فهرست مطالب

مطالعات تاریخی قرآن و حدیث - سال بیست و نهم شماره 1 (پیاپی 74، بهار 1402)
 • سال بیست و نهم شماره 1 (پیاپی 74، بهار 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/03/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • عمیدرضا اکبری*، امیرحسن خوروش صفحات 13-47
  از دیرباز الکافی کلینی اثری معتبر نزد عالمان امامی به حساب می آمده است. اما در دوره حاضر برخی نویسندگان در اصالت نسخه های موجود از الکافی خدشه کرده اند. پس با توجه به جایگاه بسیار مهم الکافی، این پژوهش پاسخگوی این سوال است که چه شواهد تاریخی اصالت الکافی را تضعیف یا تقویت می کند؟ بنابر نتیجه این پژوهش، هم خوانی بسیار بالای اسناد الکافی با تهذیب، گستردگی طرق روایت الکافی، توجه بالا به آن در طبقات مختلف و تناسب روایات کتب حدیثی و فهارس از کلینی با الکافی موجود از جمله دلایل اصالت نسخه الکافی است. انتقادها بر اصالت کتاب الکافی از سویی متکی به برداشت هایی نادرست درباره جامعیت منابع قدیم است که بر اساس آن، انتظار داشته اند کل الکافی در منابعی مانند تهذیب نمود یابد؛ و از سوی دیگر مبانی نادرستی که اصالت سنجی آثار کهن را تنها وابسته به قدمت نسخ خطی و یا اتصال طرق اجازه می داند. نبود نگاه تاریخی به داده های روایات و اسناد الکافی، اطلاعات منابع سده های میانی درباره الکافی و نیز چرایی تفاوت ها میان الکافی و برخی آثار کهن به این بدبینی ها دامن زده است. این پژوهش ضمن تبیین اشکال های مستندات ناقدان، نشان داده آنان از قراین گسترده ای در اثبات اصالت الکافی و نیز از جنبه های اثباتی مستندات خودشان غفلت کرده، و تحلیل هایی اشتباه و یکسویه ارایه داده اند.
  کلیدواژگان: الکافی، کلینی، تهذیب، اعتبارسنجی تاریخی، نسخ خطی
 • محمدصادق هدایت زاده، سهیلا پیروزفر* صفحات 48-75

  در سده‏های اخیر با بالا رفتن حضور و سطح سواد زنان در جامعه شاهد گسترش گفتگوها، موضع گیری ها و حتی کشمکش های زیادی درباره زنان و جایگاه آنان در اسلام و فقه اسلامی هستیم. برخی از مسلمانان نواندیش موسوم به جریان فمینیسم اسلامی با اعتقاد به بدفهمی مفسران درباره آیات مرتبط با زن بر لزوم بازنگری در فهم آیات قرآن تاکید کرده و با رویکردهای مختلفی از جمله تحلیل تاریخی به ارایه نظرات متفاوت خود می پردازند. در این میان آیه 34 سوره نساء چالشی ترین آیه است که مباحثی همچون قوامیت مردان، برتری مردان، اطاعت زنان از شوهران و جواز ضرب زنان توسط مردان در فهم آن مطرح شده است. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی به ارایه منسجم و تحلیل نگرش تاریخی فاطمه مرنیسی به عنوان یکی از شخصیت های برجسته فمینیسم اسلامی پرداخته است. پس از تبیین دو رویکرد متفاوت مرنیسی به اسلام و نگرش خاص مرنیسی به قرآن در دوره پسین، نظریات وی درباره آیه 34 سوره نساء و شخصیت سکینه بنت الحسین علیه السلام بیان و تحلیل شده است. یک سویه نگری و عدم مراجعه به اسناد معتبر در زمره مهمترین اشکالات نگرش تاریخی مرنیسی است.

  کلیدواژگان: آیه 34 سوره نساء، فاطمه مرنیسی، فمینیسم اسلامی، تحلیل تاریخی، بسترمندسازی تاریخی
 • الهه شاه پسند*، سیده مهناز شریفیان فر صفحات 76-111

  گزارش ها درباره قرایت رایج در هر کدام از بلاد اسلامی در سده های متقدم اندک و گاه غیردقیقند. ازاین رو، بررسی شواهد عینی برجای مانده از آن دوران راهگشاست. یکی از مهم ترین شواهد، قرایت مضبوط در مصاحف کهن هر منطقه است. این پژوهش به منظور کشف قرایت رایج در قرن های پنجم و ششم ایران، به بررسی قرایت مضبوط در سه قرآن از قرن پنجم و سه قرآن از قرن ششم در کتابخانه آستان قدس رضوی پرداخته است. بدین جهت، جدولی مشتمل بر 1000 کلمه تهیه شد. بعد از تهیه آمار میزان شباهت قرایت این کلمات با هریک از قرایات ده گانه و نیز موارد برجای مانده از اختیار ابوحاتم، این نتیجه حاصل شد که رسم این مصاحف بیشترین شباهت را به رسم بوم بصره، و سپس کوفه دارد. کمترین مشابهت آن نیز به رسم شامی است. از این نظر، نسبت به قرن چهارم تغییری ایجاد نشده است. بررسی فرش الحروف مصاحف و مقایسه آن با قرایات ده گانه نیز نشان می دهد که این مصاحف تابع قرایت واحدی نبوده اند، بلکه مشتمل بر اختیاری هستند که یکی از ملاک های آن، موافقت با قرایت بیشتر قاریان است. در یک میانگین کلی، قرایت این مصاحف ابتدا به قرایت عاصم و سپس خلف شبیه است. درمقایسه با قرن چهارم، قرایت رایج، از مشابهت بیشتر با قرایت بصری ابوعمرو روی برتافته و به قرایات کوفی، به خصوص روایت حفص از قرایت عاصم، متمایل شده است.

  کلیدواژگان: اختلاف مصاحف امصار، سنت اختیار، مصاحف مخطوط، قرائات عشر، قرائت عاصم
 • محسن قاسم پور راوندی*، کیومرث بهزادیان صفحات 112-135
  تفسیر مقاصدی، تفسیری است که به بیان مقاصد قرآن که احکام به خاطر آنها تشریع شده و نیز کشف معانی الفاظ به معنای توسعه در دلالت ها با مراعات سایر قواعد تفسیر می پردازد. پس از پیامبر اکرم و برخی صحابه کرام ایشان، افرادی نظیر ترمذی، ابوبکر قفال و شیخ صدوق از کسانی بودند که به موضوع مقاصد شریعت اهتمام ورزیدند و این اندیشه پس از این افراد فراز و فرودهایی را طی کرد. در دوران معاصر نیز ابن عاشور از زمره مفسرانی است که به این مهم در تفسیر قرآنی خویش توجه وافری نمود. ابن عاشور در پی نوعی تجدید حیات علمی، نوزایش دینی و رهاسازی امت از جمود بر مبنای روش های پذیرفته شده دینی و عقلی و از طریق اصلاح باورها، اندیشه و عمل در عین احترام به دست آوردهای قابل قبول پیشینیان، دست به نگارش این تفسیر زد. این مقاله با روشی توصیفی - تحلیلی، به بررسی سیر تاریخی مقاصد شریعت و به دنبال کشف برخی از دستاوردهای مهم تفسیری اندیشه مقاصد با تاکید بر نگاه ابن عاشور رفت و دریافت که اعتقاد راسخ وی در به کارگیری دانش مقاصد شریعت، منجر به ایجاد پیوند بین مقاصد و آیات الهی قرآن کریم گردید و در نهایت پس از حدود چهار دهه تلاش، تفسیری از کتاب الهی رقم خورد که بتواند این همگرایی را نشان دهد و دستاوردهای قابل ملاحظه ای را بر دانش تفسیر بیفزاید.
  کلیدواژگان: مقاصد الشریعه، تفسیر، ابن عاشور، تفسیر «_ التحریر والتنویر»
 • عطالله بیگدلی* صفحات 136-156

  قرآن کریم و روایات اسلامی به جناب ذوالقرنین به عنوان شخصیتی تاریخی اشاره نموده اند. مفسران، یافتن مصداق تاریخی ذوالقرنین را مفید و قرینه ای بر صحت مفاد آیات و روایات دانسته اند. دو تطبیق بیش از دیگر نظریات مورد توجه قرارگرفته است: تطبیق بر اسکندر و کوروش. عمده دلایل هر دو نظریه، توجه به داده های تاریخی در مورد زندگی این دو شخصیت است. مساله پژوهش حاضر آن است که آیا در روایات اسلامی با تمرکز بر روایات شیعی، مویداتی برای این تطبیقات وجود دارد یا خیر؟ در ابتدا با محوریت روایات قابل اعتماد شیعی، دوره تاریخی زندگی، نام و نسب، سرگذشت، گستره قدرت و سفرهای ذوالقرنین گزارش شده است، سپس نظریات مفسرین با توجه به داده های تاریخی و سپس روایات وارده در مورد تطبیق ذوالقرنین بر اسکندر و کوروش مورد بررسی قرارگرفته اند. یافته ها هیچ یک از دو نظریه تطبیقی، با شخصیت معرفی شده از جناب ذی القرنین منطبق نیست. وجود و صفات ایشان، از اخبار پنهان شده در تاریخ بوده که توسط وحی یادآوری شده است و لزومی به منطبق نمودن ایشان بر هیچ یک از پادشاهان گذشته نیست.

  کلیدواژگان: ذوالقرنین، کورش، اسکندر، ابوالکلام آزاد، قصص الانبیاء
 • مهدیه صابرمولایی*، محمدتقی دیاری بیدگلی، محمدرضا شاهرودی صفحات 157-181

  طبق مبانی دینی، زنان پیامبر (ص) عموما در احکام مرتبط با زنان مومن عادی مشترک اند اما نهی خاص ایشان از مواردی، همچون: «دل بستگی به دنیا، سخن گفتن عشوه گرانه با مردان و خودنمایی همچون دوره جاهلیت»، و دستورات مجدد در مورد واجبات عمومی بانوان، مانند: ماندن در خانه، نیز تهدید آنان مبنی بر مبتلا شدن به عذاب مضاعف در صورت آشکار شدن فاحشه ای از ایشان، نشانگر این حقیقت است که دست کم برخی از آنان که سبب نزول پاره ای از آیات مرتبط با این احکام اند، در جایگاهی والا از مراتب ایمانی نیستند. تنها عبارتی که برخی از دانشمندان و مفسران آن را دال بر مدح زنان پیامبر (ص)، دانسته و از آن، وجوب تکریم ایشان را تلقی کرده اند، «و ازواجه امهاتهم» (احزاب، 6) است که بر پایه برخی از آموزه های بلاغی، و دلایل قرآنی از جمله، آیه: «حرمت علیکم امهاتکم» (نساء، 23) و آیه: «و لا ان تنکحوا ازواجه من بعده ابدا» (احزاب، 53) باید گفت که این آیه هم، همسران پیامبر (ص) را مورد تکریم واقع نساخته و تنها در ضمن تشبیهی بلیغ، حرمت ازدواج با آنان را پس از وفات پیامبر اکرم (ص) مورد تاکید قرار داده است.

  کلیدواژگان: پیامبر اسلام، زنان پیامبر(ص)، تحریم، احزاب
|
 • Amidreza Akbari *, Amirhasan Khorvash Pages 13-47
  Al-Kāfi of Kulaini has been known as an authentic book by Imami scholars for a long time. But in the current period, some have denied the authenticity of the existing versions of al-Kāfi; Accordingly, considering the very important position of al-Kāfi, this research answers the question, what evidence weakens or strengthens the authenticity of al-Kāfi? According to the results of this article, the very high compatibility of al-Kāfi isnāds with Tahdhīb, the abundance of al-Kāfi narration documents, the high attention given to it in different classes and the similarity of the narrations of the hadith books and Fihrists from Kulaini with the existing al-Kāfi are among the reasons for the authenticity of the al-Kāfi version. The criticisms on the authenticity of al-Kāfi are based on wrong foundations, which consider the authenticity of ancient books to be only dependent on the age of the manuscripts or the connection of the isnāds. On the other hand, incorrect perceptions about the comprehensiveness of the old sources, has caused them to think that the totality of al-Kāfi should be quoted in sources such as Tahdhīb. This research, while explaining the Defects of critics' reasons, has shown that they have neglected extensive evidence to prove the authenticity of al-Kāfi, as they have neglected the evidential aspects of their own documents, and have presented wrong analyses.
  Keywords: Al-Kāfi, Kulaini, Tahdhīb, historical Validation, manuscripts
 • MohammadSadegh Hedayatzadeh, Soheila Pirouzfar * Pages 48-75

  In recent centuries, with the increase in social presence and level of literacy of women in society, many conversations, challenges and even conflicts about women and their place in Islam and Islamic jurisprudence have been emerged. Believing in the misunderstanding of interpreters on verses related to women, some new thinker Muslims known as Islamic feminism, have emphasized the need to reconsider these verses and offer different readings through various approaches, including historical analysis. Among these, verse 34 of Surah al-Nisá is the most challenging verse in which issues such as supervision of men over family (Qawāmūn), the superiority of men, the obedience of women to their husbands, and the permission of women to be beaten by men have been raised in its understanding. This article presents and analyzes the historical attitude of Fatemah Mernissi as one of the prominent figures of Islamic feminism through a descriptive-analytical method. After explaining the two different approaches of Mernissi to Islam and Mernissi's specific attitude towards the Qur'an in the later period, his views on verse 34 of Surah al-Nisá and the character of Sakina bint al-Hussein (as) have been expressed and analyzed. One-sided analysis and not referring to valid documents are among the most important drawbacks of Mernissi's historical attitude.

  Keywords: Verse 34 of Surah Nisá (4:34), Fatemah Mernisi, Islamic feminism, historical analysis, historical contextualization
 • Elaheh Shahpasand *, Seyede Mahnaz Sharifianfar Pages 76-111

  In order to discover common recitations in the 5th and 6th centuries of Iran, this research has investigated the recitations recorded in three Qur'ans from the fifth century and three Qur'ans from the sixth century in the library of Astan Quds Razavi. Therefore, a table containing 1000 words was prepared. After preparing the statistics of the degree of similarity of the reading of these words with each of the ten readings as well as the remaining cases from Abu Hatem's authority, it was concluded that the calligraphy of this book is most similar to the script of Būm of Basrah, and then Kufah. It has the least resemblance to the Shami script. In this sense, there has been no change compared to the fourth century. Examining the "field of the letters" (farsh al-ḥorūf) of the Qur'an and comparing it with the ten recitations also shows that these Qur'an were not subject to a single reading, but they contain an authority, one of the criteria of which is the approval of more reciters. In general, the recitation of these books is similar to the recitation of ʿĀṣim and then Khalaf". In comparison with the fourth century, the common recitation has turned away from being more similar to Abu Amr's Basri recitation and is inclined to the Kufic recitations, especially the Ḥafs narration of the ʿĀṣim recitation.

  Keywords: The Difference between the Masāḥif of Different Countries, the Tradition of Authority, the Manuscript Masāḥif, theTen Recitations, the ʿĀṣim Recitation
 • Mohsen Ghasem Pour Ravandi *, Kiyoumars Behzadian Pages 112-135
  After the Holy Prophet and some of his companions, people like Tirmidhi, Abu Bakr Qafal and Sheikh Ṣadūq were among those who paid attention to the purpose of Sharia and this thought went through ups and downs after these people. In the contemporary era, Ibn Ashur is one of the commentators who paid great attention to this important issue in his Qur'anic commentary. Ibn Ashur started writing this commentary in pursuit of a kind of scientific revival, religious renewal and liberation of the nation from stagnation based on accepted religious and intellectual methods and through reforming beliefs, thought and action while respecting the acceptable achievements of the predecessors. This article, with a descriptive-analytical method, investigated the historical course of the purposes of the Sharia and sought to discover some important interpretative achievements of the thought of the purposes by emphasizing the view of Ibn Ashur and found that his firm belief in the application of the knowledge of the purposes of the Sharia led to the creation of a link between The purposes and divine verses of the Holy Qur'an became clear, and finally, after about four decades of efforts, a commentary of the divine book was established that could show this convergence and add significant achievements to the knowledge of interpretation.
  Keywords: The Objectives of the Shari'ah, commentary, Ibn Ashur, Tafsīr al-Taḥrīr va Tanwīr
 • Ataollah Bigdeli * Pages 136-156

  The Holy Qur'an and Islamic traditions have mentioned Dhul-Qarnayn as a historical figure. Commentators have considered finding the historical example of Dhul-Qarnayn to be useful and a proof of the authenticity of the verses and hadiths. Two adaptations have received attention more than other theories: Adaptation to Alexander and Cyrus. The main reason is to pay attention to historical data about the lives of these two characters. The issue of the present research is whether there is evidence for these adaptations in Islamic traditions focusing on Shiite traditions. In the beginning, the historical period of life, name and ancestry, history, extent of power and travels of Dhul-Qarnayn are reported. Then, the opinions of the commentators have been examined according to the historical data and then the traditions about these comparisons. Findings None of the two comparative theories are compatible with the character introduced by Dhul-Qarnayn. His existence and attributes are among the hidden news in history, which were mentioned by revelation, and there is no need to match them to any of the past kings.

  Keywords: Dhul-Qarnayn, Alexander, Cyrus, Abul Kalam Azad, Stories of the Prophets
 • Mahdieh Sabermolayi *, MohammadTaghi Diaribidgoli, MohammadReza Shahroodi Pages 157-181

  According to the religious foundations, the Prophet's women generally share the rulings related to ordinary believing women, but their special prohibition of things such as: "attachment to the world, talking flirtatiously with men and ostentation as in the period of ignorance", and re-orders regarding the general duties of women. The re-injunctions regarding the general duties of women, such as staying at home, as well as threatening them with double punishment if they are found to be prostitutes, indicate the fact that at least some of them, which caused the revelation of some of the verses related to this are rules, that are in a high place in terms of faith. The only sentence that some scholars and commentators consider to be the praise of the Prophet's wives, and consider it as an obligation to honor them, is the verse: "... and his wives are their mothers..." (Aḥzāb, 6) It is based on some rhetorical teachings and Qur'anic reasons, including the verse: "It is forbidden for you, your mothers…" (Nisá, 23) and the verse: "... You should not offend the Apostle of Allah, nor may you ever marry his wives after him."(Aḥzāb, 53) It should be said that this verse did not actually honor them and only emphasized the sanctity of marrying them after the death of the Holy Prophet (pbuh) in a simile.

  Keywords: The Holy Prophet (pbuh), the wives of the Prophet (PBUH), Al-Taḥrīm, Al-Aḥzāb