فهرست مطالب

مطالعات منابع انسانی - پیاپی 47 (بهار 1402)
 • پیاپی 47 (بهار 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/04/25
 • تعداد عناوین: 6
|
 • آرزو سهرابی، حمیدرضا یزدانی، امین حکیم*، حسن زارعی متین صفحات 1-25
  زمینه و هدف

  فناوری کلان داده در منابع انسانی، از فناوری های نوظهوری است که با رشد حجم داده ها و اطلاعات به وجود آمده است. استفاده از کلان داده در سایر حوزه های مدیریت، از جمله بازرگانی و فروش و همچنین، مدیریت صنعتی استفاده شده است؛ اما در حوزه منابع انسانی چندان شناخته شده نیست. ایده پشت منابع انسانی داده محور، کمک به تصمیم گیری های هوشمندانه تر متولیان منابع انسانی در خصوص سازمان و فعالیت های حوزه منابع انسانی و ایفای نقش شریک استراتژیک است؛ اما با وجود اهمیت و ضرورت آن در حوزه مدیریت منابع انسانی، آنچنان از بینش عملی و نتایج آن استفاده نشده است. یکی از دلایل مهم آن، نبود نقشه راه و روش مناسب برای طراحی و پیاده سازی تجزیه وتحلیل آن است. هدف از پژوهش حاضر، ارایه نقشه راه طراحی و پیاده سازی تجزیه وتحلیل در حوزه مدیریت منابع انسانی است.

  روش

  این پژوهش با استفاده از روش کیفی فراترکیب اجرا شده است. ابزار گردآوری داده ها و اطلاعات در پژوهش حاضر، اسناد و مدارک گذشته در این زمینه بوده و به طور کلی 60 مقاله را شامل می شود. شیوه تحلیل داده ها بر اساس کدگذاری باز است.

  یافته ها

  نقشه راه تجزیه وتحلیل در حوزه مدیریت منابع انسانی، از سه لایه زیرساخت، فرایندها و اهداف تشکیل شده است که هر لایه، مقوله های اصلی دیگری را دربردارد. مقوله های لایه زیرساخت عبارت اند از: زیرساخت فناوری اطلاعات، زیرساخت سرمایه انسانی، زیرساخت مدیریتی و رهبری و زیرساخت سازمانی. مقوله های لایه فرایندها عبارت اند از: فعالیت های پشتیبانی، فعالیت های اصلی و فعالیت های ارزیابی و توسعه ای. مقوله های لایه اهداف نیز عبارت اند از: تصمیم سازی و تصمیم گیری در سازمان، خلق ارزش برای منابع انسانی، بهبود عملکرد سازمانی، حفظ و ارتقای سرمایه انسانی از طریق توسعه و برنامه ریزی کمی و کیفی و سنجش و پیش بینی نگرش های شغلی و رفتاری.

  نتیجه گیری

  نقشه راه ارایه شده می تواند به مثابه یک راهنمای عملی و اقدام اجرایی، در اختیار مدیران و مسیولان حوزه منابع انسانی سازمان قرار گیرد تا بتوانند ضمن شناسایی ضرورت بررسی حجم انبوه داده های این حوزه و کشف بینش عملی، راه کار و اقدام های اجرایی، از نتایج ممتاز و برجسته آن در تمامی اقدام ها و فعالیت های حوزه منابع انسانی بهره ببرند.

  کلیدواژگان: تجزیه وتحلیل منابع انسانی، فراترکیب، کلان داده، نقشه راه
 • محمدصادق ضیایی، جواد نرگسیان* صفحات 26-56
  زمینه و هدف

  نسل Z نسلی است که با ثابت نشستن و پذیرفتن شرایط راضی نیست و به تغییر و پیشرفت علاقه مند است. به شکل جالبی این گروه علاقه دارند که برای کسب درآمد بیشتر و رشد حرفه ای شان، به مشاغلی که در اطراف خود می بینند، وارد شوند. کارکنان شایسته و متعهد دارایی های ارزشمندی برای هر سازمانی هستند و امروزه به آن ها سرمایه های انسانی می گویند. مدیریت حفظ و نگهداشت استعدادها بسیار ضروری است؛ زیرا آن ها می توانند کارایی و اثربخشی را افزایش دهند و سازمان خود را به بالاترین سطح در فضای رقابت و کسب وکار برسانند. هدف از این پژوهش، ارایه مدل نگهداشت استعداد در بین کارکنان نسل Z سازمان های دولتی است.

  روش

  این تحقیق کیفی و کاربردی است. مشارکت کنندگان آن، متخصصان و خبرگان منابع انسانی دانشگاهی و سازمان های دولتی است که از طریق روش نمونه گیری نظری تعیین شدند. برای شناسایی مقوله های مدل نگهداشت استعداد در بین کارکنان نسل Z سازمان های دولتی، از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد و با 35 نفر از خبرگان منابع انسانی دانشگاهی و سازمان های دولتی، مصاحبه های عمیق به عمل آمد. برای تحلیل داده ها از روش نظریه پردازی داده بنیاد چندگانه کرانهلم و گولد کوهل استفاده شد.

  یافته ها

  در این تحقیق در مرحله کدگذاری استقرایی، پنج مقوله (مقوله محوری، بسترهای حمایتی فردی و سازمانی، زمینه های اجتماعی و فرهنگی، موانع فردی و شغلی و سازمانی، نتایج و پیامدهای فردی و سازمانی) و 31 مفهوم استخراج شد؛ سپس پالایش مفهومی، کدگذاری الگویی (ارایه مدل)، انطباق نظری مدل، اعتبارسنجی تجربی و ارزیابی انسجام نظری مدل و غنی سازی نظریه تشریح شدند.

  نتیجه گیری

  حفظ و نگهداری از نیروی انسانی نسل Z، یکی از رموز موفقیت، بقا و سلامت هر کسب وکاری است. مدیران اثربخش بر این باورند که نگهداشت کارکنان نسل Z، رضایت مشتریان، افزایش ماندگاری و رضایت از کسب وکار در سازمان های دولتی را باعث می شود. جدا از بحث حقوق که نیاز جهانی برای تمامی نسل های نیروی کار است، مسایل دیگری، نظیر تعادل بهتر کار زندگی، فرصت های پیشرفت بیشتر و مزایای معنادار نیز برای نسل Z ارزش بسیاری دارد. این مسایل به قدری برای نسل Z ارزشمند است که گاهی برای کسب آن، شغلی با درآمد کمتر را انتخاب می کنند. این گروه از کارکنان، همچنین تمایل دارند که حمایت کارفرمایان دولتی در زمینه بهزیستی، به خصوص بهزیستی مالی و روانی را جلب کنند و روابط درون سازمانی قوی تری را نسبت به نسل های قبلی جست‎وجو می کنند. بنابراین در زمان استخدام و برای نگهداشت این گروه از کارکنان، می بایست به این دسته از نیازها توجه ویژه کرد.

  کلیدواژگان: نگهداشت استعداد، نسل های کاری، نسل z، سازمان های دولتی
 • یاسمن مدرسی*، میر علی سید نقوی، حبیب رودساز، ایمان رئیسی وانانی صفحات 57-88
  زمینه و هدف

  امروزه تحول دیجیتال، ماهیت کار، مرزهای سازمانی و مسیولیت های کارکنان سازمان‏ها را تغییر داده است. تحول دیجیتال، پاسخ مناسبی برای دنیای سراسر تغییر، ابهام و نامطمین است، از این رو، برای سازمان‏ها ضروری است تا به‏ منظور باقی‏ ماندن در میدان رقابت، به تحول دیجیتال مجهز شوند. تحول دیجیتال فقط به فناوری‏ های دیجیتال نوین مربوط نمی‏شود و بیشتر به انسان وابسته است که در اصطلاح به آن، بخش نرم تحول دیجیتال گفته می‏شود. مدیران باید با مولفه‏ های نرم تحول دیجیتال که لازمه پیاده‏ سازی تحول شگرف دیجیتال است، آشنا شوند و آن‏ها را در سازمان‏های خود به ‏کار گیرند. با توجه به آنچه بیان شد، هدف پژوهش حاضر، شناسایی مولفه‏ های نرم تحول دیجیتال و طراحی چارچوب مفهومی برای تبیین آن‏هاست. ‏

  روش

  پژوهش حاضر از نوع کیفی است و با استفاده از روش تحلیل مضمون، اجرا شده است. منابع اطلاعاتی پژوهش را مقاله های پایگاه های داده و مجله های معتبر بین المللی در این حوزه تشکیل داده است که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، 43 نمونه مرتبط با موضوع پژوهش انتخاب شده ‏است.

  یافته ها

  طی فرایند تحلیل، تفسیر و ترکیب یافته ها، چارچوب مفهومی حاصل از مولفه‏ های نرم تحول دیجیتال ترسیم شد که متشکل است از: مضمون فراگیر فرهنگ، مشتمل بر 12 مضمون سازمان ‏دهنده و 50 مضمون پایه؛ مضمون فراگیر مهارت‏ها، مشتمل بر 4 مضمون سازمان‏ دهنده و 31 مضمون پایه؛ مضمون فراگیر مدیر سازمان، مشتمل بر 3 مضمون سازمان ‏دهنده و 24 مضمون پایه؛ مضمون فراگیر رهبری دیجیتال، مشتمل بر 2 مضمون سازمان‏ دهنده و 12 مضمون پایه.

  نتیجه گیری

  مولفه‏ های نرم تحول دیجیتال شناسایی ‏شده، نشان می‏دهد که سازمان‏ برای موفقیت در تحول دیجیتال، بر مدیر سازمان، به‏ عنوان کسی که کشتی سازمان را هدایت می‏کند، متکی است. همچنین رهبر دیجیتال است که اشتیاق تحول دیجیتال را در افراد ایجاد می‏کند و پیش گام و محرک این تحول در سازمان می‏شود و با ایجاد فرهنگ مناسب، مسیر را برای تحول دیجیتال هموار می‏کند. همه آنچه بیان شد، در کنار افراد و مهارت‏ های آنان به ثمر می‏نشیند، بنابراین سازمانی که به همه این مولفه‏ های نرم مجهز شود، می‏تواند مدعی موفقیت در عرصه تحول دیجیتال باشد.

  کلیدواژگان: تحول دیجیتال، مولفه‏های نرم تحول دیجیتال، چارچوب مفهومی، تحلیل مضمون، شبکه مضامین
 • اسماعیل مزروعی نصرآبادی*، زهرا خیرخواه مرقی صفحات 89-108
  زمینه و هدف

  بروز صنعت نسل 4 در دنیا و به ویژه در بخش مراقبت های بهداشتی، تحولات زیادی ایجاد کرده است. برای اجرای صحیح این تحول، نیروی انسانی باید شایستگی های لازم را داشته باشد. اهمیت این موضوع در بخش مراقبت های بهداشتی، به دلیل تعاملات انسانی، بیشتر است. پژوهش های قبلی به این بحث در حوزه مراقبت های بهداشتی توجه زیادی نکرده و مدلی از این شایستگی ها در بخش مراقبت های بهداشتی ارایه نداده اند. شناسایی این شایستگی ها و ارایه مدل روابط بین آن ها، لازمه تحول در بخش مراقبت های بهداشتی کشور است. پژوهش حاضر، به منظور پوشش این خلا پژوهشی اجرا شده است.

  روش

  این پژوهش طی دو مرحله اجرا شده است. در مرحله نخست، به منظور شناسایی شایستگی ها، از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان استفاده شده است. شیوه نمونه گیری در این مرحله، قضاوتی و گلوله برفی و حجم نمونه 15 نفر بوده است. برای تحلیل مصاحبه ها، از تحلیل تماتیک استفاده شده است. در مرحله دوم، به منظور ارایه مدل، از روش مدل سازی ساختاری تفسیری فراگیر فازی استفاده شده است. ابزار گردآوری داده های مرحله دوم، پرسش نامه محقق ساخته، شیوه نمونه گیری، قضاوتی و گلوله برفی و حجم نمونه 10 نفر بوده است.

  یافته ها

  بر اساس نتایج، 30 شایستگی شناسایی شد که در قالب 7 دسته کلی قرار گرفت. از میان شایستگی ها، شایستگی های «توان ادراکی عالی» و «امکان بهره گیری از حواس چندگانه» در مقاله های بررسی شده مشاهده نشد. مدل ساختاری تفسیری نشان داد که ویژگی های شخصیتی، مهم ترین و بنیادی ترین شایستگی است و پس از آن، شایستگی های مهارت تحلیلی، مهارت تحلیلی و مهارت فناورانه مهم ترند.

  نتیجه گیری

  از آنجا که شخصیت افراد در دوران کودکی شکل می گیرد، لازم است فرایندهای جذب بر اساس شایستگی های موجود، به ویژه شایستگی های شخصیتی بازنگری شود. یکی از ابزارهای مهم هر سازمان، ظرفیت سیستم های آموزش ضمن خدمت است که از آن برای تقویت سایر شایستگی ها بهره می برد. در اغلب سازمان ها اثربخشی این آموزش ها کم شده است. بازنگری سیستم آموزش کارکنان، بر فرایند ایجاد انگیزه، آموزش گروهی و پیگیری های مستمر مبتنی است.

  کلیدواژگان: شایستگی های منابع انسانی، مراقبت بهداشتی 4.0، صنعت 4.0، ویژگی های شخصیتی، سیستم های فیزیکی-سایبری
 • زهره کولیوندزاده، محسن نظرزاده زارع* صفحات 109-130
  زمینه و هدف

  رفتارهای غیراخلاقی به نفع سازمان، مجموعه اقدام هایی توصیف می شود که با زیر پا گذاشتن ارزش های اجتماعی، اخلاقی، قوانین یا استانداردهای رفتاری، در راستای منافع سازمان یا اعضای آن انجام می شود. بی شک در پشت هر رفتار غیراخلاقی به نفع سازمان، انگیزه یا انگیزه هایی نهفته است که باعث می شود چنین رفتاری در جهت منافع سازمان یا اعضای آن بروز کند؛ از این رو هدف اصلی پژوهش حاضر، شناسایی عوامل موثر در شکل گیری رفتارهای غیراخلاقی به نفع سازمان در بستر دانشگاهی است.

  روش

  برای نیل به این مقصود، پژوهشگران از رویکرد آمیخته متوالی اکتشافی بهره بردند؛ بدین صورت که در مرحله کیفی با استفاده از روش پدیدارشناسی توصیفی و مصاحبه نیمه ساختاریافته با 22 نفر از خبرگان، عوامل موثر بر شکل گیری رفتارهای غیراخلاقی به نفع سازمان به روش تحلیل کلایزی احصا شد. در مرحله کمی، برای اعتبارسنجی عوامل احصاشده، از روش دلفی کلاسیک استفاده شد؛ بدین صورت که پرسش نامه ای بر اساس عوامل احصاشده در مرحله کیفی، طراحی شد و در اختیار 12 نفر خبره قرار گرفت تا میزان اجماع آن ها در خصوص عوامل احصاشده به دست آید. داده های مرحله کمی با استفاده از روش های آماری ضریب هماهنگی کندال و اندازه های گرایش به مرکز و دور از مرکز تحلیل شدند.

  یافته ها

  یافته های حاصل از دو مرحله کیفی و کمی نشان داد که خبرگان، روی هشت عامل مهم شکل گیری رفتارهای غیراخلاقی به نفع سازمان در بستر دانشگاهی به اجماع رسیدند. این هشت عامل عبارت اند از: فرهنگ سازمانی؛ ساختار سازمانی؛ رویکرد مدیریتی؛ عدم استقلال دانشگاهی؛ بده بستان های سیاسی و حزبی؛ ضعف قانونی؛ منفعت طلبی شخصی؛ محدودیت فکری.

  نتیجه گیری

  نتیجه کلی این پژوهش نشان داد که در مقایسه با بستر سازمان های دولتی و غیردولتی، عوامل فردی و سازمانی و محیطی در شکل گیری رفتارهای غیراخلاقی به نفع سازمان در بستر دانشگاهی نقش موثری دارند؛ از این رو به منظور دانش افزایی، می بایست برگزاری این کارگاه ها مدنظر مدیران عالی در دانشگاه ها قرار گیرد: ارتقای آگاهی افراد سازمان در خصوص رفتارهای غیراخلاقی به نفع سازمان در بستر دانشگاهی؛ تقویت فرهنگ شفافیت در زمینه عواقب انجام رفتارهای غیراخلاقی به نفع سازمان در بستر دانشگاهی؛ مشخص کردن دقیق رفتارهای غیراخلاقی به نفع سازمان در آیین نامه ها و قوانین داخلی دانشگاه.

  کلیدواژگان: بستر دانشگاهی، رفتار غیراخلاقی، رفتار غیراخلاقی به نفع سازمان
 • حجت الله وحدتی، زهرا غفوری* صفحات 131-150
  زمینه و هدف

  این پژوهش با هدف ارزیابی تاثیر رهبری متنوع گرا بر رفتار اشتراک دانش و اشتیاق شغلی کارکنان با تبیین نقش میانجی ارتباطات شفاف و ارضای نیاز درونی (نظریه خودتعیین گری) اجرا شده است. پژوهش حاضر یکی از پژوهش های تجربی است که کاربرد تیوری خودتعیینی را در شرایط بحرانی کووید 19 نشان می دهد.

  روش

  این پژوهش بر اساس معیار هدف، در گروه پژوهش های کاربردی و بر اساس استراتژی پژوهش، هم بستگی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش، کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مازندران است. حجم نمونه با استفاده از نرم افزار سمپل پاور 220 نفر به دست آمد. شیوه نمونه گیری، تصادفی ساده بود. تجزیه وتحلیل داده های به دست آمده با استفاده از روش معادلات ساختاری، از طریق نرم افزار ایموس انجام شد.

  یافته ها

  با توجه به یافته های این پژوهش، نقش متغیرهای «ارتباطات شفاف و ارضای نیاز درونی» میانجی، در تاثیر رهبری تنوع گرا بر اشتیاق شغلی و اشتراک دانش، جزیی است.

  نتیجه‏ گیری: 

  برای درک اثربخشی ارتباطات بحرانی درونی و رفتارهای رهبری و افزایش نتایج و خروجی کارکنان، باید نیازهای اساسی روان شناختی آن ها در نظر گرفته شود، تا حدی که احساس کنند در شغل خود شایستگی دارند، بر محدوده شغلی خود کنترل دارند و با سایر همکاران در محل کار، ارتباط موثر برقرار می کنند.

  کلیدواژگان: اشتراک دانش، رهبری متنوع گرا، ارتباطات شفاف درونی، ارضای نیاز درونی، کووید 19
|
 • Arezoo Sohrabi, HamidReza Yazdani, Amin Hakim *, Hasan Zarei Matin Pages 1-25
  Background & Purpose

  Big data technology in human resources is one of the emerging technologies created by the growth of data and information volume. The use of big data has been used in other fields of management, including business and sales as well as industrial management, but it is not well known in the field of human resource management. The idea behind data-driven human resources is to help the human resources managers make smarter decisions regarding the organization and activities in the field of human resources and play the role of a strategic partner. Nevertheless, despite its importance and necessity in the field of human resources management, practical insight and its results have not been used that much. One of the most important reasons is the lack of a proper roadmap and methodology for designing and implementing its analysis. Thus, the purpose of this research is to provide a roadmap for designing and implementing analysis in the field of human resource management.

  Methodology

  In line with this goal, this research has been done using a Meta-synthesis qualitative method. The data collection tool in the present study is past documents in this field, which generally includes 60 articles. The method of data analysis is based on open coding.

  Findings

  The results indicate that the roadmap for analysis in the field of human resource management includes three layers of infrastructure, processes and goals. Infrastructure layer includes technical and operational factors, human capital factors, managerial and leadership factors and organizational and structural factors; The process layer includes three main categories of support activities, core activities and evaluation and development activities; and the objective layer includes decision-making, creating value for human resource, improving organizational performance, maintaining and promoting human capital, and predicting job and behavioral attitudes.

  Conclusion

  The presented road map can be used as a practical guide and executive action for the managers and professionals in the field of organizational human resources so that they can identify the necessity of examining the massive amount of data in this field and discover practical insight, work methods, and executive actions from excellent results and use it prominently in all actions and activities in the field of human resources.

  Keywords: Human resource analysis, roadmap, Meta-Synthesis, Big Data
 • MohammadSadegh Ziaee, Javad Nargesian * Pages 26-56
  Background & Purpose

  Generation Z is a generation that is not satisfied with sitting still and accepting the situation and is interested in change and progress. Interestingly, this group is interested in entering the jobs they see around them to earn more money and grow professionally. Competent and committed employees are valuable assets for any organizations, thus today they are referred to as human capital. Talent retention management is very essential because competent employees can increase the efficiency and effectiveness of the organization and bring your company to the highest level in the competitive and business environment. The purpose of this qualitative research is to provide a talent retention model among generation Z employees of government organizations.

  Methodology

  In this research, the multiple foundation data method of Cranholm and Gould Kohl was used. The participants of this research include human resources specialists and experts from universities and government organizations who were determined through the theoretical sampling method. In order to identify the categories of talent retention model among generation Z employees of government organizations, a semi-structured interview was used, using this tool, in-depth interviews were conducted with 35 human resources experts from universities and government organizations, and the required information was collected. To analyze the data, the method of theorizing the multiple data base of Cranholm and Gould Kohl was used.

  Findings

  In this research, in the inductive coding stage, 5 categories (central category, individual and organizational support platforms, social and cultural contexts, personal and occupational and organizational obstacles, individual and organizational results and consequences) and 31 concepts were extracted. And then conceptual refinement, model coding (presentation of the model), theoretical adaptation of the model, experimental validation and evaluation of the theoretical coherence of the model and enrichment of the theory were described.

  Conclusion

  Keeping the Z generation human resources is one of the keys to the success, survival and health of any business. Effective managers believe that keeping Z generation employees will increase customer satisfaction and retention, business satisfaction, in government organizations. Apart from the discussion of rights, which is a universal need for all generations of the workforce, other issues such as a better work-life balance, more advancement opportunities, and meaningful benefits are also of high value to Generation Z. These issues are so valuable to this generation that they may move to a lower paying job to get them. This group of employees is also looking for employers' support in the field of well-being, especially financial and psychological well-being, and they are looking for stronger intra-organizational relationships than previous generations. Therefore, at the time of recruiting, hiring, and maintaining this group of employees, special attention should be paid to this group of needs.

  Keywords: Talent retention, Working generations, generation z, Government Organizations
 • Yasaman Modaresi *, MirAli Seyed Naghavi, Habib Roodsaz, Iman Raeesi Vanani Pages 57-88
  Background & Purpose

  Today, the digital revolution has fundamentally changed the nature of work, organizational boundaries, and the responsibilities of employees of organizations. Digital transformation is the right answer to a world full of change, ambiguity, and uncertainty; Accordingly, the organizations are required to be equipped with digital transformation to keep staying in the field of competition. Since digital transformation is not only related to new digital technologies and is more dependent on human beings, which is called the soft part of digital transformation, managers should be familiar with the soft components of digital transformation, which are necessary for the implementation of a great digital transformation and apply them in their organizations. Thus, the aim of the current research is to identify the soft components of digital transformation, and then design a conceptual framework to explain them.

  Methodology

  This research was qualitative conducted using thematic analysis. The research source of information was made up of databases and qualified international journals in this field, and 43 participants related to the subject under study were selected using the purposeful sampling method.

  Findings

  During the process of analyzing, interpreting, and synthesizing the findings, the conceptual framework resulting from the soft components of digital transformation includes the comprehensive theme of culture with 12 organizing themes and 50 basic themes; The comprehensive theme of skills has 4 organizing themes and 31 basic themes; Also, the overarching theme of the organization manager has 3 organizing themes and 24 basic themes, and finally the inclusive theme of digital leadership has 2 organizing themes and 12 basic themes.

  Conclusion

  The identified soft components of digital transformation indicate that for success in digital transformation, organizations rely on the management of the organization as the one who steers the ship of the organization, and it is also the digital leader who inspires the passion for digital transformation. It creates in people and becomes the pioneer and driver of this transformation in the organization, and by creating a suitable culture, it paves the way for digital transformation. All of these factors are fruitful along with people and their skills; Therefore, an organization that is equipped with all these soft components can claim success in the field of digital transformation.

  Keywords: digital transformation, Soft components of digital transformation, Conceptual Framework, Theme analysis, Theme network
 • Esmaeil Mazroui Nasrabadi *, Zahra Kheirkhah Maraghi Pages 89-108
  Background & Purpose

  The emergence of the 4th generation industry has caused many progresses in the world, especially in the field of healthcare. For the correct implementation of this progress, human resource must have the necessary competencies. The importance of this issue is greater in the field of healthcare due to human interactions. Previous research has not paid much attention to this issue in the field of healthcare and has not provided a model of these competencies in the field of healthcare. Identifying these competencies and providing a model of relationships between them is vital for the progress of the country's healthcare. This research was done to cover this research gap.

  Methodology

  This research was done in 2 phases. The first phase was conducted to identify competencies through semi-structured interviews with experts. The sampling method in this phase was judgmental and snowball and its size was 15 people. Thematic analysis was used to analyze the interviews. In the second phase, the method of fuzzy total interpretive structural modeling was used to present the model. The data collection tool was a researcher-made questionnaire. The sampling method in this phase was judgmental and snowball and its size was 10 people.

  Findings

  The results suggest 30 competencies that were placed in 7 general categories. Among the competencies, the competencies of "high perceptive ability" and "possibility of using multiple senses" were not observed in the reviewed articles. The interpretive structural model showed that personality traits are the most fundamental competencies, followed by analytical skills, analytical skills, and then technological skills.

  Conclusion

  Since the people's personality is formed during childhood, it is required to revise the recruitment processes based on existing competencies. One of the most important tools of any organization is the capacity of in-service training systems, which can be used to strengthen other competencies. In most organizations, the effectiveness of these trainings has decreased. It is necessary to revise the employee training system based on the process of making motivation, group training, and follow-up learning level.

  Keywords: Human Resource competencies, Healthcare 4.0, Industry 4.0, personality traits, Syber-physical systems
 • Zohreh Kolivandzadeh, Mohsen Nazarzadeh Zare * Pages 109-130
  Background & Purpose

  Unethical pro-organizational behaviors as actions for the organization's or its members' interests, despite violating social, and moral values, laws, or behavioral standards. Undoubtedly, behind every unethical pro-organizational behavior a motive or motives that caused such behavior to appear in the interests of the organization or its members. Hence, the main aim of the present study was to identify the factors influencing the formation of unethical pro-organizational behaviors in the academic context.

  Methodology

  To achieve this purpose, an exploratory sequential mixed approach was used. In the qualitative phase, we used a phenomenological method to extract the factors influencing the formation of unethical pro-organizational behaviors. Hence, 22 experts were selected using the quota sampling method. The tool used to collect data were a semi-structured interview and the seven-step process of Colaizzi. In the quantitative phase, the classical Delphi technique was used to credit the extracted factors. In this technique, a questionnaire was designed based on the extracted factors in the qualitative phase and distributed among 12 experts, to obtain their consensus about the extracted factors. The quantitative data were also analyzed using statistical methods such as Kendall’s coefficient of concordance, measures of central tendency, and dispersion in SPSS software.

  Findings

  The findings obtained from the qualitative and quantitative phases showed that the experts had reached a consensus on the eight important factors of the formation of unethical pro-organizational behaviors in the academic context which included organizational etiquette, organizational structure, managerial approach, lack of academic autonomy, party and political exchanges, legal weakness, personal opportunism and parochialism, and thinking limitation.

  Conclusion

  The general conclusion of this study showed that in the academic context, compared to the context of other governmental and non-governmental organizations, individual, organizational, and environmental factors play an effective role in the formation of unethical pro-organizational behaviors. Hence, holding knowledge-building workshops to raise the awareness of the organization's individuals about unethical pro-organizational behaviors in the academic context. Strengthening the culture of transparency around the consequences of unethical pro-organizational behaviors in the academic context and accurately identifying unethical pro-organizational behaviors in the regulations and internal rules of a university should be considered by the top of a university.

  Keywords: Academic context, unethical behavior, Unethical pro-organizational behaviors
 • Hojatollah Vahdati, Zahra Ghafori * Pages 131-150
  Background & Purpose

  The aim of this study was to evaluate the effect of diversity-oriented leadership on employee’s knowledge sharing behavior and job engagement by considering the mediating role of transparent internal communication and satisfaction of internal needs (self-determination theory). The present study is one of the first experimental studies that shows the application of self-determination theory in critical conditions of Covid 19 virus.

  Methodology

  This research is an applied research based on the purpose, and it is a survey correlation based on the research strategy. The statistical population of this study includes the staff of Mazandaran University of Medical Sciences and the sample size is 220 persons using sample power software and the sampling method is simple random. Analyzing the data was performed using structural equation method through Amos software.

  Findings

  According to the findings of this study, the variables of “transparent communication” and “internal needs satisfaction” have a partial mediating role in the impact of diversified-oriented leadership on job engagement and knowledge sharing.

  Conclusion

  To understand the effectiveness of internal critical communication, leadership behaviors as well as increasing the employees’ outcome and output, the basic psychological needs of employees must be put under consideration to the extent that they feel competent in their job, have control over their job scope, and communicate effectively with other colleagues at work.

  Keywords: Knowledge sharing behavior, Diversity oriented leadership, Transparent internal communication, Internal needs satisfaction, Covid-19 Virus