the way and the material of confrontation, digestion, transformation and appropriation of the great and previous text(s) by the author or creator allows a divergent and different creation. In this respect, the recreated text is secondary, but not second-rate. It embodies repetition and otherness at the same time. By presenting definitions, capabilities, and possibilities of new creation, this study analyzes the reasons for stagnation, inertia, and the limitation of new creation in children's and young adult literature in Iran. It shows that the perception of tradition as something outdated, the didactic-moral orientation in the creation of texts, the ignoring of various philosophical, mythological, religious, and historical texts, etc., the ignorance of the importance of the story/novel in transforming experiences, enjoyment and improving creative thinking of children and young people, and the consideration of the audience as an object of the generation, i.e. the consideration of the audience as passive and inactive, which has reduced recreation in Iran to changing the point of view, characters, place and time, tone, ending, etc. After analyzing the reasons for this stagnation and time marking, this study shows the expansion, capacity, multi-layered (nested) and eclectically intertwined aspects of western youth novels by comparing Iranian and non-Iranian youth novels. These novels have benefited from various intellectual, epistemological, and artistic texts and sources as well as from one statement, allegory, idea, or main theme.

  Keywords: Adaptation, recreation, children literature, teenager’s Novel
 • Hamed Tavakoli Darestani* Pages 43-92

  Literary criticism and theory, due to its interdisciplinary approach, often encompasses literary, philosophical, social, and historical concepts. This makes understanding theories and applying them to literary texts complex and difficult. Against this background, Issa Amankhani's book "A New Look at Literary Theory" (1400) is an original and critical study that aims to explain and refine literary theories, sources, and also the application of these theories in literary texts with a new approach and in simple language. The main principle and premise of the book is that literary theories have emerged through "self-grounded authoritarianism" and the emergence of any "theory" is due to its "parallel work" and "opposition" with the theory. Therefore, the basic premise of the book is based on the emergence of "anti-authoritarian" theories, and based on this, all literary theories are divided into three approaches or three subgroups of author/subject-oriented theories. It divides the anti-author/subject theories and the anti-structural theories and classifies them into one of the three approaches mentioned above on the basis of the "dominant element" and "family resemblance" of each theory. However, the approach of the new foundation of the book, which, besides its value and originality, comes from the innovative mind of the writer, critic and inquisitor, suffers from frequent simplifications and reductionisms, limitations and finally "contradictions" in the course of writing. "Fundamental" that we will explain in detail the various aspects in the rest of the article. The present article, while reading and carefully examining the said book; It suggests and shows that the respected author, in the next editions, even if possible, points such as the book as a textbook, more flexibility, avoiding restrictions on categories, comprehensiveness and avoiding simplification and reduction. - Zeid's diligence.

  Keywords: Literary theory, anti-authoritarianism, authoritarianism, reductionism, categorization
 • AmirHossein Zanjanbar* Pages 93-145

  Anti-war literature is a subset of peace literature. Peace is portrayed in both negative and positive ways. Positive peace is defined on the basis of the concept of moral cosmopolitanism, while negative peace is in contrast to the concept of war. Accordingly, the cosmopolitan stories represent the utopia and the anti-war stories represent the ruined city. The data of this research are picture books with anti-war stories of age groups B and C. This article was written using the analytical-descriptive method and based on the formalist approach to answer how common devices (common formal patterns) are in children's anti-war stories. The result of this research shows that anti-war stories are divided into three categories according to the dominant element of the story based on the part of the triple process of beginning, middle and end of the war: beginning-centered, middle-centered and end-centered. Each of these three categories is further divided into subcategories based on the devices they use. The acceptance of the emerging genre of anti-war literature and the lack of sufficient internal and external research on peace literature for children necessitates research. This article is the first to categorize children's anti-war literature using a formalist approach.

  Keywords: Peace, anti-war literature, children's stories, picture book, formalism, the dominant element
 • Mahmood Fotoohi Rudmajani* Pages 147-174

  Poetry and philosophy: two producers of making truth.

  Keywords: Philosophy, poetry, knowledge, truth
 • Ghodrat Ghasemipour*, Manoochehr Joukar, Zeinab Taherian Pages 175-228

  Lived experience is a broad, controversial, and sometimes ambiguous term that has been used by researchers in various fields of study. While there are occasional references to this concept in literary studies, it has not yet been seriously considered by researchers. The study of lived experience and its role in the process of literary creativity is very important in explaining poetic concepts; for it is a way to better understand poetry and, moreover, can provide a criterion for examining the success or failure of a poem or literary period; moreover, the shared experience of the reader and the poet can help to better understand poetry, paving the way for reader-centered criticism from the perspective of lived experience. In this study, an attempt was made to explain the concept of experience through the Lived analytical-critical method and its modes. Then, to better understand the role of lived experience in the process of literary creativity, a systematic model for it should be defined and drawn. In this context, lived experience is divided into types such as personal lived experience, specific lived experience, and general lived experience, each of which has subcategories. The findings of this study not only explain the concept of lived experience and its role in the process of literary creativity, but also show that lived experience is one of the basic elements of literary works, especially poetry, which can contribute to the understanding of the existence of poetry, its formation, the sources of inspiration of poets, etc.

  Keywords: Lived experience, personal experiences, special experiences, general experiences
 • Sasan Najafi*, AliReza Mozafari Pages 229-266

  Almost all researchers have accepted that meaning is formed in the intersection of the mind of the author, the text, and the mind of the audience. But this proposition is incomplete and unjustifiable if one does not pay attention to the meaning of the discourse. This is because the author's mode of operation, the subject and organization of the text, and the thoughts of the audience are all determined by rules of discourse. This article attempts to provide a conceptual model from the perspective of Michel Foucault's philosophy and considers Bidel Dehlavi as an example. This model describes the relationship between discourse and meaning. Moreover, this model is a comprehensive system for the study of Persian poets.

  Keywords: Discourse, meaning, Indian style, Bidel Dehlavi, institution